ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
          Antarapeyyālo navamo
   [309] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho bhagavā ... Jarāmaraṇaṃ
bhikkhave  ajānatā  apassatā  yathābhūtaṃ  jarāmaraṇe yathābhūtaṃ ñāṇāya
satthā  pariyesitabbo  jarāmaraṇasamudayaṃ  ajānatā  apassatā  yathābhūtaṃ
jarāmaraṇasamudaye   yathābhūtaṃ   ñāṇāya   satthā   pariyesitabbo
jarāmaraṇanirodhaṃ   ajānatā  apassatā  yathābhūtaṃ  jarāmaraṇanirodhe
yathābhūtaṃ  ñāṇāya  satthā  pariyesitabbo  jarāmaraṇanirodhāminiṃ  paṭipadaṃ
ajānatā  apassatā  yathābhūtaṃ  jarāmaraṇanirodhagāminiyā  paṭipadāya
yathābhūtaṃ ñāṇāya satthā pariyesitabboti.
        [sabbesaṃ evaṃ peyyālo] [1]-
jātiṃ bhikkhave ajānatā apassatā yathābhūtaṃ ... bhavaṃ bhikkhave ajānatā
apassatā  yathābhūtaṃ  ...  upādānaṃ  bhikkhave  ajānatā  apassatā
yathābhūtaṃ ... taṇhaṃ bhikkhave ajānatā apassatā yathābhūtaṃ ... Vedanaṃ
bhikkhave  ajānatā  apassatā yathābhūtaṃ ... phassaṃ bhikkhave ajānatā
apassatā yathābhūtaṃ ... Saḷāyatanaṃ bhikkhave ajānatā apassatā yathābhūtaṃ ...
Nāmarūpaṃ  bhikkhave  ajānatā  apassatā  yathābhūtaṃ  ...  viññāṇaṃ
bhikkhave ajānatā apassatā yathābhūtaṃ ... saṅkhāre bhikkhave ajānatā
apassatā  yathābhūtaṃ  saṅkhāresu yathābhūtaṃ ñāṇāya satthā pariyesitabbo
saṅkhārasamudayaṃ  ajānatā  apassatā  yathābhūtaṃ  saṅkhārasamudaye yathābhūtaṃ
ñāṇāya  satthā  pariyesitabbo  saṅkhāranirodhaṃ  ajānatā  apassatā
@Footnote: 1 Ma. Yu. suttanto eko.
Yathābhūtaṃ  saṅkhāranirodhe  yathābhūtaṃ  ñāṇāya  satthā  pariyesitabbo
saṅkhāranirodhagāminiṃ   paṭipadaṃ   ajānatā   apassatā   yathābhūtaṃ
saṅkhāranirodhagāminiyā   paṭipadāya   yathābhūtaṃ   ñāṇāya   satthā
pariyesitabboti.
[sabbesaṃ catusaccikaṃ kātabbaṃ suttanto eko 1-].
   [310]  Jarāmaraṇaṃ  bhikkhave  ajānatā  apassatā  yathābhūtaṃ
jarāmaraṇe yathābhūtaṃ ñāṇāya sikkhā karaṇīyā.
       [evaṃ peyyālo catusaccikaṃ kātabbaṃ]
yogo karaṇīyo ... chando karaṇīyo ... ussoḷhī karaṇīyā 2- ...
Appaṭivānī karaṇīyā ... ātappaṃ karaṇīyaṃ ... Viriyaṃ karaṇīyaṃ ... Sātaccaṃ
karaṇīyaṃ ... Sati karaṇīyā ... Sampajaññaṃ karaṇīyaṃ ... Appamādo karaṇīyoti.
          Antarapeyyālo navamo.
            Tassa uddānaṃ
     satthā sikkhā ca yogo ca     chando ussoḷhi pañcamī
     appaṭivāniyātappaṃ 3-      viriyaṃ sātacca 4- vuccati
     sati ca sampajaññañca       appamādena dvādasāti.
        Suttantā antarapeyyālā niṭṭhitā.
     Pare te dvādasa honti      suttā dvattiṃsa satāni ca
     catusaccena te vuttā        peyyālā antaramhi yeti.
        Antarapeyyālesu 5- uddānaṃ samattaṃ.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi . 2 Yu. ussoḷhi karaṇīyo . 3 Yu.
@appaṭivānīyātappaṃ . 4 Yu. sātaccaṃ . 5 Yu. antarapeyyāle hi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 160-161. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=309&items=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=309&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=309&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=309&items=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=309              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3241              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3241              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :