ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
   [238]  Nāhaṃ  bhikkhave ādikeneva aññārādhanaṃ vadāmi apica
bhikkhave  anupubbasikkhā  anupubbakiriyā  anupubbapaṭipadā  aññārādhanā
hoti  .  kathañca bhikkhave anupubbasikkhā anupubbakiriyā anupubbapaṭipadā
aññārādhanā  hoti  .  idha  bhikkhave  saddhājāto  upasaṅkamati
upasaṅkamanto  payirupāsati  payirupāsanto  sotaṃ  odahati ohitasoto
dhammaṃ  suṇāti  sutvā dhammaṃ 1- dhāreti dhatānaṃ 2- dhammānaṃ atthaṃ
upaparikkhati   atthaṃ   upaparikkhato   dhammā   nijjhānaṃ  khamanti
dhammanijjhānakkhantiyā  3-  sati  chando  jāyati  chandajāto ussahati
ussahitvā  4-  tuleti tulayitvā padahati pahitatto samāno kāyena
ceva paramaṃ saccaṃ sacchikaroti paññāya ca naṃ ativijjha passati.
   {238.1} Sāpi nāma bhikkhave saddhā nāhosi tampi nāma bhikkhave
upasaṅkamanaṃ  nāhosi  sāpi  nāma  bhikkhave  payirupāsanā  nāhosi
tampi  nāma  bhikkhave  sotāvadhānaṃ  nāhosi  tampi  nāma bhikkhave
dhammassavanaṃ  nāhosi  sāpi  nāma  bhikkhave  dhammadhāraṇā  nāhosi
sāpi nāma bhikkhave atthupaparikkhatā 5-  nāhosi sāpi nāma bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. dhammesu . 2 Ma. dhātānaṃ . 3 Ma. dhammānij... . 4 Ma. ussāhetvā.
@5 Yu. atthūpaparikkhā.
Dhammanijjhānakkhanti  nāhosi  sopi  nāma  bhikkhave  chando  nāhosi
sopi  nāma  bhikkhave ussāho nāhosi sāpi nāma bhikkhave tulanā
nāhosi  tampi  nāma  bhikkhave  padhānaṃ nāhosi vippaṭipannāttha 1-
bhikkhave micchāpaṭipannāttha 2- bhikkhave kīvadūrevime bhikkhave moghapurisā
apakkantā imasmā dhammavinayā.
   [239]  Atthi  bhikkhave  catuppadaṃ  veyyākaraṇaṃ  yassuddiṭṭhassa
viññū  puriso nacirasseva paññāya atthaṃ ājāneyya uddisissāma 3-
vo  bhikkhave  ājānissatha metanti . ke ca mayaṃ bhante ke ca
dhammassa aññātāroti . yopi so bhikkhave satthā āmisagaruko 4-
āmisadāyādo  āmisehi  saṃsaṭṭho  viharati  tassapāyaṃ  evarūpī
paṇopaṇaviyā  5-  na upeti evañca no assa atha naṃ kareyyāma
na  ca  no  evamassa na naṃ kareyyāmāti . kimpana bhikkhave yaṃ
tathāgato  sabbaso  āmisehi  visaṃsaṭṭho  viharati  saddhassa  bhikkhave
sāvakassa satthu sāsane pariyogayha 6- vattato ayamanudhammo 7- hoti
satthā bhagavā sāvakohamasmi 8- jānāti bhagavā nāhaṃ jānāmīti.
   {239.1} Saddhassa bhikkhave sāvakassa satthu sāsane pariyogayha
vattato  rūḷhanīyaṃ  9-  satthu  sāsanaṃ  hoti ojavantaṃ . saddhassa
bhikkhave   sāvakassa   satthu   sāsane   pariyogayha  vattato
ayamanudhammo  10-  hoti  kāmaṃ  taco  ca  nahāru  ca aṭṭhi ca
avasussatu  11-  me  12-  sarīre  avasussatu  13-  maṃsalohitaṃ
@Footnote: 1 Po. vippaṭipannatthaṃ .  2 Po. micchāpaṭipannatthaṃ .  3 Ma. uddiṭṭhassāpi
@bhikkhave. Yu. uddisissāmi . 4 Ma. Yu. āmisagaru .  5 Sī. Yu. paṇopaṇavidhā.
@6 Po. Yu. pariyogāya . 7-10 Po. ayaṃ pana dhammo .  8 Ma. sāvakohamasmīti.
@9 Yu. rūḷhniyaṃ. 11 Ma. Yu. avasissatu. 12 Yu. meti pāṭho natthi.
@13 Yu. upasussatu.
Yantaṃ  purisathāmena  purisaviriyena  purisaparakkamena  pattabbaṃ  na  taṃ
apāpuṇitvā  viriyassa  saṇṭhānaṃ  bhavissatīti  .  saddhassa  bhikkhave
sāvakassa  satthu  sāsane pariyogayha vattato dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ
phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ diṭṭheva dhamme aññā sati vā upādisese anāgāmitāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Kīṭāgirisuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
         Bhikkhuvaggo niṭṭhito dutiyo.
            ---------
          Tassa vaggassa uddānaṃ
    kuñjararāhulasassataloko 1- māluṅkyaputto ca bhaddālināmo
    dijakhuddasahampatiyācanā nāḷakīpadaragirināmo asamo pavaro
           dutiyo varavaggo.
            --------
@Footnote: 1 Ma. kuñjaro rāhulo yassa satthussa lokā
@   mālukyaputtatathābhaddālināmāni
@   pañcannaṃ sahampatiyācanāthanāḷi
@   kīṭāgiri nāma asamo pavaro.
@   dutiyo varavaggo
@   bhikkhuvaggo niṭṭhito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 233-235. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=238&items=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=238&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=238&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=238&items=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=238              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=3465              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=3465              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :