ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [181]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi samanupassāmi yena
anuppannā  vā  akusalā  dhammā uppajjanti uppannā vā akusalā
dhammā  bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattanti yathayidaṃ bhikkhave micchādiṭṭhi
micchādiṭṭhikassa  bhikkhave  anuppannā ceva akusalā dhammā uppajjanti
uppannā ca akusalā dhammā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattantīti.
   [182]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi samanupassāmi yena
anuppannā  vā  kusalā  dhammā  uppajjanti  uppannā vā kusalā
dhammā  bhiyyobhāvāya  vepullāya  saṃvattanti  yathayidaṃ  bhikkhave
sammādiṭṭhi  sammādiṭṭhikassa  bhikkhave  anuppannā  ceva  kusalā
dhammā  uppajjanti  uppannā  ca  kusalā  dhammā  bhiyyobhāvāya
vepullāya saṃvattantīti.
@Footnote: 1-2 Ma. ānāpānassati ... maraṇassati ...
   [183]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi samanupassāmi yena
anuppannā  vā  kusalā  dhammā  nuppajjanti  uppannā vā kusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  micchādiṭṭhi  micchādiṭṭhikassa
bhikkhave  anuppannā  ceva  kusalā  dhammā nuppajjanti uppannā ca
kusalā dhammā parihāyantīti.
   [184]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi samanupassāmi yena
anuppannā  vā  akusalā  dhammā nuppajjanti uppannā vā akusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  sammādiṭṭhi  sammādiṭṭhikassa
bhikkhave  anuppannā  ceva  akusalā dhammā nuppajjanti uppannā ca
akusalā dhammā parihāyantīti.
   [185]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi samanupassāmi yena
anuppannā  vā  micchādiṭṭhi  uppajjati  uppannā  vā  micchādiṭṭhi
pavaḍḍhati  yathayidaṃ  bhikkhave  ayoniso  manasikāro  ayoniso bhikkhave
manasikaroto  anuppannā  ceva  micchādiṭṭhi  uppajjati  uppannā ca
micchādiṭṭhi pavaḍḍhatīti.
   [186]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi samanupassāmi yena
anuppannā  vā  sammādiṭṭhi  uppajjati  uppannā  vā  sammādiṭṭhi
pavaḍḍhati  yathayidaṃ  bhikkhave  yoniso  manasikāro  yoniso  bhikkhave
manasikaroto  anuppannā  ceva  sammādiṭṭhi  uppajjati  uppannā ca
sammādiṭṭhi pavaḍḍhatīti.
   [187] Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yenevaṃ 1-
sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjanti  yathayidaṃ  bhikkhave  micchādiṭṭhi  micchādiṭṭhiyā  bhikkhave
samannāgatā sattā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ upapajjantīti.
   [188] Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yenevaṃ 2-
sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapajjanti
yathayidaṃ  bhikkhave sammādiṭṭhi sammādiṭṭhiyā bhikkhave samannāgatā sattā
kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti 3-.
   [189] Micchādiṭṭhikassa bhikkhave purisapuggalassa yañceva kāyakammaṃ
yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ  yañca  vacīkammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ
yañca  manokammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ yā ca cetanā yā ca
patthanā yo ca paṇidhi ye ca saṅkhārā sabbe te dhammā aniṭṭhāya
akantāya  amanāpāya  ahitāya  dukkhāya  saṃvattanti  taṃ kissa hetu
diṭṭhi  hi 4- bhikkhave pāpikā . seyyathāpi bhikkhave nimbabījaṃ vā
kosātakībījaṃ vā tittakalābubījaṃ vā allāya paṭhaviyā nikkhittaṃ yañceva
paṭhavīrasaṃ  upādiyati  yañca  āporasaṃ  upādiyati sabbantaṃ tittakattāya
kaṭukattāya asātattāya saṃvattati taṃ kissa hetu bījaṃ hi 5- bhikkhave
pāpakaṃ  evameva  kho bhikkhave micchādiṭṭhikassa purisapuggalassa yañceva
kāyakammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ  yañca  vacīkammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ
@Footnote:1,2 Ma. evaṃsaddo natthi. 3 Ma. sabbattha uppajjantīti. 4-5 Ma. hissa.
@ito paraṃ īdisameva.
Samādinnaṃ  yañca  manokammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ  yā  ca
cetanā yā ca patthanā yo ca paṇidhi ye ca saṅkhārā sabbe te
dhammā  aniṭṭhāya  akantāya  amanāpāya  ahitāya dukkhāya saṃvattanti
taṃ kissa hetu diṭṭhi hi bhikkhave pāpikāti.
   [190] Sammādiṭṭhikassa bhikkhave purisapuggalassa yañceva kāyakammaṃ
yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ  yañca  vacīkammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ
yañca  manokammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ yā ca cetanā yā ca
patthanā yo ca paṇidhi ye ca saṅkhārā sabbe te dhammā iṭṭhāya
kantāya  manāpāya  hitāya  sukhāya  saṃvattanti taṃ kissa hetu diṭṭhi
hi bhikkhave bhaddikā . seyyathāpi bhikkhave ucchubījaṃ vā sālibījaṃ vā
maddikābījaṃ  vā allāya paṭhaviyā nikkhittaṃ yañceva paṭhavīrasaṃ upādiyati
yañca   āporasaṃ  upādiyati  sabbantaṃ  madhurattāya  sātattāya
asecanakattāya  saṃvattati  taṃ  kissa  hetu  bījaṃ hi bhikkhave bhaddakaṃ
evameva  kho  bhikkhave  sammādiṭṭhikassa  purisapuggalassa  yañceva
kāyakammaṃ    yathādiṭṭhisamattaṃ   samādinnaṃ   yañca   vacīkammaṃ
yathādiṭṭhisamattaṃ   samādinnaṃ   yañca   manokammaṃ   yathādiṭṭhisamattaṃ
samādinnaṃ  yā  ca  cetanā  yā  ca patthanā yo ca paṇidhi ye
ca  saṅkhārā  sabbe  te  dhammā  iṭṭhāya  kantāya  manāpāya
hitāya  sukhāya  saṃvattanti  taṃ  kissa  hetu  diṭṭhi  hi  bhikkhave
bhaddikāti.
           Vaggo dutiyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 40-43. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=181&items=10              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=181&items=10&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=181&items=10              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=181&items=10              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=181              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=10079              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=10079              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :