ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
   [173] 83 Aṭṭhimā bhikkhave sampadā. Katamā aṭṭha uṭṭhānasampadā
ārakkhasampadā    kalyāṇamittatā    samajīvitā   saddhāsampadā
sīlasampadā cāgasampadā paññāsampadā.
   {173.1}  Katamā  ca  bhikkhave  uṭṭhānasampadā idha bhikkhave
kulaputto  yena  kammuṭṭhānena  jīvikaṃ  kappeti  yadi  kasiyā  yadi
vaṇijjāya  yadi  gorakkhena  yadi  issatthena yadi rājaporisena yadi
sippaññatarena  tattha  dakkho  hoti  analaso  tatrupāyāya  vīmaṃsāya
samannāgato alaṃ kātuṃ alaṃ saṃvidhātuṃ ayaṃ vuccati bhikkhave uṭṭhānasampadā.
   {173.2}  Katamā  ca  bhikkhave  ārakkhasampadā idha bhikkhave
kulaputtassa  bhogā  honti  uṭṭhānaviriyādhigatā  bāhābalaparicitā
sedāvakkhittā  dhammikā  dhammaladdhā  te  ārakkhena  guttiyā
sampādeti kinti me ime 1- bhoge neva rājāno hareyyuṃ na corā
hareyyuṃ  na  aggi ḍaheyya na udakaṃ vaheyya na appiyā dāyādā
hareyyunti ayaṃ vuccati bhikkhave ārakkhasampadā.
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
   {173.3}  Katamā  ca  bhikkhave  kalyāṇamittatā idha bhikkhave
kulaputto yasmiṃ gāme vā nigame vā paṭivasati tatra ye te honti
gahapati  vā  gahapatiputtā  vā  daharā vā vuḍḍhasīlino vuḍḍhā vā
vuḍḍhasīlino    saddhāsampannā    sīlasampannā    cāgasampannā
paññāsampannā  tehi  saddhiṃ  santiṭṭhati  sallapati sākacchaṃ samāpajjati
yathārūpānaṃ  saddhāsampannānaṃ  saddhāsampadaṃ  anusikkhati  yathārūpānaṃ
sīlasampannānaṃ   sīlasampadaṃ  anusikkhati  yathārūpānaṃ  cāgasampannānaṃ
cāgasampadaṃ  anusikkhati  yathārūpānaṃ  paññāsampannānaṃ  paññāsampadaṃ
anusikkhati ayaṃ vuccati bhikkhave kalyāṇamittatā.
   {173.4} Katamā ca bhikkhave samajīvitā idha bhikkhave kulaputto
āyañca  bhogānaṃ  viditvā vayañca bhogānaṃ viditvā samajīvikaṃ kappeti
nāccogāḷhaṃ nātihīnaṃ evaṃ me āyo vayaṃ pariyādāya ṭhassati na ca
me vayo āyaṃ pariyādāya ṭhassatīti seyyathāpi bhikkhave tulādhāro vā
tulādhārantevāsī vā tūlaṃ paggahetvā jānāti ettakena vā onataṃ
ettakena  vā  unnatanti evameva kho bhikkhave kulaputto āyañca
bhogānaṃ  viditvā  vayañca  bhogānaṃ  viditvā  samajīvikaṃ  kappeti
nāccogāḷhaṃ  nātihīnaṃ  evaṃ  me  āyo  vayaṃ pariyādāya ṭhassati
na ca me vayo āyaṃ pariyādāya ṭhassatīti sacāyaṃ bhikkhave kulaputto
appāyo  samāno  uḷāraṃ  jīvikaṃ  kappeti  tassa bhavanti vattāro
udumbarakhādikañcāyaṃ 1- kulaputto bhoge khādatīti sace panāyaṃ bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. udumbarakhādīvāyaṃ.
Kulaputto mahāyo samāno kasiraṃ jīvikaṃ kappeti tassa bhavanti vattāro
addhamārikañcāyaṃ  1-  kulaputto  marissatīti yato ca khoyaṃ bhikkhave
kulaputto  āyañca  bhogānaṃ  viditvā  vayañca  bhogānaṃ  viditvā
samajīvikaṃ  kappeti  nāccogāḷhaṃ  nātihīnaṃ  evaṃ  me  āyo vayaṃ
pariyādāya  ṭhassati  na ca me vayo āyaṃ pariyādāya ṭhassatīti ayaṃ
vuccati bhikkhave samajīvitā.
   {173.5} Katamā ca bhikkhave saddhāsampadā idha bhikkhave kulaputto
saddho hoti saddahati tathāgatassa bodhiṃ itipi so bhagavā .pe. Satthā
devamanussānaṃ buddho bhagavāti ayaṃ vuccati bhikkhave saddhāsampadā.
   {173.6} Katamā ca bhikkhave sīlasampadā idha bhikkhave kulaputto
pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  .pe.  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato hoti ayaṃ vuccati bhikkhave sīlasampadā.
   {173.7} Katamā ca bhikkhave cāgasampadā idha bhikkhave kulaputto
vigatamalamaccherena  cetasā  agāraṃ  ajjhāvasati  .pe.  yācayogo
dānasaṃvibhāgarato ayaṃ vuccati bhikkhave cāgasampadā.
   {173.8} Katamā ca bhikkhave paññāsampadā idha bhikkhave kulaputto
paññavā  hoti  .pe.  sammādukkhakkhayagāminiyā  ayaṃ vuccati bhikkhave
paññāsampadā. Imā kho bhikkhave aṭṭha sampadāti.
     Uṭṭhātā kammadheyyesu    appamatto vidhānavā
     samaṃ kappeti jīvitaṃ       sambhataṃ anurakkhati
@Footnote: 1 Ma. ajeḷamaraṇaṃvāyaṃ.
     Saddho sīlena sampanno  vadaññū vītamaccharo
     niccaṃ maggaṃ visodheti     sotthānaṃ samparāyikaṃ
     iccete aṭṭha dhammā ca    saddhassa gharamesino
     akkhātā saccanāmena    ubhayattha sukhāvahā
     diṭṭhadhammahitatthāya      samparāyasukhāya ca
     evametaṃ gahaṭṭhānaṃ      cāgo puññaṃ pavaḍḍhatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 334-337. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=23&item=173&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=23&item=173&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=23&item=173&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=23&item=173&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=173              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :