ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [873] Samuṭṭhānā kāyikā anantadassinā
      akkhātā lokahitena vivekadassinā
      āpattiyo tena samuṭṭhitā kati
      pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida.
      Samuṭṭhānā kāyikā anantadassinā
      akkhātā lokahitena vivekadassinā
      āpattiyo tena samuṭṭhitā pañca.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ... cāti.
      Etante akkhāmi vibhaṅgakovida.
      Samuṭṭhānā vācasikā anantadassinā
      akkhātā lokahitena vivekadassinā
      āpattiyo tena samuṭṭhitā kati
      pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida.
      Samuṭṭhānā vācasikā anantadassinā
      akkhātā lokahitena vivekadassinā
      āpattiyo tena samuṭṭhitā catasso.
      Etante akkhāmi vibhaṅgakovida.
      Samuṭṭhānā kāyikā vācasikā anantadassinā
      akkhātā lokahitena vivekadassinā
      āpattiyo tena samuṭṭhitā kati
      pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida.
      Samuṭṭhānā kāyikā vācasikā anantadassinā
      akkhātā lokahitena vivekadassinā
      āpattiyo tena samuṭṭhitā pañca.
      Etante akkhāmi vibhaṅgakovida.
      Samuṭṭhānā kāyikā mānasikā anantadassinā
      akkhātā lokahitena vivekadassinā
      āpattiyo tena samuṭṭhitā kati
      Pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida.
      Samuṭṭhānā kāyikā mānasikā anantadassinā
      akkhātā lokahitena vivekadassinā
      āpattiyo tena samuṭṭhitā cha.
      Etante akkhāmi vibhaṅgakovida.
      Samuṭṭhānā vācasikā mānasikā anantadassinā
      akkhātā lokahitena vivekadassinā
      āpattiyo tena samuṭṭhitā kati
      pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida.
      Samuṭṭhānā vācasikā mānasikā anantadassinā
      akkhātā lokahitena vivekadassinā
      āpattiyo tena samuṭṭhitā cha.
      Etante akkhāmi vibhaṅgakovida.
      Samuṭṭhānā kāyikā vācasikā mānasikā anantadassinā
      akkhātā lokahitena vivekadassinā
      āpattiyo tena samuṭṭhitā kati
      pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida.
      Samuṭṭhānā kāyikā vācasikā mānasikā anantadassinā
      akkhātā lokahitena vivekadassinā
      āpattiyo tena samuṭṭhitā cha.
      Etante akkhāmi vibhaṅgakovidāti.
      Āpattisamuṭṭhānagāthā niṭṭhitā tatiyā.
   [874] Sīlavipattipaccayā kati āpattiyo āpajjati. Sīlavipattipaccayā
catasso   āpattiyo   āpajjati   bhikkhunī   jānaṃ  pārājikaṃ
dhammaṃ  paṭicchādeti  āpatti  pārājikassa  . vematikā paṭicchādeti
āpatti  thullaccayassa  .  bhikkhu  saṅghādisesaṃ  paṭicchādeti āpatti
pācittiyassa  .  attano  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  paṭicchādeti  āpatti
dukkaṭassa  . sīlavipattipaccayā imā catasso āpattiyo āpajjati .
Tā   āpattiyo   catunnaṃ   vipattīnaṃ   kati   vipattiyo
bhajanti .pe. Sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammanti.
   {874.1} Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti
siyā  sīlavipattiṃ  siyā  ācāravipattiṃ  .  sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ
catūhi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā  pārājikāpattikkhandhena
siyā  thullaccayāpattikkhandhena  siyā  pācittiyāpattikkhandhena  siyā
dukkaṭāpattikkhandhena  . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhahanti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti . catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ  āpattādhikaraṇaṃ . sattannaṃ samathānaṃ tīhi samathehi sammanti
siyā  sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca siyā sammukhāvinayena ca
tiṇavatthārakena ca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 249-252. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=8&item=873&items=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=8&item=873&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=873&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=873&items=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=873              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :