ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [557]  118  Tisso imā bhikkhave vipattiyo katamā tisso
sīlavipatti  cittavipatti  diṭṭhivipatti  .  katamā ca bhikkhave sīlavipatti
idha  bhikkhave ekacco pāṇātipātī hoti adinnādāyī hoti kāmesu
micchācārī  hoti  musāvādī  hoti  pisuṇavāco  hoti  pharusavāco
hoti  samphappalāpī  hoti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  sīlavipatti .
Katamā  ca  bhikkhave  cittavipatti  idha  bhikkhave ekacco abhijjhālu
hoti  byāpannacitto  hoti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  cittavipatti .
Katamā  ca  bhikkhave diṭṭhivipatti idha bhikkhave ekacco micchādiṭṭhiko
hoti  viparītadassano  natthi  dinnaṃ  natthi  yiṭṭhaṃ  natthi  hutaṃ
natthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalavipāko  natthi  ayaṃ loko natthi
paro  loko  natthi  mātā  natthi pitā natthi sattā opapātikā
natthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā sammāpaṭipannā ye imañca
lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedentīti  ayaṃ
vuccati bhikkhave diṭṭhivipatti.
   {557.1}  Sīlavipattihetu  vā bhikkhave sattā kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ nirayaṃ upapajjanti cittavipattihetu
vā  bhikkhave  sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ   nirayaṃ   upapajjanti   diṭṭhivipattihetu  vā  bhikkhave
Sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjanti  . imā kho bhikkhave tisso vipattiyo . tisso imā
bhikkhave sampadā katamā tisso sīlasampadā cittasampadā diṭṭhisampadā.
Katamā   ca  bhikkhave  sīlasampadā  idha  bhikkhave  ekacco
pāṇātipātā  paṭivirato  hoti adinnādānā paṭivirato hoti kāmesu
micchācārā  paṭivirato  hoti  musāvādā  paṭivirato  hoti pisuṇāya
vācāya paṭivirato hoti pharusāya vācāya paṭivirato hoti samphappalāpā
paṭivirato  hoti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  sīlasampadā  .  katamā
ca  bhikkhave  cittasampadā  idha  bhikkhave ekacco anabhijjhālu hoti
abyāpannacitto  hoti  ayaṃ  vuccati bhikkhave cittasampadā . katamā
ca  bhikkhave  diṭṭhisampadā idha bhikkhave ekacco sammādiṭṭhiko hoti
aviparītadassano  atthi  dinnaṃ  atthi  yiṭṭhaṃ  atthi  hutaṃ  atthi
sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalavipāko  atthi  ayaṃ  loko atthi paro
loko  atthi  mātā  atthi  pitā  atthi  sattā  opapātikā
atthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā sammāpaṭipannā ye imañca
lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedentīti  ayaṃ
vuccati bhikkhave diṭṭhisampadā.
   {557.2}  Sīlasampadāhetu vā bhikkhave sattā kāyassa bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjanti  cittasampadāhetu  vā
bhikkhave sattā kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti
diṭṭhisampadāhetu vā bhikkhave sattā kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ
Saggaṃ lokaṃ upapajjanti. Imā kho bhikkhave tisso sampadāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 345-347. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=557&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=557&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=557&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=557&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=557              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6079              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6079              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :