ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
          Puggalavaggo tatiyo
   [460]  21  Ekam  samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa arame . athakho ayasma ca savittho 1- ayasma ca
mahakotthito  yenayasma  sariputto  tenupasankamimsu  upasankamitva
ayasmata   sariputtena   saddhim  sammodimsu  sammodaniyam  katham
saraniyam  vitisaretva  ekamantam  nisidimsu  ekamantam  nisinnam  kho
ayasmantam savittham 2- ayasma sariputto etadavoca tayome avuso
savittha  puggala  santo samvijjamana lokasmim katame tayo kayasakkhi
ditthippatto  3-  saddhavimutto  ime  kho avuso tayo puggala
@Footnote: 1-2 Ma. samiddho-samiddham. itoparam idisameva . 3 ditthappatto itipi.
Santo  samvijjamana  lokasmim  imesam  avuso  tinnam  puggalanam
katamo te puggalo khamati abhikkantataro ca panitataro cati.
   {460.1} Tayome avuso sariputta puggala santo samvijjamana
lokasmim  katame  tayo  kayasakkhi  ditthippatto  saddhavimutto ime
kho  avuso  tayo  puggala  santo  samvijjamana lokasmim imesam
avuso  tinnam  puggalanam  yvayam  puggalo  saddhavimutto ayam me
puggalo  khamati  imesam  tinnam  puggalanam abhikkantataro ca panitataro
ca tam kissa hetu imassavuso puggalassa saddhindriyam adhimattanti.
   {460.2}  Athakho ayasma sariputto ayasmantam mahakotthitam
etadavoca  tayome  avuso  kotthita  puggala santo samvijjamana
lokasmim  katame tayo kayasakkhi ditthippatto saddhavimutto ime kho
avuso  tayo  puggala santo samvijjamana lokasmim imesam avuso
tinnam  puggalanam  katamo  te  puggalo  khamati  abhikkantataro  ca
panitataro  cati  .  tayome  avuso  sariputta  puggala santo
samvijjamana lokasmim katame tayo kayasakkhi ditthippatto saddhavimutto
ime kho avuso tayo puggala santo samvijjamana lokasmim imesam
avuso  tinnam puggalanam yvayam puggalo kayasakkhi ayam me puggalo
khamati imesam tinnam puggalanam abhikkantataro ca panitataro ca tam kissa
hetu  imassavuso  puggalassa  samadhindriyam  adhimattanti  .  athakho
ayasma  mahakotthito  ayasmantam  sariputtam  etadavoca  tayome
avuso  sariputta puggala santo samvijjamana lokasmim katame tayo
Kayasakkhi  ditthippatto  saddhavimutto  ime  kho  avuso  tayo
puggala  santo  samvijjamana  lokasmim  imesam  avuso  tinnam
puggalanam  katamo  te  puggalo  khamati  abhikkantataro ca panitataro
cati  .  tayome  avuso  kotthita  puggala santo samvijjamana
lokasmim  katame  tayo  kayasakkhi  ditthippatto  saddhavimutto
ime  kho  avuso  tayo  puggala  santo  samvijjamana lokasmim
imesam  avuso  tinnam  puggalanam  yvayam  puggalo  ditthippatto
ayam  me  puggalo  khamati  imesam  tinnam  puggalanam  abhikkantataro
ca  panitataro  ca  tam  kissa  hetu  imassavuso  puggalassa
pannindriyam adhimattanti.
   {460.3}  Athakho  ayasma  sariputto  ayasmantam  ca
savittham  ayasmantam  ca mahakotthitam etadavoca byakatam kho avuso
amhehi  sabbeheva  yathasakam  patibhanam  ayamavuso  yena bhagava
tenupasankamissama  upasankamitva  bhagavato  etamattham  arocessama
yatha no bhagava byakarissati tatha nam dharessamati 1-. Evamavusoti
kho  ayasma  ca  savittho  ayasma ca mahakotthito ayasmato
sariputtassa paccassosum . athakho ayasma ca sariputto ayasma ca
savittho  ayasma  ca  mahakotthito  yena  bhagava  tenupasankamimsu
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu  ekamantam
nisinno  kho  ayasma  sariputto yavatako ahosi ayasmata ca
savitthena  ayasmata  ca  mahakotthitena  saddhim  kathasallapo  tam
@Footnote: 1 Po. janissamati.
Sabbam bhagavato arocesi.
   {460.4}  Nakhvettha  sariputta sukaram ekamsena byakatum ayam
imesam  tinnam  puggalanam  abhikkantataro  ca  panitataro  cati thanam
hetam  sariputta  vijjati  yvayam  puggalo  saddhavimutto  svayam
arahattaya  patipanno  yvayam  puggalo  kayasakkhi svayam sakadagami
va  anagami va yocayam puggalo ditthippatto sopassa sakadagami
va anagami va . nakhvettha sariputta sukaram ekamsena byakatum ayam
imesam  tinnam puggalanam abhikkantataro ca panitataro cati thanam hetam
sariputta  vijjati  yvayam  puggalo  kayasakkhi  svayam  arahattaya
patipanno  yvayam  puggalo  saddhavimutto  svayam  sakadagami  va
anagami  va  yocayam  puggalo  ditthippatto  sopassa sakadagami
va  anagami va . nakhvettha sariputta sukaram ekamsena byakatum
ayam  imesam  tinnam  puggalanam  abhikkantataro  ca  panitataro  cati
thanam  hetam  sariputta  vijjati  yvayam puggalo ditthippatto svayam
arahattaya  patipanno yvayam puggalo saddhavimutto svayam sakadagami
va  anagami  va  yocayam puggalo kayasakkhi sopassa sakadagami
va  anagami va . nakhvettha sariputta sukaram ekamsena byakatum
ayam imesam tinnam puggalanam abhikkantataro ca panitataro cati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 148-151. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=460&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=460&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=460&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=460&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=460              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=2202              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=2202              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :