ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [454]  15  Ekaṃ samayaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati isipatane
migadāye . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti
Te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā etadavoca bhūtapubbaṃ bhikkhave
rājā ahosi pacetano 1- nāma athakho bhikkhave rājā pacetano rathakāraṃ
āmantesi ito me samma rathakāra channaṃ māsānaṃ accayena saṅgāmo
bhavissati sakkhasi 2- me samma rathakāra navaṃ cakkayugaṃ kātunti sakkomi
devāti  kho bhikkhave rathakāro rañño pacetanassa paccassosi athakho
bhikkhave rathakāro chahi māsehi chārattūnehi ekaṃ cakkaṃ niṭṭhāpesi.
   {454.1} Athakho bhikkhave rājā pacetano rathakāraṃ āmantesi
ito me samma rathakāra channaṃ divasānaṃ accayena  saṅgāmo bhavissati
niṭṭhitaṃ navaṃ cakkayuganti imehi kho deva chahi māsehi chārattūnehi ekaṃ
cakkaṃ niṭṭhitanti sakkhasi 3- pana me samma rathakāra imehi chahi divasehi
dutiyaṃ cakkaṃ niṭṭhāpetunti sakkomi devāti kho bhikkhave rathakāro rañño
pacetanassa  paccassosi  athakho bhikkhave rathakāro chahi divasehi dutiyaṃ
cakkaṃ  niṭṭhāpetvā  navaṃ  cakkayugaṃ  ādāya yena rājā pacetano
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  rājānaṃ  pacetanaṃ  etadavoca  idante
deva navaṃ cakkayugaṃ niṭṭhitanti . yañca te idaṃ samma rathakāra cakkaṃ
chahi  māsehi niṭṭhitaṃ chārattūnehi yañca te idaṃ cakkaṃ chahi divasehi
niṭṭhitaṃ  imesaṃ  kiṃ  nānākaraṇaṃ nesaṃ kiñci nānākaraṇaṃ passāmīti .
Atthesaṃ  deva  nānākaraṇaṃ  passatu  devo nānākaraṇanti . athakho
bhikkhave  rathakāro  yaṃ  taṃ cakkaṃ chahi divasehi niṭṭhitaṃ taṃ pavattesi
taṃ  pavattitaṃ  samānaṃ  yāvatikā  abhisaṅkhārassa gati tāvatikaṃ gantvā
@Footnote: 1 Ma. sabbattha sacetano nāma . 2-3 Po. Ma. sakkhissasi.
Ciṅgulāyitvā  bhūmiyaṃ  papati  yaṃ  pana taṃ cakkaṃ chahi māsehi niṭṭhitaṃ
chārattūnehi  taṃ  pavattesi  taṃ  pavattitaṃ  samānaṃ  yāvatikā
abhisaṅkhārassa gati tāvatikaṃ gantvā akkhāhataṃ maññe aṭṭhāsi.
   {454.2} Ko nu kho samma rathakāra hetu ko paccayo yamidaṃ
cakkaṃ chahi divasehi niṭṭhitaṃ taṃ pavattitaṃ samānaṃ yāvatikā abhisaṅkhārassa
gati  tāvatikaṃ  gantvā  ciṅgulāyitvā  bhūmiyaṃ  papati ko pana samma
rathakāra  hetu  ko  paccayo  yamidaṃ  cakkaṃ  chahi  māsehi niṭṭhitaṃ
chārattūnehi   taṃ   pavattitaṃ  samānaṃ  yāvatikā  abhisaṅkhārassa
gati  tāvatikaṃ  gantvā  akkhāhataṃ  maññe  aṭṭhāsīti  .  yamidaṃ
deva  cakkaṃ  chahi  divasehi  niṭṭhitaṃ  tassa  nemipi  savaṅkā
sadosā  sakasāvā  ārāpi  savaṅkā  sadosā  sakasāvā  nābhipi
savaṅkā  sadosā  sakasāvā  taṃ  nemiyāpi  savaṅkattā  sadosattā
sakasāvattā   ārānaṃpi   savaṅkattā   sadosattā  sakasāvattā
nābhiyāpi   savaṅkattā   sadosattā   sakasāvattā   pavattitaṃ
samānaṃ  yāvatikā  abhisaṅkhārassa  gati tāvatikaṃ gantvā ciṅgulāyitvā
bhūmiyaṃ  papati  .  yaṃ  pana [1]- deva cakkaṃ chahi māsehi niṭṭhitaṃ
chārattūnehi  tassa  nemipi  avaṅkā  adosā  akasāvā  ārāpi
avaṅkā  adosā  akasāvā  nābhipi  avaṅkā  adosā  akasāvā
taṃ  nemiyāpi  avaṅkattā  adosattā  akasāvattā  ārānaṃpi
avaṅkattā   adosattā   akasāvattā   nābhiyāpi   avaṅkattā
adosattā  akasāvattā  pavattitaṃ  samānaṃ  yāvatikā  abhisaṅkhārassa
gati  tāvatikaṃ  gantvā  akkhāhataṃ  maññe  aṭṭhāsīti . siyā kho
pana  bhikkhave  tumhākaṃ  evamassa  añño  nūna  tena  samayena
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ.
So  rathakāro  ahosīti na kho panetaṃ bhikkhave evaṃ daṭṭhabbaṃ ahaṃ
tena samayena so rathakāro ahosiṃ tadāhaṃ bhikkhave kusalo dāruvaṅkānaṃ
dārudosānaṃ  dārukasāvānaṃ  etarahi  kho  panāhaṃ  bhikkhave  arahaṃ
sammāsambuddho  kusalo  kāyavaṅkānaṃ  kāyadosānaṃ  kāyakasāvānaṃ
kusalo  vacīvaṅkānaṃ  vacīdosānaṃ  vacīkasāvānaṃ  kusalo  manovaṅkānaṃ
manodosānaṃ  manokasāvānaṃ  .  yassa  kassaci  bhikkhave  bhikkhussa
vā  bhikkhuniyā  vā  kāyavaṅko  appahīno  kāyadoso kāyakasāvo
vacīvaṅko  appahīno  vacīdoso  vacīkasāvo  manovaṅko  appahīno
manodoso  manokasāvo  evaṃ  papatitā  te  bhikkhave  imasmā
dhammavinayā  seyyathāpi  taṃ  cakkaṃ  chahi  divasehi  niṭṭhitaṃ . yassa
kassaci  bhikkhave  bhikkhussa  vā  bhikkhuniyā  vā  kāyavaṅko pahīno
kāyadoso  kāyakasāvo  vacīvaṅko  pahīno  vacīdoso  vacīkasāvo
manovaṅko  pahīno  manodoso  manokasāvo  evaṃ  patiṭṭhitā
te  bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye seyyathāpi taṃ cakkaṃ chahi māsehi
niṭṭhitaṃ  chārattūnehi  .  tasmātiha  bhikkhave  evaṃ  sikkhitabbaṃ
kāyavaṅkaṃ  pajahissāma  kāyadosaṃ  kāyakasāvaṃ  vacīvaṅkaṃ  pajahissāma
vacīdosaṃ    vacīkasāvaṃ   manovaṅkaṃ   pajahissāma   manodosaṃ
manokasāvanti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 139-142. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=454&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=454&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=454&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=454&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=454              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=1979              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=1979              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :