ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
         Ekadhammapeyyālo sattamo
   [147] Sāvatthīnidānaṃ . ekadhammo bhikkhave bahūpakāro ariyassa
aṭṭhaṅgikassa  maggassa  uppādāya  .  katamo  ekadhammo . yadidaṃ
kalyāṇamittatā  .  kalyāṇamittassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [148]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu kalyāṇamitto
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
   [149] Sāvatthīnidānaṃ . ekadhammo bhikkhave bahūpakāro ariyassa
aṭṭhaṅgikassa  maggassa  uppādāya  .  katamo  ekadhammo . yadidaṃ
sīlasampadā .pe.
   [150] Yadidaṃ chandasampadā .pe.
   [151] Yadidaṃ attasampadā .pe.
   [152] Yadidaṃ diṭṭhisampadā .pe.
   [153] Yadidaṃ appamādasampadā .pe.
   [154]  Sāvatthīnidānaṃ  .  yadidaṃ  yonisomanasikārasampadā .
Yonisomanasikārasampannassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [155]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha
bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ   vossaggapariṇāmiṃ   .pe.   sammāsamādhiṃ  bhāveti
vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ
kho  bhikkhave  bhikkhu  yonisomanasikārasampanno  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
   [156] Sāvatthīnidānaṃ . ekadhammo bhikkhave bahūpakāro ariyassa
aṭṭhaṅgikassa  maggassa  uppādāya  .  katamo  ekadhammo . yadidaṃ
kalyāṇamittatā  .  kalyāṇamittassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [157]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ
Dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .  evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
kalyāṇamitto  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bahulīkarotīti.
   [158] Sāvatthīnidānaṃ . ekadhammo bhikkhave bahūpakāro ariyassa
aṭṭhaṅgikassa  maggassa  uppādāya  .  katamo  ekadhammo . yadidaṃ
sīlasampadā .pe.
   [159] Yadidaṃ chandasampadā .pe.
   [160] Yadidaṃ attasampadā .pe.
   [161] Yadidaṃ diṭṭhisampadā .pe.
   [162] Yadidaṃ appamādasampadā .pe.
   [163]  Sāvatthīnidānaṃ  .  yadidaṃ  yonisomanasikārasampadā .
Yonisomanasikārasampannassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [164]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha
bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti
rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .  evaṃ
kho  bhikkhave  bhikkhu  yonisomanasikārasampanno  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
         Ekadhammapeyyālo niṭṭhito.
            Tassuddānaṃ
     kalyāṇamittaṃ sīlaṃ ca      chando ca attasampadā
     diṭṭhi ca appamādo ca     yoniso bhavati sattamaṃ.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 40-43. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=147&items=18              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=147&items=18&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=147&items=18              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=147&items=18              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=147              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4305              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4305              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :