ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
           Assalāyanasuttaṃ
   [613]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
nānāverajjakānaṃ   brāhmaṇānaṃ   pañcamattāni   brāhmaṇasatāni
sāvatthiyaṃ paṭivasanti kenacideva karaṇīyena . atha kho tesaṃ brāhmaṇānaṃ
etadahosi  ayaṃ  kho  samaṇo  gotamo  cātuvaṇṇiṃ suddhiṃ paññāpeti
ko nu kho pahoti samaṇena gotamena saddhiṃ asmiṃ vacane paṭimantetunti.
Tena kho pana samayena assalāyano nāma māṇavo sāvatthiyaṃ paṭivasati
daharo  vuttasiro  soḷasavassuddesiko  jātiyā tiṇṇaṃ vedānaṃ pāragū
sanighaṇḍukeṭubhānaṃ   sākkharappabhedānaṃ   itihāsapañcamānaṃ   padako
veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu  anavayo  .  atha  kho
tesaṃ  brāhmaṇānaṃ  etadahosi  ayaṃ  kho  assalāyano  māṇavo
sāvatthiyaṃ  paṭivasati  daharo .pe. anavayo so kho pahoti samaṇena
gotamena saddhiṃ asmiṃ vacane paṭimantetunti.
   [614]  Atha kho  te brāhmaṇā yena assalāyano māṇavo
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  assalāyanaṃ  māṇavaṃ  etadavocuṃ  ayaṃ
bho  assalāyana  samaṇo  gotamo  cātuvaṇṇiṃ  suddhiṃ  paññāpeti
etu  bhavaṃ  assalāyana  1-  samaṇena gotamena saddhiṃ asmiṃ vacane
paṭimantetūti  .  evaṃ  vutte assalāyano māṇavo te brāhmaṇe
@Footnote: 1 Yu. assalāyano .  2 Yu. paṭimantetunti.
Etadavoca  samaṇo  khalu  bho  gotamo  dhammavādī  dhammavādino ca
pana  duppaṭimantiyā  bhavanti  nāhaṃ  sakkomi  samaṇena  gotamena
saddhiṃ  asmiṃ  vacane  paṭimantetunti . dutiyampi kho te brāhmaṇā
assalāyanaṃ  māṇavaṃ  etadavocuṃ  ayaṃ  bho  assalāyana  samaṇo
gotamo  cātuvaṇṇiṃ  suddhiṃ  paññāpeti  etu  bhavaṃ  assalāyana
samaṇena gotamena saddhiṃ asmiṃ vacane paṭimantetūti [1]- . dutiyampi
kho  assalāyano  māṇavo  te  brāhmaṇe  etadavoca  samaṇo
khalu  bho  gotamo  dhammavādī  dhammavādino  ca  pana duppaṭimantiyā
bhavanti  nāhaṃ  sakkomi  samaṇena  gotamena  saddhiṃ  asmiṃ  vacane
paṭimantetunti  .  tatiyampi  kho  te brāhmaṇā assalāyanaṃ māṇavaṃ
etadavocuṃ  ayaṃ  bho  assalāyana  samaṇo  gotamo  cātuvaṇṇiṃ
suddhiṃ  paññāpeti  etu  bhavaṃ  assalāyana  samaṇena  gotamena
saddhiṃ  asmiṃ  vacane paṭimantetu caritaṃ kho pana bhotā assalāyanena
paribbājakaṃ mā bhavaṃ assalāyano ayuddhaparājitaṃ parājayīti.
   {614.1}  Evaṃ  vutte assalāyano māṇavo te brāhmaṇe
etadavoca addhā kho ahaṃ bhante na labhāmi samaṇo khalu bho gotamo
dhammavādī  dhammavādino  ca  pana  duppaṭimantiyā  bhavanti  nāhaṃ
sakkomi  samaṇena  gotamena  saddhiṃ asmiṃ vacane paṭimantetuṃ apicāhaṃ
bhavataṃ 2- vacanena gamissāmīti.
   [615]  Atha  kho assalāyano māṇavo mahatā brāhmaṇagaṇena
@Footnote: 1 Yu. etthantare caritaṃ kho pana bhotā assalāyanena paribbājakanti dissanti.
@2 Yu. bhagavantānaṃ.
Saddhiṃ  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ
sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  assalāyano  māṇavo  bhagavantaṃ etadavoca
brāhmaṇā  bho  gotama  evamāhaṃsu  brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo
hīno  añño  vaṇṇo  brāhmaṇāva  sukko  vaṇṇo  kaṇho
añño   vaṇṇo   brāhmaṇāva   sujjhanti   no  abrāhmaṇā
brāhmaṇāva  brahmuno  puttā  orasā  mukhato  jātā  brahmajā
brahmanimmitā brahmadāyādāti idha bhavaṃ gotamo kimāhāti.
   [616] Dissante kho pana assalāyana brāhmaṇānaṃ brāhmaṇiyo
utuniyopi  gabbhiniyopi  vijāyamānāpi  pāyamānāpi te ca brāhmaṇā
yonijāva  samānā  evamāhaṃsu  brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo hīno
añño  vaṇṇo  brāhmaṇāva  sukko  vaṇṇo  kaṇho  añño
vaṇṇo  brāhmaṇāva  sujjhanti  no  abrāhmaṇā  brāhmaṇāva
brahmuno  puttā  orasā  mukhato  jātā  brahmajā brahmanimmitā
brahmadāyādāti  .  kiñcāpi  bhavaṃ  gotamo evamāha atha khvettha
brāhmaṇā  evametaṃ  maññanti  brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo
.pe. Brahmadāyādāti.
   [617] Taṃ kiṃ maññasi assalāyana sutante yonakakambojesu 1-
aññesu  ca  paccantimesu  janapadesu  dveva  vaṇṇā  ayyo ceva
dāso  ca  ayyo  hutvā  dāso  hoti  dāso  hutvā ayyo
@Footnote: 1 Yu. yonakambojesu.
Hotīti . evaṃ bho sutaṃ me yonakakambojesu aññesu ca paccantimesu
janapadesu dveva vaṇṇā ayyo ceva dāso ca ayyo hutvā dāso
hoti dāso hutvā ayyo hotīti . ettha assalāyana brāhmaṇānaṃ
kiṃ  balaṃ  ko  assāso yadettha brāhmaṇā evamāhaṃsu brāhmaṇāva
seṭṭho  vaṇṇo  hīno  añño  vaṇṇo  .pe. brahmadāyādāti .
Kiñcāpi  bhavaṃ  gotamo  evamāha atha khvettha brāhmaṇā evametaṃ
maññanti  brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo  hīno  añño  vaṇṇo
.pe. Brahmadāyādāti.
   [618] Taṃ kiṃ maññasi assalāyana khattiyova nu kho pāṇātipātī
adinnādāyī  kāmesumicchācārī  musāvādī  pisuṇavāco  pharusavāco
samphappalāpī   abhijjhālu   byāpannacitto   micchādiṭṭhī  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya
no brāhmaṇo vessova 1- nu kho ... Suddova nu kho pāṇātipātī
adinnādāyī  kāmesumicchācārī  musāvādī  pisuṇavāco  pharusavāco
samphappalāpī   abhijjhālu   byāpannacitto   micchādiṭṭhī  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya no
brāhmaṇoti.
   {618.1}  No  hidaṃ  bho  gotama khattiyopi hi bho gotama
pāṇātipātī  adinnādāyī  kāmesumicchācārī  musāvādī  pisuṇavāco
pharusavāco    samphappalāpī    abhijjhālu    byāpannacitto
@Footnote: 1 Yu. ca..
Micchādiṭṭhī  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ
nirayaṃ  upapajjeyya  brāhmaṇopi  hi bho gotama ... vessopi hi
bho gotama ... suddopi hi bho gotama ... sabbepi hi bho gotama
cattāro  vaṇṇā  pāṇātipātino  adinnādāyino kāmesumicchācārino
musāvādino   pisuṇavācā  pharusavācā  samphappalāpino  abhijjhālū
byāpannacittā  micchādiṭṭhī  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyyunti  .  ettha  assalāyana
brāhmaṇānaṃ  kiṃ  balaṃ  ko assāso yadettha brāhmaṇā evamāhaṃsu
brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo  hīno  añño  vaṇṇo  .pe.
Brahmadāyādāti  .  kiñcāpi  bhavaṃ  gotamo evamāha atha khvettha
brāhmaṇā  evametaṃ  maññanti  brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo
hīno añño vaṇṇo .pe. Brahmadāyādāti.
   [619]  Taṃ  kiṃ  maññasi  assalāyana  brāhmaṇova  nu  kho
pāṇātipātā paṭivirato adinnādānā paṭivirato kāmesumicchācārā 1-
paṭivirato  musāvādā  paṭivirato  pisuṇāya  2-  vācāya  paṭivirato
pharusāya  3-  vācāya  paṭivirato samphappalāpā paṭivirato anabhijjhālu
abyāpannacitto  sammādiṭṭhī  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ
saggaṃ lokaṃ upapajjeyya no khattiyo no vesso no suddoti.
   {619.1} No hidaṃ bho gotama khattiyopi hi bho gotama pāṇātipātā
paṭivirato  adinnādānā  paṭivirato  kāmesumicchācārā  paṭivirato
@Footnote: 1 Yu. kāmesumicchācārā .pe. musāvādā paṭiviratoti natthi  2 Yu. pisuṇāvācā.
@3 Yu. pharusāvācā.
Musāvādā  paṭivirato  pisuṇāya  vācāya  paṭivirato pharusāya vācāya
paṭivirato  samphappalāpā  paṭivirato  anabhijjhālu  abyāpannacitto
sammādiṭṭhī  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya
brāhmaṇopi hi bho gotama ... vessopi hi bho gotama ... Suddopi
hi bho gotama ... sabbepi hi bho gotama cattāro vaṇṇā pāṇātipātā
paṭiviratā  adinnādānā  paṭiviratā  kāmesumicchācārā  paṭiviratā
musāvādā  paṭiviratā  pisuṇāya  vācāya  paṭiviratā pharusāya vācāya
paṭiviratā  samphappalāpā  paṭiviratā   anabhijjhālū  abyāpannacittā
sammādiṭṭhī  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ
upapajjeyyunti  .  ettha  assalāyana  brāhmaṇānaṃ  kiṃ  balaṃ ko
assāso  yadettha  brāhmaṇā  evamāhaṃsu  brāhmaṇāva  seṭṭho
vaṇṇo  hīno  añño  vaṇṇo  .pe.  brahmadāyādāti . kiñcāpi
bhavaṃ  gotamo  evamāha  atha khvettha brāhmaṇā evametaṃ maññanti
brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo  hīno  añño  vaṇṇo  .pe.
Brahmadāyādāti.
   [620]  Taṃ kiṃ maññasi assalāyana brāhmaṇova nu kho pahoti
asmiṃ  padese  averaṃ  abyāpajjhaṃ mettacittaṃ bhāvetuṃ no khattiyo
no  vesso  no  suddoti  .  no  hidaṃ bho gotama khattiyopi
hi  bho  gotama  pahoti  asmiṃ  padese  averaṃ  abyāpajjhaṃ
mettacittaṃ  bhāvetuṃ  brāhmaṇopi  hi  bho  gotama ... vessopi
Hi bho gotama ... suddopi hi bho gotama ... Sabbepi hi bho gotama
cattāro  vaṇṇā  pahonti  asmiṃ  padese  averaṃ  abyāpajjhaṃ
mettacittaṃ  bhāvetunti  .  ettha  assalāyana  brāhmaṇānaṃ  kiṃ
balaṃ  ko  assāso  yadettha  brāhmaṇā  evamāhaṃsu  brāhmaṇāva
seṭṭho  vaṇṇo  hīno  añño  vaṇṇo  .pe. brahmadāyādāti .
Kiñcāpi  bhavaṃ  gotamo  evamāha atha khvettha brāhmaṇā evametaṃ
maññanti  brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo  hīno  añño  vaṇṇo
.pe. Brahmadāyādāti.
   [621]  Taṃ kiṃ maññasi assalāyana brāhmaṇova nu kho pahoti
sottiṃ  1-  sinānaṃ  ādāya nadiṃ gantvā rajojallaṃ pavāhetuṃ no
khattiyo no vesso no suddoti . no hidaṃ bho gotama khattiyopi
hi  bho  gotama  pahoti  sottiṃ 2- sinānaṃ ādāya nadiṃ gantvā
rajojallaṃ pavāhetuṃ  brāhmaṇopi hi bho gotama ... Vessopi hi bho
gotama ... suddopi hi bho gotama ... Sabbepi hi bho gotama cattāro
vaṇṇā  pahonti  sottiṃ 3- sinānaṃ ādāya nadiṃ gantvā rajojallaṃ
pavāhetunti  .  ettha  assalāyana  brāhmaṇānaṃ  kiṃ  balaṃ  ko
assāso   yadettha   brāhmaṇā   evamāhaṃsu   brāhmaṇāva
seṭṭho  vaṇṇo  hīno  añño  vaṇṇo  .pe. brahmadāyādāti .
Kiñcāpi  bhavaṃ  gotamo  evamāha atha khvettha brāhmaṇā evametaṃ
maññanti  brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo  hīno  añño  vaṇṇo
@Footnote:1-2-3 Yu. sotthiṃ sināniṃ.
.pe. Brahmadāyādāti.
   [622] Taṃ kiṃ maññasi assalāyana idha rājā khattiyo muddhāvasitto
nānājaccānaṃ  purisānaṃ  purisasataṃ  sannipāteyya  āyantu  bhonto
ye  tattha  khattiyakulā  brāhmaṇakulā  rājaññakulā  uppannā
sākassa vā sālassa vā salaḷassa vā candanassa vā padumakassa vā
uttarāraṇiṃ  ādāya  aggiṃ  abhinibbattentu  tejo  pātukarontu
āyantu  pana  bhonto  ye ca 1- tattha caṇḍālakulā nesādakulā
veṇukulā  2-  rathakārakulā  pukkusakulā  uppannā  sāpānadoṇiyā
vā  sūkaradoṇiyā  vā  rajakadoṇiyā  vā  elaṇḍakaṭṭhassa  vā
uttarāraṇiṃ ādāya aggiṃ abhinibbattentu tejo pātukarontūti
   {622.1} taṃ kiṃ maññasi assalāyana yo ca 3- nu kho khattiyakulā
brāhmaṇakulā  rājaññakulā  uppannehi  sākassa  vā  sālassa vā
salaḷassa  vā  candanassa  vā  padumakassa  vā  uttarāraṇiṃ ādāya
aggi abhinibbatto tejo pātukato so eva nu khvassa aggi accimā
ceva  vaṇṇimā ca pabhassaro ca tena ca sakkā agginā aggikaraṇīyaṃ
kātuṃ  yo  pana so caṇḍālakulā nesādakulā veṇukulā rathakārakulā
pukkusakulā   uppannehi   sāpānadoṇiyā   vā   sūkaradoṇiyā
vā  rajakadoṇiyā  vā  elaṇḍakaṭṭhassa  vā  uttarāraṇiṃ  ādāya
aggi  abhinibbatto  tejo  pātukato  svāssa  aggi  na  ceva
accimā  na  ca  vaṇṇimā  na  ca  pabhassaro na ca tena sakkā
@Footnote: 1 Yu. casaddo natthi .  2 Yu. veṇakulā .  3 Yu. yo evaṃ nu kho so.
Agginā aggikaraṇīyaṃ kātunti.
   {622.2} No hidaṃ bho gotama yopi 1- so bho gotama khattiyakulā
brāhmaṇakulā  rājaññakulā  uppannehi  sākassa  2-  vā sālassa
vā  salaḷassa  vā candanassa vā padumakassa vā uttarāraṇiṃ ādāya
aggi  abhinibbatto  tejo  pātukato  svāssa  aggi  accimā ca
vaṇṇimā  ca  pabhassaro  ca  tena  ca sakkā  agginā aggikaraṇīyaṃ
kātuṃ  yopi  so  caṇḍālakulā  nesādakulā  veṇukulā rathakārakulā
pukkusakulā  uppannehi  sāpānadoṇiyā  vā  sūkaradoṇiyā  vā
rajakadoṇiyā  vā  elaṇḍakaṭṭhassa  vā  uttarāraṇiṃ  ādāya aggi
abhinibbatto tejo pātukato sopassa 3- aggi accimā ca vaṇṇimā
ca pabhassaro ca tenapi ca sakkā [4]- aggikaraṇīyaṃ kātuṃ sabbopi hi
bho gotama aggi accimā ca vaṇṇimā ca pabhassaro ca sabbenapi ca
sakkā  agginā  aggikaraṇīyaṃ  kātunti  .  ettha  assalāyana
brāhmaṇānaṃ  kiṃ  balaṃ  ko assāso yadettha brāhmaṇā evamāhaṃsu
brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo  hīno  añño  vaṇṇo  brāhmaṇāva
sukko  vaṇṇo  kaṇho  añño  vaṇṇo  brāhmaṇāva  sujjhanti
no  abrāhmaṇā  brāhmaṇāva  brahmuno  puttā  orasā  mukhato
jātā  brahmajā  brahmanimmitā  brahmadāyādāti  .  kiñcāpi
bhavaṃ  gotamo  evamāha  atha khvettha brāhmaṇā evametaṃ maññanti
brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo  hīno  añño  vaṇṇo  .pe.
Brahmadāyādāti.
@Footnote: 1 Yu. pisaddo natthi .  2 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
@3 Yu. socassa .  4 Yu. agginā.
   [623] Taṃ kiṃ maññasi assalāyana idha khattiyakumāro brāhmaṇa-
kaññāya  saddhiṃ  saṃvāsaṃ  kappeyya  tesaṃ  saṃvāsamanvāya  putto
jāyetha   yo  so  khattiyakumārena  brāhmaṇakaññāya  putto
uppanno  siyā  so  mātupi  sadiso  pitupi  sadiso  khattiyotipi
vattabbo  brāhmaṇotipi  vattabboti  .  yo  so  bho  gotama
khattiyakumārena  brāhmaṇakaññāya  putto  uppanno  siyā  so
mātupi  sadiso  pitupi  sadiso  khattiyotipi  vattabbo  brāhmaṇotipi
vattabboti.
   [624]  Taṃ  kiṃ  maññasi  assalāyana  idha  brāhmaṇakumāro
khattiyakaññāya  saddhiṃ  saṃvāsaṃ  kappeyya  tesaṃ  saṃvāsamanvāya putto
jāyetha   yo  so  brāhmaṇakumārena  khattiyakaññāya  putto
uppanno  siyā  so  mātupi  sadiso  pitupi  sadiso  khattiyotipi
vattabbo  brāhmaṇotipi  vattabboti  .  yo  so  bho  gotama
brāhmaṇakumārena  khattiyakaññāya  putto  uppanno  siyā  so
mātupi  sadiso  pitupi  sadiso  khattiyotipi  vattabbo  brāhmaṇotipi
vattabboti.
   [625]  Taṃ  kiṃ  maññasi  assalāyana  idha  valavaṃ  gadrabhena
sampayojeyyuṃ  tesaṃ  saṃpayogamanvāya kissaro 1- jāyetha yo sopi
valavāya  gadrabhena  kissaro 2- uppanno siyā so mātupi sadiso
pitupi  sadiso  assotipi  vattabbo  gadrabhotipi  vattabbo  . so
@Footnote: 1-2 Yu. kisoro.
Kumāraṇḍupi  1-  so  bho  gotama assataro hoti idaṃ hissa bho
gotama  nānākaraṇaṃ  passāmi  amutra  ca  pana  sānaṃ  na  kiñci
nānākaraṇaṃ passāmīti.
   [626]  Taṃ  kiṃ  maññasi  assalāyana idhāssu dve māṇavakā
bhātaro sodariyā 2- eko ajjhāyako upanīto eko anajjhāyako
anupanīto  kamettha  brāhmaṇā  paṭhamaṃ  bhojeyyuṃ  saddhe  vā
thālipāke  vā yaññe vā pāhune vāti . yo so bho gotama
māṇavako  ajjhāyako  upanīto  tamettha  brāhmaṇā paṭhamaṃ bhojeyyuṃ
saddhe  vā  thālipāke  vā yaññe vā pāhune vā kiṃ hi bho
gotama anajjhāyake anupanīte dinnaṃ mahapphalaṃ bhavissatīti.
   [627]  Taṃ  kiṃ  maññasi  assalāyana idhāssu dve māṇavakā
bhātaro  sodariyā  eko  ajjhāyako  upanīto dussīlo pāpadhammo
eko  anajjhāyako  anupanīto  sīlavā  kalyāṇadhammo  kamettha
brāhmaṇā  paṭhamaṃ  bhojeyyuṃ  saddhe  vā  thālipāke  vā yaññe
vā  pāhune  vāti . yo so bho gotama māṇavako anajjhāyako
anupanīto  sīlavā  kalyāṇadhammo  tamettha brāhmaṇā paṭhamaṃ bhojeyyuṃ
saddhe vā thālipāke vā yaññe vā pāhune vā kiṃ hi bho gotama
dussīle  pāpadhamme  dinnaṃ  mahapphalaṃ  bhavissatīti . pubbe kho tvaṃ
assalāyana  jātiṃ  agamāsi  jātiṃ  gantvā  mante agamāsi mante
@Footnote: 1 Yu. vekurañjāyāti dissati . Ma. kuṇḍanti dissati .  2 Yu. saudariyā.
Gantvā  tameva 1- ṭhapetvā 2- cātuvaṇṇiṃ suddhiṃ paccāgato yamahaṃ
paññapemīti  . evaṃ vutte assalāyano māṇavo tuṇhībhūto maṅkubhūto
pattakkhandho adhomukho pajjhāyanto appaṭibhāṇo nisīdi.
   [628]  Atha  kho bhagavā assalāyanaṃ māṇavaṃ tuṇhībhūtaṃ maṅkubhūtaṃ
pattakkhandhaṃ  adhomukhaṃ  pajjhāyantaṃ  appaṭibhāṇaṃ  viditvā  assalāyanaṃ
māṇavaṃ  etadavoca  bhūtapubbaṃ  assalāyana  sattannaṃ  brāhmaṇisīnaṃ
araññāyatane  paṇṇakuṭīsu  sammantānaṃ  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ
uppannaṃ  hoti  brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo  hīno añño vaṇṇo
.pe.  brahmadāyādāti  . assosi kho assalāyana asito devalo
isi   sattannaṃ   kira   brāhmaṇisīnaṃ  araññāyatane  paṇṇakuṭīsu
sammantānaṃ  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  [3]- brāhmaṇāva
seṭṭho vaṇṇo .pe. brahmadāyādāti . atha kho assalāyana asito
devalo isi kesamassuṃ kappetvā mañjeṭṭhavaṇṇāni dussāni nivāsetvā
agaliyo 4- upāhanā ārohitvā jātarūpamayaṃ daṇḍaṃ gahetvā sattannaṃ
brāhmaṇisīnaṃ  patthiṇḍile  5-  pāturahosi  .  atha kho assalāyana
asito  devalo  isi  sattannaṃ  brāhmaṇisīnaṃ patthiṇḍile caṅkamamāno
evamāha handa ko nu kho ime bhavanto brāhmaṇisayo gantā 6-
handa ko nu kho ime bhavanto brāhmaṇisayo gantāti . atha kho
assalāyana  satta  7-  brāhmaṇisayo  asitaṃ devalaṃ isiṃ etadavocuṃ
@Footnote: 1 Yu. tametaṃ tvaṃ .   2 Yu. ṭhapetvāti natthi.
@3 Yu. etthantare hotīti dissati. 4 Yu. aṭliyo. 5 Yu. patthaṇḍile.
@6 Sī. Yu. gatā. 7 Yu. sattannaṃ brāhmaṇisīnaṃ etadahosi.
Ko  nāyaṃ  gāmaṇḍalarūpo  viya  sattannaṃ  brāhmaṇisīnaṃ  patthiṇḍile
caṅkamamāno evamāha handa ko nu kho ime bhavanto brāhmaṇisayo
gantā handa ko nu kho ime bhavanto brāhmaṇisayo gantāti handa
naṃ abhisapissāmāti 1-.
   {628.1} Atha kho assalāyana satta brāhmaṇisayo asitaṃ devalaṃ
isiṃ  abhisapiṃsu  bhasmā  capalī  2- hohi bhasmā capalī hohi bhasmā
capalī  hohīti  .  yathā  yathā kho assalāyana satta brāhmaṇisayo
asitaṃ devalaṃ isiṃ  abhisapiṃsu tathā tathā asito devalo isi abhirūpataro
ceva hoti dassanīyataro ca pāsādikataro ca . atha kho assalāyana
sattannaṃ  brāhmaṇisīnaṃ  etadahosi  moghaṃ  vata  no  tapo  apphalaṃ
brahmacariyaṃ  mayaṃ  hi  pubbe yaṃ abhisapāma bhasmā capalī 3- hohīti
bhasmā [4]- bhavati ekacco imaṃ pana mayaṃ yathā yathā abhisapāma tathā
tathā  abhirūpataro ceva hoti dassanīyataro ca pāsādikataro cāti .
Na  bhavantānaṃ  moghaṃ  tapo  na panāpphalaṃ brahmacariyaṃ iṅgha bhavanto
yo  mayi  manopadoso  taṃ pajahathāti . yo bhavati manopadoso taṃ
pajahāma ko nu bhavaṃ hotīti . suto no bhavataṃ asito devalo isīti.
Evaṃ bhoti . so khvāhaṃ bho homīti . atha kho assalāyana satta
brāhmaṇisayo asitaṃ devalaṃ isiṃ abhivādetuṃ upakkamiṃsu. 5-
   {628.2}  Atha  kho  assalāyana  asito devalo isi satta
brāhmaṇisayo  etadavoca  sutametaṃ  bho  sattannaṃ  kira brāhmaṇisīnaṃ
araññāyatane  paṇṇakuṭīsu  sammantānaṃ  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ
@Footnote: 1 Yu. abhisapāmāti .  2-3 Yu. bhasmā vasalī hotīti .  4 Yu. vasaddo dissati.
@5 Yu. upasaṅkamiṃsu.
Uppannaṃ  brāhmaṇāva  seṭṭho  vaṇṇo  hīno  añño  vaṇṇo
brāhmaṇāva  sukko  vaṇṇo  kaṇho  añño  vaṇṇo  brāhmaṇāva
sujjhanti no abrāhmaṇā brāhmaṇāva brahmuno puttā orasā mukhato
jātā brahmajā brahmanimmitā brahmadāyādāti. Evaṃ bhoti.
   {628.3} Jānanti pana bhonto yā janimātā 1- brāhmaṇaṃyeva
agamāsi no abrāhmaṇanti . no hidaṃ bho . jānanti pana bhonto
yā  janimātu  mātā  yāva  sattamā  mātu  mātāmahayugā
brāhmaṇaṃyeva  agamāsi  no  abrāhmaṇanti  .  no  hidaṃ bho .
Jānanti  pana  bhonto  yo  janipitā  brāhmaṇiṃyeva  agamāsi no
abrāhmaṇinti  .  no  hidaṃ  bho  .  jānanti pana bhonto yo
janipitu  pitā  yāva  sattamā  pitu  pitāmahayugā  brāhmaṇiṃyeva
agamāsi  no  abrāhmaṇinti  .  no  hidaṃ  bho . jānanti pana
bhonto  yathā  gabbhassa  avakkanti  hotīti  .  jānāma mayaṃ bho
yathā  gabbhassa  avakkanti hoti idha mātāpitaro ca 2- sannipatitā
honti  mātā  ca  utunī  hoti  gandhabbo  ca paccupaṭṭhito hoti
evaṃ  tiṇṇaṃ  sannipātā  gabbhassa  avakkanti  hotīti  . jānanti
pana  bhonto  yagghe  so  gandhabbo khattiyo vā brāhmaṇo vā
vesso  vā  suddo  vāti  . na mayaṃ bho jānāma yagghe so
gandhabbo khattiyo vā brāhmaṇo vā vesso vā suddo vāti .
Evaṃ sante bhonto 3- jānātha ke tumhe hothāti. Evaṃ sante
@Footnote: 1 Yu. janīmātā .  2 Yu. va .  3 Yu. bho.
Bho na mayaṃ jānāma keci mayaṃ homāti . te hi nāma assalāyana
satta  brāhmaṇisayo  asitena  devalena  isinā  sake  jātivāde
samanuyuñjiyamānā   samanuggāhiyamānā   1-  samanubhāsiyamānā  na
sampāyissanti  kiṃ  pana  tvaṃ  etarahi  mayā  sakasmiṃ  jātivāde
samanuyuñjiyamāno      samanuggāhiyamāno     samanubhāsiyamāno
sampāyissasi yesaṃ tvaṃ sācariyako na puṇṇo dabbigāhoti.
   [629]  Evaṃ vutte assalāyano māṇavo bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama  .pe.  upāsakaṃ  maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu
ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
         Assalāyanasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
          ---------------
@Footnote: 1 Yu. samanubhāsiyamānā samanuggāhiyamānā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 558-572. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=613&items=17              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=613&items=17&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=613&items=17              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=613&items=17              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=613              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=7387              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=7387              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :