ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [500] 61 Athakho saṅgāravo brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
@Footnote: 1 Yu. so.
Vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho saṅgāravo
brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  mayamassu  bho  gotama  brāhmaṇā
nāma yaññaṃ yajāmapi yajāpemapi tatra bho gotama yo ceva yaññaṃ 1-
yajati  yo  ca  yajāpeti  sabbe  te  anekasārīrikaṃ  puññapaṭipadaṃ
paṭipannā  honti  yadidaṃ  yaññādhikaraṇaṃ  yo  panāyaṃ  bho  gotama
yassa  vā  tassa  vā  kulā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito
ekamattānaṃ   dameti   ekamattānaṃ   sameti   ekamattānaṃ
parinibbāpeti   evamassāyaṃ   ekasārīrikā   2-  puññapaṭipadā
hoti yadidaṃ pabbajjādhikaraṇanti.
   {500.1}  Tenahi  brāhmaṇa  taññevettha paṭipucchissāmi yathā
te  khameyya  tathā naṃ byākareyyāsi taṃ kiṃ maññasi brāhmaṇa idha
tathāgato  loke  uppajjati  arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ
buddho  bhagavā  so  evamāha etthāyaṃ maggo ayaṃ paṭipadā yathā
paṭipanno  ahaṃ  anuttaraṃ  brahmacariyogadhaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
pavedemi  etha  tumhepi  tathā  paṭipajjatha yathā paṭipannā tumhepi
anuttaraṃ  brahmacariyogadhaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja
viharissathāti iti ayaṃ ceva satthā dhammaṃ deseti pare ca tathattāya
paṭipajjanti  tāni  kho  pana  honti anekānipi  satāni anekānipi
sahassāni  anekānipi  satasahassāni  taṃ  kiṃ  maññasi  brāhmaṇa
iccāyaṃ  evaṃ  sante  ekasārīrikā  vā  puññapaṭipadā  hoti
anekasārīrikā vā yadidaṃ pabbajjādhikaraṇanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi 2 Ma. Yu. ekasārīrikaṃ puññapaṭipadaṃ paṭipanno hoti.
   {500.2}  Iccāyaṃpi  bho gotama evaṃ sante anekasārīrikā
puññapaṭipadā  hoti  yadidaṃ  pabbajjādhikaraṇanti  .  evaṃ  vutte
āyasmā  ānando  saṅgāravaṃ  brāhmaṇaṃ  etadavoca  imāsaṃ  te
brāhmaṇa  dvinnaṃ  paṭipadānaṃ  katamā  paṭipadā  khamati  appaṭṭhatarā
ca  appasamārambhatarā  ca  mahapphalatarā  ca  mahānisaṃsatarā cāti .
Evaṃ  vutte  saṅgāravo  brāhmaṇo āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca
seyyathāpi bhavaṃ gotamo bhavañcānando ete me pujjā ete me
pāsaṃsāti.
   {500.3} Dutiyampi kho āyasmā ānando saṅgāravaṃ brāhmaṇaṃ
etadavoca na kho tyāhaṃ brāhmaṇa evaṃ pucchāmi ke vā te pujjā ke
vā te pāsaṃsāti evañca kho tyāhaṃ brāhmaṇa pucchāmi imāsaṃ te
brāhmaṇa  dvinnaṃ  paṭipadānaṃ  katamā  paṭipadā khamati appaṭṭhatarā ca
appasamārambhatarā  ca mahapphalatarā ca mahānisaṃsatarā cāti . dutiyampi
kho  saṅgāravo brāhmaṇo āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca seyyathāpi
bhavaṃ gotamo bhavañcānando ete me pujjā ete me pāsaṃsāti.
   {500.4} Tatiyampi kho āyasmā ānando saṅgāravaṃ brāhmaṇaṃ
etadavoca  na  kho tyāhaṃ brāhmaṇa pucchāmi ke vā te pujjā
ke  vā  te  pāsaṃsāti  evañca  kho tyāhaṃ brāhmaṇa pucchāmi
imāsaṃ  te  brāhmaṇa  dvinnaṃ  paṭipadānaṃ  katamā  paṭipadā  khamati
appaṭṭhatarā  ca  appasamārambhatarā  ca mahapphalatarā ca mahānisaṃsatarā
cāti  .  tatiyampi  kho  saṅgāravo brāhmaṇo āyasmantaṃ ānandaṃ
etadavoca seyyathāpi bhavaṃ gotamo bhavañcānando ete me pujjā ete
Me pāsaṃsāti . athakho bhagavato etadahosi yāvatatiyampi kho saṅgāravo
brāhmaṇo  ānandena  sahadhammikaṃ  pañhaṃ  puṭṭho  saṃsādeti  no
vissajjeti  yannūnāhaṃ  parimoceyyanti  .  athakho  bhagavā saṅgāravaṃ
brāhmaṇaṃ  etadavoca  kānujja  brāhmaṇa  rājantepure rājaparisāyaṃ
sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  antarākathā  udapādīti  .  ayaṃ  khvajja
bho  gotama  rājantepure  rājaparisāyaṃ  sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ
antarākathā  udapādi  pubbassudaṃ  appatarā  ceva  bhikkhū  ahesuṃ
bahutarā  ca  uttarimanussadhammā  iddhipāṭihāriyaṃ  dassesuṃ  etarahi
kho  bahutarā  ceva  bhikkhū  appatarā  ca  uttarimanussadhammā
iddhipāṭihāriyaṃ  dassentīti  ayaṃ  khvajja  bho  gotama rājantepure
rājaparisāyaṃ sannisinnānaṃ sannipatitānaṃ antarākathā udapādīti.
   {500.5}  Tīṇi  kho  imāni brāhmaṇa pāṭihāriyāni katamāni
tīṇi  iddhipāṭihāriyaṃ  ādesanāpāṭihāriyaṃ  anusāsanīpāṭihāriyaṃ .
Katamañca  brāhmaṇa iddhipāṭihāriyaṃ idha brāhmaṇa ekacco anekavihitaṃ
iddhividhaṃ  paccanubhoti  ekopi  hutvā  bahudhā hoti bahudhāpi hutvā
eko  hoti  āvibhāvaṃ  tirobhāvaṃ tirokuḍḍaṃ tiropākāraṃ tiropabbataṃ
asajjamāno  gacchati  seyyathāpi  ākāse  paṭhaviyāpi  ummujjanimujjaṃ
karoti  seyyathāpi  udake  udakepi  abhijjamāne gacchati seyyathāpi
paṭhaviyā  ākāsepi  pallaṅkena  kamati seyyathāpi pakkhisakuṇo imepi
candimasuriye  evaṃmahiddhike evaṃmahānubhāve pāṇinā parimasati parimajjati
yāvabrahmalokāpi  kāyena  vasaṃ  vatteti  idaṃ  vuccati  brāhmaṇa
Iddhipāṭihāriyaṃ.
   {500.6}  Katamañca  brāhmaṇa  ādesanāpāṭihāriyaṃ  idha
brāhmaṇa  ekacco  nimittena  ādisati evampi te mano itthampi
te  mano  itipi  te  cittanti so bahuñcepi ādisati tatheva taṃ
hoti  no  aññathā  idha  pana  brāhmaṇa ekacco na heva kho
nimittena ādisati apica kho manussānaṃ vā amanussānaṃ vā devatānaṃ
vā  saddaṃ  sutvā  ādisati evampi te mano itthampi te mano
itipi  te  cittanti  so  bahuñcepi ādisati tatheva taṃ hoti no
aññathā  idha  pana  brāhmaṇa  ekacco  na  heva kho nimittena
ādisati  napi  manussānaṃ  vā  amanussānaṃ vā devatānaṃ vā saddaṃ
sutvā  ādisati  apica  kho  vitakkayato vicārayato vitakkavicārasaddaṃ
sutvā  ādisati  evampi  te  mano  itthampi  te  mano itipi
te  cittanti  so bahuñcepi ādisati tatheva taṃ hoti no aññathā
idha  pana  brāhmaṇa ekacco na heva kho nimittena ādisati napi
manussānaṃ  vā  amanussānaṃ vā devatānaṃ vā saddaṃ sutvā ādisati
napi  vitakkayato  vicārayato  vitakkavicārasaddaṃ  sutvā ādisati apica
kho  avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhiṃ  samāpannassa cetasā ceto paricca
pajānāti  yathā  imassa  bhoto  manosaṅkhārā  paṇihitā  imassa
cittassa  anantarā  amunnāma  vitakkaṃ  vitakkissatīti  so  bahuñcepi
ādisati  tatheva  taṃ  hoti  no  aññathā  idaṃ  vuccati brāhmaṇa
ādesanāpāṭihāriyaṃ.
   {500.7}   Katamañca  brāhmaṇa  anusāsanīpāṭihāriyaṃ  idha
Brāhmaṇa  ekacco  evaṃ  anusāsati  evaṃ  vitakketha  mā evaṃ
vitakkayittha  evaṃ  manasikarotha mā evaṃ manasākattha idaṃ pajahatha idaṃ
upasampajja  viharathāti  idaṃ  vuccati  brāhmaṇa anusāsanīpāṭihāriyaṃ .
Imāni  kho  brāhmaṇa  tīṇi pāṭihāriyāni . imesaṃ te brāhmaṇa
tiṇṇaṃ  pāṭihāriyānaṃ  katamaṃ  pāṭihāriyaṃ  khamati  abhikkantatarañca
paṇītatarañcāti.
   {500.8}  Tatra bho gotama yamidaṃ 1- pāṭihāriyaṃ idhekacco
anekavihitaṃ  iddhividhaṃ  paccanubhoti  .pe.  yāvabrahmalokāpi kāyena
vasaṃ vattetīti idaṃ bho gotama pāṭihāriyaṃ yo ca 2- naṃ karoti so ca 3-
naṃ paṭisaṃvedeti yo ca naṃ karoti tassa 4- ceva taṃ hoti idaṃ me
bho  gotama  pāṭihāriyaṃ  māyāsahadhammarūpaṃ  viya  khāyati yampidaṃ bho
gotama  pāṭihāriyaṃ  idhekacco nimittena ādisati evampi te mano
itthampi te mano itipi te cittanti
   {500.9} so bahuñcepi ādisati tatheva taṃ hoti no aññathā
idha  pana  bho  gotama  ekacco na heva kho nimittena ādisati
apica  kho  manussānaṃ  vā  amanussānaṃ  vā  devatānaṃ vā saddaṃ
sutvā  ādisati ... napi manusasānaṃ vā amanussānaṃ vā  devatānaṃ
vā  saddaṃ  sutvā  ādisati  apica  kho  vitakkayato  vicārayato
vitakkavicārasaddaṃ  sutvā  ādisati  ...  napi vitakkayato vicārayato
vitakkavicārasaddaṃ  sutvā  ādisati apica kho avitakkaṃ avicāraṃ samādhiṃ
samāpannassa  cetasā  ceto  paricca pajānāti yathā imassa bhoto
manosaṅkhārā  paṇihitā  imassa  cittassa  anantarā  amunnāma
@Footnote: 1 Po. Ma. yadidaṃ 2-3 Ma. va.. ito paraṃ īdisameva . 4 Ma. tasseva.
Vitakkaṃ  vitakkissatīti  so  bahuñcepi  ādisati  tatheva  taṃ  hoti
no  aññathāti  idampi  bho  gotama pāṭihāriyaṃ yo ca naṃ karoti
so ca naṃ paṭisaṃvedeti yo ca naṃ karoti tassa ceva taṃ hoti idampi
me  bho  gotama  pāṭihāriyaṃ  māyāsahadhammarūpaṃ  viya  khāyati yañca
kho  idaṃ  bho  gotama pāṭihāriyaṃ idhekacco evaṃ anusāsati evaṃ
vitakketha  mā  evaṃ  vitakkayittha  evaṃ  manasikarotha  mā  evaṃ
manasākattha  idaṃ  pajahatha  idaṃ  upasampajja  viharathāti  idaṃ  me
bho  gotama  pāṭihāriyaṃ  khamati  imesaṃ  tiṇṇaṃ  pāṭihāriyānaṃ
abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   {500.10}  Acchariyaṃ  bho  gotama  abbhutaṃ bho gotama yāva
subhāsitañcidaṃ  bhotā  gotamena  imehi  ca  mayaṃ tīhi pāṭihāriyehi
samannāgataṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  dhārema  bhavañhi  gotamo  anekavihitaṃ
iddhividhaṃ  paccanubhoti  .pe.  yāvabrahmalokāpi kāyena vasaṃ vatteti
bhavañhi  gotamo avitakkaṃ avicāraṃ samādhiṃ samāpannassa cetasā ceto
paricca  pajānāti  yathā  imassa  bhoto  manosaṅkhārā  paṇihitā
imassa   cittassa   anantarā  amunnāma  vitakkaṃ  vitakkissatīti
bhavañhi gotamo evaṃ anusāsati evaṃ vitakketha mā evaṃ vitakkayittha
evaṃ  manasikarotha  mā evaṃ manasākattha idaṃ pajahatha idaṃ upasampajja
viharathāti.
   {500.11}  Addhā kho tyāhaṃ brāhmaṇa āsajja upanīyavācā
bhāsitā  apica  tyāhaṃ  byākarissāmi  ahañhi  brāhmaṇa anekavihitaṃ
iddhividhaṃ  paccanubhomi  .pe.  yāvabrahmalokāpi kāyena vasaṃ vattemi
Ahañhi  brāhmaṇa  avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhiṃ  samāpannassa  cetasā
ceto  paricca  pajānāmi yathā imassa bhoto manosaṅkhārā paṇihitā
imassa  cittassa  anantarā  amunnāma  vitakkaṃ  vitakkissatīti  ahañhi
brāhmaṇa  evaṃ  anusāsāmi  evaṃ vitakketha  mā evaṃ vitakkayittha
evaṃ  manasikarotha  mā evaṃ manasākattha idaṃ pajahatha idaṃ upasampajja
viharathāti.
   {500.12} Atthi pana bho gotama añño ekabhikkhupi yo imehi
tīhi  pāṭihāriyehi  samannāgato  aññatra bhotā gotamenāti . na
kho  brāhmaṇa  ekaṃyeva  sataṃ  na  dve  satāni na tīṇiṃ satāni
na  cattāri  satāni  na  pañca  satāni athakho bhiyyova ye bhikkhū
imehi  tīhi  pāṭihāriyehi  samannāgatāti  . kahaṃ pana bho gotama
etarahi te bhikkhū viharantīti . imasmiṃyeva kho brāhmaṇa bhikkhusaṅgheti.
Abhikkantaṃ  bho  gotama  abhikkantaṃ  bho  gotama  seyyathāpi  bho
gotama  nikkujjitaṃ  vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa
vā  maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ  dhāreyya
cakkhumanto rūpāni dakkhantīti evamevaṃ bhotā gotamena anekapariyāyena
dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ gacchāmi dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ
saraṇaṃ gatanti.
          Brāhmaṇavaggo paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
    dve janā brāhmaṇā ceva  paribbājakena nibbutaṃ
    palobhajappo tikaṇṇo    soṇi saṅgāravena cāti.
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 214-222. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=500&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=500&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=500&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=500&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=500              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=3830              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=3830              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :