ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [31] Sāvatthiyaṃ viharati ... Cattārome bhikkhave āhārā bhūtānaṃ
vā sattānaṃ ṭhitiyā sambhavesīnaṃ vā anuggahāya . katame cattāro.
Kavaḷīkāro  āhāro  oḷāriko  vā  sukhumo  vā phasso dutiyo
manosañcetanā  tatiyā  viññāṇaṃ  catutthaṃ  .  ime  kho  bhikkhave
cattāro  āhārā  bhūtānaṃ  vā  sattānaṃ  ṭhitiyā sambhavesīnaṃ vā
anuggahāyāti.
   [32] Evaṃ vutte āyasmā moliyaphagguno bhagavantaṃ etadavoca
ko  nu  kho  bhante  viññāṇāhāraṃ  āhāretīti  . no kallo
pañhoti  bhagavā  avoca  āhāretīti  ahaṃ  na vadāmi āhāretīti
Cāhaṃ  vadeyyaṃ  tatrassa  kallo  pañho  ko  nu  kho  bhante
āhāretīti  evañcāhaṃ  na  vadāmi  evaṃ  maṃ  avadantaṃ  yo
evaṃ  puccheyya  kissa  nu  kho  bhante  viññāṇāhāroti  esa
kallo   pañho   tatra   kallaṃ  veyyākaraṇaṃ  viññāṇāhāro
āyatiṃ punabbhavābhinibbattiyā [1]- tasmiṃ bhūte sati saḷāyatanaṃ saḷāyatanapaccayā
phassoti.
   [33]  Ko  nu  kho bhante phusatīti . no kallo pañhoti
bhagavā  avoca  phusatīti  ahaṃ  na  vadāmi  phusatīti  cāhaṃ  vadeyyaṃ
tatrassa  kallo  pañho  ko  nu  kho  bhante phusatīti evañcāhaṃ
na  vadāmi  evaṃ  maṃ  avadantaṃ  yo  evaṃ  puccheyya  kiṃpaccayā
nu  kho  bhante  phassoti  esa  kallo  pañho  tatra  kallaṃ
veyyākaraṇaṃ saḷāyatanapaccayā phasso phassapaccayā vedanāti.
   [34] Ko nu kho bhante vedayatīti 2- . No kallo pañhoti
bhagavā  avoca  vedayatīti  ahaṃ  na vadāmi vedayatīti cāhaṃ vadeyyaṃ
tatrassa  kallo  pañho  ko  nu kho bhante vedayatīti evañcāhaṃ
na  vadāmi  evaṃ  maṃ  avadantaṃ  yo  evaṃ  puccheyya  kiṃpaccayā
nu  kho  bhante  vedanāti  esa  kallo  pañho  tatra  kallaṃ
veyyākaraṇaṃ phassapaccayā vedanā vedanāpaccayā taṇhāti.
   [35] Ko nu kho bhante taṇhīyatīti 3- . No kallo pañhoti
bhagavā  avoca  taṇhīyatīti  ahaṃ  na  vadāmi  taṇhīyatīti  cāhaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. paccayo. 2 Yu. vediyatīti. evamuparipi.
@3 Ma. Yu. tassatīti. evamuparipi.
Vadeyyaṃ  tatrassa  kallo  pañho  ko  nu  kho bhante taṇhīyatīti
evañcāhaṃ  na  vadāmi  evaṃ  maṃ  avadantaṃ  yo  evaṃ puccheyya
kiṃ  paccayā  nu  kho  bhante  taṇhāti  esa  kallo  pañho
tatra  kallaṃ  veyyākaraṇaṃ  vedanāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayā
upādānanti.
   [36] Ko nu kho bhante upādiyatīti . no kallo pañhoti
bhagavā  avoca  upādiyatīti  ahaṃ  na  vadāmi  upādiyatīti  cāhaṃ
vadeyyaṃ  tatrassa  kallo  pañho  ko  nu kho bhante upādiyatīti
evañcāhaṃ  na  vadāmi  evaṃ  maṃ  avadantaṃ  yo  evaṃ puccheyya
kiṃpaccayā  nu  kho  bhante  upādānanti  esa  kallo  pañho
tatra  kallaṃ  veyyākaraṇaṃ  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayā
bhavoti   .pe.   evametassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [37]  Channaṃ  tveva  phagguna phassāyatanānaṃ asesavirāganirodhā
phassanirodho  phassanirodhā  vedanānirodho vedanānirodhā taṇhānirodho
taṇhānirodhā   upādānanirodho   upādānanirodhā   bhavanirodho
bhavanirodhā  jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā   nirujjhanti   .   evametassa   kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hotīti. Dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 15-17. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=31&items=7              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=31&items=7&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=31&items=7              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=31&items=7              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=31              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=759              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=759              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :