ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [267] 21 Dveme bhikkhave bālā katame dve yo ca accayaṃ
accayato  na  passati  yo  ca  accayaṃ  desentassa yathādhammaṃ na
Paṭiggaṇhāti  ime  kho  bhikkhave dve bālā . dveme bhikkhave
paṇḍitā  katame  dve  yo  ca  accayaṃ accayato passati yo ca
accayaṃ  desentassa  yathādhammaṃ paṭiggaṇhāti ime kho bhikkhave dve
paṇḍitāti.
   [268] 22 Dveme bhikkhave tathāgataṃ abbhācikkhanti katame dve
duṭṭho  vā  dosantaro  saddho vā duggahitena ime kho bhikkhave
dve tathāgataṃ abbhācikkhantīti.
   [269] 23 Dveme bhikkhave tathāgataṃ abbhācikkhanti katame dve
yo  ca  abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatena  bhāsitaṃ  lapitaṃ tathāgatenāti
dīpeti  yo  ca  bhāsitaṃ  lapitaṃ  tathāgatena  abhāsitaṃ  alapitaṃ
tathāgatenāti dīpeti ime kho bhikkhave dve tathāgataṃ abbhācikkhanti.
Dveme  bhikkhave  tathāgataṃ  nābbhācikkhanti  katame  dve  yo ca
abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatena  abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatenāti dīpeti
yo  ca  bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatena bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti dīpeti
ime kho bhikkhave dve tathāgataṃ nābbhācikkhantīti.
   [270]  24  Dveme  bhikkhave tathāgataṃ abbhācikkhanti katame
dve  yo ca neyyatthaṃ suttantaṃ nītattho suttantoti dīpeti yo ca
nītatthaṃ suttantaṃ neyyattho suttantoti dīpeti ime kho bhikkhave dve
tathāgataṃ  abbhācikkhanti  .  dveme bhikkhave tathāgataṃ nābbhācikkhanti
katame  dve  yo  ca  neyyatthaṃ  suttantaṃ  neyyattho suttantoti
Dīpeti  yo  ca  nītatthaṃ  suttantaṃ  nītattho  suttantoti  dīpeti
ime kho bhikkhave dve tathāgataṃ nābbhācikkhantīti.
   [271]  25  Paṭicchannakammantassa  bhikkhave  dvinnaṃ  gatīnaṃ
aññatarā  gati  pāṭikaṅkhā  nirayo  vā tiracchānayoni vā 1- .
Appaṭicchannakammantassa  bhikkhave  dvinnaṃ  gatīnaṃ  aññatarā  gati
pāṭikaṅkhā devā vā manussā vāti.
   [272]  26  Micchādiṭṭhikassa  bhikkhave dvinnaṃ gatīnaṃ aññatarā
gati pāṭikaṅkhā nirayo vā tiracchānayoni vā 1- . sammādiṭṭhikassa
bhikkhave  davinnaṃ gatīnaṃ aññatarā gati pāṭikaṅkhā devā vā manussā
vāti.
   [273] 27 Dussīlassa bhikkhave dve paṭiggahā 2- nirayo vā
tiracchānayoni vā 1- . sīlavato bhikkhave dve paṭiggahā 3- devā vā
manussā vāti.
   [274]  28  Dvāhaṃ  bhikkhave  atthavase  sampassamāno
araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevāmi  katame  dve
attano  ca  diṭṭhadhammasukhavihāraṃ  sampassamāno  pacchimañca  janataṃ
anukampamāno  ime  kho ahaṃ bhikkhave dve atthavase sampassamāno
araññavanapatthāni pantāni senāsanāni paṭisevāmīti.
   [275] 29 Dveme bhikkhave dhammā vijjābhāgiyā katame dve
samatho ca vipassanā ca . samatho bhikkhave bhāvito kimatthamanubhoti 4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. vā-ti. 2-3 Ma. paṭiggāhā. 4 Ma. Yu. kamatthamanubhoti. ito paraṃ
@īdisameva.
Cittaṃ  bhāviyati  1-  cittaṃ  bhāvitaṃ  kimatthamanubhoti yo rāgo so
pahīyati  .  vipassanā bhikkhave bhāvitā kimatthamanubhoti paññā bhāviyati
paññā bhāvitā kimatthamanubhoti yā avijjā sā pahīyatīti 2-.
   [276]  30  Rāgupakkiliṭṭhaṃ  vā  bhikkhave cittaṃ na vimuccati
avijjūpakkiliṭṭhā  vā  paññā  na  bhāviyati  iti  kho  bhikkhave
rāgavirāgā cetovimutti avijjāvirāgā paññāvimuttīti.
          Bālavaggo tatiyo.
   [277]  31  Asappurisabhūmiñca  vo  bhikkhave  desessāmi
sappurisabhūmiñca  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti .
Evambhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā etadavoca
katamā  ca  bhikkhave  asappurisabhūmi asappuriso bhikkhave akataññū hoti
akatavedī   asabbhihetaṃ  bhikkhave  upaññātaṃ  yadidaṃ  akataññutā
akataveditā  kevalā  esā  bhikkhave asappurisabhūmi yadidaṃ akataññutā
akataveditā  sappuriso  ca  kho  bhikkhave  kataññū  hoti  katavedī
sabbhihetaṃ  bhikkhave  upaññātaṃ  yadidaṃ  kataññutā  kataveditā kevalā
esā bhikkhave sappurisabhūmi yadidaṃ kataññutā kataveditāti.
   [278]  32 Dvinnāhaṃ bhikkhave na suppaṭikāraṃ vadāmi katamesaṃ
dvinnaṃ mātu ca pitu ca . ekena bhikkhave aṃsena mātaraṃ parihareyya
ekena  aṃsena  pitaraṃ  parihareyya vassasatāyuko vassasatajīvī so ca
nesaṃ   ucchādanaparimaddananhāpanasambāhanena   paṭijaggeyya   tepi
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhāvīyati. 2 Ma. Yu. pahīyati.
Tattheva  muttakarīsaṃ cajeyyuṃ na tveva bhikkhave mātāpitunnaṃ kataṃ vā
hoti paṭikataṃ vā imissā ca bhikkhave mahāpaṭhaviyā pahūtasattaratanāya 1-
mātāpitaro  issarādhipacce  rajje patiṭṭhāpeyya na tveva bhikkhave
mātāpitunnaṃ kataṃ vā hoti paṭikataṃ vā taṃ kissa hetu bahūpakārā 2-
bhikkhave  mātāpitaro  puttānaṃ  āpādakā  posakā imassa lokassa
dassetāro . yo ca kho bhikkhave mātāpitaro assaddhe saddhāsampadāya
samādapeti  niveseti  patiṭṭhāpeti  dussīle  sīlasampadāya samādapeti
niveseti  patiṭṭhāpeti  maccharī  cāgasampadāya  samādapeti  niveseti
patiṭṭhāpeti   duppaññe   paññāsampadāya  samādapeti  niveseti
patiṭṭhāpeti  ettāvatā  kho  bhikkhave  mātāpitunnaṃ  katañca
hoti paṭikatañcāti [3]-.
   [279]  33  Athakho  aññataro  brāhmaṇo  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho so
brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  kiṃvādī bhavaṃ gotamo kimakkhāyīti .
Kiriyavādī  cāhaṃ  brāhmaṇa  akiriyavādī  cāti . yathākathaṃ pana bhavaṃ
gotamo kiriyavādī ca akiriyavādī cāti . akiriyaṃ kho ahaṃ brāhmaṇa
vadāmi  kāyaduccaritassa  vacīduccaritassa  manoduccaritassa  anekavihitānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  akiriyaṃ  vadāmi  kiriyañca  kho  ahaṃ
brāhmaṇa   vadāmi   kāyasucaritassa   vacīsucaritassa  manosucaritassa
anekavihitānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ kiriyaṃ vadāmi evaṃ kho ahaṃ brāhmaṇa
@Footnote: 1 Ma. pahūtaratanāya. 2 Ma. bahūkārā. 3 Yu. atikatañcāti.
Kiriyavādī  ca  akiriyavādī  cāti  .  abhikkantaṃ bho gotama .pe.
Upāsakaṃ maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [280]  34  Athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  yena  bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho  anāthapiṇḍiko  gahapati  bhagavantaṃ
etadavoca  kati  nu kho bhante loke dakkhiṇeyyā kattha ca dānaṃ
dātabbanti  .  dve  kho  gahapati  loke dakkhiṇeyyā sekho ca
asekho  ca  ime kho gahapati dve loke dakkhiṇeyyā ettha ca
dānaṃ  dātabbanti  .  idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna  sugato
athāparaṃ etadavoca satthā
        sekho ca asekho ca imasmiṃ loke
        āhuneyyā yajamānānaṃ honti
     te ujubhūtā kāyena      vācāya uda cetasā
     khettantaṃ yajamānānaṃ    ettha dinnaṃ malapphalanti.
   [281]  35  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena āyasmā sārīputto
sāvatthiyaṃ viharati pubbārāme migāramātupāsāde . tatra kho āyasmā
sārīputto bhikkhū āmantesi āvuso bhikkhavoti . āvusoti kho te
bhikkhū  āyasmato  sārīputtassa  paccassosuṃ  . āyasmā sārīputto
etadavoca   ajjhattasaññojanañca   āvuso  puggalaṃ  desessāmi
bahiddhāsaññojanañca taṃ suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti . evaṃ
Āvusoti kho te bhikkhū āyasmato sārīputtassa paccassosuṃ. Āyasmā
sārīputto  etadavoca  katamo  cāvuso  ajjhattasaññojano  puggalo
idhāvuso bhikkhu sīlavā hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati ācāragocarasampanno
aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu
so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā aññataraṃ devanikāyaṃ upapajjati so
tato  cuto  āgāmī  hoti  āgantā  itthattaṃ  ayaṃ vuccatāvuso
ajjhattasaññojano puggalo āgāmī āgantā itthattaṃ.
   {281.1}  Katamo cāvuso bahiddhāsaññojano puggalo idhāvuso
bhikkhu  sīlavā  hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati ācāragocarasampanno
aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati sikkhāpadesu so
aññataraṃ  santaṃ  cetovimuttiṃ  upasampajja viharati so kāyassa bhedā
parammaraṇā aññataraṃ devanikāyaṃ upapajjati so tato cuto anāgāmī hoti
anāgantā  itthattaṃ  ayaṃ  vuccatāvuso  bahiddhāsaññojano  puggalo
anāgāmī  anāgantā itthattaṃ . puna ca paraṃ āvuso bhikkhu sīlavā
hoti  pātimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharati  ācāragocarasampanno  aṇumattesu
vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati sikkhāpadesu so kāmānaṃyeva
nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti  so  bhavānaṃyeva
nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti  so  taṇhakkhayāya
paṭipanno  hoti  so  lobhakkhāya  paṭipanno  hoti  so  kāyassa
Bhedā  parammaraṇā  aññataraṃ  devanikāyaṃ  upapajjati so tato cuto
anāgāmī   hoti   anāgantā   itthattaṃ   ayaṃ  vuccatāvuso
bahiddhāsaññojano puggalo anāgāmī anāgantā itthattanti.
   Athakho  sambahulā samacittā devatā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu  ekamantaṃ
ṭhitā  kho tā devatā bhagavantaṃ etadavocuṃ eso bhante āyasmā
sārīputto  pubbārāme  migāramātupāsāde bhikkhūnaṃ ajjhattasaññojanañca
puggalaṃ  deseti  bahiddhāsaññojanañca  haṭṭhā  bhante  parisā  sādhu
bhante  bhagavā  yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkamatu  anukampaṃ
upādāyāti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
   {281.2} Athakho bhagavā seyyathāpi nāma balavā puriso sammiñjitaṃ
vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya evameva jetavane
antarahito  pubbārāme  migāramātupāsāde  āyasmato  sārīputtassa
pamukhe 1- pāturahosi. Nisīdi bhagavā paññatte āsane.
   {281.3}  Āyasmāpi  kho  sārīputto bhagavantaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinnaṃ kho āyasmantaṃ sārīputtaṃ bhagavā
etadavoca  idha  sārīputta  sambahulā  samacittā  devatā  yenāhaṃ
tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   maṃ   abhivādetvā   ekamantaṃ
aṭṭhaṃsu  ekamantaṃ  ṭhitā  kho  sārīputto  tā  devatā  maṃ
etadavocuṃ  eso  bhante  āyasmā  sārīputto  pubbārāme
@Footnote: 1 Ma. sammukhe.
Migāramātupāsāde  bhikkhūnaṃ  ajjhattasaññojanañca  puggalaṃ  deseti
bahiddhāsaññojanañca  haṭṭhā  bhante  parisā  sādhu  bhante  bhagavā
yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkamatu  anukampaṃ  upādāyāti  tā
kho  pana  sārīputta  devatā  dasapi hutvā vīsatimpi hutvā tiṃsampi
hutvā  cattāḷīsampi  hutvā  paññāsampi  hutvā  saṭṭhimpi  hutvā
āraggakoṭinitudanamattepi tiṭṭhanti na ca aññamaññaṃ byābādhenti
   {281.4} siyā kho pana te 1- sārīputta evamassa tattha nūna tāsaṃ
devatānaṃ tathācittaṃ bhāvitaṃ yena tā devatā dasapi hutvā vīsatimpi hutvā
tiṃsampi  hutvā  cattāḷīsampi  hutvā  paññāsampi  hutvā  saṭṭhimpi
hutvā   āraggakoṭinitudanamattepi  tiṭṭhanti  na  ca  aññamaññaṃ
byābādhentīti na kho panetaṃ sārīputta evaṃ daṭṭhabbaṃ idheva [2]-
sārīputta  tāsaṃ devatānaṃ tathācittaṃ bhāvitaṃ yena tā devatā dasapi
hutvā  .pe.  na  ca  aññamaññaṃ  byābādhenti  tasmā  tiha
sārīputta  evaṃ  sikkhitabbaṃ  santindriyā  bhavissāma  santamānasāti
evañhi te 3- sārīputta sikkhitabbaṃ santindriyānañhi te 4- sārīputta
santamānasānaṃ  santaṃyeva  kāyakammaṃ  bhavissati  santaṃ  vacīkammaṃ  santaṃ
manokammaṃ  santaṃyevupahāraṃ  upaharissāma  sabrahmacārīsūti  evañhi
te  5-  sārīputta  sikkhitabbaṃ  anassuṃ  kho sārīputta aññatitthiyā
paribbājakā ye imaṃ dhammapariyāyaṃ nāssosunti.
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Ma. kho 3-4-5 Ma. Yu. vo.
   [282] 36 Ekaṃ samayaṃ āyasmā mahākaccāno varaṇāya viharati
kaddamadahatīre  1-  .  athakho ārāmadaṇḍo brāhmaṇo yenāyasmā
mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  mahākaccānena
saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ
nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho  ārāmadaṇḍo brāhmaṇo āyasmantaṃ
mahākaccānaṃ etadavoca ko nu kho bho kaccāna hetu ko paccayo
yena  khattiyāpi  khattiyehi  vivadanti  brāhmaṇāpi  brāhmaṇehi
vivadanti    gahapatikāpi    gahapatikehi    vivadantīti   .
Kāmarāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānahetu 2-
kho    brāhmaṇa    khattiyāpi    khattiyāpi    vivadanti
brāhmaṇāpi brāhmaṇehi vivadanti gahapatikāpi gahapatikehi vivadantīti.
   {282.1} Ko pana bho kaccāna hetu ko paccayo yena samaṇāpi
samaṇehi    vivadantīti    .    diṭṭhirāgavinivesavinibandhapaligedha-
pariyuṭṭhānajjhosānahetu  3-  kho  brāhmaṇa  samaṇāpi  samaṇehi
vivadantīti  .  atthi pana bho kaccāna koci lokasmiṃ yo imañceva
kāmarāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ   4-   samatikkanto
imañca    diṭṭhirāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ    5-
samatikkantoti  .  atthi  brāhmaṇa  lokasmiṃ  yo  imañceva
kāmarāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ   6-   samatikkanto
imañca    diṭṭhirāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ    7-
samatikkantoti  . ko pana so bho kaccāna lokasmiṃ yo imañceva
@Footnote: 1 Ma. bhaddasāritīre. 2-3-4-5-6-7 Ma. kāmarāgābhinivesa ....
Kāmarāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ samatikkanto
imañca diṭṭhirāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ
samatikkantoti  .  atthi  brāhmaṇa  puratthimesu  janapadesu  sāvatthī
nāma  nagaraṃ  tattha so bhagavā etarahi viharati arahaṃ sammāsambuddho
so  hi  brāhmaṇa  bhagavā  imañceva kāmarāgavinivesavinibandhapaligedha-
pariyuṭṭhānajjhosānaṃ   samatikkanto   imañca   diṭṭhirāgavinivesa-
vinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ   samatikkantoti   .   evaṃ
vutte  ārāmadaṇḍo  brāhmaṇo  uṭṭhāyāsanā  ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā   dakkhiṇajānumaṇḍalaṃ   paṭhaviyaṃ  nihantvā  yena  bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā  tikkhattuṃ  udānaṃ  udānesi  namo  tassa
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  namo  tassa  bhagavato  arahato
sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa yo hi
so  bhagavā  imañceva  kāmarāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ
samatikkanto   imañca  diṭṭhirāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ
samatikkantoti  .  abhikkantaṃ  bho  kaccāna  abhikkantaṃ bho kaccāna
seyyathāpi  bho  kaccāna  nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā
vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telappajjotaṃ
dhāreyya  cakkhumanto  rūpāni  dakkhantīti evamevaṃ bhotā kaccānena
anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  esāhaṃ bho kaccāna taṃ bhavantaṃ
gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ
kaccāno dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [283] 37 Ekaṃ samayaṃ āyasmā mahākaccāno madhurāyaṃ viharati
gundāvane . athakho kaṇḍarāyano brāhmaṇo yenāyasmā mahākaccāno
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmatā  mahākaccānena  saddhiṃ
sammodi  .pe.  ekamantaṃ  nisinno  kho  kaṇḍarāyano  brāhmaṇo
āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etadavoca  sutammetaṃ  bho  kaccāna  na
samaṇo  kaccāno  brāhmaṇe  jiṇṇe  vuḍḍhe  mahallake  addhagate
vayoanuppatte abhivādeti vā paccuṭṭheti vā āsanena vā nimantetīti
tayidaṃ  bho  kaccāna tatheva na hi bhavaṃ kaccāno brāhmaṇe jiṇṇe
vuḍḍhe  mahallake addhagate vayoanuppatte abhivādeti vā paccuṭṭheti
vā āsanena vā nimanteti tayidaṃ bho kaccāna na sampannamevāti.
   {283.1}  Atthi  brāhmaṇa  tena  bhagavatā jānatā passatā
arahatā  sammāsambuddhena  vuḍḍhibhūmi  ca akkhātā daharabhūmi ca vuḍḍho
cepi brāhmaṇa hoti asītiko 1- vā navutiko vā vassasatiko vā jātiyā
so  ca  kāme paribhuñjati kāmamajjhe vasati kāmapariḷāhena pariḍayhati
kāmavitakkehi khajjati kāmapariyesanāya ussukko athakho so bālo na
therotveva saṅkhaṃ gacchati daharo cepi brāhmaṇa hoti yuvā susūkāḷakeso
bhadrena yobbanena samannāgato paṭhamena vayasā so ca na kāme paribhuñjati
na  kāmamajjhe  vasati  na kāmapariḷāhena pariḍayhati na kāmavitakkehi
khajjati na kāmapariyesanāya ussukko athakho so paṇḍito therotveva
saṅkhaṃ  gacchatīti . evaṃ vutte kaṇḍarāyano brāhmaṇo uṭṭhāyāsanā
@Footnote: 1 Ma. āsītiko vā nāvutiko vā.
Ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā daharānaṃ sudaṃ 1- bhikkhūnaṃ pāde sirasā
vandati  vuḍḍhā  bhavanto  vuḍḍhabhūmiyaṃ  ṭhitā  daharā  mayaṃ  daharabhūmiyaṃ
ṭhitā  abhikkantaṃ  bho  kaccāna  .pe.  upāsakaṃ maṃ bhavaṃ kaccāno
dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [284] 38 Yasmiṃ bhikkhave samaye corā balavanto honti rājāno
tasmiṃ  samaye dubbalā honti tasmiṃ bhikkhave samaye rañño na phāsu
hoti  atiyātuṃ vā niyyātuṃ vā paccantime vā janapade anusaññātuṃ
brāhmaṇagahapatikānaṃpi tasmiṃ samaye na phāsu hoti atiyātuṃ vā niyyātuṃ
vā bāhirāni vā kammantāni paṭivekkhituṃ . Evameva kho bhikkhave yasmiṃ
samaye  pāpabhikkhū  balavanto  honti  pesalā  bhikkhū  tasmiṃ samaye
dubbalā  honti  tasmiṃ  bhikkhave  samaye  pesalā  bhikkhū tuṇhībhūtā
tuṇhībhūtāva saṅghamajjhe saṅkasāyanti paccantime vā janapade bhajanti 2-
tayidaṃ  bhikkhave  hoti  bahujanāhitāya  bahujanāsukhāya  bahuno  janassa
anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ.
   {284.1} Yasmiṃ bhikkhave samaye rājāno balavanto honti corā
tasmiṃ samaye dubbalā honti tasmiṃ bhikkhave samaye rañño phāsu hoti
atiyātuṃ  vā  niyyātuṃ  vā  paccantime  vā  janapade anusaññātuṃ
brāhmaṇagahapatikānaṃpi  tasmiṃ  samaye  phāsu  hoti  atiyātuṃ  vā
niyyātuṃ  vā  bāhirāni  vā  kammantāni  paṭivekkhituṃ . evameva
kho  bhikkhave  yasmiṃ samaye pesalā bhikkhū balavanto honti pāpakā
bhikkhū  tasmiṃ  samaye  dubbalā  honti  tasmiṃ  bhikkhave  samaye
@Footnote: 1 Ma. sataṃ . 2 Ma. acchanti.
Pāpabhikkhū  tuṇhībhūtā  tuṇhībhūtāva  saṅghamajjhe  saṅkasāyanti yena vā
[1]-  Tena  vā  papatanti  2- tayidaṃ bhikkhave hoti bahujanahitāya
bahujanasukhāya bahuno janassa atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
   [285]  39  Dvinnāhaṃ  bhikkhave  micchāpaṭipattiṃ  na vaṇṇemi
gihissa  vā  pabbajitassa  vā  gihī  vā  bhikkhave  pabbajito vā
micchāpaṭipanno  micchāpaṭipattādhikaraṇahetu  nārādhako  hoti  ñāyaṃ
dhammaṃ  kusalaṃ  .  dvinnāhaṃ  bhikkhave  sammāpaṭipattiṃ vaṇṇemi gihissa
vā pabbajitassa vā gihī vā bhikkhave  pabbajito vā sammāpaṭipanno
sammāpaṭipattādhikaraṇahetu ārādhako hoti ñāyaṃ dhammaṃ kusalanti.
   [286]  40  Ye  te bhikkhave bhikkhū duggahitehi suttantehi
byañjanapaṭirūpakehi  atthañca  dhammañca  paṭibāhanti  te  bhikkhave
bhikkhū  bahujanāhitāya  paṭipannā  bahujanāsukhāya  bahuno  janassa
anatthāya  ahitāya  dukkhāya devamanussānaṃ bahuñca te bhikkhave bhikkhū
apuññaṃ  pasavanti tecimaṃ saddhammaṃ antaradhāpenti . ye te bhikkhave
bhikkhū  suggahitehi  suttantehi  byañjanapaṭirūpakehi  atthañca  dhammañca
anulomenti  te  bhikkhave  bhikkhū bahujanahitāya paṭipannā bahujanasukhāya
bahuno  janassa  atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ bahuñca te
bhikkhave bhikkhū puññaṃ pasavanti tecimaṃ saddhammaṃ ṭhapentīti.
          Samacittavaggo catuttho.
   [287] 41 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve uttānā ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. pana. 2 Ma. pakkamanti.
Parisā gambhīrā ca parisā . katamā ca bhikkhave uttānā parisā idha
bhikkhave  yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū uddhatā honti unnaḷā capalā mukharā
vikiṇṇavācā   muṭṭhassatī  asampajānā  asamāhitā  vibbhantacittā
pākatindriyā  ayaṃ  vuccati  bhikkhave uttānā parisā . katamā ca
bhikkhave  gambhīrā  parisā  idha  bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ  bhikkhū
anuddhatā  honti  anunnaḷā  acapalā  amukharā  avikiṇṇavācā
upaṭṭhitassatī  sampajānā  samāhitā  ekaggacittā  saṃvutindriyā  ayaṃ
vuccati  bhikkhave gambhīrā parisā . imā kho bhikkhave dve parisā
etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ gambhīrā parisāti.
   [288]  42 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve vaggā ca
parisā samaggā ca parisā . katamā ca bhikkhave vaggā parisā idha
bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ  bhikkhū bhaṇḍanajātā kalahajātā vivādāpannā
aññamaññaṃ  mukhasattīhi  vitudantā  viharanti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
vaggā  parisā  . katamā ca bhikkhave samaggā parisā idha bhikkhave
yassaṃ  parisāyaṃ  bhikkhū samaggā sammodamānā avivadamānā khīrodakībhūtā
aññamaññaṃ  piyacakkhūhi  sampassantā  viharanti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
samaggā parisā . imā kho bhikkhave dve parisā etadaggaṃ bhikkhave
imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ samaggā parisāti.
   [289] 43 Dvemā bhikkhave parisā  katamā dve anaggavatī ca
parisā  aggavatī  ca parisā . katamā ca bhikkhave anaggavatī parisā
Idha bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ therā bhikkhū bāhullikā 1- honti sāthalikā
vokkamane  pubbaṅgamā  paviveke  nikkhittadhurā  na  viriyaṃ ārabhanti
appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa sacchikiriyāya
tesaṃ  pacchimā  janatā  diṭṭhānugatiṃ āpajjati sāpi hoti bāhullikā
sāthalikā  vokkamane  pubbaṅgamā  paviveke  nikkhittadhurā  na viriyaṃ
ārabhati  appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa
sacchikiriyāya  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  anaggavatī parisā . katamā ca
bhikkhave aggavatī parisā idha bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ therā bhikkhū na
bāhullikā  honti  na  sāthalikā  vokkamane nikkhittadhurā paviveke
pubbaṅgamā  viriyaṃ  ārabhanti  appattassa  pattiyā  anadhigatassa
adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya tesaṃ pacchimā janatā diṭṭhānugatiṃ
āpajjati  sāpi hoti na bāhullikā na sāthalikā vokkamane [2]-
nikkhittadhurā  paviveke  pubbaṅgamā viriyaṃ ārabhati appattassa pattiyā
anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya ayaṃ vuccati bhikkhave
aggavatī  parisā  .  imā  kho  bhikkhave  dve parisā etadaggaṃ
bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ aggavatī parisāti.
   [290] 44 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve anariyā ca
parisā ariyā ca parisā . katamā ca bhikkhave anariyā parisā idha
bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ  bhikkhū  idaṃ  dukkhanti yathābhūtaṃ nappajānanti
ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  nappajānanti ayaṃ dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. bāhulikā. sabbattha īdisameva. 2 Ma. na.
Nappajānanti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  nappajānanti
ayaṃ vuccati bhikkhave anariyā parisā . katamā ca bhikkhave ariyā parisā
idha  bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ bhikkhū idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānanti
ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānanti  ayaṃ  dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ
pajānanti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānanti ayaṃ
vuccati  bhikkhave  ariyā parisā . imā kho bhikkhave dve parisā
etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ ariyā parisāti.
   [291] 45 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve parisakasaṭo 1-
ca  parisamaṇḍo  ca  . katamo ca bhikkhave parisakasaṭo idha bhikkhave
yassaṃ  parisāyaṃ  bhikkhū chandāgatiṃ gacchanti dosāgatiṃ gacchanti mohāgatiṃ
gacchanti  bhayāgatiṃ  gacchanti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  parisakasaṭo .
Katamo  ca  bhikkhave  parisamaṇḍo  idha bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū
na  chandāgatiṃ  gacchanti  na dosāgatiṃ gacchanti na mohāgatiṃ gacchanti
na  bhayāgatiṃ  gacchanti ayaṃ vuccati bhikkhave parisamaṇḍo . imā kho
bhikkhave  dve  parisā  etadaggaṃ  bhikkhave  imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ
yadidaṃ parisamaṇḍoti.
   [292] 46 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve ukkācitavinītā
parisā no paṭipucchāvinītā paṭipucchāvinītā parisā no ukkācitavinītā.
Katamā  ca  bhikkhave  ukkācitavinītā parisā no paṭipucchāvinītā idha
bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū ye te suttantā tathāgatabhāsitā gambhīrā
@Footnote: 1 Ma. parisākasaṭo ca parisāmaṇḍo ca.
Gambhīratthā   lokuttarā   suññatapaṭisaṃyuttā   tesu  bhaññamānesu
na  sussūsanti  na  sotaṃ  odahanti  na  aññācittaṃ  upaṭṭhāpenti
na  ca  te  dhamme  uggahetabbaṃ  pariyāpuṇitabbaṃ maññanti ye pana
te  suttantā  kavikatā  1-  kāveyyā  cittakkharā cittabyañjanā
bāhirakā  sāvakabhāsitā  tesu bhaññamānesu sussūsanti sotaṃ odahanti
aññācittaṃ  upaṭṭhāpenti  te  ca dhamme uggahetabbaṃ pariyāpuṇitabbaṃ
maññanti  te  [2]-  taṃ  dhammaṃ  pariyāpuṇitvā na ceva aññamaññaṃ
paṭipucchanti na paṭivivaranti 3- idaṃ kathamimassa kvatthoti te avivaṭañceva
na  vivaranti  anuttānīkatañca  na  uttānīkaronti  anekavihitesu  ca
kaṅkhāṭhāniyesu  dhammesu  kaṅkhaṃ  nappaṭivinodenti ayaṃ vuccati bhikkhave
ukkācitavinītā  parisā  no  paṭipucchāvinītā  . katamā ca bhikkhave
paṭipucchāvinītā parisā no ukkācitavinītā idha bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ
bhikkhū ye te suttantā kavikatā kāveyyā cittakkharā cittabyañjanā
bāhirakā  sāvakabhāsitā  tesu  bhaññamānesu na sussūsanti na  sotaṃ
odahanti na aññācittaṃ upaṭṭhāpenti na ca te dhamme uggahetabbaṃ
pariyāpuṇitabbaṃ  maññanti  ye  pana  te  suttantā  tathāgatabhāsitā
gambhīrā  gambhīratthā  lokuttarā  suññatapaṭisaṃyuttā  tesu bhaññamānesu
sussūsanti  sotaṃ  odahanti  aññācittaṃ upaṭṭhāpenti te ca dhamme
uggahetabbaṃ  pariyāpuṇitabbaṃ  maññanti  te  taṃ  dhammaṃ  pariyāpuṇitvā
aññamaññaṃ  paṭipucchanti  paṭivivaranti  idaṃ  kathamimassa  kvatthoti  te
@Footnote: 1 Ma. Yu. kavitā. 2 Ma. ca . 3 Ma. na ca paṭivicaranti.
Avivaṭañceva  vivaranti  anuttānīkatañca  uttānīkaronti  anekavihitesu
ca  kaṅkhāṭhāniyesu  dhammesu kaṅkhaṃ paṭivinodenti ayaṃ vuccati bhikkhave
paṭipucchāvinītā parisā no ukkācitavinītā . imā kho bhikkhave dve
parisā etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ paṭipucchāvinītā
parisā no ukkācitavinītāti.
   [293] 47 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve āmisagaru 1-
parisā no saddhammagaru 2- saddhammagaru parisā no āmisagaru. Katamā
ca  bhikkhave  āmisagaru  parisā  no saddhammagaru idha bhikkhave yassaṃ
parisāyaṃ  bhikkhū  gihīnaṃ  odātavasanānaṃ  sammukhā  aññamaññassa  vaṇṇaṃ
bhāsanti  asuko  bhikkhu  ubhatobhāgavimutto  asuko  paññāvimutto
asuko  kāyasakkhī  asuko  diṭṭhippatto  asuko saddhāvimutto asuko
dhammānusārī  asuko  saddhānusārī  asuko  sīlavā  kalyāṇadhammo
asuko  dussīlo  pāpadhammoti te tena lābhaṃ labhanti te taṃ lābhaṃ
labhitvā  gadhitā  3-  mucchitā  ajjhopannā  anādīnavadassāvino
anissaraṇapaññā  paribhuñjanti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  āmisagaru parisā
no saddhammagaru.
   {293.1} Katamā ca bhikkhave saddhammagaru parisā no āmisagaru
idha  bhikkhave  yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū na gihīnaṃ odātavasanānaṃ sammukhā
aññamaññassa  vaṇṇaṃ  bhāsanti  asuko  bhikkhu  ubhatobhāgavimutto
asuko  paññāvimutto  asuko  kāyasakkhī  asuko  diṭṭhippatto
asuko  saddhāvimutto  asuko  dhammānusārī  asuko  saddhānusārī
asuko   sīlavā  kalyāṇadhammo  asuko  dussīlo  pāpadhammoti
@Footnote: 1-2 Yu. āmisagarū saddhammagarū. 3 Ma. gathitā.
Te  tena  lābhaṃ  labhanti te taṃ lābhaṃ labhitvā agadhitā amucchitā
anajjhopannā   ādīnavadassāvino   nissaraṇapaññā   paribhuñjanti
ayaṃ  vuccati  bhikkhave  saddhammagaru  parisā  no āmisagaru . imā
kho  bhikkhave  dve  parisā  etadaggaṃ  bhikkhave  imāsaṃ  dvinnaṃ
parisānaṃ yadidaṃ saddhammagaru parisā no āmisagarūti.
   [294]  48 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve visamā ca
parisā  samā  ca parisā . katamā ca bhikkhave visamā parisā idha
bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ  adhammakammāni  pavattanti  dhammakammāni
nappavattanti  avinayakammāni  pavattanti  vinayakammāni  nappavattanti
adhammakammāni  dippanti  dhammakammāni  na  dippanti  avinayakammāni
dippanti  vinayakammāni  na  dippanti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  visamā
parisā  .  visamattā  bhikkhave  parisāya  adhammakammāni  pavattanti
dhammakammāni  nappavattanti  avinayakammāni  pavattanti  vinayakammāni
nappavattanti   adhammakammāni   dippanti   dhammakammāni   na
dippanti avinayakammāni dippanti vinayakammāni na dippanti.
   {294.1}  Katamā ca bhikkhave samā parisā idha bhikkhave yassaṃ
parisāyaṃ   dhammakammāni   pavattanti   adhammakammāni  nappavattanti
vinayakammāni    pavattanti    avinayakammāni    nappavattanti
dhammakammāni    dippanti    adhammakammāni    na   dippanti
vinayakammāni  dippanti  avinayakammāni  na  dippanti  ayaṃ  vuccati
bhikkhave  samā  parisā  .  samattā  bhikkhave parisāya dhammakammāni
pavattanti    adhammakammāni    nappavattanti    vinayakammāni
Pavattanti   avinayakammāni   nappavattanti   dhammakammāni  dippanti
adhammakammāni  na  dippanti  vinayakammāni  dippanti  avinayakammāni
na  dippanti  . imā kho bhikkhave dve parisā etadaggaṃ bhikkhave
imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ samā parisāti.
   [295]  49  Dvemā bhikkhave parisā katamā dve adhammikā
ca parisā dhammikā ca parisā .pe. imā kho bhikkhave dve parisā
etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ dhammikā parisāti.
   [296] 50 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve adhammavādinī
ca  parisā dhammavādinī ca parisā . katamā ca bhikkhave adhammavādinī
parisā  idha  bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū adhikaraṇaṃ ādiyanti dhammikaṃ
vā  adhammikaṃ  vā  te taṃ adhikaraṇaṃ ādiyitvā na ceva aññamaññaṃ
saññāpenti  na  ca  saññattiṃ  upagacchanti  na  ca  nijjhāpenti
na  ca  nijjhattiṃ  upagacchanti  te  asaññattibalā  anijjhattibalā
appaṭinissaggamantino  tameva  adhikaraṇaṃ  thāmasā  parāmassa  1-
abhinivissa  voharanti  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  ayaṃ  vuccati
bhikkhave adhammavādinī parisā . katamā ca bhikkhave dhammavādinī parisā
idha  bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ  bhikkhū adhikaraṇaṃ ādiyanti dhammikaṃ vā
adhammikaṃ vā te taṃ adhikaraṇaṃ ādiyitvā aññamaññaṃ saññāpenti ceva
@Footnote: 1 Ma. parāmāsā.
Saññattiñca   upagacchanti   nijjhāpenti   ca  1-  nijjhattiñca
upagacchanti   te   saññattibalā  nijjhattibalā  paṭinissaggamantino
na  tameva  adhikaraṇaṃ  thāmasā  parāmassa  2-  abhinivissa voharanti
idameva saccaṃ moghamaññanti ayaṃ vuccati bhikkhave dhammavādinī parisā .
Imā  kho  bhikkhave  dve parisā etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ
parisānaṃ yadidaṃ dhammavādinī parisāti.
          Parisavaggo pañcamo.
             [3]-
         Paṭhamo paṇṇāsako samatto.
           ----------
           Dutiyapaṇṇāsako
   [297]  51  Dveme  bhikkhave puggalā loke uppajjamānā
uppajjanti  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  bahuno  janassa  atthāya
hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ  katame  dve  tathāgato  ca  arahaṃ
sammāsambuddho  rājā  ca  cakkavattī  ime  kho  bhikkhave  dve
puggalā   loke   uppajjamānā   uppajjanti   bahujanahitāya
bahujanasukhāya bahuno janassa atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
   [298] 52 Dveme bhikkhave puggalā loke uppajjamānā uppajjanti
acchariyamanussā  katame  dve  tathāgato  ca  arahaṃ  sammāsambuddho
rājā  ca  cakkavattī  ime  kho  bhikkhave  dve puggalā loke
@Footnote: 1 Ma. Yu. ceva. 2 Ma. parāmāsā.
@3 Ma. Yu.     tassuddānaṃ
@      uttānā vaggā aggavatī
@      ariyā kasaṭo ca pañcamo
@      ukkācitaāmisañceva
@      visamā adhammā dhammiyena cāti.
Uppajjamānā uppajjanti acchariyamanussāti.
   [299] 53 Dvinnaṃ bhikkhave puggalānaṃ kālakiriyā bahuno janassa
anutappā hoti katamesaṃ dvinnaṃ tathāgatassa ca arahato sammāsambuddhassa
rañño   ca   cakkavattissa   imesaṃ  kho  bhikkhave  dvinnaṃ
puggalānaṃ kālakiriyā bahuno janassa anutappā hotīti.
   [300] 54 Dveme bhikkhave thūpārahā katame dve tathāgato
ca  arahaṃ  sammāsambuddho  rājā  ca cakkavattī ime kho bhikkhave
dve thūpārahāti.
   [301] 55 Dveme bhikkhave buddhā katame dve tathāgato ca
arahaṃ  sammāsambuddho  paccekabuddho  ca  ime  kho bhikkhave dve
buddhāti.
   [302]  56 Dveme bhikkhave asaniyā phalantiyā na santasanti
katame dve bhikkhu ca khīṇāsavo hatthājāniyo ca  ime kho bhikkhave
dve asaniyā phalantiyā na santasantīti.
   [303]  57 Dveme bhikkhave asaniyā phalantiyā na santasanti
katame dve bhikkhu ca khīṇāsavo assājāniyo ca ime kho bhikkhave
dve asaniyā phalantiyā na santasantīti.
   [304]  58 Dveme bhikkhave asaniyā phalantiyā na santasanti
katame dve bhikkhu ca khīṇāsavo sīho ca migarājā ime kho bhikkhave
Dve asaniyā phalantiyā na santasantīti.
   [305]  59 Dveme bhikkhave atthavase sampassamānā kiṃpurisā
mānusiṃ vācaṃ na bhāsanti katame dve mā ca musā bhaṇimhā mā ca
paraṃ  abhūtena  abbhācikkhimhāti  ime  kho bhikkhave dve atthavase
sampassamānā kiṃpurisā mānusiṃ vācaṃ na bhāsantīti.
   [306]  60  Dvinnaṃ  bhikkhave dhammānaṃ atitto appaṭivāṇo
mātugāmo  kālaṃ  karoti  katamesaṃ  dvinnaṃ methunadhammasamāpattiyā ca
vijāyanassa  ca  imesaṃ  kho  bhikkhave  dvinnaṃ  dhammānaṃ  atitto
appaṭivāṇo mātugāmo kālaṃ karotīti.
   [307]  61  Asantasannivāsañca  vo  bhikkhave  desessāmi
santasannivāsañca  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti .
Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . Bhagavā etadavoca
kathañca  bhikkhave  asantasannivāso  hoti  kathañca asanto sannivasanti
idha  bhikkhave  therassa bhikkhuno evaṃ hoti theropi maṃ na vadeyya
majjhimopi  maṃ  na  vadeyya  navopi  maṃ  na vadeyya theraṃpāhaṃ na
vadeyyaṃ  majjhimaṃpāhaṃ  na  vadeyyaṃ navaṃpāhaṃ na vadeyyaṃ thero cepi
maṃ  vadeyya  ahitānukampī  maṃ  vadeyya  no hitānukampī  noti naṃ
vadeyyaṃ  viheseyyaṃpi  1-  naṃ  passampissa  na paṭikareyyaṃ majjhimo
cepi maṃ vadeyya ... navo cepi maṃ vadeyya ahitānukampī maṃ vadeyya
no  hitānukampī  noti  naṃ vadeyyaṃ viheseyyaṃpi 2- naṃ passampissa
@Footnote: 1-2 Ma. vihaṭheyyaṃ.
Na  paṭikareyyaṃ  majjhimassapi  bhikkhuno  evaṃ  hoti  .pe. navassapi
bhikkhuno  evaṃ  hoti  theropi  maṃ  na  vadeyya majjhimopi maṃ na
vadeyya  navopi  maṃ  na  vadeyya theraṃpāhaṃ na vadeyyaṃ majjhimaṃpāhaṃ
na vadeyyaṃ navaṃpāhaṃ na vadeyyaṃ thero cepi maṃ vadeyyaṃ ahitānukampī
maṃ  vadeyya  no  hitānukampī  noti  naṃ  vadeyyaṃ viheseyyaṃpi naṃ
passampissa na paṭikareyyaṃ majjhimo cepi maṃ vadeyya ... navo cepi
maṃ  vadeyya  ahitānukampī  maṃ  vadeyya  no  hitānukampī noti naṃ
vadeyyaṃ viheseyyaṃpi naṃ passampissa na paṭikareyyaṃ evaṃ kho bhikkhave
asantasannivāso hoti evañca asanto sannivasanti.
   {307.1}  Kathañca  bhikkhave  santasannivāso  hoti  kathañca
santo sannivasanti idha bhikkhave therassa bhikkhuno evaṃ hoti theropi
maṃ vadeyya majjhimopi maṃ vadeyya navopi maṃ vadeyya theraṃpāhaṃ vadeyyaṃ
majjhimaṃpāhaṃ  vadeyyaṃ  navaṃpāhaṃ  vadeyyaṃ  thero  cepi  maṃ vadeyya
hitānukampī  maṃ  vadeyya  no  ahitānukampī  sādhūti naṃ vadeyyaṃ na
naṃ viheseyyaṃ passampissa paṭikareyyaṃ majjhimo cepi maṃ vadeyya ...
Navo  cepi  maṃ  vadeyya  hitānukampī maṃ vadeyya no ahitānukampī
sādhūti naṃ vadeyyaṃ na naṃ viheseyyaṃ passampissa paṭikareyyaṃ majjhimassapi
bhikkhuno  evaṃ  hoti  .pe. navassapi bhikkhuno evaṃ hoti theropi
maṃ  vadeyya  majjhimopi  maṃ  vadeyya  navopi maṃ vadeyya theraṃpāhaṃ
vadeyyaṃ  majjhimaṃpāhaṃ  vadeyyaṃ  navaṃpāhaṃ  vadeyyaṃ  thero  cepi maṃ
Vadeyya  hitānukampī maṃ vadeyya no ahitānukampī sādhūti naṃ vadeyyaṃ
na  naṃ  viheseyyaṃ  passampissa  paṭikareyyaṃ  majjhimo  cepi  maṃ
vadeyya  ...  navo cepi maṃ vadeyya hitānukampī maṃ vadeyya no
ahitānukampī  sādhūti  naṃ  vadeyyaṃ  na  naṃ  viheseyyaṃ  passampissa
paṭikareyyaṃ  evaṃ  kho  bhikkhave  santasannivāso  hoti  evañca
santo sannivasantīti.
   [308] 62 Yasmiṃ bhikkhave adhikaraṇe ubhatovacīsaṃsāro diṭṭhipalāso
cetaso  āghāto  appaccayo  anabhiraddhi  ajjhattaṃ  avūpasantaṃ hoti
tasmetaṃ  bhikkhave  adhikaraṇe pāṭikaṅkhaṃ dīghattāya kharattāya vāḷattāya
saṃvattissati  bhikkhū ca na phāsuṃ viharissanti . yasmiṃ ca kho bhikkhave
adhikaraṇe  ubhatovacīsaṃsāro  diṭṭhipalāso cetaso āghāto appaccayo
anabhiraddhi  ajjhattaṃ  suvūpasantaṃ  hoti  tasmetaṃ  bhikkhave  adhikaraṇe
pāṭikaṅkhaṃ  na  dīghattāya  kharattāya  vāḷattāya saṃvattissati bhikkhū ca
phāsuṃ viharissantīti.
          Puggalavaggo paṭhamo.
   [309] 63 Dvemāni bhikkhave sukhāni katamāni dve gihisukhañca
pabbajjāsukhañca 1- imāni kho bhikkhave dve sukhāni etadaggaṃ bhikkhave
imesaṃ dvinnaṃ sukhānaṃ yadidaṃ pabbajjāsukhanti 2-.
   [310] 64 Dvemāni bhikkhave sukhāni katamāni dve kāmasukhañca
nekkhammasukhañca  imāni  kho bhikkhave dve sukhāni etadaggaṃ bhikkhave
@Footnote: 1-2 Ma. pabbajitasukhañca.
Imesaṃ dvinnaṃ sukhānaṃ yadidaṃ nekkhammasukhanti.
   [311] 65 Dvemāni bhikkhave sukhāni katamāni dve upadhisukhañca
nirupadhisukhañca  imāni  kho  bhikkhave  dve sukhāni etadaggaṃ bhikkhave
imesaṃ dvinnaṃ sukhānaṃ yadidaṃ nirupadhisukhanti.
   [312] 66 Dvemāni bhikkhave sukhāni katamāni dve sāsavañca
sukhaṃ  anāsavañca  sukhaṃ  imāni  kho bhikkhave dve sukhāni etadaggaṃ
bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ sukhānaṃ yadidaṃ anāsavasukhanti 1-.
   [313] 67 Dvemāni bhikkhave sukhāni katamāni dve sāmisañca
sukhaṃ  nirāmisañca  sukhaṃ  imāni  kho bhikkhave dve sukhāni etadaggaṃ
bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ sukhānaṃ yadidaṃ nirāmisaṃ sukhanti.
   [314] 68 Dvemāni bhikkhave sukhāni katamāni dve ariyasukhañca
anariyasukhañca  imāni  kho  bhikkhave  dve sukhāni etadaggaṃ bhikkhave
imesaṃ dvinnaṃ sukhānaṃ yadidaṃ ariyasukhanti.
   [315] 69 Dvemāni bhikkhave sukhāni katamāni dve kāyikañca
sukhaṃ  cetasikañca  sukhaṃ  imāni  kho bhikkhave dve sukhāni etadaggaṃ
bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ sukhānaṃ yadidaṃ cetasikaṃ sukhanti.
   [316] 70  Dvemāni bhikkhave sukhāni katamāni dve sappītikañca
sukhaṃ  nippītikañca  sukhaṃ  imāni  kho bhikkhave dve sukhāni etadaggaṃ
bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ sukhānaṃ yadidaṃ nippītikaṃ sukhanti.
   [317] 71 Dvemāni bhikkhave sukhāni katamāni dve sātasukhañca
@Footnote: 1 anāsavaṃ sukhanti padena bhavitabbaṃ.
Upekkhāsukhañca  imāni  kho bhikkhave dve sukhāni etadaggaṃ bhikkhave
imesaṃ dvinnaṃ sukhānaṃ yadidaṃ upekkhāsukhanti .
   [318] 72 Dvemāni  bhikkhave sukhāni katamāni dve samādhisukhañca
asamādhisukhañca  imāni  kho  bhikkhave dve sukhāni etadaggaṃ bhikkhave
imesaṃ dvinnaṃ sukhānaṃ yadidaṃ samādhisukhanti.
   [319]  73  Dvemāni  bhikkhave  sukhāni  katamāni  dve
sappītikārammaṇañca   sukhaṃ  nippītikārammaṇañca  sukhaṃ  imāni  kho
bhikkhave  dve sukhāni etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ sukhānaṃ yadidaṃ
nippītikārammaṇaṃ sukhanti.
   [320]  74  Dvemāni  bhikkhave  sukhāni  katamāni  dve
sātārammaṇañca  sukhaṃ  upekkhārammaṇañca  sukhaṃ  imāni  kho  bhikkhave
dve  sukhāni  etadaggaṃ  bhikkhave  imesaṃ  dvinnaṃ  sukhānaṃ  yadidaṃ
upekkhārammaṇaṃ sukhanti.
   [321]  75  Dvemāni  bhikkhave  sukhāni  katamāni  dve
rūpārammaṇañca  sukhaṃ  arūpārammaṇañca  sukhaṃ  imāni kho bhikkhave dve
sukhāni   etadaggaṃ  bhikkhave  imesaṃ  dvinnaṃ  sukhānaṃ  yadidaṃ
arūpārammaṇaṃ sukhanti.
           Sukhavaggo dutiyo.
   [322] 76 Sanimittā bhikkhave uppajjanti pāpakā akusalā dhammā
no  animittā tasseva nimittassa pahānā evante pāpakā akusalā
Dhammā na hontīti.
   [323] 77 Sanidānā bhikkhave uppajjanti pāpakā akusalā dhammā
no  anidānā tasseva nidānassa pahānā evante pāpakā akusalā
dhammā na hontīti.
   [324] 78 Sahetukā bhikkhave uppajjanti pāpakā akusalā dhammā
no  ahetukā tasseva  hetussa pahānā evante pāpakā akusalā
dhammā na hontīti.
   [325] 79 Sasaṅkhārā bhikkhave uppajjanti pāpakā akusalā dhammā
no asaṅkhārā tesaṃyeva saṅkhārānaṃ pahānā evante pāpakā akusalā
dhammā na hontīti.
   [326]  80  Sappaccayā bhikkhave uppajjanti pāpakā akusalā
dhammā  no appaccayā tasseva paccayassa pahānā evante pāpakā
akusalā dhammā na hontīti.
   [327] 81 Sarūpā bhikkhave uppajjanti pāpakā akusalā dhammā
no  arūpā  tasseva  rūpassa  pahānā  evante pāpakā akusalā
dhammā na hontīti.
   [328] 82 Savedanā bhikkhave uppajjanti pāpakā akusalā dhammā
no avedanā tassāyeva vedanāya pahānā evante pāpakā akusalā
dhammā na hontīti.
   [329] 83 Sasaññā bhikkhave uppajjanti pāpakā akusalā dhammā
No  asaññā tassāyeva saññāya pahānā evante pāpakā akusalā
dhammā na hontīti.
   [330]  84  Saviññāṇā bhikkhave uppajjanti pāpakā akusalā
dhammā  no  aviññāṇā  tasseva  viññāṇassa  pahānā  evante
pāpakā akusalā dhammā na hontīti.
   [331] 85 Saṅkhatārammaṇā bhikkhave uppajjanti pāpakā akusalā
dhammā  no  asaṅkhatārammaṇā  tasseva  saṅkhatassa pahānā evante
pāpakā akusalā dhammā na hontīti.
          Sanimittavaggo tatiyo.
   [332] 86 Dveme bhikkhave dhammā katame dve cetovimutti
ca paññāvimutti ca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [333] 87 Dveme bhikkhave dhammā katame dve paggāho ca
avikkhepo ca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [334]  88  Dveme  bhikkhave dhammā katame dve nāmañca
rūpañca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [335]  89 Dveme bhikkhave dhammā katame dve vijjā ca
vimutti ca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [336]  90  Dveme  bhikkhave dhammā katame dve bhavadiṭṭhi
ca vibhavadiṭṭhi ca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [337]  91  Dveme bhikkhave dhammā katame dve ahirikañca
Anottappañca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [338]  92  Dveme  bhikkhave dhammā katame dve hirī ca
ottappañca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [339] 93 Dveme bhikkhave dhammā katame dve dovacassatā
ca pāpamittatā ca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [340] 94 Dveme bhikkhave dhammā katame dve sovacassatā
ca kalyāṇamittatā ca ime kho bhikkhave dve dhammāti
   [341] 95 Dveme bhikkhave dhammā katame dve dhātukusalatā
ca manasikārakusalatā ca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [342] 96 Dveme bhikkhave dhammā katame dve āpattikusalatā
ca āpattivuṭṭhānakusalatā ca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
          Dhammavaggo catuttho.
   [343] 97  Dveme bhikkhave bālā katame dve yo ca anāgataṃ
bhāraṃ  vahati  yo  ca  āgataṃ bhāraṃ na vahati ime kho bhikkhave
dve bālāti.
   [344]  98  Dveme bhikkhave paṇḍitā katame dve yo ca
āgataṃ  bhāraṃ  vahati  yo  ca  anāgataṃ bhāraṃ na vahati ime kho
bhikkhave dve paṇḍitāti.
   [345]  99  Dveme  bhikkhave bālā katame dve yo ca
akappiye  kappiyasaññī  yo  ca  kappiye  akappiyasaññī  ime  kho
Bhikkhave dve bālāti.
   [346]  100 Dveme bhikkhave paṇḍitā katame dve yo ca
akappiye  akappiyasaññī  yo  ca  kappiye  kappiyasaññī  ime  kho
bhikkhave dve paṇḍitāti.
   [347]  101 Dveme bhikkhave bālā katame dve yo  ca
anāpattiyā  āpattisaññī  yo  ca  āpattiyā anāpattisaññī ime
kho bhikkhave dve bālāti.
   [348]  102 Dveme bhikkhave paṇḍitā katame dve yo ca
anāpattiyā  anāpattisaññī  yo   ca  āpattiyā  āpattisaññī
ime kho bhikkhave dve paṇḍitāti.
   [349]  103  Dveme bhikkhave bālā katame dve yo ca
adhamme  dhammasaññī  yo  ca  dhamme adhammasaññī ime kho bhikkhave
dve bālāti.
   [350]  104 Dveme bhikkhave paṇḍitā katame dve yo ca
adhamme  adhammasaññī  yo  ca  dhamme dhammasaññī ime kho bhikkhave
dve paṇḍitāti.
   [351]  105  Dveme bhikkhave bālā katame dve yo ca
avinaye  vinayasaññī  yo  ca  vinaye avinayasaññī ime kho bhikkhave
dve bālāti.
   [352]  106 Dveme bhikkhave paṇḍitā katame dve yo ca
Avinaye  avinayasaññī  yo  ca  vinaye vinayasaññī ime kho bhikkhave
dve paṇḍitāti.
   [353] 107 Dvinnaṃ bhikkhave āsavā vaḍḍhanti katamesaṃ dvinnaṃ
yo  ca  nakukkuccāyitabbaṃ  kukkuccāyati  yo  ca kukkuccāyitabbaṃ na
kukkuccāyati imesaṃ kho bhikkhave dvinnaṃ āsavā vaḍḍhantīti.
   [354]  108  Dvinnaṃ  bhikkhave āsavā na vaḍḍhanti katamesaṃ
dvinnaṃ  yo  ca  nakukkuccāyitabbaṃ  na  kukkuccāyati  yo  ca
kukkuccāyitabbaṃ   kukkuccāyati   imesaṃ  kho  bhikkhave  dvinnaṃ
āsavā na vaḍḍhantīti.
   [355] 109 Dvinnaṃ bhikkhave āsavā vaḍḍhanti katamesaṃ dvinnaṃ
yo  ca  akappiye  kappiyasaññī yo ca kappiye akappiyasaññī imesaṃ
kho bhikkhave dvinnaṃ āsavā vaḍḍhantīti.
   [356]  110  Dvinnaṃ  bhikkhave āsavā na vaḍḍhanti katamesaṃ
dvinnaṃ  yo  ca  akappiye akappiyasaññī yo ca kappiye kappiyasaññī
imesaṃ kho bhikkhave dvinnaṃ āsavā na vaḍḍhantīti.
   [357] 111 Dvinnaṃ bhikkhave  āsavā vaḍḍhanti katamesaṃ dvinnaṃ
yo  ca  anāpattiyā  āpattisaññī yo ca āpattiyā anāpattisaññī
imesaṃ kho bhikkhave dvinnaṃ āsavā vaḍḍhantīti.
   [358]  112  Dvinnaṃ  bhikkhave āsavā na vaḍḍhanti katamesaṃ
dvinnaṃ  yo  ca  anāpattiyā  anāpattisaññī  yo  ca  āpattiyā
Āpattisaññī imesaṃ kho bhikkhave dvinnaṃ āsavā na vaḍḍhantīti.
   [359] 113 Dvinnaṃ bhikkhave āsavā vaḍḍhanti katamesaṃ dvinnaṃ
yo  ca  adhamme  dhammasaññī  yo  ca  dhamme  adhammasaññī imesaṃ
kho bhikkhave dvinnaṃ āsavā vaḍḍhantīti.
   [360]  114  Dvinnaṃ  bhikkhave āsavā na vaḍḍhanti katamesaṃ
dvinnaṃ  yo  ca  adhamme  adhammasaññī  yo  ca  dhamme dhammasaññī
imesaṃ kho bhikkhave dvinnaṃ āsavā na vaḍḍhantīti.
   [361] 115 Dvinnaṃ bhikkhave āsavā vaḍḍhanti katamesaṃ dvinnaṃ
yo  ca  avinaye  vinayasaññī  yo  ca  vinaye avinayasaññī imesaṃ
kho bhikkhave dvinnaṃ āsavā vaḍḍhantīti.
   [362]  116  Dvinnaṃ  bhikkhave āsavā na vaḍḍhanti katamesaṃ
dvinnaṃ  yo  ca  avinaye  avinayasaññī  yo  ca  vinaye vinayasaññī
imesaṃ kho bhikkhave dvinnaṃ āsavā na vaḍḍhantīti.
          Bālavaggo pañcamo.
         Dutiyo paṇṇāsako samatto.
           -----------
           Tatiyapaṇṇāsako
   [363]  117 Dvemā bhikkhave āsā duppajahā katamā dve
lābhāsā ca jīvitāsā ca imā kho bhikkhave dve āsā duppajahāti.
   [364] 118 Dveme bhikkhave puggalā dullabhā lokasmiṃ katame
Dve  yo  ca  pubbakārī  yo  ca  kataññū  katavedī  ime kho
bhikkhave dve puggalā dullabhā lokasminti.
   [365] 119 Dveme bhikkhave puggalā dullabhā lokasmiṃ katame
dve  titto  ca  tappetā  ca ime kho bhikkhave dve puggalā
dullabhā lokasminti.
   [366] 120 Dveme bhikkhave puggalā duttappayā katame dve
yo  ca  laddhaṃ laddhaṃ nikkhipati yo ca laddhaṃ laddhaṃ vissajjeti ime
kho bhikkhave dve puggalā duttappayāti.
   [367] 121 Dveme bhikkhave puggalā sutappayā katame dve
yo  ca laddhaṃ laddhaṃ na nikkhipati yo ca laddhaṃ laddhaṃ na vissajjeti
ime kho bhikkhave dve puggalā sutappayāti.
   [368] 122 Dveme bhikkhave paccayā rāgassa uppādāya katame
dve  subhanimittañca  ayoniso  ca  manasikāro  ime  kho bhikkhave
dve paccayā rāgassa uppādāyāti.
   [369] 123 Dveme bhikkhave paccayā dosassa uppādāya katame
dve  paṭighanimittañca  ayoniso  ca  manasikāro  ime kho bhikkhave
dve paccayā dosassa uppādāyāti.
   [370] 124 Dveme bhikkhave paccayā micchādiṭṭhiyā uppādāya
katame  dve  parato ca ghoso ayoniso ca manasikāro ime kho
bhikkhave dve paccayā micchādiṭṭhiyā uppādāyāti.
   [371] 125 Dveme bhikkhave paccayā sammādiṭṭhiyā uppādāya
katame  dve  parato  ca ghoso yoniso ca manasikāro ime kho
bhikkhave dve paccayā sammādiṭṭhiyā uppādāyāti.
   [372] 126 Dvemā bhikkhave āpattiyo katamā dve lahukā
ca āpatti garukā ca āpatti imā kho bhikkhave dve āpattiyoti.
   [373]  127  Dvemā  bhikkhave  āpattiyo  katamā  dve
duṭṭhullā  ca  āpatti  aduṭṭhullā  ca āpatti imā kho bhikkhave
dve āpattiyoti.
   [374] 128 Dvemā bhikkhave āpattiyo katamā dve sāvasesā
ca  āpatti  anavasesā  ca  āpatti  imā  kho bhikkhave dve
āpattiyoti.
         Āsāvaggo paṭhamo 1-.
   [375] 129 Saddho bhikkhave bhikkhu evaṃ sammā āyācamāno
āyāceyya tādiso homi yādisā sārīputtamoggallānāti esā bhikkhave
tulā etaṃ pamāṇaṃ mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ yadidaṃ sārīputtamoggallānāti.
   [376] 130 Saddhā bhikkhave bhikkhunī evaṃ sammā āyācamānā
āyāceyya tādisā 2- homi yādisā 3- khemā ca bhikkhunī uppalavaṇṇā
cāti  esā  bhikkhave  tulā  etaṃ pamāṇaṃ mama sāvikānaṃ bhikkhunīnaṃ
yadidaṃ khemā ca bhikkhunī uppalavaṇṇā cāti.
   [377] 131 Saddho bhikkhave upāsako evaṃ sammā āyācamāno
@Footnote: 1 Yu. ekādasamo. 2-3 Ma. tādisī yādisī. ito paraṃ īdisameva.
Āyāceyya  tādiso  homi  yādiso citto ca gahapati hatthako ca
āḷavakoti  esā  bhikkhave  tulā  etaṃ  pamāṇaṃ  mama  sāvakānaṃ
upāsakānaṃ yadidaṃ citto ca gahapati hatthako ca āḷavakoti.
   [378] 132 Saddhā bhikkhave upāsikā evaṃ sammā āyācamānā
āyāceyya  tādisā  homi  yādisā  khujjuttarā  ca  upāsikā
veḷukaṇṭakiyā  ca  nandamātāti  esā  bhikkhave tulā etaṃ pamāṇaṃ
mamasāvikānaṃ  upāsikānaṃ  yadidaṃ khujjuttarā ca upāsikā veḷukaṇṭakiyā
ca nandamātāti.
   [379]  133  Dvīhi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato bālo
abyatto  asappuriso  khataṃ  upahataṃ  attānaṃ  pariharati  sāvajjo
ca  hoti  sānuvajjo  1-  viññūnaṃ  bahuñca apuññaṃ pasavati katamehi
dvīhi  ananuvicca  apariyogāhetvā  avaṇṇārahassa  vaṇṇaṃ  bhāsati
ananuvicca  apariyogāhetvā  vaṇṇārahassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  imehi
kho  bhikkhave dvīhi dhammehi samannāgato bālo abyatto asappuriso
khataṃ  upahataṃ  attānaṃ pariharati sāvajjo ca hoti sānuvajjo viññūnaṃ
bahuñca  apuññaṃ  pasavati  .  dvīhi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato
paṇḍito  byatto  sappuriso  akkhataṃ  anupahataṃ  attānaṃ  pariharati
anavajjo  ca  hoti ananuvajjo viññūnaṃ bahuñca puññaṃ pasavati katamehi
dvīhi  anuvicca  pariyogāhetvā avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsati anuvicca
pariyogāhetvā  vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsati imehi kho bhikkhave dvīhi
@Footnote: 1 Ma. sabbattha casaddo atthi.
Dhammehi  samannāgato  paṇḍito  byatto  sappuriso  akkhataṃ anupahataṃ
attānaṃ  pariharati  anavajjo  ca  hoti  ananuvajjo  viññūnaṃ bahuñca
puññaṃ pasavatīti.
   [380] 134 Dvīhi bhikkhave dhammehi samannāgato bālo abyatto
asappuriso khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati sāvajjo ca hoti sānuvajjo
viññūnaṃ   bahuñca  apuññaṃ  pasavati  katamehi  dvīhi  ananuvicca
apariyogāhetvā  appasādanīye  ṭhāne  pasādaṃ  upadaṃseti ananuvicca
apariyogāhetvā  pasādanīye  ṭhāne appasādaṃ upadaṃseti imehi kho
bhikkhave  dvīhi dhammehi samannāgato bālo abyatto asappuriso khataṃ
upahataṃ  attānaṃ  pariharati  sāvajjo  ca  hoti  sānuvajjo viññūnaṃ
bahuñca apuññaṃ pasavati . dvīhi bhikkhave dhammehi samannāgato paṇḍito
byatto  sappuriso  akkhataṃ  anupahataṃ  attānaṃ pariharati anavajjo ca
hoti  ananuvajjo  viññūnaṃ  bahuñca  puññaṃ  pasavati  katamehi  dvīhi
anuvicca  pariyogāhetvā  appasādanīye  ṭhāne  appasādaṃ upadaṃseti
anuvicca  pariyogāhetvā  pasādanīye ṭhāne pasādaṃ upadaṃseti imehi
kho  bhikkhave  dvīhi dhammehi samannāgato paṇḍito byatto sappuriso
akkhataṃ  anupahataṃ  attānaṃ  pariharati  anavajjo  ca hoti ananuvajjo
viññūnaṃ bahuñca puññaṃ pasavatīti.
   [381] 135 Dvīsu bhikkhave micchāpaṭipajjamāno bālo abyatto
asappuriso khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati sāvajjo ca hoti sānuvajjo
Viññūnaṃ  bahuñca  apuññaṃ  pasavati  katamesu dvīsu mātari ca pitari ca
imesu  kho  bhikkhave  dvīsu  micchāpaṭipajjamāno  bālo  abyatto
asappuriso  khataṃ  upahataṃ  attānaṃ  pariharati  sāvajjo  ca  hoti
sānuvajjo  viññūnaṃ  bahuñca  apuññaṃ  pasavati  .  dvīsu  bhikkhave
sammāpaṭipajjamāno  paṇḍito  byatto  sappuriso  akkhataṃ  anupahataṃ
attānaṃ  pariharati  anavajjo  ca  hoti  ananuvajjo  viññūnaṃ bahuñca
puññaṃ  pasavati  katamesu  dvīsu mātari ca pitari ca imesu kho 1-
bhikkhave  dvīsu  sammāpaṭipajjamāno paṇḍito byatto sappuriso akkhataṃ
anupahataṃ  attānaṃ  pariharati  anavajjo  ca  hoti ananuvajjo viññūnaṃ
bahuñca puññaṃ pasavatīti.
   [382] 136 Dvīsu bhikkhave micchāpaṭipajjamāno bālo abyatto
asappuriso  khataṃ  upahataṃ  attānaṃ  pariharati  sāvajjo  ca  hoti
sānuvajjo  viññūnaṃ  bahuñca  apuññaṃ  pasavati katamesu dvīsu tathāgate
ca  tathāgatasāvake  ca imesu kho bhikkhave dvīsu micchāpaṭipajjamāno
bālo  abyatto  asappuriso  khataṃ  upahataṃ  attānaṃ  pariharati
sāvajjo  ca  hoti  sānuvajjo  viññūnaṃ  bahuñca apuññaṃ pasavati .
Dvīsu  bhikkhave  sammāpaṭipajjamāno paṇḍito byatto sappuriso akkhataṃ
anupahataṃ  attānaṃ  pariharati  anavajjo  ca  hoti ananuvajjo viññūnaṃ
@Footnote: 1 Yu. khosaddo natthi.
Bahuñca  puññaṃ  pasavati  katamesu  dvīsu  tathāgate ca tathāgatasāvake
ca  imesu  kho  bhikkhave dvīsu sammāpaṭipajjamāno paṇḍito byatto
sappuriso  akkhataṃ  anupahataṃ  attānaṃ  pariharati  anavajjo  ca hoti
ananuvajjo viññūnaṃ bahuñca puññaṃ pasavatīti.
   [383] 137 Dveme bhikkhave dhammā katame dve sacittavodānañca
na  ca  kiñci  loke  upādiyati  ime  kho  bhikkhave  dve
dhammāti.
   [384] 138 Dveme  bhikkhave  dhammā katame dve kodho ca
upanāho ca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [385] 139 Dveme bhikkhave dhammā katame dve kodhavinayo
ca upanāhavinayo ca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
         Āyācanavaggo dutiyo 1-.
   [386] 140 Dvemāni bhikkhave dānāni katamāni dve āmisadānañca
dhammadānañca  imāni  kho  bhikkhave  dve  dānāni  etadaggaṃ
bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ dānānaṃ yadidaṃ dhammadānanti.
   [387] 141 Dveme bhikkhave yāgā katame dve āmisayāgo
ca dhammayāgo ca ime kho bhikkhave dve yāgā etadaggaṃ bhikkhave
imesaṃ dvinnaṃ yāgānaṃ yadidaṃ dhammayāgoti.
   [388] 142 Dveme bhikkhave cāgā katame dve āmisacāgo
ca dhammacāgo ca ime kho bhikkhave dve cāgā etadaggaṃ bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. davādasamo.
Imesaṃ dvinnaṃ cāgānaṃ yadidaṃ dhammacāgoti.
   [389] 143 Dveme bhikkhave pariccāgā katame dve āmisapariccāgo
ca  dhammapariccāgo  ca  ime  kho  bhikkhave  dve  pariccāgā
etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ pariccāgānaṃ yadidaṃ dhammapariccāgoti .
   [390] 144 Dveme bhikkhave bhogā katame dve āmisabhogo
ca dhammabhogo ca ime kho bhikkhave dve bhogā etadaggaṃ bhikkhave
imesaṃ dvinnaṃ bhogānaṃ yadidaṃ dhammabhogoti.
   [391] 145 Dveme bhikkhave sambhogā katame dve āmisasambhogo
ca  dhammasambhogo  ca  ime  kho  bhikkhave  dve  sambhogā
etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ sambhogānaṃ yadidaṃ dhammasambhogoti.
   [392] 146 Dveme bhikkhave saṃvibhāgā katame dve āmisasaṃvibhāgo
ca  dhammasaṃvibhāgo  ca  ime  kho  bhikkhave  dve  saṃvibhāgā
etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ saṃvibhāgānaṃ yadidaṃ dhammasaṃvibhāgoti.
   [393]  147  Dveme  bhikkhave  saṅgahā  katame  dve
āmisasaṅgaho ca dhammasaṅgaho ca ime kho bhikkhave dve saṅgahā etadaggaṃ
bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ saṅgahānaṃ yadidaṃ dhammasaṅgahoti.
   [394]  148  Dveme  bhikkhave  anuggahā  katame  dve
āmisānuggaho ca dhammānuggaho ca ime kho bhikkhave dve anuggahā
etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ anuggahānaṃ yadidaṃ dhammānuggahoti.
   [395]  149  Dvemā  bhikkhave  anukampā  katamā  dve
Āmisānukampā ca dhammānukampā ca imā kho bhikkhave dve anukampā
etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ anukampānaṃ yadidaṃ dhammānukampāti.
          Dānavaggo tatiyo 1-
   [396] 150 Dveme bhikkhave santhārā katame dve āmisasanthāro
ca  dhammasanthāro  ca  ime  kho  bhikkhave  dve  santhārā
etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ santhārānaṃ yadidaṃ dhammasanthāroti.
   [397]  151  Dveme  bhikkhave  paṭisanthārā  katame dve
āmisapaṭisanthāro  ca  dhammapaṭisanthāro  ca ime kho bhikkhave dve
paṭisanthārā  etadaggaṃ  bhikkhave  imesaṃ  dvinnaṃ paṭisanthārānaṃ yadidaṃ
dhammapaṭisanthāroti.
   [398] 152 Dvemā bhikkhave esanā katamā dve āmisesanā
ca dhammesanā ca imā kho bhikkhave dve esanā etadaggaṃ bhikkhave
imāsaṃ dvinnaṃ esanānaṃ yadidaṃ dhammesanāti.
   [399] 153 Dvemā bhikkhave pariyesanā katamā dve āmisapariyesanā
ca  dhammapariyesanā  ca  imā  kho  bhikkhave  dve  pariyesanā
etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ pariyesanānaṃ yadidaṃ dhammapariyesanāti.
   [400]  154  Dvemā  bhikkhave  pariyeṭṭhiyo  katamā dve
āmisapariyeṭṭhi  ca  dhammapariyeṭṭhi  ca  imā  kho  bhikkhave  dve
pariyeṭṭhiyo  etadaggaṃ  bhikkhave  imāsaṃ  dvinnaṃ  pariyeṭṭhīnaṃ  yadidaṃ
dhammapariyeṭṭhīti.
@Footnote: 1 Yu. terasamo.
   [401]  155 Dvemā bhikkhave pūjā katamā dve āmisapūjā
ca  dhammapūjā  ca imā kho bhikkhave dve pūjā etadaggaṃ bhikkhave
imāsaṃ dvinnaṃ pūjānaṃ yadidaṃ dhammapūjāti.
   [402] 156 Dvemāni bhikkhave atitheyyāni 1- katamāni dve
āmisātitheyyañca  dhammātitheyyañca  imāni  kho  bhikkhave  dve
atitheyyāni 2- etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ atitheyyānaṃ 3- yadidaṃ
dhammātitheyyanti.
   [403] 157 Dvemā bhikkhave iddhiyo katamā dve āmisiddhi
ca  dhammiddhi ca imā kho bhikkhave dve iddhiyo etadaggaṃ bhikkhave
imāsaṃ dvinnaṃ iddhīnaṃ yadidaṃ dhammiddhīti.
   [404] 158 Dvemā bhikkhave vuḍḍhiyo katamā dve āmisavuḍḍhi
ca  dhammavuḍḍhi  ca  imā  kho  bhikkhave  dve  vuḍḍhiyo etadaggaṃ
bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ vuḍḍhīnaṃ yadidaṃ dhammavuḍḍhīti.
   [405] 159 Dvemāni bhikkhave ratanāni katamāni dve āmisaratanañca
dhammaratanañca  imāni  kho  bhikkhave  dve  ratanāni  etadaggaṃ
bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ ratanānaṃ yadidaṃ dhammaratananti.
   [406] 160 Dveme bhikkhave sannicayā katame dve āmisasannicayo
ca  dhammasannicayo  ca  ime  kho  bhikkhave  dve  sannicayā
etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ sannicayānaṃ yadidaṃ dhammasannicayoti.
   [407]  161  Dvemāni  bhikkhave  vepullāni katamāni dve
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. ātitheyyāni. 3 Ma. Yu. ātitheyyānaṃ.
Āmisavepullañca  dhammavepullañca imāni kho bhikkhave dve vepullāni
etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ vepullānaṃ yadidaṃ dhammavepullanti.
         Santhāravaggo catuttho 1-.
   [408] 162 Dveme bhikkhave dhammā katame dve samāpattikusalatā
ca  samāpattivuṭṭhānakusalatā  ca  ime  kho  bhikkhave  dve
dhammāti.
   [409] 163 Dveme bhikkhave dhammā katame dve ājjavañca 2-
maddavañca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [410]  164 Dveme bhikkhave dhammā katame dve khanti ca
soraccaṃ ca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [411] 165 Dveme bhikkhave dhammā katame dve sākhalyañca
paṭisanthāro ca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [412] 166 Dveme bhikkhave dhammā katame dve avihiṃsā 3- ca
soceyyañca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [413] 167 Dveme bhikkhave dhammā katame dve indriyesu
aguttadvāratā  ca bhojane amattaññutā ca ime kho bhikkhave dve
dhammāti.
   [414] 168 Dveme bhikkhave dhammā katame dve indriyesu
guttadvāratā  ca  bhojane  mattaññutā ca ime kho bhikkhave dve
dhammāti.
@Footnote: 1 Yu. cuddasamo . 2 Ma. Yu. ajjavañca .  3 Ma. ahiṃsā ca.
   [415] 169 Dveme bhikkhave dhammā katame dve paṭisaṅkhānabalañca
bhāvanābalañca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [416]  170  Dveme bhikkhe dhammā katame dve satibalañca
samādhibalañca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [417] 171 Dveme bhikkhave dhammā katame dve samatho ca
vipassanā ca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [418]  172 Dveme bhikkhave dhammā katame dve sīlavipatti
ca diṭṭhivipatti ca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [419] 173 Dveme bhikkhave dhammā katame dve sīlasampadā
ca diṭṭhisampadā ca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [420]  174 Dveme bhikkhave dhammā katame dve sīlavisuddhi
ca diṭṭhivisuddhi ca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [421] 175 Dveme bhikkhave dhammā katame dve diṭṭhivisuddhi
ca yathā diṭṭhissa ca padhānaṃ ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [422] 176 Dveme bhikkhave dhammā katame dve asantuṭṭhitā
ca  kusalesu  dhammesu appaṭivāṇitā ca padhānasmiṃ ime kho bhikkhave
dve dhammāti.
   [423] 177 Dveme bhikkhave dhammā katame dve muṭṭhasaccañca
asampajaññañca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [424]  178  Dveme bhikkhave dhammā katame dve sati ca
Sampajaññañca ime kho bhikkhave dve dhammāti.
         Samāpattivaggo pañcamo 1-.
         Tatiyo paṇṇāsako samatto.
        Paṇṇāsakāsaṅgahitā suttantā 2-
   [425] 179 Dveme bhikkhave dhammā katame dve kodho ca
upanāho ... makkho ca paḷāso ca ... issā ca macchariyañca ...
Māyā ca sātheyyañca ... ahirikañca anottappañca ime kho bhikkhave
dve dhammāti. 3-
   [426] 180 Dveme bhikkhave dhammā katame dve akkodho ca
anupanāho ca ... amakkho ca apaḷāso ca ... Anissā ca amacchariyañca
... amāyā ca asātheyyañca ... Hirī ca ottappañca ime kho bhikkhave
dve dhammāti.
   [427] 181 Dvīhi bhikkhave dhammehi samannāgato dukkhaṃ viharati
katamehi dvīhi kodhena ca upanāhena ca ... Makkhena ca paḷāsena ca ...
Issāya ca macchariyena ca ... Māyāya ca sātheyyena ca ... Ahirikena
ca  anottappena ca imehi kho bhikkhave dvīhi dhammehi samannāgato
dukkhaṃ viharatīti.
   [428]  182 Dvīhi bhikkhave dhammehi samannāgato sukhaṃ viharati
katamehi dvīhi akkodhena ca anupanāhena ca ... Amakkhena ca apaḷāsena
ca ... anissāya ca amacchariyena ca ... amāyāya ca asātheyyena
@Footnote: 1 Yu. paṇṇarasamo. 2 Ma. kodhapeyyāla. 3 Ma. Yu. sabbattha itisaddo natthi
Ca ... hiriyā ca ottappena ca imehi kho bhikkhave dvīhi dhammehi
samannāgato sukhaṃ viharatīti.
   [429] 183 Dveme bhikkhave dhammā sekhassa bhikkhuno parihānāya
saṃvattanti  katame  dve  kodho  ca upanāho ca ... makkho ca
paḷāso ca ... issā ca macchariyañca ... Māyā ca sātheyyañca ...
Ahirikañca  anottappañca  ime  kho  bhikkhave dve dhammā sekhassa
bhikkhuno parihānāya saṃvattantīti.
   [430] 184 Dveme bhikkhave dhammā sekhassa bhikkhuno aparihānāya
saṃvattanti katame dve akkodho ca anupanāho ca ... amakkho ca
apaḷāso ca ... anissā ca amacchariyañca ... Amāyā ca asātheyyañca
...  hiri ca ottappañca ime kho bhikkhave dve dhammā sekhassa
bhikkhuno aparihānāya saṃvattantīti.
   [431]  185  Dvīhi  bhikkhave  dhammehi samannāgato yathābhataṃ
nikkhitto evaṃ niraye katamehi dvīhi kodhena ca upanāhena ca ...
Makkhena ca paḷāsena ca ... issāya ca macchariyena ca ... Māyāya ca
sātheyyena ca ... ahirikena ca anottappena ca imehi kho bhikkhave
dvīhi dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ nirayeti.
   [432]  186  Dvīhi  bhikkhave  dhammehi samannāgato yathābhataṃ
nikkhitto evaṃ sagge katamehi dvīhi akkodhena ca anupanāhena ca ...
Amakkhena ca apaḷāsena ca ... Anissāya ca amacchariyena ca ... Amāyāya
Ca  asātheyyena  ca  ... hiriyā ca ottappena ca imehi kho
bhikkhave  dvīhi  dhammehi  samannāgato  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ
saggeti.
   [433]  187  Dvīhi bhikkhave dhammehi samannāgato idhekacco
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati
katamehi dvīhi kodhena ca upanāhena ca ... Makkhena ca paḷāsena ca ...
... Issāya ca macchariyena ca ... Māyāya ca sātheyyena ca ... Ahirikena
ca  anottappena ca imehi kho bhikkhave dvīhi dhammehi samannāgato
idhekacco  kāyassa  bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjatīti.
   [434]  188  Dvīhi bhikkhave dhammehi samannāgato idhekacco
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ upapajjati katamehi
dvīhi akkodhena ca anupanāhena ca  ... amakkhena ca apaḷāsena ca
... anissāya ca amacchariyena ca ... Amāyāya ca asātheyyena ca ...
Hiriyā ca ottappena ca imehi kho bhikkhave dvīhi dhammehi samannāgato
idhekacco kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjatīti.
   [435] 189 Dveme bhikkhave dhammā akusalā ... Dveme bhikkhave
dhammā kusalā ... Dveme bhikkhave dhammā sāvajjā ... Dveme bhikkhave
dhammā anavajjā ... dveme bhikkhave dhammā dukkhudrayā ... Dveme
bhikkhave dhammā sukhudrayā ... dveme bhikkhave dhammā dukkhavipākā ...
Dveme  bhikkhave  dhammā  sukhavipākā ... dveme bhikkhave dhammā
sabyāpajjhā  ... dveme bhikkhave dhammā abyāpajjhā katame dve
akkodho ca anupanāho ca ... amakkho ca apaḷāso ca ... Anissā
ca amacchariyañca ... amāyā ca asātheyyañca ... Hiri ca ottappañca
ime kho bhikkhave dve dhammā abyāpajjhāti.
   [436] 190 Dveme bhikkhave atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ
sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  katame  dve  saṅghasuṭṭhutāya saṅghaphāsutāya ...
Dummaṅkūnaṃ  puggalānaṃ  niggahāya  pesalānaṃ bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya ...
Diṭṭhadhammikānaṃ  āsavānaṃ  saṃvarāya  samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya
... diṭṭhadhammikānaṃ verānaṃ saṃvarāya samparāyikānaṃ verānaṃ paṭighātāya
... diṭṭhadhammikānaṃ vajjānaṃ saṃvarāya samparāyikānaṃ vajjānaṃ paṭighātāya
... diṭṭhadhammikānaṃ bhayānaṃ saṃvarāya samparāyikānaṃ bhayānaṃ paṭighātāya ...
Diṭṭhadhammikānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  saṃvarāya  samparāyikānaṃ  akusalānaṃ
dhammānaṃ paṭighātāya ... Gihīnaṃ anukampāya pāpicchānaṃ [1]- pakkhupacchedāya
... appasannānaṃ pasādāya pasannānaṃ bhiyyobhāvāya ... Saddhammaṭṭhitiyā
vinayānuggahāya  ime kho bhikkhave dve atthavase paṭicca tathāgatena
sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattanti.
   [437] 191 Dveme bhikkhave atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ pātimokkhaṃ
paññattaṃ  ... pātimokkhuddesā paññattā 2- ... pātimokkhaṭṭhapanaṃ
paññattaṃ  ...  pavāraṇā  paññattā  ... pavāraṇāṭṭhapanaṃ paññattaṃ
@Footnote: 1 Ma. bhikkhūnaṃ . 2 Ma. pātimokkhuddeso paññatto.
... Tajjanīyakammaṃ paññattaṃ ... niyassakammaṃ paññattaṃ ... Pabbājanīyakammaṃ
paññattaṃ  ...  paṭisāraṇīyakammaṃ paññattaṃ ... ukkhepanīyakammaṃ paññattaṃ
... parivāsadānaṃ paññattaṃ ... Mūlāyapaṭikassanaṃ paññattaṃ ... Mānattadānaṃ
paññattaṃ ... Abbhānaṃ paññattaṃ ... Osāraṇaṃ 1- paññattaṃ ... Nissāraṇaṃ 2-
paññattaṃ  ...  upasampadā  paññattā ... ñattikammaṃ paññattaṃ ...
Ñattidutiyakammaṃ  paññattaṃ  ...  ñatticatutthakammaṃ  paññattaṃ  ...
Appaññatte  paññattaṃ ... paññatte anuppaññattaṃ ... sammukhāvinayo
paññatto ... sativinayo paññatto ... amūḷhavinayo paññatto ...
Paṭiññātakaraṇaṃ paññattaṃ ... yebhuyyasikā paññattā ... Tassapāpiyasikā
paññattā  ...  tiṇavatthārako  paññatto katame dve saṅghasuṭṭhutāya
saṅghaphāsutāya  ...  dummaṅkūnaṃ  puggalānaṃ niggahāya pesalānaṃ bhikkhūnaṃ
phāsuvihārāya ... diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya samparāyikānaṃ āsavānaṃ
paṭighātāya ... diṭṭhadhammikānaṃ verānaṃ saṃvarāya samparāyikānaṃ verānaṃ
paṭighātāya ... diṭṭhadhammikānaṃ vajjānaṃ saṃvarāya samparāyikānaṃ vajjānaṃ
paṭighātāya ... diṭṭhadhammikānaṃ bhayānaṃ saṃvarāya ... Samparāyikānaṃ bhayānaṃ
paṭighātāya ... diṭṭhadhammikānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ saṃvarāya samparāyikānaṃ
akusalānaṃ dhammānaṃ paṭighātāya ... gihīnaṃ anukampāya pāpicchānaṃ [3]-
pakkhupacchedāya ... appasannānaṃ pasādāya pasannānaṃ bhiyyobhāvāya ...
Saddhammaṭṭhitiyā  vinayānuggahāya  ime  kho  bhikkhave dve atthavase
paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññattoti.
@Footnote: 1 Ma. osāraṇīyaṃ. Yu. vosāraṇīyaṃ . 2 Ma. Yu. nissāraṇīyaṃ . 3 Ma. bhikkhūnaṃ.
   [438] 192 Rāgassa bhikkhave abhiññāya dve dhammā bhāvetabbā
katame  dve  samatho  ca  vipassanā ca rāgassa bhikkhave abhiññāya
ime dve dhammā bhāvetabbāti .  rāgassa bhikkhave pariññāya ...
Parikkhayāya ... pahānāya ... khayāya ... Vayāya ... Virāgāya ...
Nirodhāya ... Cāgāya ... Paṭinissaggāya ime dve dhammā bhāvetabbāti.
   [439]  193  Dosassa  ...  mohassa ... kodhassa ...
Upanāhassa ... Makkhassa ... Paḷāsassa ... Issāya ... Macchariyassa ...
Māyāya ... Sātheyyassa ... Thambhassa ... Sārambhassa ... Mānassa ...
Atimānassa ... madassa ... Pamādassa ... Abhiññāya ... Pariññāya ...
Parikkhayāya ... Pahānāya ... Khayāya ... Vayāya ... Virāgāya ... Nirodhāya
... Cāgāya ... Paṭinissaggāya ime dve dhammā bhāvetabbāti.
        [1]- Dukanipāto samatto 2-.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. idamavoca bhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti. rāgapeyyālaṃ
@niṭṭhitaṃ. 2 Ma. dukanipātapāli niṭṭhitā.
@Footnote:     **********************************
@     *    hanṛ´ā 126 nīṛ´์ m‡mīkhṛ´amūla    *
@     **********************************
        Suttantapiṭake aṅguttaranikāyassa
            tikanipāto
             -----
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
           Paṭhamapaṇṇāsako
           bālavaggo paṭhamo
   [440] 1 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi
bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca
yānikānici bhikkhave bhayāni uppajjanti sabbāni tāni bālato uppajjanti
no  paṇḍitato  yekeci  upaddavā  uppajjanti sabbe te bālato
uppajjanti  no  paṇḍitato  yekeci  upasaggā  uppajjanti  sabbe
te  bālato  uppajjanti  no  paṇḍitato  . seyyathāpi bhikkhave
naḷāgārā vā tiṇāgārā vā aggi mukko 1- kūṭāgārānipi dahati
ullittāvalittāni  nivātāni  phusitaggaḷāni  pihitavātapānāni  evameva
kho  bhikkhave  yānikānici  bhayāni uppajjanti sabbāni tāni bālato
uppajjanti  no  paṇḍitato yekeci upaddavā uppajjanti sabbe te
bālato  uppajjanti  no  paṇḍitato  yekeci  upasaggā uppajjanti
sabbe  te  bālato  uppajjanti  no paṇḍitato iti kho bhikkhave
@Footnote: 1 Po. Ma. mutto.
Sappaṭibhayo  bālo  appaṭibhayo paṇḍito saupaddavo bālo anupaddavo
paṇḍito  saupasaggo  bālo  anupasaggo  paṇḍito  natthi  bhikkhave
paṇḍitato  bhayaṃ  natthi  paṇḍitato  upaddavo  natthi  paṇḍitato
upasaggo . tasmā tiha bhikkhave evaṃ sikkhitabbaṃ yehi tīhi dhammehi
samannāgato  bālo  veditabbo  te  tayo  dhamme abhinivajjetvā
yehi tīhi dhammehi samannāgato paṇḍito veditabbo te tayo dhamme
samādāya vattissāmāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [441]  2  Kammalakkhaṇo bhikkhave bālo kammalakkhaṇo paṇḍito
apadāne sobhati 1- paññā 2-. Tīhi bhikkhave dhammehi samannāgato bālo
veditabbo  katamehi  tīhi kāyaduccaritena vacīduccaritena manoduccaritena
imehi  kho bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato bālo veditabbo .
Tīhi  bhikkhave  dhammehi samannāgato paṇḍito veditabbo katamehi tīhi
kāyasucaritena  vacīsucaritena  manosucaritena  imehi  kho bhikkhave tīhi
dhammehi  samannāgato  paṇḍito  veditabbo  . tasmā tiha bhikkhave
evaṃ  sikkhitabbaṃ  yehi  tīhi dhammehi samannāgato bālo veditabbo
te  tayo  dhamme  abhinivajjetvā  yehi tīhi dhammehi samannāgato
paṇḍito veditabbo te tayo dhamme  samādāya vattissāmāti evañhi
vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [442] 3 Tīṇīmāni bhikkhave bālassa bālalakkhaṇāni bālanimittāni
@Footnote: 1 Ma. apadānasobhanī. 2 Ma. Yu. paññāti.
Bālāpadānāni  katamāni  tīṇi  idha  bhikkhave  bālo  duccintitacintī
ca hoti dubbhāsitabhāsī [1]- dukkatakammakārī [2]- no cetaṃ 3- bhikkhave
bālo  duccintitacintī  ca abhavissa dubbhāsitabhāsī dukkatakammakārī kena
naṃ  paṇḍitā  jāneyyuṃ bālo ayaṃ bhavaṃ asappurisoti yasmā ca kho
bhikkhave  bālo  duccintitacintī ca hoti dubbhāsitabhāsī dukkatakammakārī
tasmā  naṃ  paṇḍitā  jānanti  bālo ayaṃ bhavaṃ asappurisoti imāni
kho bhikkhave tīṇi bālassa bālalakkhaṇāni bālanimittāni bālāpadānāni.
   {442.1}   Tīṇīmāni  bhikkhave  paṇḍitassa  paṇḍitalakkhaṇāni
paṇḍitanimittāni  paṇḍitāpadānāni  katamāni  tīṇi  idha  bhikkhave
paṇḍito  sucintitacintī  ca  hoti  subhāsitabhāsī  sukatakammakārī  no
cetaṃ  4-  bhikkhave  paṇḍito  sucintitacintī ca abhavissa subhāsitabhāsī
sukatakammakārī  kena  naṃ  paṇḍitā  jāneyyuṃ  paṇḍito  ayaṃ  bhavaṃ
sappurisoti  yasmā  ca  kho bhikkhave paṇḍito sucintitacintī ca hoti
subhāsitabhāsī  sukatakammakārī  tasmā  naṃ  paṇḍitā  jānanti  paṇḍito
ayaṃ bhavaṃ sappurisoti imāni kho bhikkhave tīṇi paṇḍitassa paṇḍitalakkhaṇāni
paṇḍitanimittāni  paṇḍitāpadānāni  .  tasmā  tiha  bhikkhave  evaṃ
sikkhitabbaṃ  yehi  tīhi  dhammehi  samannāgato bālo veditabbo te
tayo  dhamme abhinivajjetvā yehi tīhi dhammehi samannāgato paṇḍito
veditabbo  te  tayo  dhamme samādāya vattissāmāti evañhi vo
bhikkhave sikkhitabbanti.
@Footnote: 1-2 Po. Ma. ca. ito paraṃ īdisameva. 3-4 Ma. Yu. no cedaṃ.
   [443] 4 Tīhi bhikkhave dhammehi samannāgato bālo veditabbo
katamehi  tīhi  accayaṃ  accayato na passati accayaṃ accayato disvā
yathādhammaṃ na paṭikkaroti parassa kho pana accayaṃ desentassa yathādhammaṃ
na  paṭiggaṇhāti  imehi  kho  bhikkhave  tīhi  dhammehi samannāgato
bālo  veditabbo  .  tīhi  bhikkhave dhammehi samannāgato paṇḍito
veditabbo  katamehi  tīhi  accayaṃ accayato passati accayaṃ accayato
disvā  yathādhammaṃ  paṭikkaroti  parassa  kho pana accayaṃ desentassa
yathādhammaṃ  paṭiggaṇhāti  imehi  kho  bhikkhave  tīhi  dhammehi
samannāgato paṇḍito veditabboti.
   [444] 5 Tīhi bhikkhave dhammehi samannāgato bālo veditabbo
katamehi  tīhi  ayoniso  pañhaṃ  kattā  hoti  ayoniso  pañhaṃ
vissajjetā  hoti  parassa  kho  pana  yoniso  pañhaṃ  vissajjitaṃ
parimaṇḍalehi  padabyañjanehi  siliṭṭhehi  upagatehi nābbhānumoditā 1-
hoti imehi kho bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato bālo veditabbo.
Tīhi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato  paṇḍito  veditabbo  katamehi
tīhi  yoniso  pañhaṃ  kattā hoti yoniso pañhaṃ vissajjetā hoti
parassa  kho  pana yoniso pañhaṃ vissajjitaṃ parimaṇḍalehi padabyañjanehi
siliṭṭhehi upagatehi abbhānumoditā 2- hoti imehi kho bhikkhave tīhi
dhammehi samannāgato paṇḍito veditabboti.
   [445] 6 Tīhi bhikkhave dhammehi samannāgato bālo veditabbo
@Footnote: 1 Ma. Yu. nābbhanumoditā. 2 Ma. Yu. abbhanumoditā.
Katamehi  tīhi  akusalena  kāyakammena akusalena vacīkammena akusalena
manokammena  imehi  kho  bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato bālo
veditabbo  . tīhi bhikkhave dhammehi samannāgato paṇḍito veditabbo
katamehi  tīhi  kusalena  kāyakammena  kusalena  vacīkammena  kusalena
manokammena  imehi  kho bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato paṇḍito
veditabboti.
   [446] 7 Tīhi bhikkhave dhammehi samannāgato bālo veditabbo
katamehi tīhi sāvajjena kāyakammena sāvajjena vacīkammena sāvajjena
manokammena  imehi  kho  bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato bālo
veditabbo  .  tīhi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato  paṇḍito
veditabbo   katamehi  tīhi  anavajjena  kāyakammena  anavajjena
vacīkammena  anavajjena  manokammena  imehi  kho  bhikkhave  tīhi
dhammehi samannāgato paṇḍito veditabboti.
   [447] 8 Tīhi bhikkhave dhammehi samannāgato bālo veditabbo
katamehi  tīhi sabyāpajjhena 1- kāyakammena sabyāpajjhena vacīkammena
sabyāpajjhena  manokammena  imehi  kho  bhikkhave  tīhi  dhammehi
samannāgato  bālo veditabbo . tīhi bhikkhave dhammehi samannāgato
paṇḍito  veditabbo  katamehi  tīhi  abyāpajjhena  kāyakammena
abyāpajjhena vacīkammena abyāpajjhena manokammena imehi kho bhikkhave
tīhi dhammehi samannāgato paṇḍito veditabbo . tasmā tiha bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. sabyābajjhena.
Evaṃ  sikkhitabbaṃ  yehi  tīhi dhammehi samannāgato bālo veditabbo
te  tayo  dhamme  abhinivajjetvā  yehi tīhi dhammehi samannāgato
paṇḍito veditabbo te tayo dhamme samādāya vattissāmāti evañhi
vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [448] 9 Tīhi bhikkhave dhammehi samannāgato bālo abyatto
asappuriso  khataṃ  upahataṃ  attānaṃ  pariharati  sāvajjo  ca  hoti
sānuvajjo  [1]-  viññūnaṃ  bahuñca  apuññaṃ  pasavati  katamehi  tīhi
kāyaduccaritena  vacīduccaritena manoduccaritena imehi kho bhikkhave tīhi
dhammehi samannāgato bālo abyatto asappuriso khataṃ upahataṃ attānaṃ
pariharati  sāvajjo  ca  hoti  sānuvajjo  viññūnaṃ  bahuñca  apuññaṃ
pasavati  .  tīhi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato  paṇḍito byatto
sappuriso  akkhataṃ  anupahataṃ  attānaṃ  pariharati  anavajjo  ca hoti
ananuvajjo  [2]-  viññūnaṃ  bahuñca  puññaṃ  pasavati  katamehi  tīhi
kāyasucaritena  vacīsucaritena  manosucaritena  imehi  kho bhikkhave tīhi
dhammehi   samannāgato   paṇḍito  byatto  sappuriso  akkhataṃ
anupahataṃ  attānaṃ  pariharati  anavajjo  ca  hoti ananuvajjo viññūnaṃ
bahuñca puññaṃ pasavatīti.
   [449] 10 Tīhi bhikkhave dhammehi samannāgato tayo male appahāya
yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  niraye  katamehi  tīhi dussīlo ca hoti
dussīlyamalañcassa  appahīnaṃ  hoti  issukī  ca  hoti  issāmalañcassa
@Footnote: 1-2 Po. Ma. ca. ito paraṃ īdisameva.
Appahīnaṃ  hoti  maccharī  ca  hoti  maccheramalañcassa  appahīnaṃ hoti
imehi  kho  bhikkhave  tīhi  dhammehi samannāgato ime tayo male
appahāya  yathābhataṃ  nikkhitto evaṃ niraye . tīhi bhikkhave dhammehi
samannāgato tayo male pahāya yathābhataṃ nikkhitto evaṃ sagge katamehi
tīhi  sīlavā  ca  hoti  dussīlyamalañcassa  pahīnaṃ  hoti anissukī ca
hoti  issāmalañcassa  pahīnaṃ hoti amaccharī ca hoti maccheramalañcassa
pahīnaṃ  hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhi  dhammehi  samannāgato
ime tayo male pahāya yathābhataṃ nikkhitto evaṃ saggeti.
          Bālavaggo paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
     bhayalakkhaṇā 1- cintā ca  accayañca ayoniso
     akusalañca sāvajjaṃ      sabyāpajjhaṃ 2- khataṃ malanti.
           ----------
          Rathakāravaggo dutiyo
   [450] 11 Tīhi bhikkhave dhammehi samannāgato ñātako 3- bhikkhu
bahujanāhitāya  paṭipanno  hoti bahujanāsukhāya bahuno janassa anatthāya
ahitāya  dukkhāya  devamanussānaṃ katamehi tīhi ananulomike kāyakamme
samādapeti   ananulomike   vacīkamme  samādapeti  ananulomikesu
dhammesu  samādapeti  imehi  kho bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato
ñātako 4- bhikkhu bahujanāhitāya paṭipanno hoti bahujanāsukhāya bahuno
@Footnote: 1 Ma. bhayaṃ lakkhaṇacintī ca. 2 Ma. sabyābajjhaṃ. 3-4 Ma. ñāto.
Janassa  anatthāya  ahitāya  dukkhāya  devamanussānaṃ . tīhi bhikkhave
dhammehi  samannāgato  ñātako  bhikkhu  bahujanahitāya  paṭipanno hoti
bahujanasukhāya  bahuno  janassa  atthāya  hitāya  sukhāya devamanussānaṃ
katamehi  tīhi  anulomike kāyakamme samādapeti anulomike vacīkamme
samādapeti  anulomikesu  dhammesu  samādapeti  imehi  kho bhikkhave
tīhi  dhammehi samannāgato ñātako bhikkhu bahujanahitāya paṭipanno hoti
bahujanasukhāya bahuno janassa atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
   [451] 12 Tīṇīmāni bhikkhave rañño khattiyassa muddhābhisittassa 1-
yāvajīvaṃ  saraṇīyāni  2- bhavanti katamāni tīṇi yasmiṃ bhikkhave padese
rājā khattiyo muddhābhisitto jāto hoti idaṃ bhikkhave paṭhamaṃ rañño
khattiyassa  muddhābhisittassa yāvajīvaṃ saraṇīyaṃ 3- hoti . puna ca paraṃ
bhikkhave yasmiṃ padese  rājā khattiyo muddhābhisitto hoti idaṃ bhikkhave
dutiyaṃ  rañño  khattiyassa  muddhābhisittassa  yāvajīvaṃ  saraṇīyaṃ hoti .
Puna ca paraṃ bhikkhave yasmiṃ padese rājā khattiyo muddhābhisitto saṅgāmaṃ
abhivijinitvā  vijitasaṅgāmo tameva saṅgāmasīsaṃ ajjhāvasati idaṃ bhikkhave
tatiyaṃ  rañño  khattiyassa  muddhābhisittassa  yāvajīvaṃ  saraṇīyaṃ hoti .
Imāni  kho  bhikkhave  tīṇi rañño khattiyassa muddhābhisittassa yāvajīvaṃ
saraṇīyāni bhavanti.
   {451.1}  Evameva  kho  bhikkhave tīṇimāni bhikkhussa yāvajīvaṃ
saraṇīyāni  bhavanti  katamāni  tīṇi  yasmiṃ  bhikkhave  padese  bhikkhu
kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. muddhāvasittassa. ito paraṃ īdisameva . 2-3 Ma. sāraṇīyāni
@sāraṇīyaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  idaṃ  bhikkhave  paṭhamaṃ  bhikkhussa yāvajīvaṃ
saraṇīyaṃ hoti . puna ca paraṃ bhikkhave yasmiṃ padese bhikkhu idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  idaṃ  bhikkhave  dutiyaṃ  bhikkhussa  yāvajīvaṃ saraṇīyaṃ
hoti  . puna ca paraṃ bhikkhave yasmiṃ padese bhikkhu āsavānaṃ khayā
anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  viharati  idaṃ bhikkhave tatiyaṃ bhikkhussa yāvajīvaṃ
saraṇīyaṃ hoti . imāni kho bhikkhave tīṇi bhikkhussa yāvajīvaṃ saraṇīyāni
bhavantīti.
   [452] 13 Tayome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame tayo nirāso āsaṃso vigatāso . katamo ca bhikkhave puggalo
nirāso idha bhikkhave ekacco puggalo nīce kule paccājāto hoti
caṇḍālakule vā veṇakule 1- vā nesādakule vā rathakārakule vā [2]-
pukkusakule vā daḷidde appannapānabhojane kasiravuttike yattha kasirena
ghāsacchādo  labbhati  so  ca hoti dubbaṇṇo duddasiko okoṭimako
bahvābādho kāṇo vā kuṇī vā khañjo vā pakkhahato vā na lābhī
annassa   pānassa   vatthassa   yānassa   mālāgandhavilepanassa
seyyāvasathapadīpeyyassa so suṇāti  itthannāmo kira khattiyo khattiyehi
khattiyābhisekena  abhisittoti tassa na evaṃ hoti kadāssu 3- nāma
@Footnote: 1 Ma. venakule. 2 Po. kumbhakārakule vā. 3 Po. Ma. Yu. sabbattha kudāssu.
Maṃpi   khattiyā  khattiyābhisekena  abhisiñcissantīti  ayaṃ  vuccati
bhikkhave puggalo nirāso.
   {452.1}  Katamo  ca bhikkhave puggalo āsaṃso idha bhikkhave
rañño khattiyassa muddhābhisittassa jeṭṭho putto hoti abhisekena 1-
anabhisitto  macalappatto  so  suṇāti  itthannāmo  kira  khattiyo
khattiyehi khattiyābhisekena abhisittoti tassa evaṃ hoti kadāssu nāma
maṃpi  khattiyā  khattiyābhisekena  abhisiñcissantīti  ayaṃ vuccati bhikkhave
puggalo āsaṃso.
   {452.2} Katamo ca bhikkhave puggalo vigatāso idha bhikkhave rājā
hoti  khattiyo  muddhābhisitto  so suṇāti itthannāmo kira khattiyo
khattiyehi  khattiyābhisekena  abhisittoti tassa na evaṃ hoti kadāssu
nāma  maṃpi  khattiyā  khattiyābhisekena  abhisiñcissantīti  taṃ  kissa
hetu  yā  hissa  bhikkhave  pubbe  anabhisittassa  abhisekāsā
sāssa paṭippassaddhā ayaṃ vuccati bhikkhave puggalo vigatāso.
   {452.3} Ime kho bhikkhave tayo puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ . evameva kho bhikkhave tayo puggalā santo saṃvijjamānā
bhikkhūsu katame tayo nirāso āsaṃso vigatāso katamo ca bhikkhave puggalo
nirāso  idha  bhikkhave  ekacco puggalo dussīlo hoti pāpadhammo
asuci  saṅkassarasamācāro  paṭicchannakammanto  assamaṇo  samaṇapaṭiñño
abrahmacārī  brahmacāripaṭiñño  antopūti  avassuto kasambujāto so
suṇāti  itthannāmo  kira bhikkhu āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhiseko.
Paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharatīti  tassa  na  evaṃ  hoti  kadāssu  nāma ahampi āsavānaṃ
khayā  anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  viharissāmīti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave puggalo
nirāso.
   {452.4} Katamo ca bhikkhave puggalo āsaṃso idha bhikkhave bhikkhu
sīlavā  hoti  kalyāṇadhammo  so  suṇāti  itthannāmo  kira bhikkhu
āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharatīti  tassa  evaṃ hoti
kadāssu  nāma  ahampi  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharissāmīti ayaṃ vuccati bhikkhave puggalo āsaṃso.
   {452.5} Katamo ca bhikkhave puggalo vigatāso idha bhikkhave bhikkhu
arahaṃ hoti khīṇāsavo so suṇāti itthannāmo kira bhikkhu āsavānaṃ khayā
anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  viharatīti tassa na evaṃ hoti kadāssu nāma
ahampi  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja viharissāmīti taṃ kissa
hetu  yā  hissa  bhikkhave  pubbe  avimuttassa vimuttāsā sāssa
paṭippassaddhā  ayaṃ  vuccati bhikkhave puggalo vigatāso . ime kho
bhikkhave tayo puggalā santo saṃvijjamānā bhikkhūsūti.
   [453] 14 Yopi so bhikkhave rājā cakkavattī dhammiko dhammarājā
sopi nāma 1- arājakaṃ cakkaṃ pavattetīti. Evaṃ vutte aññataro bhikkhu
bhagavantaṃ  etadavoca  ko  pana bhante rañño cakkavattissa dhammikassa
dhammarañño rājāti  . dhammo bhikkhūti bhagavā avoca idha bhikkhu rājā
cakkavattī  dhammiko  dhammarājā  dhammaṃyeva nissāya dhammaṃ sakkaronto
dhammaṃ  garukaronto  dhammaṃ  apacāyamāno  dhammaddhajo  dhammaketu
dhammādhipateyyo dhammikaṃ rakkhāvaraṇaguttiṃ saṃvidahati antojanasmiṃ.
   {453.1} Puna ca paraṃ bhikkhu rājā cakkavattī dhammiko dhammarājā
dhammaṃyeva nissāya dhammaṃ sakkaronto dhammaṃ garukaronto dhammaṃ apacāyamāno
dhammaddhajo  dhammaketu  dhammādhipateyyo dhammikaṃ rakkhāvaraṇaguttiṃ saṃvidahati
khattiyesu  anuyantesu  balakāyasmiṃ  brāhmaṇagahapatikesu negamajānapadesu
samaṇabrāhmaṇesu migapakkhīsu . sa kho so bhikkhu rājā cakkavattī dhammiko
dhammarājā  dhammaṃyeva  nissāya  dhammaṃ sakkaronto dhammaṃ garukaronto
dhammaṃ  apacāyamāno  dhammaddhajo  dhammaketu  dhammādhipateyyo  dhammikaṃ
rakkhāvaraṇaguttiṃ  saṃvidahitvā  antojanasmiṃ  dhammikaṃ  rakkhāvaraṇaguttiṃ
saṃvidahitvā  khattiyesu  anuyantesu  balakāyasmiṃ  brāhmaṇagahapatikesu
negamajānapadesu   samaṇabrāhmaṇesu  migapakkhīsu  dhammeneva  cakkaṃ
pavatteti taṃ hoti cakkaṃ appaṭivattiyaṃ kenaci manussabhūtena paccatthikena
pāṇinā  .  evameva  kho  bhikkhu  tathāgato arahaṃ sammāsambuddho
dhammiko  dhammarājā  dhammaṃyeva  nissāya  dhammaṃ  sakkaronto  dhammaṃ
garukaronto   dhammaṃ   apacāyamāno   dhammaddhajo   dhammaketu
@Footnote: 1 Po. sopi na rājakaṃ. Ma. sopi na arājakaṃ.
Dhammādhipateyyo   dhammikaṃ  rakkhāvaraṇaguttiṃ  saṃvidahati  kāyakammasmiṃ
evarūpaṃ kāyakammaṃ sevitabbaṃ evarūpaṃ kāyakammaṃ na sevitabbanti.
   {453.2}  Puna  ca paraṃ bhikkhu tathāgato arahaṃ sammāsambuddho
dhammiko  dhammarājā  dhammaṃyeva  nissāya  dhammaṃ  sakkaronto  dhammaṃ
garukaronto  dhammaṃ apacāyamāno dhammaddhajo dhammaketu dhammādhipateyyo
dhammikaṃ  rakkhāvaraṇaguttiṃ  saṃvidahati  vacīkammasmiṃ  evarūpaṃ  vacīkammaṃ
sevitabbaṃ evarūpaṃ vacīkammaṃ na sevitabbanti.
   {453.3}  Puna  ca paraṃ bhikkhu tathāgato arahaṃ sammāsambuddho
dhammiko  dhammarājā  dhammaṃyeva  nissāya  dhammaṃ  sakkaronto  dhammaṃ
garukaronto  dhammaṃ apacāyamāno dhammaddhajo dhammaketu dhammādhipateyyo
dhammikaṃ  rakkhāvaraṇaguttiṃ  saṃvidahati  manokammasmiṃ  evarūpaṃ  manokammaṃ
sevitabbaṃ  evarūpaṃ  manokammaṃ na sevitabbanti . sa kho so bhikkhu
tathāgato  arahaṃ  sammāsambuddho  dhammiko  dhammarājā  dhammaṃyeva
nissāya  dhammaṃ  sakkaronto  dhammaṃ  garukaronto dhammaṃ apacāyamāno
dhammaddhajo   dhammaketu  dhammādhipateyyo  dhammikaṃ  rakkhāvaraṇaguttiṃ
saṃvidahitvā   kāyakammasmiṃ   dhammikaṃ   rakkhāvaraṇaguttiṃ  saṃvidahitvā
vacīkammasmiṃ   dhammikaṃ   rakkhāvaraṇaguttiṃ   saṃvidahitvā  manokammasmiṃ
dhammeneva  anuttaraṃ  dhammacakkaṃ pavatteti taṃ hoti cakkaṃ appaṭivattiyaṃ
samaṇena  vā  brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā
vā kenaci vā lokasminti.
   [454]  15  Ekaṃ samayaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati isipatane
migadāye . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti
Te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā etadavoca bhūtapubbaṃ bhikkhave
rājā ahosi pacetano 1- nāma athakho bhikkhave rājā pacetano rathakāraṃ
āmantesi ito me samma rathakāra channaṃ māsānaṃ accayena saṅgāmo
bhavissati sakkhasi 2- me samma rathakāra navaṃ cakkayugaṃ kātunti sakkomi
devāti  kho bhikkhave rathakāro rañño pacetanassa paccassosi athakho
bhikkhave rathakāro chahi māsehi chārattūnehi ekaṃ cakkaṃ niṭṭhāpesi.
   {454.1} Athakho bhikkhave rājā pacetano rathakāraṃ āmantesi
ito me samma rathakāra channaṃ divasānaṃ accayena  saṅgāmo bhavissati
niṭṭhitaṃ navaṃ cakkayuganti imehi kho deva chahi māsehi chārattūnehi ekaṃ
cakkaṃ niṭṭhitanti sakkhasi 3- pana me samma rathakāra imehi chahi divasehi
dutiyaṃ cakkaṃ niṭṭhāpetunti sakkomi devāti kho bhikkhave rathakāro rañño
pacetanassa  paccassosi  athakho bhikkhave rathakāro chahi divasehi dutiyaṃ
cakkaṃ  niṭṭhāpetvā  navaṃ  cakkayugaṃ  ādāya yena rājā pacetano
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  rājānaṃ  pacetanaṃ  etadavoca  idante
deva navaṃ cakkayugaṃ niṭṭhitanti . yañca te idaṃ samma rathakāra cakkaṃ
chahi  māsehi niṭṭhitaṃ chārattūnehi yañca te idaṃ cakkaṃ chahi divasehi
niṭṭhitaṃ  imesaṃ  kiṃ  nānākaraṇaṃ nesaṃ kiñci nānākaraṇaṃ passāmīti .
Atthesaṃ  deva  nānākaraṇaṃ  passatu  devo nānākaraṇanti . athakho
bhikkhave  rathakāro  yaṃ  taṃ cakkaṃ chahi divasehi niṭṭhitaṃ taṃ pavattesi
taṃ  pavattitaṃ  samānaṃ  yāvatikā  abhisaṅkhārassa gati tāvatikaṃ gantvā
@Footnote: 1 Ma. sabbattha sacetano nāma . 2-3 Po. Ma. sakkhissasi.
Ciṅgulāyitvā  bhūmiyaṃ  papati  yaṃ  pana taṃ cakkaṃ chahi māsehi niṭṭhitaṃ
chārattūnehi  taṃ  pavattesi  taṃ  pavattitaṃ  samānaṃ  yāvatikā
abhisaṅkhārassa gati tāvatikaṃ gantvā akkhāhataṃ maññe aṭṭhāsi.
   {454.2} Ko nu kho samma rathakāra hetu ko paccayo yamidaṃ
cakkaṃ chahi divasehi niṭṭhitaṃ taṃ pavattitaṃ samānaṃ yāvatikā abhisaṅkhārassa
gati  tāvatikaṃ  gantvā  ciṅgulāyitvā  bhūmiyaṃ  papati ko pana samma
rathakāra  hetu  ko  paccayo  yamidaṃ  cakkaṃ  chahi  māsehi niṭṭhitaṃ
chārattūnehi   taṃ   pavattitaṃ  samānaṃ  yāvatikā  abhisaṅkhārassa
gati  tāvatikaṃ  gantvā  akkhāhataṃ  maññe  aṭṭhāsīti  .  yamidaṃ
deva  cakkaṃ  chahi  divasehi  niṭṭhitaṃ  tassa  nemipi  savaṅkā
sadosā  sakasāvā  ārāpi  savaṅkā  sadosā  sakasāvā  nābhipi
savaṅkā  sadosā  sakasāvā  taṃ  nemiyāpi  savaṅkattā  sadosattā
sakasāvattā   ārānaṃpi   savaṅkattā   sadosattā  sakasāvattā
nābhiyāpi   savaṅkattā   sadosattā   sakasāvattā   pavattitaṃ
samānaṃ  yāvatikā  abhisaṅkhārassa  gati tāvatikaṃ gantvā ciṅgulāyitvā
bhūmiyaṃ  papati  .  yaṃ  pana [1]- deva cakkaṃ chahi māsehi niṭṭhitaṃ
chārattūnehi  tassa  nemipi  avaṅkā  adosā  akasāvā  ārāpi
avaṅkā  adosā  akasāvā  nābhipi  avaṅkā  adosā  akasāvā
taṃ  nemiyāpi  avaṅkattā  adosattā  akasāvattā  ārānaṃpi
avaṅkattā   adosattā   akasāvattā   nābhiyāpi   avaṅkattā
adosattā  akasāvattā  pavattitaṃ  samānaṃ  yāvatikā  abhisaṅkhārassa
gati  tāvatikaṃ  gantvā  akkhāhataṃ  maññe  aṭṭhāsīti . siyā kho
pana  bhikkhave  tumhākaṃ  evamassa  añño  nūna  tena  samayena
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ.
So  rathakāro  ahosīti na kho panetaṃ bhikkhave evaṃ daṭṭhabbaṃ ahaṃ
tena samayena so rathakāro ahosiṃ tadāhaṃ bhikkhave kusalo dāruvaṅkānaṃ
dārudosānaṃ  dārukasāvānaṃ  etarahi  kho  panāhaṃ  bhikkhave  arahaṃ
sammāsambuddho  kusalo  kāyavaṅkānaṃ  kāyadosānaṃ  kāyakasāvānaṃ
kusalo  vacīvaṅkānaṃ  vacīdosānaṃ  vacīkasāvānaṃ  kusalo  manovaṅkānaṃ
manodosānaṃ  manokasāvānaṃ  .  yassa  kassaci  bhikkhave  bhikkhussa
vā  bhikkhuniyā  vā  kāyavaṅko  appahīno  kāyadoso kāyakasāvo
vacīvaṅko  appahīno  vacīdoso  vacīkasāvo  manovaṅko  appahīno
manodoso  manokasāvo  evaṃ  papatitā  te  bhikkhave  imasmā
dhammavinayā  seyyathāpi  taṃ  cakkaṃ  chahi  divasehi  niṭṭhitaṃ . yassa
kassaci  bhikkhave  bhikkhussa  vā  bhikkhuniyā  vā  kāyavaṅko pahīno
kāyadoso  kāyakasāvo  vacīvaṅko  pahīno  vacīdoso  vacīkasāvo
manovaṅko  pahīno  manodoso  manokasāvo  evaṃ  patiṭṭhitā
te  bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye seyyathāpi taṃ cakkaṃ chahi māsehi
niṭṭhitaṃ  chārattūnehi  .  tasmātiha  bhikkhave  evaṃ  sikkhitabbaṃ
kāyavaṅkaṃ  pajahissāma  kāyadosaṃ  kāyakasāvaṃ  vacīvaṅkaṃ  pajahissāma
vacīdosaṃ    vacīkasāvaṃ   manovaṅkaṃ   pajahissāma   manodosaṃ
manokasāvanti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [455]  16  Tīhi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato  bhikkhu
apaṇṇakapaṭipadaṃ  1-  paṭipanno  hoti  yoni  cassa  āraddhā
hoti  āsavānaṃ  khayāya  katamehi  tīhi  idha  bhikkhave  bhikkhu
indriyesu    guttadvāro    hoti    bhojane   mattaññū
hoti   jāgariyaṃ   anuyutto   hoti  .   kathañca  bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. apaṇṇakataṃ ....
Bhikkhu  indriyesu  guttadavāro  hoti  idha  bhikkhave bhikkhu cakkhunā
rūpaṃ   disvā   na   nimittaggāhī   hoti   nānubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati
rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye  saṃvaraṃ  āpajjati  sotena  saddaṃ
sutvā .pe. ghānena gandhaṃ ghāyitvā .pe. jivhāya rasaṃ sāyitvā
.pe.  kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  .pe.  manasā dhammaṃ viññāya
na   nimittaggāhī   hoti   nānubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ
manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati manindriyaṃ
manindriye  saṃvaraṃ  āpajjati  evaṃ  kho  bhikkhave bhikkhu indriyesu
guttadvāro hoti.
   {455.1}  Kathañca  bhikkhave bhikkhu bhojane mattaññū hoti idha
bhikkhave bhikkhu paṭisaṅkhā yoniso āhāraṃ āhāreti neva davāya na
madāya  na  maṇḍanāya na vibhūsanāya yāvadeva amassa kāyassa ṭhitiyā
yāpanāya   vihiṃsuparatiyā   brahmacariyānuggahāya   iti  purāṇañca
vedanaṃ  paṭihaṅkhāmi  navañca  vedanaṃ  na  uppādessāmi yātrā ca
me bhavissati anavajjatā ca phāsuvihāro cāti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
bhojane mattaññū hoti.
   {455.2}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  jāgariyaṃ  anuyutto hoti
idha  bhikkhave  bhikkhu  divasaṃ  caṅkamena  nisajjāya  āvaraṇiyehi
dhammehi  cittaṃ  parisodheti  rattiyā  paṭhamaṃ  yāmaṃ  caṅkamena
nisajjāya    āvaraṇiyehi    dhammehi   cittaṃ   parisodheti
Rattiyā  majjhimaṃ  yāmaṃ  dakkhiṇena  passena  sīhaseyyaṃ  kappeti
pādena  1-  pādaṃ  accādhāya  sato  sampajāno  uṭṭhānasaññaṃ
manasikaritvā  rattiyā  pacchimaṃ  yāmaṃ  paccuṭṭhāya caṅkamena nisajjāya
āvaraṇiyehi  dhammehi  cittaṃ  parisodheti  evaṃ  kho bhikkhave bhikkhu
jāgariyaṃ  anuyutto  hoti  .  imehi  kho  bhikkhave tīhi dhammehi
samannāgato   bhikkhu   apaṇṇakapaṭipadaṃ   paṭipanno  hoti  yoni
cassa āraddhā hoti āsavānaṃ khayāyāti.
   [456]  17  Tayome  bhikkhave  dhammā  attabyābādhāyapi
saṃvattanti    parabyābādhāyapi    saṃvattanti   ubhayabyābādhāyapi
saṃvattanti  katame  tayo  kāyaduccaritaṃ  vacīduccaritaṃ  manoduccaritaṃ
ime  kho  bhikkhave  tayo  dhammā  attabyābādhāyapi  saṃvattanti
parabyābādhāyapi   saṃvattanti   ubhayabyābādhāyapi   saṃvattanti  .
Tayome  bhikkhave  dhammā  neva  attabyābādhāyapi  saṃvattanti  na
parabyābādhāyapi   saṃvattanti   na   ubhayabyābādhāyapi  saṃvattanti
katame  tayo  kāyasucaritaṃ  vacīsucaritaṃ  manosucaritaṃ ime kho bhikkhave
tayo  dhammā  neva  attabyābādhāyapi saṃvattanti na parabyābādhāyapi
saṃvattanti na ubhayabyābādhāyapi saṃvattantīti.
   [457] 18 Sace vo bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā evaṃ
puccheyyuṃ  devalokūpapattiyā  āvuso  samaṇo  gotamo  brahmacariyaṃ
vussatīti 2- nanu tumhe bhikkhave evaṃ puṭṭhā aṭṭiyeyyātha harāyeyyātha
jiguccheyyāthāti . evaṃ bhante . iti kira tumhe bhikkhave dibbena
āyunā  aṭṭiyatha  harāyatha  jigucchatha  dibbena  vaṇṇena  dibbena
@Footnote: 1 Ma. Yu. pāde pādaṃ. 2 Ma. vussathāti.
Sukhena  dibbena  yasena  dibbena  adhipateyyena  aṭṭiyatha  harāyatha
jigucchatha  .  pageva  kho  pana  bhikkhave  tumhehi  kāyaduccaritena
aṭṭiyitabbaṃ   harāyitabbaṃ   jigucchitabbaṃ   vacīduccaritena   ...
Manoduccaritena aṭṭiyitabbaṃ harāyitabbaṃ jigucchitabbanti.
   [458] 19 Tīhi bhikkhave aṅgehi samannāgato pāpaṇiko abhabbo
anadhigataṃ vā bhogaṃ adhigantuṃ adhigataṃ vā bhogaṃ phātikātuṃ 1- katamehi tīhi
idha  bhikkhave  pāpaṇiko  pubbaṇhasamayaṃ na sakkaccaṃ kammantaṃ adhiṭṭhāti
majjhantikasamayaṃ  na  sakkaccaṃ  kammantaṃ  adhiṭṭhāti  sāyaṇhasamayaṃ  na
sakkaccaṃ  kammantaṃ  adhiṭṭhāti  imehi  kho  bhikkhave  tīhi  aṅgehi
samannāgato  pāpaṇiko  abhabbo  anadhigataṃ vā bhogaṃ adhigantuṃ adhigataṃ
vā bhogaṃ phātikātuṃ . evameva kho bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato
bhikkhu  abhabbo anadhigataṃ vā kusalaṃ dhammaṃ adhigantuṃ  adhigataṃ vā kusalaṃ
dhammaṃ  phātikātuṃ  katamehi  tīhi  idha  bhikkhave  bhikkhu  pubbaṇhasamayaṃ
na  sakkaccaṃ  samādhinimittaṃ  adhiṭṭhāti  majjhantikasamayaṃ  na  sakkaccaṃ
samādhinimittaṃ  adhiṭṭhāti  sāyaṇhasamayaṃ  na  sakkaccaṃ  samādhinimittaṃ
adhiṭṭhāti  imehi  kho  bhikkhave  tīhi  dhammehi  samannāgato bhikkhu
abhabbo  anadhigataṃ  vā kusalaṃ dhammaṃ adhigantuṃ adhigataṃ vā kusalaṃ dhammaṃ
phātikātuṃ  .  tīhi  bhikkhave aṅgehi samannāgato pāpaṇiko bhabbo
anadhigataṃ vā bhogaṃ adhigantuṃ adhigataṃ vā bhogaṃ phātikātuṃ katamehi tīhi
@Footnote: 1 Po. Ma. phātiṃ kātuṃ. sabbattha īdisameva.
Idha  bhikkhave  pāpaṇiko  pubbaṇhasamayaṃ  sakkaccaṃ  kammantaṃ  adhiṭṭhāti
majjhantikasamayaṃ  sakkaccaṃ  kammantaṃ  adhiṭṭhāti  sāyaṇhasamayaṃ  sakkaccaṃ
kammantaṃ  adhiṭṭhāti  imehi  kho  bhikkhave tīhi aṅgehi samannāgato
pāpaṇiko  bhabbo  anadhigataṃ  vā  bhogaṃ  adhigantuṃ adhigataṃ vā bhogaṃ
phātikātuṃ  . evameva kho bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato bhikkhu
bhabbo  anadhigataṃ  vā  kusalaṃ dhammaṃ adhigantuṃ adhigataṃ vā kusalaṃ dhammaṃ
phātikātuṃ  katamehi  tīhi  idha  bhikkhave  bhikkhu pubbaṇhasamayaṃ sakkaccaṃ
samādhinimittaṃ   adhiṭṭhāti   majjhantikasamayaṃ   sakkaccaṃ  samādhinimittaṃ
adhiṭṭhāti  sāyaṇhasamayaṃ  sakkaccaṃ  samādhinimittaṃ  adhiṭṭhāti  imehi
kho  bhikkhave  tīhi  dhammehi samannāgato bhikkhu bhabbo anadhigataṃ vā
kusalaṃ dhammaṃ adhigantuṃ adhigataṃ vā kusalaṃ dhammaṃ phātikātunti.
   [459] 20 Tīhi bhikkhave aṅgehi samannāgato pāpaṇiko nacirasseva
mahantattaṃ 1- vepullattaṃ pāpuṇāti bhogesu katamehi tīhi idha bhikkhave
pāpaṇiko  cakkhumā ca hoti vidhūro ca nissayasampanno ca . kathañca
bhikkhave  pāpaṇiko  cakkhumā  hoti  idha  bhikkhave  pāpaṇiko paṇiyaṃ
jānāti idaṃ paṇiyaṃ evaṃ kītaṃ evaṃ vikkayamānaṃ ettakaṃ mūlaṃ bhavissati
ettako  udayoti  evaṃ  kho bhikkhave pāpaṇiko cakkhumā hoti .
Kathañca  bhikkhave  pāpaṇiko  vidhūro  hoti  idha  bhikkhave pāpaṇiko
kusalo  hoti paṇiyaṃ ketuñca vikketuñca evaṃ kho bhikkhave pāpaṇiko
vidhūro  hoti . kathañca bhikkhave pāpaṇiko nissayasampanno hoti idha
@Footnote: 1 Po. mahattaṃ vā vepullaṃ vā Ma. mahattaṃ vepullattaṃ Yu. mahantattaṃ vā vepullattaṃ
@vā. ito paraṃ īdisameva.
Bhikkhave  pāpaṇiko  1-  ye  te  gahapatī  vā gahapatiputtā vā
aḍḍhā  mahaddhanā  mahābhogā  te naṃ evaṃ jānanti ayaṃ kho bhavaṃ
pāpaṇiko  cakkhumā  ca  vidhūro  ca  paṭibalo  puttadārañca posetuṃ
amhākañca kālena kālaṃ anuppadātunti te naṃ bhogehi nipatanti 2-
ito  samma  pāpaṇika  bhoge  haritvā  3-  puttadārañca posehi
amhākañca  kālena  kālaṃ anuppadehīti evaṃ kho bhikkhave pāpaṇiko
nissayasampanno hoti . imehi kho bhikkhave tīhi aṅgehi samannāgato
pāpaṇiko nacirasseva mahantattaṃ vepullattaṃ pāpuṇāti bhogesu.
   {459.1} Evameva kho bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato bhikkhu
nacirasseva  mahantattaṃ  vepullattaṃ  pāpuṇāti  kusalesu  dhammesu
katamehi  tīhi  idha  bhikkhave  bhikkhu  cakkhumā  ca hoti vidhūro ca
nissayasampanno   ca   .  kathañca  bhikkhave  bhikkhu  cakkhumā
hoti  idha  bhikkhave  bhikkhu  idaṃ  dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti ...
Ayaṃ    dukkhanirodhagāminī   paṭipadāti   yathābhūtaṃ   pajānāti
evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  cakkhumā  hoti  .  kathañca  bhikkhave
bhikkhu   vidhūro   hoti  idha  bhikkhave  bhikkhu  āraddhaviriyo
viharati   akusalānaṃ   dhammānaṃ   pahānāya   kusalānaṃ  dhammānaṃ
upasampadāya    thāmavā    daḷhaparakkamo    anikkhittadhuro
kusalesu  dhammesu  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  vidhūro  hoti .
Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  nissayasampanno  hoti  idha  bhikkhave
bhikkhu  ye  te  bhikkhū  bahussutā  āgatāgamā dhammadharā vinayadharā
mātikādharā  so  te  kālena  kālaṃ  upasaṅkamitvā  paripucchati
@Footnote: 1 Po. Ma. pāpaṇikaṃ . 2 Po. vikkīṇanti Yu. nimantanti . 3 Ma. Yu. karitvā.
Paripañhati  idaṃ  bhante  kathaṃ  imassa  ko  atthoti  tassa  te
āyasmanto    avivaṭañceva    vivaranti    anuttānīkatañca
uttānīkaronti   anekavihitesu   ca   kaṅkhāṭhāniyesu   dhammesu
kaṅkhaṃ  paṭivinodenti  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  nissayasampanno
hoti  .  imehi  kho  bhikkhave  tīhi  dhammehi samannāgato bhikkhu
nacirasseva   mahantattaṃ   vepullattaṃ   pāpuṇāti   kusalesu
dhammesūti.
          Rathakāravaggo dutiyo.
            Tassuddānaṃ
     ñātako saraṇīyo bhikkhu    cakkavattī pacetano
     apaṇṇakattā devo ca    dve pāpaṇikena cāti.
          ----------------
          Puggalavaggo tatiyo
   [460]  21  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . athakho āyasmā ca saviṭṭho 1- āyasmā ca
mahākoṭṭhito  yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
āyasmatā   sārīputtena   saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho
āyasmantaṃ saviṭṭhaṃ 2- āyasmā sārīputto etadavoca tayome āvuso
saviṭṭha  puggalā  santo saṃvijjamānā lokasmiṃ katame tayo kāyasakkhi
diṭṭhippatto  3-  saddhāvimutto  ime  kho āvuso tayo puggalā
@Footnote: 1-2 Ma. samiddho-samiddhaṃ. itoparaṃ īdisameva . 3 diṭṭhappatto itipi.
Santo  saṃvijjamānā  lokasmiṃ  imesaṃ  āvuso  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ
katamo te puggalo khamati abhikkantataro ca paṇītataro cāti.
   {460.1} Tayome āvuso sārīputta puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  katame  tayo  kāyasakkhi  diṭṭhippatto  saddhāvimutto ime
kho  āvuso  tayo  puggalā  santo  saṃvijjamānā lokasmiṃ imesaṃ
āvuso  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  yvāyaṃ  puggalo  saddhāvimutto ayaṃ me
puggalo  khamati  imesaṃ  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro
ca taṃ kissa hetu imassāvuso puggalassa saddhindriyaṃ adhimattanti.
   {460.2}  Athakho āyasmā sārīputto āyasmantaṃ mahākoṭṭhitaṃ
etadavoca  tayome  āvuso  koṭṭhita  puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  katame tayo kāyasakkhi diṭṭhippatto saddhāvimutto ime kho
āvuso  tayo  puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ imesaṃ āvuso
tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  katamo  te  puggalo  khamati  abhikkantataro  ca
paṇītataro  cāti  .  tayome  āvuso  sārīputta  puggalā santo
saṃvijjamānā lokasmiṃ katame tayo kāyasakkhi diṭṭhippatto saddhāvimutto
ime kho āvuso tayo puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ imesaṃ
āvuso  tiṇṇaṃ puggalānaṃ yvāyaṃ puggalo kāyasakkhi ayaṃ me puggalo
khamati imesaṃ tiṇṇaṃ puggalānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro ca taṃ kissa
hetu  imassāvuso  puggalassa  samādhindriyaṃ  adhimattanti  .  athakho
āyasmā  mahākoṭṭhito  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavoca  tayome
āvuso  sārīputta puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ katame tayo
Kāyasakkhi  diṭṭhippatto  saddhāvimutto  ime  kho  āvuso  tayo
puggalā  santo  saṃvijjamānā  lokasmiṃ  imesaṃ  āvuso  tiṇṇaṃ
puggalānaṃ  katamo  te  puggalo  khamati  abhikkantataro ca paṇītataro
cāti  .  tayome  āvuso  koṭṭhita  puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  katame  tayo  kāyasakkhi  diṭṭhippatto  saddhāvimutto
ime  kho  āvuso  tayo  puggalā  santo  saṃvijjamānā lokasmiṃ
imesaṃ  āvuso  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  yvāyaṃ  puggalo  diṭṭhippatto
ayaṃ  me  puggalo  khamati  imesaṃ  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  abhikkantataro
ca  paṇītataro  ca  taṃ  kissa  hetu  imassāvuso  puggalassa
paññindriyaṃ adhimattanti.
   {460.3}  Athakho  āyasmā  sārīputto  āyasmantaṃ  ca
saviṭṭhaṃ  āyasmantaṃ  ca mahākoṭṭhitaṃ etadavoca byākataṃ kho āvuso
amhehi  sabbeheva  yathāsakaṃ  paṭibhāṇaṃ  āyāmāvuso  yena bhagavā
tenupasaṅkamissāma  upasaṅkamitvā  bhagavato  etamatthaṃ  ārocessāma
yathā no bhagavā byākarissati tathā naṃ dhāressāmāti 1-. Evamāvusoti
kho  āyasmā  ca  saviṭṭho  āyasmā ca mahākoṭṭhito āyasmato
sārīputtassa paccassosuṃ . athakho āyasmā ca sārīputto āyasmā ca
saviṭṭho  āyasmā  ca  mahākoṭṭhito  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  sārīputto yāvatako ahosi āyasmatā ca
saviṭṭhena  āyasmatā  ca  mahākoṭṭhitena  saddhiṃ  kathāsallāpo  taṃ
@Footnote: 1 Po. jānissāmāti.
Sabbaṃ bhagavato ārocesi.
   {460.4}  Nakhvettha  sārīputta sukaraṃ ekaṃsena byākātuṃ ayaṃ
imesaṃ  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  abhikkantataro  ca  paṇītataro  cāti ṭhānaṃ
hetaṃ  sārīputta  vijjati  yvāyaṃ  puggalo  saddhāvimutto  svāyaṃ
arahattāya  paṭipanno  yvāyaṃ  puggalo  kāyasakkhi svāyaṃ sakadāgāmī
vā  anāgāmī vā yocāyaṃ puggalo diṭṭhippatto sopassa sakadāgāmī
vā anāgāmī vā . nakhvettha sārīputta sukaraṃ ekaṃsena byākātuṃ ayaṃ
imesaṃ  tiṇṇaṃ puggalānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro cāti ṭhānaṃ hetaṃ
sārīputta  vijjati  yvāyaṃ  puggalo  kāyasakkhi  svāyaṃ  arahattāya
paṭipanno  yvāyaṃ  puggalo  saddhāvimutto  svāyaṃ  sakadāgāmī  vā
anāgāmī  vā  yocāyaṃ  puggalo  diṭṭhippatto  sopassa sakadāgāmī
vā  anāgāmī vā . nakhvettha sārīputta sukaraṃ ekaṃsena byākātuṃ
ayaṃ  imesaṃ  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  abhikkantataro  ca  paṇītataro  cāti
ṭhānaṃ  hetaṃ  sārīputta  vijjati  yvāyaṃ puggalo diṭṭhippatto svāyaṃ
arahattāya  paṭipanno yvāyaṃ puggalo saddhāvimutto svāyaṃ sakadāgāmī
vā  anāgāmī  vā  yocāyaṃ puggalo kāyasakkhi sopassa sakadāgāmī
vā  anāgāmī vā . nakhvettha sārīputta sukaraṃ ekaṃsena byākātuṃ
ayaṃ imesaṃ tiṇṇaṃ puggalānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro cāti.
   [461] 22 Tayome bhikkhave gilānā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame tayo idha bhikkhave ekacco gilāno labhanto vā sappāyāni
bhojanāni alabhanto vā sappāyāni bhojanāni labhanto vā sappāyāni
Bhesajjāni  alabhanto  vā  sappāyāni  bhesajjāni  labhanto  vā
paṭirūpaṃ  upaṭṭhākaṃ  alabhanto  vā  paṭirūpaṃ  upaṭṭhākaṃ neva vuṭṭhāti
tamhā  ābādhā  idha  pana  bhikkhave  ekacco  gilāno labhanto
vā sappāyāni bhojanāni alabhanto vā sappāyāni bhojanāni labhanto
vā  sappāyāni  bhesajjāni  alabhanto  vā  sappāyāni bhesajjāni
labhanto  vā  paṭirūpaṃ  upaṭṭhākaṃ  alabhanto  vā  paṭirūpaṃ upaṭṭhākaṃ
vuṭṭhāti  tamhā  ābādhā  idha  pana  bhikkhave  ekacco gilāno
labhanto  sappāyāni  bhojanāni  no  alabhanto  labhanto sappāyāni
bhesajjāni  no  alabhanto  labhanto paṭirūpaṃ upaṭṭhākaṃ no alabhanto
vuṭṭhāti  tamhā  ābādhā  tatra  bhikkhave yvāyaṃ gilāno labhanto
sappāyāni  bhojanāni  no  alabhanto labhanto sappāyāni bhesajjāni
no  alabhanto  labhanto  paṭirūpaṃ  upaṭṭhākaṃ  no alabhanto vuṭṭhāti
tamhā  ābādhā  imaṃ  kho  bhikkhave  gilānaṃ  paṭicca  gilānabhattaṃ
anuññātaṃ   gilānabhesajjaṃ  anuññātaṃ  gilānupaṭṭhāko  anuññāto
imañca  pana  bhikkhave  gilānaṃ paṭicca aññepi gilānā upaṭṭhātabbā
ime kho bhikkhave tayo gilānā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ.
   {461.1}  Evameva kho bhikkhave tayome gilānūpamā puggalā
santo saṃvijjamānā lokasmiṃ katame tayo idha bhikkhave ekacco puggalo
labhanto vā tathāgataṃ dassanāya alabhanto vā tathāgataṃ dassanāya labhanto
vā tathāgatappaveditaṃ dhammavinayaṃ savanāya alabhanto vā tathāgatappaveditaṃ
Dhammavinayaṃ  savanāya  neva  okkamati  niyāmaṃ  kusalesu  dhammesu
sammattaṃ  idha  pana bhikkhave ekacco puggalo labhanto vā tathāgataṃ
dassanāya  alabhanto  vā  tathāgataṃ  dassanāya  labhanto  vā
tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ  savanāya  alabhanto  vā tathāgatappaveditaṃ
dhammavinayaṃ  savanāya  okkamati  niyāmaṃ  kusalesu  dhammesu  sammattaṃ
idha  pana bhikkhave ekacco puggalo labhanto tathāgataṃ dassanāya no
alabhanto  labhanto  tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ  savanāya  no
alabhanto  okkamati  niyāmaṃ  kusalesu  dhammesu  sammattaṃ  tatra
bhikkhave  yvāyaṃ  puggalo  labhanto tathāgataṃ dassanāya no alabhanto
labhanto  tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ savanāya no alabhanto okkamati
niyāmaṃ  kusalesu  dhammesu  sammattaṃ imaṃ kho bhikkhave puggalaṃ paṭicca
dhammadesanā  anuññātā  imañca  pana  bhikkhave  puggalaṃ  paṭicca
aññesaṃpi  dhammo  desetabbo  ime kho bhikkhave tayo gilānūpamā
puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.
   [462] 23 Tayome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  tayo idha bhikkhave ekacco puggalo sabyāpajjhaṃ kāyasaṅkhāraṃ
abhisaṅkharoti   sabyāpajjhaṃ   vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  sabyāpajjhaṃ
manosaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  so  sabyāpajjhaṃ kāyasaṅkhāraṃ abhisaṅkharitvā
sabyāpajjhaṃ   vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā  sabyāpajjhaṃ  manosaṅkhāraṃ
abhisaṅkharitvā  sabyāpajjhaṃ  lokaṃ  upapajjati  tamenaṃ  sabyāpajjhaṃ
Lokaṃ  upapannaṃ  samānaṃ sabyāpajjhā phassā phusanti so sabyāpajjhehi
phassehi  phuṭṭho  samāno  sabyāpajjhaṃ  vedanaṃ  vediyati ekantadukkhaṃ
seyyathāpi sattā nerayikā
   {462.1}  idha  pana  bhikkhave  ekacco puggalo abyāpajjhaṃ
kāyasaṅkhāraṃ   abhisaṅkharoti  abyāpajjhaṃ  vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti
abyāpajjhaṃ   manosaṅkhāraṃ   abhisaṅkharoti   so   abyāpajjhaṃ
kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā  abyāpajjhaṃ  vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā
abyāpajjhaṃ  manosaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā  abyāpajjhaṃ  lokaṃ  upapajjati
tamenaṃ  abyāpajjhaṃ  lokaṃ  upapannaṃ  samānaṃ  abyāpajjhā  phassā
phusanti  so  abyāpajjhehi  phassehi  phuṭṭho  samāno  abyāpajjhaṃ
vedanaṃ vediyati ekantasukhaṃ seyyathāpi devā subhakiṇhā
   {462.2}  idha  pana bhikkhave ekacco puggalo sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi    kāyasaṅkhāraṃ    abhisaṅkharoti    sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi    vacīsaṅkhāraṃ    abhisaṅkharoti    sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi   manosaṅkhāraṃ   abhisaṅkharoti   so  sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi    kāyasaṅkhāraṃ    abhisaṅkharitvā   sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi    vacīsaṅkhāraṃ    abhisaṅkharitvā    sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi    manosaṅkhāraṃ    abhisaṅkharitvā   sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi   lokaṃ   upapajjati   tamenaṃ   sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi    lokaṃ   upapannaṃ   samānaṃ   sabyāpajjhāpi
abyāpajjhāpi  phassā  phusanti  so  sabyāpajjhehipi  abyāpajjhehipi
phassehi  phuṭṭho  samāno  sabyāpajjhampi  abyāpajjhampi  vedanaṃ
vediyati  vokiṇṇasukhadukkhaṃ  seyyathāpi  manussā  ekacce  ca devā
ekacce  ca  vinipātikā  ime kho bhikkhave tayo puggalā santo
saṃvijjamānā lokasminti.
   [463] 24 Tayome bhikkhave puggalā puggalassa bahukārā katame
tayo  yaṃ  bhikkhave puggalaṃ āgamma puggalo buddhaṃ saraṇaṃ gato hoti
dhammaṃ  saraṇaṃ  gato  hoti  saṅghaṃ  saraṇaṃ gato hoti ayaṃ bhikkhave
puggalo  imassa puggalassa bahukāro puna ca paraṃ bhikkhave yaṃ puggalaṃ
āgamma  puggalo  idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhasamudayoti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  bhikkhave
puggalo  imassa puggalassa bahukāro puna ca paraṃ bhikkhave yaṃ puggalaṃ
āgamma  puggalo  āsavānaṃ  khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja viharati ayaṃ
bhikkhave puggalo imassa puggalassa bahukāro ime kho bhikkhave tayo
puggalā puggalassa bahukārā . imehi ca pana bhikkhave tīhi puggalehi
imassa puggalassa natthañño puggalo bahukārataroti vadāmi . imesañca
pana  bhikkhave  tiṇṇaṃ  puggalānaṃ  iminā  puggalena  na  suppaṭikāraṃ
vadāmīti  1-  yadidaṃ abhivādanapaccuṭṭhānaañjalikammasāmīcikammacīvarapiṇḍapāta
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānuppadānenāti.
   [464] 25 Tayome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  tayo  arukūpamacitto  puggalo  vijjūpamacitto  puggalo
vajirūpamacitto  puggalo  . katamo ca bhikkhave arukūpamacitto puggalo
idha bhikkhave ekacco puggalo kodhano hoti upāyāsabahulo appampi
@Footnote: 1 Po. Ma. itisaddo natthi.
Vutto samāno abhisajjati kuppati byāpajjati patitthīyati kopañca dosañca
appaccayañca pātukaroti seyyathāpi 1- bhikkhave duṭṭhāruko kaṭṭhena vā
kaṭhalāya  vā ghaṭṭito bhiyyoso mattāya āsavaṃ deti evameva kho
bhikkhave  idhekacco  puggalo  kodhano hoti upāyāsabahulo appampi
vutto  samāno  abhisajjati  kuppati  byāpajjati  patitthīyati  kopañca
dosañca  appaccayañca  pātukaroti  ayaṃ vuccati bhikkhave arukūpamacitto
puggalo.
   {464.1} Katamo ca bhikkhave vijjūpamacitto puggalo idha bhikkhave
ekacco  puggalo idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhasamudayoti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  seyyathāpi  bhikkhave
cakkhumā  puriso  rattandhakāratimisāya  vijjantarikāya  rūpāni passeyya
evameva  kho  bhikkhave  idhekacco  puggalo idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ
pajānāta  ...  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ vuccati bhikkhave vijjūpamacitto puggalo.
   {464.2} Katamo ca bhikkhave vajirūpamacitto puggalo idha bhikkhave
ekacco  puggalo  āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ
diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati seyyathāpi
bhikkhave vajirassa natthi kiñci abhejjaṃ maṇi vā pāsāṇo vā evameva kho
bhikkhave idhekacco puggalo āsavānaṃ khayā ... Upasampajja viharati ayaṃ vuccati
bhikkhave vajirūpamacitto puggalo . ime kho bhikkhave tayo puggalā santo
@Footnote: 1 Yu. seyyathāpi nāma.
Saṃvijjamānā lokasminti.
   [465] 26 Tayome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame tayo atthi bhikkhave puggalo 1- na sevitabbo na bhajitabbo na
payirupāsitabbo  atthi  bhikkhave  puggalo  sevitabbo  bhajitabbo
payirupāsitabbo  atthi bhikkhave puggalo sakkatvā garukatvā sevitabbo
bhajitabbo payirupāsitabbo.
   {465.1} Katamo ca bhikkhave puggalo na sevitabbo na bhajitabbo
na payirupāsitabbo idha bhikkhave ekacco puggalo hīno hoti sīlena
samādhinā  paññāya  evarūpo  bhikkhave  puggalo  na sevitabbo na
bhajitabbo na payirupāsitabbo aññatra anudayā aññatra anukampā.
   {465.2}  Katamo  ca  bhikkhave puggalo sevitabbo bhajitabbo
payirupāsitabbo  idha  bhikkhave ekacco puggalo sadiso hoti sīlena
samādhinā  paññāya  evarūpo  bhikkhave puggalo sevitabbo bhajitabbo
payirupāsitabbo  taṃ  kissa  hetu  sīlasāmaññagatānaṃ  sataṃ sīlakathā ca
no bhavissati sā ca no pavattanī bhavissati  sā ca no phāsu bhavissati
samādhisāmaññagatānaṃ  sataṃ  samādhikathā  ca  no bhavissati sā ca no
pavattanī  bhavissati  sā  ca  no  phāsu bhavissati paññāsāmaññagatānaṃ
sataṃ paññākathā ca no bhavissati sā ca no pavattanī bhavissati sā ca
no  phāsu  bhavissatīti tasmā evarūpo puggalo sevitabbo bhajitabbo
payirupāsitabbo .
   {465.3}   Katamo   ca  bhikkhave  puggalo  sakkatvā
garukatvā   sevitabbo   bhajitabbo   payirupāsitabbo   idha
@Footnote: 1 Ma. sabbattha kattāpadañca kiriyāpadañca bahuvacanatthe vattanti.
Bhikkhave  ekacco  puggalo  adhiko hoti sīlena samādhinā paññāya
evarūpo  bhikkhave  puggalo  sakkatvā  garukatvā  sevitabbo
bhajitabbo  payirupāsitabbo taṃ kissa hetu iti aparipūraṃ vā sīlakkhandhaṃ
paripūressāmi paripūraṃ vā sīlakkhandhaṃ tattha tattha paññāya anuggahessāmi
aparipūraṃ  vā  samādhikkhandhaṃ  paripūressāmi  paripūraṃ  vā samādhikkhandhaṃ
tattha  tattha  paññāya  anuggahessāmi  aparipūraṃ  vā  paññākkhandhaṃ
paripūressāmi  paripūraṃ  vā  paññākkhandhaṃ  tattha  tattha  paññāya
anuggahessāmīti  tasmā  evarūpo  puggalo  sakkatvā  garukatvā
sevitabbo  bhajitabbo  payirupāsitabbo  .  ime kho bhikkhave tayo
puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.
        Nihīyati puriso nihīnasevī
        na ca hāyetha kadāci tulyasevī
        seṭṭhamupanamaṃ udeti khippaṃ
        tasmā attano uttariṃ bhajethāti.
   [466]  27  Tayome  bhikkhave  puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  katame  tayo  atthi  bhikkhave  puggalo  jigucchitabbo  na
sevitabbo  na  bhajitabbo  na  payirupāsitabbo  atthi  bhikkhave
puggalo  ajjhupekkhitabbo  na  sevitabbo  na  bhajitabbo  na
payirupāsitabbo  atthi  bhikkhave  puggalo  sevitabbo  bhajitabbo
payirupāsitabbo.
   {466.1}  Katamo  ca  bhikkhave  puggalo  jigucchitabbo
na   sevitabbo   na   bhajitabbo   na   payirupāsitabbo
Idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  dussīlo  hoti  pāpadhammo
asuci    saṅkassarasamācāro    paṭicchannakammanto    assamaṇo
samaṇapaṭiñño    abrahmacārī    brahmacāripaṭiñño    antopūti
avassuto  kasambujāto  evarūpo  bhikkhave  puggalo  jigucchitabbo
na  sevitabbo  na  bhajitabbo  na  payirupāsitabbo  taṃ kissa hetu
kiñcāpi  bhikkhave  evarūpassa  puggalassa  na  diṭṭhānugatiṃ  āpajjati
athakho  naṃ  pāpako  kittisaddo abbhuggacchati pāpamitto purisapuggalo
pāpasahāyo  pāpasampavaṅkoti  seyyathāpi  bhikkhave  ahi  gūthagato
kiñcāpi na ḍaṃsati 1- athakho naṃ makkheti evameva kho bhikkhave kiñcāpi
evarūpassa  puggalassa  na  diṭṭhānugatiṃ  āpajjati athakho naṃ pāpako
kittisaddo   abbhuggacchati  pāpamitto  purisapuggalo  pāpasahāyo
pāpasampavaṅkoti  tasmā evarūpo puggalo jigucchitabbo na sevitabbo
na bhajitabbo na payirupāsitabbo.
   {466.2}  Katamo  ca  bhikkhave  puggalo ajjhupekkhitabbo na
sevitabbo  na  bhajitabbo  na payirupāsitabbo idha bhikkhave ekacco
puggalo  kodhano  hoti  upāyāsabahulo  appampi  vutto  samāno
abhisajjati  kuppati  byāpajjati patitthīyati kopañca dosañca appaccayañca
pātukaroti  seyyathāpi  bhikkhave  duṭṭhāruko  kaṭṭhena  vā kaṭhalāya
vā  ghaṭṭito bhiyyoso mattāya āsavaṃ deti evameva kho bhikkhave
idhekacco  puggalo  kodhano  hoti  upāyāsabahulo appampi vutto
samāno  abhisajjati  kuppati  byāpajjati  patitthīyati  kopañca dosañca
appaccayañca   pātukaroti   seyyathāpi   bhikkhave   tiṇḍukālātaṃ
@Footnote: 1 Yu. ḍassati.
Kaṭṭhena  vā  kaṭhalāya vā ghaṭṭitaṃ bhiyyoso mattāya ciciṭāyati 1-
ciṭiciṭāyati  evameva kho bhikkhave idhekacco puggalo kodhano hoti
upāyāsabahulo  appampi  vutto samāno abhisajjati kuppati byāpajjati
patitthīyati  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  seyyathāpi
bhikkhave gūthakūpo kaṭṭhena vā kaṭhalāya vā ghaṭṭito bhiyyoso mattāya
duggandho  hoti  evameva kho bhikkhave idhekacco puggalo kodhano
hoti  upāyāsabahulo  appampi  vutto  samāno  abhisajjati  kuppati
byāpajjati  patitthīyati  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti
evarūpo bhikkhave puggalo ajjhupekkhitabbo na sevitabbo na bhajitabbo
na  payirupāsitabbo  taṃ  kissa  hetu akkoseyyapi maṃ paribhāseyyapi
maṃ   anatthampi  maṃ  kareyyāti  tasmā  evarūpo  puggalo
ajjhupekkhitabbo na sevitabbo na bhajitabbo na payirupāsitabbo.
   {466.3}  Katamo  ca  bhikkhave puggalo sevitabbo bhajitabbo
payirupāsitabbo idha bhikkhave ekacco puggalo sīlavā hoti kalyāṇadhammo
evarūpo  bhikkhave  puggalo  sevitabbo bhajitabbo payirupāsitabbo taṃ
kissa  hetu  kiñcāpi  bhikkhave  evarūpassa puggalassa na diṭṭhānugatiṃ
āpajjati  athakho  naṃ kalyāṇo kittisaddo abbhuggacchati kalyāṇamitto
purisapuggalo  kalyāṇasahāyo  kalyāṇasampavaṅkoti  tasmā  evarūpo
puggalo  sevitabbo  bhajitabbo  payirupāsitabbo  .  ime  kho
bhikkhave tayo puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. cicciṭāyati.
        Nihīyati puriso nihīnasevī
        na ca hāyetha kadāci tulyasevī
        seṭṭhamupanamaṃ udeti khippaṃ
        tasmā attano uttariṃ bhajethāti.
   [467]  28  Tayome  bhikkhave  puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  katame  tayo  gūthabhāṇī  pupphabhāṇī  madhubhāṇī . katamo ca
bhikkhave  puggalo  gūthabhāṇī  idha  bhikkhave  ekacco  puggalo
sabhāgato 1- vā parisagato 2- vā ñātimajjhagato vā pūgamajjhagato
vā  rājakulamajjhagato  vā  abhinīto  sakkhi  puṭṭho ehambho purisa
yaṃ  jānāsi taṃ vadehīti so ajānaṃ vā āha jānāmīti jānaṃ vā
āha  na  jānāmīti  apassaṃ  vā āha passāmīti passaṃ vā āha
na  passāmīti  iti  attahetu  vā  parahetu vā āmisakiñcikkhahetu
vā  sampajānamusābhāsitā  hoti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  puggalo
gūthabhāṇī.
   {467.1}  Katamo ca bhikkhave puggalo pupphabhāṇī idha bhikkhave
ekacco  puggalo  sabhāgato  vā parisagato vā ñātimajjhagato vā
pūgamajjhagato vā rājakulamajjhagato vā abhinīto sakkhi puṭṭho ehambho
purisa yaṃ jānāsi taṃ vadehīti so ajānaṃ vā āha na jānāmīti jānaṃ
vā āha jānāmīti apassaṃ vā āha na passāmīti passaṃ vā āha
passāmīti   iti  attahetu  vā  parahetu  vā  āmisakiñcikkhahetu
vā  na  sampajānamusābhāsitā  hoti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. sabhaggato . 2 Po. Ma. Yu. parisaggato.
Puggalo pupphabhāṇī.
   {467.2} Katamo ca bhikkhave puggalo madhubhāṇī idha bhikkhave ekacco
puggalo pharusaṃ vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato hoti yā sā vācā
neḷā kaṇṇasukhā pemaniyā hadayaṅgamā porī bahujanakantā bahujanamanāpā
tathārūpiṃ vācaṃ bhāsitā hoti ayaṃ vuccati bhikkhave puggalo madhubhāṇī. Ime
kho bhikkhave tayo puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.
   [468]  29  Tayome  bhikkhave  puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ katame tayo andho ekacakkhu dvicakkhu.
   Katamo  ca  bhikkhave  puggalo andho idha bhikkhave ekaccassa
puggalassa  tathārūpaṃ  cakkhu  na  hoti  yathārūpena  cakkhunā anadhigataṃ
vā bhogaṃ adhigaccheyya adhigataṃ vā bhogaṃ phātiṃ kareyya tathārūpampissa 1-
cakkhu  na  hoti  yathārūpena  cakkhunā  kusalākusale  dhamme
jāneyya  sāvajjānavajje  dhamme  jāneyya  hīnappaṇīte  dhamme
jāneyya  kaṇhasukkasappaṭibhāge  dhamme  jāneyya  ayaṃ  vuccati
bhikkhave puggalo andho.
   Katamo  ca bhikkhave puggalo ekacakkhu idha bhikkhave ekaccassa
puggalassa  tathārūpaṃ  cakkhu  hoti  yathārūpena  cakkhunā anadhigataṃ vā
bhogaṃ adhigaccheyya adhigataṃ vā bhogaṃ phātiṃ kareyya tathārūpampissa cakkhu na
hoti yathārūpena cakkhunā kusalākusale dhamme jāneyya sāvajjānavajje
dhamme  jāneyya  hīnappaṇīte  dhammena jāneyya kaṇhasukkasappaṭibhāge
@Footnote: 1 tathārūpaṃ panāssa itipi.
Dhamme jāneyya ayaṃ vuccati bhikkhave puggalo ekacakkhu.
   Katamo  ca  bhikkhave puggalo dvicakkhu idha bhikkhave ekaccassa
puggalassa tathārūpaṃ cakkhu hoti yathārūpena cakkhunā anadhigataṃ vā bhogaṃ
adhigaccheyya adhigataṃ vā bhogaṃ phātiṃ kareyya tathārūpampissa cakkhu hoti
yathārūpena cakkhunā kusalākusale dhamme jāneyya sāvajjānavajje dhamme
jāneyya  hīnappaṇīte  dhamme  jāneyya  kaṇhasukkasappaṭibhāge dhamme
jāneyya ayaṃ vuccati bhikkhave puggalo dvicakkhu.
   Ime kho bhikkhave tayo puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.
     Na ceva bhogā tathārūpā     na ca puññāni kubbati
     ubhayattha kaliggaho 1-      andhassa hatacakkhuno.
     Athāparāyamakkhāto       ekacakkhu ca puggalo
     dhammādhammena saṃsaṭṭho 2-  bhogāni pariyesati
     theyyena kūṭakammena       musāvādena cūbhayaṃ
     kusalo hoti saṃhātuṃ 3-     kāmabhogī ca māṇavo
     ito so nirayaṃ gantvā     ekacakkhu vihaññati.
     Dvicakkhu pana akkhāto     seṭṭho purisapuggalo
     dhammaladdhehi bhogehi       uṭṭhānādhigataṃ dhanaṃ
     dadāti seṭṭhasaṅkappo     abyaggamanaso 4- naro
     upeti bhaddakaṃ ṭhānaṃ        yattha gantvā na socati.
     Andhañca ekacakkhuñca      ārakā parivajjaye
@Footnote: 1 Po. Ma. kaliggāho . 2 Ma. saṭṭho so . 3 Ma. Yu. saṃghātuṃ. 4 Ma. abyaggamānaso.
     Dvicakkhuṃ pana sevetha       seṭṭhaṃ purisapuggalanti.
   [469] 30 Tayome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  tayo  avakujjapañño  puggalo  ucchaṅgapañño  puggalo
puthupañño  puggalo  .  katamo  ca  bhikkhave avakujjapañño puggalo
idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  ārāmaṃ  gantā  hoti abhikkhaṇaṃ
bhikkhūnaṃ  santike  dhammassavanāya  tassa  bhikkhū  dhammaṃ  desenti
ādikalyāṇaṃ    majjhekalyāṇaṃ    pariyosānakalyāṇaṃ    sātthaṃ
sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsenti  so
tasmiṃ  āsane  nisinno  tassā  kathāya  nevādiṃ  manasikaroti  na
majjhaṃ  manasikaroti  na  pariyosānaṃ  manasikaroti  vuṭṭhitopi  tamhā
āsanā  tassā  kathāya nevādiṃ manasikaroti na majjhaṃ manasikaroti na
pariyosānaṃ  manasikaroti  seyyathāpi  bhikkhave  kumbho nikkujjo tatra
udakaṃ  āsittaṃ  vivaṭṭati  no  saṇṭhāti  evameva  kho  bhikkhave
idhekacco  puggalo  ārāmaṃ  gantā hoti abhikkhaṇaṃ bhikkhūnaṃ santike
dhammassavanāya  tassa  bhikkhū dhammaṃ desenti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ   sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  pakāsenti  so  tasmiṃ  āsane nisinno tassā kathāya
nevādiṃ  manasikaroti  na  majjhaṃ manasikaroti na pariyosānaṃ manasikaroti
vuṭṭhitopi  tamhā  āsanā  tassā  kathāya  nevādiṃ manasikaroti na
majjhaṃ  manasikaroti  na  pariyosānaṃ  manasikaroti  ayaṃ vuccati bhikkhave
Avakujjapañño puggalo.
   {469.1}  Katamo  ca  bhikkhave  ucchaṅgapañño  puggalo
idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  ārāmaṃ  gantā  hoti abhikkhaṇaṃ
bhikkhūnaṃ  santike  dhammassavanāya  tassa  bhikkhū  dhammaṃ  desenti
ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsenti  so  tasmiṃ āsane
nisinno  tassā  kathāya  ādimpi  manasikaroti  majjhampi  manasikaroti
pariyosānampi  manasikaroti vuṭṭhito 1- tamhā āsanā tassā kathāya
nevādiṃ  manasikaroti  na  majjhaṃ manasikaroti na pariyosānaṃ manasikaroti
seyyathāpi  bhikkhave  purisassa  ucchaṅge  nānākhajjakāni  ākiṇṇāni
tilā  taṇḍulā  modakā  badarā  so  tamhā  āsanā vuṭṭhahanto
satisammosā  pakireyya  evameva  kho  bhikkhave idhekacco puggalo
ārāmaṃ  gantā  hoti  abhikkhaṇaṃ bhikkhūnaṃ santike dhammassavanāya tassa
bhikkhū  dhammaṃ  desenti  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ
sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ   parisuddhaṃ   brahmacariyaṃ
pakāsenti  so  tasmiṃ  āsane  nisinno  tassā kathāya ādimpi
manasikaroti   majjhampi   manasikaroti   pariyosānampi   manasikaroti
vuṭṭhito  tamhā  āsanā  tassā  kathāya  nevādiṃ  manasikaroti na
majjhaṃ  manasikaroti  na  pariyosānaṃ  manasikaroti  ayaṃ vuccati bhikkhave
ucchaṅgapañño puggalo.
   {469.2}  Katamo  ca  bhikkhave  puthupañño  puggalo  idha
bhikkhave  ekacco  puggalo  ārāmaṃ  gantā  hoti  abhikkhaṇaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. sabbattha vuṭṭhito ca kho.
Bhikkhūnaṃ  santike  dhammassavanāya  tassa  bhikkhū  dhammaṃ  desenti
ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsenti  so  tasmiṃ āsane
nisinno  tassā  kathāya  ādimpi  manasikaroti  majjhampi  manasikaroti
pariyosānampi  manasikaroti  vuṭṭhitopi  tamhā  āsanā tassā kathāya
ādimpi  manasikaroti  majjhampi  manasikaroti  pariyosānampi  manasikaroti
seyyathāpi  bhikkhave  kumbho  ukkujjo tatra udakaṃ āsittaṃ saṇṭhāti
no  vivaṭṭati  evameva  kho  bhikkhave idhekacco puggalo ārāmaṃ
gantā  hoti  abhikkhaṇaṃ  bhikkhūnaṃ  santike  dhammassavanāya  tassa
bhikkhū  dhammaṃ  desenti  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ
sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsenti
so  tasmiṃ  āsane  nisinno  tassā  kathāya  ādimpi manasikaroti
majjhampi  manasikaroti  pariyosānampi  manasikaroti  vuṭṭhitopi  tamhā
āsanā  tassā  kathāya  ādimpi  manasikaroti  majjhampi  manasikaroti
pariyosānampi  manasikaroti  ayaṃ vuccati bhikkhave puthupañño puggalo .
Ime kho bhikkhave tayo puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.
     Avakujjapañño puriso     dummedho avicakkhaṇo
     abhikkhaṇaṃpi ce hoti        gantā bhikkhūna 1- santike
     ādiṃ kathāya majjhañca      pariyosānañca tādiso
     uggahetuṃ na sakkoti       paññā hissa na vijjati.
@Footnote: 1 Po. Yu. bhikkhūnaṃ.
     Ucchaṅgapañño puriso     seyyo etena vuccati
     abhikkhaṇaṃpi ce hoti        gantā bhikkhūna santike
     ādiṃ kathāya majjhañca      pariyosānañca tādiso
     nisinno āsane tasmiṃ      uggahetvāna byañjanaṃ
     vuṭṭhito nappajānāti      gahitaṃ hissa 1- mussati.
     Puthupañño ca puriso       seyyo etena 2- vuccati
     abhikkhaṇaṃpi ce hoti        gantā bhikkhūna santike
     ādiṃ kathāya majjhañca      pariyosānañca tādiso
     nisinno āsane tasmiṃ      uggahetvāna byañjanaṃ
     dhāreti seṭṭhasaṅkappo     abyaggamanaso naro
     dhammānudhammapaṭipanno     dukkhassantakaro siyāti.
          Puggalavaggo tatiyo.
            Tassuddānaṃ
     saviṭṭhagilānasaṅkhārā      bahukārā vajirena ca
     sevijīgucchagūthabhāṇī        andho ca avakujjitāti.
          ---------------
          Devadūtavaggo catuttho
   [470] 31  Sabrahmakāni bhikkhave tāni kulāni yesaṃ puttānaṃ
mātāpitaro  ajjhāgāre  pūjitā  honti  sapubbācariyakāni  bhikkhave
tāni  kulāni  yesaṃ puttānaṃ mātāpitaro ajjhāgāre pūjitā honti
@Footnote: 1 Ma. Yu. pissa. 2 Yu. etehi.
Sāhuneyyakāni  bhikkhave  tāni  kulāni  yesaṃ  puttānaṃ mātāpitaro
ajjhāgāre  pūjitā  honti  brahmāti  bhikkhave  mātāpitunnaṃ  1-
etaṃ  adhivacanaṃ  pubbācariyāti  bhikkhave  mātāpitunnaṃ  2-  etaṃ
adhivacanaṃ  āhuneyyāti  bhikkhave  mātāpitunnaṃ  3-  etaṃ  adhivacanaṃ
taṃ  kissa  hetu  bahukārā bhikkhave mātāpitaro puttānaṃ āpādakā
posakā imassa lokassa dassetāroti.
     Brahmāti mātāpitaro     pubbācariyāti vuccare
     āhuneyyā ca puttānaṃ     pajāya anukampakā.
     Tasmā hi ne namasseyya     sakkareyyātha paṇḍito
     annena atha pānena       vatthena sayanena ca
     ucchādanena nhāpanena    pādānaṃ dhovanena ca
     tāya [4]- paricariyāya       mātāpitūsu paṇḍitā
     idheva naṃ pasaṃsanti         pecca sagge pamodatīti.
   [471] 32 Athakho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno
kho  āyasmā  ānando  bhagavantaṃ etadavoca siyā nu kho bhante
bhikkhuno  tathārūpo  samādhipaṭilābho  yathā  imasmiñca  saviññāṇake
kāye ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā nāssu bahiddhā ca sabbanimittesu 5-
ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā  nāssu  yañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ
upasampajja  viharato  ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā  na  honti  tañca
cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja vihareyyāti.
@Footnote:1-2-3 Po. Ma. mātāpitūnaṃ. 4 Po. Ma. Yu. naṃ .  5 Po. sabbattha subhanimittesu.
   {471.1} Siyā ānanda bhikkhuno tathārūpo samādhipaṭilābho yathā
imasmiñca   saviññāṇake   kāye   ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā
nāssu  bahiddhā  ca  sabbanimittesu  ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā
nāssu  yañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  upasampajja  viharato
ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā   na   honti   tañca  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ upasampajja vihareyyāti.
   {471.2}  Yathākathaṃ  pana  bhante  siyā  bhikkhuno  tathārūpo
samādhipaṭilābho   yathā   imasmiñca   saviññāṇake   kāye
ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā  nāssu  bahiddhā  ca  sabbanimittesu
ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā  nāssu  yañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ
upasampajja   viharato   ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā  na  honti
tañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  upasampajja  vihareyyāti  .
Idhānanda  bhikkhuno  evaṃ  hoti  etaṃ  santaṃ  etaṃ  paṇītaṃ yadidaṃ
sabbasaṅkhārasamatho
   {471.3}  sabbūpadhipaṭinissaggo  gaṇhakkhayo  virāgo  nirodho
nibbānanti evaṃ kho ānanda siyā bhikkhuno tathārūpo samādhipaṭilābho
yathā  imasmiñca  saviññāṇake  kāye  ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā
nāssu  bahiddhā  ca  sabbanimittesu  ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā
nāssu  yañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  upasampajja  viharato
ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā   na   honti   tañca  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  upasampajja  vihareyya  idañca  pana  metaṃ  ānanda
sandhāya bhāsitaṃ pārāyane puṇṇakapañhe
        saṅkhāya lokasmi paroparāni
        yassiñjitaṃ natthi kuhiñci loke
        Santo vidhūmo anigho 1- nirāso
        atāri so jātijaranti brūmīti.
   [472] 33 Athakho āyasmā sārīputto yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  bhagavā  etadavoca saṅkhittenapi
kho  ahaṃ  sārīputtaṃ dhammaṃ deseyyaṃ vitthārenapi kho ahaṃ sārīputta
dhammaṃ deseyyaṃ saṅkhittavitthārenapi kho ehaṃ sārīputta dhammaṃ deseyyaṃ
dhammassa aññātāro ca dullabhāti . etassa bhagavā kālo etassa
sugata  kālo  yaṃ  bhagavā  saṅkhittenapi dhammaṃ deseyya vitthārenapi
dhammaṃ  deseyya  saṅkhittavitthārenapi  dhammaṃ  deseyya  bhavissanti
dhammassa  aññātāroti  .  tasmā  tiha  sārīputta evaṃ sikkhitabbaṃ
imasmiñca saviññāṇake kāye ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na bhavissanti
bahiddhā  ca  sabbanimittesu  ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na bhavissanti
yañca  cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja viharato ahaṅkāramamaṅkāra-
mānānusayā  na  honti  tañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ upasampajja
viharissāmāti  evañhi  vo sārīputta sikkhitabbaṃ yato kho sārīputta
bhikkhuno  imasmiñca saviññāṇake kāye ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na
honti  bahiddhā  ca  sabbanimittesu  ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā  na
honti  yañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  upasampajja  viharato
ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā  na honti tañca cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ
@Footnote: 1 Ma. anīgho.
Upasampajja  viharati  ayaṃ  vuccati  sārīputta  bhikkhu  acchejji taṇhaṃ
vivaṭṭayi  1- saññojanaṃ sammāmānābhisamayā antamakāsi dukkhassa idañca
pana metaṃ sārīputta sandhāya bhāsitaṃ pārāyane udayapañhe
     pahānaṃ kāmasaññānaṃ 2-    domanassāna cūbhayaṃ
     thīnassa ca panūdanaṃ         kukkuccānaṃ nivāraṇaṃ
     upekkhāsatisaṃsuddhaṃ        dhammatakkapurejavaṃ
     aññāvimokkhaṃ pabrūmi     avijjāyappabhedananti.
   [473]  34  Tīṇīmāni  bhikkhave  nidānāni kammānaṃ samudayāya
katamāni  tīṇi  lobho  nidānaṃ  kammānaṃ  samudayāya  doso  nidānaṃ
kammānaṃ  samudayāya  moho  nidānaṃ  kammānaṃ  samudayāya yaṃ bhikkhave
lobhapakataṃ  kammaṃ  lobhajaṃ  lobhanidānaṃ  lobhasamudayaṃ yatthassa attabhāvo
nibbattati  tattha  taṃ  kammaṃ  vipaccati  yattha  taṃ  kammaṃ  vipaccati
tattha tassa kammassa vipākaṃ paṭisaṃvedeti diṭṭheva dhamme upapajje 3-
vā apare vā pariyāye yaṃ bhikkhave dosapakataṃ kammaṃ dosajaṃ dosanidānaṃ
dosasamudayaṃ  yatthassa  attabhāvo  nibbattati  tattha  taṃ  kammaṃ
vipaccati  yattha  taṃ  kammaṃ  vipaccati  tattha  tassa  kammassa vipākaṃ
paṭisaṃvedeti  diṭṭheva dhamme upapajje vā apare vā pariyāye yaṃ
bhikkhave  mohapakataṃ  kammaṃ  mohajaṃ  mohanidānaṃ  mohasamudayaṃ  yatthassa
attabhāvo  nibbattati  tattha  taṃ  kammaṃ  vipaccati  yattha  taṃ kammaṃ
vipaccati  tattha  tassa  kammassa  vipākaṃ paṭisaṃvedeti diṭṭheva dhamme
@Footnote: 1 Yu. vāvaṭṭayi . 2 Yu. kāmacchandānaṃ . 3 Ma. upapajja. ito paraṃ īdisameva.
Upapajje  vā  apare  vā  pariyāye  seyyathāpi bhikkhave bījāni
akhaṇḍāni  apūtīni  avātātapahatāni  sāradāni  1-  sukhasayitāni
sukhette  suparikammakatāya  bhūmiyā  nikkhittāni  devo ca sammādhāraṃ
anuppaveccheyya  evassu tāni bhikkhave bījāni vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ
āpajjeyyuṃ evameva kho bhikkhave yaṃ lobhapakataṃ kammaṃ lobhajaṃ lobhanidānaṃ
lobhasamudayaṃ  yatthassa  attabhāvo  nibbattati  tattha taṃ kammaṃ vipaccati
yattha  taṃ  kammaṃ  vipaccati  tattha tassa kammassa vipākaṃ paṭisaṃvedeti
diṭṭheva  dhamme  upapajje  vā apare vā pariyāye yaṃ dosapakataṃ
kammaṃ  .pe.  yaṃ  mohapakataṃ  kammaṃ  .pe.  apare vā pariyāye
imāni kho bhikkhave tīṇi nidānāni kammānaṃ samudayāya.
   {473.1} Tīṇīmāni bhikkhave nidānāni kammānaṃ samudayāya katamāni
tīṇi  alobho  nidānaṃ  kammānaṃ  samudayāya  adoso nidānaṃ kammānaṃ
samudayāya  amoho  nidānaṃ kammānaṃ samudayāya yaṃ bhikkhave alobhapakataṃ
kammaṃ alobhajaṃ alobhanidānaṃ alobhasamudayaṃ lobhe vigate evaṃ taṃ kammaṃ
pahīnaṃ  hoti ucchinnamūlaṃ tālāvatthukataṃ anabhāvaṃ kataṃ āyatiṃanuppādadhammaṃ
yaṃ bhikkhave adosapakataṃ kammaṃ adosajaṃ adosanidānaṃ adosasamudayaṃ dose
vigate  evaṃ taṃ kammaṃ pahīnaṃ hoti ucchinnamūlaṃ tālāvatthukataṃ anabhāvaṃ
kataṃ  āyatiṃanuppādadhammaṃ  yaṃ  bhikkhave  amohapakataṃ  kammaṃ  amohajaṃ
amohanidānaṃ  amohasamudayaṃ  mohe vigate evaṃ taṃ kammaṃ pahīnaṃ hoti
ucchinnamūlaṃ   tālāvatthukataṃ   anabhāvaṃ   kataṃ  āyatiṃanuppādadhammaṃ
@Footnote: 1 Ma. sārādāni. ito paraṃ īdisameva.
Seyyathāpi  bhikkhave  bījāni  akhaṇḍāni  apūtīni  avātātapahatāni
sāradāni  sukhasayitāni  tāni  puriso  agginā  ḍaheyya  agginā
ḍahitvā masiṃ kareyya masiṃ katvā mahāvāte vā ophuneyya nadiyā vā
sīghasotāya  pavāheyya  evassu  tāni bhikkhave bījāni ucchinnamūlāni
tālāvatthukatāni    anabhāvaṃ    katāni   āyatiṃanuppādadhammāni
evameva  kho  bhikkhave  yaṃ  alobhapakataṃ kammaṃ alobhajaṃ alobhanidānaṃ
alobhasamudayaṃ  lobhe  vigate  evaṃ taṃ kammaṃ pahīnaṃ hoti ucchinnamūlaṃ
tālāvatthukataṃ  anabhāvaṃ  kataṃ  āyatiṃanuppādadhammaṃ  yaṃ  adosapakataṃ
kammaṃ  .pe.  yaṃ  amohapakataṃ  kammaṃ  .pe.  anabhāvaṃ  kataṃ
āyatiṃanuppādadhammaṃ   imāni   kho   bhikkhave  tīṇi  nidānāni
kammānaṃ samudayāyāti.
     Lobhajaṃ dosajañceva       mohajañcāpi 1- viddasu
     yantena pakataṃ kammaṃ        appaṃ vā yadi vā bahuṃ
     idheva taṃ vedanīyaṃ          vatthuṃ aññaṃ na vijjati
     tasmā lobhañca dosañca   mohañcāpi 2- viddasu
     vijjaṃ uppādayaṃ bhikkhu      sabbā duggatiyo jaheti.
   [474]  35  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā āḷaviyaṃ viharati gomagge
siṃsapāvane paṇṇasanthare 3- . athakho hatthako āḷavako jaṅghāvihāraṃ
anucaṅkamamāno  anuvicaramāno  addasa  bhagavantaṃ  gomagge siṃsapāvane
paṇṇasanthare  4-  nisinnaṃ  disvāna  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
@Footnote: 1-2 Ma. mohajañcāpaviddasu. 3-4 Yu. paṇṇasanthāre. ito paraṃ īdisameva.
Upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno
kho  hatthako  āḷavako  bhagavantaṃ  etadavoca  kacci bhante bhagavā
sukhamasayitthāti  .  evaṃ kumāra sukhamasayitthaṃ ye ca pana loke sukhaṃ
senti  ahaṃ  tesaṃ  aññataroti  .  sītā bhante hemantikā ratti
antaraṭṭhako  himapātasamayo  kharā  gokaṇṭakahatā  bhūmi  tanuko
paṇṇasantharo   viraḷāni  rukkhassa  pattāni  sītāni  kāsāyāni
vatthāni sīto ca verambavāto vātīti 1-.
   {474.1} Atha ca pana bhagavā evamāha evaṃ kumāra sukhamasayitthaṃ ye
ca pana loke sukhaṃ senti ahaṃ tesaṃ aññataroti. Tenahi kumāra taṃyevettha
paṭipucchissāmi yathā te khameyya tathā naṃ byākareyyāsi taṃ kiṃ maññasi
kumāra idhassa gahapatissa vā gahapatiputtassa vā kūṭāgāraṃ ullittāvalittaṃ
nivātaṃ  phusitaggaḷaṃ  pihitavātapānaṃ  tatrassa  pallaṅko  goṇakatthato
paṭikatthato   paṭalikatthato   kadalimigapavarapaccattharaṇo   sauttaracchado
ubhatolohitakupadhāno  telappadīpo  cettha  jhāyeyya  catasso [2]-
pajāpatiyo  [3]-  manāpamanāpena  paccupaṭṭhitā assu taṃ kiṃ maññasi
kumāra sukhaṃ vā so sayeyya no vā kathaṃ vā te ettha hotīti. Sukhaṃ so
bhante sayeyya ye ca [4]- loke sukhaṃ senti so tesaṃ aññataroti.
Taṃ  kiṃ  maññasi  kumāra  apinu  tassa  gahapatissa vā gahapatiputtassa
vā uppajjeyyuṃ rāgajā pariḷāhā kāyikā vā cetasikā vā yehi
so rāgajehi pariḷāhehi pariḍayhamāno dukkhaṃ sayeyyāti. Evaṃ bhante.
@Footnote: 1 Ma. vāyati. Yu. vāti. 2-3 Yu. casaddo atthi. 4 Ma. Yu. ca pana.
   {474.2} Yehi kho so kumāra gahapati vā gahapatiputto vā rāgajehi
pariḷāhehi pariḍayhamāno dukkhaṃ sayeyya so rāgo tathāgatassa pahīno
ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṃ  kato  āyatiṃanuppādadhammo
tasmāhaṃ sukhamasayitthaṃ . taṃ kiṃ maññasi kumāra apinu tassa gahapatissa vā
gahapatiputtassa  vā  uppajjeyyuṃ  dosajā pariḷāhā .pe. mohajā
pariḷāhā kāyikā vā cetasikā vā yehi so mohajehi pariḷāhehi
pariḍayhamāno  dukkhaṃ  sayeyyāti . evaṃ bhante . yehi kho so
kumāra gahapati vā gahapatiputto vā mohajehi pariḷāhehi pariḍayhamāno
dukkhaṃ sayeyya so moho tathāgatassa pahīno ucchinnamūlo tālāvatthukato
anabhāvaṃ kato āyatiṃanuppādadhammo tasmāhaṃ sukhamasayitthanti.
     Sabbadā ve sukhaṃ seti       brāhmaṇo parinibbuto
     yo na lippati kāmesu       sītibhūto nirūpadhi
     sabbā āsattiyo chetvā   vineyya hadaye daraṃ
     upasanto sukhaṃ seti        santiṃ pappuyya cetasoti.
   [475]  36  Tīṇīmāni  bhikkhave devadūtāni katamāni tīṇi idha
bhikkhave  ekacco  kāyena  duccaritaṃ  carati vācāya duccaritaṃ carati
manasā duccaritaṃ carati . so kāye duccaritaṃ caritvā vācāya duccaritaṃ
caritvā  manasā  duccaritaṃ caritvā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tamenaṃ  bhikkhave  nirayapālā
nānābāhāsu  gahetvā  yamassa  rañño dassenti ayaṃ deva puriso
Ametteyyo apetteyyo asāmañño abrahmañño na kulejeṭṭhāpacāyī
imassa  devo  daṇḍaṃ  paṇetūti  tamenaṃ bhikkhave yamo rājā paṭhamaṃ
devadūtaṃ  samanuyuñjati  samanuggāhati  samanubhāsati  ambho purisa na tvaṃ
addasa manussesu paṭhamaṃ devadūtaṃ pātubhūtanti . so evamāha nāddasaṃ
bhanteti  . tamenaṃ bhikkhave yamo rājā evamāha ambho purisa na
tvaṃ addasa manussesu itthiṃ vā purisaṃ vā asītikaṃ vā navutikaṃ 1- vā
vassasatikaṃ  vā  jātiyā  jiṇṇaṃ  gopānasivaṅkaṃ  bhoggaṃ  daṇḍaparāyanaṃ
pavedhamānaṃ  gacchantaṃ  āturaṃ  gatayobbanaṃ  khaṇḍadantaṃ  palitakesaṃ vilūnaṃ
khalitasiraṃ 2- valitaṃ tilakāhatagattanti.
   {475.1} So evamāha addasaṃ bhanteti tamenaṃ bhikkhave yamo
rājā  evamāha  ambho purisa tassa te viññussa sato mahallakassa
na etadahosi ahaṃpi khomhi jarādhammo jaraṃ anatīto handāhaṃ kalyāṇaṃ
karomi kāyena vācāya manasāti . so evamāha nāsakkhissaṃ bhante
pamādassaṃ  bhanteti . tamenaṃ bhikkhave yamo rājā evamāha ambho
purisa  pamādavatāya  na  kalyāṇamakāsi kāyena vācāya manasā taggha
taṃ  4- ambho purisa tathā karissanti yathātaṃ pamattaṃ taṃ kho panetaṃ
pāpakammaṃ neva mātarā kataṃ na pitarā kataṃ na bhātarā kataṃ na bhaginiyā
kataṃ na mittāmaccehi kataṃ na ñātisālohitehi kataṃ na devatāhi kataṃ na
samaṇabrāhmaṇehi  kataṃ  athakho  tayāvetaṃ  pāpakammaṃ  kataṃ  tvaññeva
tassa  vipākaṃ  paṭisaṃvedissasīti . tamenaṃ bhikkhave yamo rājā paṭhamaṃ
@Footnote: 1 Ma. nāvutikaṃ. 2 Ma. khallitasiraṃ. Yu. khalitaṃ sirovalitaṃ . 3 Ma. pamādatāya.
@4 Ma. Yu. tvaṃ.
Devadūtaṃ  samanuyuñjitvā  samanuggāhitvā  samanubhāsitvā  dutiyaṃ devadūtaṃ
samanuyuñjati  samanuggāhati  samanubhāsati  ambho  purisa  na tvaṃ addasa
manussesu dutiyaṃ devadūtaṃ pātubhūtanti.
   {475.2} So evamāha nāddasaṃ bhanteti. Tamenaṃ bhikkhave yamo
rājā evamāha ambho purisa na tvaṃ addasa manussesu itthiṃ vā purisaṃ
vā  ābādhikaṃ dukkhitaṃ bāḷhagilānaṃ sake muttakarīse palipannaṃ semānaṃ
aññehi  vuṭṭhāpiyamānaṃ  aññehi  saṃvesiyamānanti  .  so evamāha
addasaṃ bhanteti . tamenaṃ bhikkhave yamo rājā evamāha ambho purisa
tassa  te  viññussa  sato  mahallakassa na etadahosi ahaṃpi khomhi
byādhidhammo  byādhiṃ  anatīto  handāhaṃ  kalyāṇaṃ  karomi  kāyena
vācāya manasāti . so evamāha nāsakkhissaṃ bhante pamādassaṃ bhanteti.
Tamenaṃ  bhikkhave yamo rājā evamāha ambho purisa pamādavatāya na
kalyāṇamakāsi  kāyena  vācāya manasā taggha taṃ ambho purisa tathā
karissanti  yathātaṃ  pamattaṃ  taṃ  kho panetaṃ pāpakammaṃ neva mātarā
kataṃ na pitarā kataṃ na bhātarā kataṃ na bhaginiyā kataṃ na mittāmaccehi
kataṃ  na  ñātisālohitehi kataṃ na devatāhi kataṃ na samaṇabrāhmaṇehi
kataṃ  athakho  tayāvetaṃ  pāpakammaṃ  kataṃ  tvaññeva  tassa  vipākaṃ
paṭisaṃvedissasīti  .  tamenaṃ  bhikkhave  yamo  rājā  dutiyaṃ devadūtaṃ
samanuyuñjitvā   samanuggāhitvā   samanubhāsitvā   tatiyaṃ  devadūtaṃ
samanuyuñjati  samanuggāhati  samanubhāsati  ambho  purisa  na tvaṃ addasa
Manussesu tatiyaṃ devadūtaṃ pātubhūtanti.
   {475.3} So evamāha nāddasaṃ bhanteti. Tamenaṃ bhikkhave yamo
rājā evamāha ambho purisa na tvaṃ addasa manussesu itthiṃ vā purisaṃ
vā  ekāhamataṃ  vā  dvīhamataṃ  vā tīhamataṃ vā uddhumātakaṃ vinīlakaṃ
vipubbakajātanti  . so evamāha addasaṃ bhanteti . tamenaṃ bhikkhave
yamo rājā evamāha ambho purisa tassa te viññussa sato mahallakassa
na etadahosi ahaṃpi khomhi maraṇadhammo maraṇaṃ anatīto handāhaṃ kalyāṇaṃ
karomi kāyena vācāya manasāti . so evamāha nāsakkhissaṃ bhante
pamādassaṃ bhanteti . tamenaṃ bhikkhave yamo rājā evamāha ambho purisa
pamādavatāya  na  kalyāṇamakāsi  kāyena  vācāya  manasā taggha taṃ
ambho purisa tathā karissanti yathātaṃ pamattaṃ taṃ kho panetaṃ pāpakammaṃ
neva mātarā kataṃ na pitarā kataṃ na bhātarā kataṃ na bhaginiyā kataṃ na
mittāmaccehi  kataṃ  na  ñātisālohitehi  kataṃ  na  devatāhi kataṃ
na  samaṇabrāhmaṇehi  kataṃ  athakho tayāvetaṃ pāpakammaṃ kataṃ tvaññeva
tassa  vipākaṃ  paṭisaṃvedissasīti . tamenaṃ bhikkhave yamo rājā tatiyaṃ
devadūtaṃ samanuyuñjitvā samanuggāhitvā samanubhāsitvā tuṇhī hoti.
   Tamenaṃ bhikkhave nirayapālā pañcavidhabandhanaṃ nāma kammakaraṇaṃ karonti
tattaṃ  ayokhīlaṃ  hatthe  gamenti  tattaṃ  ayokhīlaṃ  dutiyasmiṃ  hatthe
gamenti  tattaṃ  ayokhīlaṃ  pāde  gamenti  tattaṃ  ayokhīlaṃ dutiyasmiṃ
pāde  gamenti  tattaṃ  ayokhīlaṃ majjheurasmiṃ gamenti . so tattha
Dukkhā tibbā kharā kaṭukā vedanā vediyati na ca tāva kālaṃ karoti
yāva na taṃ pāpakammaṃ byantīhoti.
   {475.4} Tamenaṃ bhikkhave nirayapālā saṃvesitvā kuṭhārīhi tacchanti.
So tattha dukkhā tibbā kharā kaṭukā vedanā vediyati na ca tāva kālaṃ
karoti yāva na taṃ pāpakammaṃ byantīhoti . tamenaṃ bhikkhave nirayapālā
uddhaṃpādaṃ adhosiraṃ ṭhapetvā 1- vāsīhi tacchanti ... tamenaṃ bhikkhave
nirayapālā  rathe  yojetvā  ādittāya  bhūmiyā  sampajjalitāya
sañjotibhūtāya  2-  sārentipi paccāsārentipi ... tamenaṃ bhikkhave
nirayapālā  mahantaṃ  aṅgārapabbataṃ  ādittaṃ  sampajjalitaṃ  sañjotibhūtaṃ
āropentipi oropentipi ... tamenaṃ bhikkhave nirayapālā uddhaṃpādaṃ
adhosiraṃ  gahetvā  tattāya  lohakumbhiyā  pakkhipanti  ādittāya
sampajjalitāya  sañjotibhūtāya  .  so  tattha phenuddehakaṃ paccati .
So  tattha  phenuddehakaṃ  paccamāno  sakiṃpi  uddhaṃ  gacchati  sakiṃpi
adho  gacchati sakiṃpi tiriyaṃ gacchati . so tattha dukkhā tibbā kharā
kaṭukā vedanā vediyati na ca tāva kālaṃ karoti yāva na taṃ pāpakammaṃ
byantīhoti  .  tamenaṃ  bhikkhave nirayapālā mahāniraye pakkhipanti .
So kho pana bhikkhave mahānirayo
     catukkaṇṇo catudvāro    vibhatto bhāgaso mito
     ayopākārapariyanto       ayasā paṭikujjito
     tassa ayomayā bhūmi        jalitā tejasā yutā
@Footnote: 1 Po. Ma. gahetvā .  2 Ma. Yu. saṃjotibhūtāya. ito paraṃ īdisameva.
     Samantā yojanasataṃ        pharitvā tiṭṭhati sabbadāti.
Bhūtapubbaṃ  bhikkhave  yamassa  rañño  etadahosi ye kira bho loke
pāpakāni  kammāni karonti te evarūpā vividhā kammakaraṇā kariyanti
aho  vatāhaṃ  manussattaṃ  labheyyaṃ  tathāgato ca loke uppajjeyya
arahaṃ  sammāsambuddho  tañcāhaṃ  bhagavantaṃ  payirupāseyyaṃ so ca me
bhagavā  dhammaṃ deseyya tassa cāhaṃ bhagavato dhammaṃ ājāneyyanti .
Taṃ  kho  panāhaṃ bhikkhave na aññassa samaṇassa vā brāhmaṇassa vā
sutvā  evaṃ  vadāmi  apica  kho bhikkhave yadeva me sāmaṃ ñātaṃ
sāmaṃ diṭṭhaṃ sāmaṃ viditaṃ tadevāhaṃ vadāmīti.
     Coditā devadūtehi        ye pamajjanti māṇavā
     te dīgharattaṃ socanti       hīnakāyūpagā narā.
     Ye ca kho devadūtehi        santo sappurisā idha
     coditā nappamajjanti     ariyadhamme kudācanaṃ
     upādāne bhayaṃ disvā      jātimaraṇasambhave
     anupādā vimuccanti       jātimaraṇasaṅkhaye
     te 1- khemappattā sukhitā   diṭṭhadhammābhinibbutā
     sabbaverabhayātītā         sabbadukkhaṃ upaccagunti.
   [476] 37 Aṭṭhamiyaṃ bhikkhave pakkhassa catunnaṃ mahārājānaṃ amaccā
pārisajjā  imaṃ  lokaṃ  anuvicaranti  kacci  bahū  manussā manussesu
metteyyā  petteyyā  sāmaññā  brahmaññā  kulejeṭṭhāpacāyino
@Footnote: 1 Ma. te appamattā sukhino.
Uposathaṃ   upavasanti   paṭijāgaronti   puññāni  karontīti  .
Cātuddasiyaṃ   bhikkhave   pakkhassa  catunnaṃ  mahārājānaṃ  puttā
imaṃ  lokaṃ  anuvicaranti  kacci  bahū  manussā manussesu metteyyā
petteyyā    sāmaññā    brahmaññā   kulejeṭṭhāpacāyino
uposathaṃ upavasanti paṭijāgaronti puññāni karontīti.
   {476.1}  Tadahu  bhikkhave  uposathe  paṇṇarase  cattāro
mahārājāno  sāmaññeva  imaṃ  lokaṃ  anuvicaranti  kacci  bahū
manussā  manussesu  metteyyā  petteyyā  sāmaññā  brahmaññā
kulejeṭṭhāpacāyino  uposathaṃ  upavasanti  paṭijāgaronti  puññāni
karontīti  .  sace  bhikkhave  appakā  honti  manussā manussesu
metteyyā  petteyyā  sāmaññā  brahmaññā  kulejeṭṭhāpacāyino
uposathaṃ   upavasanti   paṭijāgaronti   puññāni  karontīti  .
Tamenaṃ  bhikkhave  cattāro  mahārājāno  devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ
sudhammāyaṃ   sabhāyaṃ   sannisinnānaṃ   sannipatitānaṃ   ārocenti
appakā  kho  mārisā  manussā  manussesu metteyyā petteyyā
sāmaññā   brahmaññā  kulejeṭṭhāpacāyino  uposathaṃ  upavasanti
paṭijāgaronti puññāni karontīti.
   {476.2} Tena 1- bhikkhave devā tāvatiṃsā anattamanā honti
dibbā  vata  bho kāyā parihāyissanti paripūressanti asurakāyāti .
Sace  pana  bhikkhave  bahū  honti  manussā  manussesu metteyyā
petteyyā    sāmaññā    brahmaññā   kulejeṭṭhāpacāyino
uposathaṃ   upavasanti   paṭijāgaronti   puññāni  karontīti  .
Tamenaṃ  bhikkhave  cattāro  mahārājāno  devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ
sudhammāyaṃ  sabhāyaṃ  sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  ārocenti  bahū
@Footnote: 1 Ma. tena kho. Yu. tenahi.
Kho  mārisā  manussā  manussesu metteyyā petteyyā sāmaññā
brahmaññā  kulejeṭṭhāpacāyino  uposathaṃ  upavasanti  paṭijāgaronti
puññāni karontīti . tena bhikkhave devā tāvatiṃsā attamanā honti
dibbā vata bho kāyā paripūressanti parihāyissanti asurakāyāti.
   [477] 38 Bhūtapubbaṃ bhikkhave sakko devānamindo deve tāvatiṃse
anunayamāno tāyaṃ velāyaṃ imaṃ gāthaṃ abhāsi
     cātuddasiṃ 1- pañcadasiṃ   yā ca pakkhassa aṭṭhamī
     pāṭihāriyapakkhañca      aṭṭhaṅgasusamāgataṃ
     uposathaṃ upavaseyya      yopassa 2- mādiso naroti.
Sā kho panesā bhikkhave sakkena devānamindena gāthā duggītā na
sugītā  dubbhāsitā  na subhāsitā taṃ kissa hetu sakko hi bhikkhave
devānamindo  avītarāgo avītadoso avītamoho . yo ca kho so
bhikkhave bhikkhu arahaṃ khīṇāsavo vusitavā [3]- katakaraṇīyo ohitabhāro
anuppattasadattho  parikkhīṇabhavasaṃyojano  sammadaññāvimutto  tassa  kho
etaṃ 4- bhikkhuno kallaṃ vacanāya
     cātuddasiṃ pañcadasiṃ     yā ca pakkhassa aṭṭhamī
     pāṭihāriyapakkhañca     aṭṭhaṅgasusamāgataṃ
     uposathaṃ upavaseyya      yopassa mādiso naroti.
Taṃ kissa hetu so hi bhikkhave bhikkhu vītarāgo vītadoso vītamohoti.
    Bhūtapubbaṃ bhikkhave sakko devānamindo deve tāvatiṃse anunayamāno
@Footnote: 1 Yu. cātuddasī pañcadasī. ito paraṃ īdisameva . 2 Ma. yopissa . 3 Ma.
@brahmacariyo . 4 Po. evaṃ bhikkhave. Ma. Yu. etaṃ bhikkhave.
Tāyaṃ velāyaṃ imaṃ gāthaṃ abhāsi
     cātuddasiṃ pañcadasiṃ     yā ca pakkhassa aṭṭhamī
     pāṭihāriyapakkhañca      aṭṭhaṅgasusamāgataṃ
     uposathaṃ upavaseyya      yopassa mādiso naroti.
Sā kho panesā bhikkhave sakkena devānamindena gāthā duggītā na
sugītā  dubbhāsitā  na  subhāsitā  taṃ  kissa  hetu  sakko  hi
bhikkhave devānamindo aparimutto jātiyā jarāmaraṇena sokehi paridevehi
dukkhehi  domanassehi  upāyāsehi  aparimutto dukkhasmāti vadāmi .
Yo  ca kho so bhikkhave bhikkhu arahaṃ khīṇāsavo vusitavā katakaraṇīyo
ohitabhāro  anuppattasadattho  parikkhīṇabhavasaṃyojano  sammadaññāvimutto
tassa kho etaṃ bhikkhuno kallaṃ vacanāya
     cātuddasiṃ pañcadasiṃ     yā ca pakkhassa aṭṭhamī
     pāṭihāriyapakkhañca     aṭṭhaṅgasusamāgataṃ
     uposathaṃ upavaseyya      yopassa mādiso naroti.
Taṃ kissa hetu so hi bhikkhave bhikkhu parimutto jātiyā jarāmaraṇena
sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi  upāyāsehi  parimutto
dukkhasmāti vadāmīti.
   [478] 39 Sukhumālo ahaṃ bhikkhave paramasukhumālo accantasukhumālo
mama sudaṃ bhikkhave pitu nivesane pokkharaṇiyo kāritā honti ekattha
sudaṃ bhikkhave uppalaṃ vappati ekattha padumaṃ ekattha puṇḍarīkaṃ yāvadeva
Mamatthāya . na kho panassāhaṃ bhikkhave kāsikaṃ 1- candanaṃ dhāremi kāsikaṃ
su  me  taṃ bhikkhave veṭhanaṃ hoti kāsikā kañcukā kāsikaṃ nivāsanaṃ
kāsiko  uttarāsaṅgo  .  rattindivaṃ kho pana su me taṃ bhikkhave
setacchattaṃ dhāriyati mā naṃ 2- sītaṃ vā uṇhaṃ vā rajo vā tiṇaṃ
vā  ussāvo vāti . tassa mayhaṃ bhikkhave tayo pāsādā ahesuṃ
eko  hemantiko  eko  gimhiko  eko  vassiko . so kho
ahaṃ  bhikkhave vassike pāsāde vassike cattāro māse nippurisehi
turiyehi paricāriyamāno 3- na heṭṭhāpāsādaṃ orohāmi.
   {478.1}  Yathā  kho  pana  bhikkhave  aññesaṃ  nivesanesu
dāsakammakaraporisassa   kaṇājakaṃ   bhojanaṃ   dīyati   bilaṅgadutiyaṃ
evamevassu  me  bhikkhave  pitu  nivesane  dāsakammakaraporisassa
sālimaṃsodano  dīyati  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave evarūpāya iddhiyā
samannāgatassa   evarūpena   ca   accantasukhumālena  etadahosi
assutavā  kho  puthujjano  attanā  jarādhammo  samāno  jaraṃ
anatīto  paraṃ  jiṇṇaṃ  disvā  aṭṭiyati harāyati jigucchati attānaṃyeva
atisitvā  ahaṃpi  khomhi  jarādhammo  jaraṃ  anatīto  ahañceva
kho  pana  jarādhammo  samāno  jaraṃ  anatīto  paraṃ  jiṇṇaṃ disvā
aṭṭiyeyyaṃ  harāyeyyaṃ  jiguccheyyaṃ  na  metaṃ assa paṭirūpanti tassa
mayhaṃ  bhikkhave  iti  paṭisañcikkhato  yo  yobbane  yobbanamado
so sabbaso pahīyi.
   {478.2}   Assutavā   kho   puthujjano   attanā
byādhidhammo   samāno   byādhiṃ   anatīto   paraṃ   byādhitaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. akāsikaṃ. 2 Ma. mā naṃ phusi. Yu. mā naṃ phussi . 3 Ma. paricārayamā no.
@Yu. parivāriyamāno.
Disvā  aṭṭiyati  harāyati  jigucchati  attānaṃyeva  atisitvā  ahaṃpi
khomhi  byādhidhammo  byādhiṃ anatīto ahañceva kho pana byādhidhammo
samāno  byādhiṃ  anatīto paraṃ byādhitaṃ disvā aṭṭiyeyyaṃ harāyeyyaṃ
jiguccheyyaṃ  na  metaṃ  assa  paṭirūpanti  tassa  mayhaṃ bhikkhave iti
paṭisañcikkhato  yo  ārogye  ārogyamado so sabbaso pahīyi .
Assutavā  kho  puthujjano attanā maraṇadhammo samāno maraṇaṃ anatīto
paraṃ  mataṃ  disvā  aṭṭiyati  harāyati jigucchati attānaṃyeva atisitvā
ahaṃpi  khomhi  maraṇadhammo  maraṇaṃ  anatīto  ahañceva  kho  pana
maraṇadhammo  samāno  maraṇaṃ  anatīto  paraṃ  mataṃ  disvā aṭṭiyeyyaṃ
harāyeyyaṃ  jiguccheyyaṃ  na  metaṃ  assa  paṭirūpanti  tassa  mayhaṃ
bhikkhave  iti  paṭisañcikkhato  yo  jīvite  jīvitamado  so sabbaso
pahīyīti.
   Tayome  bhikkhave madā katame tayo yobbanamado ārogyamado
jīvitamado  .  yobbanamadamatto  vā  bhikkhave  assutavā  puthujjano
kāyena duccaritaṃ carati vācāya duccaritaṃ carati manasā duccaritaṃ carati.
So kāyena duccaritaṃ caritvā vācāya duccaritaṃ caritvā manasā duccaritaṃ
caritvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjati . ārogyamadamatto vā bhikkhave assutavā puthujjano .pe.
Jīvitamadamatto vā bhikkhave assutavā puthujjano kāyena duccaritaṃ carati
vācāya duccaritaṃ carati manasā duccaritaṃ carati . so kāyena duccaritaṃ
Caritvā  vācāya  duccaritaṃ  caritvā  manasā  duccaritaṃ  caritvā
kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati .
Yobbanamadamatto  vā  bhikkhave  bhikkhu sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati
āgyomadamatto  vā  bhikkhave  bhikkhu sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati
jīvitamadamatto vā bhikkhave bhikkhu sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattatīti.
     Byādhidhammā jarādhammā   atho maraṇadhammino
     yathā dhammā tathā santā  jigucchanti puthujjanā.
     Ahañcetaṃ jiguccheyyaṃ     evaṃ dhammesu pāṇisu
     na metaṃ paṭirūpassa       mama evaṃvihārino.
     Sohaṃ evaṃ viharanto     ñatvā dhammaṃ nirūpadhiṃ
     ārogye yobbanasmiṃ    jīvitasmiñca yo 1- mado
     sabbe made abhibhosmi    nekkhammaṃ daṭṭhu khemato 2-.
     Tassa me ahu ussāho   nibbānaṃ abhipassato
     nāhaṃ bhabbo etarahi     kāmāni paṭisevituṃ
     anivatti bhavissāmi      brahmacariyaparāyanoti.
   [479]  40  Tīṇīmāni  bhikkhave  ādhipateyyāni katamāni tīṇi
attādhipateyyaṃ  lokādhipateyyaṃ  dhammādhipateyyaṃ  .  katamañca bhikkhave
attādhipateyyaṃ  idha  bhikkhave bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā
suññāgāragato  vā  iti  paṭisañcikkhati  na  kho  panāhaṃ cīvarahetu
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  na  piṇḍapātahetu na senāsanahetu
@Footnote: 1 Ma. ye madā . 2 Po. Ma. khemataṃ.
Na  itibhavābhavahetu  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  apica  khomhi
otiṇṇo jātiyā jarāmaraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi
upāyāsehi  dukkhotiṇṇo  dukkhapareto  appevanāma imassa kevalassa
dukkhakkhandhassa  antakiriyā  paññāyethāti ahañceva kho pana yādisake
kāme ohāya agārasmā anagāriyaṃ  pabbajito tādisake vā kāme
pariyeseyyaṃ tato vā pāpiṭṭhataraṃ 1- na metaṃ assa paṭirūpanti so
iti  paṭisañcikkhati  āraddhaṃ  kho  pana  me viriyaṃ bhavissati asallīnaṃ
upaṭṭhitā  sati  appamuṭṭhā 2- passaddho kāyo asāraddho samāhitaṃ
cittaṃ  ekagganti so attānaṃyeva ādhipateyyaṃ 3- karitvā  akusalaṃ
pajahati  kusalaṃ  bhāveti  sāvajjaṃ  pajahati  anavajjaṃ  bhāveti  suddhaṃ
attānaṃ pariharati idaṃ vuccati bhikkhave attādhipateyyaṃ.
   {479.1}  Katamañca  bhikkhave  lokādhipateyyaṃ  idha  bhikkhave
bhikkhu  araññagato  vā  rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato vā iti
paṭisañcikkhati  na  kho  panāhaṃ  cīvarahetu  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajito  na  piṇḍapātahetu  na  senāsanahetu  na  itibhavābhavahetu
āgārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  apica  khomhi  otiṇṇo jātiyā
jarāmaraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi upāyāsehi
dukkhotiṇṇo   dukkhapareto   appevanāma   imassa   kevalassa
dukkhakkhandhassa  antakiriyā  paññāyethāti  ahañceva  kho  pana
evaṃ  pabbajito  samāno  kāmavitakkaṃ vā vitakkeyyaṃ byāpādavitakkaṃ
vā  vitakkeyyaṃ  vihiṃsāvitakkaṃ  vā  vitakkeyyaṃ  mahā  kho
@Footnote: 1 Ma. pāpiṭṭhatare . 2 Ma. Yu. asamumaṭṭhā . 3 Po. Ma. adhipatiṃ.
Panāyaṃ  lokasannivāso  mahantasmiṃ  kho  pana  lokasannivāse  santi
samaṇabrāhmaṇā   iddhimanto   dibbacakkhukā   paracittaviduno  te
dūratopi  passanti  āsannāpi  na  dissanti  cetasāpi  cittaṃ
pajānanti  1-  tepi  maṃ evaṃ jāneyyuṃ passatha bho imaṃ kulaputtaṃ
saddhā   agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  samāno  vokiṇṇo
viharati  pāpakehi  akusalehi  dhammehīti  devatāpi  kho  santi
iddhimantiniyo   dibbacakkhukā   paricittaviduniyo   tā   dūratopi
passanti  āsannāpi  na  dissanti  cetasāpi  cittaṃ  pajānanti
tāpi maṃ evaṃ jāneyyuṃ passatha bho imaṃ kulaputtaṃ saddhā agārasmā
anagāriyaṃ   pabbajito   samāno  vokiṇṇo  viharati  pāpakehi
akusalehi  dhammehīti  so  iti  paṭisañcikkhati āraddhaṃ kho pana me
viriyaṃ  bhavissati  asallīnaṃ  upaṭṭhitā  sati  appamuṭṭhā  passaddho
kāyo  asāraddho  samāhitaṃ  cittaṃ  ekagganti  so  lokaṃyeva
ādhipateyyaṃ  karitvā  akusalaṃ  pajahati  kusalaṃ  bhāveti  sāvajjaṃ
pajahati   anavajjaṃ   bhāveti  suddhaṃ  attānaṃ  pariharati  idaṃ
vuccati bhikkhave lokādhipateyyaṃ.
   {479.2}  Katamañca  bhikkhave  dhammādhipateyyaṃ  idha  bhikkhave
bhikkhu  araññagato  vā  rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato vā iti
paṭisañcikkhati  na  kho  panāhaṃ  cīvarahetu  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajito  na  piṇḍapātahetu  na  senāsanahetu  na  itibhavābhavahetu
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  apica  khomhi  otiṇṇo  jātiyā
jarāmaraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi upāyāsehi
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. jānanti. ito paraṃ īdisameva.
Dukkhotiṇṇo   dukkhapareto   appevanāma   imassa   kevalassa
dukkhakkhandhassa    antakiriyā    paññāyethāti    svākkhāto
bhagavatā  dhammo  sandiṭṭhiko  akāliko  ehipassiko  opanayiko
paccattaṃ  veditabbo  viññūhīti  santi  kho  pana [1]- sabrahmacārī
jānaṃ passaṃ viharanti ahañceva kho pana evaṃ svākkhāte dhammavinaye
pabbajito  samāno  kusīto  vihareyyaṃ  pamatto  na  metaṃ  assa
paṭirūpanti  so  iti  paṭisañcikkhati  āraddhaṃ  kho  pana  me viriyaṃ
bhavissati   asallīnaṃ   upaṭṭhitā   sati   appamuṭṭhā  passaddho
kāyo  asāraddho  samāhitaṃ  cittaṃ  ekagganti  so  dhammaṃyeva
ādhipateyyaṃ  karitvā  akusalaṃ  pajahati  kusalaṃ  bhāveti  sāvajjaṃ
pajahati  anavajjaṃ bhāveti suddhaṃ attānaṃ pariharati idaṃ vuccati bhikkhave
dhammādhipateyyaṃ. Imāni kho bhikkhave tīṇi ādhipateyyānīti.
    Natthi loke raho nāma    pāpakammaṃ pakubbato
    attā te purisa jānāti   saccaṃ vā yadi vā musā
    kalyāṇaṃ vata bho sakkhi    attānaṃ atimaññasi 2-
    yo santaṃ attanī pāpaṃ    atha naṃ parigūhasi
        passanti devā ca tathāgatā ca
        lokasmi bālaṃ visamaṃ carantaṃ
        tasmā 3- hi attādhipako sato care
        lokādhipo ca nipako ca jhāyī
        dhammādhipo ca anudhammacārī
@Footnote: 1 Ma. Yu. me . 2 Yu. atimaññesi . 3 Ma. tasmā hi attādhipateyyako ca.
        Na hīyati saccaparakkamo muni
        pasayha māraṃ abhibhuyya antakaṃ
        yo ca phusī jātikhayaṃ padhānavā
        so tādiso lokavidū sumedho
        sabbesu dhammesu atammayo munīti.
          Devadūtavaggo catuttho.
            Tassuddānaṃ
    brahmā ānandasārīputto  nidānaṃ hatthakena ca
    dūtā duve ca rājāno       sukhumālā adhipateyyena cāti.
         --------------------
           Cūḷavaggo pañcamo
   [480]  41 Tiṇṇaṃ bhikkhave sammukhībhāvā saddho kulaputto bahuṃ
puññaṃ  pasavati  katamesaṃ  tiṇṇaṃ  saddhāya  bhikkhave  sammukhībhāvā
saddho  kulaputto  bahuṃ  puññaṃ  pasavati  deyyadhammassa  bhikkhave
sammukhībhāvā  saddho  kulaputto  bahuṃ  puññaṃ  pasavati  dakkhiṇeyyānaṃ
bhikkhave  sammukhībhāvā  saddho  kulaputto  bahuṃ  puññaṃ pasavati imesaṃ
kho  bhikkhave  tiṇṇaṃ  sammukhībhāvā  saddho  kulaputto  bahuṃ  puññaṃ
pasavatīti.
   [481]  42 Tīhi bhikkhave ṭhānehi saddho pasanno veditabbo
katamehi  tīhi  sīlavantānaṃ 1- dassanakāmo hoti saddhammaṃ sotukāmo
@Footnote: 1 Yu. sīlavataṃ.
Hoti  vigatamalamaccherena  cetasā  agāraṃ  ajjhāvasati  muttacāgo
payatapāṇi  vossaggarato  yācayogo  dānasaṃvibhāgarato  imehi  kho
bhikkhave tīhi ṭhānehi saddho pasanno veditabboti.
     Dassanakāmo sīlavataṃ    saddhammaṃ sotumicchati
     vineyya maccheramalaṃ      sa ve saddhoti vuccatīti.
   [482]  43  Tayo bhikkhave atthavase sampassamānena alameva
paresaṃ dhammaṃ desetuṃ katame tayo yo dhammaṃ deseti so atthapaṭisaṃvedī
ca  hoti  dhammapaṭisaṃvedī  ca  yo  dhammaṃ suṇāti so atthapaṭisaṃvedī
ca  hoti  dhammapaṭisaṃvedī ca yo ceva dhammaṃ deseti yo ca dhammaṃ
suṇāti   ubho  atthapaṭisaṃvedino  ca  honti  dhammapaṭisaṃvedino
ca  ime  kho  bhikkhave  tayo  atthavase  sampassamānena alameva
paresaṃ dhammaṃ desetunti.
   [483] 44 Tīhi bhikkhave ṭhānehi kathā pavattanī hoti katamehi
tīhi  yo  dhammaṃ  deseti so atthapaṭisaṃvedī ca hoti dhammapaṭisaṃvedī
ca  yo  dhammaṃ  suṇāti  so  atthapaṭisaṃvedī ca hoti dhammapaṭisaṃvedī
ca yo ceva dhammaṃ deseti yo ca dhammaṃ suṇāti ubho atthapaṭisaṃvedino
ca  honti  dhammapaṭisaṃvedino  ca  imehi  kho  1-  bhikkhave tīhi
ṭhānehi kathā pavattanī hotīti.
   [484] 45 Tīṇīmāni bhikkhave paṇḍitapaññattāni sappurisapaññattāni
katamāni   tīṇi  dānaṃ  bhikkhave  paṇḍitapaññattaṃ  sappurisapaññattaṃ
@Footnote: 1 Yu. khosaddo natthi.
Pabbajjā  bhikkhave  paṇḍitapaññattā  sappurisapaññattā  mātāpitunnaṃ
bhikkhave  upaṭṭhānaṃ  paṇḍitapaññattaṃ  sappurisapaññattaṃ  imāni  kho
bhikkhave tīṇi paṇḍitapaññattāni sappurisapaññattānīti.
     Sabbhi dānaṃ upaññattaṃ   ahiṃsā saññamo damo
     mātāpituupaṭṭhānaṃ     santānaṃ brahmacārinaṃ
     sataṃ etāni ṭhānāni     yāni sevetha paṇḍito
     ariyo dassanasampanno  sa lokaṃ bhajate sivanti.
   [485] 46 Yaṃ bhikkhave sīlavanto pabbajitā gāmaṃ vā nigamaṃ vā
upanissāya  viharanti  tattha manussā tīhi ṭhānehi bahuṃ puññaṃ pasavanti
katamehi tīhi kāyena vācāya manasā yaṃ bhikkhave sīlavanto pabbajitā
gāmaṃ  vā nigamaṃ vā upanissāya viharanti tattha manussā imehi tīhi
ṭhānehi bahuṃ puññaṃ pasavantīti.
   [486] 47 Tīṇīmāni bhikkhave saṅkhatassa saṅkhatalakkhaṇāni katamāni
tīṇi  uppādo  paññāyati  vayo  paññāyati  ṭhitassa  aññathattaṃ
paññāyati imāni kho bhikkhave tīṇi saṅkhatassa saṅkhatalakkhaṇānīti.
   [487]  48  Tīṇīmāni  bhikkhave  asaṅkhatassa  asaṅkhatalakkhaṇāni
katamāni  tīṇi  na uppādo paññāyati na vayo paññāyati na ṭhitassa
aññathattaṃ  paññāyati  imāni  kho  bhikkhave  tīṇi  asaṅkhatassa
asaṅkhatalakkhaṇānīti.
   [488]  49  Himavantaṃ bhikkhave pabbatarājaṃ nissāya mahāsālā
Tīhi  vaḍḍhīhi  vaḍḍhanti  katamāhi 1- tīhi sākhāpattapalāsena vaḍḍhanti
tacapappaṭikāya  vaḍḍhanti  pheggusārena  vaḍḍhanti  himavantaṃ  bhikkhave
pabbatarājaṃ  nissāya  mahāsālā  imāhi  tīhi  vaḍḍhīhi  vaḍḍhanti .
Evameva  kho bhikkhave saddhaṃ kulapatiṃ nissāya antojano tīhi vaḍḍhīhi
vaḍḍhati  katamāhi  2-  tīhi  saddhāya vaḍḍhati sīlena vaḍḍhati paññāya
vaḍḍhati  saddhaṃ  bhikkhave  kulapatiṃ  nissāya  antojano  imāhi  tīhi
vaḍḍhīhi vaḍḍhatīti.
     Yathāpi pabbato selo    araññasmiṃ brahāvane
     taṃ rukkhaṃ 3- upanissāya   vaḍḍhantete vanappatī
     tatheva sīlasampannaṃ      saddhaṃ kulapatiṃ idha
     upanissāya vaḍḍhanti    puttadārā ca bandhavā
     amaccā ñātisaṅghā ca    yecassa anujīvino.
     Tyāssa sīlavato sīlaṃ    cāgaṃ sucaritāni ca
     passamānānukubbanti   ye 4- bhavanti vicakkhaṇā
     idha dhammaṃ caritvāna      maggaṃ sugatigāminaṃ
     nandino devalokasmiṃ   modanti kāmakāminoti.
   [489] 50 Tīhi bhikkhave ṭhānehi ātappaṃ karaṇīyaṃ katamehi tīhi
anuppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppādāya  ātappaṃ
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. katamehi . 3 Ma. rukkhā . 4 Ma. attamatthaṃ vicakkhaṇā.
Karaṇīyaṃ  anuppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  uppādāya  ātappaṃ karaṇīyaṃ
uppannānaṃ  sārīrikānaṃ  vedanānaṃ  dukkhānaṃ  tibbānaṃ kharānaṃ kaṭukānaṃ
asātānaṃ  amanāpānaṃ  pāṇaharānaṃ  adhivāsanāya  ātappaṃ karaṇīyaṃ 1-
yato  kho  bhikkhave  bhikkhu anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ
anuppādāya  ātappaṃ  karoti  anuppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ
uppādāya  ātappaṃ  karoti  uppannānaṃ  sārīrikānaṃ  vedanānaṃ
dukkhānaṃ   tibbānaṃ   kharānaṃ   kaṭukānaṃ  asātānaṃ  amanāpānaṃ
pāṇaharānaṃ  adhivāsanāya  ātappaṃ  karoti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
bhikkhu ātāpī nipako sato sammā dukkhassa antakiriyāyāti.
   [490]  51  Tīhi  bhikkhave  aṅgehi samannāgato mahācoro
sandhimpi   chindati   nillopampi  harati  ekāgārikampi  karoti
paripanthepi  tiṭṭhati  katamehi  tīhi  idha  bhikkhave  mahācoro
visamanissito  ca  hoti  gahananissito  ca  hoti  balavanissito
ca hoti.
   {490.1}  Kathañca  bhikkhave mahācoro visamanissito hoti idha
bhikkhave  mahācoro  nadīviduggaṃ  vā  nissito  hoti  pabbatavisamaṃ
vā evaṃ kho bhikkhave mahācoro visamanissito hoti.
   {490.2}  Kathañca  bhikkhave mahācoro gahananissito hoti idha
bhikkhave mahācoro tiṇagahanaṃ vā nissito hoti rukkhagahanaṃ vā rodhaṃ 2-
vā mahāvanasaṇḍaṃ vā evaṃ kho bhikkhave mahācoro gahananissito hoti.
   {490.3}  Kathañca  bhikkhave  mahācoro  balavanissito  hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. ito paraṃ imehi tīhi bhikkhave ṭhānehi ātappaṃ karaṇīyanti dissati.
@2 Po. gehaṃ. Yu. gedhaṃ.
Idha  bhikkhave  mahācoro rājānaṃ vā rājamahāmattānaṃ vā nissito
hoti tassa evaṃ hoti sace maṃ koci kiñci vakkhati ime me rājāno
vā  rājamahāmattā vā pariyodhāya atthaṃ bhaṇissantīti sace naṃ koci
kiñci  āha  tyāssa  rājāno vā rājamahāmattā vā pariyodhāya
atthaṃ bhaṇanti evaṃ kho bhikkhave mahācoro balavanissito hoti.
   {490.4} Imehi kho bhikkhave tīhi aṅgehi samannāgato mahācoro
sandhimpi  chindati  nillopampi  harati ekāgārikampi karoti paripanthepi
tiṭṭhati . evameva kho bhikkhave tīhi dhammehi 1- samannāgato pāpabhikkhu
khataṃ  upahataṃ  attānaṃ pariharati sāvajjo ca hoti sānuvajjo viññūnaṃ
bahuñca  apuññaṃ  pasavati  katamehi  tīhi  idha  bhikkhave  pāpabhikkhu
visamanissito ca hoti gahananissito ca balavanissito ca.
   {490.5}  Kathañca  bhikkhave  pāpabhikkhu visamanissito hoti idha
bhikkhave  pāpabhikkhu  visamena  kāyakammena samannāgato hoti visamena
vacīkammena  samannāgato  hoti  visamena  manokammena  samannāgato
hoti evaṃ kho bhikkhave pāpabhikkhu visamanissito hoti.
   {490.6}  Kathañca  bhikkhave  pāpabhikkhu gahananissito hoti idha
bhikkhave  pāpabhikkhu  micchādiṭṭhiko  hoti  antaggāhikāya  diṭṭhiyā
samannāgato hoti evaṃ kho bhikkhave pāpabhikkhu gahananissito hoti.
   {490.7}  Kathañca  bhikkhave  pāpabhikkhu  balavanissito  hoti
idha  bhikkhave  pāpabhikkhu  rājānaṃ vā rājamahāmattānaṃ vā nissito
hoti  tassa  evaṃ  hoti  sace maṃ koci kiñci vakkhati ime me
@Footnote: 1 Ma. aṅgehi.
Rājāno  vā  rājamahāmattā  vā  pariyodhāya  atthaṃ  bhaṇissantīti
sace  naṃ  koci  kiñci āha tyāssa rājāno vā rājamahāmattā
vā  pariyodhāya  atthaṃ  bhaṇanti  evaṃ  kho  bhikkhave  pāpabhikkhu
balavanissito  hoti . imehi kho bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato
pāpabhikkhu  khataṃ  upahataṃ  attānaṃ  pariharati  sāvajjo  ca  hoti
sānuvajjo viññūnaṃ bahuñca apuññaṃ pasavatīti.
           Cūḷavaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ
     sammukhiṭṭhānapaccayavattaṃ  paresaṃ paṇḍitasīlañca
     saṅkhataṃ pabbatātappaṃ    mahācorenekārasāti.
         Paṭhamo paṇṇāsako samatto.
           ----------
           Dutiyapaṇṇāsako
          brāhmaṇavaggo paṭhamo
   [491] 52 Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati anāthapiṇḍikassa
ārāme . athakho dve brāhmaṇā jiṇṇā vuḍḍhā mahallakā addhagatā
vayoanuppattā  vīsavassasatikā  jātiyā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ
vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu ekamantaṃ nisinnā kho te brāhmaṇā
bhagavantaṃ  etadavocuṃ  mayamassu  bho gotama brāhmaṇā jiṇṇā vuḍḍhā
mahallakā addhagatā vayoanuppattā vīsavassasatikā jātiyā te camha 1-
akatakalyāṇā  akatakusalā  akatabhīruttāṇā  ovadatu no bhavaṃ gotamo
anusāsatu  no  bhavaṃ  gotamo  yaṃ  amhākaṃ  assa dīgharattaṃ hitāya
sukhāyāti  .  taggha  tumhe  brāhmaṇā  jiṇṇā  vuḍḍhā mahallakā
addhagatā  vayoanuppattā  vīsavassasatikā  jātiyā  te  cattha
akatakalyāṇā  akatakusalā  akatabhīruttāṇā  upanīyati  kho  ayaṃ
brāhmaṇā  loko  jarāya byādhinā maraṇena evaṃ upanīyamāne kho
brāhmaṇā loke jarāya byādhinā maraṇena yo idha kāyena saññamo
vācāya  saññamo  manasā  saññamo  taṃ  tassa  petassa  tāṇañca
lenañca dīpañca saraṇañca parāyanañcāti.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. camhā.
        Upanīyati jīvitamappamāyuṃ 1-
        jarūpanītassa na santi tāṇā
        etaṃ bhayaṃ maraṇe pekkhamāno
        puññāni kayirātha sukhāvahāni.
     Yodha kāyena saññamo    vācāya uda cetasā
        taṃ tassa petassa sukhāya hoti
        yaṃ jīvamāno pakaroti puññanti.
   [492]  53 Athakho dve brāhmaṇā jiṇṇā vuḍḍhā mahallakā
addhagatā  vayoanuppattā  vīsavassasatikā  jātiyā  yena  bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu
ekamantaṃ  nisinnā  kho te brāhmaṇā bhagavantaṃ etadavocuṃ mayamassu
bho  gotama  brāhmaṇā  jiṇṇā  vuḍḍhā  mahallakā  addhagatā
vayoanuppattā  vīsavassasatikā  jātiyā  te  camha  akatakalyāṇā
akatakusalā  akatabhīruttāṇā  ovadatu no bhavaṃ gotamo anusāsatu no
bhavaṃ gotamo yaṃ amhākaṃ assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti. Taggha tumhe
brāhmaṇā  jiṇṇā  vuḍḍhā  mahallakā  addhagatā  vayoanuppattā
vīsavassasatikā  jātiyā  te  cattha  akatakalyāṇā  akatakusalā
akatabhīruttāṇā āditto kho ayaṃ brāhmaṇā loko jarāya byādhinā
maraṇena evaṃ āditte kho 2- brāhmaṇā loke jarāya byādhinā
maraṇena  yo idha kāyena saññamo vācāya saññamo manasā saññamo
@Footnote: 1 Ma. Yu. jīvitamappamāyu . 2 Yu. khosaddo natthi.
Taṃ tassa petassa tāṇañca lenañca dīpañca saraṇañca parāyanañcāti.
     Ādittasmiṃ agārasmiṃ    yaṃ nīharati bhājanaṃ
     taṃ tassa hoti atthāya    no ca yaṃ tattha ḍayhati
     evaṃ ādittake 1- loke  jarāya maraṇena ca
     nīharetheva dānena       dinnaṃ hoti sunīhataṃ.
     Yodha kāyena saññamo    vācāya uda cetasā
        taṃ tassa petassa sukhāya hoti
        yaṃ jīvamāno pakaroti puññanti.
   [493]  54  Athakho  aññataro  brāhmaṇo  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ sammodi .pe. ekamantaṃ
nisinno  kho  so brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca sandiṭṭhiko dhammo
sandiṭṭhiko dhammoti bho gotama vuccati kittāvatā nu kho bho gotama
sandiṭṭhiko  dhammo  hoti  akāliko ehipassiko opanayiko paccattaṃ
veditabbo viññūhīti.
   {493.1} Ratto kho brāhmaṇa rāgena abhibhūto pariyādinnacitto
attabyābādhāyapi  ceteti  parabyābādhāyapi ceteti ubhayabyābādhāyapi
ceteti  cetasikaṃpi  dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti rāge pahīne neva
attabyābādhāyapi  ceteti  na  parabyābādhāyapi  ceteti  na
ubhayabyābādhāyapi  ceteti  na  cetasikaṃ dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti
evaṃpi kho brāhmaṇa sandiṭṭhiko dhammo hoti ... Duṭṭho kho brāhmaṇa
dosena   abhibhūto  pariyādinnacitto  attabyābādhāyapi  ceteti
@Footnote: 1 Po. Yu. ādīpito loko. Ma. āditto kho loko.
Parabyābādhāyapi  ceteti  ubhayabyābādhāyapi  ceteti cetasikaṃpi dukkhaṃ
domanassaṃ  paṭisaṃvedeti dose pahīne neva attabyābādhāyapi ceteti
na parabyābādhāyapi ceteti na ubhayabyābādhāyapi ceteti na cetasikaṃ
dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  evaṃpi  kho  brāhmaṇa  sandiṭṭhiko
dhammo  hoti  ...  mūḷho  kho  brāhmaṇa  mohena  abhibhūto
pariyādinnacitto   attabyābādhāyapi   ceteti   parabyābādhāyapi
ceteti  ubhayabyābādhāyapi  ceteti  cetasikaṃpi  dukkhaṃ  domanassaṃ
paṭisaṃvedeti  mohe  pahīne  neva  attabyābādhāyapi  ceteti  na
parabyābādhāyapi  ceteti  na  ubhayabyābādhāyapi ceteti na cetasikaṃ
dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  evaṃpi  kho  brāhmaṇa  sandiṭṭhiko
dhammo  hoti  akāliko  ehipassiko opanayiko paccattaṃ veditabbo
viññūhīti  .  abhikkantaṃ bho gotama .pe. upāsakaṃ maṃ bhavaṃ gotamo
dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [494]  55  Athakho  aññataro  brāhmaṇaparibbājako  yena
bhagavā  tenupasaṅkami  .pe.  ekamantaṃ  nisinno  kho  so
brāhmaṇaparibbājako   bhagavantaṃ   etadavoca  sandiṭṭhiko  dhammo
sandiṭṭhiko  dhammoti  bho  gotama  vuccati  kittāvatā nu kho bho
gotama  sandiṭṭhiko  dhammo  hoti  akāliko ehipassiko opanayiko
paccattaṃ veditabbo viññūhīti.
   {494.1} Ratto kho brāhmaṇa rāgena abhibhūto pariyādinnacitto
attabyābādhāyapi  ceteti  parabyābādhāyapi ceteti ubhayabyābādhāyapi
ceteti  cetasikaṃpi  dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti rāge pahīne neva
Attabyābādhāyapi  ceteti  na  parabyābādhāyapi  ceteti  na
ubhayabyābādhāyapi   ceteti   na   cetasikaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ
paṭisaṃvedeti  ratto  kho brāhmaṇa rāgena abhibhūto pariyādinnacitto
kāyena  duccaritaṃ  carati  vācāya  duccaritaṃ  carati  manasā duccaritaṃ
carati rāge pahīne neva kāyena duccaritaṃ carati na vācāya duccaritaṃ
carati  na  manasā  duccaritaṃ  carati  ratto  kho brāhmaṇa rāgena
abhibhūto   pariyādinnacitto   attatthaṃpi   yathābhūtaṃ   nappajānāti
paratthaṃpi  yathābhūtaṃ  nappajānāti  ubhayatthaṃpi  yathābhūtaṃ  nappajānāti
rāge  pahīne  attatthaṃpi  yathābhūtaṃ  pajānāti  paratthaṃpi  yathābhūtaṃ
pajānāti ubhayatthaṃpi yathābhūtaṃ pajānāti
   {494.2} evaṃpi kho brāhmaṇa sandiṭṭhiko dhammo hoti ...
Duṭṭho  kho brāhmaṇa .pe. mūḷho kho brāhmaṇa mohena abhibhūto
pariyādinnacitto  attabyābādhāyapi  ceteti  parabyābādhāyapi ceteti
ubhayabyābādhāyapi  ceteti  cetasikaṃpi  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti
mohe  pahīne  neva  attabyābādhāyapi ceteti na parabyābādhāyapi
ceteti  na  ubhayabyābādhāyapi  ceteti na cetasikaṃ dukkhaṃ domanassaṃ
paṭisaṃvedeti  mūḷho  kho brāhmaṇa mohena abhibhūto pariyādinnacitto
kāyena  duccaritaṃ carati vācāya duccaritaṃ carati manasā duccaritaṃ carati
mohe pahīne neva kāyena duccaritaṃ carati na vācāya duccaritaṃ carati
na  manasā  duccaritaṃ  carati  mūḷho kho brāhmaṇa mohena abhibhūto
pariyādinnacitto  attatthaṃpi  yathābhūtaṃ  nappajānāti  paratthaṃpi  yathābhūtaṃ
Nappajānāti  ubhayatthaṃpi  yathābhūtaṃ nappajānāti mohe pahīne attatthaṃpi
yathābhūtaṃ  pajānāti  paratthaṃpi  yathābhūtaṃ  pajānāti  ubhayatthaṃpi yathābhūtaṃ
pajānāti  evaṃpi  kho  brāhmaṇa sandiṭṭhiko dhammo hoti akāliko
ehipassiko  opanayiko  paccattaṃ  veditabbo  viññūhīti . abhikkantaṃ
bho  gotama  .pe.  upāsakaṃ  maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [495]  56  Athakho  jānussoṇī  brāhmaṇo  yena  bhagavā
tenupasaṅkami   .pe.   ekamantaṃ   nisinno  kho  jānussoṇī
brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  sandiṭṭhikaṃ  nibbānaṃ  sandiṭṭhikaṃ
nibbānanti  bho  gotama  vuccati  kittāvatā  nu  kho bho gotama
sandiṭṭhikaṃ  nibbānaṃ  hoti  akālikaṃ  ehipassikaṃ  opanayikaṃ  1-
paccattaṃ   veditabbaṃ   viññūhīti  .  ratto  kho  brāhmaṇa
rāgena    abhibhūto    pariyādinnacitto    attabyābādhāyapi
ceteti    parabyābādhāyapi    ceteti    ubhayabyābādhāyapi
ceteti   cetasikaṃpi   dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti   rāge
pahīne  neva  attabyābādhāyapi  ceteti  na  parabyābādhāyapi
ceteti  na  ubhayabyābādhāyapi  ceteti na cetasikaṃ dukkhaṃ domanassaṃ
paṭisaṃvedeti   evaṃpi   kho   brāhmaṇa   sandiṭṭhikaṃ  nibbānaṃ
hoti  ...  duṭṭho  kho  brāhmaṇa  .pe. mūḷho kho brāhmaṇa
mohena    abhibhūto    pariyādinnacitto    attabyābādhāyapi
ceteti   parabyābādhāyapi  ceteti  ubhayabyābādhāyapi  ceteti
cetasikaṃpi  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  mohe  pahīne  neva
@Footnote: 1 Ma. opaneyyikaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Attabyābādhāyapi  ceteti  na  parabyābādhāyapi  ceteti  na
ubhayabyābādhāyapi   ceteti   na   cetasikaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ
paṭisaṃvedeti  evaṃpi  kho  brāhmaṇa  sandiṭṭhikaṃ nibbānaṃ hoti ...
Yato  kho  ayaṃ brāhmaṇa anavasesaṃ rāgakkhayaṃ paṭisaṃvedeti anavasesaṃ
dosakkhayaṃ  paṭisaṃvedeti  anavasesaṃ  mohakkhayaṃ  paṭisaṃvedeti  evaṃ
kho  brāhmaṇa  sandiṭṭhikaṃ  nibbānaṃ  hoti  akālikaṃ  ehipassikaṃ
opanayikaṃ  paccattaṃ  veditabbaṃ  viññūhīti  .  abhikkantaṃ  bho
gotama  .pe.  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  gotamo  dhāretu  ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [496]  57 Athakho aññataro brāhmaṇamahāsālo yena bhagavā
tenupasaṅkami  .pe.  ekamantaṃ  nisinno kho so brāhmaṇamahāsālo
bhagavantaṃ  etadavoca  sutammetaṃ  bho  gotama  pubbakānaṃ brāhmaṇānaṃ
vuḍḍhānaṃ  mahallakānaṃ  ācariyapācariyānaṃ  bhāsamānānaṃ  pubbassudaṃ  ayaṃ
loko  avīci  maññe  phuṭo  hoti  1- manussehi kukkuṭasampātikā
gāmanigamajanapadarājadhāniyoti ko nu kho bho gotama hetu ko paccayo
yenetarahi  manussānaṃ  khayo hoti tanuttaṃ paññāyati gāmāpi agāmā
honti  nigamāpi  anigamā  honti nagarāpi anagarā honti janapadāpi
ajanapadā hontīti.
   {496.1}  Etarahi  brāhmaṇa  manussā  adhammarāgarattā
visamalobhābhibhūtā micchādhammaparetā te adhammarāgarattā visamalobhābhibhūtā
micchādhammaparetā  tiṇhāni  satthāni  gahetvā  aññamaññassa  2-
jīvitā  voropenti  tena  bahū  manussā  kālaṃ  karonti  ayaṃpi
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ahosi. 2 Ma. aññamaññaṃ.
Kho  brāhmaṇa  hetu  ayaṃ  paccayo  yenetarahi  manussānaṃ  khayo
hoti  tanuttaṃ  paññāyati  gāmāpi  agāmā  honti  nigamāpi
anigamā  honti  nagarāpi  anagarā  honti  janapadāpi  ajanapadā
honti.
   {496.2} Puna ca paraṃ brāhmaṇa etarahi manussā adhammarāgarattā
visamalobhābhibhūtā   micchādhammaparetā   tesaṃ   adhammarāgarattānaṃ
visamalobhābhibhūtānaṃ  micchādhammaparetānaṃ  devo  na  sammā  dhāraṃ
anuppavecchati  tena  dubbhikkhaṃ  hoti  dussassaṃ setaṭṭhikaṃ salākāvuttaṃ
tena bahū manussā kālaṃ karonti ayaṃpi kho brāhmaṇa hetu ayaṃ paccayo
yenetarahi  manussānaṃ  khayo hoti tanuttaṃ paññāyati gāmāpi agāmā
honti  nigamāpi  anigamā  honti nagarāpi anagarā honti janapadāpi
ajanapadā honti.
   {496.3} Puna ca paraṃ brāhmaṇa etarahi manussā adhammarāgarattā
visamalobhābhibhūtā   micchādhammaparetā   tesaṃ   adhammarāgarattānaṃ
visamalobhābhibhūtānaṃ  micchādhammaparetānaṃ  yakkhā  vāḷe  amanusse
ossajjanti  tena  bahū  manussā  kālaṃ  karonti  ayaṃpi  kho
brāhmaṇa  hetu  ayaṃ  paccayo  yenetarahi  manussānaṃ  khayo hoti
tanuttaṃ  paññāyati  gāmāpi  agamā  honti  nigamāpi  anigamā
honti  nagarāpi  anagarā  honti  janapadāpi  ajanapadā hontīti .
Abhikkantaṃ  bho  gotama  .pe.  upāsakaṃ  maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu
ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [497]  58  Athakho  vacchagotto  paribbājako yena bhagavā
Tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho
vacchagotto  paribbājako  bhagavantaṃ  etadavoca sutammetaṃ bho gotama
samaṇo  gotamo  evamāha  mayhameva  dānaṃ  dātabbaṃ  nāññesaṃ
dānaṃ  dātabbaṃ mayhameva sāvakānaṃ dānaṃ dātabbaṃ nāññesaṃ sāvakānaṃ
dānaṃ  dātabbaṃ  mayhameva  dinnaṃ  mahapphalaṃ nāññesaṃ  dinnaṃ mahapphalaṃ
mayhameva  sāvakānaṃ  dinnaṃ  mahapphalaṃ  nāññesaṃ  sāvakānaṃ  dinnaṃ
mahapphalanti ye te bho gotama evamāhaṃsu samaṇo gotamo evamāha
mayhameva  dānaṃ dātabbaṃ nāññesaṃ dānaṃ dātabbaṃ mayhameva sāvakānaṃ
dānaṃ  dātabbaṃ  nāññesaṃ  sāvakānaṃ  dānaṃ dātabbaṃ mayhameva dinnaṃ
mahapphalaṃ  nāññesaṃ  dinnaṃ  mahapphalaṃ  mayhameva  sāvakānaṃ  dinnaṃ
mahapphalaṃ  nāññesaṃ  sāvakānaṃ  dinnaṃ  mahapphalanti  kacci te bhoto
gotamassa  vuttavādino  na  ca bhavantaṃ gotamaṃ abhūtena abbhācikkhanti
dhammassa  cānudhammaṃ byākaronti na ca koci sahadhammiko vādānupāto
gārayhaṃ ṭhānaṃ āgacchati anabbhakkhātukāmā hi mayaṃ bhavantaṃ gotamanti.
   {497.1} Ye te vaccha evamāhaṃsu samaṇo gotamo evamāha
mayhameva  dānaṃ  dātabbaṃ  .pe.  nāññesaṃ  sāvakānaṃ  dinnaṃ
mahapphalanti  na  me  te  vuttavādino  abbhācikkhanti  ca pana maṃ
te asatā abhūtena yo kho vaccha paraṃ dānaṃ dadantaṃ vāreti so tiṇṇaṃ
anutarāyakaro  hoti  tiṇṇaṃ  pāripanthiko  katamesaṃ  tiṇṇaṃ  dāyakasusa
Puññantarāyakaro   hoti   paṭiggāhakānaṃ  lābhantarāyakaro  hoti
pubbeva kho panassa attā khato ca hoti upahato ca yo kho vaccha
paraṃ  dānaṃ  dadantaṃ  vāreti  so imesaṃ tiṇṇaṃ antarāyakaro hoti
tiṇṇaṃ pāripanthiko.
   {497.2} Ahaṃ kho pana vaccha evaṃ vadāmi yepi te candanikāya vā
oliggalle vā pāṇā tatrapi yo thālidhovanaṃ vā sarāvadhovanaṃ vā
chaḍḍeti ye tattha pāṇā te tena 1- yāpentūti tatonidānaṃ ahaṃ
vaccha puññassa āgamaṃ vadāmi ko pana vādo manussabhūte . apicāhaṃ
vaccha sīlavato dinnaṃ mahapphalaṃ vadāmi no tathā dussīle 2- so ca hoti
pañcaṅgavippahīno  pañcaṅgasamannāgato  katamāni  pañcaṅgāni  pahīnāni
honti kāmacchando pahīno hoti byāpādo pahīno hoti thīnamiddhaṃ pahīnaṃ
hoti  uddhaccakukkuccaṃ  pahīnaṃ  hoti  vicikicchā  pahīnā hoti imāni
pañcaṅgāni  pahīnāni  honti  katamehi  pañcaṅgehi samannāgato hoti
asekhena  sīlakkhandhena  samannāgato  hoti  asekhena samādhikkhandhena
samannāgato hoti asekhena paññākkhandhena samannāgato hoti asekhena
vimuttikkhandhena  samannāgato  hoti  asekhena vimuttiñāṇadassanakkhandhena
samannāgato  hoti  imehi  paccaṅgehi  samannāgato  hoti  iti
pañcaṅgavippahīne pañcaṅgasamannāgate dinnaṃ mahapphalanti vadāmīti.
     Iti kaṇhāsu setāsu     rohiṇīsu harīsu vā
     kammāsāsu sarūpāsu     gosu pārevatāsu vā
@Footnote: 1 Yu. yena .  2 Ma. dussīlassa.
     Yāsukāsuci 1- etāsu    danto jāyati puṅgavo
     dhorayho balasampanno   kalyāṇajavanikkamo
     tameva bhāre yuñjanti    nāssa vaṇṇaṃ parikkhare
     evameva manussesu       yasmiṃkasmiñci jātiyaṃ 2-
     khattiye brāhmaṇe vesse  sudde caṇḍālapukkuse
     yāsukāsuci etāsu       danto jāyati subbato
     dhammaṭṭho sīlasampanno  saccavādī hirīmano
     pahīnajātimaraṇo        brahmacariyassa kevalī
     pannabhāro visaṃyutto     katakicco anāsavo
     pāragū sabbadhammānaṃ     anupādāya nibbuto
     tasmiṃ ve 3- viraje khette  vipulā hoti dakkhiṇā.
     Bālā ca avijānantā    dummedhā assutāvino
     bahiddhā dadanti dānāni 4-  nahi sante upāsare.
     Ye ca sante upāsenti    sappaññe dhīrasammate
     saddhā ca nesaṃ sugate     mūlajātā patiṭṭhitā
     devalokañca te yanti    kule vā idha jāyare
     anupubbena nibbānaṃ    adhigacchanti paṇḍitāti.
   [498]  59  Athakho  tikaṇṇo  brāhmaṇo  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho
@Footnote: 1 Po. Yu. yāsukāsu ca. ito paraṃ īdisameva . 2 Po. Ma. jātiye. 3 Ma. Yu.
@tasmiṃyeva . 4 Yu. dānā.
Tikaṇṇo   brāhmaṇo   bhagavato   sammukhā   tevijjānaṃ  sudaṃ
brāhmaṇānaṃ   vaṇṇaṃ   bhāsati  evampi  tevijjā  brāhmaṇā
itipi  tevijjā  brāhmaṇāti  . yathākathaṃ pana brāhmaṇa brāhmaṇā
brāhmaṇaṃ  tevijjaṃ  paññāpentīti  .  idha  bho gotama brāhmaṇo
ubhato  sujāto  hoti  mātito  ca  pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko
yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena
ajjhāyako  mantadharo  tiṇṇaṃ  vedānaṃ  pāragū  sanighaṇḍukeṭubhānaṃ
sākkharappabhedānaṃ    itihāsapañcamānaṃ   padako   veyyākaraṇo
lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu  anavayoti  evaṃ  kho  bho  gotama
brāhmaṇā   brāhmaṇaṃ   tevijjaṃ  paññāpentīti  .  aññathā
kho   brāhmaṇa  brāhmaṇā  brāhmaṇaṃ  tevijjaṃ  paññāpenti
aññathā  ca  pana  ariyassa  vinaye  tevijjo  hotīti . yathākathaṃ
pana  bho  gotama  ariyassa  vinaye tevijjo hoti sādhu me bhavaṃ
gotamo  tathā  dhammaṃ  desetu  yathā  ariyassa  vinaye  tevijjo
hotīti   .  tenahi  brāhmaṇa  suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi
bhāsissāmīti  .  evaṃ  bhoti  kho  tikaṇṇo  brāhmaṇo  bhagavato
paccassosi.
   {498.1}  Bhagavā  etadavoca  idha brāhmaṇa bhikkhu vivicceva
kāmehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ
paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ
sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ
dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  pītiyā  ca  virāgā  upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti yantaṃ
Ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ
upasampajja  viharati  sukhassa  ca  pahānā  dukkhassa  ca  pahānā
pubbeva    somanassadomanassānaṃ    atthaṅgamā    adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
   {498.2}  so  evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya    cittaṃ    abhininnāmeti    so
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ
dvepi  jātiyo  tissopi  jātiyo  catassopi  jātiyo  pañcapi
jātiyo  dasapi  jātiyo vīsampi jātiyo tiṃsampi jātiyo cattāḷīsampi
jātiyo   paññāsampi   jātiyo   jātisatampi   jātisahassampi
jātisatasahassampi  anekepi  saṃvaṭṭakappe  anekepi  vivaṭṭakappe
anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto
evaṃvaṇṇo   evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto
so  tato  cuto amutra udapādiṃ tatrāpāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto
evaṃgotto   evaṃvaṇṇo   evamāhāro   evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto  so  tato  cuto  idhūpapannoti  iti  sākāraṃ
sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  ayamassa  paṭhamā
vijjā  adhigatā  hoti  avijjā  vihatā  vijjā  uppannā  tamo
vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ  appamattassa  ātāpino
pahitattassa viharato.
   {498.3}  So  evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
Sattānaṃ  cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti so dibbena cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati cavamāne upapajjamāne
hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage
satte  pajānāti  ime  1-  vata  bhonto sattā kāyaduccaritena
samannāgatā  vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā
ariyānaṃ  upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā
ime vā pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā vacīsucaritena
samannāgatā manosucaritena samannāgatā ariyānaṃ anupavādakā sammādiṭṭhikā
sammādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ upapannāti [2]- iti dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena
satte passati cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe
sugate duggate yathākammūpage satte pajānāti ayamassa dutiyā vijjā
adhigatā hoti avijjā vihatā vijjā uppannā tamo vihato āloko
uppanno yathātaṃ appamattassa ātāpino pahitattassa viharato.
   {498.4} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte āsavānaṃ
khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti so idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ pajānāti ime
@Footnote: 1 Yu. ime vā pana . 2 Yu. so.
Āsavāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ āsavasamudayoti yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhagāminī
paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti.
   {498.5}  Tassa  evaṃ  jānato  evaṃ passato kāmāsavāpi
cittaṃ  vimuccati  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  avijjāsavāpi  cittaṃ
vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti  ayamassa
tatiyā  vijjā  adhigatā  hoti  avijjā  vihatā  vijjā uppannā
tamo   vihato   āloko   uppanno   yathātaṃ  appamattassa
ātāpino pahitattassa viharatoti.
     Anuccāvacasīlassa      nipakassa ca jhāyino
     cittaṃ yassa vasībhūtaṃ      ekaggaṃ susamāhitaṃ
     taṃ ve tamonudaṃ dhīraṃ       tevijjaṃ maccuhāyinaṃ
     hitaṃ devamanussānaṃ      āhu saccappahāyinaṃ 1-
     tīhi vijjāhi sampannaṃ   asammūḷhavihārinaṃ
     buddhaṃ antimasārīraṃ 2-   taṃ namassanti gotamaṃ.
     Pubbenivāsaṃ yo vedī    saggāpāyañca passati
     atho jātikkhayaṃ patto   abhiññāvosito muni
     etāhi tīhi vijjāhi     tevijjo hoti brāhmaṇo
     tamahaṃ vadāmi tevijjaṃ    nāññaṃ lapitalāpananti.
@Footnote: 1 Po. Ma. sabbappahāyinaṃ 2 Po. antimadehadhāraṃ Ma. antimadehinaṃ Yu. antimasarīraṃ.
   Evaṃ kho brāhmaṇa ariyassa vinaye tevijjo hotīti. Aññathā
bho  gotama  brāhmaṇānaṃ tevijjo aññathā ca pana ariyassa vinaye
tevijjo  hoti  imassa  ca bho gotama ariyassa vinaye tevijjassa
brāhmaṇānaṃ  tevijjo  kalaṃ  nāgghati  soḷasiṃ  abhikkantaṃ  bho
gotama  .pe.  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  gotamo  dhāretu  ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [499]  60  Athakho  jānussoṇī  brāhmaṇo  yena  bhagavā
tenupasaṅkami   .pe.   ekamantaṃ   nisinno  kho  jānussoṇī
brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  yassassu  bho  gotama  yañño
vā  saddhaṃ  vā  thālipāko  vā  deyyadhammaṃ  vā  tevijjesu
brāhmaṇesu  dānaṃ  dadeyyāti  .  yathā  kathaṃ  pana  brāhmaṇa
brāhmaṇā  brāhmaṇaṃ  tevijjaṃ  paññāpentīti  .  idha  bho
gotama  brāhmaṇo  ubhato  sujāto  hoti  mātito  ca  pitito
ca   saṃsuddhagahaṇiko   yāva   sattamā  pitāmahayugā  akkhitto
anupakkuṭṭho    jātivādena   ajjhāyako   mantadharo   tiṇṇaṃ
vedānaṃ    pāragū    sanighaṇḍukeṭubhānaṃ    sākkharappabhedānaṃ
itihāsapañcamānaṃ    padako    veyyākaraṇo    lokāyata-
mahāpurisalakkhaṇesu  anavayoti  evaṃ  kho  bho  gotama  brāhmaṇā
brāhmaṇaṃ  tevijjaṃ  paññāpentīti  .  aññathā  kho  brāhmaṇa
brāhmaṇā  brāhmaṇaṃ  tevijjaṃ  paññāpenti  aññathā  ca  pana
ariyassa  vinaye  tevijjo  hotīti  .  yathākathaṃ  pana bho gotama
ariyassa  vinaye tevijjo hoti sādhu me bhavaṃ gotamo tathā dhammaṃ
desetu  yathā ariyassa vinaye tevijjo hotīti . tenahi brāhmaṇa
Suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  .  evaṃ  bhoti  kho
jānussoṇī brāhmaṇo bhagavato paccassosi.
   {499.1}  Bhagavā  etadavoca  idha brāhmaṇa bhikkhu vivicceva
kāmehi  .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati so evaṃ samāhite
citte  parisuddhe  pariyodāte  anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte
kammaniye   ṭhite   āneñjappatte   pubbenivāsānussatiñāṇāya
cittaṃ  abhininnāmeti  so  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati
.pe.  ayamassa  paṭhamā  vijjā  adhigatā  hoti  avijjā  vihatā
vijjā  uppannā  tamo  vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ
appamattassa ātāpino pahitattassa viharato.
   {499.2}  So  evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
sattānaṃ  cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  so  dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati  .pe.
Ayamassa  dutiyā  vijjā  adhigatā  hoti  avijjā  vihatā  vijjā
uppannā  tamo  vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ  appamattassa
ātāpino pahitattassa viharato.
   {499.3}  So  evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
āsavā  naṃ  khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  so  idaṃ  dukkhanti
yathābhūtaṃ   pajānāti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ime  āsavāti  yathābhūtaṃ pajānāti .pe. ayaṃ
āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  tassa  evaṃ
Jānato  evaṃ  passato  kāmāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  bhavāsavāpi
cittaṃ   vimuccati   avijjāsavāpi   cittaṃ   vimuccati  vimuttasmiṃ
vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ
nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti  ayamassa  tatiyā  vijjā  adhigatā
hoti  avijjā  vihatā  vijjā  uppannā  tamo  vihato āloko
uppanno yathātaṃ appamattassa ātāpino pahitattassa viharatoti.
     Yo 1- sīlabbatasampanno  pahitatto samāhito
     cittaṃ yassa vasībhūtaṃ        ekaggaṃ susamāhitaṃ
     pubbenivāsaṃ yo vedī      saggāpāyañca passati
     atho jātikkhayaṃ patto     abhiññāvosito muni
     etāhi tīhi vijjāhi      tevijjo hoti brāhmaṇo
     tamahaṃ vadāmi tevijjaṃ      nāññaṃ lapitalāpananti.
   Evaṃ kho brāhmaṇa ariyassa vinaye tevijjo hotīti. Aññathā
bho  gotama  brāhmaṇānaṃ tevijjo aññathā ca pana ariyassa vinaye
tevijjo  hoti  imassa  ca bho gotama ariyassa vinaye tevijjassa
brāhmaṇānaṃ  tevijjo  kalaṃ  nāgghati  soḷsiṃ abhikkantaṃ bho gotama
.pe.  upāsakaṃ maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ
gatanti.
   [500] 61 Athakho saṅgāravo brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
@Footnote: 1 Yu. so.
Vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho saṅgāravo
brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  mayamassu  bho  gotama  brāhmaṇā
nāma yaññaṃ yajāmapi yajāpemapi tatra bho gotama yo ceva yaññaṃ 1-
yajati  yo  ca  yajāpeti  sabbe  te  anekasārīrikaṃ  puññapaṭipadaṃ
paṭipannā  honti  yadidaṃ  yaññādhikaraṇaṃ  yo  panāyaṃ  bho  gotama
yassa  vā  tassa  vā  kulā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito
ekamattānaṃ   dameti   ekamattānaṃ   sameti   ekamattānaṃ
parinibbāpeti   evamassāyaṃ   ekasārīrikā   2-  puññapaṭipadā
hoti yadidaṃ pabbajjādhikaraṇanti.
   {500.1}  Tenahi  brāhmaṇa  taññevettha paṭipucchissāmi yathā
te  khameyya  tathā naṃ byākareyyāsi taṃ kiṃ maññasi brāhmaṇa idha
tathāgato  loke  uppajjati  arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ
buddho  bhagavā  so  evamāha etthāyaṃ maggo ayaṃ paṭipadā yathā
paṭipanno  ahaṃ  anuttaraṃ  brahmacariyogadhaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
pavedemi  etha  tumhepi  tathā  paṭipajjatha yathā paṭipannā tumhepi
anuttaraṃ  brahmacariyogadhaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja
viharissathāti iti ayaṃ ceva satthā dhammaṃ deseti pare ca tathattāya
paṭipajjanti  tāni  kho  pana  honti anekānipi  satāni anekānipi
sahassāni  anekānipi  satasahassāni  taṃ  kiṃ  maññasi  brāhmaṇa
iccāyaṃ  evaṃ  sante  ekasārīrikā  vā  puññapaṭipadā  hoti
anekasārīrikā vā yadidaṃ pabbajjādhikaraṇanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi 2 Ma. Yu. ekasārīrikaṃ puññapaṭipadaṃ paṭipanno hoti.
   {500.2}  Iccāyaṃpi  bho gotama evaṃ sante anekasārīrikā
puññapaṭipadā  hoti  yadidaṃ  pabbajjādhikaraṇanti  .  evaṃ  vutte
āyasmā  ānando  saṅgāravaṃ  brāhmaṇaṃ  etadavoca  imāsaṃ  te
brāhmaṇa  dvinnaṃ  paṭipadānaṃ  katamā  paṭipadā  khamati  appaṭṭhatarā
ca  appasamārambhatarā  ca  mahapphalatarā  ca  mahānisaṃsatarā cāti .
Evaṃ  vutte  saṅgāravo  brāhmaṇo āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca
seyyathāpi bhavaṃ gotamo bhavañcānando ete me pujjā ete me
pāsaṃsāti.
   {500.3} Dutiyampi kho āyasmā ānando saṅgāravaṃ brāhmaṇaṃ
etadavoca na kho tyāhaṃ brāhmaṇa evaṃ pucchāmi ke vā te pujjā ke
vā te pāsaṃsāti evañca kho tyāhaṃ brāhmaṇa pucchāmi imāsaṃ te
brāhmaṇa  dvinnaṃ  paṭipadānaṃ  katamā  paṭipadā khamati appaṭṭhatarā ca
appasamārambhatarā  ca mahapphalatarā ca mahānisaṃsatarā cāti . dutiyampi
kho  saṅgāravo brāhmaṇo āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca seyyathāpi
bhavaṃ gotamo bhavañcānando ete me pujjā ete me pāsaṃsāti.
   {500.4} Tatiyampi kho āyasmā ānando saṅgāravaṃ brāhmaṇaṃ
etadavoca  na  kho tyāhaṃ brāhmaṇa pucchāmi ke vā te pujjā
ke  vā  te  pāsaṃsāti  evañca  kho tyāhaṃ brāhmaṇa pucchāmi
imāsaṃ  te  brāhmaṇa  dvinnaṃ  paṭipadānaṃ  katamā  paṭipadā  khamati
appaṭṭhatarā  ca  appasamārambhatarā  ca mahapphalatarā ca mahānisaṃsatarā
cāti  .  tatiyampi  kho  saṅgāravo brāhmaṇo āyasmantaṃ ānandaṃ
etadavoca seyyathāpi bhavaṃ gotamo bhavañcānando ete me pujjā ete
Me pāsaṃsāti . athakho bhagavato etadahosi yāvatatiyampi kho saṅgāravo
brāhmaṇo  ānandena  sahadhammikaṃ  pañhaṃ  puṭṭho  saṃsādeti  no
vissajjeti  yannūnāhaṃ  parimoceyyanti  .  athakho  bhagavā saṅgāravaṃ
brāhmaṇaṃ  etadavoca  kānujja  brāhmaṇa  rājantepure rājaparisāyaṃ
sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  antarākathā  udapādīti  .  ayaṃ  khvajja
bho  gotama  rājantepure  rājaparisāyaṃ  sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ
antarākathā  udapādi  pubbassudaṃ  appatarā  ceva  bhikkhū  ahesuṃ
bahutarā  ca  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ  dassesuṃ  etarahi
kho  bahutarā  ceva  bhikkhū  appatarā  ca  uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyaṃ  dassentīti  ayaṃ  khvajja  bho  gotama rājantepure
rājaparisāyaṃ sannisinnānaṃ sannipatitānaṃ antarākathā udapādīti.
   {500.5}  Tīṇi  kho  imāni brāhmaṇa pāṭihāriyāni katamāni
tīṇi  iddhipāṭihāriyaṃ  ādesanāpāṭihāriyaṃ  anusāsanīpāṭihāriyaṃ .
Katamañca  brāhmaṇa iddhipāṭihāriyaṃ idha brāhmaṇa ekacco anekavihitaṃ
iddhividhaṃ  paccanubhoti  ekopi  hutvā  bahudhā hoti bahudhāpi hutvā
eko  hoti  āvibhāvaṃ  tirobhāvaṃ tirokuḍḍaṃ tiropākāraṃ tiropabbataṃ
asajjamāno  gacchati  seyyathāpi  ākāse  paṭhaviyāpi  ummujjanimujjaṃ
karoti  seyyathāpi  udake  udakepi  abhijjamāne gacchati seyyathāpi
paṭhaviyā  ākāsepi  pallaṅkena  kamati seyyathāpi pakkhisakuṇo imepi
candimasuriye  evaṃmahiddhike evaṃmahānubhāve pāṇinā parimasati parimajjati
yāvabrahmalokāpi  kāyena  vasaṃ  vatteti  idaṃ  vuccati  brāhmaṇa
Iddhipāṭihāriyaṃ.
   {500.6}  Katamañca  brāhmaṇa  ādesanāpāṭihāriyaṃ  idha
brāhmaṇa  ekacco  nimittena  ādisati evampi te mano itthampi
te  mano  itipi  te  cittanti so bahuñcepi ādisati tatheva taṃ
hoti  no  aññathā  idha  pana  brāhmaṇa ekacco na heva kho
nimittena ādisati apica kho manussānaṃ vā amanussānaṃ vā devatānaṃ
vā  saddaṃ  sutvā  ādisati evampi te mano itthampi te mano
itipi  te  cittanti  so  bahuñcepi ādisati tatheva taṃ hoti no
aññathā  idha  pana  brāhmaṇa  ekacco  na  heva kho nimittena
ādisati  napi  manussānaṃ  vā  amanussānaṃ vā devatānaṃ vā saddaṃ
sutvā  ādisati  apica  kho  vitakkayato vicārayato vitakkavicārasaddaṃ
sutvā  ādisati  evampi  te  mano  itthampi  te  mano itipi
te  cittanti  so bahuñcepi ādisati tatheva taṃ hoti no aññathā
idha  pana  brāhmaṇa ekacco na heva kho nimittena ādisati napi
manussānaṃ  vā  amanussānaṃ vā devatānaṃ vā saddaṃ sutvā ādisati
napi  vitakkayato  vicārayato  vitakkavicārasaddaṃ  sutvā ādisati apica
kho  avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhiṃ  samāpannassa cetasā ceto paricca
pajānāti  yathā  imassa  bhoto  manosaṅkhārā  paṇihitā  imassa
cittassa  anantarā  amunnāma  vitakkaṃ  vitakkissatīti  so  bahuñcepi
ādisati  tatheva  taṃ  hoti  no  aññathā  idaṃ  vuccati brāhmaṇa
ādesanāpāṭihāriyaṃ.
   {500.7}   Katamañca  brāhmaṇa  anusāsanīpāṭihāriyaṃ  idha
Brāhmaṇa  ekacco  evaṃ  anusāsati  evaṃ  vitakketha  mā evaṃ
vitakkayittha  evaṃ  manasikarotha mā evaṃ manasākattha idaṃ pajahatha idaṃ
upasampajja  viharathāti  idaṃ  vuccati  brāhmaṇa anusāsanīpāṭihāriyaṃ .
Imāni  kho  brāhmaṇa  tīṇi pāṭihāriyāni . imesaṃ te brāhmaṇa
tiṇṇaṃ  pāṭihāriyānaṃ  katamaṃ  pāṭihāriyaṃ  khamati  abhikkantatarañca
paṇītatarañcāti.
   {500.8}  Tatra bho gotama yamidaṃ 1- pāṭihāriyaṃ idhekacco
anekavihitaṃ  iddhividhaṃ  paccanubhoti  .pe.  yāvabrahmalokāpi kāyena
vasaṃ vattetīti idaṃ bho gotama pāṭihāriyaṃ yo ca 2- naṃ karoti so ca 3-
naṃ paṭisaṃvedeti yo ca naṃ karoti tassa 4- ceva taṃ hoti idaṃ me
bho  gotama  pāṭihāriyaṃ  māyāsahadhammarūpaṃ  viya  khāyati yampidaṃ bho
gotama  pāṭihāriyaṃ  idhekacco nimittena ādisati evampi te mano
itthampi te mano itipi te cittanti
   {500.9} so bahuñcepi ādisati tatheva taṃ hoti no aññathā
idha  pana  bho  gotama  ekacco na heva kho nimittena ādisati
apica  kho  manussānaṃ  vā  amanussānaṃ  vā  devatānaṃ vā saddaṃ
sutvā  ādisati ... napi manusasānaṃ vā amanussānaṃ vā  devatānaṃ
vā  saddaṃ  sutvā  ādisati  apica  kho  vitakkayato  vicārayato
vitakkavicārasaddaṃ  sutvā  ādisati  ...  napi vitakkayato vicārayato
vitakkavicārasaddaṃ  sutvā  ādisati apica kho avitakkaṃ avicāraṃ samādhiṃ
samāpannassa  cetasā  ceto  paricca pajānāti yathā imassa bhoto
manosaṅkhārā  paṇihitā  imassa  cittassa  anantarā  amunnāma
@Footnote: 1 Po. Ma. yadidaṃ 2-3 Ma. va.. ito paraṃ īdisameva . 4 Ma. tasseva.
Vitakkaṃ  vitakkissatīti  so  bahuñcepi  ādisati  tatheva  taṃ  hoti
no  aññathāti  idampi  bho  gotama pāṭihāriyaṃ yo ca naṃ karoti
so ca naṃ paṭisaṃvedeti yo ca naṃ karoti tassa ceva taṃ hoti idampi
me  bho  gotama  pāṭihāriyaṃ  māyāsahadhammarūpaṃ  viya  khāyati yañca
kho  idaṃ  bho  gotama pāṭihāriyaṃ idhekacco evaṃ anusāsati evaṃ
vitakketha  mā  evaṃ  vitakkayittha  evaṃ  manasikarotha  mā  evaṃ
manasākattha  idaṃ  pajahatha  idaṃ  upasampajja  viharathāti  idaṃ  me
bho  gotama  pāṭihāriyaṃ  khamati  imesaṃ  tiṇṇaṃ  pāṭihāriyānaṃ
abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   {500.10}  Acchariyaṃ  bho  gotama  abbhutaṃ bho gotama yāva
subhāsitañcidaṃ  bhotā  gotamena  imehi  ca  mayaṃ tīhi pāṭihāriyehi
samannāgataṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  dhārema  bhavañhi  gotamo  anekavihitaṃ
iddhividhaṃ  paccanubhoti  .pe.  yāvabrahmalokāpi kāyena vasaṃ vatteti
bhavañhi  gotamo avitakkaṃ avicāraṃ samādhiṃ samāpannassa cetasā ceto
paricca  pajānāti  yathā  imassa  bhoto  manosaṅkhārā  paṇihitā
imassa   cittassa   anantarā  amunnāma  vitakkaṃ  vitakkissatīti
bhavañhi gotamo evaṃ anusāsati evaṃ vitakketha mā evaṃ vitakkayittha
evaṃ  manasikarotha  mā evaṃ manasākattha idaṃ pajahatha idaṃ upasampajja
viharathāti.
   {500.11}  Addhā kho tyāhaṃ brāhmaṇa āsajja upanīyavācā
bhāsitā  apica  tyāhaṃ  byākarissāmi  ahañhi  brāhmaṇa anekavihitaṃ
iddhividhaṃ  paccanubhomi  .pe.  yāvabrahmalokāpi kāyena vasaṃ vattemi
Ahañhi  brāhmaṇa  avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhiṃ  samāpannassa  cetasā
ceto  paricca  pajānāmi yathā imassa bhoto manosaṅkhārā paṇihitā
imassa  cittassa  anantarā  amunnāma  vitakkaṃ  vitakkissatīti  ahañhi
brāhmaṇa  evaṃ  anusāsāmi  evaṃ vitakketha  mā evaṃ vitakkayittha
evaṃ  manasikarotha  mā evaṃ manasākattha idaṃ pajahatha idaṃ upasampajja
viharathāti.
   {500.12} Atthi pana bho gotama añño ekabhikkhupi yo imehi
tīhi  pāṭihāriyehi  samannāgato  aññatra bhotā gotamenāti . na
kho  brāhmaṇa  ekaṃyeva  sataṃ  na  dve  satāni na tīṇiṃ satāni
na  cattāri  satāni  na  pañca  satāni athakho bhiyyova ye bhikkhū
imehi  tīhi  pāṭihāriyehi  samannāgatāti  . kahaṃ pana bho gotama
etarahi te bhikkhū viharantīti . imasmiṃyeva kho brāhmaṇa bhikkhusaṅgheti.
Abhikkantaṃ  bho  gotama  abhikkantaṃ  bho  gotama  seyyathāpi  bho
gotama  nikkujjitaṃ  vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa
vā  maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ  dhāreyya
cakkhumanto rūpāni dakkhantīti evamevaṃ bhotā gotamena anekapariyāyena
dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ gacchāmi dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ
saraṇaṃ gatanti.
          Brāhmaṇavaggo paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
    dve janā brāhmaṇā ceva  paribbājakena nibbutaṃ
    palobhajappo tikaṇṇo    soṇi saṅgāravena cāti.
           -------------
           Mahāvaggo dutiyo
   [501]  62  Tīṇīmāni  bhikkhave titthāyatanāni yāni paṇḍitehi
samanuyuñjiyamānāni   samanuggāhiyamānāni   samanubhāsiyamānāni  parampi
gantvā  akiriyāya  saṇṭhahanti  katamāni  tīṇi  santi bhikkhave eke
samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo
paṭisaṃvedeti  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā adukkhamasukhaṃ vā sabbantaṃ pubbe
katahetūti santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  sabbantaṃ issaranimmānahetūti santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti
sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā sabbantaṃ ahetuappaccayāti.
   {501.1}  Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  yaṅkiñcāyaṃ purisapuggalo paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā
adukkhamasukhaṃ  vā sabbantaṃ pubbe katahetūti tyāhaṃ upasaṅkamitvā evaṃ
vadāmi saccaṃ kira tumhe āyasmanto evaṃvādino evaṃdiṭṭhino yaṅkiñcāyaṃ
purisapuggalo paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā sabbantaṃ
Pubbe katahetūti . te ce 1- me evaṃ puṭṭhā āmāti paṭijānanti
tyāhaṃ  evaṃ vadāmi tenahāyasmanto pāṇātipātino bhavissanti pubbe
katahetu  adinnādāyino  bhavissanti  pubbe  katahetu  abrahmacārino
bhavissanti  pubbe  katahetu  musāvādino  bhavissanti  pubbe katahetu
pisuṇavācā  bhavissanti  pubbe  katahetu  pharusavācā bhavissanti pubbe
katahetu  samphappalāpino  bhavissanti  pubbe  katahetu  abhijjhāluno
bhavissanti  pubbe  katahetu  byāpannacittā bhavissanti pubbe katahetu
micchādiṭṭhikā bhavissanti pubbe katahetu . pubbe kataṃ kho pana bhikkhave
sārato  paccāgacchataṃ  na hoti chando vā vāyāmo vā idaṃ vā
karaṇīyaṃ  idaṃ  vā  akaraṇīyanti iti karaṇīyākaraṇīye kho pana saccato
thetato  anupalabbhiyamāne  muṭṭhassatīnaṃ  anārakkhānaṃ  viharataṃ na hoti
paccattaṃ  sahadhammiko  samaṇavādo  ayaṃ  kho  me  bhikkhave  tesu
samaṇabrāhmaṇesu  evaṃvādīsu  evaṃdiṭṭhīsu  paṭhamo  sahadhammiko niggaho
hoti.
   {501.2}  Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  yaṅkiñcāyaṃ purisapuggalo paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā
adukkhamasukhaṃ  vā  sabbantaṃ  issaranimmānahetūti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā
evaṃ  vadāmi saccaṃ kira tumhe āyasmanto evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā sabbantaṃ issaranimmānahetūti . te ce 2- me evaṃ puṭṭhā āmāti
paṭijānanti  tyāhaṃ  evaṃ  vadāmi  tenahāyasmanto  pāṇātipātino
@Footnote: 1-2 Po. Ma. ca.
Bhavissanti   issaranimmānahetu   .pe.  micchādiṭṭhikā  bhavissanti
issaranimmānahetu  .  issaranimmānānaṃ  kho  pana  bhikkhave sārato
paccāgacchataṃ na hoti chando vā vāyāmo vā idaṃ vā karaṇīyaṃ idaṃ
vā  akaraṇīyanti  iti  karaṇīyākaraṇīye  kho  pana  saccato thetato
anupalabbhiyamāne  muṭṭhassatīnaṃ  anārakkhānaṃ  viharataṃ  na hoti paccattaṃ
sahadhammiko  samaṇavādo  ayaṃ kho me bhikkhave tesu samaṇabrāhmaṇesu
evaṃvādīsu evaṃdiṭṭhīsu dutiyo sahadhammiko niggaho hoti.
   {501.3}  Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino yaṅkiñcāyaṃ purisapuggalo paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ  vā
adukkhamasukhaṃ  vā  sabbantaṃ  ahetuappaccayāti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā
evaṃ  vadāmi saccaṃ kira tumhe āyasmanto evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā sabbantaṃ ahetuappaccayāti . te ce me evaṃ puṭṭhā āmāti
paṭijānanti  tyāhaṃ  evaṃ  vadāmi  tenahāyasmanto  pāṇātipātino
bhavissanti   ahetuappaccayā   .pe.   micchādiṭṭhikā  bhavissanti
ahetuappaccayā . ahetu 1- kho pana bhikkhave sārato paccāgacchataṃ
na hoti chando vā vāyāmo vā idaṃ vā karaṇīyaṃ idaṃ vā akaraṇīyanti
iti karaṇīyākaraṇīye kho pana saccato thetato anupalabbhiyamāne muṭṭhassatīnaṃ
anārakkhānaṃ  viharataṃ  na  hoti  paccattaṃ  sahadhammiko  samaṇavādo
ayaṃ  kho  me bhikkhave tesu samaṇabrāhmaṇesu evaṃvādīsu evaṃdiṭṭhīsu
@Footnote: 1 Ma. ahetuappaccayaṃ. Yu. ahetuappaccayā.
Tatiyo sahadhammiko niggaho hoti.
   {501.4} Imāni kho bhikkhave tīṇi titthāyatanāni yāni paṇḍitehi
samanuyuñjiyamānāni   samanuggāhiyamānāni   samanubhāsiyamānāni  parampi
gantvā akiriyāya saṇṭhahanti . ayaṃ kho pana bhikkhave mayā dhammo desito
aniggahito  asaṅkiliṭṭho anupavajjo appaṭikkuṭṭho samaṇehi brāhmaṇehi
viññūhi katamo ca bhikkhave mayā dhammo desito aniggahito asaṅkiliṭṭho
anupavajjo  appaṭikkuṭṭho  samaṇehi  brāhmaṇehi  viññūhi  imā  cha
dhātuyoti bhikkhave mayā dhammo desito aniggahito asaṅkiliṭṭho anupavajjo
appaṭikkuṭṭho samaṇehi brāhmaṇehi viññūhi . imāni cha phassāyatanānīti
bhikkhave  mayā  dhammo  desito  aniggahito asaṅkiliṭṭho anupavajjo
appaṭikkuṭṭho  samaṇehi  brāhmaṇehi  viññūhi  .  ime  aṭṭhārasa
manopavicārāti  bhikkhave mayā dhammo desito aniggahito asaṅkiliṭṭho
anupavajjo  appaṭikkuṭṭho  samaṇehi  brāhmaṇehi  viññūhi  . imāni
cattāri  ariyasaccānīti  bhikkhave  mayā  dhammo  desito aniggahito
asaṅkiliṭṭho   anupavajjo   appaṭikkuṭṭho  samaṇehi  brāhmaṇehi
viññūhi.
   {501.5}  Imā  cha dhātuyoti bhikkhave mayā dhammo desito
aniggahito   asaṅkiliṭṭho   anupavajjo   appaṭikkuṭṭho  samaṇehi
brāhmaṇehi   viññūhīti   iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ
paṭicca  vuttaṃ  chayimā  bhikkhave  dhātuyo  paṭhavīdhātu  āpodhātu
tejodhātu     vāyodhātu    ākāsadhātu    viññāṇadhātu
Imā  cha  dhātuyoti  bhikkhave  mayā  dhammo  desito  aniggahito
asaṅkiliṭṭho   anupavajjo   appaṭikkuṭṭho  samaṇehi  brāhmaṇehi
viññūhīti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  idametaṃ  paṭicca  vuttaṃ . imāni cha
phassāyatanānīti   bhikkhave  mayā  dhammo  desito  aniggahito
asaṅkiliṭṭho   anupavajjo   appaṭikkuṭṭho  samaṇehi  brāhmaṇehi
viññūhīti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ  paṭicca vuttaṃ chayimāni
bhikkhave   phassāyatanāni  cakkhuṃ  phassāyatanaṃ  sotaṃ  phassāyatanaṃ
ghānaṃ  phassāyatanaṃ  jivhā  phassāyatanaṃ  kāyo  phassāyatanaṃ  mano
phassāyatanaṃ  imāni  cha  phassāyatanānīti  bhikkhave  mayā  dhammo
desito   aniggahito   asaṅkiliṭṭho   anupavajjo  appaṭikkuṭṭho
samaṇehi  brāhmaṇehi  viññūhīti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  idametaṃ
paṭicca vuttaṃ.
   {501.6} Ime aṭṭhārasa manopavicārāti bhikkhave mayā dhammo
desito  aniggahito  asaṅkiliṭṭho  anupavajjo  appaṭikkuṭṭho samaṇehi
brāhmaṇehi  viññūhīti  iti  kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ
cakkhunā  rūpaṃ  disvā somanassaṭṭhāniyaṃ rūpaṃ upavicarati domanassaṭṭhāniyaṃ
rūpaṃ upavicarati upekkhāṭṭhāniyaṃ rūpaṃ upavicarati sotena saddaṃ sutvā ...
Ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ sāyitvā ... Kāyena phoṭṭhabbaṃ
phusitvā  ... manasā dhammaṃ viññāya somanassaṭṭhāniyaṃ dhammaṃ upavicarati
domanassaṭṭhāniyaṃ  dhammaṃ  upavicarati  upekkhāṭṭhāniyaṃ  dhammaṃ  upavicarati
ime aṭṭhārasa manopavicārāti bhikkhave mayā dhammo desito aniggahito
asaṅkiliṭṭho  anupavajjo  appaṭikkuṭṭho  samaṇehi brāhmaṇehi viññūhīti
Iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {501.7}  Imāni cattāri ariyasaccānīti bhikkhave mayā dhammo
desito  aniggahito  asaṅkiliṭṭho  anupavajjo  appaṭikkuṭṭho samaṇehi
brāhmaṇehi  viññūhīti  iti  kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ
channaṃ  bhikkhave  dhātūnaṃ  upādāya gabbhassāvakkanti hoti okkantiyā
sati  nāmarūpaṃ  nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  saḷāyatanapaccayā  phasso
phassapaccayā  vedanā vediyamānassa kho panāhaṃ bhikkhave idaṃ dukkhanti
paññāpemi  ayaṃ  dukkhasamudayoti  paññāpemi  ayaṃ  dukkhanirodhoti
paññāpemi ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti paññāpemi
   {501.8} katamañca bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ jātipi dukkhā jarāpi
dukkhā  [1]- maraṇampi dukkhaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi dukkhā
appiyehi 2- sampayogo dukkho piyehi vippayogo dukkho yampicchaṃ na
labhati  tampi  dukkhaṃ saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā idaṃ vuccati
bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ
   {501.9}  katamañca  bhikkhave  dukkhasamudayo  3-  ariyasaccaṃ
avijjāpaccayā  saṅkhārā  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā
nāmarūpaṃ   nāmarūpapaccayā   saḷāyatanaṃ   saḷāyatanapaccayā  phasso
phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā  taṇhāpaccayā
upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ     sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā     sambhavanti
evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti  idaṃ  vuccati
bhikkhave dukkhasamudayo 4- ariyasaccaṃ
   {501.10} katamañca bhikkhave dukkhanirodho 5- ariyasaccaṃ avijjāya
@Footnote: 1 Po. Yu. byādhipi dukkhā. 2 Po. Ma. Yu. appiyehi ... dukkhoti ime pāṭhā
@natthi. 3-4 Po. Ma. Yu. dukkhasamudayaṃ. 5 Po. Ma. Yu. dukkhanirodhaṃ.
Tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho saṅkhāranirodhā viññāṇanirodho
viññāṇanirodhā   nāmarūpanirodho   nāmarūpanirodhā  saḷāyatananirodho
saḷāyatananirodhā phassanirodho phassanirodhā vedanānirodho vedanānirodhā
taṇhānirodho   taṇhānirodhā   upādānanirodho   upādānanirodhā
bhavanirodho   bhavanirodhā   jātinirodho   jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  nirujjhanti  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hoti idaṃ vuccati bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccaṃ
   {501.11} katamañca bhikkhave dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ
ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvācā  sammākammanto  sammāājīvo  sammāvāyāmo  sammāsati
sammāsamādhi  idaṃ  vuccati bhikkhave dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ
imāni cattāri ariyasaccānīti bhikkhave mayā dhammo desito aniggahito
asaṅkiliṭṭho   anupavajjo   appaṭikkuṭṭho  samaṇehi  brāhmaṇehi
viññūhīti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttanti.
   [502]  63  Tīṇīmāni  bhikkhave  amātāputtikāni  bhayānīti
assutavā  puthujjano  bhāsati katamāni tīṇi hoti so bhikkhave samayo
yaṃ  mahāaggiḍāho  vuṭṭhāti  mahāaggiḍāhe  kho  pana  bhikkhave
vuṭṭhite  tena  gāmāpi  ḍayhanti  nigamāpi  ḍayhanti  nagarāpi
ḍayhanti  gāmesupi  ḍayhamānesu  nigamesupi  ḍayhamānesu  nagaresupi
ḍayhamānesu  tattha  mātāpi  puttaṃ  na  paṭilabhati  puttopi  mātaraṃ
Na  paṭilabhati  idaṃ  bhikkhave  paṭhamaṃ  amātāputtikaṃ  bhayanti assutavā
puthujjano bhāsati.
   {502.1} Puna ca paraṃ bhikkhave hoti so samayo yaṃ mahāmegho
vuṭṭhāti  mahāmeghe  kho  pana  bhikkhave  vuṭṭhite  mahāudakavāhako
sañjāyati  mahāudakavāhake  [1]-  sañjāte  tena  gāmāpi
vuyhanti   nigamāpi   vuyhanti   nagarāpi   vuyhanti  gāmesupi
vuyhamānesu  nigamesupi  vuyhamānesu  nagaresupi  vuyhamānesu  tattha
mātāpi  puttaṃ  na  paṭilabhati  puttopi  mātaraṃ  na  paṭilabhati  idaṃ
bhikkhave dutiyaṃ amātāputtikaṃ bhayanti assutavā puthujjano bhāsati.
   {502.2} Puna ca paraṃ bhikkhave hoti so samayo yaṃ bhayaṃ hoti
aṭavīsaṅkopo  cakkasamārūḷhā  jānapadā  pariyāyanti  bhaye  kho
pana  bhikkhave  sati  aṭavīsaṅkope  cakkasamārūḷhesu  jānapadesu
pariyāyantesu  tattha  mātāpi  puttaṃ  na  paṭilabhati  puttopi mātaraṃ
na  paṭilabhati  idaṃ  bhikkhave  tatiyaṃ  amātāputtikaṃ  bhayanti assutavā
puthujjano  bhāsati  .  imāni  kho  bhikkhave  tīṇi amātāputtikāni
bhayānīti assutavā puthujjano bhāsati.
   {502.3} Tāni kho panimāni bhikkhave tīṇi samātāputtikāniyeva
bhayāni  amātāputtikāni  2-  bhayānīti  assutavā  puthujjano bhāsati
katamāni  tīṇi  hoti so bhikkhave samayo yaṃ mahāaggiḍāho vuṭṭhāti
mahāaggiḍāhe kho pana bhikkhave vuṭṭhite tena gāmāpi ḍayhanti nigamāpi
ḍayhanti nagarāpi ḍayhanti gāmesupi ḍayhamānesu nigamesupi ḍayhamānesu
nagaresupi  ḍayhamānesu  hoti so samayo yaṃ kadāci karahaci mātāpi
@Footnote: 1 Ma. kho pana bhikkhave sañjāyante . 2 Po. Yu. amātāputtikāniyeva.
Puttaṃ  paṭilabhati  puttopi  mātaraṃ  paṭilabhati  idaṃ  bhikkhave  paṭhamaṃ
samātāputtikaññeva   bhayaṃ   amātāputtikaṃ   bhayanti   assutavā
puthujjano bhāsati.
   {502.4} Puna  ca paraṃ bhikkhave hoti so samayo yaṃ mahāmegho
vuṭṭhāti  mahāmeghe  kho  pana  bhikkhave  vuṭṭhite  mahāudakavāhako
sañjāyati  mahāudakavāhake  sañjāte tena gāmāpi vuyhanti nigamāpi
vuyhanti  nagarāpi  vuyhanti  gāmesupi  vuyhamānesu  nigamesupi
vuyhamānesu  nagaresupi  vuyhamānesu  hoti  so  samayo yaṃ kadāci
karahaci  mātāpi  puttaṃ  paṭilabhati  puttopi  mātaraṃ  paṭilabhati  idaṃ
bhikkhave  dutiyaṃ samātāputtikaññeva bhayaṃ amātāputtikaṃ bhayanti assutavā
puthujjano bhāsati.
   {502.5} Puna ca paraṃ bhikkhave hoti so samayo yaṃ bhayaṃ hoti
aṭavīsaṅkopo  cakkasamārūḷhā  jānapadā  pariyāyanti  bhaye  kho
pana  bhikkhave  sati  aṭavīsaṅkope  cakkasamārūḷhesu  jānapadesu
pariyāyantesu  hoti  so  samayo  yaṃ kadāci karahaci mātāpi puttaṃ
paṭilabhati puttopi mātaraṃ paṭilabhati idaṃ bhikkhave tatiyaṃ samātāputtikaññeva
bhayaṃ  amātāputtikaṃ bhayanti assutavā puthujjano bhāsati . imāni kho
bhikkhave  tīṇi  samātāputtikāniyeva  bhayāni  amātāputtikāni bhayānīti
assutavā puthujjano bhāsati.
   {502.6}   Tīṇīmāni   bhikkhave  amātāputtikāni  bhayāni
katamāni  tīṇi  jarābhayaṃ  byādhibhayaṃ  maraṇabhayaṃ 1- na bhikkhave mātā
puttaṃ  jīramānaṃ  evaṃ  labhati  ahaṃ  jīrāmi  mā me putto jīrīti
putto  vā  pana  mātaraṃ jīramānaṃ na evaṃ labhati ahaṃ jīrāmi mā
@Footnote: 1 Po. Ma. maraṇabhayanti.
Me mātā jīrīti . na bhikkhave mātā puttaṃ byādhiyamānaṃ evaṃ labhati
ahaṃ  byādhiyāmi  mā me putto byādhiyīti putto vā pana mātaraṃ
byādhiyamānaṃ  na  evaṃ  labhati  ahaṃ  byādhiyāmi  mā  me mātā
byādhiyīti  .  na  bhikkhave mātā puttaṃ miyyamānaṃ evaṃ labhati ahaṃ
miyyāmi  mā  me  putto  miyyīti  putto  vā  pana  mātaraṃ
miyyamānaṃ  na  evaṃ labhati ahaṃ miyyāmi mā me mātā miyyīti .
Imāni kho bhikkhave tīṇi amātāputtikāni bhayāni 1-.
   {502.7} Atthi bhikkhave maggo atthi paṭipadā imesañca tiṇṇaṃ
samātāputtikānaṃ  bhayānaṃ  imesañca  tiṇṇaṃ  amātāputtikānaṃ  bhayānaṃ
pahānāya samatikkamāya saṃvattati katamo ca bhikkhave maggo katamā [2]-
paṭipadā  imesañca  tiṇṇaṃ  samātāputtikānaṃ  bhayānaṃ  imesañca tiṇṇaṃ
amātāputtikānaṃ  bhayānaṃ  pahānāya  samatikkamāya  saṃvattati  ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo
sammāvācā  sammākammanto  sammāājīvo  sammāvāyāmo  sammāsati
sammāsamādhi  ayaṃ  kho bhikkhave maggo ayaṃ paṭipadā imesañca tiṇṇaṃ
samātāputtikānaṃ  bhayānaṃ  imesañca  tiṇṇaṃ  amātāputtikānaṃ  bhayānaṃ
pahānāya samatikkamāya saṃvattatīti.
   [503] 64 Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikaṃ caramāno mahatā
bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  yena  venāgapuraṃ nāma kosalānaṃ brāhmaṇagāmo
tadavasari  .  assosuṃ  kho  venāgapurikā  brāhmaṇagahapatikā samaṇo
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhayānīti . 2 Po. Ma. ca.
Khalu  bho  gotamo  sakyaputto  sakyakulā  pabbajito  venāgapuraṃ
anuppatto  taṃ  kho  pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃ kalyāṇo kittisaddo
abbhuggato  itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ
buddho  bhagavā  1-  so  imaṃ  lokaṃ  sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ
sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
pavedeti   so   dhammaṃ  deseti  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ   sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  pakāseti  sādhu  kho  pana  tathārūpānaṃ  arahataṃ dassanaṃ
hotīti.
   {503.1}  Athakho venāgapurikā brāhmaṇagahapatikā yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  appekacce  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  bhagavatā  saddhiṃ sammodiṃsu sammodanīyaṃ
kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu appekacce yena bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  nāmagottaṃ
sāvetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu appekacce tuṇhībhūtā ekamantaṃ nisīdiṃsu
ekamantaṃ  nisinno  kho  venāgapuriko  vacchagotto  brāhmaṇo
bhagavantaṃ etadavoca acchariyaṃ bho gotama abbhutaṃ bho gotama yāvañcidaṃ
bhoto  gotamassa  vippasannāni  indriyāni  parisuddho  chavivaṇṇo
pariyodāto  seyyathāpi  bho  gotama  sāradaṃ  badarapaṇḍuṃ  parisuddhaṃ
hoti  pariyodātaṃ  evameva bhoto gotamassa vippasannāni indriyāni
@Footnote: 1 Po. Ma. bhagavāti.
Parisuddho  chavivaṇṇo  pariyodāto  seyyathāpi  bho gotama tālapakkaṃ
sampati  bandhanā  pamuttaṃ  parisuddhaṃ hoti pariyodātaṃ evameva bhoto
gotamassa  vippasannāni  indriyāni  parisuddho  chavivaṇṇo pariyodāto
seyyathāpi  bho  gotama  nekkhaṃ jambonadaṃ dakkhakammāraputtasuparikammakataṃ
kusalasampahaṭṭhaṃ 1- paṇḍukambale nikkhittaṃ bhāsate ca tapate ca virocati
ca evameva bhoto gotamassa vippasannāni indriyāni parisuddho chavivaṇṇo
pariyodāto  yāni nūna 2- tāni bho gotama  uccāsayanamahāsayanāni
seyyathīdaṃ  āsandi  pallaṅko  goṇako cittikā 3- paṭikā paṭalikā
tūlikā  vikatikā  uddhalomī  ekantalomī  kaṭṭhissaṃ  koseyyaṃ kuttakaṃ
hatthattharaṃ  assattharaṃ  rathattharaṃ  ajinappaveṇi  kādasimigapavarapaccattharaṇaṃ
sauttaracchadaṃ  ubhatolohitakupadhānaṃ  evarūpānaṃ  nūna  bhavaṃ  gotamo
uccāsayanamahāsayanānaṃ nikāmalābhī akicchalābhī akasiralābhīti.
   {503.2} Yāni kho pana tāni brāhmaṇa uccāsayanamahāsayanāni
seyyathīdaṃ  āsandi  ...  ubhatolohitakupadhānaṃ  dullabhāni  tāni
pabbajitānaṃ  laddhāni  ca  4-  na  kappanti  tīṇi  kho  imāni
brāhmaṇa   uccāsayanamahāsayanāni  yesāhaṃ  etarahi  nikāmalābhī
akicchalābhī  akasiralābhī  katamāni  tīṇi  dibbaṃ  uccāsayanamahāsayanaṃ
brahmaṃ   uccāsayanamahāsayanaṃ   ariyaṃ  uccāsayanamahāsayanaṃ  imāni
kho  brāhmaṇa  tīṇi  uccāsayanamahāsayanāni   yesāhaṃ  etarahi
nikāmalābhī akicchalābhī akasiralābhīti.
@Footnote: 1 Ma. ukkāmukhe sukusalasampahaṭṭhaṃ . 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Po. Yu.
@cittakā. Ma. cittako. 4 Po. Ma. ca pana.
   {503.3}  Katamaṃ pana taṃ bho gotama dibbaṃ uccāsayanamahāsayanaṃ
yassa  bhavaṃ  gotamo  etarahi nikāmalābhī akicchalābhī akasiralābhīti .
Idhāhaṃ  brāhmaṇa  yaṃ gāmaṃ vā nigamaṃ vā upanissāya viharāmi so
pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  tameva  gāmaṃ vā nigamaṃ
vā   piṇḍāya  pavisāmi  so  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto
vanantaṃyeva 1- pacārayāmi 2- so yadeva tattha honti tiṇāni vā
paṇṇāni  vā  tāni ekajjhaṃ saṅgharitvā nisīdāmi pallaṅkaṃ ābhujitvā
ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā
   {503.4} so vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ
savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharāmi
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ
avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharāmi
pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharāmi sato ca sampajāno sukhañca
kāyena  paṭisaṃvedemi  yantaṃ  ariyā  ācikkhanti  upekkhako satimā
sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharāmi  sukhassa  ca pahānā
dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā
adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ   upasampajja
viharāmi  so  ce  ahaṃ brāhmaṇa evambhūto caṅkamāmi dibbo me
eso tasmiṃ samaye caṅkamo hoti so ce ahaṃ brāhmaṇa evambhūto
tiṭṭhāmi  dibbaṃ  me  etaṃ  tasmiṃ  samaye  ṭhānaṃ  hoti so ce
ahaṃ  brāhmaṇa  evambhūto  nisīdāmi  dibbaṃ  me  etaṃ  tasmiṃ
@Footnote: 1 Ma. vanantayeva pavisāmi. ito paraṃ īdisameva. 2 Po. patārayāmi. ito paraṃ
@ īdisameva.
Samaye āsanaṃ hoti so ce ahaṃ brāhmaṇa evambhūto seyyaṃ kappemi
dibbaṃ me etaṃ tasmiṃ samaye uccāsayanamahāsayanaṃ hoti idaṃ kho taṃ 1-
brāhmaṇa  dibbaṃ  uccāsayanamahāsayanaṃ  yassāhaṃ  etarahi  nikāmalābhī
akicchalābhī akasiralābhīti.
   {503.5} Acchariyaṃ bho gotama abbhutaṃ bho gotama ko cañño
evarūpassa  dibbassa  uccāsayanamahāsayanassa  nikāmalābhī  bhavissati
akicchalābhī  akasiralābhī  aññatra bhotā gotamena katamaṃ pana taṃ bho
gotama  brahmaṃ  uccāsayanamahāsayanaṃ  yassa  bhavaṃ  gotamo  etarahi
nikāmalābhī akicchalābhī akasiralābhīti.
   {503.6} Idhāhaṃ brāhmaṇa yaṃ gāmaṃ vā nigamaṃ vā upanissāya
viharāmi  so  pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya tameva gāmaṃ
vā  nigamaṃ  vā piṇḍāya pavisāmi so pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto
vanantaṃyeva  pacārayāmi so yadeva tattha honti tiṇāni vā paṇṇāni
vā tāni ekajjhaṃ saṅgharitvā nisīdāmi pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ
paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā so mettāsahagatena cetasā ekaṃ
disaṃ pharitvā viharāmi tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho
tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena
cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena abyāpajjhena
pharitvā viharāmi karuṇāsahagatena cetasā ... muditāsahagatena cetasā
...  upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ disaṃ pharitvā viharāmi tathā
dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena
mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā  viharāmi
so ce ahaṃ brāhmaṇa evambhūto caṅkamāmi brahmā me eso tasmiṃ
samaye caṅkamo hoti so ce ahaṃ brāhmaṇa evambhūto tiṭṭhāmi ...
Nisīdāmi  ...  seyyaṃ  kappemi  brahmaṃ  me  etaṃ tasmiṃ samaye
uccāsayanamahāsayanaṃ  hoti  idaṃ  kho  taṃ  brāhmaṇa  brahmaṃ
uccāsayanamahāsayanaṃ   yassāhaṃ   etarahi  nikāmalābhī  akicchalābhī
akasiralābhīti.
   {503.7} Acchariyaṃ bho gotama abbhutaṃ bho gotama ko cañño
evarūpassa  brahmassa  uccāsayanamahāsayanassa  nikāmalābhī  bhavissati
akicchalābhī  akasiralābhī  aññatra bhotā gotamena katamaṃ pana taṃ bho
gotama  ariyaṃ  uccāsayanamahāsayanaṃ  yassa  bhavaṃ  gotamo  etarahi
nikāmalābhī  akicchalābhī  akasiralābhīti  .  idhāhaṃ brāhmaṇa yaṃ gāmaṃ
vā  nigamaṃ  vā  upanissāya  viharāmi so pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  tameva  gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya pavisāmi so
pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkanto   vanantaṃyeva   pacārayāmi  so
yadeva  tattha  honti  tiṇāni  vā  paṇṇāni  vā  tāni ekajjhaṃ
saṅgharitvā  nisīdāmi  pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya
parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  so evaṃ pajānāmi rāgo me pahīno
ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṅgato  āyatiṃ  anuppādadhammo
doso  me  pahīno ucchinnamūlo tālāvatthukato anabhāvaṅgato āyatiṃ
anuppādadhammo  moho  me  pahīno  ucchinnamūlo  tālāvatthukato
Anabhāvaṅgato  āyatiṃ  anuppādadhammo  so  ce  ahaṃ  brāhmaṇa
evambhūto  caṅkamāmi ariyo me eso tasmiṃ samaye caṅkamo hoti
so ce ahaṃ brāhmaṇa evambhūto tiṭṭhāmi ... nisīdāmi ... Seyyaṃ
kappemi  ariyaṃ  me  etaṃ  tasmiṃ  samaye uccāsayanamahāsayanaṃ hoti
idaṃ  kho  taṃ  brāhmaṇa  ariyaṃ uccāsayanamahāsayanaṃ yassāhaṃ etarahi
nikāmalābhī akicchalābhī akasiralābhīti.
   {503.8} Acchariyaṃ  bho gotama abbhutaṃ bho gotama ko cañño
evarūpassa  ariyassa  uccāsayanamahāsayanassa  nikāmalābhī  bhavissati
akicchalābhī  akasiralābhī  aññatra  bhotā  gotamena  abhikkantaṃ
bho  gotama  abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi bho gotama nikkujjitaṃ
vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ
ācikkheyya andhakāre vā telappajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto rūpāni
dakkhantīti evamevaṃ [1]- bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo pakāsito
ete  mayaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāma  dhammañca bhikkhusaṅghañca
upāsake no bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupete saraṇaṃ gateti.
   [504] 65 Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate.
Tena kho pana samayena sarabho nāma paribbājako acirapakkanto hoti
imasmā dhammavinayā so rājagahe parisati evaṃ vācaṃ bhāsati aññāto
mayā  samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ 2- dhammo aññāya ca panāhaṃ samaṇānaṃ
sakyaputtiyānaṃ  dhammaṃ  evāhaṃ  tasmā  dhammavinayā  apakkantoti .
Athakho  sambahulā  bhikkhū  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya
@Footnote: 1 Ma. kho . 2 Po. Ma. sakyaputtikānaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Rājagahaṃ piṇḍāya pavisiṃsu . assosuṃ kho te bhikkhū sarabhassa paribbājakassa
rājagahe  parisati  evaṃ  vācaṃ bhāsamānassa aññāto mayā samaṇānaṃ
sakyaputtiyānaṃ  dhammo  aññāya  ca  panāhaṃ  samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ
dhammaṃ  evāhaṃ  tasmā dhammavinayā apakkantoti . athakho te bhikkhū
rājagahe  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantā  yena
bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdiṃsu  ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ sarabho
nāma  bhante  paribbājako  acirapakkanto  imasmā  dhammavinayā so
rājagahe  parisati  evaṃ  vācaṃ  bhāsati  aññāto  mayā  samaṇānaṃ
sakyaputtiyānaṃ  dhammo  aññāya  ca  panāhaṃ  samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ
dhammaṃ  evāhaṃ  tasmā  dhammavinayā apakkantoti sādhu bhante bhagavā
yena  sappiniyā 1- tīraṃ paribbājakārāmo yena sarabho paribbājako
tenupasaṅkamatu anukampaṃ upādāyāti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
   {504.1}  Athakho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā vuṭṭhito
yena  sappiniyā 2- tīraṃ paribbājakārāmo yena sarabho paribbājako
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  nisajja  kho
bhagavā sarabhaṃ paribbājakaṃ etadavoca saccaṃ kira tvaṃ sarabha evaṃ vadesi
aññāto  mayā  samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ  dhammo aññāya ca panāhaṃ
samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ dhammaṃ evāhaṃ tasmā dhammavinayā apakkantoti.
Evaṃ vutte sarabho paribbājako tuṇhī ahosi . dutiyampi kho bhagavā
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. sappinikā. ito paraṃ īdisameva.
Sarabhaṃ  paribbājakaṃ  etadavoca  vadehi  sarabha  kinti  te aññāto
samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ  dhammo  sace  te  aparipūraṃ  bhavissati ahaṃ
paripūressāmi  sace pana te paripūraṃ bhavissati ahaṃ anumodissāmīti .
Dutiyampi  kho  sarabho  paribbājako  tuṇhī  ahosi . tatiyampi kho
bhagavā  sarabhaṃ  paribbājakaṃ etadavoca mayā 1- kho sarabha paññāyati
samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ  dhammo  vadehi  sarabha  kinti te aññāto
samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ  dhammo  sace  te  aparipūraṃ  bhavissati ahaṃ
paripūressāmi  sace pana te paripūraṃ bhavissati ahaṃ anumodissāmīti .
Tatiyampi kho sarabho paribbājako tuṇhī ahosi. Athakho te paribbājakā 2-
sarabhaṃ  paribbājakaṃ  etadavocuṃ  yadeva kho tvaṃ āvuso sarabha samaṇaṃ
gotamaṃ  yāceyyāsi  tadeva  te  samaṇo gotamo pavāreti vadehi
āvuso  sarabha  kinti  te  aññāto samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ dhammo
sace  te  aparipūraṃ  bhavissati  samaṇo  gotamo  paripūressati sace
pana te paripūraṃ bhavissati samaṇo gotamo anumodissatīti.
   {504.2} Evaṃ vutte sarabho paribbājako tuṇhībhūto maṅkubhūto
pattakkhandho  adhomukho  pajjhāyanto  appaṭibhāṇo  nisīdi  . athakho
bhagavā  sarabhaṃ  paribbājakaṃ  tuṇhībhūtaṃ  maṅkubhūtaṃ  pattakkhandhaṃ  adhomukhaṃ
pajjhāyantaṃ  appaṭibhāṇaṃ  viditvā  te  paribbājake  etadavoca
yo  kho  maṃ  paribbājakā  3-  evaṃ  vadeyya  sammāsambuddhassa
te   paṭijānato   ime   dhammā   anabhisambuddhāti   tamahaṃ
@Footnote: 1 Ma. yo kho . 2 Yu. paribbājakā rājagahakā . 3 Po. Yu. paribbājako.
@ito paraṃ īdisameva.
Tattha  sādhukaṃ  samanuyuñjeyyaṃ  samanuggāheyyaṃ  samanubhāseyyaṃ  so
vata   mayā   sādhukaṃ   samanuyuñjiyamāno   samanuggāhiyamāno
samanubhāsiyamāno  aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  so  tiṇṇaṃ  ṭhānānaṃ
nāññataraṃ  ṭhānaṃ  nigaccheyya  aññena  vā  aññaṃ  paṭicarissati
bahiddhā   kathaṃ  apanāmessati  kopañca  dosañca  appaccayañca
pātukarissati  tuṇhībhūto  vā  maṅkubhūto  pattakkhandho  adhomukho
pajjhāyanto   appaṭibhāṇo   nisīdissati   seyyathāpi   sarabho
paribbājako  yo  kho  maṃ  paribbājakā  evaṃ vadeyya khīṇāsavassa
te  paṭijānato  ime  āsavā  aparikkhīṇāti  tamahaṃ  tattha sādhukaṃ
samanuyuñjeyyaṃ  samanuggāheyyaṃ  samanubhāseyyaṃ  so  vata  mayā
sādhukaṃ   samanuyuñjiyamāno   samanuggāhiyamāno   samanubhāsiyamāno
aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  so  tiṇṇaṃ  ṭhānānaṃ  nāññataraṃ ṭhānaṃ
nigaccheyya  aññena  vā  aññaṃ  paṭicarissati  bahiddhā  kathaṃ
apanāmessati   kopañca   dosañca   appaccayañca   pātukarissati
tuṇhībhūto  vā  maṅkubhūto  pattakkhandho  adhomukho  pajjhāyanto
appaṭibhāṇo nisīdissati seyyathāpi sarabho paribbājako
   {504.3} yo kho maṃ paribbājakā evaṃ vadeyya yassa kho pana te
atthāya dhammo desito so na niyyāti takkarassa sammādukkhakkhayāyāti
tamahaṃ  tattha  sādhukaṃ  samanuyuñjeyyaṃ  samanuggāheyyaṃ  samanubhāseyyaṃ
so   vata  mayā  sādhukaṃ  samanuyuñjiyamāno  samanuggāhiyamāno
samanubhāsiyamāno  aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  so  tiṇṇaṃ  ṭhānānaṃ
nāññataraṃ  ṭhānaṃ  nigaccheyya  aññena vā aññaṃ paṭicarissati bahiddhā
Kathaṃ  apanāmessati  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukarissati
tuṇhībhūto  vā  maṅkubhūto  pattakkhandho  adhomukho  pajjhāyanto
appaṭibhāṇo nisīdissati seyyathāpi sarabho paribbājakoti.
   {504.4}  Athakho  bhagavā  sappiniyā  tīre paribbājakārāme
tikkhattuṃ  sīhanādaṃ  naditvā  vehāsaṃ  pakkāmi  .  athakho  te
paribbājakā  acirapakkantassa  bhagavato  sarabhaṃ  paribbājakaṃ  samantato
vācāya  sannitodakena  sañjambhariṃ  akaṃsu  seyyathāpi  āvuso sarabha
brahāraññe  jarasigālo  sīhanādaṃ  nadissāmīti  segālakaṃyeva  1-
nadati bheraṇḍakaṃyeva nadati evameva kho tvaṃ āvuso sarabha aññatreva
samaṇena gotamena sīhanādaṃ nadissāmīti segālakaṃyeva 2- nadasi bheraṇḍakaṃyeva
nadasi seyyathāpi āvuso sarabha ambakamaddarī 3- pussakaravitaṃ 4- ravissāmīti
ambakamaddarīravitaṃyeva 5- ravati evameva kho tvaṃ āvuso sarabha aññatreva
samaṇena  gotamena  pussakaravitaṃ  ravissāmīti ambakamaddarīravitaṃyeva ravasi
seyyathāpi  āvuso sarabha usabho suññāya gosālāya gambhīraṃ naditabbaṃ
maññati  evameva  kho  tvaṃ  āvuso  sarabha  aññatreva  samaṇena
gotamena  gambhīraṃ naditabbaṃ maññasīti . athakho te paribbājakā sarabhaṃ
paribbājakaṃ samantato vācāya sannitodakena sañjambhariṃ akaṃsūti.
   [505] 66 Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikaṃ caramāno mahatā
bhikkhusaṅghena saddhiṃ yena kesaputtaṃ nāma kālāmānaṃ nigamo tadavasari.
Assosuṃ kho kesaputtiyā kālāmā samaṇo khalu bho gotamo sakyaputto
@Footnote: 1-2 Ma. siṅgālakaṃyeva. ito paraṃ īdisameva . 3 Ma. ambukasañcarī.
@4 Ma. purisakaravitaṃ. 5 Ma. ambukasañcariravitaṃyeva . 6 Ma. kesamuttaṃ.
Sakyakulā  pabbajito  kesaputtaṃ  anuppatto  taṃ  kho  pana bhagavantaṃ
gotamaṃ  evaṃ  kalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato  itipi so bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho bhagavā so imaṃ lokaṃ
sadevakaṃ  samārakaṃ  sabrahmakaṃ  sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ sadevamanussaṃ sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  pavedeti  so  dhammaṃ  deseti  ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  sādhu  kho  pana tathārūpānaṃ arahataṃ
dassanaṃ hotīti.
   {505.1} Athakho kesaputtiyā kālāmā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   appekacce   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu  appekacce  bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu appekacce yena bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  nāmagottaṃ
sāvetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu appekacce tuṇhībhūtā ekamantaṃ nisīdiṃsu
ekamantaṃ nisinnā kho 1- kesaputtiyā kālāmā bhagavantaṃ etadavocuṃ
santi  bhante  eke  samaṇabrāhmaṇā  kesaputtaṃ  āgacchanti  te
sakaṃyeva vādaṃ dīpenti jotenti paravādaṃ 2- pana khuṃsenti vambhenti
paribhavanti opapakkhiṃ 3- karonti aparepi bhante eke samaṇabrāhmaṇā
kesaputtaṃ āgacchanti tepi sakaṃyeva vādaṃ dīpenti jotenti paravādaṃ 4-
pana  khuṃsenti  vambhenti paribhavanti opapakkhiṃ 5- karonti tesaṃ no
@Footnote: 1 Ma. te . 2-4 Po. Ma. parappavādaṃ . 3-5 Ma. omakkhiṃ.
Bhante  amhākaṃ  hoteva  kaṅkhā hoti vicikicchā kosunāma imesaṃ
bhavantānaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ saccaṃ āha ko musāti.
   {505.2} Alaṃ hi vo kālāmā kaṅkhituṃ alaṃ vicikicchituṃ kaṅkhāniyeva 1-
pana vo ṭhāne vicikicchā uppannā etha tumhe kālāmā mā anussavena
mā paramparāya mā itikirāya mā piṭakasampadānena mā takkahetu mā
nayahetu  mā  ākāraparivitakkena  mā  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  mā
bhabbarūpatāya  mā samaṇo no garūti yadā tumhe kālāmā attanāva
jāneyyātha ime dhammā akusalā ime dhammā sāvajjā ime dhammā
viññugarahitā  ime  dhammā  samattā  samādinnā  ahitāya  dukkhāya
saṃvattantīti atha tumhe kālāmā pajaheyyātha taṃ kiṃ maññatha kālāmā
lobho  purisassa  ajjhattaṃ  uppajjamāno  uppajjati  hitāya  vā
ahitāya vāti. Ahitāya bhante.
   {505.3}  Luddho  panāyaṃ  kālāmā  purisapuggalo  lobhena
abhibhūto  pariyādinnacitto  pāṇampi  hanati  adinnampi  ādiyati
paradārampi  gacchati  musāpi  bhaṇati  parampi  tathattāya  samādapeti
yaṃsa 2- hoti dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti . evaṃ bhante . Taṃ kiṃ
maññatha   kālāmā   doso  purisassa  ajjhattaṃ  uppajjamāno
uppajjati hitāya vā ahitāya vāti. Ahitāya bhante.
   {505.4} Duṭṭho panāyaṃ kālāmā purisapuggalo dosena abhibhūto
pariyādinnacitto  pāṇampi  hanati  adinnampi  ādiyati  paradārampi
gacchati  musāpi bhaṇati parampi tathattāya samādapeti yaṃsa hoti dīgharattaṃ
ahitāya  dukkhāyāti  .  evaṃ  bhante . taṃ kiṃ maññatha kālāmā
@Footnote: 1 Ma. kaṅkhanīyeva . 2 Po. yaṃ tassa.
Moho  purisassa ajjhattaṃ uppajjamāno uppajjati hitāya vā ahitāya
vāti. Ahitāya bhante.
   {505.5} Mūḷho panāyaṃ kālāmā purisapuggalo mohena abhibhūto
parayādinnacitto  pāṇampi  hanati  adinnampi  ādiyati  paradārampi
gacchati  musāpi bhaṇati parampi tathattāya samādapeti yaṃsa hoti dīgharattaṃ
ahitāya dukkhāyāti. Evaṃ bhante.
   {505.6} Taṃ kiṃ maññatha kālāmā ime dhammā kusalā vā akusalā
vāti. Akusalā bhante. Sāvajjā vā anavajjā vāti. Sāvajjā bhante.
Viññugarahitā  vā  viññuppasatthā  vāti  .  viññugarahitā bhante .
Samattā samādinnā ahitāya dukkhāya saṃvattanti no vā kathaṃ vā ettha
hotīti . samattā bhante samādinnā ahitāya dukkhāya saṃvattanti evaṃ no
ettha hotīti. Iti kho kālāmā yantaṃ avocumha 1- etha tumhe kālāmā
mā anussavena mā paramparāya mā itikirāya mā piṭakasampadānena mā
takkahetu mā nayahetu mā ākāraparivitakkena mā diṭṭhinajjhānakkhantiyā
mā bhabbarūpatāya mā samaṇo no garūti yadā tumhe kālāmā attanāva
jāneyyātha ime dhammā akusalā ime dhammā sāvajjā ime dhammā
viññugarahitā  ime  dhammā  samattā  samādinnā  ahitāya  dukkhāya
saṃvattantīti  atha  tumhe  kālāmā  pajaheyyāthāti  iti  yantaṃ
vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ . etha tumhe kālāmā mā anussavena
mā  paramparāya  mā  itikirāya mā piṭakasampadānena mā takkahetu
mā  nayahetu  mā  ākāraparivitakkena  mā  diṭṭhinijjhānakkhantiyā
@Footnote: 1 Ma. avocumhā.
Mā  bhabbarūpatāya  mā  samaṇo  no  garūti yadā tumhe kālāmā
attanāva  jāneyyātha  ime  dhammā kusalā ime dhammā anavajjā
ime  dhammā  viññuppasatthā  ime  dhammā  samattā  samādinnā
hitāya  sukhāya  saṃvattantīti  atha  tumhe  kālāmā  upasampajja
vihareyyātha.
   {505.7}  Taṃ  kiṃ maññatha kālāmā alobho purisassa ajjhattaṃ
uppajjamāno uppajjati hitāya vā ahitāya vāti . hitāya bhante.
Aluddho panāyaṃ kālāmā purisapuggalo lobhena anabhibhūto apariyādinnacitto
neva pāṇaṃ hanati na adinnaṃ ādiyati na paradāraṃ gacchati na musā bhaṇati
parampi  tathattāya samādapeti yaṃsa hoti dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti .
Evaṃ bhante.
   {505.8}  Taṃ  kiṃ maññatha kālāmā adoso purisassa ajjhattaṃ
uppajjamāno uppajjati hitāya vā ahitāya vāti . hitāya bhante.
Aduṭṭho   panāyaṃ  kālāmā  purisapuggalo  dosena  anabhibhūto
apariyādinnacitto  neva  pāṇaṃ hanati na adinnaṃ ādiyati na paradāraṃ
gacchati  na  musā  bhaṇati  parampi  tathattāya  samādapeti yaṃsa hoti
dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti. Evaṃ bhante.
   {505.9}  Taṃ  kiṃ maññatha kālāmā amoho purisassa ajjhattaṃ
uppajjamāno uppajjati hitāya vā ahitāya vāti . hitāya bhante.
Amūḷho panāyaṃ kālāmā purisapuggalo mohena anabhibhūto apariyādinnacitto
neva pāṇaṃ hanati na adinnaṃ ādiyati na paradāraṃ gacchati na musā bhaṇati
parampi tathattāya samādapeti yaṃsa hoti dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti. Evaṃ
Bhante.
   {505.10}  Taṃ kiṃ maññatha kālāmā ime dhammā kusalā vā
akusalā vāti . Kusalā bhante. Sāvajjā vā anavajjā vāti. Anavajjā
bhante  .  viññugarahitā  vā  viññuppasatthā vāti . viññuppasatthā
bhante . samattā samādinnā hitāya sukhāya saṃvattanti no vā kathaṃ vā
ettha hotīti . samattā bhante samādinnā hitāya sukhāya saṃvattanti
evaṃ no ettha hotīti.
   {505.11} Iti kho kālāmā yantaṃ avocumha etha tumhe kālāmā
mā anussavena mā paramparāya mā itikirāya mā piṭakasampadānena mā
takkahetu mā nayahetu mā ākāraparivitakkena mā diṭṭhinijjhānakkhantiyā
mā bhabbarūpatāya mā samaṇo no garūti yadā tumhe kālāmā attanāva
jāneyyātha ime dhammā kusalā ime dhammā anavajjā ime dhammā
viññuppasatthā  ime  dhammā  samattā  samādinnā  hitāya  sukhāya
saṃvattantīti atha tumhe kālāmā upasampajja vihareyyāthāti iti yantaṃ
vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {505.12} Sa kho so kālāmā ariyasāvako evaṃ vigatābhijjho
vigatabyāpādo  asammūḷho  sampajāno  patissato  mettāsahagatena
cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ
iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ
mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena appamāṇena averena
abyāpajjhena pharitvā viharati karuṇāsahagatena cetasā ... Muditāsahagatena
cetasā ... upekkhāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati tathā
Dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi
sabbattatāya   sabbāvantaṃ   lokaṃ   upekkhāsahagatena   cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharati.
   {505.13} Sa kho so kālāmā ariyasāvako evaṃ averacitto evaṃ
abyāpajjhacitto  evaṃ  asaṅkiliṭṭhacitto  evaṃ  visuddhacitto  tassa
diṭṭheva dhamme cattāro assāsā adhigatā honti sace kho pana atthi
paro  loko  atthi sukaṭadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalavipāko ṭhānametaṃ 1-
yenāhaṃ  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjissāmīti
ayamassa  paṭhamo  assāso  adhigato hoti . sace kho pana natthi
paro  loko  natthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalavipāko  idhāhaṃ
diṭṭheva dhamme averaṃ abyāpajjhaṃ anīghaṃ sukhī 2- attānaṃ pariharāmīti
ayamassa  dutiyo assāso adhigato hoti . sace kho pana karoto
karīyati  pāpaṃ  na  kho panāhaṃ kassaci pāpaṃ cetemi akarontaṃ kho
pana  maṃ  pāpakammaṃ  kuto dukkhaṃ phusissatīti ayamassa tatiyo assāso
adhigato  hoti  . sace kho pana karoto na karīyati pāpaṃ idhāhaṃ
ubhayeneva  visuddhaṃ  attānaṃ samanupassāmīti ayamassa catuttho assāso
adhigato hoti.
   {505.14} Sa kho so kālāmā ariyasāvako evaṃ averacitto
evaṃ  abyāpajjhacitto  evaṃ  asaṅkiliṭṭhacitto  evaṃ  visuddhacitto
tassa  diṭṭheva dhamme ime cattāro assāsā adhigatā hontīti .
Evametaṃ  bhagavā  evametaṃ  sugata sa kho so bhante ariyasāvako
@Footnote: 1 Ma. athāhaṃ. ito paraṃ īdisameva. Yu. ṭhānamahaṃ . 2 Ma. Yu. sukhiṃ.
Evaṃ  averacitto evaṃ abyāpajjhacitto evaṃ asaṅkiliṭṭhacitto evaṃ
visuddhacitto  tassa  diṭṭheva  dhamme  cattāro  assāsā  adhigatā
honti  sace  kho  pana  atthi  paro  loko atthi sukaṭadukkaṭānaṃ
kammānaṃ  phalavipāko  ṭhānametaṃ  yenāhaṃ  kāyassa bhedā parammaraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjissāmīti  ayamassa  paṭhamo  assāso
adhigato hoti . sace kho pana natthi paro loko natthi sukaṭadukkaṭānaṃ
kammānaṃ  phalavipāko  idhāhaṃ  diṭṭheva  dhamme  averaṃ  abyāpajjhaṃ
anīghaṃ  sukhī  attānaṃ  pariharāmīti  ayamassa dutiyo assāso adhigato
hoti . sace kho pana karoto karīyati pāpaṃ na kho panāhaṃ kassaci
pāpaṃ  cetemi  akarontaṃ  kho  pana  maṃ  pāpakammaṃ  kuto  dukkhaṃ
phusissatīti ayamassa tatiyo assāso adhigato hoti . sace kho pana
karoto na karīyati pāpaṃ idhāhaṃ ubhayeneva visuddhaṃ attānaṃ samanupassāmīti
ayamassa catuttho assāso adhigato hoti.
   {505.15} Sa kho so bhante ariyasāvako evaṃ averacitto evaṃ
abyāpajjhacitto  evaṃ  asaṅkiliṭṭhacitto  evaṃ  visuddhacitto  tassa
diṭṭheva  dhamme  ime cattāro assāsā adhigatā honti abhikkantaṃ
bhante  .pe.  ete  mayaṃ bhante bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāma dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsake  no  bhante  bhagavā  dhāretu  ajjatagge
pāṇupete saraṇaṃ gateti.
   [506] Ekaṃ samayaṃ āyasmā nandako sāvatthiyaṃ viharati pubbārāme
migāramātupāsāde  .  athakho sāḷho ca migāranattā rohano 1-
@Footnote: 1 Ma. sāno.
Ca pekhuṇiyanattā 1- yenāyasmā nandako tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  nandakaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu ekamantaṃ nisinnaṃ
kho  sāḷhaṃ migāranattāraṃ āyasmā nandako etadavoca etha tumhe
sāḷhā  mā  anussavena  mā  paramparāya  mā  itikirāya  mā
piṭakasampadānena  mā  takkahetu mā nayahetu mā ākāraparivitakkena
mā diṭṭhinijjhānakkhantiyā mā bhabbarūpatāya mā samaṇo no garūti yadā
tumhe  sāḷhā  attanāva  jāneyyātha ime dhammā akusalā ime
dhammā  sāvajjā  ime  dhammā  viññugarahitā ime dhammā samattā
samādinnā  ahitāya  dukkhāya  saṃvattantīti  atha  tumhe  sāḷhā
pajaheyyātha taṃ kiṃ maññatha sāḷhā atthi lobhoti. Evaṃ bhante.
   {506.1} Abhijjhāti kho ahaṃ sāḷhā etamatthaṃ vadāmi luddho kho
ayaṃ  sāḷhā  abhijjhālu  pāṇampi  hanati  adinnampi  ādiyati
paradārampi  gacchati  musāpi  bhaṇati  parampi  tathattāya  samādapeti
yaṃsa hoti dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti . evaṃ bhante. Taṃ kiṃ maññatha
sāḷhā atthi dosoti . evaṃ bhante . Byāpādoti kho ahaṃ sāḷhā
etamatthaṃ  vadāmi  duṭṭho  kho ayaṃ sāḷhā byāpannacitto pāṇampi
hanati  adinnampi  ādiyati  paradārampi  gacchati  musāpi bhaṇati parampi
tathattāya samādapeti yaṃsa hoti dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti . evaṃ
bhante . taṃ kiṃ maññatha sāḷhā atthi mohoti . evaṃ bhante .
Avijjāti  kho  ahaṃ  sāḷhā  etamatthaṃ  vadāmi  mūḷho kho ayaṃ
@Footnote: 1 Ma. sekhuṇiyanattā.
Sāḷhā  avijjāgato  pāṇampi  hanati  adinnampi ādiyati paradārampi
gacchati  musāpi  bhaṇati  parampi  tathattāya  samādapeti  yaṃsa  hoti
dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti . evaṃ bhante . taṃ kiṃ maññatha sāḷhā
ime dhammā kusalā vā akusalā vāti. Akusalā bhante. Sāvajjā vā
anavajjā vāti . sāvajjā bhante . viññugarahitā vā viññuppasatthā
vāti . viññugarahitā bhante . samattā samādinnā ahitāya dukkhāya
saṃvattanti  no  vā  kathaṃ  vā  ettha hotīti . samattā bhante
samādinnā ahitāya dukkhāya saṃvattanti 1- evaṃ no ettha hotīti.
   {506.2} Iti kho sāḷhā yantaṃ avocumha etha tumhe sāḷhā
mā  anussavena  mā paramparāya mā itikirāya mā piṭakasampadānena
mā  takkahetu  2-  mā  nayahetu  mā  ākāraparivitakkena  mā
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  mā  bhabbarūpatāya  mā  samaṇo  no  garūti
yadā  tumhe  sāḷhā  attanāva jāneyyātha ime dhammā akusalā
ime dhammā sāvajjā ime dhammā viññugarahitā ime dhammā samattā
samādinnā  ahitāya  dukkhāya  saṃvattantīti  atha  tumhe  sāḷhā
pajaheyyāthāti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {506.3} Etha 3- tumhe sāḷhā mā anussavena mā paramparāya
mā  itikirāya mā piṭakasampadānena mā takkahetu mā nayahetu mā
ākāraparivitakkena  mā  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  mā  bhabbarūpatāya
mā  samaṇo  no  garūti  yadā  tumhe  sāḷhā  attanāva
jāneyyātha  ime  dhammā  kusalā  ime  dhammā  anavajjā ime
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṃvattantīti . 2 Yu. vitakkahetu . 3 Yu. evaṃ.
Dhammā  viññuppasatthā  ime  dhammā  samattā  samādinnā  hitāya
sukhāya  saṃvattantīti  atha  tumhe  sāḷhā  upasampajja  vihareyyātha
taṃ kiṃ maññatha sāḷhā atthi alobhoti. Evaṃ bhante.
   {506.4} Anabhijjhāti kho ahaṃ sāḷhā etamatthaṃ vadāmi aluddho kho
ayaṃ  sāḷhā  anabhijjhālu neva pāṇaṃ hanati na adinnaṃ ādiyati na
paradāraṃ gacchati na musā bhaṇati parampi tathattāya samādapeti yaṃsa hoti
dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti . evaṃ bhante . taṃ kiṃ maññatha sāḷhā
atthi  adosoti . evaṃ bhante . abyāpādoti kho ahaṃ sāḷhā
etamatthaṃ  vadāmi  aduṭṭho  kho  ayaṃ  sāḷhā  abyāpannacitto
neva  pāṇaṃ  hanati na adinnaṃ ādiyati na paradāraṃ gacchati na musā
bhaṇati parampi tathattāya samādapeti yaṃsa hoti dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
Evaṃ bhante . taṃ kiṃ maññatha sāḷhā atthi amohoti. Evaṃ bhante.
Vijjāti kho ahaṃ sāḷhā etamatthaṃ vadāmi amūḷho kho ayaṃ sāḷhā
vijjāgato neva pāṇaṃ hanati na adinnaṃ ādiyati  na paradāraṃ gacchati
na  musā  bhaṇati  parampi  tathattāya  samādapeti yaṃsa hoti dīgharattaṃ
hitāya sukhāyāti . evaṃ bhante . taṃ kiṃ maññatha sāḷhā ime dhammā
kusalā vā akusalā vāti . kusalā bhante . Sāvajjā vā anavajjā
vāti  .  anavajjā  bhante  .  viññugarahitā  vā  viññuppasatthā
vāti  .  viññuppasatthā  bhante  .  samattā  samādinnā  hitāya
sukhāya saṃvattanti no vā kathaṃ vā ettha hotīti . samattā bhante
Samādinnā hitāya sukhāya saṃvattanti 1- evaṃ no ettha hotīti.
   {506.5} Iti kho sāḷhā yantaṃ avocumha etha tumhe sāḷhā
mā  anussavena  mā paramparāya mā itikirāya mā piṭakasampadānena
mā  takkahetu  mā  nayahetu  mā  ākāraparivitakkena  mā
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  mā  bhabbarūpatāya  mā  samaṇo  no  garūti
yadā  tumhe  sāḷhā  attanāva  jāneyyātha ime dhammā kusalā
ime  dhammā  anavajjā  ime  dhammā  viññuppasatthā ime dhammā
samattā  samādinnā  [2]-  hitāya  sukhāya saṃvattantīti atha tumhe
sāḷhā  upasampajja  vihareyyāthāti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  idametaṃ
paṭicca vuttaṃ.
   {506.6} Sa kho so sāḷhā ariyasāvako evaṃ vigatābhijjho
vigatabyāpādo  asammūḷho  sampajāno  patissato  mettāsahagatena
cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ
iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ lokaṃ ...
Karuṇāsahagatena  cetasā  .pe.  muditāsahagatena  cetasā  .pe.
Upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati tathā dutiyaṃ
tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā  viharati  so  evaṃ
pajānāti   atthi  idaṃ  atthi  hīnaṃ  atthi  paṇītaṃ  atthi  imassa
saññāgatassa  uttariṃ  3-  nissaraṇanti  tassa  evaṃ  jānato evaṃ
passato  kāmāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccati
@Footnote: 1 Po. Ma. saṃvattantīti . 2 Ma. ḍīgharattaṃ . 3 Po. Ma. uttari.
Avijjāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānāti  so  evaṃ  pajānāti  ahu  pubbe lobho tadahu akusalaṃ
so etarahi natthi iccetaṃ kusalaṃ ahu pubbe doso ... Ahu pubbe
moho  tadahu  akusalaṃ so etarahi natthi iccetaṃ kusalanti iti 1-
so  diṭṭheva  dhamme  nicchāto  nibbuto  sītibhūto  sukhapaṭisaṃvedī
brahmabhūtena attanā viharatīti.
   [507]  68  Tīṇīmāni bhikkhave kathāvatthūni katamāni tīṇi atītaṃ
vā bhikkhave addhānaṃ ārabbha kathaṃ katheyya evaṃ ahosi atītamaddhānanti
anāgataṃ  vā  bhikkhave addhānaṃ ārabbha kathaṃ katheyya evaṃ bhavissati
anāgatamaddhānanti  etarahi  vā  bhikkhave  paccuppannaṃ  addhānaṃ
ārabbha kathaṃ katheyya evaṃ hoti etarahi paccuppannanti 2-.
   {507.1} Kathāsampayogena bhikkhave puggalo veditabbo yadi vā
kaccho yadi vā akacchoti sacāyaṃ bhikkhave puggalo pañhaṃ puṭṭho samāno
ekaṃsabyākaraṇīyaṃ  pañhaṃ  na  ekaṃsena  byākaroti  vibhajjabyākaraṇīyaṃ
pañhaṃ   na   vibhajjabyākaroti   paṭipucchābyākaraṇīyaṃ  pañhaṃ  na
paṭipucchābyākaroti  ṭhapanīyaṃ  pañhaṃ  na ṭhapeti evaṃ santāyaṃ bhikkhave
puggalo  akaccho  hoti sace panāyaṃ bhikkhave puggalo pañhaṃ puṭṭho
samāno  ekaṃsabyākaraṇīyaṃ  pañhaṃ ekaṃsena byākaroti vibhajjabyākaraṇīyaṃ
pañhaṃ  vibhajjabyākaroti  paṭipucchābyākaraṇīyaṃ  pañhaṃ  paṭipucchābyākaroti
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi . 2 Ma. paccuppannamaddhānanti.
Ṭhapanīyaṃ pañhaṃ ṭhapeti evaṃ santāyaṃ bhikkhave puggalo kaccho hoti.
   {507.2}  Kathāsampayogena  bhikkhave  puggalo veditabbo yadi
vā kaccho yadi vā akacchoti sacāyaṃ bhikkhave puggalo pañhaṃ puṭṭho
samāno ṭhānaṭṭhāne na saṇṭhāti parikappe na saṇṭhāti aññavāde 1-
na  saṇṭhāti  paṭipadāya  na  saṇṭhāti  evaṃ  santāyaṃ  bhikkhave
puggalo  akaccho  hoti sace panāyaṃ bhikkhave puggalo pañhaṃ puṭṭho
samāno  ṭhānaṭṭhāne  saṇṭhāti  parikappe  saṇṭhāti  aññavāde 2-
saṇṭhāti  paṭipadāya  saṇṭhāti  evaṃ  santāyaṃ  bhikkhave  puggalo
kaccho hoti.
   {507.3}  Kathāsampayogena  bhikkhave  puggalo veditabbo yadi
vā  kaccho  yadi  vā  akacchoti  sacāyaṃ  bhikkhave puggalo pañhaṃ
puṭṭho  samāno  aññenāññaṃ  paṭicarati  bahiddhā  kathaṃ  apanāmeti
kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  evaṃ  santāyaṃ bhikkhave
puggalo  akaccho  hoti sace panāyaṃ bhikkhave puggalo pañhaṃ puṭṭho
samāno  nāññenāññaṃ  paṭicarati  na  bahiddhā  kathaṃ  apanāmeti na
kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  evaṃ  santāyaṃ bhikkhave
puggalo kaccho hoti.
   {507.4}  Kathāsampayogena  bhikkhave  puggalo  veditabbo
yadi  vā  kaccho yadi vā akacchoti sacāyaṃ bhikkhave puggalo pañhaṃ
puṭṭho  samāno  abhiharati  abhimaddati  anupajagghati  khalitaṃ  gaṇhāti
evaṃ  santāyaṃ  bhikkhave  puggalo  akaccho  hoti  sace  panāyaṃ
bhikkhave  puggalo  pañhaṃ  puṭṭho  samāno na abhiharati na abhimaddati
@Footnote: 1-2 Ma. aññātavāde.
Na  anupajagghati  na  khalitaṃ  gaṇhāti  evaṃ  santāyaṃ  bhikkhave
puggalo kaccho hoti.
   {507.5}  Kathāsampayogena  bhikkhave  puggalo  veditabbo
yadi  vā  saupaniso  yadi  vā  anupanisoti  anohitasoto bhikkhave
anupaniso  hoti  ohitasoto saupaniso hoti so saupaniso samāno
abhijānāti  ekaṃ  dhammaṃ  parijānāti ekaṃ dhammaṃ pajahati ekaṃ dhammaṃ
sacchikaroti  ekaṃ  dhammaṃ  so  abhijānanto ekaṃ dhammaṃ parijānanto
ekaṃ  dhammaṃ  pajahanto ekaṃ dhammaṃ sacchikaronto ekaṃ dhammaṃ sammā
vimuttiṃ phusati . etadatthā bhikkhave kathā etadatthā mantanā etadatthā
upanisā etadatthaṃ sotāvadhānaṃ yadidaṃ anupādā cittassa vimokkhoti.
     Ye viruddhā sallapanti     viniviṭṭhā samussitā
     anariyaguṇamāsajja        aññoññavivaresino 1-
     dubbhāsitaṃ vikkhalitaṃ       sampamohaṃ parājayaṃ
     aññamaññābhinandanti 2- tadariyo kathanācare.
     Sace cassa kathākāmo      kālamaññāya paṇḍito
     dhammaṭṭhapaṭisaṃyuttā       yā ariyacaritā kathā
     taṃ kathaṃ kathaye dhīro         aviruddho anussito
     anuttiṇṇena 3- manasā   apaḷāso asāhaso
     anusuyyamāno 4- so     sammadaññāya bhāsati
     subhāsitaṃ anumodeyya      dubbhaṭṭhe nāpasādaye 5-
     upārambhaṃ na sikkheyya     khalitañca na gāhaye
@Footnote: 1 Ma. aññamaññaṃ vivaresino . 2 Po. Ma. aññoññassābhinandanti.
@3 Ma. anunnatena Yu. anupādinnena . 4 Po. Ma. anusūyāyamāno. 5 Yu. nāvasādaye.
     Nābhihare nābhimadde      na vācaṃ payutaṃ bhaṇe.
     Aññānatthaṃ pasādatthaṃ    sataṃ ve hoti mantanā
     evaṃ kho ariyā mantenti    esā ariyānamantanā
     etadaññāya medhāvī      na samusseyya mantayeti.
   [508] 69 Sace bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā evaṃ puccheyyuṃ
tayome  āvuso  dhammā  katame tayo rāgo doso moho ime
kho  āvuso  tayo  dhammā  imesaṃ  āvuso  tiṇṇaṃ dhammānaṃ ko
viseso  ko adhippāyaso 1- kiṃ nānākaraṇanti evaṃ puṭṭhā tumhe
bhikkhave  tesaṃ aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ kinti byākareyyāthāti .
Bhagavaṃmūlakā  no  bhante  dhammā  bhagavaṃnettikā  bhagavaṃpaṭisaraṇā sādhu
vata  bhante  bhagavantaṃyeva paṭibhātu etassa bhāsitassa attho bhagavato
sutvā bhikkhū dhāressantīti . tenahi bhikkhave suṇātha sādhukaṃ manasikarotha
bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  sace  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā evaṃ
puccheyyuṃ tayome āvuso dhammā katame tayo rāgo doso moho
ime  kho āvuso tayo dhammā imesaṃ āvuso tiṇṇaṃ dhammānaṃ ko
viseso  ko  adhippāyaso  kiṃ  nānākaraṇanti evaṃ  puṭṭhā tumhe
bhikkhave  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  evaṃ  byākareyyātha
rāgo  kho  āvuso appasāvajjo dandhavirāgī  doso mahāsāvajjo
khippavirāgī moho mahāsāvajjo dandhavirāgīti.
@Footnote: 1 Po. adhippāyo. Ma. Yu. adhippāyāso.
   {508.1} Ko panāvuso hetu ko paccayo yena anuppanno vā
rāgo  uppajjati  uppanno  vā  rāgo  bhiyyobhāvāya vepullāya
saṃvattatīti  .  subhanimittantissa  vacanīyaṃ  tassa  subhanimittaṃ  ayoniso
manasikaroto anuppanno ceva 1- rāgo uppajjati uppanno ca 2-
rāgo bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattati ayaṃ kho āvuso hetu ayaṃ
paccayo  yena  anuppanno  vā  rāgo  uppajjati  uppanno vā
rāgo bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatīti.
   {508.2} Ko panāvuso hetu ko paccayo yena anuppanno vā
doso  uppajjati  uppanno  vā  doso  bhiyyobhāvāya vepullāya
saṃvattatīti  .  paṭighanimittantissa  vacanīyaṃ  tassa  paṭighanimittaṃ ayoniso
manasikaroto anuppanno ceva 3- doso uppajjati uppanno ca 4-
doso bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattati ayaṃ kho āvuso hetu ayaṃ
paccayo yena anuppanno vā doso uppajjati uppanno vā doso
bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatīti.
   {508.3} Ko panāvuso hetu ko paccayo yena anuppanno vā moho
uppajjati uppanno vā moho bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatīti .
Ayoniso manasikārotissa vacanīyaṃ tassa ayoniso manasikaroto anuppanno
ceva 5- moho uppajjati uppanno ca 6- moho bhiyyobhāvāya vepullāya
saṃvattati ayaṃ  kho āvuso hetu ayaṃ paccayo yena anuppanno vā moho
uppajjati uppanno vā moho bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatīti.
   {508.4}  Ko  panāvuso  hetu  ko  paccayo  yena
anuppanno   vā   7-   rāgo   nuppajjati   uppanno
@Footnote:1-2-3-4-5-6 Po. Ma. vā. 7 Ma. ceva. ito paraṃ īdisameva.
Vā  rāgo  pahīyatīti  .  asubhanimittantissa vacanīyaṃ tassa asubhanimittaṃ
yoniso  manasikaroto anuppanno ceva rāgo nuppajjati uppanno ca
rāgo pahīyati ayaṃ kho āvuso hetu ayaṃ paccayo yena anuppanno
vā rāgo nuppajjati uppanno vā rāgo pahīyatīti.
   {508.5} Ko panāvuso hetu ko paccayo yena anuppanno vā
doso  nuppajjati  uppanno  vā  doso  pahīyatīti  .  mettā
cetovimuttītissa vacanīyaṃ tassa mettaṃ cetovimuttiṃ yoniso manasikaroto
anuppanno ceva doso nuppajjati uppanno ca doso pahīyati 1- ayaṃ
kho āvuso hetu ayaṃ paccayo yena anuppanno vā doso nuppajjati
uppanno vā doso pahīyatīti.
   {508.6}  Ko panāvuso hetu ko paccayo yena anuppanno
vā  moho  nuppajjati  uppanno  vā moho pahīyatīti . yoniso
manasikārotissa  vacanīyaṃ  tassa  yoniso manasikaroto anuppanno ceva
moho  nuppajjati  uppanno  ca  moho  pahīyati ayaṃ kho āvuso
hetu  ayaṃ paccayo yena anuppanno vā moho nuppajjati uppanno
vā moho pahīyatīti.
   [509] 70  Tīṇīmāni bhikkhave akusalamūlāni katamāni tīṇi lobho
akusalamūlaṃ  doso  akusalamūlaṃ  moho  akusalamūlaṃ  .  yadapi bhikkhave
lobho  tadapi akusalaṃ 2- yadapi luddho abhisaṅkharoti kāyena vācāya
manasā  tadapi  akusalaṃ yadapi luddho lobhena abhibhūto pariyādinnacitto
parassa asatā dukkhaṃ upadahati 3- vadhena vā bandhena vā jāniyā vā
@Footnote: 1 Yu. pahīyatīti. 2 Po. Ma. akusalamūlaṃ. ito paraṃ īdisameva. 3 Ma. uppādayati.
@ito paraṃ īdisameva.
Garahāya  vā  pabbājanāya vā balavamhi balattho itipi tadapi akusalaṃ
itissame lobhajā lobhanidānā lobhasamudayā lobhapaccayā aneke pāpakā
akusalā  dhammā  sambhavanti  .  yadapi bhikkhave doso tadapi akusalaṃ
yadapi duṭṭho abhisaṅkharoti kāyena vācāya manasā tadapi akusalaṃ yadapi
duṭṭho dosena abhibhūto pariyādinnacitto parassa asatā dukkhaṃ upadahati
vadhena vā bandhena vā jāniyā vā garahāya vā pabbājanāya vā
balavamhi  balattho  itipi tadapi akusalaṃ itissame dosajā dosanidānā
dosasamudayā dosapaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti.
Yadapi bhikkhave moho tadapi akusalaṃ yadapi mūḷho abhisaṅkharoti kāyena
vācāya  manasā  tadapi  akusalaṃ  yadapi  mūḷho  mohena  abhibhūto
pariyādinnacitto parassa asatā dukkhaṃ upadahati vadhena vā bandhena vā
jāniyā  vā  garahāya vā pabbājanāya vā balavamhi balattho itipi
tadapi  akusalaṃ itissame mohajā mohanidānā mohasamudayā mohapaccayā
aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti.
   {509.1} Evarūpo cāyaṃ bhikkhave puggalo vuccati akālavādītipi
abhūtavādītipi  anatthavādītipi  adhammavādītipi  avinayavādītipi  kasmā
cāyaṃ  bhikkhave  evarūpo  puggalo vuccati akālavādītipi abhūtavādītipi
anatthavādītipi   adhammavādītipi   avinayavādītipi  tathāhayaṃ  bhikkhave
puggalo parassa asatā dukkhaṃ upadahati vadhena vā bandhena vā jāniyā
vā  garahāya  vā  pabbājanāya  vā  balavamhi  balattho  itipi
bhūtena  kho  pana  vuccamāno  avajānāti  no paṭijānāti abhūtena
Vuccamāno  na  ātappaṃ  karoti tassa nibbeṭhanāya  itipetaṃ atacchaṃ
itipetaṃ  abhūtanti  tasmā  evarūpo  puggalo  vuccati akālavādītipi
abhūtavādītipi anatthavādītipi adhammavādītipi avinayavādītipi.
   {509.2} Evarūpo bhikkhave puggalo lobhajehi pāpakehi akusalehi
dhammehi  abhibhūto  pariyādinnacitto diṭṭheva 1- dhamme dukkhaṃ viharati
savighātaṃ  saupāyāsaṃ  sapariḷāhaṃ  kāyassa  [2]-  bhedā parammaraṇā
duggati pāṭikaṅkhā .  dosajehi .pe. mohajehi pāpakehi akusalehi
dhammehi  abhibhūto  pariyādinnacitto  diṭṭheva  dhamme  dukkhaṃ  viharati
savighātaṃ  saupāyāsaṃ  sapariḷāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā duggati
pāṭikaṅkhā . seyyathāpi bhikkhave sālo vā dhavo vā phandano vā tīhi
māluvālatāhi  uddhaseto  3-  pariyonaddho  anayaṃ āpajjati byasanaṃ
āpajjati anayabyasanaṃ āpajjati evameva kho bhikkhave evarūpo puggalo
lobhajehi pāpakehi akusalehi dhammehi abhibhūto pariyādinnacitto diṭṭheva
dhamme  dukkhaṃ  viharati  savighātaṃ saupāyāsaṃ sapariḷāhaṃ kāyassa bhedā
parammaraṇā  duggati  pāṭikaṅkhā  dosajehi .pe. mohajehi pāpakehi
akusalehi  dhammehi  abhibhūto  pariyādinnacitto  diṭṭheva dhamme dukkhaṃ
viharati  savighātaṃ  saupāyāsaṃ  sapariḷāhaṃ  kāyassa  bhedā parammaraṇā
duggati pāṭikaṅkhā. Imāni kho bhikkhave tīṇi akusalamūlāni 4-.
   {509.3}  Tīṇīmāni  bhikkhave kusalamūlāni katamāni tīṇi alobho
kusalamūlaṃ  adoso  kusalamūlaṃ  amoho  kusalamūlaṃ  .  yadapi  bhikkhave
alobho  tadapi  kusalaṃ  yadapi  aluddho abhisaṅkharoti kāyena vācāya
@Footnote: 1 Ma. diṭṭhe ceva. ito paraṃ īdisameva . 2 Ma. ca. ito paraṃ īdisameva.
@3 Ma. uddhasto. ito paraṃ īdisameva . 4 Ma. Yu. akusalamūlānīti.
Manasā tadapi kusalaṃ yadapi aluddho lobhena anabhibhūto apariyādinnacitto
na parassa asatā dukkhaṃ upadahati vadhena vā bandhena vā jāniyā vā
garahāya  vā  pabbājanāya  vā balavamhi balattho itipi tadapi kusalaṃ
itissame  alobhajā alobhanidānā alobhasamudayā alobhapaccayā aneke
kusalā  dhammā  sambhavanti  .  yadapi  bhikkhave adoso tadapi kusalaṃ
yadapi aduṭṭho abhisaṅkharoti kāyena vācāya manasā tadapi kusalaṃ yadapi
aduṭṭho  dosena anabhibhūto apariyādinnacitto na parassa asatā dukkhaṃ
upadahati vadhena vā bandhena vā jāniyā vā garahāya vā pabbājanāya
vā balavamhi balattho itipi tadapi kusalaṃ itissame adosajā adosanidānā
adosasamudayā  adosapaccayā  aneke  kusalā  dhammā  sambhavanti .
Yadapi  bhikkhave  amoho  tadapi  kusalaṃ  yadapi  amūḷho abhisaṅkharoti
kāyena vācāya manasā tadapi kusalaṃ yadapi amūḷho mohena anabhibhūto
apariyādinnacitto na parassa asatā dukkhaṃ upadahati vadhena vā bandhena
vā jāniyā vā garahāya vā pabbājanāya vā balavamhi balattho itipi
tadapi  kusalaṃ  itissame  amohajā  amohanidānā  amohasamudayā
amohapaccayā aneke kusalā dhammā sambhavanti.
   {509.4} Evarūpo cāyaṃ bhikkhave puggalo vuccati kālavādītipi
bhūtavādītipi   atthavādītipi   dhammavādītipi   vinayavādītipi   kasmā
cāyaṃ  bhikkhave  evarūpo  puggalo  vuccati  kālavādītipi bhūtavādītipi
atthavādītipi   dhammavādītipi   vinayavādītipi   tathāhayaṃ   bhikkhave
puggalo  na  parassa asatā dukkhaṃ upadahati vadhena vā bandhena vā
Jāniyā  vā  garahāya vā pabbājanāya vā balavamhi balattho itipi
bhūtena  kho  pana  vuccamāno  paṭijānāti  no avajānāti abhūtena
vuccamāno ātappaṃ karoti tassa nibbeṭhanāya itipetaṃ atacchaṃ itipetaṃ
abhūtanti  tasmā  evarūpo  puggalo  vuccati kālavādītipi bhūtavādītipi
atthavādītipi dhammavādītipi vinayavādītipi . evarūpassa bhikkhave puggalassa
lobhajā  pāpakā  akusalā dhammā pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṃ  gatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  diṭṭheva dhamme sukhaṃ viharati
avighātaṃ anupāyāsaṃ apariḷāhaṃ diṭṭheva dhamme parinibbāyati dosajā .pe.
Mohajā  pāpakā  akusalā dhammā pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṃ  gatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  diṭṭheva dhamme sukhaṃ viharati
avighātaṃ anupāyāsaṃ apariḷāhaṃ diṭṭheva dhamme parinibbāyati.
   {509.5} Seyyathāpi bhikkhave sālo vā dhavo vā phandano vā
tīhi māluvālatāhi uddhaseto pariyonaddho atha 1- puriso āgaccheyya
kuddālapiṭakaṃ  2-  ādāya so taṃ māluvālataṃ mūle chindeyya mūle
chetvā  palikhaṇeyya  palikhaṇitvā  mūlāni  uddhareyya  antamaso
usīranāḷamattānipi  3-  so  taṃ  māluvālataṃ  khaṇḍākhaṇḍikaṃ chindeyya
khaṇḍākhaṇḍikaṃ  chetvā  phāleyya  phāletvā  sakalikaṃ  4-  kareyya
sakalikaṃ  5-  karitvā  vātātape visoseyya vātātape visosetvā
agginā  ḍaheyya  agginā  ḍahitvā  masiṃ  kareyya  masiṃ  karitvā
mahāvāte  vā  ophuneyya  nadiyā  vā  sīghasotāya  pavāheyya
evamassa  tā  bhikkhave  māluvālatā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā
@Footnote: 1 Yu. atho. 2 Ma. kudālapiṭakaṃ. Yu. kuddālapiṭakaṃva. 3 Ma. usīranāḷi....
@4-5 Ma. Yu. āmeṇḍitaṃ.
Anabhāvaṃ  gatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  evameva  kho  bhikkhave
evarūpassa  puggalassa  lobhajā  pāpakā  akusalā  dhammā  pahīnā
ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṃ  gatā  āyatiṃ  anuppādadhammā
diṭṭheva  dhamme  sukhaṃ  viharati avighātaṃ anupāyāsaṃ apariḷāhaṃ diṭṭheva
dhamme  parinibbāyati dosajā .pe. mohajā pāpakā akusalā dhammā
pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvaṃ gatā āyatiṃ anuppādadhammā
diṭṭheva  dhamme  sukhaṃ  viharati avighātaṃ anupāyāsaṃ apariḷāhaṃ diṭṭheva
dhamme parinibbāyati. Imāni kho bhikkhave tīṇi kusalamūlānīti.
   [510]  71  Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati pubbārāme
migāramātupāsāde  . athakho visākhā migāramātā tadahuposathe yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho visākhaṃ migāramātaraṃ bhagavā etadavoca
handa kuto nu tvaṃ visākhe āgacchasi divā divassāti . uposathāhaṃ
bhante ajja upavasāmīti.
   {510.1}  Tayome  1-  visākhe  uposathā  katame  tayo
gopālakūposatho  nigaṇṭhūposatho  ariyūposatho  .  kathañca  visākhe
gopālakūposatho  hoti  seyyathāpi  visākhe gopālako sāyaṇhasamaye
sāmikānaṃ  gāvo  niyyādetvā  iti paṭisañcikkhati ajja kho gāvo
amusmiñca  amusmiñca  padese  cariṃsu  amusmiñca  amusmiñca  padese
pāniyāni  piviṃsu  2-  svedāni gāvo amusmiñca amusmiñca padese
carissanti  amusmiñca  amusmiñca  padese  pāniyāni  pivissantīti
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. tayo kho me . 2 Yu. apaṃsu.
Evameva  kho  visākhe idhekacco uposathiko iti paṭisañcikkhati ahaṃ
khvajja  idañcidañca  khādanīyaṃ  khādiṃ  idañcidañca  bhojanīyaṃ  bhuñjiṃ
svedānāhaṃ  idañcidañca  khādanīyaṃ  khādissāmi  idañcidañca  bhojanīyaṃ
bhuñjissāmīti  so  tena lobhena 1- abhijjhāsahagatena cetasā divasaṃ
atināmeti  evaṃ kho visākhe gopālakūposatho hoti evaṃ upavuttho
kho  visākhe  gopālakūposatho  na  mahapphalo  hoti na mahānisaṃso
na mahājutiko na mahāvipphāro.
   {510.2}  Kathañca  visākhe nigaṇṭhūposatho hoti atthi visākhe
nigaṇṭhā  nāma samaṇajātikā te sāvakaṃ evaṃ samādapenti ehi tvaṃ
ambho  purisa ye puratthimāya disāya pāṇā paraṃyojanasataṃ tesu daṇḍaṃ
nikkhipāhi  ye  pacchimāya  disāya  pāṇā  paraṃyojanasataṃ tesu daṇḍaṃ
nikkhipāhi  ye  uttarāya  disāya  pāṇā  paraṃyojanasataṃ tesu daṇḍaṃ
nikkhipāhi  ye  dakkhiṇāya  disāya  pāṇā  paraṃyojanasataṃ tesu daṇḍaṃ
nikkhipāhīti  iti  ekaccānaṃ  pāṇānaṃ  anuddayāya  anukampāya
samādapenti   ekaccānaṃ   pāṇānaṃ   nānuddayāya  nānukampāya
samādapenti   te   tadahuposathe  sāvakaṃ  evaṃ  samādapenti
ehi  tvaṃ  ambho purisa sabbacelāni nikkhipitvā evaṃ vadehi nāhaṃ
kvacini 2- kassaci kiñcanaṃ 3- tasmiṃ na ca mama kvacini kismiñci 4-
kiñcanatthīti  5-  jānanti  kho  panassa  mātāpitaro  ayaṃ amhākaṃ
puttoti sopi jānāti ime mayhaṃ mātāpitaroti jānāti kho panassa
@Footnote: 1 Po. Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. kvacani. Yu. kuvaci . 3 Ma. kiñcanatasmiṃ.
@4 Ma. kvacani katthaci kiñcanatatthīti . 5 Yu. mama kvaci kassaci kiñcanaṃ natthīti.
Puttadāro  ayaṃ mayhaṃ bhattāti sopi jānāti ayaṃ mayhaṃ puttadāroti
jānanti   kho   panassa   dāsakammakaraporisā   ayaṃ  amhākaṃ
ayyoti  sopi  jānāti  ime  mayhaṃ  dāsakammakaraporisāti  iti
yasmiṃ samaye sacce 1- samādapetabbā musāvāde tasmiṃ samaye samādapeti 2-
idamassa  musāvādasmiṃ  vadāmi  so  tassā  rattiyā accayena te
bhoge  adinnaṃyeva  paribhuñjati  idamassa  adinnādānasmiṃ vadāmi evaṃ
kho  visākhe  nigaṇṭhūposatho  hoti  evaṃ  upavuttho  kho visākhe
nigaṇṭhūposatho  na  mahapphalo  hoti na mahānisaṃso na mahājutiko na
mahāvipphāro.
   {510.3}  Kathañca  visākhe  ariyūposatho  hoti upakkiliṭṭhassa
visākhe  cittassa  upakkamena  pariyodapanā  hoti  kathañca  visākhe
upakkiliṭṭhassa  cittassa  upakkamena  pariyodapanā  hoti idha visākhe
ariyasāvako tathāgataṃ anussarati itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti  tassa  tathāgataṃ  anussarato
cittaṃ  pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye  cittassa  upakkilesā te
pahīyanti  seyyathāpi  visākhe  upakkiliṭṭhassa  sīsassa  upakkamena
pariyodapanā   hoti   kathañca  visākhe  upakkiliṭṭhassa  sīsassa
upakkamena  pariyodapanā  hoti  kakkañca  paṭicca  mattikañca  paṭicca
udakañca paṭicca purisassa ca tajjaṃ vāyāmaṃ paṭicca evaṃ kho visākhe
upakkiliṭṭhassa  sīsassa  upakkamena  pariyodapanā  hoti  evameva
@Footnote: 1 Yu. sabbe . 2 Ma. Yu. samādapenti.
Kho visākhe upakkiliṭṭhassa cittassa upakkamena pariyodapanā hoti
   {510.4}  kathañca  visākhe  upakkiliṭṭhassa cittassa upakkamena
pariyodapanā  hoti idha visākhe ariyasāvako tathāgataṃ anussarati itipi
so  bhagavā  .pe. buddho bhagavāti tassa tathāgataṃ anussarato cittaṃ
pasīdati  pāmujjaṃ  1-  uppajjati  ye  cittassa  upakkilesā  te
pahīyanti  ayaṃ  vuccati  visākhe  ariyasāvako  brahmūposathaṃ  upavasati
brahmunā  saddhiṃ  saṃvasati  brahmañcassa  ārabbha  cittaṃ  pasīdati
pāmujjaṃ  uppajjati 1- ye cittassa upakkilesā te pahīyanti evaṃ
kho visākhe upakkiliṭṭhassa cittassa upakkamena pariyodapanā hoti.
   {510.5} Upakkiliṭṭhassa visākhe cittassa upakkamena pariyodapanā
hoti  kathañca  visākhe upakkiliṭṭhassa cittassa upakkamena pariyodapanā
hoti idha visākhe ariyasāvako dhammaṃ anussarati svākkhāto bhagavatā dhammo
sandiṭṭhiko  akāliko ehipassiko opanayiko 2- paccattaṃ veditabbo
viññūhīti   tassa  dhammaṃ  anussarato  cittaṃ  pasīdati  pāmujjaṃ
uppajjati  ye  cittassa  upakkilesā  te  pahīyanti  seyyathāpi
visākhe  upakkiliṭṭhassa  kāyassa upakkamena pariyodapanā hoti kathañca
visākhe  upakkiliṭṭhassa  kāyassa  upakkamena  pariyodapanā  hoti
sottiñca  paṭicca  cuṇṇañca  paṭicca  udakañca  paṭicca  purisassa  ca
tajjaṃ  vāyāmaṃ  paṭicca  evaṃ  kho  visākhe upakkiliṭṭhassa kāyassa
upakkamena  pariyodapanā  hoti  evameva kho visākhe upakkiliṭṭhassa
@Footnote: 1 Po. Ma. pāmojjaṃ. ito paraṃ īdisameva . 2 Ma. opaneyyiko.
Cittassa  upakkamena  pariyodapanā hoti kathañca visākhe upakkiliṭṭhassa
cittassa  upakkamena  pariyodapanā  hoti  idha  visākhe ariyasāvako
dhammaṃ anussarati svākkhāto bhagavatā dhammo .pe. veditabbo viññūhīti
tassa  dhammaṃ  anussarato  cittaṃ  pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye
cittassa  upakkilesā  te pahīyanti ayaṃ vuccati visākhe ariyasāvako
dhammūposathaṃ  upavasati  dhammena  saddhiṃ  saṃvasati  dhammañcassa  ārabbha
cittaṃ  pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye  cittassa  upakkilesā te
pahīyanti  evaṃ  kho  visākhe  upakkiliṭṭhassa  cittassa  upakkamena
pariyodapanā hoti.
   {510.6} Upakkiliṭṭhassa visākhe cittassa upakkamena pariyodapanā
hoti  kathañca  visākhe upakkiliṭṭhassa cittassa upakkamena pariyodapanā
hoti  idha  visākhe ariyasāvako saṅghaṃ anussarati supaṭipanno bhagavato
sāvakasaṅgho   ujupaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  ñāyapaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅgho  sāmīcipaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  yadidaṃ
cattāri  purisayugāni  aṭṭha  purisapuggalā  esa bhagavato sāvakasaṅgho
āhuneyyo   pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ
puññakkhettaṃ  lokassāti  tassa  saṅghaṃ  anussarato  cittaṃ  pasīdati
pāmujjaṃ  uppajjati  ye  cittassa  upakkilesā  te  pahīyanti
seyyathāpi   visākhe   upakkiliṭṭhassa   vatthassa   upakkamena
pariyodapanā   hoti  kathañca  visākhe  upakkiliṭṭhassa  vatthassa
upakkamena  pariyodapanā  hoti  ūsañca  1- paṭicca khārañca paṭicca
@Footnote: 1 Po. osañca. Ma. usamañca.
Gomayañca  paṭicca  udakañca  paṭicca  purisassa  ca  tajjaṃ  vāyāmaṃ
paṭicca  evaṃ  kho  visākhe  upakkiliṭṭhassa  vatthassa  upakkamena
pariyodapanā  hoti  evameva  kho  visākhe  upakkiliṭṭhassa cittassa
upakkamena  pariyodapanā  hoti  kathañca  visākhe  upakkiliṭṭhassa
cittassa  upakkamena  pariyodapanā  hoti  idha  visākhe ariyasāvako
saṅghaṃ  anussarati  supaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  ...  anuttaraṃ
puññakkhettaṃ  lokassāti  tassa  saṅghaṃ  anussarato  cittaṃ  pasīdati
pāmujjaṃ uppajjati ye cittassa upakkilesā te pahīyanti ayaṃ vuccati
visākhe  ariyasāvako  saṅghūposathaṃ  upavasati  saṅghena  saddhiṃ  saṃvasati
saṅghañcassa  ārabbha  cittaṃ  pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye
cittassa  upakkilesā  te pahīyanti evaṃ kho visākhe upakkiliṭṭhassa
cittassa upakkamena pariyodapanā hoti.
   {510.7} Upakkiliṭṭhassa visākhe cittassa upakkamena pariyodapanā
hoti  kathañca  visākhe upakkiliṭṭhassa cittassa upakkamena pariyodapanā
hoti  idha  visākhe ariyasāvako attano sīlāni anussarati akhaṇḍāni
acchiddāni   asabalāni   akammāsāni  bhujissāni  viññuppasatthāni
aparāmatthāni  samādhisaṃvattanikāni  tassa  sīlaṃ  anussarato  cittaṃ
pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye  cittassa upakkilesā te pahīyanti
seyyathāpi   visākhe   upakkiliṭṭhassa   ādāsassa   upakkamena
pariyodapanā    hoti    kathañca   visākhe   upakkiliṭṭhassa
ādāsassa    upakkamena   pariyodapanā   hoti   telañca
Paṭicca  chārikañca  paṭicca  vālaṇḍukañca  paṭicca  purisassa  ca tajjaṃ
vāyāmaṃ  paṭicca  evaṃ  kho  visākhe  upakkiliṭṭhassa  ādāsassa
upakkamena  pariyodapanā  hoti  evameva kho visākhe upakkiliṭṭhassa
cittassa  upakkamena  pariyodapanā hoti kathañca visākhe upakkiliṭṭhassa
cittassa  upakkamena  pariyodapanā  hoti  idha  visākhe ariyasāvako
attano sīlāni anussarati akhaṇḍāni acchiddāni ... samādhisaṃvattanikāni
tassa  sīlaṃ  anussarato  cittaṃ  pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye
cittassa  upakkilesā  te pahīyanti ayaṃ vuccati visākhe ariyasāvako
sīlūposathaṃ  upavasati  sīlena  saddhiṃ  saṃvasati  sīlañcassa ārabbha cittaṃ
pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye  cittassa upakkilesā te pahīyanti
evaṃ  kho  visākhe  upakkiliṭṭhassa  cittassa upakkamena pariyodapanā
hoti.
   {510.8}   Upakkiliṭṭhassa  visākhe  cittassa  upakkamena
pariyodapanā   hoti  kathañca  visākhe  upakkiliṭṭhassa  cittassa
upakkamena  pariyodapanā  hoti  idha  visākhe  ariyasāvako devatā
anussarati  santi  devā  cātummahārājikā  santi  devā tāvatiṃsā
santi  devā yāmā santi devā tusitā santi devā nimmānaratino
santi  devā  paranimmitavasavattino  santi  devā brahmakāyikā santi
devā taduttari 1- yathārūpāya saddhāya samannāgatā tā devatā ito
cutā tatthūpapannā mayhaṃpi tathārūpā saddhā saṃvijjati yathārūpena sīlena
samannāgatā  tā  devatā  ito cutā tatthūpapannā mayhaṃpi tathārūpaṃ
@Footnote: 1 Ma. tatuttari. Yu. tatuttariṃ.
Sīlaṃ  saṃvijjati  yathārūpena  sutena  samannāgatā  tā devatā ito
cutā  tatthūpapannā  mayhaṃpi tathārūpaṃ sutaṃ saṃvijjati yathārūpena cāgena
samannāgatā  tā  devatā ito cutā tatthūpapannā mayhaṃpi tathārūpo
cāgo  saṃvijjati  yathārūpāya  paññāya  samannāgatā  tā  devatā
ito  cutā  tatthūpapannā  mayhaṃpi  tathārūpā  paññā  saṃvijjatīti
tassa  attano ca tāsañca devatānaṃ saddhañca sīlañca sutañca cāgañca
paññañca  anussarato  cittaṃ  pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye
cittassa  upakkilesā  te pahīyanti seyyathāpi visākhe upakkiliṭṭhassa
jātarūpassa   upakkamena  pariyodapanā  hoti  kathañca  visākhe
upakkiliṭṭhassa   jātarūpassa   upakkamena   pariyodapanā   hoti
ukkañca  paṭicca  loṇañca  paṭicca  geruñca  paṭicca  nāḷisaṇḍāsañca
paṭicca purisassa ca tajjaṃ vāyāmaṃ paṭicca evaṃ kho visākhe upakkiliṭṭhassa
jātarūpassa upakkamena pariyodapanā hoti
   {510.9} evameva kho visākhe upakkiliṭṭhassa cittassa upakkamena
pariyodapanā  hoti  kathañca visākhe upakkiliṭṭhassa cittassa upakkamena
pariyodapanā hoti idha visākhe ariyasāvako devatā anussarati santi devā
cātummahārājikā santi devā tāvatiṃsā .pe. Santi devā brahmakāyikā
santi devā taduttari yathārūpāya saddhāya samannāgatā tā devatā ito
cutā tatthūpapannā mayhaṃpi tathārūpā saddhā saṃvijjati yathārūpena sīlena ...
Sutena  ... cāgena ... paññāya samannāgatā tā devatā ito
Cutā  tatthūpapannā  mayhaṃpi  tathārūpā  paññā  saṃvijjatīti  tassa
attano  ca  tāsañca  devatānaṃ  saddhañca  sīlañca  sutañca cāgañca
paññañca  anussarato  cittaṃ  pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye
cittassa  upakkilesā  te pahīyanti ayaṃ vuccati visākhe ariyasāvako
devatūposathaṃ  upavasati  devatāhi saddhiṃ saṃvasati devatā cassa ārabbha
cittaṃ  pasīdati  pāmujjaṃ  uppajjati  ye  cittassa  upakkilesā te
pahīyanti  evaṃ  kho  visākhe  upakkiliṭṭhassa  cittassa  upakkamena
pariyodapanā hoti.
   {510.10} Sa kho so visākhe ariyasāvako iti paṭisañcikkhati
yāvajīvaṃ  arahanto  pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭiviratā
nihitadaṇḍā  nihitasatthā  lajjī  dayāpannā  sabbapāṇabhūtahitānukampī
viharanti  ahampajja  imañca  rattiṃ  imañca  divasaṃ  pāṇātipātaṃ
pahāya   pāṇātipātā   paṭivirato   nihitadaṇḍo   nihitasattho
lajjī   dayāpanno   sabbapāṇabhūtahitānukampī   viharāmi   imināpi
aṅgena arahataṃ anukaromi uposatho ca me upavuttho bhavissati.
   {510.11} Yāvajīvaṃ arahanto adinnādānaṃ pahāya adinnādānā
paṭiviratā dinnādāyī dinnapāṭikaṅkhī athenena sucibhūtena attanā viharanti
ahampajja imañca rattiṃ imañca divasaṃ adinnādānaṃ pahāya adinnādānā
paṭivirato dinnādāyī dinnapāṭikaṅkhī athenena sucibhūtena attanā viharāmi
imināpi aṅgena arahataṃ anukaromi uposatho ca me upavuttho bhavissati.
   {510.12}   Yājīvaṃ   arahanto   abrahmacariyaṃ   pahāya
brahmacārī   ārācārī   1-   viratā  methunā  gāmadhammā
@Footnote: 1 Yu. anācārī.
Ahampajja  imañca  rattiṃ imañca divasaṃ abrahmacariyaṃ pahāya brahmacārī
ārācārī virato methunā gāmadhammā imināpi aṅgena arahataṃ anukaromi
uposatho ca me upavuttho bhavissati.
   {510.13} Yāvajīvaṃ arahanto musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭiviratā
saccavādī  saccasandhā thetā paccayikā avisaṃvādakā lokassa ahampajja
imañca  rattiṃ  imañca  divasaṃ  musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato
saccavādī  saccasandho  theto paccayiko avisaṃvādako lokassa imināpi
aṅgena arahataṃ anukaromi uposatho ca me upavuttho bhavissati.
   {510.14}  Yāvajīvaṃ arahanto surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ pahāya
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭiviratā  ahampajja  imañca rattiṃ imañca
divasaṃ  surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ  pahāya  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato imināpi aṅgena arahataṃ anukaromi uposatho ca me upavuttho
bhavissati.
   {510.15}  Yāvajīvaṃ  arahanto ekabhattikā rattūparatā viratā
vikālabhojanā  ahampajja  imañca  rattiṃ  imañca  divasaṃ  ekabhattiko
rattūparato  virato  vikālabhojanā  imināpi aṅgena arahataṃ anukaromi
uposatho ca me upavuttho bhavissati.
   {510.16}   Yāvajīvaṃ   arahanto  naccagītavāditavisūkadassanā
mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā paṭiviratā
ahampajja  imañca  rattiṃ  imañca  divasaṃ  naccagītavāditavisūkadassanā
mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā    paṭivirato    imināpi
aṅgena arahataṃ anukaromi uposatho ca me upavuttho bhavissati.
   {510.17}   Yāvajīvaṃ   arahanto   uccāsayanamahāsayanaṃ
pahāya uccāsayanamahāsayanā paṭiviratā
Nīcaseyyaṃ  kappenti  mañcake  vā  tiṇasanthārake  vā  ahampajja
imañca   rattiṃ   imañca   divasaṃ   uccāsayanamahāsayanaṃ  pahāya
uccāsayanamahāsayanā   paṭivirato   nīcaseyyaṃ   kappemi  mañcake
vā  tiṇasanthārake  vā  imināpi  aṅgena  arahataṃ  anukaromi
uposatho ca me upavuttho bhavissatīti.
   {510.18} Evaṃ kho visākhe ariyūposatho hoti evaṃ upavuttho
kho  visākhe  ariyūposatho  mahapphalo  hoti  mahānisaṃso mahājutiko
mahāvipphāro   kīvamahapphalo  hoti  kīvamahānisaṃso  kīvamahājutiko
kīvamahāvipphāro seyyathāpi visākhe yo imesaṃ soḷasannaṃ mahājanapadānaṃ
pahūtasattaratanānaṃ 1- issariyādhipaccaṃ 2- rajjaṃ kāreyya seyyathīdaṃ aṅgānaṃ
magadhānaṃ kāsīnaṃ kosalānaṃ vajjīnaṃ mallānaṃ cetīnaṃ vaṃsānaṃ kurūnaṃ pañcālānaṃ
macchānaṃ  surasenānaṃ  assakānaṃ  avantīnaṃ  gandhārānaṃ  kambojānaṃ
aṭṭhaṅgasamannāgatassa uposathassa etaṃ 3- kalaṃ nāgghati soḷasiṃ taṃ kissa
hetu  kapaṇaṃ  visākhe  mānusakaṃ  rajjaṃ  dibbaṃ  sukhaṃ upanidhāya yāni
visākhe  mānusakāni  paññāsa  vassāni  cātummahārājikānaṃ  devānaṃ
eso  eko  rattindivo  tāya  rattiyā tiṃsarattiyo māso tena
māsena  dvādasamāsiyo  saṃvaccharo  tena  saṃvaccharena dibbāni pañca
vassasatāni  cātummahārājikānaṃ devānaṃ āyuppamāṇaṃ ṭhānaṃ kho panetaṃ
visākhe vijjati yaṃ idhekacco itthī vā puriso vā aṭṭhaṅgasamannāgataṃ
uposathaṃ  upavasitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā cātummahārājikānaṃ
@Footnote: 1 Yu. pahūtamahāsattaratanānaṃ . 2 Yu. issarādhipaccaṃ . 3 Yu. ekaṃ kalaṃ.
Devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyya  idaṃ  kho  panetaṃ visākhe sandhāya
bhāsitaṃ kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāya.
   {510.19}  Yaṃ  visākhe mānusakaṃ vassasataṃ tāvatiṃsānaṃ devānaṃ
eso eko rattindivo tāya rattiyā tiṃsarattiyo māso tena māsena
dvādasamāsiyo  saṃvaccharo  tena  saṃvaccharena  dibbaṃ  vassasahassaṃ
tāvatiṃsānaṃ  devānaṃ  āyuppamāṇaṃ  ṭhānaṃ kho panetaṃ visākhe vijjati
yaṃ  idhekacco  itthī  vā  puriso  vā aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ
upavasitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  tāvatiṃsānaṃ  devānaṃ
sahabyataṃ  upapajjeyya  idaṃ  kho  panetaṃ  visākhe  sandhāya bhāsitaṃ
kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāya.
   {510.20}  Yāni  visākhe  mānusakāni  dve  vassasatāni
yāmānaṃ  devānaṃ eso eko rattindivo tāya rattiyā tiṃsarattiyo
māso  tena  māsena  dvādasamāsiyo  saṃvaccharo  tena saṃvaccharena
dibbāni  dve  vassasahassāni  yāmānaṃ  devānaṃ  āyuppamāṇaṃ
ṭhānaṃ kho panetaṃ visākhe vijjati yaṃ idhekacco itthī vā puriso vā
aṭṭhaṅgasamannāgataṃ  uposathaṃ  upavasitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
yāmānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyya  idaṃ  kho panetaṃ visākhe
sandhāya  bhāsitaṃ  kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāya . yāni
visākhe  mānusakāni  cattāri  vassasatāni  tusitānaṃ  devānaṃ eso
eko  rattindivo  tāya  rattiyā tiṃsarattiyo māso tena māsena
dvādasamāsiyo  saṃvaccharo  tena  saṃvaccharena  dibbāni  cattāri
vassasahassāni    tusitānaṃ   devānaṃ   āyuppamāṇaṃ   ṭhānaṃ
Kho  panetaṃ  visākhe  vijjati yaṃ idhekacco itthī vā puriso vā
aṭṭhaṅgasamannāgataṃ  uposathaṃ  upavasitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
tusitānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyya  idaṃ  kho panetaṃ visākhe
sandhāya bhāsitaṃ kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāya.
   {510.21}  Yāni  visākhe  mānusakāni  aṭṭha  vassasatāni
nimmānaratīnaṃ  devānaṃ  eso  eko  rattindivo  tāya  rattiyā
tiṃsarattiyo  māso  tena  māsena  dvādasamāsiyo  saṃvaccharo tena
saṃvaccharena  dibbāni  aṭṭha  vassasahassāni  nimmānaratīnaṃ  devānaṃ
āyuppamāṇaṃ  ṭhānaṃ  kho panetaṃ visākhe vijjati yaṃ idhekacco itthī
vā  puriso  vā  aṭṭhaṅgasamannāgataṃ  uposathaṃ  upavasitvā  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  nimmānaratīnaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyya
idaṃ  kho panetaṃ visākhe sandhāya bhāsitaṃ kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ
sukhaṃ upanidhāya.
   {510.22}  Yāni  visākhe  mānusakāni  soḷasa  vassasatāni
paranimmitavasavattīnaṃ  devānaṃ  eso  eko rattindivo tāya rattiyā
tiṃsarattiyo  māso  tena  māsena  dvādasamāsiyo  saṃvaccharo tena
saṃvaccharena   dibbāni   soḷasa  vassasahassāni  paranimmitavasavattīnaṃ
devānaṃ  āyuppamāṇaṃ  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  visākhe  vijjati
yaṃ  idhekacco  itthī  vā  puriso  vā aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ
upavasitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  paranimmitavasavattīnaṃ  devānaṃ
sahabyataṃ  upapajjeyya  idaṃ  kho  panetaṃ  visākhe  sandhāya bhāsitaṃ
kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāyāti.
        Pāṇaṃ na haññe 1- na cādinnamādiye
        musā na bhāse na ca majjapo siyā
        abrahmacārā 2- virameyya methunā
        rattiṃ na bhuñjeyya vikālabhojanaṃ
        mālaṃ na dhāre 3- na ca gandhamācare
        mañce chamāyaṃva sayetha santhate
        etañhi aṭṭhaṅgikamāhuposathaṃ
        buddhena dukkhantagunā pakāsitaṃ.
        Cando ca sūro 4- ca ubho sudassanā
        obhāsayantā 5- anuyanti yāvatā
        tamonudā te pana antalikkhagā
        nabhe pabhāsanti disāvirocanā
        etamhi yaṃ vijjati antare dhanaṃ
        muttā 6- maṇi veḷuriyañca bhaddakaṃ
        siṅgisuvaṇṇaṃ athavāpi kāñcanaṃ 7-
        yaṃ jātarūpaṃ haṭakanti vuccati
        aṭṭhaṅgupetassa uposathassa
        kallampi te nānubhavanti soḷasiṃ
        candappabhā tāragaṇā ca sabbe
        tasmā hi nārī ca naro ca sīlavā
@Footnote: 1 Po. hane. Yu. hāne. 2 Po. Ma. Yu. abrahmacariyā. 3 Yu. dhāraye.
@4 Po. Ma. Yu. suriyo. 5 Po. Ma. Yu. obhāsayaṃ anupariyante. 6 Yu. muttaṃ maṇiṃ ...
@7 Po. Ma. Yu. kañcanaṃ.
        Aṭṭhaṅgupetaṃ upavassuposathaṃ
        puññāni katvāna sukhudrayāni
        aninditā saggamupenti ṭhānanti.
           Mahāvaggo dutiyo.
            Tassuddānaṃ
     titthabhayañca venāgo    sarabho kesaputtiyo
     sāḷho cāpi kathāvatthu   titthiyā mūluposathoti.
            ---------
          Ānandavaggo tatiyo
   [511]  72  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  . athakho channo paribbājako yenāyasmā
ānando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ
sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi
ekamantaṃ nisinno kho channo paribbājako āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca
tumhepi  āvuso  ānanda  rāgassa  pahānaṃ  paññāpetha  dosassa
pahānaṃ  paññāpetha  mohassa  pahānaṃ  paññāpethāti  .  mayaṃ  kho
āvuso  rāgassa  pahānaṃ  paññāpema  dosassa  pahānaṃ  paññāpema
mohassa  pahānaṃ  paññāpemāti  .  kiṃ pana tumhe āvuso rāge
ādīnavaṃ disvā rāgassa pahānaṃ paññāpetha kiṃ dose ādīnavaṃ disvā
dosassa  pahānaṃ  paññāpetha  kiṃ  mohe  ādīnavaṃ  disvā mohassa
Pahānaṃ paññāpethāti.
   {511.1} Ratto kho āvuso rāgena abhibhūto pariyādinnacitto
attabyābādhāyapi  ceteti  parabyābādhāyapi ceteti ubhayabyābādhāyapi
ceteti  cetasikaṃpi  dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti rāge pahīne neva
attabyābādhāya ceteti na parabyābādhāya ceteti na ubhayabyābādhāya
ceteti na cetasikaṃ dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti ratto kho āvuso
rāgena  abhibhūto  pariyādinnacitto  kāyena  duccaritaṃ carati vācāya
duccaritaṃ  carati  manasā  duccaritaṃ carati rāge pahīne neva kāyena
duccaritaṃ  carati  na vācāya duccaritaṃ carati na manasā duccaritaṃ carati
ratto  kho  āvuso  rāgena  abhibhūto  pariyādinnacitto attatthaṃpi
yathābhūtaṃ  nappajānāti  paratthaṃpi  yathābhūtaṃ  nappajānāti  ubhayatthaṃpi
yathābhūtaṃ  nappajānāti  rāge  pahīne  attatthaṃpi  yathābhūtaṃ pajānāti
paratthaṃpi  yathābhūtaṃ  pajānāti  ubhayatthaṃpi  yathābhūtaṃ  pajānāti  rāgo
kho   āvuso   andhakaraṇo   acakkhukaraṇo   aññāṇakaraṇo
paññānirodhiko      vighātapakkhiko      anibbānasaṃvattaniko
duṭṭho kho āvuso .pe.
   {511.2} Mūḷho kho āvuso mohena abhibhūto pariyādinnacitto
attabyābādhāyapi  ceteti  parabyābādhāyapi ceteti ubhayabyābādhāyapi
ceteti  cetasikaṃpi  dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti mohe pahīne neva
attabyābādhāya ceteti na parabyābādhāya ceteti na ubhayabyābādhāya
ceteti na cetasikaṃ dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti mūḷho kho āvuso
mohena  abhibhūto  pariyādinnacitto  kāyena  duccaritaṃ carati vācāya
Duccaritaṃ  carati  manasā  duccaritaṃ carati mohe pahīne neva kāyena
duccaritaṃ  carati  na vācāya duccaritaṃ carati na manasā duccaritaṃ carati
mūḷho kho āvuso mohena abhibhūto pariyādinnacitto attatthaṃpi yathābhūtaṃ
nappajānāti  paratthaṃpi  yathābhūtaṃ  nappajānāti  ubhayatthaṃpi  yathābhūtaṃ
nappajānāti  mohe  pahīne  attatthaṃpi  yathābhūtaṃ  pajānāti paratthaṃpi
yathābhūtaṃ  pajānāti  ubhayatthaṃpi yathābhūtaṃ pajānāti moho kho āvuso
andhakaraṇo  acakkhukaraṇo  aññāṇakaraṇo  paññānirodhiko  vighātapakkhiko
anibbānasaṃvattaniko  idaṃ  kho  mayaṃ  āvuso rāge ādīnavaṃ disvā
rāgassa  pahānaṃ  paññāpema  idaṃ  dose  ādīnavaṃ disvā dosassa
pahānaṃ  paññāpema  idaṃ  mohe  ādīnavaṃ  disvā  mohassa pahānaṃ
paññāpemāti.
   {511.3}  Atthi  panāvuso  maggo  atthi  paṭipadā etassa
rāgassa  dosassa  mohassa  pahānāyāti . atthāvuso maggo atthi
paṭipadā  etassa  rāgassa  dosassa mohassa pahānāyāti . katamo
panāvuso  maggo  katamā paṭipadā etassa rāgassa dosassa mohassa
pahānāyāti . ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi ayaṃ kho āvuso maggo ayaṃ
paṭipadā  etassa  rāgassa dosassa mohassa pahānāyāti . bhaddako
[1]-  Āvuso  maggo  bhaddikā paṭipadā etassa rāgassa dosassa
mohassa pahānāya alañca panāvuso ānanda appamādāyāti.
@Footnote: 1 Po. Ma. kho.
   [512]  73 Ekaṃ samayaṃ āyasmā ānando kosambiyaṃ viharati
ghositārāme  . athakho aññataro ājīvakasāvako gahapati yenāyasmā
ānando  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā āyasmantaṃ ānandaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno kho so ājīvakasāvako gahapati
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca  kesanno  bhante  ānanda dhammo
svākkhāto  ke  loke  supaṭipannā  ke loke sugatāti 1- .
Tenahi  gahapati  taññevettha  paṭipucchissāmi yathā te khameyya tathā
naṃ  byākareyyāsi  taṃ  kiṃ  maññasi  gahapati ye rāgassa pahānāya
dhammaṃ  desenti dosassa pahānāya dhammaṃ desenti mohassa pahānāya
dhammaṃ  desenti  tesaṃ  dhammo svākkhāto no vā kathaṃ vā te
ettha  hotīti  .  ye  bhante rāgassa pahānāya dhammaṃ desenti
dosassa  pahānāya  dhammaṃ  desenti  mohassa  pahānāya  dhammaṃ
desenti tesaṃ dhammo svākkhāto evaṃ me ettha hotīti.
   {512.1} Taṃ kiṃ maññasi gahapati ye rāgassa pahānāya paṭipannā
dosassa  pahānāya paṭipannā mohassa pahānāya paṭipannā te loke
supaṭipannā no vā kathaṃ vā te ettha hotīti. Ye bhante rāgassa
pahānāya   paṭipannā  dosassa  pahānāya  paṭipannā  mohassa
pahānāya paṭipannā te loke supaṭipannā evaṃ me ettha hotīti.
   {512.2}  Taṃ  kiṃ  maññasi  gahapati  yesaṃ  rāgo  pahīno
ucchinnamūlo    tālāvatthukato   anabhāvaṃ   gato   āyatiṃ
anuppādadhammo  yesaṃ  doso  pahīno  .pe.  yesaṃ  moho
@Footnote: 1 Ma. sukatāti. ito paraṃ īdisameva.
Pahīno   ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṃ  kato  āyatiṃ
anuppādadhammo  te  loke  sugatā no vā kathaṃ vā te ettha
hotīti  .  yesaṃ bhante rāgo pahīno ucchinnamūlo tālāvatthukato
anabhāvaṃ  gato  āyatiṃ  anuppādadhammo  yesaṃ doso pahīno .pe.
Yesaṃ  moho  pahīno  ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṃ  gato
āyatiṃ anuppādadhammo te loke sugatā evaṃ me ettha hotīti.
Iti kho gahapati tayāvetaṃ 1- byākataṃ ye bhante rāgassa pahānāya
dhammaṃ  desenti dosassa pahānāya dhammaṃ desenti mohassa pahānāya
dhammaṃ  desenti  tesaṃ  dhammo svākkhātoti tayāvetaṃ byākataṃ ye
bhante  rāgassa  pahānāya  paṭipannā  dosassa  pahānāya paṭipannā
mohassa  pahānāya  paṭipannā  te  loke  supaṭipannāti  tayāvetaṃ
byākataṃ  yesaṃ  bhante  rāgo  pahīno  ucchinnamūlo tālāvatthukato
anabhāvaṃ  gato  āyatiṃ  anuppādadhammo  yesaṃ doso pahīno .pe.
Yesaṃ  moho  pahīno  ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṃ  gato
āyatiṃ anuppādadhammo te loke sugatāti.
   {512.3} Acchariyaṃ bhante abbhutaṃ bhante na ceva nāma sadhammukkaṃsanā
bhavissati  na  ca  paradhammāpasādanā  āyataneva  dhammadesanā attho
ca  vutto  attā  ca  anupanīto  tumhe bhante ānanda rāgassa
pahānāya  dhammaṃ  desetha  dosassa pahānāya dhammaṃ desetha mohassa
pahānāya  dhammaṃ  desetha tumhākaṃ dhammo svākkhāto tumhe bhante
ānanda  rāgassa  pahānāya  paṭipannā  dosassa pahānāya paṭipannā
@Footnote: 1 Yu. tayācetaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Mohassa  pahānāya  paṭipannā  tumhe  loke  supaṭipannā  tumhākaṃ
bhante  ānanda  rāgo  pahīno ucchinnamūlo tālāvatthukato anabhāvaṃ
gato  āyatiṃ  anuppādadhammo tumhākaṃ doso pahīno .pe. tumhākaṃ
moho   pahīno  ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṃ  gato
āyatiṃ  anuppādadhammo  tumhe  loke  sugatā  abhikkantaṃ  bhante
abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi  bhante  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya
paṭicchannaṃ  vā  vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre
vā  telappajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto rūpāni dakkhantīti evamevaṃ
ayyena  ānandena anekapariyāyena dhammo pakāsito esāhaṃ bhante
ānanda  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ
maṃ ayyo ānando dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [513]  74  Ekaṃ samayaṃ bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ
nigrodhārāme . tena kho pana samayena bhagavā gilānā vuṭṭhito hoti
aciravuṭṭhito  gelaññā  .  athakho  mahānāmo sakko yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi
ekamantaṃ  nisinno  kho  mahānāmo  sakko  bhagavantaṃ  etadavoca
dīgharattāhaṃ  bhante bhagavatā evaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānāmi samāhitassa
ñāṇaṃ  no  asamāhitassāti  samādhi  nu  kho bhante pubbe pacchā
ñāṇaṃ  udāhu  ñāṇaṃ  pubbe  pacchā samādhīti . athakho āyasmato
ānandassa  etadahosi  bhagavā  kho  gilānā  vuṭṭhito aciravuṭṭhito
Gelaññā  ayañca  mahānāmo sakko bhagavantaṃ atigambhīraṃ pañhaṃ pucchati
yannūnāhaṃ manānāmaṃ sakkaṃ ekamantaṃ apanetvā dhammaṃ deseyyanti.
   {513.1}  Athakho āyasmā ānando mahānāmaṃ sakkaṃ bāhāyaṃ
gahetvā ekamantaṃ apanetvā mahānāmaṃ sakkaṃ etadavoca sekhampi kho
mahānāma  sīlaṃ  vuttaṃ bhagavatā asekhampi sīlaṃ vuttaṃ bhagavatā sekhopi
samādhi vutto bhagavatā asekhopi samādhi vutto bhagavatā sekhāpi paññā
vuttā  bhagavatā  asekhāpi paññā vuttā bhagavatā katamañca mahānāma
sekhaṃ sīlaṃ idha mahānāma bhikkhu sīlavā hoti .pe. samādāya sikkhati
sikkhāpadesu idaṃ vuccati mahānāma sekhaṃ sīlaṃ katamo ca mahānāma sekho
samādhi  idha  mahānāma bhikkhu vivicceva kāmehi .pe. catutthaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  ayaṃ  vuccati mahānāma sekho samādhi katamā ca
mahānāma  sekhā  paññā idha mahānāma bhikkhu idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ
pajānāti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ vuccati mahānāma sekhā paññā sa kho so mahānāma ariyasāvako
evaṃ  sīlasampanno  evaṃ  samādhisampanno  evaṃ  paññāsampanno
āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja viharati evaṃ kho mahānāma sekhampi
sīlaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  asekhampi  sīlaṃ vuttaṃ bhagavatā sekhopi samādhi
vutto  bhagavatā  asekhopi  samādhi  vutto bhagavatā sekhāpi paññā
vuttā bhagavatā asekhāpi paññā vuttā bhagavatāti.
   [514]  75 Ekaṃ samayaṃ āyasmā ānando vesāliyaṃ viharati
mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ . athakho abhayo ca licchavi paṇḍitakumārako ca
licchavi  yenāyasmā  ānando tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā āyasmantaṃ
ānandaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  ekamantaṃ  nisinno  kho
abhayo licchavi āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca nigaṇṭho bhante nāṭaputto
sabbaññū  sabbadassāvī  aparisesaṃ  ñāṇadassanaṃ  paṭijānāti  carato
ca me tiṭṭhato ca suttassa ca jāgarassa ca satataṃ samitaṃ ñāṇadassanaṃ
paccupaṭṭhitanti   so   purāṇānaṃ  kammānaṃ  tapasā  byantībhāvaṃ
paññāpeti  navānaṃ  kammānaṃ  akaraṇā  setughātaṃ  iti  kammakkhayā
dukkhakkhayo  dukkhakkhayā  vedanākkhayo  vedanākkhayā  sabbaṃ  dukkhaṃ
nijjiṇṇaṃ  bhavissati  evametissā  sandiṭṭhikāya  nijjarāya  visuddhiyā
samatikkamo hoti idha bhante bhagavā kimāhāti.
   {514.1} Tisso kho imā abhaya nijjarā visuddhiyo tena bhagavatā
jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  sammadakkhātā  sattānaṃ
visuddhiyā  sokaparidevānaṃ  samatikkamāya  dukkhadomanassānaṃ  atthaṅgamāya
ñāyassa adhigamāya nibbānassa sacchikiriyāya katamā tisso idha abhaya bhikkhu
sīlavā hoti .pe. samādāya sikkhati sikkhāpadesu so navañca kammaṃ na
karoti  purāṇañca  kammaṃ phussa phussa byantīkaroti sandiṭṭhikā nijjarā
akālikā ehipassikā opanayikā 1- paccattaṃ veditabbā viññūhīti sa kho
so abhaya bhikkhu evaṃ sīlasampanno vivicceva kāmehi .pe. Catutthaṃ jhānaṃ
@Footnote: 1 Ma. opaneyyikā. ito paraṃ īdisameva.
Upasampajja  viharati  so  navañca  kammaṃ  na karoti purāṇañca kammaṃ
phussa  phussa  byantīkaroti  sandiṭṭhikā nijjarā akālikā ehipassikā
opanayikā  paccattaṃ  veditabbā  viññūhīti  sa kho so abhaya bhikkhu
evaṃ  sīlasampanno  evaṃ  samādhisampanno  āsavānaṃ  khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  viharati  so  navañca  kammaṃ  na karoti purāṇañca kammaṃ
phussa  phussa  byantīkaroti  sandiṭṭhikā nijjarā akālikā ehipassikā
opanayikā  paccattaṃ  veditabbā  viññūhīti  imā  kho abhaya tisso
nijjarā  visuddhiyo  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhena  sammadakkhātā  sattānaṃ  visuddhiyā  sokaparidevānaṃ
samatikkamāya   dukkhadomanassānaṃ  atthaṅgamāya  ñāyassa  adhigamāya
nibbānassa sacchikiriyāyāti.
   {514.2}  Evaṃ  vutte  paṇḍitakumārako licchavi abhayaṃ licchaviṃ
etadavoca  kimpana  tvaṃ  samma abhaya āyasmato ānandassa subhāsitaṃ
subhāsitato nābbhanumodasīti . kyāhaṃ samma [1]- āyasmato ānandassa
subhāsitaṃ  subhāsitato  nābbhanumodissāmi  muddhāpi tassa vipateyya yo
āyasmato ānandassa subhāsitaṃ subhāsitato nābbhanumodeyyāti.
   [515] 76 Athakho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho āyasmantaṃ ānandaṃ bhagavā etadavoca  yaṃ 2- ānanda
anukampeyyātha ye ca sotabbaṃ maññeyyuṃ mittā vā amaccā vā ñātī
@Footnote: 1 Ma. paṇḍitakumāraka . 2 Ma. ye.
Vā  sālohitā  vā te vo ānanda tīsu ṭhānesu samādapetabbā
nivesetabbā  patiṭṭhāpetabbā  katamesu  tīsu buddhe aveccappasāde
samādapetabbā  nivesetabbā patiṭṭhāpetabbā itipi so bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho   vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti  dhamme
aveccappasāde   samādapetabbā   nivesetabbā  patiṭṭhāpetabbā
svākkhāto  bhagavatā  dhammo  sandiṭṭhiko  akāliko  ehipassiko
opanayiko  paccattaṃ  veditabbo  viññūhīti  saṅghe  aveccappasāde
samādapetabbā  nivesetabbā  patiṭṭhāpetabbā  supaṭipanno  bhagavato
sāvakasaṅgho   ujupaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  ñāyapaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅgho  sāmīcipaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  yadidaṃ
cattāri  purisayugāni  aṭṭha  purisapuggalā  esa bhagavato sāvakasaṅgho
āhuneyyo   pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ
puññakkhettaṃ lokassāti
   {515.1}  siyā  ānanda  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ  aññathattaṃ
paṭhavidhātuyā  āpodhātuyā  tejodhātuyā  vāyodhātuyā  na tveva
buddhe   aveccappasādena   samannāgatassa  ariyasāvakassa  siyā
aññathattaṃ   tatridaṃ   aññathattaṃ   so   vatānanda   buddhe
aveccappasādena   samannāgato   ariyasāvako   nirayaṃ   vā
tiracchānayonī   vā   pettivisayaṃ   vā  upapajjissatīti  netaṃ
ṭhānaṃ   vijjati   siyā   ānanda   catunnaṃ   mahābhūtānaṃ
aññathattaṃ    paṭhavidhātuyā    āpodhātuyā    tejodhātuyā
vāyodhātuyā  na  tveva  dhamme  .pe.  na  tveva  saṅghe
Aveccappasādena  samannāgatassa  ariyasāvakassa  siyā  aññathattaṃ
tatridaṃ   aññathattaṃ  so  vatānanda  saṅghe  aveccappasādena
samannāgato   ariyasāvako   nirayaṃ   vā  tiracchānayoniṃ  vā
pettivisayaṃ  vā  upapajjissatīti  netaṃ ṭhānaṃ vijjati yaṃ 1- ānanda
anukampeyyātha  ye  ca  sotabbaṃ  maññeyyuṃ  mittā  vā amaccā
vā ñātī vā sālohitā vā te vo ānanda imesu tīsu ṭhānesu
samādapetabbā nivesetabbā patiṭṭhāpetabbāti.
   [516] 77 Athakho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca bhavo bhavoti bhante
vuccati kittāvatā nu kho bhante bhavo hotīti . kāmadhātuvepakkañca
ānanda  kammaṃ  nābhavissa  api  nu kho kāmabhavo paññāyethāti .
No  hetaṃ  bhante . iti kho ānanda kammaṃ khettaṃ viññāṇaṃ bījaṃ
taṇhā  sineho  avijjānīvaraṇānaṃ  sattānaṃ  taṇhāsaññojanānaṃ hīnāya
dhātuyā  viññāṇaṃ  patiṭṭhitaṃ  evaṃ  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  hoti
rūpadhātuvepakkañca  ānanda  kammaṃ  nābhavissa  api  nu kho rūpabhavo
paññāyethāti . no hetaṃ bhante. Iti kho ānanda kammaṃ khettaṃ viññāṇaṃ
bījaṃ  taṇhā  sineho  avijjānīvaraṇānaṃ  sattānaṃ  taṇhāsaññojanānaṃ
majjhimāya  dhātuyā  viññāṇaṃ  patiṭṭhitaṃ evaṃ āyatiṃ punabbhavābhinibbatti
hoti    arūpadhātuvepakkañca   ānanda   kammaṃ   nābhavissa
@Footnote: 1 Ma. ye.
Api  nu  kho arūpabhavo paññāyethāti . no hetaṃ bhante . iti
kho ānanda kammaṃ khettaṃ viññāṇaṃ bījaṃ taṇhāsineho avijjānīvaraṇānaṃ
sattānaṃ   taṇhāsaññojanānaṃ   paṇītāya   dhātuyā   viññāṇaṃ
patiṭṭhitaṃ  evaṃ  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  hoti evaṃ kho ānanda
bhavo hotīti.
   [517] 78 Athakho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  ānando bhagavantaṃ etadavoca bhavo bhavoti
bhante vuccati kittāvatā nu kho bhante bhavo hotīti. Kāmadhātuvepakkañca
ānanda  kammaṃ  nābhavissa  api  nu kho kāmabhavo paññāyethāti .
No hetaṃ bhante . iti kho ānanda kammaṃ khettaṃ viññāṇaṃ bījaṃ taṇhā
sineho   avijjānīvaraṇānaṃ   sattānaṃ  taṇhāsaññojanānaṃ  hīnāya
dhātuyā  cetanā  patiṭṭhitā  patthanā  patiṭṭhitā  evaṃ  āyatiṃ
punabbhavābhinibbatti   hoti   rūpadhātuvepakkañca   ānanda   kammaṃ
nābhavissa api nu kho rūpabhavo paññāyethāti . no hetaṃ bhante.
Iti  kho  ānanda  kammaṃ  khettaṃ  viññāṇaṃ  bījaṃ taṇhā sineho
avijjānīvaraṇānaṃ  sattānaṃ  taṇhāsaññojanānaṃ  majjhimāya  dhātuyā
cetanā  patiṭṭhitā  patthanā patiṭṭhitā evaṃ āyatiṃ punabbhavābhinibbatti
hoti  arūpadhātuvepakkañca  ānanda  kammaṃ  nābhavissa  api  nu kho
arūpabhavo  paññāyethāti  . no hetaṃ bhante . iti kho ānanda
Kammaṃ  khettaṃ  viññāṇaṃ  bījaṃ  taṇhā  sineho  avijjānīvaraṇānaṃ
sattānaṃ  taṇhāsaññojanānaṃ  paṇītāya  dhātuyā  cetanā  patiṭṭhitā
patthanā  patiṭṭhitā  evaṃ  āyatiṃpunabbhavābhinibbatti  hoti  evaṃ kho
ānanda bhavo hotīti.
   [518] 79 Athakho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  ānandaṃ  bhagavā etadavoca sabbaṃ nu kho
ānanda  sīlabbataṃ  jīvitaṃ  brahmacariyaṃ  upaṭṭhānasāraṃ  saphalanti . na
khvettha  bhante  ekaṃsenāti  . tenahānanda vibhajassūti . yañhissa
bhante sīlabbataṃ jīvitaṃ brahmacariyaṃ upaṭṭhānasāraṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  evarūpaṃ  sīlabbataṃ  jīvitaṃ
brahmacariyaṃ  upaṭṭhānasāraṃ  aphalaṃ  yañca  khvassa  bhante  sīlabbataṃ
jīvitaṃ  brahmacariyaṃ  upaṭṭhānasāraṃ  sevato akusalā dhammā parihāyanti
kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpaṃ  sīlabbataṃ  jīvitaṃ  brahmacariyaṃ
upaṭṭhānasāraṃ  saphalanti  .  idamavoca  āyasmā ānando samanuñño
satthā  ahosi . athakho āyasmā ānando samanuñño me satthāti
uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi . Athakho
bhagavā  acirapakkante  āyasmante ānande bhikkhū āmantesi sekho
bhikkhave ānando na ca panassa sulabharūpo samasamo paññāyāti.
   [519] 80 Athakho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno
kho  āyasmā  ānando  bhagavantaṃ  etadavoca  tīṇīmāni  bhante
gandhajātāni  yesaṃ  anuvātaṃyeva gandho gacchati no paṭivātaṃ katamāni
tīṇi  mūlagandho  sāragandho  pupphagandho  imāni  kho  bhante  tīṇi
gandhajātāni  yesaṃ  anuvātaṃyeva  gandho  gacchati no paṭivātaṃ atthi
nu  kho  bhante  kiñci  gandhajātaṃ  yassa anuvātampi gandho gacchati
paṭivātampi  gandho  gacchati  anuvātapaṭivātampi  gandho  gacchatīti .
Atthānanda gandhajātaṃ yassa anuvātampi gandho gacchati paṭivātampi gandho
gacchati anuvātapaṭivātampi gandho gacchatīti.
   {519.1} Katamaṃ pana taṃ bhante gandhajātaṃ yassa anuvātampi gandho
gacchati paṭivātampi gandho gacchati anuvātapaṭivātampi gandho gacchatīti .
Idhānanda yasmiṃ gāme vā nigame vā itthī vā puriso vā buddhaṃ saraṇaṃ
gato hoti dhammaṃ saraṇaṃ gato hoti saṅghaṃ saraṇaṃ gato hoti pāṇātipātā
paṭivirato  hoti  adinnādānā  paṭivirato hoti kāmesu micchācārā
paṭivirato  hoti musāvādā paṭivirato hoti surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato  hoti sīlavā hoti kalyāṇadhammo vigatamalamaccherena cetasā
agāraṃ  ajjhāvasati  muttacāgo  payatapāṇi  vossaggarato  yācayogo
dānasaṃvibhāgarato tassa disāsu samaṇabrāhmaṇā vaṇṇaṃ bhāsanti asukasmiṃ 1-
nāma gāme vā nigame vā itthī vā puriso vā buddhaṃ saraṇaṃ gato
@Footnote: 1 Po. amukamhi. Ma. amukasmiṃ.
Dhammaṃ  saraṇaṃ  gato  saṅghaṃ  saraṇaṃ  gato  pāṇātipātā  paṭivirato
adinnādānā  paṭivirato  kāmesu  micchācārā  paṭivirato musāvādā
paṭivirato  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭivirato  sīlavā kalyāṇadhammo
vigatamalamaccherena  cetasā  agāraṃ  ajjhāvasati  muttacāgo payatapāṇi
vossaggarato  yācayogo  dānasaṃvibhāgaratoti  devatāpissa  1- vaṇṇaṃ
bhāsanti asukasmiṃ nāma gāme vā nigame vā itthī vā puriso vā buddhaṃ
saraṇaṃ  gato  .pe.  yācayogo  dānasaṃvibhāgaratoti  idaṃ  kho  taṃ
ānanda  gandhajātaṃ  yassa  anuvātampi  gandho  gacchati  paṭivātampi
gandho gacchati anuvātapaṭivātampi gandho gacchatīti.
        Na pupphagandho paṭivātameti
        na candanaṃ tagaramallikā vā
        satañca gandho paṭivātameti
        sabbā disā sappuriso pavāyatīti.
   [520] 81 Athakho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca sammukhā metaṃ
bhante  bhagavato  sutaṃ  sammukhā  paṭiggahitaṃ  bhagavato ānanda sikhissa
abhibhū  nāma  sāvako  brahmaloke  ṭhito  sahassīlokadhātuṃ  sarena
viññāpesīti  bhagavā  pana bhante arahaṃ sammāsambuddho kīvatakaṃ pahoti
@Footnote: 1 Yu. devatāpissa amanussā.
Sarena viññāpetunti . sāvako so ānanda appameyyā tathāgatāti.
Dutiyampi  kho  āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca sammukhā metaṃ
bhante  bhagavato  sutaṃ  sammukhā  paṭiggahitaṃ  bhagavato ānanda sikhissa
abhibhū  nāma  sāvako  brahmaloke  ṭhito  sahassīlokadhātuṃ  sarena
viññāpesīti  bhagavā  pana bhante arahaṃ sammāsambuddho kīvatakaṃ pahoti
sarena  viññāpetunti  .  sāvako  so  ānanda  appameyyā
tathāgatāti  .  tatiyampi kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
sammukhā metaṃ bhante bhagavato sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ bhagavato ānanda
sikhissa  abhibhū nāma sāvako brahmaloke ṭhito sahassīlokadhātuṃ sarena
viññāpesīti  bhagavā  pana  bhante  arahaṃ  sammāsambuddho  kīvatakaṃ
pahoti sarena viññāpetunti.
   {520.1}  Sutā  te ānanda sahassī cūḷanikā lokadhātūti .
Etassa  bhagavā  kālo etassa sugata kālo yaṃ bhagavā  bhāseyya
bhagavato  sutvā  bhikkhū  dhāressantīti  .  tenahānanda  suṇāhi
sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  .  evaṃ bhanteti kho  āyasmā
ānando  bhagavato  paccassosi  .  bhagavā etadavoca  yāvatānanda
candimasuriyā  pariharanti  disā bhanti virocanā tāva sahassadhā loko
tasmiṃ  1- sahassaṃ candānaṃ sahassaṃ suriyānaṃ sahassaṃ sinerupabbatarājānaṃ
sahassaṃ  jambūdīpānaṃ  sahassaṃ  aparagoyānaṃ  2-  sahassaṃ  uttarakurūnaṃ
sahassaṃ    pubbavidehānaṃ    cattāri    mahāsamuddasahassāni
cattāri   mahārājasahassāni  sahassaṃ  cātummahārājikānaṃ  sahassaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. tasmiṃ sahassadhā loke sahassaṃ candānaṃ. 2 Ma. Yu. aparagoyānānaṃ.
Tāvatiṃsānaṃ sahassaṃ yāmānaṃ sahassaṃ tusitānaṃ sahassaṃ nimmānaratīnaṃ sahassaṃ
paranimmitavasavattīnaṃ  sahassaṃ  brahmalokānaṃ  ayaṃ  vuccatānanda  sahassī
cūḷanikā  lokadhātu  yāvatānanda  sahassī  cūḷanikā  lokadhātu  tāva
sahassadhā  loko  ayaṃ  vuccatānanda  dvisahassī  majjhimikā lokadhātu
yāvatānanda  dvisahassī  majjhimikā  lokadhātu  tāva sahassadhā loko
ayaṃ  vuccatānanda  tisahassī  mahāsahassī  lokadhātu  ākaṅkhamāno
ānanda  tathāgato  tisahassiṃ mahāsahassiṃ lokadhātuṃ sarena viññāpeyya
yāvatā vā 1- pana ākaṅkheyyāti.
   {520.2}  Yathākathaṃ  pana  bhante  bhagavā tisahassiṃ mahāsahassiṃ
lokadhātuṃ  sarena  viññāpeyya  yāvatā vā pana ākaṅkheyyāti .
Idhānanda  tathāgato  tisahassiṃ  mahāsahassiṃ  lokadhātuṃ  obhāsena
phareyya yadā te sattā taṃ ālokaṃ sañjāneyyuṃ atha tathāgato ghosaṃ
kareyya  saddamanussāveyya  evaṃ  kho  ānanda  tathāgato tisahassiṃ
mahāsahassiṃ  lokadhātuṃ  sarena  viññāpeyya  yāvatā  vā  pana
ākaṅkheyyāti . evaṃ vutte āyasmā ānando āyasmantaṃ udāyiṃ
etadavoca lābhā vata me suladdhaṃ vata me yassa me satthā evaṃmahiddhiko
evaṃ  mahānubhāvoti  .  evaṃ  vutte āyasmā udāyi āyasmantaṃ
ānandaṃ  etadavoca  kiṃ tuyhettha āvuso ānanda yadi te satthā
evaṃmahiddhiko evaṃmahānubhāvoti . evaṃ vutte bhagavā āyasmantaṃ udāyiṃ
etadavoca  māhevaṃ udāyi sacevaṃ udāyi ānando avītarāgo kālaṃ
kareyya  tena  cittappasādena sattakkhattuṃ devesu devarajjaṃ kareyya
@Footnote: 1 Ma. Yu. vāsaddo natthi.
Sattakkhattuṃ  imasmiṃyeva  jambūdīpe  mahārajjaṃ  kāreyya apica udāyi
ānando diṭṭheva dhamme parinibbāyissatīti.
          Ānandavaggo tatiyo.
            Tassuddānaṃ
     channo ājīvako sakko   nigaṇṭhā samādapako
     navāpi ca tathā bhavo    sīlabbatā gandhā ca cūḷanīti.
            ---------
           Samaṇavaggo catuttho
   [521] 82 Tīṇīmāni bhikkhave samaṇassa [1]- samaṇakaraṇīyāni katamāni
tīṇi  adhisīlasikkhāsamādānaṃ  adhicittasikkhāsamādānaṃ adhipaññāsikkhāsamādānaṃ
imāni  kho  bhikkhave  tīṇi  samaṇassa  [2]-  samaṇakaraṇīyāni .
Tasmā  tiha  bhikkhave  evaṃ  sikkhitabbaṃ tibbo no chando bhavissati
adhisīlasikkhāsamādāne tibbo no chando bhavissati adhicittasikkhāsamādāne
tibbo   no   chando   bhavissati   adhipaññāsikkhāsamādāneti
evañhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [522] 83 Seyyathāpi bhikkhave gadrabho gogaṇaṃ piṭṭhito piṭṭhito
anubaddho 3- hoti ahampi 4- amhā ahampi amhāti tassa na tādiso
vaṇṇo  hoti  seyyathāpi  gunnaṃ na tādiso saro hoti seyyathāpi
gunnaṃ  na  tādisaṃ  padaṃ  hoti  seyyathāpi  gunnaṃ  so gogaṇaṃyeva
piṭṭhito  piṭṭhito  anubaddho hoti ahampi amhā ahampi amhāti .
@Footnote: 1-2 Ma. samaṇiyāni . 3 Po. Ma. anubandho. 4 Po. ahampi ammā ahampi
@ammā. Ma. ahampi dammo ahampi dammo.
Evameva  kho  bhikkhave idhekacco bhikkhu bhikkhusaṅghaṃ piṭṭhito piṭṭhito
anubaddho  hoti  ahampi  bhikkhu  ahampi  bhikkhūti  tassa na tādiso
chando  hoti  adhisīlasikkhāsamādāne  seyyathāpi  aññesaṃ bhikkhūnaṃ na
tādiso  chando  hoti  adhicittasikkhāsamādāne  seyyathāpi  aññesaṃ
bhikkhūnaṃ  na  tādiso chando hoti adhipaññāsikkhāsamādāne seyyathāpi
aññesaṃ  bhikkhūnaṃ  so  bhikkhusaṅghaṃyeva  piṭṭhito  piṭṭhito  anubaddho
hoti  ahampi  bhikkhu  ahampi  bhikkhūti . tasmā tiha bhikkhave evaṃ
sikkhitabbaṃ  tibbo  no  chando bhavissati adhisīlasikkhāsamādāne tibbo
no chando bhavissati adhicittasikkhāsamādāne tibbo no chando bhavissati
adhipaññāsikkhāsamādāneti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [523]  84  Tīṇīmāni  bhikkhave  kassakassa  gahapatissa pubbe
karaṇīyāni  katamāni  tīṇi  idha  bhikkhave  kassako gahapati paṭikacceva
khettaṃ  sukaṭṭhaṃ  karoti  sumatikataṃ  paṭikacceva khettaṃ sukaṭṭhaṃ karitvā
sumatikataṃ  kālena  bījāni patiṭṭhāpeti kālena bījāni patiṭṭhāpetvā
samayena  udakaṃ  abhinetipi  apanetipi  imāni  kho  bhikkhave  tīṇi
kassakassa gahapatissa pubbe karaṇīyāni . evameva kho bhikkhave tīṇīmāni
bhikkhussa  pubbe  karaṇīyāni  katamāni  tīṇi  adhisīlasikkhāsamādānaṃ
adhicittasikkhāsamādānaṃ  adhipaññāsikkhāsamādānaṃ  imāni  kho  bhikkhave
tīṇi  bhikkhussa  pubbe  karaṇīyāni  .  tasmā  tiha  bhikkhave evaṃ
sikkhitabbaṃ  tibbo  no  chando  bhavissati  adhisīlasikkhāsamādāne
Tibbo  no  chando  bhavissati  adhicittasikkhāsamādāne  tibbo  no
chando  bhavissati  adhipaññāsikkhāsamādāneti  evañhi  vo  bhikkhave
sikkhitabbanti.
   [524]  85  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ  . athakho aññataro vajjiputtako bhikkhu yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi
ekamantaṃ  nisinno  kho  so vajjiputtako bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca
sādhikamidaṃ  bhante  diyaḍḍhasikkhāpadasataṃ  anvaḍḍhamāsaṃ  uddesaṃ āgacchati
nāhaṃ bhante ettha sakkomi 1- sikkhitunti. Sakkhasi 2- pana tvaṃ bhikkhu tīsu
sikkhāsu  sikkhituṃ  adhisīlasikkhāya  adhicittasikkhāya adhipaññāsikkhāyāti .
Sakkomahaṃ  bhante  tīsu  sikkhāsu sikkhituṃ adhisīlasikkhāya adhicittasikkhāya
adhipaññāsikkhāyāti  .  tasmā tiha tvaṃ bhikkhu tīsu sikkhāsu sikkhassu
adhisīlasikkhāya  adhicittasikkhāya  adhipaññāsikkhāya  yato kho tvaṃ bhikkhu
adhisīlampi  sikkhissasi  adhicittampi  sikkhissasi adhipaññampi sikkhissasi
tassa 3- tuyhaṃ [4]- adhisīlampi sikkhato adhicittampi sikkhato adhipaññampi
sikkhato  rāgo  pahīyissati  doso  pahīyissati  moho  pahīyissati
so  tvaṃ  rāgassa  pahānā  dosassa pahānā mohassa pahānā yaṃ
akusalaṃ taṃ na karissasi yaṃ pāpaṃ taṃ 5- na sevissasīti . Athakho so
bhikkhu  aparena  samayena  adhisīlampi  sikkhi  adhicittampi  sikkhi
adhipaññampi  sikkhi  .  tassa  adhisīlampi sikkhato adhicittampi sikkhato
@Footnote: 1 Po. sakkhissāmi . 2 Po. Ma. sakkhissasi. 3 Yu. tasmā. 4 Po. Ma. Yu.
@bhikkhu. 5 Yu. tvaṃ.
Adhipaññampi  sikkhato  rāgo  pahīyi  doso  pahīyi  moho  pahīyi
so  rāgassa  pahānā dosassa pahānā mohassa pahānā yaṃ akusalaṃ
taṃ nākāsi yaṃ pāpaṃ taṃ na sevīti.
   [525]  86 Athakho aññataro bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinno  kho  so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca sekho sekhoti bhante
vuccati  kittāvatā  nu  kho bhante sekho hotīti . sikkhatīti kho
bhikkhu  tasmā  sekhoti  vuccati  kiñca  sikkhati . adhisīlampi sikkhati
adhicittampi  sikkhati  adhipaññampi  sikkhati  sikkhatīti  [1]- kho bhikkhu
tasmā sekhoti vuccatīti.
     Sekhassa sikkhamānassa     ujumaggānusārino
     khayasmiṃ paṭhamaṃ ñāṇaṃ       tato aññā anantarā
     tato aññāvimuttassa 2- ñāṇaṃ ve hoti tādino
     akuppā me vimuttīti      bhavasaññojanakkhayeti.
   [526]  87  Sādhikamidaṃ bhikkhave diyaḍḍhasikkhāpadasataṃ anvaḍḍhamāsaṃ
uddesaṃ  āgacchati  yattha  atthakāmā  kulaputtā sikkhanti . tisso
imā  bhikkhave  sikkhā  yatthetaṃ  sabbaṃ  samodhānaṃ  gacchati  katamā
tisso  adhisīlasikkhā  adhicittasikkhā  adhipaññāsikkhā  imā  kho
bhikkhave tisso sikkhā yatthetaṃ sabbaṃ samodhānaṃ gacchati.
   {526.1} Idha bhikkhave bhikkhu sīlesu paripūrakārī hoti samādhismiṃ mattasokārī
@Footnote: 1 Yu. so . 2 Po. aññaṃ vimuttassa.
Paññāya  mattasokārī  so  yāni tāni khuddānukhuddakāni sikkhāpadāni
tāni  āpajjatipi  vuṭṭhātipi  taṃ kissa hetu na hi mettha bhikkhave
abhabbatā  vuttā yāni ca kho tāni sikkhāpadāni ādibrahmacariyakāni
brahmacariyasāruppāni  tattha  dhuvasīlo  ca hoti ṭhitasīlo ca samādāya
sikkhati  sikkhāpadesu  so  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ parikkhayā sotāpanno
hoti avinipātadhammo niyato sambodhiparāyano.
   {526.2} Idha pana bhikkhave bhikkhu sīlesu paripūrakārī hoti samādhismiṃ
mattasokārī  paññāya  mattasokārī  so yāni tāni khuddānukhuddakāni
sikkhāpadāni tāni āpajjatipi vuṭṭhātipi taṃ kissa hetu na hi mettha bhikkhave
abhabbatā  vuttā yāni ca kho tāni sikkhāpadāni ādibrahmacariyakāni
brahmacariyasāruppāni  tattha  dhuvasīlo  ca hoti ṭhitasīlo ca samādāya
sikkhati   sikkhāpadesu   so   tiṇṇaṃ   saññojanānaṃ  parikkhayā
rāgadosamohānaṃ   tanuttā   sakadāgāmī  hoti  sakideva  imaṃ
lokaṃ āgantvā dukkhassantaṃ karoti.
   {526.3} Idha pana bhikkhave bhikkhu sīlesu paripūrakārī hoti samādhismiṃ
paripūrakārī  paññāya  mattasokārī  so  yāni tāni khuddānukhuddakāni
sikkhāpadāni  tāni  āpajjatipi  vuṭṭhātipi  taṃ  kissa  hetu na hi
mettha  bhikkhave  abhabbatā  vuttā yāni ca kho tāni sikkhāpadāni
ādibrahmacariyakāni  brahmacariyasāruppāni  tattha  dhuvasīlo  ca  hoti
ṭhitasīlo ca samādāya sikkhati sikkhāpadesu so pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ   parikkhayā   opapātiko   hoti   tatthaparinibbāyī
Anāvattidhammo tasmā lokā.
   {526.4} Idha pana bhikkhave bhikkhu sīlesu paripūrakārī hoti samādhismiṃ
paripūrakārī  paññāya  paripūrakārī  so  yāni  tāni khuddānukhuddakāni
sikkhāpadāni tāni āpajjatipi vuṭṭhātipi taṃ kissa hetu na hi mettha
bhikkhave  abhabbatā  vuttā  yāni  ca  kho  tāni  sikkhāpadāni
ādibrahmacariyakāni  brahmacariyasāruppāni  tattha  dhuvasīlo  ca  hoti
ṭhitasīlo  ca  samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu  so  āsavānaṃ khayā
anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  viharati  iti kho bhikkhave padesaṃ padesakārī
ārādheti paripūraṃ paripūrakārī avañjhānitvevāhaṃ 1- bhikkhave sikkhāpadāni
vadāmīti.
   [527]  88  Sādhikamidaṃ bhikkhave diyaḍḍhasikkhāpadasataṃ anvaḍḍhamāsaṃ
uddesaṃ  āgacchati  yattha  atthakāmā  kulaputtā sikkhanti . tisso
imā  bhikkhave  sikkhā  yatthetaṃ  sabbaṃ  samodhānaṃ  gacchati  katamā
tisso  adhisīlasikkhā  adhicittasikkhā  adhipaññāsikkhā  imā  kho
bhikkhave tisso sikkhā yatthetaṃ sabbaṃ samodhānaṃ gacchati.
   {527.1} Idha bhikkhave bhikkhu sīlesu paripūrakārī hoti samādhismiṃ
mattasokārī  paññāya  mattasokārī  so yāni tāni khuddānukhuddakāni
sikkhāpadāni tāni āpajjatipi vuṭṭhātipi taṃ kissa hetu na hi mettha bhikkhave
abhabbatā  vuttā yāni ca kho tāni sikkhāpadāni ādibrahmacariyakāni
brahmacariyasāruppāni  tattha  dhuvasīlo  ca hoti ṭhitasīlo ca samādāya
@Footnote: 1 Po. Yu. avajjhāni .... ito paraṃ īdisameva.
Sikkhati   sikkhāpadesu   so   tiṇṇaṃ   saññojanānaṃ  parikkhayā
sattakkhattuparamo  hoti  sattakkhattuparamaṃ  deve  ca  manusse  ca
sandhāvitvā  saṃsaritvā  dukkhassantaṃ  karoti  so  tiṇṇaṃ saññojanānaṃ
parikkhayā  kolaṃkolo  hoti dve vā tīṇi vā kulāni sandhāvitvā
saṃsaritvā  dukkhassantaṃ  karoti  so  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā
ekabījī  hoti  ekaṃyeva  mānusakaṃ  bhavaṃ  nibbattetvā  dukkhassantaṃ
karoti   so  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  rāgadosamohānaṃ
tanuttā  sakadāgāmī  hoti  sakideva  imaṃ  lokaṃ  āgantvā
dukkhassantaṃ karoti.
   {527.2} Idha pana bhikkhave bhikkhu sīlesu paripūrakārī hoti samādhismiṃ
paripūrakārī  paññāya  mattasokārī  so  yāni tāni khuddānukhuddakāni
sikkhāpadāni tāni āpajjatipi vuṭṭhātipi taṃ kissa hetu na hi mettha bhikkhave
abhabbatā  vuttā yāni ca kho tāni sikkhāpadāni ādibrahmacariyakāni
brahmacariyasāruppāni  tattha  dhuvasīlo  ca hoti ṭhitasīlo ca samādāya
sikkhati sikkhāpadesu so pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ parikkhayā
uddhaṃsoto  hoti  akaniṭṭhagāmī  so  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  sasaṅkhāraparinibbāyī  hoti  so  pañcannaṃ
orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  asaṅkhāraparinibbāyī hoti so
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ parikkhayā upahaccaparinibbāyī hoti
so  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ parikkhayā antarāparinibbāyī
hoti.
   {527.3} Idha pana bhikkhave bhikkhu sīlesu paripūrakārī hoti samādhismiṃ
Paripūrakārī  paññāya  paripūrakārī  so  yāni  tāni khuddānukhuddakāni
sikkhāpadāni  tāni  āpajjatipi  vuṭṭhātipi  taṃ  kissa  hetu na hi
mettha  bhikkhave  abhabbatā  vuttā yāni ca kho tāni sikkhāpadāni
ādibrahmacariyakāni  brahmacariyasāruppāni  tattha  dhuvasīlo  ca  hoti
ṭhitasīlo  ca  samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu  so  āsavānaṃ khayā
anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  viharati  iti  kho  bhikkhave  padesaṃ
padesakārī   ārādheti   paripūraṃ  paripūrakārī  avañjhānitvevāhaṃ
bhikkhave sikkhāpadāni vadāmīti.
   [528]  89  Sādhikamidaṃ bhikkhave diyaḍḍhasikkhāpadasataṃ anvaḍḍhamāsaṃ
uddesaṃ  āgacchati  yattha  atthakāmā  kulaputtā sikkhanti . tisso
imā  bhikkhave  sikkhā  yatthetaṃ  sabbaṃ  samodhānaṃ  gacchati  katamā
tisso  adhisīlasikkhā  adhicittasikkhā  adhipaññāsikkhā  imā  kho
bhikkhave tisso sikkhā yatthetaṃ sabbaṃ samodhānaṃ gacchati.
   {528.1} Idha bhikkhave bhikkhu sīlesu paripūrakārī hoti samādhismiṃ
paripūrakārī  paññāya  paripūrakārī  so  yāni  tāni khuddānukhuddakāni
sikkhāpadāni tāni āpajjatipi vuṭṭhātipi taṃ kissa hetu na hi mettha bhikkhave
abhabbatā  vuttā yāni ca kho tāni sikkhāpadāni ādibrahmacariyakāni
brahmacariyasāruppāni  tattha  dhuvasīlo  ca hoti ṭhitasīlo ca samādāya
sikkhati  sikkhāpadesu  so  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ
Paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharati  taṃ  vā  pana anabhisambhavaṃ appaṭivijjhaṃ pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  antarāparinibbāyī  hoti  taṃ  vā  pana
anabhisambhavaṃ  appaṭivijjhaṃ  pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ parikkhayā
upahaccaparinibbāyī  hoti  taṃ  vā  pana  anabhisambhavaṃ  appaṭivijjhaṃ
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  asaṅkhāraparinibbāyī
hoti.
   {528.2} Taṃ vā pana anabhisambhavaṃ appaṭivijjhaṃ pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  sasaṅkhāraparinibbāyī  hoti  taṃ  vā  pana
anabhisambhavaṃ  appaṭivijjhaṃ  pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ parikkhayā
uddhaṃsoto  hoti  akaniṭṭhagāmī  taṃ  vā pana anabhisambhavaṃ appaṭivijjhaṃ
tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  rāgadosamohānaṃ  tanuttā  sakadāgāmī
hoti  sakideva imaṃ lokaṃ āgantvā dukkhassantaṃ karoti taṃ vā pana
anabhisambhavaṃ  appaṭivijjhaṃ  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  ekabījī
hoti  ekaṃyeva  mānusakaṃ  bhavaṃ  nibbattetvā dukkhassantaṃ karoti taṃ
vā  pana  anabhisambhavaṃ  appaṭivijjhaṃ  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā
kolaṃkolo  hoti  dve vā tīṇi vā kulāni sandhāvitvā saṃsaritvā
dukkhassantaṃ  karoti  taṃ  vā  pana  anabhisambhavaṃ  appaṭivijjhaṃ  tiṇṇaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  sattakkhattuparamo  hoti sattakkhattuparamaṃ deve
ca mānuse ca sandhāvitvā saṃsaritvā dukkhassantaṃ karoti iti kho bhikkhave
paripūraṃ  paripūrakārī  ārādheti  padesaṃ  padesakārī avañjhānitvevāhaṃ
Bhikkhave sikkhāpadāni vadāmīti.
   [529] 90 Tisso imā bhikkhave sikkhā katamā tisso adhisīlasikkhā
adhicittasikkhā  adhipaññāsikkhā  .  katamā  ca  bhikkhave adhisīlasikkhā
idha bhikkhave bhikkhu sīlavā hoti .pe. samādāya sikkhati sikkhāpadesu
ayaṃ vuccati bhikkhave adhisīlasikkhā . katamā ca bhikkhave adhicittasikkhā
idha bhikkhave bhikkhu vivicceva kāmehi .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  ayaṃ  vuccati  bhikkhave adhicittasikkhā . katamā  ca bhikkhave
adhipaññāsikkhā  idha  bhikkhave  bhikkhu idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti
.pe.  ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ vuccati
bhikkhave adhipaññāsikkhā. Imā kho bhikkhave tisso sikkhāti.
   [530] 91 Tisso imā bhikkhave sikkhā katamā tisso adhisīlasikkhā
adhicittasikkhā  adhipaññāsikkhā  .  katamā  ca  bhikkhave adhisīlasikkhā
idha  bhikkhave  bhikkhu  sīlavā  hoti  .pe.  samādāya  sikkhati
sikkhāpadesu  ayaṃ vuccati bhikkhave adhisīlasikkhā . katamā ca bhikkhave
adhicittasikkhā  idha  bhikkhave  bhikkhu  vivicceva  kāmehi  .pe.
Catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati ayaṃ vuccati bhikkhave adhicittasikkhā .
Katamā ca bhikkhave adhipaññāsikkhā idha bhikkhave bhikkhu āsavānaṃ khayā
anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja viharati ayaṃ vuccati bhikkhave adhipaññāsikkhā .
Imā kho bhikkhave tisso sikkhāti.
     Adhisīlaṃ adhicittaṃ          adhipaññañca viriyavā
     thāmavā dhītimā jhāyī       sato guttindriyo care
     yathā pure tathā pacchā     yathā pacchā tathā pure
     yathā adho tathā uddhaṃ      yathā uddhaṃ tathā adho
     yathā divā tathā rattiṃ      yathā rattiṃ tathā divā
     abhibhuyya disā sabbā      appamāṇasamādhinā.
     Tamāhu sekkhaṃ 1- paṭipadaṃ   atho saṃsuddhacārinaṃ 2-
     tamāhu loke sambuddhaṃ     dhīraṃ paṭipadantaguṃ.
     Viññāṇassa nirodhena     taṇhakkhayavimuttino
     pajjotasseva nibbānaṃ    vimokkho hoti cetasoti.
   [531] 92 Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikaṃ caramāno mahatā
bhikkhusaṅghena saddhiṃ yena paṅkadhā 3- nāma kosalānaṃ nigamo tadavasari.
Tatra sudaṃ bhagavā paṅkadhāyaṃ viharati paṅkadhā nāma kosalānaṃ nigamo.
Tena kho pana samayena kassapagotto nāma bhikkhu paṅkadhāyaṃ āvāsiko
hoti . tatra sudaṃ bhagavā sikkhāpadapaṭisaṃyuttāya dhammiyā kathāya bhikkhū
sandasseti samādapeti samuttejeti sampahaṃseti . athakho kassapagottassa
bhikkhuno  bhagavatā  4-  sikkhāpadapaṭisaṃyuttāya  dhammiyā  kathāya bhikkhū
sandassente samādapente samuttejente sampahaṃsente ahudeva akkhanti
ahu appaccayo adhisallekhatevāyaṃ 5- samaṇoti. Athakho bhagavā paṅkadhāyaṃ
@Footnote: 1 Ma. sekhaṃ . 2 Ma. saṃsuddhacāriyaṃ . 3 Ma. saṅkavā nāma. ito paraṃ īdisameva.
@4 Ma. bhagavati . 5 Ma. Yu. adhisallikhatevāyaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Yathābhirantaṃ  viharitvā yena rājagahaṃ tena cārikaṃ pakkāmi anupubbena
cārikaṃ caramāno yena rājagahaṃ tadavasari . tatra sudaṃ bhagavā rājagahe
viharati gijjhakūṭe 1- pabbate. Athakho kassapagottassa bhikkhuno acirapakkantassa
bhagavato  ahudeva  kukkuccaṃ  ahu  vippaṭisāro  alābhā  vata
me  na  vata  me  lābhā dulladdhaṃ vata me na vata me suladdhaṃ
yassa  me  bhagavatā  2- sikkhāpadapaṭisaṃyuttāya dhammiyā kathāya bhikkhū
sandassente samādapente samuttejente sampahaṃsente ahudeva akkhanti
ahu  appaccayo  adhisallekhatevāyaṃ  samaṇoti  yannūnāhaṃ  yena
bhagavā  tenupasaṅkameyyaṃ  upasaṅkamitvā  bhagavato  santike  accayaṃ
accayato deseyyanti.
   {531.1}  Athakho  kassapagotto  bhikkhu senāsanaṃ saṃsāmetvā
pattacīvaramādāya   yena  rājagahaṃ  tena  pakkāmi  anupubbena
yena  rājagahaṃ  [3]-  gijjhakūṭo pabbato yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinno  kho  kassapagotto  bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca  ekamidaṃ
bhante  samayaṃ  bhagavā  paṅkudhāyaṃ  viharati  paṅkudhā  nāma kosalānaṃ
nigamo tatra sudaṃ 4- bhagavā sikkhāpadapaṭisaṃyuttāya dhammiyā kathāya bhikkhū
sandasseti 5- samādapeti samuttejeti sampahaṃseti tassa mayhaṃ bhante 6-
bhagavatā  sikkhāpadapaṭisaṃyuttāya  dhammiyā  kathāya  bhikkhū  sandassente
samādapente  samuttejente  sampahaṃsente  ahudeva  akkhanti  ahu
@Footnote: 1 Ma. gijjhakūṭe pabbateti ime dve pāṭhā na dissanti . 2 Ma. bhagavati.
@3 Ma. Yu. yena. 4 Po. Ma. bhante. 5 Po. Ma. Yu. sandassesi ... sampahaṃsesi.
@6 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Appaccayo  adhisallekhatevāyaṃ  samaṇoti  athakho  bhagavā  paṅkadhāyaṃ
yathābhirantaṃ  viharitvā  yena  rājagahaṃ  tena  cārikaṃ pakkāmi tassa
mayhaṃ bhante acirapakkantassa bhagavato ahudeva kukkuccaṃ ahu vippaṭisāro
alābhā vata me na vata me lābhā dulladdhaṃ vata me na vata me
suladdhaṃ  yassa me bhagavatā sikkhāpadapaṭisaṃyuttāya dhammiyā kathāya bhikkhū
sandassente samādapente samuttejente sampahaṃsente ahudeva akkhanti
ahu  appaccayo  adhisallekhatevāyaṃ  samaṇoti  yannūnāhaṃ  yena
bhagavā  tenupasaṅkameyyaṃ  upasaṅkamitvā  bhagavato  santike  accayaṃ
accayato deseyyanti accayo maṃ bhante accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ
yathāakusalaṃ  yassa  me  bhagavatā sikkhāpadapaṭisaṃyuttāya dhammiyā kathāya
bhikkhū sandassente samādapente samuttejente sampahaṃsente ahudeva
akkhanti  ahu  appaccayo  adhisallekhatevāyaṃ  samaṇoti  tassa  me
bhante bhagavā accayaṃ accayato paṭiggaṇhātu āyatiṃ saṃvarāyāti.
   {531.2} Taggha taṃ 1- kassapa accayo accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ
yathāakusalaṃ  yassa te mayā 2- sikkhāpadapaṭisaṃyuttāya dhammiyā kathāya
bhikkhū sandassente samādapente samuttejente sampahaṃsente ahudeva
akkhanti ahu appaccayo adhisallekhatevāyaṃ samaṇoti yato ca kho tvaṃ
kassapa  accayaṃ  accayato  disvā  yathādhammaṃ  paṭikarosi tante mayaṃ
paṭiggaṇhāma  vuḍḍhi  hesā  kassapa  ariyassa  vinaye  yo  accayaṃ
accayato  disvā  yathādhammaṃ paṭikaroti āyatiṃ saṃvaraṃ āpajjati thero
@Footnote: 1 Po. Yu. tvaṃ. 2 Ma. mayi.
Cepi  kassapa  bhikkhu  hoti  na  sikkhākāmo  sikkhāsamādānassa na
vaṇṇavādī  ye  caññe  bhikkhū  na sikkhākāmā te ca sikkhāya na
samādapeti  ye  caññe  bhikkhū sikkhākāmā tesañca na vaṇṇaṃ bhaṇati
bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena  evarūpassāhaṃ  kassapa  therassa  bhikkhuno  na
vaṇṇaṃ  bhaṇāmi  taṃ  kissa  hetu  satthā  hissa  vaṇṇaṃ  bhaṇatīti
aññe  naṃ  bhikkhū  bhajeyyuṃ  ye  naṃ  bhajeyyuṃ  tyassa diṭṭhānugatiṃ
āpajjeyyuṃ yassa 1- diṭṭhānugatiṃ āpajjeyyuṃ tesantaṃ assa dīgharattaṃ
ahitāya  dukkhāyāti  tasmāhaṃ kassapa evarūpassa therassa bhikkhuno na
vaṇṇaṃ bhaṇāmi majjhimo cepi kassapa bhikkhu hoti .pe.
   {531.3}  Navo  cepi  kassapa  bhikkhu hoti na sikkhākāmo
sikkhāsamādānassa  na  vaṇṇavādī  ye  caññe bhikkhū na sikkhākāmā
te ca sikkhāya na samādapeti ye caññe bhikkhū sikkhākāmā tesañca
na  vaṇṇaṃ  bhaṇati  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena evarūpassāhaṃ kassapa navassa
bhikkhuno  na  vaṇṇaṃ  bhaṇāmi  taṃ  kissa  hetu  satthā hissa vaṇṇaṃ
bhaṇatīti  aññe naṃ bhikkhū bhajeyyuṃ ye naṃ bhajeyyuṃ tyassa diṭṭhānugatiṃ
āpajjeyyuṃ  yassa  diṭṭhānugatiṃ  āpajjeyyuṃ  tesantaṃ assa dīgharattaṃ
ahitāya  dukkhāyāti  tasmāhaṃ  kassapa  evarūpassa  navassa  bhikkhuno
na  vaṇṇaṃ  bhaṇāmi  thero  cepi  kassapa  bhikkhu hoti sikkhākāmo
sikkhāsamādānassa  vaṇṇavādī  ye  caññe bhikkhū na sikkhākāmā te
ca  sikkhāya samādapeti ye caññe bhikkhū sikkhākāmā tesañca vaṇṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. yyāssa. ito paraṃ īdisameva.
Bhaṇati  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena  evarūpassāhaṃ  kassapa therassa bhikkhuno
vaṇṇaṃ  bhaṇāmi  taṃ  kissa  hetu  satthā  hissa  vaṇṇaṃ  bhaṇatīti
aññe  naṃ  bhikkhū  bhajeyyuṃ  ye  naṃ  bhajeyyuṃ  tyassa diṭṭhānugatiṃ
āpajjeyyuṃ  yassa  diṭṭhānugatiṃ  āpajjeyyuṃ  tesantaṃ assa dīgharattaṃ
hitāya  sukhāyāti  tasmāhaṃ kassapa evarūpassa therassa bhikkhuno vaṇṇaṃ
bhaṇāmi majjhimo cepi kassapa bhikkhu hoti .pe.
   {531.4}  Navo  cepi  kassapa  bhikkhu  hoti  sikkhākāmo
sikkhāsamādānassa  vaṇṇavādī  ye  caññe  bhikkhū  na  sikkhākāmā
te  ca  sikkhāya samādapeti ye caññe bhikkhū sikkhākāmā tesañca
vaṇṇaṃ  bhaṇati bhūtaṃ tacchaṃ kālena evarūpassāhaṃ kassapa navassa bhikkhuno
vaṇṇaṃ  bhaṇāmi  taṃ  kissa  hetu  satthā hissa vaṇṇaṃ bhaṇatīti aññe
naṃ  bhikkhū  bhajeyyuṃ  ye naṃ bhajeyyuṃ tyassa diṭṭhānugatiṃ āpajjeyyuṃ
yassa  diṭṭhānugatiṃ  āpajjeyyuṃ  tesantaṃ  assa  dīgharattaṃ  hitāya
sukhāyāti   tasmāhaṃ  kassapa  evarūpassa  navassa  bhikkhuno  vaṇṇaṃ
bhaṇāmīti.
          Samaṇavaggo catuttho.
            Tassuddānaṃ
     samaṇo gadrabho khetto   vajjiputto ca sekhinā
     tayo ca sekhino vuttā     dve sikkhā paṅkadhena cāti.
           -----------
          Loṇaphalavaggo pañcamo
   [532]  93 Tīṇīmāni bhikkhave kassakassa gahapatissa accāyikāni
karaṇīyāni  katamāni  tīṇi  idha  bhikkhave  kassako  gahapati  sīghasīghaṃ
khettaṃ  sukaṭṭhaṃ  karoti  sumatikataṃ  sīghasīghaṃ  khettaṃ  sukaṭṭhaṃ  karitvā
sumatikataṃ  sīghasīghaṃ  bījāni  patiṭṭhāpeti  sīghasīghaṃ bījāni patiṭṭhāpetvā
sīghasīghaṃ  udakaṃ abhinetipi apanetipi imāni kho bhikkhave tīṇi kassakassa
gahapatissa  accāyikāni karaṇīyāni . tassa kho taṃ bhikkhave kassakassa
gahapatissa natthi sā iddhi vā ānubhāvo vā ajjeva me dhaññāni
jāyantu sveva gabbhiniyo 1- hontu uttarasve pacantūti athakho bhikkhave
hoti  so  samayo  yaṃ  tassa  kassakassa  gahapatissa tāni dhaññāni
utupariṇāmīni jāyantipi gabbhinīpi honti pacantipi.
   {532.1} Evameva kho bhikkhave tīṇīmāni bhikkhussa accāyikāni
karaṇīyāni  katamāni  tīṇi  adhisīlasikkhāsamādānaṃ  adhicittasikkhāsamādānaṃ
adhipaññāsikkhāsamādānaṃ  imāni kho bhikkhave tīṇi bhikkhussa accāyikāni
karaṇīyāni . tassa kho taṃ bhikkhave bhikkhuno natthi sā iddhi vā ānubhāvo
vā ajjeva me anupādāya āsavehi cittaṃ vimuccatu sve vā uttarasve
vāti athakho bhikkhave hoti so samayo yaṃ tassa bhikkhuno anupādāya āsavehi
cittaṃ vimuccati . tasmā tiha bhikkhave evaṃ sikkhitabbaṃ tibbo no chando
bhavissati  adhisīlasikkhāsamādāne  tibbo  no  2-  chando  bhavissati
@Footnote: 1 Po. Ma. gabbhīni. 2 Po. Ma. noti saddo natki. ito paraṃ īdisameva.
Adhicittasikkhāsamādāne   tibbo   no   chando   bhavissati
adhipaññāsikkhāsamādāneti     evañhi    vo    bhikkhave
sikkhitabbanti.
   [533]  94  Tīṇīmāni  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā
pavivekāni  paññāpenti  katamāni  tīṇi  cīvarapavivekaṃ piṇḍapātapavivekaṃ
senāsanapavivekaṃ  .  tatrīdaṃ  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā
cīvarapavivekasmiṃ   paññāpenti   sāṇānipi  dhārenti  masāṇānipi
dhārenti  chavadussānipi  dhārenti  paṃsukūlānipi  dhārenti  tirīṭakānipi
dhārenti  ajinānipi  1-  dhārenti ajinakkhipampi dhārenti kusacīrampi
dhārenti  vākacīrampi  dhārenti  phalakacīrampi  dhārenti kesakambalampi
dhārenti  vālakambalampi  dhārenti  ulūkapakkhampi  dhārenti idaṃ kho
bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā cīvarapavivekasmiṃ paññāpenti.
   {533.1}  Tatrīdaṃ bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā piṇḍapāta-
pavivekasmiṃ   paññāpenti  sākabhakkhāpi  honti  sāmākabhakkhāpi
honti  nivārabhakkhāpi  honti  daddulabhakkhāpi  honti  haṭabhakkhāpi
honti  kaṇabhakkhāpi  honti  ācāmabhakkhāpi  honti  piññākabhakkhāpi
honti  tiṇabhakkhāpi  honti  gomayabhakkhāpi  honti  vanamūlaphalāhārā
yāpenti  pavattaphalabhojī  idaṃ  kho bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā
piṇḍapātapavivekasmiṃ   paññāpenti   .   tatrīdaṃ   bhikkhave
aññatitthiyā   paribbājakā   senāsanapavivekasmiṃ   paññāpenti
araññaṃ   rukkhamūlaṃ   susānaṃ   vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ  palālapuñjaṃ
bhusāgāraṃ   idaṃ   kho   bhikkhave   aññatitthiyā  paribbājakā
senāsanapavivekasmiṃ   paññāpenti   .  imāni  kho  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. ajinampi.
Tīṇi aññatitthiyā paribbājakā pavivekāni paññāpenti.
   {533.2} Tīṇi kho panimāni bhikkhave imasmiṃ dhammavinaye bhikkhuno
pavivekāni katamāni tīṇi idha bhikkhave bhikkhu sīlavā ca hoti dussīlañcassa
pahīnaṃ hoti tena ca vivitto hoti sammādiṭṭhiko ca hoti micchādiṭṭhi
cassa  pahīnā  hoti  tāya  ca vivitto hoti khīṇāsavo  ca hoti
āsavā  cassa pahīnā honti tehi ca vivitto hoti . yato kho
bhikkhave  bhikkhu  sīlavā  hoti  dussīlañcassa  pahīnaṃ  hoti tena ca
vivitto  hoti  sammādiṭṭhiko  ca  hoti  micchādiṭṭhi  cassa pahīnā
hoti  tāya  ca  vivitto  hoti khīṇāsavo ca hoti āsavā cassa
pahīnā  honti  tehi  ca vivitto hoti ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu
aggappatto sārappatto suddho sāre patiṭṭhito.
   {533.3}  Seyyathāpi  bhikkhave  kassakassa gahapatikassa sampannaṃ
sālikhettaṃ tamenaṃ kassako gahapati sīghasīghaṃ vapāpeyya , sīghasīghaṃ vapāpetvā
sīghasīghaṃ  saṅgharāpeyya  sīghasīghaṃ  saṅgharāpetvā  sīghasīghaṃ ubbāhāpeyya
sīghasīghaṃ  ubbāhāpetvā  sīghasīghaṃ  puñjaṃ  kārāpeyya  sīghasīghaṃ  puñjaṃ
kārāpetvā  sīghasīghaṃ  maddāpeyya  sīghasīghaṃ  maddāpetvā  sīghasīghaṃ
palālāni  uddharāpeyya  sīghasīghaṃ  palālāni  uddharāpetvā  sīghasīghaṃ
bhusikaṃ  uddharāpeyya sīghasīghaṃ bhusikaṃ uddharāpetvā sīghasīghaṃ ophunāpeyya
sīghasīghaṃ  ophunāpetvā  sīghasīghaṃ  atiharāpeyya  sīghasīghaṃ atiharāpetvā
Sīghasīghaṃ  koṭṭāpeyya  sīghasīghaṃ  koṭṭāpetvā  sīghasīghaṃ  phusāni  1-
uddharāpeyya  evamassu tassa 2- bhikkhave kassakassa gahapatissa tāni
dhaññāni  aggappattāni  sārappattāni  suddhāni  sāre  patiṭṭhitāni
evameva kho bhikkhave bhikkhu sīlavā ca hoti dussīlañcassa pahīnaṃ hoti
tena  ca  vivitto  hoti  sammādiṭṭhiko  ca  hoti  micchādiṭṭhi
cassa  pahīnā  hoti  tāya  ca  vivitto hoti khīṇāsavo ca hoti
āsavā  cassa  pahīnā  honti tehi ca vivitto hoti ayaṃ vuccati
bhikkhave bhikkhu aggappatto sārappatto suddho sāre patiṭṭhitoti.
   [534] 95 Seyyathāpi bhikkhave saradasamaye viddhe vigatavalāhake
deve  ādicco  nabhaṃ  abbhussakkamāno  sabbaṃ  ākāsagataṃ  tamaṃ
abhivihacca bhāsate ca tapate ca virocati ca evameva kho bhikkhave yato
ariyasāvakassa  virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ udapādi 3- sahadassanuppādā
bhikkhave  ariyasāvakassa  tīṇi  saññojanāni  pahīyanti  sakkāyadiṭṭhi
vicikicchā  sīlabbataparāmāso  athāparaṃ  dvīhi  dhammehi  niyyāti
abhijjhāya ca byāpādena ca . so vivicceva kāmehi vivicca akusalehi
dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati . tasmiṃ ce bhikkhave samaye ariyasāvako kālaṃ kareyya natthi
taṃ  saññojanaṃ  yena  saññojanena saṃyutto ariyasāvako punayimaṃ lokaṃ
āgaccheyyāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. thusāni. 2 Po. Ma. ayaṃ pāṭho natthi 3 Ma. upapajjati
   [535] 96 Tisso imā bhikkhave parisā katamā tisso aggavatī
parisā vaggā parisā samaggā parisā . katamā ca bhikkhave aggavatī
parisā  idha  bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ  therā bhikkhū na bāhullikā
honti na sāthalikā vokkamane 1- nikkhittadhurā paviveke pubbaṅgamā viriyaṃ
ārabhanti  appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa
sacchikiriyāya  tesaṃ  pacchimā  janatā  diṭṭhānugatiṃ  āpajjati  sāpi
hoti  na  bāhullikā na sāthalikā vokkamane nikkhittadhurā paviveke
pubbaṅgamā  viriyaṃ  ārabhati  appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya
asacchikatassa  sacchikiriyāya  ayaṃ  vuccati  bhikkhave aggavatī parisā .
Katamā  ca bhikkhave vaggā parisā idha bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū
bhaṇḍanajātā  kalahajātā  vivādāpannā  aññamaññaṃ mukhasattīhi vitudantā
viharanti  ayaṃ  vuccati bhikkhave vaggā parisā . katamā ca bhikkhave
samaggā parisā idha bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū samaggā sammodamānā
avivadamānā   khīrodakībhūtā   aññamaññaṃ   piyacakkhūhi  sampassantā
viharanti ayaṃ vuccati bhikkhave samaggā parisā.
   {535.1}  Yasmiṃ  bhikkhave samaye bhikkhū samaggā sammodamānā
avivadamānā   khīrodakībhūtā   aññamaññaṃ   piyacakkhūhi  sampassantā
viharanti  bahuṃ  bhikkhave  bhikkhū  tasmiṃ  samaye  puññaṃ  pasavanti
brahmaṃ  bhikkhave  vihāraṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhū  viharanti  yadidaṃ
muditāya   cetovimuttiyā   pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa
kāyo   passambhati   passaddhakāyo   sukhaṃ   vediyati   sukhino
@Footnote: 1 Po. ukkamane. Ma. okkamane. ito paraṃ īdisameva.
Cittaṃ samādhiyati.
   {535.2}  Seyyathāpi bhikkhave uparipabbate thullaphusitake deve
vassante  taṃ  udakaṃ  yathāninnaṃ  vattamānaṃ 1- pabbatakandarapadarasākhā
paripūreti  pabbatakandarapadarasākhā  paripūrā  kussobbhe 2- paripūrenti
kussobbhā  paripūrā  mahāsobbhe  paripūrenti  mahāsobbhā  paripūrā
kunnadiyo  paripūrenti  kunnadiyo  paripūrā  mahānadiyo  paripūrenti
mahānadiyo  paripūrā  samuddaṃ paripūrenti evameva kho bhikkhave yasmiṃ
samaye  bhikkhū  samaggā  sammodamānā  avivadamānā  khīrodakībhūtā
aññamaññaṃ  piyacakkhūhi  sampassantā  viharanti  bahuṃ  bhikkhave  bhikkhū
tasmiṃ  samaye  puññaṃ  pasavanti  brahmaṃ bhikkhave vihāraṃ tasmiṃ samaye
bhikkhū  viharanti  yadidaṃ  muditāya  cetovimuttiyā  pamuditassa  pīti
jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vediyati
sukhino cittaṃ samādhiyati. Imā kho bhikkhave tisso parisāti.
   [536] 97 Tīhi bhikkhave aṅgehi samannāgato rañño bhaddo 3-
assājāniyo  rājāraho  hoti  rājabhoggo  rañño  aṅgantveva
saṅkhaṃ 4- gacchati katamehi tīhi idha bhikkhave rañño bhaddo assājāniyo
vaṇṇasampanno  ca  hoti  balasampanno  ca  javasampanno  ca imehi
kho bhikkhave tīhaṅgehi samannāgato rañño bhaddo assājāniyo rājāraho
hoti rājabhoggo rañño aṅgantveva saṅkhaṃ gacchati . evameva kho
bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato bhikkhu āhuneyyo hoti pāhuneyyo
dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassa  katamehi
@Footnote: 1 Ma. Yu. pavattamānaṃ . 2 Ma. Yu. kussubbhe. 3 Ma. bhadro. ito paraṃ īdisameva.
@4 Ma. saṅkhayaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Tīhi  idha  bhikkhave  bhikkhu  vaṇṇasampanno  ca hoti balasampanno ca
javasampanno ca.
   {536.1}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  vaṇṇasampanno  hoti idha
bhikkhave   bhikkhu   sīlavā  hoti  pātimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharati
ācāragocarasampanno  aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya
sikkhati sikkhāpadesu evaṃ kho bhikkhave bhikkhu vaṇṇasampanno hoti.
   {536.2} Kathañca bhikkhave bhikkhu balasampanno hoti idha bhikkhave
bhikkhu  āraddhaviriyo  viharati  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya kusalānaṃ
dhammānaṃ   upasampadāya   thāmavā   daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro
kusalesu dhammesu evaṃ kho bhikkhave bhikkhu balasampanno hoti.
   {536.3} Kathañca bhikkhave bhikkhu javasampanno hoti idha bhikkhave
bhikkhu  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti ayaṃ dukkhasamudayoti yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu javasampanno hoti.
Imehi kho bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato bhikkhu āhuneyyo hoti
pāhuneyyo   dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ
lokassāti.
   [537]  98 Tīhi bhikkhave aṅgehi samannāgato rañño bhaddo
assājāniyo  rājāraho hoti rājabhoggo rañño aṅgantveva saṅkhaṃ
gacchati  katamehi  tīhi  idha  bhikkhave  rañño  bhaddo assājāniyo
vaṇṇasampanno  ca  hoti  balasampanno  ca  javasampanno  ca imehi
kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgato  rañño  bhaddo assājāniyo
Rājāraho  hoti  rājabhoggo  rañño aṅgantveva saṅkhaṃ gacchati .
Evameva  kho  bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato bhikkhu āhuneyyo
hoti .pe. anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa katamehi tīhi idha bhikkhave
bhikkhu vaṇṇasampanno ca hoti balasampanno ca javasampanno ca.
   {537.1} Kathañca bhikkhave bhikkhu vaṇṇasampanno hoti idha bhikkhave
bhikkhu  sīlavā  hoti .pe. samādāya sikkhati sikkhāpadesu evaṃ kho
bhikkhave bhikkhu vaṇṇasampanno hoti . kathañca bhikkhave bhikkhu balasampanno
hoti  idha  bhikkhave bhikkhu āraddhaviriyo viharati .pe. anikkhittadhuro
kusalesu dhammesu evaṃ kho bhikkhave bhikkhu balasampanno hoti. Kathañca
bhikkhave  bhikkhu  javasampanno  hoti  idha  bhikkhave  bhikkhu  pañcannaṃ
orambhāgiyānaṃ   saññojanānaṃ   parikkhayā   opapātiko   hoti
tatthaparinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā  lokā  evaṃ  kho bhikkhave
bhikkhu  javasampanno  hoti  .  imehi  kho  bhikkhave tīhi dhammehi
samannāgato  bhikkhu  āhuneyyo  hoti  .pe. anuttaraṃ puññakkhettaṃ
lokassāti.
   [538]  99 Tīhi bhikkhave aṅgehi samannāgato rañño bhaddo
assājāniyo  rājāraho hoti rājabhoggo rañño aṅgantveva saṅkhaṃ
gacchati  katamehi  tīhi  idha  bhikkhave  rañño  bhaddo assājāniyo
vaṇṇasampanno  ca  hoti  balasampanno  ca  javasampanno  ca imehi
kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgato  rañño  bhaddo assājāniyo
Rājāraho  hoti  rājabhoggo  rañño aṅgantveva saṅkhaṃ gacchati .
Evameva  kho  bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato bhikkhu āhuneyyo
hoti  .pe.  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassa  katamehi  tīhi  idha
bhikkhave  bhikkhu  vaṇṇasampanno  ca hoti balasampanno ca javasampanno
ca.
   {538.1}  Kathañca  bhikkhave bhikkhave bhikkhu vaṇṇasampanno hoti
idha bhikkhave bhikkhu sīlavā hoti .pe. samādāya sikkhati sikkhāpadesu
evaṃ kho bhikkhave bhikkhu vaṇṇasampanno hoti . kathañca bhikkhave bhikkhu
balasampanno  hoti  idha  bhikkhave bhikkhu āraddhaviriyo viharati .pe.
Anikkhittadhuro  kusalesu dhammesu evaṃ kho bhikkhave bhikkhu balasampanno
hoti  .  kathañca  bhikkhave  bhikkhu  javasampanno hoti idha bhikkhave
bhikkhu  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati  evaṃ  kho
bhikkhave bhikkhu javasampanno hoti . imehi kho bhikkhave tīhi dhammehi
samannāgato  bhikkhu  āhuneyyo  hoti  .pe. anuttaraṃ puññakkhettaṃ
lokassāti.
   [539]  100  Navopi  bhikkhave potthako dubbaṇṇo ca hoti
dukkhasamphasso  ca  appaggho  ca  majjhimopi  bhikkhave  potthako
dubbaṇṇo  ca  hoti  dukkhasamphasso  ca  appaggho  ca  jiṇṇopi
bhikkhave  potthako  dubbaṇṇo  ca  hoti dukkhasamphasso ca appaggho
ca  .  jiṇṇampi  bhikkhave  potthakaṃ  ukkhaliparimaddanaṃ  vā  karonti
Saṅkārakūṭe vā naṃ chaḍḍenti . evameva kho bhikkhave navo cepi
bhikkhu  hoti  dussīlo  pāpadhammo  idamassa  dubbaṇṇatāya  vadāmi
seyyathāpi  so  bhikkhave  potthako  dubbaṇṇo  tathūpamāhaṃ  bhikkhave
imaṃ  puggalaṃ vadāmi . ye kho panassa sevanti bhajanti payirupāsanti
diṭṭhānugatiṃ  āpajjanti  tesantaṃ  hoti  dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya
idamassa  dukkhasamphassatāya  vadāmi  seyyathāpi so bhikkhave potthako
dukkhasamphasso  tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ puggalaṃ vadāmi . yesaṃ kho
pana  [1]- paṭiggaṇhāti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
tesantaṃ  na  mahapphalaṃ  hoti  na  mahānisaṃsaṃ  idamassa  appagghatāya
vadāmi  seyyathāpi  so  bhikkhave  potthako  appaggho  tathūpamāhaṃ
bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   {539.1} Majjhimo cepi bhikkhave bhikkhu hoti .pe. Thero cepi
bhikkhave  bhikkhu  hoti  dussīlo  pāpadhammo  idamassa  dubbaṇṇatāya
vadāmi  seyyathāpi  so  bhikkhave  potthako  dubbaṇṇo  tathūpamāhaṃ
bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi . Ye kho panassa sevanti bhajanti payirupāsanti
diṭṭhānugatiṃ  āpajjanti  tesantaṃ  hoti  dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya
idamassa   dukkhasamphassatāya  vadāmi  seyyathāpi  so  bhikkhave
potthako  dukkhasamphasso  tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ puggalaṃ vadāmi .
Yesaṃ  kho  pana  [2]-  paṭiggaṇhāti  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilāna-
paccayabhesajjaparikkhāraṃ  tesantaṃ  na  mahapphalaṃ  hoti  na  mahānisaṃsaṃ
idamassa  appagghatāya  vadāmi  seyyathāpi  so  bhikkhave  potthako
@Footnote: 1-2 Ma. so.
Appaggho  tathūpamāhaṃ  bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi . evarūpo cāyaṃ
bhikkhave  thero  bhikkhu saṅghamajjhe bhaṇati . tamenaṃ bhikkhū evamāhaṃsu
kiṃ  kho  1- tuyhaṃ bālassa abyattassa bhaṇitena tvaṃ nāma bhaṇitabbaṃ
maññasīti . so kupito anattamano tathārūpiṃ vācaṃ nicchāreti yathārūpāya
vācāya  saṅgho [2]- ukkhipati saṅkārakūṭeva naṃ potthakaṃ . navampi
bhikkhave   kāsikaṃ  vatthaṃ  vaṇṇavantañceva  hoti  sukhasamphassañca
mahagghañca  majjhimampi  bhikkhave  kāsikaṃ  vatthaṃ  vaṇṇavantañceva  hoti
sukhasamphassañca   mahagghañca   jiṇṇampi   bhikkhave  kāsikaṃ  vatthaṃ
vaṇṇavantañceva  hoti  sukhasamphassañca  mahagghañca  . jiṇṇampi bhikkhave
kāsikaṃ  vatthaṃ  ratanapaliveṭhanaṃ  vā  karonti  gandhakaraṇḍake  vā naṃ
nikkhipanti 3-.
   {539.2} Evameva kho bhikkhave navo cepi bhikkhu hoti sīlavā
kalyāṇadhammo  idamassa  suvaṇṇatāya  vadāmi  seyyathāpi  taṃ bhikkhave
kāsikaṃ  vatthaṃ  vaṇṇavantaṃ  tathūpamāhaṃ  bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi .
Ye  kho  panassa sevanti bhajanti payirupāsanti diṭṭhānugatiṃ āpajjanti
tesantaṃ  hoti  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  idamassa  sukhasamphassatāya
vadāmi  seyyathāpi  taṃ  bhikkhave  kāsikaṃ vatthaṃ sukhasamphassaṃ tathūpamāhaṃ
bhikkhave  imaṃ  puggalaṃ vadāmi . yesaṃ kho pana [4]- paṭiggaṇhāti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ tesantaṃ
mahapphalaṃ  hoti  mahānisaṃsaṃ  idamassa  mahagghatāya  vadāmi  seyyathāpi
taṃ bhikkhave kāsikaṃ vatthaṃ mahagghaṃ tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi.
@Footnote: 1 Ma. diṃ nu kho . 2 Ma. Yu. taṃ . 3 Ma. pakkhipanti . 4 Ma. so.
   {539.3} Majjhimo cepi bhikkhave bhikkhu hoti .pe. Thero cepi
bhikkhave  bhikkhu hoti sīlavā kalyāṇadhammo idamassa suvaṇṇatāya vadāmi
seyyathāpi taṃ bhikkhave kāsikaṃ vatthaṃ vaṇṇavantaṃ tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ
puggalaṃ vadāmi . ye kho panassa sevanti bhajanti payirupāsanti diṭṭhānugatiṃ
āpajjanti  tesantaṃ  hoti  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  idamassa
sukhasamphassatāya vadāmi  seyyathāpi taṃ bhikkhave kāsikaṃ vatthaṃ sukhasamphassaṃ
tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi . yesaṃ kho pana paṭiggaṇhāti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ   tesantaṃ   mahapphalaṃ
hoti  mahānisaṃsaṃ  idamassa  mahagghatāya vadāmi seyyathāpi taṃ bhikkhave
kāsikaṃ  vatthaṃ  mahagghaṃ  tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ  puggalaṃ vadāmi .
Evarūpo cāyaṃ bhikkhave thero bhikkhu saṅghamajjhe bhaṇati . Tamenaṃ bhikkhū
evamāhaṃsu  appasaddā  āyasmanto  hotha  thero  bhikkhu  dhammañca
vinayañca  bhaṇatīti  tasmā tiha bhikkhave evaṃ sikkhitabbaṃ kāsikavatthūpamā
bhavissāma na potthakūpamāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [540] 101 Yo kho 1- bhikkhave evaṃ vadeyya yathā yathāyaṃ puriso
kammaṃ  karoti tathā tathā taṃ paṭisaṃvediyatīti 2- evaṃ santaṃ bhikkhave
brahmacariyavāso  na  hoti  okāso  na paññāyati sammā dukkhassa
antakiriyāya . yo ca kho bhikkhave evaṃ vadeyya yathā yathā vedaniyaṃ
ayaṃ  puriso  kammaṃ karoti tathā tathāssa vipākaṃ paṭisaṃvediyatīti evaṃ
santaṃ  bhikkhave  brahmacariyavāso  hoti  okāso  paññāyati sammā
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo natthi . 2 Ma. paṭisaṃvedetīti. ito paraṃ īdisameva.
Dukkhassa  antakiriyāya  .  idha  bhikkhave  ekaccassa  puggalassa
appamattakampi  pāpakammaṃ  kataṃ  tamenaṃ  nirayaṃ  upaneti . idha pana
bhikkhave  ekaccassa  puggalassa  tādisaṃyeva  appamattakaṃ  pāpakammaṃ
kataṃ diṭṭhadhammavedanīyaṃ hoti nānupi khāyati [1]- bahudeva.
   {540.1}  Kathaṃrūpassa bhikkhave puggalassa appamattakampi pāpakammaṃ
kataṃ tamenaṃ nirayaṃ upaneti. Idha bhikkhave ekacco puggalo abhāvitakāyo
hoti abhāvitasīlo abhāvitacitto abhāvitapañño paritto appatumo 2-
appadukkhavihārī   evarūpassa  bhikkhave  puggalassa  appamattakampi
pāpakammaṃ kataṃ tamenaṃ nirayaṃ upaneti.
   {540.2}  Kathaṃrūpassa  bhikkhave puggalassa tādisaṃyeva appamattakaṃ
pāpakammaṃ  kataṃ diṭṭhadhammavedanīyaṃ hoti nānupi khāyati bahudeva . idha
bhikkhave  ekacco puggalo bhāvitakāyo hoti bhāvitasīlo bhāvitacitto
bhāvitapañño aparitto mahattā 3- appamāṇavihārī evarūpassa bhikkhave
puggalassa  tādisaṃyeva appamattakaṃ pāpakammaṃ kataṃ diṭṭhadhammavedanīyaṃ hoti
nānupi khāyati bahudeva . seyyathāpi bhikkhave puriso loṇaphalaṃ 4- paritte
udakamallake  5- pakkhipeyya taṃ kiṃ maññatha bhikkhave apinu taṃ parittaṃ
udakamallake udakaṃ amunā loṇaphalena 6- loṇaṃ assa apeyyanti. Evaṃ
bhante . taṃ kissa hetu . aduṃ hi bhante parittaṃ udakamallake udakaṃ
taṃ  amunā loṇaphalena loṇaṃ assa apeyyanti . seyyathāpi bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. kiṃ. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. Yu. appātumo. ito paraṃ īdisameva.
@3 Ma. mahatto. 4 Ma. loṇakapalalaṃ . 5 Ma. udakakapallake. ito paraṃ īdisameva.
@6 Ma. loṇakapallena. ito paraṃ īdisameva.
Puriso  loṇaphalaṃ  gaṅgāya  nadiyā pakkhipeyya taṃ kiṃ maññatha bhikkhave
apinu sā gaṅgā nadī amunā loṇaphalena loṇaṃ 1- assa apeyyanti.
Nohetaṃ bhante . taṃ kissa hetu . asu hi bhante gaṅgāya nadiyā
mahāudakakkhandho so amunā loṇaphalena loṇo [2]- assa apeyyoti.
Evameva  kho bhikkhave idhekaccassa puggalassa appamattakampi pāpakammaṃ
kataṃ tamenaṃ nirayaṃ upaneti . idha pana bhikkhave ekaccassa puggalassa
tādisaṃyeva  appamattakaṃ  pāpakammaṃ  kataṃ diṭṭhadhammavedanīyaṃ hoti nānupi
khāyati bahudeva.
   {540.3}   Kathaṃrūpassa  bhikkhave  puggalassa  appamattakampi
pāpakammaṃ kataṃ tamenaṃ nirayaṃ upaneti . idha bhikkhave ekacco puggalo
abhāvitakāyo   hoti  abhāvitasīlo  abhāvitacitto  abhāvitapañño
paritto  appatumo  appadukkhavihārī  evarūpassa  bhikkhave  puggalassa
appamattakampi pāpakammaṃ kataṃ tamenaṃ nirayaṃ upaneti.
   {540.4}  Kathaṃrūpassa  bhikkhave puggalassa tādisaṃyeva appamattakaṃ
pāpakammaṃ  kataṃ diṭṭhadhammavedanīyaṃ hoti nānupi khāyati bahudeva . idha
bhikkhave  ekacco puggalo bhāvitakāyo hoti bhāvitasīlo bhāvitacitto
bhāvitapañño  aparitto  mahattā  3-  appamāṇavihārī  evarūpassa
bhikkhave   puggalassa   tādisaṃyeva  appamattakaṃ  pāpakammaṃ  kataṃ
diṭṭhadhammavedanīyaṃ hoti nānupi khāyati bahudeva . idha bhikkhave ekacco
aḍḍhakahāpaṇenapi  bandhanaṃ  nigacchati  kahāpaṇenapi  bandhanaṃ  nigacchati
kahāpaṇasatenapi  bandhanaṃ  nigacchati  .  idha  pana  bhikkhave ekacco
aḍḍhakahāpaṇenapi    na    bandhanaṃ   nigacchati   kahāpaṇenapi
@Footnote: 1 Yu. loṇā. 2 Ma. Yu. na . 3 Ma. mahatto.
Na bandhanaṃ nigacchati kahāpaṇasatenapi na bandhanaṃ nigacchati.
   {540.5}  Kathaṃrūpo  bhikkhave  aḍḍhakahāpaṇenapi bandhanaṃ nigacchati
kahāpaṇenapi  bandhanaṃ  nigacchati kahāpaṇasatenapi bandhanaṃ nigacchati . idha
bhikkhave ekacco daḷiddo hoti appassako appabhogo evarūpo bhikkhave
aḍḍhakahāpaṇenapi  bandhanaṃ  nigacchati  kahāpaṇenapi  bandhanaṃ  nigacchati
kahāpaṇasatenapi bandhanaṃ nigacchati.
   {540.6} Kathaṃrūpo bhikkhave aḍḍhakahāpaṇenapi na bandhanaṃ nigacchati
kahāpaṇenapi na bandhanaṃ nigacchati kahāpaṇasatenapi na bandhanaṃ nigacchati .
Idha bhikkhave ekacco aḍḍhohoti mahaddhano mahābhogo evarūpo bhikkhave
aḍḍhakahāpaṇenapi  na  bandhanaṃ nigacchati kahāpaṇenapi na bandhanaṃ nigacchati
kahāpaṇasatenapi  na  bandhanaṃ  nigacchati  .  evameva  kho  bhikkhave
idhekaccassa  puggalassa  appamattakampi  pāpakammaṃ  kataṃ  tamenaṃ nirayaṃ
upaneti . idha pana bhikkhave ekaccassa puggalassa tādisaṃyeva appamattakaṃ
pāpakammaṃ  kataṃ  diṭṭhadhammavedanīyaṃ hoti nānupi khāyati bahudeva .pe.
Seyyathāpi bhikkhave orabbhiko vā urabbhaghātako vā appekacco 1-
urabbhaṃ  adinnaṃ  ādiyamānaṃ  pahoti  hantuṃ vā bandhituṃ vā jhāpetuṃ
vā yathāpaccayaṃ vā kātuṃ appekacco 2- urabbhaṃ adinnaṃ ādiyamānaṃ
nappahoti hantuṃ vā bandhituṃ vā jhāpetuṃ vā yathāpaccayaṃ vā kātuṃ.
   {540.7} Kathaṃrūpo 3- bhikkhave orabbhiko vā urabbhaghātako vā
urabbhaṃ adinnaṃ ādiyamānaṃ pahoti hantuṃ va bandhituṃ vā jhāpetuṃ vā yathāpaccayaṃ
vā kātuṃ . idha bhikkhave ekacco daḷiddo hoti appassako appabhogo
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. appekaccaṃ. 3 Ma. Yu. kathaṃrūpaṃ.
Evarūpo 1- bhikkhave orabbhiko vā urabbhaghātako vā urabbhaṃ adinnaṃ
ādiyamānaṃ pahoti hantuṃ vā bandhituṃ vā jhāpetuṃ vā yathāpaccayaṃ vā
kātuṃ.
   {540.8} Kathaṃrūpo 2- bhikkhave orabbhiko vā urabbhaghātako vā
urabbhaṃ adinnaṃ ādiyamānaṃ nappahoti hantuṃ vā bandhituṃ vā jhāpetuṃ vā
yathāpaccayaṃ vā kātuṃ . idha bhikkhave ekacco aḍḍho hoti mahaddhano
mahābhogo rājā vā rājamahāmatto vā evarūpo 3- bhikkhave orabbhiko
vā urabbhaghātako vā urabbhaṃ adinnaṃ ādiyamānaṃ nappahoti hantuṃ vā
bandhituṃ  vā  jhāpetuṃ  vā  yathāpaccayaṃ  vā  kātuṃ  . aññadatthu
pañjalikova naṃ yācati dehi me mārisa urabbhaṃ vā urabbhadhanaṃ vāti.
Evameva  kho  bhikkhave idhekaccassa puggalassa appamattakaṃpi pāpakammaṃ
kataṃ tamenaṃ nirayaṃ upaneti . idha pana bhikkhave ekaccassa puggalassa
tādisaṃyeva  appamattakaṃ  pāpakammaṃ  kataṃ diṭṭhadhammavedanīyaṃ hoti nānupi
khāyati  bahudeva  .pe.  yo  kho  bhikkhave  evaṃ vadeyya yathā
yathāyaṃ  puriso  kammaṃ  karoti  tathā  tathā taṃ paṭisaṃvediyatīti evaṃ
santaṃ  bhikkhave  brahmacariyavāso  na  hoti  okāso na paññāyati
sammā  dukkhassa antakiriyāya . yo ca kho bhikkhave evaṃ vadeyya
yathā  yathā vedanīyaṃ ayaṃ puriso kammaṃ karoti tathā tathāssa vipākaṃ
paṭisaṃvediyatīti  evaṃ  santaṃ  bhikkhave brahmacariyavāso hoti okāso
paññāyati sammā dukkhassa antakiriyāyāti.
   [541] 102 Santi bhikkhave jātarūpassa oḷārikā upakkilesā
@Footnote: 1-3 Ma. Yu. evarūpaṃ. 2 Ma. Yu. kathaṃrūpaṃ.
Paṃsuvālikā 1- sakkharakathalā tamenaṃ paṃsudhovako vā paṃsudhovakantevāsī vā
doṇiyaṃ  ākiritvā  dhovati  sandhovati  niddhovati tasmiṃ pahīne tasmiṃ
byantīkate  santi  jātarūpassa  majjhimasahagatā upakkilesā sukhumasakkharā
thullavālikā 2- tamenaṃ paṃsudhovako vā paṃsudhovakantevāsī vā dhovati sandhovati
niddhovati tasmiṃ pahīne tasmiṃ byantīkate santi jātarūpassa sukhumasahagatā
upakkilesā  sukhumavālikā  kāḷijallikā  3-  tamenaṃ paṃsudhovako vā
paṃsudhovakantevāsī  vā dhovati sandhovati niddhovati tasmiṃ pahīne tasmiṃ
bayantīkate  athāparaṃ  suvaṇṇasikatāvasissanti . tamenaṃ suvaṇṇakāro vā
suvaṇṇakārantevāsī vā jātarūpaṃ musāyaṃ 4- pakkhipitvā dhamati sandhamati
niddhamati . taṃ hoti jātarūpaṃ adhantaṃ asandhantaṃ 5- aniddhantaṃ anihitaṃ
aninnītakasāvaṃ 6- na ceva muduṃ hoti na ca kammaniyaṃ na ca pabhassaraṃ
pabhaṅgu  ca  na  ca  sammā upeti kammāya . hoti so bhikkhave
samayo  yaṃ so suvaṇṇakāro vā suvaṇṇakārantevāsī vā taṃ jātarūpaṃ
dhamati  sandhamati  niddhamati  taṃ  hoti jātarūpaṃ dhantaṃ sandhantaṃ niddhantaṃ
nihitaṃ  ninnītakasāvaṃ  muduṃ  ca  hoti  kammaniyañca  pabhassarañca  na
ca  pabhaṅgu  sammā upeti kammāya yassā yassā ca pilandhanavikatiyā
ākaṅkhati yadi paṭṭikāya yadi kuṇḍalāya yadi gīveyyake 7- yadi suvaṇṇamālāya
tañcassa atthaṃ anubhoti.
   {541.1}  Evameva  kho  bhikkhave  santi  adhicittamanuyuttassa
bhikkhuno   oḷārikā   upakkilesā   kāyaduccaritaṃ  vacīduccaritaṃ
manoduccaritaṃ   tamenaṃ   sacetaso  bhikkhu  dabbajātiko  pajahati
@Footnote: 1 Ma. paṃsuvālukā. 2 Ma. thūlavālukā . 3 Ma. kāḷajallikā. 4 mūsāyaṃ. 5 Yu.
@dhantaṃ sandhantaṃ. 6 Ma. dhantaṃ sandhantaṃ niddhantaṃ aniddhantakasāvaṃ.
@7 Ma. gīveyyakena.
Vinodeti  byantīkaroti anabhāvaṃ gameti tasmiṃ pahīne tasmiṃ byantīkate
santi   adhicittamanuyuttassa   bhikkhuno  majjhimasahagatā  upakkilesā
kāmavitakko  byāpādavitakko  vihiṃsāvitakko  tamenaṃ  sacetaso bhikkhu
dabbajātiko  pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṃ  gameti tasmiṃ
pahīne   tasmiṃ  byantīkate  santi  adhicittamanuyuttassa  bhikkhuno
sukhumasahagatā    upakkilesā    jātivitakko    janapadavitakko
anavaññattipaṭisaṃyutto   vitakko   tamenaṃ   sacetaso   bhikkhu
dabbajātiko  pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṃ  gameti
tasmiṃ  pahīne  tasmiṃ byanatīkate athāparaṃ dhammavitakkāvasissanti . 1-
so hoti samādhi na ceva santo nappaṇīto nappaṭippassaddhaladdho 3-
na ekodibhāvādhigato sasaṅkhāraniggayhavāritavato 4-.
   {541.2}  Hoti so bhikkhave samayo yantaṃ cittaṃ ajjhattaṃyeva
santiṭṭhati  sannisīdati ekodibhāvo 5- hoti samādhiyati . so hoti
samādhi  santo  paṇīto  paṭippassaddhaladdho  ekodibhāvādhigato  na
sasaṅkhāraniggayhavāritavato  yassa  yassa  ca  abhiññāsacchikaraṇīyassa
dhammassa  cittaṃ  abhininnāmeti  abhiññāsacchikiriyāya  tatra  tatreva
sakkhibhabbataṃ  pāpuṇāti  sati  sati  āyatane  so  sace  ākaṅkhati
anekavihitaṃ   iddhividhaṃ  paccanubhaveyyaṃ  ekopi  hutvā  bahudhā
assaṃ  bahudhāpi  hutvā  eko  assaṃ āvibhāvaṃ tirobhāvaṃ tirokuḍḍaṃ
tiropākāraṃ   tiropabbataṃ   asajjamāno   gaccheyyaṃ  seyyathāpi
ākāse  paṭhaviyāpi ummujjanimujjaṃ kareyyaṃ seyyathāpi udake udakepi
abhijjamāne  gaccheyyaṃ  seyyathāpi  paṭhaviyaṃ  ākāsepi  pallaṅkena
@Footnote: 1 Ma. dhammavitakkovasissati. Ma. na ca paṇīto. 3 Ma. nappaṭippassaddhiladdho.
@4 Ma. sasaṅkhāraniggayhavāritagato . 5 Ma. Yu. ekodi.
Kameyyaṃ  seyyathāpi  pakkhisakuṇo  imepi candimasuriye evaṃ mahiddhike
evaṃmahānubhāve  pāṇinā  parimaseyyaṃ parimajjeyyaṃ yāva brahmalokāpi
kāyena  vasaṃ  vatteyyanti  tatra tatreva sakkhibhabbataṃ pāpuṇāti sati
sati āyatane.
   {541.3}  So sace ākaṅkhati dibbāya sotadhātuyā visuddhāya
atikkantamānusikāya  ubho sadde suṇeyyaṃ dibbe ca mānuse ca ye
dūre santike cāti 1- tatra tatreva sakkhibhabbataṃ pāpuṇāti sati sati
āyatane  .  so  sace ākaṅkhati parasattānaṃ parapuggalānaṃ cetasā
ceto paricca pajāneyyaṃ sarāgaṃ vā cittaṃ sarāgaṃ cittanti pajāneyyaṃ
vītarāgaṃ  vā  cittaṃ  vītarāgaṃ cittanti pajāneyyaṃ sadosaṃ vā cittaṃ
sadosaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  vītadosaṃ  vā  cittaṃ vītadosaṃ cittanti
pajāneyyaṃ  samohaṃ  vā  cittaṃ  samohaṃ cittanti pajāneyyaṃ vītamohaṃ
vā  cittaṃ  vītamohaṃ cittanti pajāneyyaṃ saṅkhittaṃ vā cittaṃ saṅkhittaṃ
cittanti  pajāneyyaṃ vikkhittaṃ vā cittaṃ vikkhittaṃ cittanti pajāneyyaṃ
mahaggataṃ  vā  cittaṃ  mahaggataṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  amahaggataṃ vā
cittaṃ  amahaggataṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  sauttaraṃ  vā cittaṃ sauttaraṃ
cittanti  pajāneyyaṃ  anuttaraṃ vā cittaṃ anuttaraṃ cittanti pajāneyyaṃ
samāhitaṃ  vā cittaṃ samāhitaṃ cittanti pajāneyyaṃ asamāhitaṃ vā cittaṃ
asamāhitaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  vimuttaṃ  vā  cittaṃ vimuttaṃ cittanti
pajāneyyaṃ  avimuttaṃ  vā  cittaṃ  avimuttaṃ  cittanti  pajāneyyanti
tatra tatreva sakkhibhabbataṃ pāpuṇāti sati sati āyatane.
@Footnote: 1 Yu. dūre vā santike vāti.
   {541.4} So sace ākaṅkhati anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussareyyaṃ
seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ dvepi jātiyo tissopi jātiyo catassopi
jātiyo  pañcapi  jātiyo  dasampi  jātiyo  vīsampi jātiyo tiṃsampi
jātiyo  cattāḷīsampi  jātiyo  paññāsampi  jātiyo  jātisatampi
jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekepi  saṃvaṭṭakappe  anekepi
vivaṭṭakappe  anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  amutrāsiṃ  evaṃnāmo
evaṃgotto   evaṃvaṇṇo   evamāhāro   evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra  udapādī  tatrāpāsiṃ
evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto so tato cuto idhūpapannoti iti sākāraṃ sauddesaṃ
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussareyyanti  tatra  tatreva  sakkhibhabbataṃ
pāpuṇāti sati sati āyatane.
   {541.5}  So  sace  ākaṅkhati  dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passeyyaṃ  cavamāne  upapajjamāne hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajāneyyaṃ  ime  vata  bhonto  sattā kāyaduccaritena samannāgatā
vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ
upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa
bhedā  parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā ime vā
pana  bhonto  sattā  kāyasucaritena  samannāgatā  vacīsucaritena
samannāgatā   manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā
sammādiṭṭhikā    sammādiṭṭhikammasamādānā    te    kāyassa
Bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannāti  iti  dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passeyyaṃ  cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage  satte  pajāneyyanti  tatra  tatreva  sakkhibhabbataṃ
pāpuṇāti sati sati āyatane.
   {541.6} So sace ākaṅkhati āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
vihareyyanti tatra tatreva sakkhibhabbataṃ pāpuṇāti sati sati āyataneti.
   [542] 103 Adhicittamanuyuttena bhikkhave bhikkhunā tīṇi nimittāni
kālena  kālaṃ manasikātabbāni kālena kālaṃ samādhinimittaṃ manasikātabbaṃ
kālena   kālaṃ   paggāhanimittaṃ  manasikātabbaṃ  kālena  kālaṃ
upekkhānimittaṃ  manasikātabbaṃ  . sace bhikkhave adhicittamanuyutto bhikkhu
ekantaṃ  samādhinimittaṃyeva  manasikareyya  ṭhānantaṃ  cittaṃ  kosajjāya
saṃvatteyya . Sace bhikkhave adhicittamanuyutto bhikkhu ekantaṃ paggāhanimittaṃyeva
manasikareyya  ṭhānantaṃ  cittaṃ  uddhaccāya  saṃvatteyya  .  sace
bhikkhave adhicittamanuyutto bhikkhu ekantaṃ upekkhānimittaṃyeva manasikareyya
ṭhānantaṃ cittaṃ na sammā samādhiyeyya āsavānaṃ khayāya.
   {542.1}  Yato  [1]-  kho bhikkhave adhicittamanuyutto bhikkhu
kālena   kālaṃ   samādhinimittaṃ   manasikaroti   kālena  kālaṃ
paggāhanimittaṃ   manasikaroti   kālena   kālaṃ   upekkhānimittaṃ
manasikaroti  taṃ  hoti  cittaṃ  muduñca  kammaniyañca  pabhassarañca  na
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ca. ito paraṃ īdisameva.
Ca  pabhaṅgu sammā samādhiyati āsavānaṃ khayāya . seyyathāpi bhikkhave
suvaṇṇakāro  vā  suvaṇṇakārantevāsī  vā  ukkaṃ bandhati 1- ukkaṃ
bandhitvā ukkāmukhaṃ ālimpeti 2- ukkāmukhaṃ ālimpetvā saṇḍāsena
jātarūpaṃ gahetvā [3]- ukkāmukhe pakkhipitvā kālena kālaṃ abhidhamati
kālena  kālaṃ  udakena  paripphoseti kālena kālaṃ ajjhupekkhati .
Sace  bhikkhave  suvaṇṇakāro vā suvaṇṇakārantevāsī vā taṃ jātarūpaṃ
ekantaṃ  abhidhameyya  ṭhānantaṃ  jātarūpaṃ  ḍaheyya  . sace bhikkhave
suvaṇṇakāro  vā  suvaṇṇakārantevāsī  vā  taṃ  jātarūpaṃ  ekantaṃ
udakena paripphoseyya ṭhānantaṃ jātarūpaṃ nibbāpeyya . sace bhikkhave
suvaṇṇakāro  vā  suvaṇṇakārantevāsī  vā  taṃ  jātarūpaṃ  ekantaṃ
ajjhupekkheyya  ṭhānantaṃ  jātarūpaṃ  na  sammā paripākaṃ gaccheyya .
Yato  kho  bhikkhave  suvaṇṇakāro  vā  suvaṇṇakārantevāsī vā taṃ
jātarūpaṃ  kālena  kālaṃ abhidhamati kālena kālaṃ udakena paripphoseti
kālena  kālaṃ  ajjhupekkhati  taṃ  hoti  jātarūpaṃ muduñca kammaniyañca
pabhassarañca  na  ca pabhaṅgu sammā upeti kammāya yassā yassā ca
pilandhanavikatiyā  ākaṅkhati  yadi  paṭṭikāya  4-  yadi  kuṇḍalāya
yadi gīveyyake yadi suvaṇṇamālāya tañcassa atthaṃ anubhoti.
   {542.2} Evameva kho bhikkhave adhicittamanuyuttena bhikkhunā tīṇi
nimittāni  kālena  kālaṃ  manasikātabbāni kālena kālaṃ samādhinimittaṃ
manasikātabbaṃ   kālena   kālaṃ   paggāhanimittaṃ   manasikātabbaṃ
kālena  kālaṃ  upekkhānimittaṃ  manasikātabbaṃ  .  sace  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. bandheyya . 2 Ma. ālimpeyya . 3 Ma. ukkāmukhe pakkhipeyya.
@4 Po. Yu. paṭṭakāya.
Adhicittamanuyutto   bhikkhu  ekantaṃ  samādhinimittaṃyeva  manasikareyya
ṭhānantaṃ cittaṃ kosajjāya saṃvatteyya . sace bhikkhave adhicittamanuyutto
bhikkhu  ekantaṃ  paggāhanimittaṃyeva  manasikareyya  ṭhānantaṃ  cittaṃ
uddhaccāya  saṃvatteyya  .  sace  bhikkhave  adhicittamanuyutto  bhikkhu
ekantaṃ  upekkhānimittaṃyeva  manasikareyya  ṭhānantaṃ  cittaṃ na sammā
samādhiyeyya  āsavānaṃ khayāya . yato kho bhikkhave adhicittamanuyutto
bhikkhu  kālena  kālaṃ  samādhinimittaṃ  manasikaroti  kālena  kālaṃ
paggāhanimittaṃ  manasikaroti  kālena  kālaṃ  upekkhānimittaṃ manasikaroti
taṃ  hoti  cittaṃ muduñca kammaniyañca pabhassarañca na ca pabhaṅgu sammā
samādhiyati  āsavānaṃ  khayāya  yassa  yassa  ca  abhiññāsacchikaraṇīyassa
dhammassa  cittaṃ  abhininnāmeti  abhiññāsacchikiriyāya  tatra  tatreva
sakkhibhabbataṃ  pāpuṇāti  sati  sati  āyatane  so  sace  ākaṅkhati
anekavihitaṃ  iddhividhaṃ  paccanubhaveyyaṃ  .pe.  āsavānaṃ  khayā  ...
Sacchikatvā  upasampajja  vihareyyanti  tatra  tatreva  sakkhibhabbataṃ
pāpuṇāti sati sati āyataneti.
         Loṇaphalavaggo 1- pañcamo.
            Tassuddānaṃ
     accāyikaṃ vivittañca    saradā parisā tisso
     tayo ājāniyā ve    loṇake saṅghasamuggatāti.
         Dutiyo paṇṇāsako samatto.
            --------
@Footnote: 1 Ma. loṇakapallavaggo.
           Tatiyapaṇṇāsako
          sambodhivaggo paṭhamo
   [543]  104  Pubbeva me bhikkhave sambodhā anabhisambuddhassa
bodhisattasseva  sato  etadahosi ko nu kho loke assādo ko
ādīnavo  kiṃ  nissaraṇanti  .  tassa  mayhaṃ bhikkhave etadahosi yaṃ
kho loke 1- paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ loke assādo
yaṃ  loko anicco dukkho vipariṇāmadhammo ayaṃ loke ādīnavo yo
loke  chandarāgapaṭivinayo  chandarāgappahānaṃ idaṃ loke nissaraṇanti .
Yāvakīvañcāhaṃ bhikkhave evaṃ lokassa assādañca assādato ādīnavañca
ādīnavato  nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ  nābbhaññāsiṃ  neva
tāvāhaṃ bhikkhave sadevake loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā
pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddho  2-
paccaññāsiṃ  .  yato  ca  khohaṃ bhikkhave evaṃ lokassa assādañca
assādato  ādīnavañca  ādīnavato  nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ
abbhaññāsiṃ  athāhaṃ  bhikkhave  sadevake  loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ
abhisambuddho  paccaññāsiṃ  .  ñāṇañca  pana  me  dassanaṃ  udapādi
akuppā me vimutti ayamantimā jāti natthidāni punabbhavoti.
@Footnote: 1 Po. Ma. lokaṃ . 2 Ma. abhisambuddhoti. ito paraṃ īdisameva.
   [544] 105 Lokassāhaṃ bhikkhave assādapariyesanaṃ ācariṃ 1- yo
loke assādo tadajjhagamaṃ yāvatako loke assādo paññāya me so
sudiṭṭho  .  lokassāhaṃ bhikkhave ādīnavapariyesanaṃ ācariṃ yo loke
ādīnavo  tadajjhagamaṃ  yāvatako  loke  ādīnavo  paññāya  me
so sudiṭṭho . lokassāhaṃ bhikkhave nissaraṇapariyesanaṃ ācariṃ yaṃ loke
nissaraṇaṃ  tadajjhagamaṃ  yāvatakaṃ  loke  nissaraṇaṃ  paññāya  me  taṃ
sudiṭṭhaṃ  .  yāvakīvañcāhaṃ  bhikkhave  lokassa  assādañca assādato
ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca   nissaraṇato   yathābhūtaṃ
nābbhaññāsiṃ  neva  tāvāhaṃ  bhikkhave  sadevake  loke  samārake
sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ
sammāsambodhiṃ abhisambuddho paccaññāsiṃ.
   {544.1} Yato ca khohaṃ bhikkhave lokassa assādañca assādato
ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca   nissaraṇato   yathābhūtaṃ
abbhaññāsiṃ  athāhaṃ  bhikkhave  sadevake  loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ
abhisambuddho  paccaññāsiṃ  .  ñāṇañca  pana  me  dassanaṃ  udapādi
akuppā me vimutti ayamantimā jāti natthidāni punabbhavoti.
   [545] 106 No cetaṃ 2- bhikkhave loke assādo abhavissa
nayidaṃ sattā loke sārajjeyyuṃ yasmā ca kho bhikkhave atthi loke
assādo tasmā sattā loke sārajjanti . no cetaṃ bhikkhave loke
@Footnote: 1 Ma. acariṃ. ito paraṃ īdisameva . 2 Ma. cedaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Ādīnavo  abhavissa  nayidaṃ  sattā  loke  nibbindeyyuṃ  yasmā ca
kho bhikkhave atthi loke ādīnavo tasmā sattā loke nibbindanti.
No  cetaṃ  bhikkhave loke nissaraṇaṃ abhavissa nayidaṃ sattā lokamhā
nissareyyuṃ  yasmā  ca  kho  bhikkhave atthi loke nissaraṇaṃ tasmā
sattā  lokamhā  nissaranti  . yāvakīvañca bhikkhave sattā lokassa
assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca
nissaraṇato yathābhūtaṃ nābbhaññāsuṃ neva tāva bhikkhave sattā sadevakā
lokā  samārakā sabrahmakā sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya
nissaṭā visaṃyuttā vippamuttā vimariyādīkatena cetasā vihariṃsu.
   {545.1} Yato ca kho bhikkhave sattā lokassa assādañca assādato
ādīnavañca  ādīnavato nissaraṇañca nissaraṇato yathābhūtaṃ abbhaññāsuṃ atha
bhikkhave sattā sadevakā lokā samārakā sabrahmakā sassamaṇabrāhmaṇiyā
pajāya  sadevamanussāya  nissaṭā  visaṃyuttā vippamuttā vimariyādīkatena
cetasā viharantīti.
   [546] 107 Yekeci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā lokassa
assādañca  assādato  ādīnavañca  ādīnavato nissaraṇañca nissaraṇato
yathābhūtaṃ  nappajānanti  na  me te bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā
vā  samaṇesu  vā samaṇasammatā brāhmaṇesu vā brāhmaṇasammatā na
ca pana te āyasmanto sāmaññatthañca 1- brahmaññatthañca 2- diṭṭheva
dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharanti . ye ca kho
@Footnote: 1-2 Ma. vā.
Keci  bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  lokassa assādañca
assādato  ādīnavañca  ādīnavato  nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ
pajānanti  te  khome bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu
vā  samaṇasammatā  brāhmaṇesu  vā  brāhmaṇasammatā  te  ca
panāyasmanto    sāmaññatthañca    brahmaññatthañca    diṭṭheva
dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharantīti.
   [547]  108  Ruṇṇamidaṃ  bhikkhave  ariyassa vinaye yadidaṃ gītaṃ
ummattakamidaṃ  bhikkhave  ariyassa  vinaye yadidaṃ naccaṃ komārikamidaṃ 1-
bhikkhave  ariyassa  vinaye  yadidaṃ ativelaṃ dantavidaṃsakahasitaṃ tasmā tiha
bhikkhave  setughāto gīte setughāto nacce alaṃ vo dhammapamoditānaṃ
sataṃ sitaṃ sitamattāyāti.
   [548]  109 Tiṇṇaṃ bhikkhave paṭisevanāya natthi titti katamesaṃ
tiṇṇaṃ suppassa 2- bhikkhave paṭisevanāya natthi tatti surāmerayapānassa
bhikkhave  paṭisevanāya  natthi  titti  methunadhammasamāpattiyā  bhikkhave
paṭisevanāya  natthi  titti  imesaṃ  kho  bhikkhave tiṇṇaṃ paṭisevanāya
natthi tittīti.
   [549]  110  Athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi
ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ bhagavā etadavoca citte
gahapati  arakkhite  kāyakammampi  arakkhitaṃ  hoti  vacīkammampi arakkhitaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. komārakamidaṃ . 2 Ma. Yu. soppassa.
Hoti  manokammampi  arakkhitaṃ  hoti  tassa  arakkhitakāyakammassa  1-
arakkhitavacīkammassa   2-   arakkhitamanokammassa  3-  kāyakammampi
avassutaṃ  hoti  vacīkammampi avassutaṃ hoti manokammampi avassutaṃ hoti
tassa avassutakāyakammassa 4- avassutavacīkammassa 5- avassutamanokammassa 6-
kāyakammampi  pūtikaṃ  hoti  vacīkammampi  pūtikaṃ  hoti  manokammampi
pūtikaṃ  hoti  tassa  pūtikāyakammassa  pūtivacīkammassa pūtimanokammassa na
bhaddakaṃ  maraṇaṃ  hoti  na  bhaddikā  kālakiriyā  seyyathāpi  gahapati
kūṭāgāre  ducchanne  kūṭampi  arakkhitaṃ hoti gopāṇasiyopi arakkhitā
honti  bhittipi  arakkhitā  hoti kūṭampi avassutaṃ hoti gopāṇasiyopi
avassutā  honti  bhittipi  avassutā  hoti  kūṭampi  pūtikaṃ  hoti
gopāṇasiyopi  pūtikā  honti  bhittipi  pūtikā  hoti evameva kho
gahapati citte arakkhite .pe.
   {549.1} Na bhaddakaṃ maraṇaṃ hoti na bhaddikā kālakiriyā citte
gahapati  rakkhite  kāyakammampi  rakkhitaṃ  hoti  vacīkammampi  rakkhitaṃ
hoti   manokammampi   rakkhitaṃ  hoti  tassa  rakkhitakāyakammassa
rakkhitavacīkammassa   rakkhitamanokammassa   kāyakammampi   anavassutaṃ
hoti   vacīkammampi   anavassutaṃ  hoti  manokammampi  anavassutaṃ
hoti  tassa  anavassutakāyakammassa  anavassutavacīkammassa  anavassuta-
manokammassa  kāyakammampi  apūtikaṃ  hoti  vacīkammampi  apūtikaṃ hoti
manokammampi  apūtikaṃ  hoti  tassa  apūtikāyakammassa  apūtivacīkammassa
apūtimanokammassa  bhaddakaṃ  maraṇaṃ  hoti bhaddikā kālakiriyā seyyathāpi
@Footnote:1-2-3-4-5-6 Po. Ma. Yu. ...kammantassa. ito paraṃ īdisameva.
Gahapati  kūṭāgāre  succhanne  kūṭampi  rakkhitaṃ  hoti  gopāṇasiyopi
rakkhitā  honti  bhittipi  rakkhitā  hoti  kūṭampi  anavassutaṃ  hoti
gopāṇasiyopi  anavassutā  honti  bhittipi  anavassutā  hoti kūṭampi
apūtikaṃ  hoti  gopāṇasiyopi  apūtikā  honti bhittipi apūtikā hoti
evameva  kho  gahapati  citte  rakkhite .pe. bhaddakaṃ maraṇaṃ hoti
bhaddikā kālakiriyāti.
   [550]  111  Athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi
ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ bhagavā etadavoca citte
gahapati  byāpanne  kāyakammampi byāpannaṃ hoti vacīkammampi byāpannaṃ
hoti  manokammampi  byāpannaṃ  hoti  tassa  byāpannakāyakammassa
byāpannavacīkammassa  byāpannamanokammassa  na  bhaddakaṃ  maraṇaṃ  hoti
na bhaddikā kālakiriyā seyyathāpi gahapati kūṭāgāre ducchanne kūṭampi
byāpannaṃ  hoti  gopāṇasiyopi  byāpannā honti bhittipi byāpannā
hoti  evameva  kho  gahapati  citte byāpanne .pe. na bhaddakaṃ
maraṇaṃ  hoti  na  bhaddikā  kālakiriyā  citte  gahapati abyāpanne
kāyakammampi  abyāpannaṃ  hoti  vacīkammampi  abyāpannaṃ  hoti
manokammampi   abyāpannaṃ   hoti   tassa  abyāpannakāyakammassa
abyāpannavacīkammassa  abyāpannamanokammassa  bhaddakaṃ  maraṇaṃ  hoti
Bhaddikā  kālakiriyā  seyyathāpi  gahapati kūṭāgāre succhanne kūṭampi
abyāpannaṃ  hoti  gopāṇasiyopi  abyāpannā  honti  bhittipi
abyāpannā  hoti  evameva kho gahapati citte abyāpanne .pe.
Bhaddakaṃ maraṇaṃ hoti bhaddikā kālakiriyāti.
   [551]  112  Tīṇīmāni  bhikkhave nidānāni kammānaṃ samudayāya
katamāni  tīṇi  lobho  nidānaṃ  kammānaṃ  samudayāya  doso  nidānaṃ
kammānaṃ  samudayāya  moho nidānaṃ kammānaṃ samudayāya . yaṃ bhikkhave
lobhapakataṃ  kammaṃ  lobhajaṃ  lobhanidānaṃ  lobhasamudayaṃ  taṃ  kammaṃ akusalaṃ
taṃ  kammaṃ  sāvajjaṃ  taṃ  kammaṃ  dukkhavipākaṃ  taṃ kammaṃ kammasamudayāya
saṃvattati na taṃ kammaṃ kammanirodhāya saṃvattati . yaṃ bhikkhave dosapakataṃ
kammaṃ  dosajaṃ  dosanidānaṃ  dosasamudayaṃ  taṃ  kammaṃ  akusalaṃ taṃ kammaṃ
sāvajjaṃ  taṃ  kammaṃ  dukkhavipākaṃ  taṃ  kammaṃ  kammasamudayāya  saṃvattati
na  taṃ  kammaṃ kammanirodhāya saṃvattati . yaṃ bhikkhave mohapakataṃ kammaṃ
mohajaṃ  mohanidānaṃ  mohasamudayaṃ  taṃ  kammaṃ akusalaṃ taṃ kammaṃ sāvajjaṃ
taṃ  kammaṃ  dukkhavipākaṃ  taṃ  kammaṃ  kammasamudayāya  saṃvattati  na  taṃ
kammaṃ  kammanirodhāya  saṃvattati . imāni kho bhikkhave tīṇi nidānāni
kammānaṃ samudayāya.
   {551.1}  Tīṇīmāni  bhikkhave  nidānāni  kammānaṃ  samudayāya
katamāni  tīṇi  alobho  nidānaṃ  kammānaṃ  samudayāya adoso nidānaṃ
kammānaṃ  samudayāya amoho nidānaṃ kammānaṃ samudayāya . yaṃ bhikkhave
alobhapakataṃ  kammaṃ  alobhajaṃ  alobhanidānaṃ alobhasamudayaṃ taṃ kammaṃ kusalaṃ
Taṃ  kammaṃ  anavajjaṃ  taṃ  kammaṃ  sukhavipākaṃ  taṃ  kammaṃ kammanirodhāya
saṃvattati na taṃ kammaṃ kammasamudayāya saṃvattati . yaṃ bhikkhave adosapakataṃ
kammaṃ  adosajaṃ  adosanidānaṃ  adosasamudayaṃ  taṃ  kammaṃ  kusalaṃ  taṃ
kammaṃ  anavajjaṃ  taṃ  kammaṃ  sukhavipākaṃ  taṃ  kammaṃ  kammanirodhāya
saṃvattati  na  taṃ  kammaṃ  kammasamudayāya  saṃvattati  .  yaṃ  bhikkhave
amohapakataṃ  kammaṃ  amohajaṃ  amohanidānaṃ amohasamudayaṃ taṃ kammaṃ kusalaṃ
taṃ  kammaṃ  anavajjaṃ  taṃ  kammaṃ  sukhavipākaṃ  taṃ  kammaṃ kammanirodhāya
saṃvattati  na taṃ kammaṃ kammasamudayāya saṃvattati . imāni kho bhikkhave
tīṇi nidānāni kammānaṃ samudayāyāti.
   [552]  113  Tīṇīmāni  bhikkhave nidānāni kammānaṃ samudayāya
katamāni tīṇi atīte bhikkhave chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha chando
jāyati  anāgate  bhikkhave  chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha chando
jāyati  paccuppanne bhikkhave chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha chando
jāyati.
   {552.1} Kathañca bhikkhave atīte chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha
chando  jāyati  atīte  bhikkhave  chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha
cetasā  anuvitakketi  anuvicāreti  tassa  atīte  chandarāgaṭṭhāniye
dhamme  ārabbha  cetasā  anuvitakkayato anuvicārayato chando jāyati
chandajāto tehi dhammehi saṃyutto hoti etāhaṃ 1- bhikkhave saññojanaṃ
vadāmi yo 2- cetaso sārāgo evaṃ kho bhikkhave atīte chandarāgaṭṭhāniye
dhamme ārabbha chando jāyati.
@Footnote: 1 Ma. etamahaṃ. ito paraṃ īdisameva. 2 Yu. so. ito paraṃ īdisameva.
   {552.2}  Kathañca  bhikkhave anāgate chandarāgaṭṭhāniye dhamme
ārabbha  chando  jāyati  anāgate bhikkhave chandarāgaṭṭhāniye dhamme
ārabbha cetasā anuvitakketi anuvicāreti tassa anāgate chandarāgaṭṭhāniye
dhamme  ārabbha  cetasā  anuvitakkayato anuvicārayato chando jāyati
chandajāto  tehi  dhammehi saṃyutto hoti etāhaṃ bhikkhave saññojanaṃ
vadāmi yo cetaso sārāgo evaṃ kho bhikkhave anāgate chandarāgaṭṭhāniye
dhamme ārabbha chando jāyati.
   {552.3} Kathañca bhikkhave paccuppanne chandarāgaṭṭhāniye dhamme
ārabbha  chando jāyati paccuppanne bhikkhave chandarāgaṭṭhāniye dhamme
ārabbha  cetasā  anuvitakketi  anuvicāreti  tassa  paccuppanne
chandarāgaṭṭhāniye  dhamme ārabbha cetasā anuvitakkayato anuvicārayato
chando jāyati chandajāto tehi dhammehi saṃyutto hoti etāhaṃ bhikkhave
saññojanaṃ vadāmi yo cetaso sārāgo evaṃ kho bhikkhave paccuppanne
chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha chando jāyati . imāni kho bhikkhave
tīṇi nidānāni kammānaṃ samudayāya.
   {552.4} Tīṇīmāni bhikkhave nidānāni kammānaṃ samudayāya katamāni
tīṇi atīte bhikkhave chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha chando na jāyati
anāgate bhikkhave chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha chando na jāyati
paccuppanne bhikkhave chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha chando na jāyati.
   {552.5}  Kathañca  bhikkhave  atīte  chandarāgaṭṭhāniye dhamme
ārabbha  chando  na  jāyati  atītānaṃ  bhikkhave  chandarāgaṭṭhāniyānaṃ
dhammānaṃ    āyatiṃ    vipākaṃ    pajānāti    āyatiṃ
Vipākaṃ  viditvā  tadabhinivajjeti  1-  tadabhinivajjetvā  2- cetasā
abhivirājetvā 3- paññāya ativijjha passati evaṃ kho bhikkhave atīte
chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha chando na jāyati.
   {552.6}  Kathañca  bhikkhave anāgate chandarāgaṭṭhāniye dhamme
ārabbha  chando  na  jāyati  anāgatānaṃ bhikkhave chandarāgaṭṭhāniyānaṃ
dhammānaṃ āyatiṃ vipākaṃ pajānāti āyatiṃ vipākaṃ viditvā tadabhinivajjeti
tadabhinivajjetvā  cetasā  abhivirājetvā  paññāya  ativijjha  passati
evaṃ kho bhikkhave anāgate chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha chando
na jāyati.
   {552.7}  Kathañca  bhikkhave  paccuppanne  chandarāgaṭṭhāniye
dhamme  ārabbha  chando  na  jāyati  paccuppannānaṃ  bhikkhave
chandarāgaṭṭhāniyānaṃ  dhammānaṃ  āyatiṃ  vipākaṃ  pajānāti  āyatiṃ
vipākaṃ   viditvā   tadabhinivajjeti   tadabhinivajjetvā   cetasā
abhivirājetvā  paññāya  ativijjha  passati  evaṃ  kho  bhikkhave
paccuppanne  chandarāgaṭṭhāniye  dhamme ārabbha chando na jāyati .
Imāni kho bhikkhave nidānāni kammānaṃ samudayāyāti.
          Sambodhivaggo paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
    pubbe manusse assādo   samaṇo roṇapañcamaṃ
    atittā dve ca kūṭāni     nidānā apare duveti.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. tadabhinivatteti. Yu. tadabhinivaddheti . 2 Ma. tadabhinivattetvā.
@Yu. tadabhinivaddhetvā. 3 Ma. abhinivijjhitvā.
          Āpāyikavaggo dutiyo
   [553] 114 Tayome bhikkhave āpāyikā nerayikā idamappahāya
katame tayo yo ca abrahmacārī abrahmacāripaṭiñño yo ca suddhabrahmacāriṃ
suddhaṃ  brahmacariyaṃ  carantaṃ amūlakena brahmacariyena anuddhaṃseti yocāyaṃ
evaṃvādī evaṃdiṭṭhi  natthi kāmesu dosoti so 1- kāmesu pātabyataṃ
āpajjati ime kho bhikkhave tayo āpāyikā nerayikā idamappahāyāti.
   [554] 115 Tiṇṇaṃ bhikkhave pātubhāvo dullabho lokasmiṃ katamesaṃ
tiṇṇaṃ  tathāgatassa  bhikkhave  arahato  sammāsambuddhassa  pātubhāvo
dullabho  lokasmiṃ  tathāgatappaveditassa  dhammavinayassa desetā puggalo
dullabho  lokasmiṃ  kataññū  katavedī  puggalo  dullabho  lokasmiṃ
imesaṃ kho bhikkhave tiṇṇaṃ pātubhāvo dullabho lokasminti.
   [555] 116 Tayome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  tayo  suppameyyo  duppameyyo  appameyyo . katamo ca
bhikkhave puggalo suppameyyo idha bhikkhave ekacco puggalo uddhato
hoti  unnaḷo  capalo  mukharo  vikiṇṇavāco  muṭṭhassati asampajāno
asamāhito  vibbhantacitto  pākatindriyo ayaṃ vuccati bhikkhave puggalo
suppameyyo . katamo ca bhikkhave puggalo duppameyyo idha bhikkhave
ekacco puggalo  anuddhato hoti anunnaḷo acapalo amukharo avikiṇṇavāco
upaṭṭhitassati   sampajāno  samāhito  ekaggacitto  saṃvutindriyo
@Footnote: 1 Ma. tāya.
Ayaṃ vuccati bhikkhave puggalo duppameyyo . katamo ca bhikkhave puggalo
appameyyo  idha  bhikkhave  bhikkhu arahaṃ hoti khīṇāsavo ayaṃ vuccati
bhikkhave  puggalo  appameyyo . ime kho bhikkhave tayo puggalā
santo saṃvijjamānā lokasminti.
   [556] 117 Tayome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  tayo  idha  bhikkhave  ekacco puggalo sabbaso rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
ananto ākāsoti ākāsānañcāyatanaṃ upasampajja viharati so tadassādeti
taṃ  nikāmeti  tena  ca  vittiṃ  āpajjati  tattha ṭhito tadadhimutto
tabbahulavihārī aparihīno kālaṃ kurumāno ākāsānañcāyatanūpagānaṃ devānaṃ
sahabyataṃ  upapajjati  ākāsānañcāyatanūpagānaṃ  bhikkhave  devānaṃ vīsati
kappasahassāni  āyuppamāṇaṃ  tattha  puthujjano  yāvatāyukaṃ  ṭhatvā
yāvatakaṃ  tesaṃ  devānaṃ  āyuppamāṇaṃ  taṃ sabbaṃ khepetvā nirayampi
gacchati  tiracchānayonimpi  gacchati  pittivisayampi  gacchati  bhagavato pana
sāvako  tattha yāvatāyukaṃ ṭhatvā yāvatakaṃ tesaṃ devānaṃ āyuppamāṇaṃ
taṃ  sabbaṃ khepetvā tasmiṃyeva bhave parinibbāyati ayaṃ  kho bhikkhave
viseso ayaṃ adhippāyaso idaṃ nānākaraṇaṃ sutavato ariyasāvakassa assutavatā
puthujjanena yadidaṃ gatiyā upapattiyā sati.
   {556.1}  Puna  ca paraṃ bhikkhave idhekacco puggalo sabbaso
ākāsānañcāyatanaṃ    samatikkamma    anantaṃ    viññāṇanti
viññāṇañcāyatanaṃ   upasampajja   viharati   so   tadassādeti
Taṃ  nikāmeti  tena  ca  vittiṃ  āpajjati tattha ṭhito tadadhimutto
tabbahulavihārī  aparihīno kālaṃ kurumāno viññāṇañcāyatanūpagānaṃ devānaṃ
sahabyataṃ  upapajjati  viññāṇañcāyatanūpagānaṃ  bhikkhave devānaṃ cattāḷīsa
kappasahassāni  āyuppamāṇaṃ  tattha  puthujjano  yāvatāyukaṃ  ṭhatvā
yāvatakaṃ  tesaṃ  devānaṃ  āyuppamāṇaṃ  taṃ sabbaṃ khepetvā nirayampi
gacchati  tiracchānayonimpi  gacchati  pittivisayampi  gacchati  bhagavato pana
sāvako  tattha yāvatāyukaṃ ṭhatvā yāvatakaṃ tesaṃ devānaṃ āyuppamāṇaṃ
taṃ  sabbaṃ  khepetvā tasmiṃyeva bhave parinibbāyati ayaṃ kho bhikkhave
viseso ayaṃ adhippāyaso idaṃ nānākaraṇaṃ sutavato ariyasāvakassa assutavatā
puthujjanena yadidaṃ gatiyā upapattiyā sati.
   {556.2}  Puna  ca paraṃ bhikkhave idhekacco puggalo sabbaso
viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma   natthi   kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ
upasampajja viharati so tadassādeti taṃ nikāmeti tena ca vittiṃ āpajjati
tattha  ṭhito  tadadhimutto  tabbahulavihārī  aparihīno  kālaṃ  kurumāno
ākiñcaññāyatanūpagānaṃ    devānaṃ    sahabyataṃ    upapajjati
ākiñcaññāyatanūpagānaṃ   bhikkhave   devānaṃ  saṭṭhī  kappasahassāni
āyuppamāṇaṃ  tattha  puthujjano  yāvatāyukaṃ  ṭhatvā  yāvatakaṃ  tesaṃ
devānaṃ  āyuppamāṇaṃ  taṃ  sabbaṃ  khepetvā  nirayampi  gacchati
tiracchānayonimpi   gacchati  pittivisayampi  gacchati  bhagavato  pana
sāvako  tattha yāvatāyukaṃ ṭhatvā yāvatakaṃ tesaṃ devānaṃ āyuppamāṇaṃ
taṃ  sabbaṃ  khepetvā tasmiṃyeva bhave parinibbāyati ayaṃ kho bhikkhave
Viseso  ayaṃ  adhippāyaso  idaṃ  nānākaraṇaṃ  sutavato ariyasāvakassa
assutavatā  puthujjanena  yadidaṃ  gatiyā upapattiyā sati . ime kho
bhikkhave tayo puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.
   [557]  118  Tisso imā bhikkhave vipattiyo katamā tisso
sīlavipatti  cittavipatti  diṭṭhivipatti  .  katamā ca bhikkhave sīlavipatti
idha  bhikkhave ekacco pāṇātipātī hoti adinnādāyī hoti kāmesu
micchācārī  hoti  musāvādī  hoti  pisuṇavāco  hoti  pharusavāco
hoti  samphappalāpī  hoti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  sīlavipatti .
Katamā  ca  bhikkhave  cittavipatti  idha  bhikkhave ekacco abhijjhālu
hoti  byāpannacitto  hoti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  cittavipatti .
Katamā  ca  bhikkhave diṭṭhivipatti idha bhikkhave ekacco micchādiṭṭhiko
hoti  viparītadassano  natthi  dinnaṃ  natthi  yiṭṭhaṃ  natthi  hutaṃ
natthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalavipāko  natthi  ayaṃ loko natthi
paro  loko  natthi  mātā  natthi pitā natthi sattā opapātikā
natthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā sammāpaṭipannā ye imañca
lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedentīti  ayaṃ
vuccati bhikkhave diṭṭhivipatti.
   {557.1}  Sīlavipattihetu  vā bhikkhave sattā kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ nirayaṃ upapajjanti cittavipattihetu
vā  bhikkhave  sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ   nirayaṃ   upapajjanti   diṭṭhivipattihetu  vā  bhikkhave
Sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjanti  . imā kho bhikkhave tisso vipattiyo . tisso imā
bhikkhave sampadā katamā tisso sīlasampadā cittasampadā diṭṭhisampadā.
Katamā   ca  bhikkhave  sīlasampadā  idha  bhikkhave  ekacco
pāṇātipātā  paṭivirato  hoti adinnādānā paṭivirato hoti kāmesu
micchācārā  paṭivirato  hoti  musāvādā  paṭivirato  hoti pisuṇāya
vācāya paṭivirato hoti pharusāya vācāya paṭivirato hoti samphappalāpā
paṭivirato  hoti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  sīlasampadā  .  katamā
ca  bhikkhave  cittasampadā  idha  bhikkhave ekacco anabhijjhālu hoti
abyāpannacitto  hoti  ayaṃ  vuccati bhikkhave cittasampadā . katamā
ca  bhikkhave  diṭṭhisampadā idha bhikkhave ekacco sammādiṭṭhiko hoti
aviparītadassano  atthi  dinnaṃ  atthi  yiṭṭhaṃ  atthi  hutaṃ  atthi
sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalavipāko  atthi  ayaṃ  loko atthi paro
loko  atthi  mātā  atthi  pitā  atthi  sattā  opapātikā
atthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā sammāpaṭipannā ye imañca
lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedentīti  ayaṃ
vuccati bhikkhave diṭṭhisampadā.
   {557.2}  Sīlasampadāhetu vā bhikkhave sattā kāyassa bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjanti  cittasampadāhetu  vā
bhikkhave sattā kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti
diṭṭhisampadāhetu vā bhikkhave sattā kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ
Saggaṃ lokaṃ upapajjanti. Imā kho bhikkhave tisso sampadāti.
   [558]  119  Tisso imā bhikkhave vipattiyo katamā tisso
sīlavipatti  cittavipatti  diṭṭhivipatti  .  katamā ca bhikkhave sīlavipatti
idha  bhikkhave  ekacco pāṇātipātī hoti .pe. samphappalāpī hoti
ayaṃ  vuccati  bhikkhave  sīlavipatti  . katamā ca bhikkhave cittavipatti
idha  bhikkhave  ekacco  abhijjhālu  hoti byāpannacitto hoti ayaṃ
vuccati  bhikkhave  cittavipatti  . katamā ca bhikkhave diṭṭhivipatti idha
bhikkhave  ekacco  micchādiṭṭhiko  hoti  viparītadassano  natthi dinnaṃ
natthi  yiṭṭhaṃ  .pe.  ye  imañca lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā pavedentīti ayaṃ vuccati bhikkhave diṭṭhivipatti.
   {558.1}  Sīlavipattihetu  vā bhikkhave sattā kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ nirayaṃ upapajjanti cittavipattihetu
vā ... diṭṭhivipattihetu vā bhikkhave sattā kāyassa bhedā parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjanti  . seyyathāpi bhikkhave
apaṇṇako  maṇi  uddhaṃkhitto  yena  yeneva  patiṭṭhāti supatiṭṭhitaṃyeva
patiṭṭhāti  evameva  kho bhikkhave sīlavipattihetu vā sattā kāyassa
bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjanti
cittavipattihetu  vā  ...  diṭṭhivipattihetu  vā  sattā  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjanti .
Imā kho bhikkhave tisso vipattiyo 1-.
   {558.2}   Tisso   imā  bhikkhave  sampadā  katamā
tisso    sīlasampadā    cittasampadā    diṭṭhisampadā   .
@Footnote: 1 Ma. vipattiyoti.
Katamā  ca  bhikkhave sīlasampadā idha bhikkhave ekacco pāṇātipātā
paṭivirato  hoti  .pe.  samphappalāpā  paṭivirato hoti ayaṃ vuccati
bhikkhave  sīlasampadā  .  katamā  ca  bhikkhave  cittasampadā  idha
bhikkhave  ekacco  anabhijjhālu  hoti  abyāpannacitto  hoti
ayaṃ  vuccati bhikkhave cittasampadā . katamā ca bhikkhave diṭṭhisampadā
idha  bhikkhave  ekacco  sammādiṭṭhiko  hoti  aviparītadassano atthi
dinnaṃ  atthi  yiṭṭhaṃ  .pe.  ye  imañca  lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ
abhiññā sacchikatvā pavedentīti ayaṃ vuccati bhikkhave diṭṭhisampadā.
   {558.3}  Sīlasampadāhetu vā bhikkhave sattā kāyassa bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapajjanti cittasampadāhetu vā ...
Diṭṭhisampadāhetu vā bhikkhave sattā kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ
saggaṃ lokaṃ upapajjanti . seyyathāpi bhikkhave apaṇṇako maṇi uddhaṃkhitto
yena yeneva patiṭṭhāti supatiṭṭhitaṃyeva patiṭṭhāti evameva kho bhikkhave
sīlasampadāhetu  vā  sattā  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ upapajjanti cittasampadāhetu vā ... diṭṭhisampadāhetu vā sattā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti . imā
kho bhikkhave tisso sampadāti.
   [559]  120  Tisso imā bhikkhave vipattiyo katamā tisso
kammantavipatti ājīvavipatti diṭṭhivipatti . katamā ca bhikkhave kammantavipatti
idha  bhikkhave  ekacco  pāṇātipātī  hoti  .pe.  samphappalāpī
Hoti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  kammantavipatti  . katamā ca bhikkhave
ājīvavipatti idha bhikkhave ekacco micchāājīvo hoti micchāājīvena
jīvitaṃ  kappeti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  ājīvavipatti  . katamā ca
bhikkhave  diṭṭhivipatti  idha  bhikkhave  ekacco  micchādiṭṭhiko  hoti
viparītadassano  natthi  dinnaṃ  natthi  yiṭṭhaṃ  .pe. ye imañca lokaṃ
parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedentīti  ayaṃ vuccati
bhikkhave diṭṭhivipatti. Imā kho bhikkhave tisso vipattiyo.
   {559.1}  Tisso  imā  bhikkhave  sampadā  katamā  tisso
kammantasampadā  ājīvasampadā  diṭṭhisampadā  .  katamā  ca bhikkhave
kammantasampadā  idha  bhikkhave  ekacco  pāṇātipātā  paṭivirato
hoti  .pe.  samphappalāpā  paṭivirato  hoti  ayaṃ vuccati bhikkhave
kammantasampadā  .  katamā  ca  bhikkhave ājīvasampadā idha bhikkhave
ekacco  sammāājīvo  hoti  sammāājīvena  jīvitaṃ  kappeti ayaṃ
vuccati  bhikkhave  ājīvasampadā  .  katamā ca bhikkhave diṭṭhisampadā
idha  bhikkhave  ekacco  sammādiṭṭhiko  hoti  aviparītadassano atthi
dinnaṃ atthi yiṭṭhaṃ .pe. ye imañca lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  pavedentīti  ayaṃ  vuccati bhikkhave diṭṭhisampadā . imā
kho bhikkhave tisso sampadāti.
   [560]  121  Tīṇīmāni  bhikkhave  soceyyāni  katamāni tīṇi
kāyasoceyyaṃ vacīsoceyyaṃ manosoceyyaṃ . Katamañca bhikkhave kāyasoceyyaṃ
idha  bhikkhave  ekacco  pāṇātipātā paṭivirato hoti adinnādānā
Paṭivirato  hoti  kāmesu  micchācārā  paṭivirato hoti idaṃ vuccati
bhikkhave  kāyasoceyyaṃ . katamañca bhikkhave vacīsoceyyaṃ idha bhikkhave
ekacco  musāvādā  paṭivirato  hoti  pisuṇāya  vācāya paṭivirato
hoti  pharusāya  vācāya  paṭivirato  hoti  samphappalāpā  paṭivirato
hoti idaṃ vuccati bhikkhave vacīsoceyyaṃ . Katamañca bhikkhave manosoceyyaṃ
idha   bhikkhave  ekacco  anabhijjhālu  hoti  abyāpannacitto
hoti  sammādiṭṭhiko  hoti  idaṃ  vuccati  bhikkhave manosoceyyaṃ .
Imāni kho bhikkhave tīṇi soceyyānīti.
   [561]  122  Tīṇīmāni  bhikkhave  soceyyāni  katamāni tīṇi
kāyasoceyyaṃ vacīsoceyyaṃ manosoceyyaṃ . Katamañca bhikkhave kāyasoceyyaṃ
idha  bhikkhave  bhikkhu  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  adinnādānā
paṭivirato  hoti  abrahmacariyā  paṭivirato hoti idaṃ vuccati bhikkhave
kāyasoceyyaṃ.
   {561.1}  Katamañca  bhikkhave  vacīsoceyyaṃ idha bhikkhave bhikkhu
musāvādā  paṭivirato hoti pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti pharusāya
vācāya  paṭivirato  hoti  samphappalāpā paṭivirato hoti idaṃ vuccati
bhikkhave vacīsoceyyaṃ.
   {561.2}  Katamañca  bhikkhave manosoceyyaṃ idha bhikkhave bhikkhu
santaṃ  vā  ajjhattaṃ  kāmacchandaṃ  atthi  me ajjhattaṃ kāmacchandoti
pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  kāmacchandaṃ  natthi  me  ajjhattaṃ
kāmacchandoti  pajānāti yathā ca anuppannassa kāmacchandassa uppādo
hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca  uppannassa kāmacchandassa pahānaṃ
Hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca  pahīnassa  kāmacchandassa  āyatiṃ
anuppādo  hoti  tañca  pajānāti  santaṃ  vā  ajjhattaṃ byāpādaṃ
atthi  me  ajjhattaṃ  byāpādoti  pajānāti  asantaṃ  vā ajjhattaṃ
byāpādaṃ  natthi  me  ajjhattaṃ  byāpādoti  pajānāti  yathā  ca
anuppannassa  byāpādassa  uppādo  hoti  tañca  pajānāti  yathā
ca  uppannassa  byāpādassa  pahānaṃ  hoti  tañca  pajānāti yathā
ca  pahīnassa  byāpādassa  āyatiṃ  anuppādo hoti tañca pajānāti
santaṃ  vā  ajjhattaṃ  thīnamiddhaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ  thīnamiddhanti
pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  thīnamiddhaṃ  natthi  me  ajjhattaṃ
thīnamiddhanti  pajānāti  yathā  ca  anuppannassa  thīnamiddhassa uppādo
hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca  uppannassa  thīnamiddhassa  pahānaṃ
hoti tañca pajānāti yathā ca pahīnassa thīnamiddhassa āyatiṃ anuppādo
hoti  tañca  pajānāti  santaṃ  vā  ajjhattaṃ  uddhaccakukkuccaṃ atthi
me  ajjhattaṃ  uddhaccakukkuccanti  pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ
uddhaccakukkuccaṃ natthi me ajjhattaṃ uddhaccakukkuccanti pajānāti
   {561.3}  yathā  ca  anuppannassa uddhaccakukkuccassa uppādo
hoti  tañca  pajānāti yathā ca uppannassa uddhaccakukkuccassa pahānaṃ
hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca pahīnassa uddhaccakukkuccassa āyatiṃ
anuppādo hoti tañca pajānāti santaṃ vā ajjhattaṃ vicikicchaṃ atthi me
ajjhattaṃ vicikicchāti pajānāti asantaṃ vā ajjhattaṃ vicikicchaṃ natthi me
Ajjhattaṃ  vicikicchāti  pajānāti  yathā  ca  anuppannāya  vicikicchāya
uppādo  hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca uppannāya vicikicchāya
pahānaṃ  hoti  tañca  pajānāti yathā ca pahīnāya vicikiccāya āyatiṃ
anuppādo hoti tañca pajānāti idaṃ vuccati bhikkhave manosoceyyaṃ.
Imāni kho bhikkhave tīṇi soceyyānīti.
     Kāyasuciṃ vācāsuciṃ 1-   cetosucimanāsavaṃ
     suciṃ soceyyasampannaṃ    āhu ninhātapāpakanti.
   [562]  123  Tīṇīmāni  bhikkhave  moneyyāni  katamāni tīṇi
kāyamoneyyaṃ vacīmoneyyaṃ manomoneyyaṃ . Katamañca bhikkhave kāyamoneyyaṃ
idha  bhikkhave  bhikkhu  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  adinnādānā
paṭivirato hoti abrahmacariyā  2- paṭivirato hoti idaṃ vuccati bhikkhave
kāyamoneyyaṃ  .  katamañca  bhikkhave vacīmoneyyaṃ idha bhikkhave bhikkhu
musāvādā  paṭivirato hoti pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti pharusāya
vācāya  paṭivirato  hoti  samphappalāpā paṭivirato hoti idaṃ vuccati
bhikkhave  vacīmoneyyaṃ . katamañca bhikkhave manomoneyyaṃ idha bhikkhave
bhikkhu āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati  idaṃ vuccati bhikkhave
manomoneyyaṃ. Imāni kho bhikkhave tīṇi moneyyānīti.
     Kāyamuniṃ vācāmuniṃ 3-    cetomunimanāsavaṃ
     muniṃ moneyyasampannaṃ    āhu sabbappahāyinanti.
          Āpāyikavaggo dutiyo.
@Footnote: 1 Ma. vacīsuciṃ. 2 Yu. kāmesu micchācārā. 3 Ma. vacīmuniṃ.
            Tassuddānaṃ
     āpāyiko dullabho ca    appameyyaṃ aneñjakaṃ
     ayaṃ apaṇṇakammanto    dve ca soceyyamoneyyāti.
            ---------
          Kusināravaggo tatiyo
   [563]  124 Ekaṃ samayaṃ bhagavā kusinārāyaṃ viharati baliharaṇe
vanasaṇḍe . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti
te  bhikkhū  bhagavato  paccassosuṃ . bhagavā etadavoca idha bhikkhave
bhikkhu  aññataraṃ  gāmaṃ  vā  nigamaṃ  vā  upanissāya viharati tamenaṃ
gahapati  vā  gahapatiputto  vā  upasaṅkamitvā  svātanāya  bhattena
nimanteti ākaṅkhamāno bhikkhave bhikkhu adhivāseti so tassā rattiyā
accayena  pubbaṇhasamyaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  yena  tassa
gahapatissa   vā   gahapatiputtassa  vā  nivesanaṃ  tenupasaṅkamati
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdati  tamenaṃ  so gahapati vā
gahapatiputto  vā  paṇītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappeti
sampavāreti tassa evaṃ hoti sādhu vata māyaṃ 1- gahapati vā gahapatiputto
vā  paṇītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappeti sampavāretīti
evampissa  hoti  aho  vata  māyaṃ  gahapati  vā  gahapatiputto
vā  āyatiṃpi  evarūpena  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena sahatthā
@Footnote: 1 Ma. mayāyaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Santappeyya  sampavāreyyāti  so taṃ piṇḍapātaṃ gadhito 1- mucchito
ajjhopanno   2-   anādīnavadassāvī  anissaraṇapañño  paribhuñjati
so  tattha  kāmavitakkampi  vitakketi  byāpādavitakkampi  vitakketi
vihiṃsāvitakkampi vitakketi
   {563.1} evarūpassāhaṃ bhikkhave  bhikkhuno dinnaṃ na mahapphalaṃ 3-
vadāmi taṃ kissa hetu pamatto hi bhikkhave bhikkhu viharati idha pana bhikkhave
bhikkhu aññataraṃ gāmaṃ vā nigamaṃ vā upanissāya viharati tamenaṃ gahapati
vā  gahapatiputto  vā  upasaṅkamitvā  svātanāya bhattena nimanteti
ākaṅkhamāno bhikkhave bhikkhu adhivāseti so tassā rattiyā accayena
pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  yena  tassa  gahapatissa
vā  gahapatiputtassa  vā  nivesanaṃ  tenupasaṅkamati  upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdati tamenaṃ so gahapati vā gahapatiputto vā
paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā  santappeti  sampavāreti
tassa  na evaṃ hoti sādhu vata māyaṃ gahapati vā gahapatiputto vā
paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā  santappeti  sampavāretīti
evampissa  na  hoti aho vata māyaṃ gahapati vā gahapatiputto vā
āyatiṃpi  evarūpena  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā
santappeyya  sampavāreyyāti  so  taṃ  piṇḍapātaṃ agadhito amucchito
anajjhopanno   ādīnavadassāvī   nissaraṇapañño   paribhuñjati  so
tattha  nekkhammavitakkampi  vitakketi  abyāpādavitakkampi  vitakketi
avihiṃsāvitakkampi  vitakketi  evarūpassāhaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  dinnaṃ
@Footnote: 1 Ma. gathito . 2 Po. ajjhāpanno . 3 Ma. Yu. mahapphalanuti.
@ito paraṃ īdisameva.
Mahapphalaṃ vadāmi taṃ kissa hetu appamatto hi bhikkhave bhikkhu viharatīti.
   [564] 125 Yassaṃ bhikkhave disāyaṃ bhikkhū bhaṇḍanajātā kalahajātā
vivādāpannā   aññamaññaṃ   mukhasattīhi   vitudantā   viharanti
manasikātuṃpi me esā bhikkhave disā na phāsu hoti pageva gantuṃ niṭṭhaṃ
ettha  gacchāmi  addhā te āyasmanto tayo dhamme pajahiṃsu tayo
dhamme  bahulīmakaṃsu  1-  katame  tayo dhamme pajahiṃsu nekkhammavitakkaṃ
abyāpādavitakkaṃ  avihiṃsāvitakkaṃ  ime  tayo  dhamme  pajahiṃsu katame
tayo  dhamme  bahulīmakaṃsu  kāmavitakkaṃ  byāpādavitakkaṃ  vihiṃsāvitakkaṃ
ime tayo dhamme bahulīmakaṃsu yassaṃ bhikkhave disāyaṃ bhikkhū bhaṇḍanajātā
kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ   mukhasattīhi   vitudantā
viharanti manasikātuṃpi me esā bhikkhave disā na phāsu hoti pageva
gantuṃ  niṭṭhaṃ  ettha  gacchāmi  addhā te āyasmanto ime tayo
dhamme pajahiṃsu ime tayo dhamme bahulīmakaṃsu.
   {564.1} Yassaṃ [2]- bhikkhave disāyaṃ bhikkhū samaggā sammodamānā
avivadamānā   khīrodakībhūtā   aññamaññaṃ   piyacakkhūhi  sampassantā
viharanti gantuṃpi me esā bhikkhave disā phāsu hoti pageva manasikātuṃ
niṭṭhaṃ  ettha  gacchāmi addhā te āyasmanto [3]- tayo dhamme
pajahiṃsu  [4]-  tayo  dhamme bahulīmakaṃsu katame tayo dhamme pajahiṃsu
kāmavitakkaṃ  byāpādavitakkaṃ  vihiṃsāvitakkaṃ  ime  tayo  dhamme
pajahiṃsu   katame   tayo   dhamme   bahulīmakaṃsu  nekkhammavitakkaṃ
abyāpādavitakkaṃ  avihiṃsāvitakkaṃ  ime  tayo  dhamme  bahulīmakaṃsu
@Footnote: 1 Ma. bahulamakaṃsu. ito paraṃ īhisameva . 2 Ma. pana. 3-4 Yu. ime.
Yassaṃ  bhikkhave  disāyaṃ  bhikkhū  samaggā  sammodamānā  avivadamānā
khīrodakībhūtā  aññamaññaṃ  piyacakkhūhi  sampassantā  viharanti gantuṃpi me
esā  bhikkhave  disā  phāsu  hoti pageva manasikātuṃ niṭṭhaṃ ettha
gacchāmi  addhā  te  āyasmanto ime tayo dhamme pajahiṃsu ime
tayo dhamme bahulīmakaṃsūti.
   [565] 126 Ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati gotamake cetiye.
Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū
bhagavato  paccassosuṃ  bhagavā  etadavoca  abhiññāyāhaṃ  bhikkhave
dhammaṃ  desemi  no  anabhiññāya  sanidānāhaṃ bhikkhave dhammaṃ desemi
no  anidānaṃ  sappāṭihāriyāhaṃ  bhikkhave  dhammaṃ  desemi  no
appāṭihāriyaṃ  tassa  mayhaṃ  bhikkhave  abhiññāya dhammaṃ desayato no
anabhiññāya  sanidānaṃ  dhammaṃ  desayato  no  anidānaṃ  sappāṭihāriyaṃ
dhammaṃ  desayato  no  appāṭihāriyaṃ  karaṇīyo  ovādo  karaṇīyā
anusāsanī  alañca  pana  vo  bhikkhave  tuṭṭhiyā  alaṃ  attamanatāya
alaṃ  somanassāya  sammāsambuddho  bhagavā  svākkhāto  bhagavatā
dhammo  supaṭipanno  saṅghoti  . idamavoca bhagavā . attamanā te
bhikkhū  bhagavato bhāsitaṃ abhinanduṃ . 1- imasmiñca pana veyyākaraṇasmiṃ
bhaññamāne sahassī lokadhātu akampitthāti.
   [566] 127 Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikaṃ caramāno yena
kapilavatthu  tadavasari  .  assosi kho mahānāmo sakko bhagavā kira
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhinandunti.
Kapilavatthuṃ  anuppattoti  .  athakho  mahānāmo sakko yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi
ekamantaṃ ṭhitaṃ kho mahānāmaṃ sakkaṃ bhagavā etadavoca gaccha mahānāma
kapilavatthusmiṃ  tathārūpaṃ   āvasathaṃ  jāna  yatthajja  mayaṃ  ekarattiṃ
vihareyyāmāti . evaṃ bhanteti kho mahānāmo sakko bhagavato paṭissuṇitvā
kapilavatthuṃ  pavisitvā kevalakappaṃ kapilavatthuṃ āhiṇḍanto 1- na addasa
kapilavatthusmiṃ tathārūpaṃ āvasathaṃ yattha 2- bhagavā ekarattiṃ vihareyya.
   {566.1}  Athakho mahānāmo sakko yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ etadavoca natthi bhante kapilavatthusmiṃ tathārūpo
āvasatho yatthajja bhagavā ekarattiṃ vihareyya ayaṃ bhante bharaṇḍu kālāmo
bhagavato  purāṇasabrahmacārī  tassajja  bhagavā  assame  ekarattiṃ
viharatūti . gaccha mahānāma santharaṃ paññāpehīti . evaṃ bhanteti kho
mahānāmo  sakko  bhagavato  paṭissuṇitvā yena bharaṇḍussa kālāmassa
assamo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  santharaṃ  paññāpetvā  udakaṃ
ṭhapetvā  pādānaṃ  dhovanāya yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  etadavoca  santhato  bhante  santharo  3-  udakaṃ  ṭhapitaṃ
pādānaṃ dhovanāya yassadāni bhante bhagavā kālaṃ maññatīti.
   {566.2}  Athakho  bhagavā yena bharaṇḍussa kālāmassa assamo
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   paññatte   āsane   nisīdi
nisajja  kho  bhagavā  pāde  pakkhālesi  .  athakho  mahānāmassa
sakkassa  etadahosi  akālo  kho  ajja  bhagavantaṃ  payirupāsituṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. anvāhiṇḍanto . 2 Ma. yatthajja. ito paraṃ īdisameva.
@3 Po. Ma. santhāro.
Kilanto  bhagavā  svedānāhaṃ  bhagavantaṃ  payirupāsissāmīti  bhagavantaṃ
abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā pakkāmi . athakho mahānāmo sakko
tassā  rattiyā  accayena  yena  bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinnaṃ kho mahānāmaṃ
sakkaṃ  bhagavā  etadavoca  tayo  khome mahānāma satthāro santo
saṃvijjamānā  lokasmiṃ  katame  tayo idha mahānāma ekacco satthā
kāmānaṃ  pariññaṃ  paññāpeti  na  rūpānaṃ  pariññaṃ  paññāpeti  na
vedanānaṃ  pariññaṃ  paññāpeti  idha  pana mahānāma ekacco satthā
kāmānañceva  pariññaṃ  paññāpeti  rūpānañca  pariññaṃ  paññāpeti
na  vedanānaṃ pariññaṃ paññāpeti idha pana mahānāma ekacco satthā
kāmānañceva  pariññaṃ  paññāpeti  rūpānañca  pariññaṃ  paññāpeti
vedanānañca  pariññaṃ  paññāpeti ime kho mahānāma tayo satthāro
santo  saṃvijjamānā  lokasmiṃ  imesaṃ  mahānāma  tiṇṇaṃ  satthārānaṃ
ekā niṭṭhā udāhu puthū niṭṭhāti.
   {566.3}  Evaṃ  vutte  bharaṇḍu  kālāmo  mahānāmaṃ sakkaṃ
etadavoca  ekāti  mahānāma  vadehīti  .  evaṃ  vutte bhagavā
mahānāmaṃ  sakkaṃ  etadavoca nānāti  mahānāma vadehīti . dutiyampi
kho  bharaṇḍu  kālāmo mahānāmaṃ sakkaṃ etadavoca ekāti mahānāma
vadehīti  . dutiyampi kho bhagavā mahānāmaṃ sakkaṃ etadavoca nānāti
mahānāma  vadehīti . tatiyampi kho bharaṇḍu kālāmo mahānāmaṃ sakkaṃ
etadavoca ekāti mahānāma vadehīti . tatiyampi kho bhagavā mahānāmaṃ
Sakkaṃ  etadavoca  nānāti  mahānāma  vadehīti . athakho bharaṇḍussa
kālāmassa  etadahosi  mahesakkhassa  vatamhi  mahānāmassa  sakkassa
sammukhā samaṇena gotamena yāvatatiyakaṃ apasādito yannūnāhaṃ kapilavatthumhā
pakkameyyanti   .   athakho  bharaṇḍu  kālāmo  kapilavatthumhā
pakkāmi [1]- tathāpakkantova ahosi na puna pacchāgacchīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 75-359. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=267&items=333              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=267&items=333&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=267&items=333              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=267&items=333              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=267              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=635              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=635              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :