ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 26 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 18 : Sutta. Khu. vimāna-petavatthu thera-therīgāthā
                 Therīgāthāya cattāḷīsanipāto
   [473] |473.401| 1 Nagaramhi kusumanāme  pāṭaliputtamhi paṭhaviyā
           maṇḍe sakyakulakulīnāyo  dve bhikkhuniyo guṇavatiyo.
  |473.402| Isidāsī tattha ekā      dutiyā bodhīti sīlasampannā ca
           jhānajjhāyanaratāyo     bahussutāyo dhutakilesāyo.
  |473.403| Tā piṇḍāya caritvāna 1-  bhattatthaṃ kariya dhotāpattāyo
           rahitamhi sukhanisinnā     imā girā abbhavadesuṃ 2-.
  |473.404| Pāsādikāsi ayye isidāsi vayopi te aparihīno
          kiṃ disvāna valikaṃ 3- athāsi  nekkhammamanuyuttā.
  |473.405| Evamanuyuñjiyamānā sā  rahite dhammadesanākusalā
          isidāsī idaṃ vacanamabravi 4-  suṇa bodhi yathāmhi pabbajitā.
           Ito paraṃ visajjanakathā 5-
  |473.406| ujjeniyā puravare mayhaṃ   pitā sīlasaṃvuto seṭṭhī
            tassamhi ekā dhītā 6-   piyā manāpā dayitā ca.
  |473.407| Atha me sāketato varako   āgacchi uttamakulīno
           seṭṭhī pahūtaratano tassa   maṃ suṇhaṃ adāsi tāto.
  |473.408| Sassuyā sassurassa ca     sāyaṃ pātaṃ paṇāmamupagamma
           sirasā karomi pāde      vandāmi yathāmhi anusiṭṭhā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. caritvā. 2 Ma. Yu. abbhudīresuṃ. 3 Ma. byālikaṃ. 4 Po. Ma. isidāsī
@vacanamabravi. 5 Yu. idaṃ pāṭhattayaṃ na dissati. 6 Ma. ekadhītā.
  |473.409| Yā mayhaṃ sāmikassa      bhaginiyo bhātuno parijano vā 1-
           taṃ ekavārakaṃpi disvā     ubbiggā āsanaṃ demi.
  |473.410| Annena ca pānena ca khajjena ca  yañca tattha sannihitaṃ
           chādemi upanayāmi ca     demi yaṃ yassa paṭirūpaṃ.
  |473.411| Kālena uṭṭhahitvā 2-   patigharaṃ samupagamiṃ
        ummāradhotahatthapādā 3-    pañjalikā sāmikamupemihaṃ 3-.
  |473.412| Kocchaṃ pasādaṃ añjanañca  ādāsakañca gaṇhitvā
           parikammakārikā viya      sayameva patiṃ vibhūsemi.
  |473.413| Sayameva odanaṃ sādhayāmi  sayameva bhājanaṃ dhoviṃ 4-
           mātāva ekaputtakaṃ      tathā bhattāraṃ paricarāmi
  |473.414| evaṃ maṃ bhattikataṃ anuttaraṃ   kārikaṃ taṃ nihatamānaṃ
           uṭṭhāyikaṃ analasaṃ       sīlavatiṃ dussate bhattā.
  |473.415| So mātarañca pitarañca bhaṇati  āpucchāhaṃ gamissāmi
           isidāsiyā na saha vacchaṃ   ekāgārehaṃ saha vatthuṃ.
  |473.416| Mā evaṃ putta avaca      isidāsī paṇḍitā paribyattāya
           uṭṭhāyikā analasā      kiṃ tuyhaṃ na rocate putta.
  |473.417| Na ca me hiṃsati kiñci      na cāhaṃ isidāsiyā saha vacchaṃ
           dessāva me alaṃ me      āpucchāhaṃ gamissāmi.
  |473.418| Tassa vacanaṃ suṇitvā      sassū sassuro ca maṃ apucchiṃsu
           kissa tayā aparaddhaṃ bhaṇa   kataṃ vissaṭṭhā yathābhūtaṃ.
@Footnote: 1 Yu. vāsaddo natthi. 2 Ma. upaṭṭhahitvā gharaṃ samupagamāmi. 3 Ma. ūmmāredhovantī
@hatthapāde pañcalikā sāmikamupemi. 4 Ma. dhovantī.
  |473.419| Napihaṃ aparajjhaṃ kiñci     napi hiṃseva 1- na gaṇāmi dubbacanaṃ
           kiṃ sakkā kātuye        yaṃ maṃ videssate bhattā.
  |473.420| Te maṃ pitu gharaṃ paṭi       nayiṃsu vimanā dukkhena adhibhūtā
           puttamanurakkhamānā      jināmhase rūpiniṃ lacchiṃ 2-.
  |473.421| Atha maṃ adāsi tāto aḍḍhassa  gharamhi dutiyakulikassa
            tato upaḍḍhasuṅkena     yena maṃ vindatha seṭṭhi.
  |473.422| Tassapi gharamhi māsaṃ avasiṃ  atha sopi maṃ paṭicchati 3-
           dāsīva upaṭṭhahantiṃ      adūsikaṃ sīlasampannaṃ.
  |473.423| Bhikkhāya ca vicarantaṃ damakaṃ  dantaṃ me pitā bhaṇati
           so 4- sihi me jāmātā   nikkhipa pontiñca ghaṭikañca.
  |473.424| Sopi vasitvā pakkhaṃ       atha tātaṃ bhaṇati dehi me
       pontiṃ ghaṭikañca kapallakañca 5- punapi bhikkhaṃ carissāmi.
  |473.425| Atha naṃ bhaṇati tāto ammā  sabbo ca me ñātigaṇavaggo
           kinte na kirati idha       bhaṇa khippaṃ yante karihiti.
  |473.426| Evaṃ bhaṇito bhaṇati yadi me  attā sakkoti alaṃ mayhaṃ
           isidāsiyā na saha vacchaṃ   ekagharehaṃ saha vatthuṃ.
  |473.427| Vissajjito gato so ahaṃpi  ekākinī vicintemi
           āpucchitvāna gacchāmi    marituṃ vā pabbajituṃ 6-.
  |473.428| Atha ayyā jinadattā     āgacchi gocarāya caramānā
@Footnote: 1 Ma. napi hiṃsemi na bhaṇāmi. 2 Ma. lakkhiṃ. 3 Ma. paṭiccharati. 4 Ma. hohisi.
@5 Ma. Yu. mallakañca. 6 Ma. Yu. āpucchitūna gacchaṃ marituye pabbajissaṃ vā.
            Tātakulaṃ vinayadharī       bahussutā sīlasampannā.
  |473.429| Taṃ disvāna amhākaṃ     uṭṭhāyāsanaṃ tassā paññāpayiṃ
            nisinnāya ca pāde      vanditvā bhojanamadāsiṃ.
  |473.430| Annapānena 1- khajjena ca  yañca tattha sannihitaṃ
           santappayitvāna 2- avacaṃ  ayye icchāmi pabbajituṃ.
  |473.431| Atha maṃ bhaṇati tāto idheva  puttike 3- carāhi taṃ 4- dhammaṃ
           annena ca pānena ca     santappaya 5- samaṇe dvijātī ca.
  |473.432| Athāhaṃ bhaṇāmi tātaṃ     rodantī añjaliṃ paṇāmetvā
     anujānāhi 6- maṃ tāta mayā pakataṃ  kammaṃ taṃ nijjaressāmi.
  |473.433| Atha maṃ bhaṇati tāto      pāpuṇa bodhiñca aggadhammañca
            nibbānañca labhassu     yaṃ sacchikari dvipadaseṭṭho.
  |473.434| Mātāpitū abhivādayitvā   sabbañca ñātigaṇavaggaṃ
           sattāhaṃ pabbajitā      tisso vijjā aphussayiṃ 7-.
  |473.435| Jānāmi attano satta jātiyo  yassā yaṃ phalaṃ vipāko
            taṃ tava ācikkhissaṃ       taṃ ekamanā nisāmehi
  |473.436| nagaramhi erakakacche     suvaṇṇakāro ahaṃ pahūtadhano
           yobbanamadena matto so  paradāraṃ asevihaṃ.
  |473.437| Sohaṃ tato cavitvā       nirayamhi apaccisaṃ ciraṃ
           pakko tato ca uṭṭhahitvā  makkaṭiyā kucchimokkamiṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. annena ca pānena ca khajjena ca. 2 Ma. Yu. santappayitvā.
@3 Yu. puttaka. 4 Ma. tvaṃ dhammaṃ. 5 Ma. tappaya. 6 Yu. pāpaṃ hi mayā
@ pakataṃ. 7 Yu. aphassayiṃ.
  |473.438| Sattāhaṃ jātakammaṃ 1-    mahākapi yūthapo nillacchesi
           tassetaṃ kammaphalaṃ        yathāpi gantvāna paradāraṃ.
  |473.439| Sohaṃ tato cavitvā kālaṃ   karitvā sindhavāraññe
           kāṇāya ca khañjāya ca    eḷakiyā kucchimokkamiṃ.
  |473.440| Dvādasavassāni ahaṃ     nillacchito dārake parivahitvā
           kimināvaṭṭo akallo     yathāpi gantvāna paradāraṃ.
  |473.441| Sohaṃ tato cavitvā       govāṇijakassa gāviyā jāto
           vaccho lākhātambo      nillacchito dvādase māse.
  |473.442| Te puna 2- naṅgalamahaṃ     sakaṭaṃ ca dhārayāmi
           andhovaṭṭo akallo     yathāpi gantvāna paradāraṃ.
  |473.443| Sohaṃ tato cavitvā       vīthiyā dāsiyā ghare jāto
           neva mahilā na puriso     yathāpi gantvāna paradāraṃ.
  |473.444| Tiṃsativassamhi mato      sākaṭikakulamhi dārikā jātā
           kapaṇamhi appabhoge     dhanikapurisapātabahulamhi.
  |473.445| Taṃ maṃ tato satthavāho     ussannāya vipulāya vaḍḍhiyā
           okaḍḍhati vilapantiṃ     acchinditvā kulagharassa 3-.
  |473.446| Atha soḷasame vasse      disvāna 4- maṃ pattayobbanaṃ kaññaṃ
           oruddhatassa putto      giridāso nāma nāmena.
  |473.447| Tassapi aññā bhariyā    sīlavatī guṇavatī yasavatī ca
@Footnote: 1 Ma. sattāhajātakaṃ maṃ. 2 Ma. voḍhūna. 3 Ma. kulagharasmā. 4 Ma. disvā.
           Anurattā bhattāraṃ tassāhaṃ  viddesanamakāsiṃ.
  |473.448| Tassetaṃ kammaphalaṃ yaṃ maṃ    apakiritūna gacchanti
           dāsīva upaṭṭhahantiṃ      tassapi anto kato mayāti.
                        Isidāsī.
                 Cattāḷīsanipāto samatto.
                       -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 26 page 494-499. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=26&item=473&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=26&item=473&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=26&item=473&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=26&item=473&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=473              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=34&A=7004              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=34&A=7004              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :