ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo
          Paññāvagge samasīsakathā
   [723] Sabbadhammānaṃ sammāsamucchede nirodhe ca anupaṭṭhānatāpaññā
samasīsaṭṭhe ñāṇaṃ.
   {723.1}   Sabbadhammānanti   pañcakkhandhā  dvādasāyatanāni
aṭṭhārasa  dhātuyo  kusalā dhammā akusalā dhammā abyākatā dhammā
kāmāvacarā  dhammā  rūpāvacarā  dhammā  arūpāvacarā  dhammā
apariyāpannā dhammā.
   {723.2}  Sammāsamucchedeti  nekkhammena  kāmacchandaṃ sammā
samucchindati  abyāpādena  byāpādaṃ sammā samucchindati ālokasaññāya
thīnamiddhaṃ  sammā  samucchindati  avikkhepena uddhaccaṃ sammā samucchindati
dhammavavatthānena  vicikicchaṃ  sammā  samucchindati ñāṇena avijjaṃ sammā
samucchindati  pāmujjena  aratiṃ  sammā  samucchindati  paṭhamajjhānena
nīvaraṇe  sammā  samucchindati  .pe.  arahattamaggena  sabbakilese
sammā samucchindati.
   [724] Nirodheti nekkhammena kāmacchandaṃ nirodheti abyāpādena
byāpādaṃ   nirodheti   ālokasaññāya   thīnamiddhaṃ   nirodheti
Avikkhepena  uddhaccaṃ  nirodheti  dhammavavatthānena  vicikicchaṃ nirodheti
ñāṇena  avijjaṃ  nirodheti  pāmujjena aratiṃ nirodheti paṭhamajjhānena
nīvaraṇe nirodheti .pe. Arahattamaggena sabbakilese nirodheti.
   {724.1}  Anupaṭṭhānatāti  nekkhammaṃ  paṭiladdhassa  kāmacchando
na  upaṭṭhāti  abyāpādaṃ  paṭiladdhassa  byāpādo  na  upaṭṭhāti
ālokasaññaṃ  paṭiladdhassa  thīnamiddhaṃ  na upaṭṭhāti avikkhepaṃ paṭiladdhassa
uddhaccaṃ  na  upaṭṭhāti  dhammavavatthānaṃ  paṭiladdhassa  vicikicchā  na
upaṭṭhāti  ñāṇaṃ  paṭiladdhassa  avijjā  na  upaṭṭhāti  pāmujjaṃ
paṭiladdhassa  arati  na  upaṭṭhāti  paṭhamajjhānaṃ  paṭiladdhassa  nīvaraṇā
na  upaṭṭhahanti  .pe.  arahattamaggaṃ  paṭiladdhassa  sabbakilesā  na
upaṭṭhahanti.
   [725]  Samanti  kāmacchandassa  pahīnattā  nekkhammaṃ  samaṃ
byāpādassa  pahīnattā  abyāpādo  samaṃ  thīnamiddhassa  pahīnattā
ālokasaññā   samaṃ   uddhaccassa  pahīnattā  avikkhepo  samaṃ
vicikicchāya  pahīnattā  dhammavavatthānaṃ  samaṃ  avijjāya  pahīnattā
ñāṇaṃ  samaṃ  aratiyā  pahīnattā  pāmujjaṃ  samaṃ  nīvaraṇānaṃ pahīnattā
paṭhamajjhānaṃ samaṃ .pe. Sabbakilesānaṃ pahīnattā arahattamaggo samaṃ.
   {725.1} Sīsanti terasa sīsāni palibodhasīsañca taṇhā bandhanasīsañca 1-
@Footnote: 1 Ma. Yu. vinibandhasīsañca.
Māno   parāmāsasīsañca   diṭṭhi   vikkhepasīsañca   uddhaccaṃ
kilesasīsañca  1-  avijjā  adhimokkhasīsañca  saddhā  paggahasīsañca
viriyaṃ  upaṭṭhānasīsañca  sati  avikkhepasīsañca  samādhi  dassanasīsañca
paññā   pavattasīsañca   jīvitindriyaṃ   gocarasīsañca   vimokkho
saṅkhārasīsañca nirodhoti.
            Samasīsakathā niṭṭhitā.
              ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 620-622. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=31&item=723&items=3              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=31&item=723&items=3&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=31&item=723&items=3              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=31&item=723&items=3              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=723              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=8215              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=8215              Contents of The Tipitaka Volume 31 http://84000.org/tipitaka/read/?index_31

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :