ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [221] 14 Athakho āyasmā subhūti saddhena bhikkhunā saddhiṃ yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ subhūtiṃ bhagavā etadavoca
ko nāma ayaṃ subhūti bhikkhūti . saddho nāmāyaṃ bhante bhikkhu saddhassa 2-
upāsakassa  putto  saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitoti .
Kacci  panāyaṃ  subhūti saddho bhikkhu saddhassa upāsakassa putto saddhā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  sandissati  saddhāpadānesūti .
Etassa  bhagavā  kālo  etassa  sugata  kālo  bhagavā  saddhassa
saddhāpadānāni  bhāseyya  idānāhaṃ  jānissāmi yadi vā ayaṃ bhikkhu
sandissati saddhāpadānesu yadi vā noti . tenahi subhūti suṇāhi sādhukaṃ
manasikarohi bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho āyasmā subhūti bhagavato
@Footnote: 1 Ma. Yu. paccāvamati. 2 Ma. sudattassa. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
Paccassosi  .  bhagavā  etadavoca  idha  subhūti bhikkhu sīlavā hoti
pātimokkhasaṃvarasaṃvuto   viharati   ācāragocarasampanno   aṇumattesu
vajjesu  bhayadassāvī  samādāya sikkhati sikkhāpadesu yampi subhūti bhikkhu
sīlavā  hoti  .pe.  samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu idampi subhūti
saddhassa saddhāpadānaṃ hoti.
   {221.1} Puna caparaṃ subhūti bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo
ye te dhammā ādikalyāṇā majjhekalyāṇā pariyosānakalyāṇā sātthaṃ
sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  abhivadanti tathārūpāssa
dhammā bahussutā honti dhatā vacasā paricitā manasānupekkhitā diṭṭhiyā
suppaṭividdhā  yampi  subhūti  bhikkhu  bahussuto  hoti  .pe. diṭṭhiyā
suppaṭividdhā idampi subhūti saddhassa saddhāpadānaṃ hoti.
   {221.2} Puna caparaṃ subhūti bhikkhu kalyāṇamitto hoti kalyāṇasahāyo
kalyāṇasampavaṅko yampi subhūti bhikkhu kalyāṇamitto hoti kalyāṇasahāyo
kalyāṇasampavaṅko idampi 1- saddhassa saddhāpadānaṃ hoti.
   {221.3} Puna caparaṃ subhūti bhikkhu suvaco hoti sovacassakaraṇehi
dhammehi  samannāgato  khamo  padakkhiṇaggāhī  anusāsaniṃ  yampi  subhūti
bhikkhu  suvaco  hoti  sovacassakaraṇehi  dhammehi  samannāgato khamo
padakkhiṇaggāhī anusāsaniṃ idampi subhūti saddhassa saddhāpadānaṃ hoti.
   {221.4} Puna caparaṃ subhūti bhikkhu yāni tāni sabrahmacārīnaṃ uccāvacāni
kiṃkaraṇīyāni  tattha  dakkho  hoti  analaso  tatrupāyāya  vīmaṃsāya
@Footnote: 1 Ma. etthantare subhūtīti dissati.
Samannāgato  alaṃ  kātuṃ alaṃ saṃvidhātuṃ yampi subhūti bhikkhu yāni tāni
sabrahmacārīnaṃ  .pe.  alaṃ kātuṃ alaṃ saṃvidhātuṃ idampi subhūti saddhassa
saddhāpadānaṃ hoti.
   {221.5} Puna caparaṃ subhūti bhikkhu dhammakāmo hoti piyasamudāhāro
abhidhamme abhivinaye uḷārapāmujjo yampi subhūti bhikkhu dhammakāmo hoti
piyasamudāhāro  abhidhamme  abhivinaye  uḷārapāmujjo  idampi  subhūti
saddhassa saddhāpadānaṃ hoti.
   {221.6} Puna caparaṃ subhūti bhikkhu āraddhaviriyo viharati akusalānaṃ
dhammānaṃ pahānāya kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadāya thāmavā daḷhaparakkamo
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu yampi subhūti bhikkhu āraddhaviriyo viharati .pe.
Idampi subhūti saddhassa saddhāpadānaṃ hoti.
   {221.7} Puna caparaṃ subhūti bhikkhu catunnaṃ jhānānaṃ ābhicetasikānaṃ
diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ   nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī  akasiralābhī
yampi  subhūti  bhikkhu catunnaṃ jhānānaṃ ābhicetasikānaṃ diṭṭhadhammasuvihārānaṃ
nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī  akasiralābhī  idampi  subhūti  saddhassa
saddhāpadānaṃ hoti.
   {221.8} Puna caparaṃ subhūti bhikkhu anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati
seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ dvepi jātiyo tissopi jātiyo catassopi
jātiyo pañcapi jātiyo dasapi jātiyo vīsampi jātiyo tiṃsampi jātiyo
cattāḷīsampi  jātiyo  paññāsampi  jātiyo  jātisatampi jātisahassampi
jātisatasahassampi  anekepi  saṃvaṭṭakappe  anekepi  vivaṭṭakappe
Anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto
evaṃvaṇṇo  evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto so
tatocuto amutra udapādiṃ tatrāpāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo
evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto so tato cuto
idhuppannoti  iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati
yampi  subhūti  bhikkhu  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ
ekampi jātiṃ dvepi jātiyo .pe. iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarati idampi subhūti saddhassa saddhāpadānaṃ hoti.
   {221.9}  Puna  caparaṃ subhūti bhikkhu dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajānāti  ime  vata  bhonto  sattā  kāyaduccaritena samannāgatā
vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ
upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa
bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā ime vā pana
bhonto  sattā  kāyasucaritena samannāgatā vacīsucaritena samannāgatā
manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā  sammādiṭṭhikā
sammādiṭṭhikammasamādānā   te   kāyassa   bhedā   parammaraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannāti  iti  dibbena  cakkhunā  visuddhena
atikkantamānusakena   satte   passati   cavamāne  upapajjamāne
hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage
Satte pajānāti yampi subhūti bhikkhu dibbena cakkhunā visuddhena .pe.
Yathākammūpage satte pajānāti idampi subhūti saddhassa saddhāpadānaṃ hoti.
   {221.10} Puna caparaṃ subhūti bhikkhu āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharati yampi subhūti bhikkhu āsavānaṃ khayā .pe. sacchikatvā upasampajja
viharati idampi subhūti saddhassa saddhāpadānaṃ hotīti.
   Evaṃ vutte āyasmā subhūti bhagavantaṃ etadavoca yānimāni bhante
bhagavatā  saddhassa  saddhāpadānāni  bhāsitāni  saṃvijjanti tāni imassa
bhikkhuno ayañca bhikkhu etesu sandissati ayaṃ bhante bhikkhu sīlavā hoti
pātimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharati  ācāragocarasampanno aṇumattesu vajjesu
bhayadassāvī  samādāya sikkhati sikkhāpadesu ayaṃ bhante bhikkhu bahussuto
hoti sutadharo sutasannicayo ye te dhammā ādikalyāṇā majjhekalyāṇā
pariyosānakalyāṇā   sātthaṃ   sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  abhivadanti  tathārūpāssa  dhammā  bahussutā  honti dhatā
vacasā  paricitā  manasānupekkhitā  diṭṭhiyā  suppaṭividdhā ayaṃ bhante
bhikkhu   kalyāṇamitto  [1]-  kalyāṇasahāyo  kalyāṇasampavaṅko
ayaṃ bhante bhikkhu suvaco [2]- sovacassakaraṇehi dhammehi samannāgato
khamo   padakkhiṇaggāhī  anusāsaniṃ  ayaṃ  bhante  bhikkhu  yāni
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. hoti.
Tāni  sabrahmacārīnaṃ  uccāvacāni  kiṃkaraṇīyāni  tattha  dakkho  hoti
analaso  tatrupāyāya  vīmaṃsāya  samannāgato alaṃ kātuṃ alaṃ saṃvidhātuṃ
ayaṃ bhante bhikkhu dhammakāmo hoti piyasamudāhāro abhidhamme abhivinaye
uḷārapāmujjo  ayaṃ  bhante  bhikkhu  āraddhaviriyo  viharati  thāmavā
daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  ayaṃ  bhante  bhikkhu
catunnaṃ  jhānānaṃ  ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī
hoti  akicchalābhī  akasiralābhī  ayaṃ  bhante  bhikkhu  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi jātiyo .pe.
Iti  sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati ayaṃ bhante
bhikkhu dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena .pe. Yathākammūpage
satte pajānāti ayaṃ bhante bhikkhu āsavānaṃ khayā .pe. sacchikatvā
upasampajja  viharati  yānimāni bhante bhagavatā saddhassa saddhāpadānāni
bhāsitāni  saṃvijjanti  tāni  imassa  bhikkhuno  ayañca bhikkhu etesu
sandissatīti  .  sādhu sādhu subhūti tenahi tvaṃ subhūti iminā saddhena
bhikkhunā saddhiṃ vihareyyāsi yadā ca tvaṃ subhūti ākaṅkheyyāsi tathāgataṃ
dassanāya  iminā ca saddhena bhikkhunā saddhiṃ upasaṅkameyyāsi tathāgataṃ
dassanāyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 365-370. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=221&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=221&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=221&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=221&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=221              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8608              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8608              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :