ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.
              Pañcamaṃ māradhītusuttaṃ
   [505]  Atha  kho taṇhā ca aratī ca rāgā ca māradhītaro
yena  māro  pāpimā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā māraṃ pāpimantaṃ
@Footnote: 1 Ma. seyyathāpi pubbeti pāṭhadvayaṃ natthi. 2 Po. Ma. visūkāyikāni. Yu.
@sukāyikāni. 3 Ma. Yu. sañchinnāni. 4 Ma. Yu. vāyasetto. 5 Ma. Yu. abhāsitvā.
Gāthāya ajjhabhāsiṃsu
     kenāsi dummano tāta      purisaṃ kaṃ nu socasi
     mayaṃ taṃ rāgapāsena         araññamiva kuñjaraṃ
     bandhitvā ānayissāma     vasago te bhavissatīti.
   [506] Arahaṃ sugato loke     na rāgena suvānayo
     māradheyyaṃ atikkanto      tasmā socāmahaṃ bhusanti.
   [507]  Atha  kho taṇhā ca aratī ca rāgā ca māradhītaro
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  etadavocuṃ
pāde  te  samaṇa paricāremāti . atha kho bhagavā na manasākāsi
yathātaṃ anuttare upadhisaṅkhaye vimutto.
   [508] Atha kho taṇhā ca aratī ca rāgā ca māradhītaro ekamantaṃ
apakkamma  evaṃ  samacintesuṃ  uccāvacā  kho  purisānaṃ  adhippāyā
yannūna  mayaṃ  ekasataekasataṃ  kumārīvaṇṇasataṃ  abhinimmineyyāmāti .
Atha  kho  taṇhā ca aratī ca rāgā ca māradhītaro ekasataekasataṃ
kumārīvaṇṇasataṃ   abhinimminitvā   yena   bhagavā   tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ etadavocuṃ pāde te samaṇa paricāremāti .
Tampi bhagavā na manasākāsi yathātaṃ anuttare upadhisaṅkhaye vimutto.
   [509]  Atha  kho taṇhā ca aratī ca rāgā ca māradhītaro
ekamantaṃ  apakkamma  evaṃ  samacintesuṃ  uccāvacā  kho  purisānaṃ
Adhippāyā   yannūna   mayaṃ   ekasataekasataṃ   avijātavaṇṇasataṃ
abhinimmineyyāmāti . atha kho taṇhā ca aratī ca rāgā ca māradhītaro
ekasataekasataṃ   avijātavaṇṇasataṃ   abhinimminitvā   yena  bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  etadavocuṃ  pāde te samaṇa
paricāremāti  .  tampi  bhagavā  na  manasākāsi  yathātaṃ anuttare
upadhisaṅkhaye vimutto.
   [510]  Atha  kho taṇhā ca aratī ca rāgā ca māradhītaro
ekamantaṃ  apakkamma  evaṃ  samacintesuṃ  uccāvacā  kho  purisānaṃ
adhippāyā   yannūna  mayaṃ  ekasataekasataṃ  sakiṃ  vijātavaṇṇasataṃ
abhinimmineyyāmāti  . atha kho taṇhā ca .pe. sakiṃ vijātavaṇṇasataṃ
abhinimminitvā  yena  bhagavā  .pe.  yathātaṃ  anuttare upadhisaṅkhaye
vimutto.
   [511]  Atha  kho  taṇhā  ca  .pe.  duvijātavaṇṇasataṃ
abhinimminitvā  yena  bhagavā  .pe.  yathātaṃ  anuttare upadhisaṅkhaye
vimutto.
   [512]  Atha  kho  taṇhā  ca  .pe.  majjhimitthīvaṇṇasataṃ
abhinimmineyyāmāti  .  atha  kho taṇhā ca .pe. majjhimitthīvaṇṇasataṃ
abhinimminitvā  yena  bhagavā  .pe.  yathātaṃ  anuttare upadhisaṅkhaye
vimutto.
   [513] Atha kho taṇhā ca .pe. Mahitthīvaṇṇasataṃ abhinimmineyyāmāti.
Atha  kho taṇhā ca .pe. mahitthīvaṇṇasataṃ abhinimminitvā yena bhagavā
.pe. Yathātaṃ anuttare upadhisaṅkhaye vimutto.
   [514]  Atha  kho taṇhā ca aratī ca rāgā ca māradhītaro
ekamantaṃ apakkamma etadavocuṃ saccaṃ kira no pitā avoca
     arahaṃ sugato loke        na rāgena suvānayo
     māradheyyaṃ atikkanto     tasmā socāmahaṃ bhusanti.
Yañhi  mayaṃ  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ vā avītarāgaṃ iminā upakkamena
upakkameyyāma  hadayaṃ  vāssa  phaleyya  uṇhaṃ  vā  lohitaṃ mukhato
uggaccheyya ummādaṃ vā pāpuṇeyya cittavikkhepaṃ 1- vā seyyathāpi
pana  naḷo  harito  luto  ussussati  visussati  milāyati  evameva
ussusseyya  visusseyya  milāyeyyāti  .  atha  kho  taṇhā  ca
aratī  ca  rāgā  ca  māradhītaro  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu.
   [515] Ekamantaṃ ṭhitā kho taṇhā māradhītā bhagavantaṃ gāthāya
ajjhabhāsi
        sokāvatiṇṇo nu vanasmiṃ jhāyasi
        vittaṃ nu jinno uda patthayāno
        āgunnu gāmasmimakāsi kiñci
        kasmā janena karosi sakkhiṃ
        sakkhī na sampajjati kenaci teti.
@Footnote: 1 Po. Ma. cittakkhepaṃ.
   [516] Atthassa pattiṃ hadayassa santiṃ
        jetvāna senaṃ piyasātarūpaṃ
        ekāhaṃ jhāyaṃ sukhamānubodhyaṃ
        tasmā janena na karomi sakkhiṃ
        sakkhī na sampajjati kenaci meti.
   [517] Atha kho aratī māradhītā bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi
        kathaṃvihārībahulodha bhikkhu
        pañcoghatiṇṇo atarīdha chaṭṭhaṃ
        kathaṃ jhāyaṃ 1- bahulaṃ kāmasaññā
        paribāhirā honti aladdhayo tanti.
   [518] Passaddhakāyo suvimuttacitto
        asaṅkharāno satimā anoko
        aññāya dhammaṃ avitakkajhāyī
        na kuppati na sarati na thino
        evaṃvihārībahulodha bhikkhu
        pañcoghatiṇṇo atarīdha chaṭṭhaṃ
        evaṃ jhāyaṃ bahulaṃ kāmasaññā
        paribāhirā honti aladdhayo tanti.
   [519] Atha kho rāgā māradhītā bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi
@Footnote: 1 Ma. Yu. jhāyiṃ.
        Acchejja taṇhaṃ taṇasaṅghavārī 1-
        addhā carissanti 2- bahū ca saddhā
        bahuṃ vatāyaṃ janataṃ anoko
        acchejja 3- nessati maccurājassa pāranti.
   [520] Nayanti ve mahāvīrā   saddhammena tathāgatā
     dhammena nayamānānaṃ      kā ussuyā 4- vijānatanti.
   [521]  Atha  kho taṇhā ca aratī ca rāgā ca māradhītaro
yena  māro pāpimā tenupasaṅkamiṃsu . addasā kho māro pāpimā
taṇhañca  aratiñca  rāgañca  māradhītaro  dūratova  āgacchantiyo
disvāna gāthāhi ajjhabhāsi
     bālā kumudanāḷehi      pabbataṃ abhimatthatha
     giriṃ nakhena khanatha         ayodantebhi khādatha
     selaṃva sirasi ohacca      pātāle gādhamesatha
     khāṇuṃva urasāsajja       nibbijjāpetha gotamanti.
     Daddalhamānā 5- āgañchuṃ  taṇhā ca aratī rāgā
     tā tattha panudī satthā    tulaṃ bhaṭṭhaṃva mālutoti 6-.
                  Tatiyo vaggo.
@Footnote: 1 Ma. gaṇasaṅghacārī. 2 Sī. tarissanti. 3 Yu. acchijja. 4 Ma. Yu. usūyā.
@5 Ma. Yu. daddallamānāti dissati. 6 Sī. Yu. māruto.
                Tassuddānaṃ bhavati
     sambahulā samiddhi ca      godhikasattavassāni
     dhītaraṃ desitaṃ buddha        seṭṭhena imaṃ mārapañcakanti.
               Mārasaṃyuttaṃ samattaṃ.
                   -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 181-187. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=15&item=505&items=17              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=15&item=505&items=17&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=15&item=505&items=17              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=15&item=505&items=17              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=505              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=4637              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=4637              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :