ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [60]  Sāvatthiyaṃ  viharati ... paṭiccasamuppādañca vo bhikkhave
desessāmi  paṭiccasamuppanne  ca  dhamme  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ
manasikarotha  bhāsissāmīti  .  evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato
paccassosuṃ.
   [61]  Bhagavā  etadavoca katamo ca bhikkhave paṭiccasamuppādo
jātipaccayā  bhikkhave  jarāmaraṇaṃ uppādā vā tathāgatānaṃ anuppādā
vā  tathāgatānaṃ  ṭhitāva  sā  dhātu  dhammaṭṭhitatā  dhammaniyāmatā
idappaccayatā  taṃ  tathāgato  abhisambujjhati  abhisameti  abhisambujjhitvā
abhisametvā ācikkhati deseti paññapeti 1- paṭṭhapeti vivarati vibhajati
uttānīkaroti  passathāti  cāha  .  jātipaccayā  bhikkhave jarāmaraṇaṃ
.pe. bhavapaccayā bhikkhave jāti ... Upādānapaccayā bhikkhave bhavo ...
Taṇhāpaccayā bhikkhave upādānaṃ ... Vedanāpaccayā bhikkhave taṇhā ...
Phassapaccayā bhikkhave vedanā ... saḷāyatanapaccayā bhikkhave phasso ...
Nāmarūpapaccayā  bhikkhave  saḷāyatanaṃ  ...  viññāṇapaccayā  bhikkhave
nāmarūpaṃ ... saṅkhārapaccayā bhikkhave viññāṇaṃ ... Avijjāpaccayā bhikkhave
saṅkhārā  uppādā  vā  tathāgatānaṃ  anuppādā  vā  tathāgatānaṃ
ṭhitāva  sā  dhātu  dhammaṭṭhitatā  dhammaniyāmatā  idappaccayatā  taṃ
tathāgato   abhisambujjhati  abhisameti  abhisambujjhitvā  abhisametvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. paññāpeti. evamuparipi.
Ācikkhati  deseti  paññapeti  paṭṭhapeti vivarati vibhajati uttānīkaroti
passathāti  cāha  .  avijjāpaccayā bhikkhave saṅkhārā . iti kho
bhikkhave  yā  tatra  tathatā  avitathatā  anaññathatā  idappaccayatā
ayaṃ vuccati bhikkhave paṭiccasamuppādo.
   [62]  Katame  ca  bhikkhave paṭiccasamuppannā dhammā jarāmaraṇaṃ
bhikkhave  aniccaṃ  saṅkhataṃ  paṭiccasamuppannaṃ khayadhammaṃ vayadhammaṃ virāgadhammaṃ
nirodhadhammaṃ  .  jāti  bhikkhave  aniccā  saṅkhatā  paṭiccasamuppannā
khayadhammā   vayadhammā   virāgadhammā   nirodhadhammā  .  bhavo
bhikkhave  anicco  saṅkhato  paṭiccasamuppanno  khayadhammo  vayadhammo
virāgadhammo  nirodhadhammo  .  upādānaṃ  bhikkhave  .pe.  taṇhā
bhikkhave ... vedanā bhikkhave ... phasso bhikkhave ... saḷāyatanaṃ
bhikkhave ... nāmarūpaṃ bhikkhave ... viññāṇaṃ bhikkhave ... saṅkhārā
bhikkhave ... avijjā bhikkhave aniccā saṅkhatā paṭiccasamuppannā khayadhammā
vayadhammā  virāgadhammā  nirodhadhammā  .  ime  vuccanti  bhikkhave
paṭiccasamuppannā dhammā.
   [63] Yato kho bhikkhave ariyasāvakassa ayañca paṭiccasamuppādo
ime  ca  paṭiccasamuppannā  dhammā  yathābhūtaṃ  sammappaññāya sudiṭṭhā
honti  sova  1-  pubbantaṃ  vā  upadhāvissati  ahosiṃ nu khvāhaṃ
atītamaddhānaṃ  nanu  kho  ahosiṃ  atītamaddhānaṃ  kiṃ  nu  kho ahosiṃ
atītamaddhānaṃ  kathaṃ  nu  kho  ahosiṃ  atītamaddhānaṃ  kiṃ  hutvā  kiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. so vata.
Ahosiṃ  nu  khvāhaṃ  atītamaddhānanti  aparantaṃ  vā  upadhāvissati
bhavissāmi  nu  khvāhaṃ  anāgatamaddhānaṃ  nanu  kho  bhavissāmi
anāgatamaddhānaṃ  kiṃ  nu  kho  bhavissāmi anāgatamaddhānaṃ kathaṃ nu kho
bhavissāmi  anāgatamaddhānaṃ  kiṃ  hutvā  kiṃ  bhavissāmi  nu  khvāhaṃ
anāgatamaddhānanti  etarahi  vā  paccuppannaṃ  addhānaṃ  ajjhattaṃ
kathaṃkathī  bhavissati  ahaṃ  nu  khosmi  no  nu khosmi kiṃ nu khosmi
kathaṃ nu khosmi ayaṃ nu kho satto kuto āgato so kuhiṃ gāmī 1-
bhavissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  taṃ  kissa hetu tathā hi bhikkhave
ariyasāvakassa  ayañca  paṭiccasamuppādo  ime  ca  paṭiccasamuppannā
dhammā yathābhūtaṃ sammappaññāya sudiṭṭhāti. Dasamaṃ.
          Āhāravaggo dutiyo.
            Tassa uddānaṃ
     āhāraphaggunañceva 2-    dve ca samaṇabrāhmaṇā
     kaccānagottaṃ 3- dhammakathikaṃ  acelaṃ timbarukkhena ca
     bālapaṇḍitañceva 4-     dasamo paccayena cāti.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. gamissatīti .  2 Ma. Yu. āhāraṃ phagguno ceva .  3 Yu. kaccāyanagotto.
@4 Ma. bālapaṇḍitato ceva. Yu. bālena paṇḍito ceva.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 30-32. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=60&items=4              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=60&items=4&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=60&items=4              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=60&items=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=60              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1017              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1017              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :