ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 13 : PALI ROMAN Sam.A. (sarattha.3)

  Patighanimittantiadisu pana patighopi patighanimittam patigharammanampi. Aratiti
ukkanthita, 1- yam sandhaya vuttam "tattha katama arati, pantesu va senasanesu
annatarannataresu va adhikusalesu dhammesu arati aratita anabhirati anabhiramana
ukkanthita paritassita 2- ayam vuccati arati"ti. 3-
  Tanditi atisitadipaccaya uppannam agantukakayalasiyam. Yasmim uppanne
"atisitam atiunham aticchatosmi atidhatosmi atiduramaggam gatosmi"ti vadati, yam
sandhaya vuttam "tattha katama tandi? ya tandi tandiyana tandimanakata, alasyam
alasyayana alasyayitattam, ayam vuccati tandi"ti. 4- Vijambhitati kilesavasena
kayavinamana, yam sandhaya vuttam "tattha katama vijambhita, ya kayassa jambhana
vijambhana anamana vinamana sannamana panamana byadhiyakam 5- ayam vuccati
vijambhita"ti. 4-
  Bhattasammadoti bhattaparilaho, yam sandhaya vuttam "tattha katamo bhattasammado,
ya bhuttavissa bhattamuccha bhattakilamatho bhattaparilaho kayadutthullam, ayam
vuccati bhattasammado"ti. 6- Cetaso ca linattanti cittassa liyanakaro, yam
sandhaya vuttam "tattha katamam cetaso linattam, ya cittassa akalyata akammannata
oliyana salliyana linam liyana liyitattam thinam thiyana thiyitattam cittassa, idam
vuccati cetaso linattan"ti. 6-
  Cetaso avupasamoti yatha nama vitaccikopi angaro neva tava
sannisidati patapam karotiyeva, yatha ca pattapacanatthane neva tava sannisidati
patapam karotiyeva, evam cittassa avupasantakaro, atthato panetam
uddhaccakukkuccameva hoti.
@Footnote: 1 ka. ukkanthika   2 ka. paritassika   3 abhi.vi. 35/856/429
@4 abhi.vi. 35/857-8/429  5 ka. panamana byadhiyatam  6 abhi.vi. 35/859-60/429
  Vicikicchadthaniya dhammati vicikicchaya arammanadhamma. Ayonisomanasikaro
sabbattha vuttanayova. Evamettha kamacchando vicikicchati ime dve dhamma
arammanena kathita, byapado arammanena ca upanissayena ca, sesa sahajatena
ca upanissayena cati.
  Satisambojjhangatthaniya dhammati satiya arammanadhamma sattatimsabodhipakkhiya
ca navalokuttaradhamma ca. Tattha yonisomanasikarabahulikaroti tattha
upayamanasikarassa punappunam karanam.
  Kusalakusala dhammatiadisu kusalati kosallasambhuta anavajjasukhavipaka.
Akusalati akosallasambhuta savajja dukkhavipaka. Savajjati akusala. Anavajjati
kusala. Hinapanitakanhasukkesupi eseva nayo. Sappatibhagati kanhasukkayeva.
Kanha hi kanhavipakadanato, sukka ca sukkavipakadanato sappatibhaga nama,
sadisavipakakotthasati attho. Patipakkhabhutassa va bhagassa atthitaya sappatibhaga.
Kanhananhi sukka patipakkhabhaga, sukkananca kanha patipakkhabhagati evampi
sappatibhaga. Sappatibahitatthena va sappatibhaga. Akusalanhi kusalam patibahitva
attano vipakam deti, kusalanca akusalam patibahitvati evampi kanhasukka
sappatibhaga.
  Arabbhadhatuti pathamarambhaviriyam. Nikkamadhatuti kosajjato nikkhantatta tato
balavataram. Parakkamadhatuti param param thanam akkamanataya tatopi balavataranti tihipi
padehi viriyameva kathitam.
  Pitisambojjhangatthaniyati pitiya arammanadhamma. Kayapassaddhiti tinnam
khandhanam darathapassaddhi. Cittapassaddhiti vinnanakkhandhassa darathapassaddhi.
Samathanimittanti samathopi samathanimittam, arammanampi. Abyagganimittanti tasseva
vevacanam.
  Upekkhasambojjhangatthaniyati upekkhaya arammanadhamma, atthato pana
majjhattakaro upekkhatthaniya dhammati veditabbo. Evamettha satidhammavicaya-
upekkhasambojjhanga arammanena kathita, sesa arammanenapi upanissayenapi.             The Pali Atthakatha in Roman Book 13 page 206-208. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=13&A=4469&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=13&A=4469&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=131              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=18&A=1788              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=1786              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=1786              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com