ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ
               Dvepaññāso phaladāyakavaggo
           paṭhamaṃ kurañjiyaphaladāyakattherāpadānaṃ (511)
   [101] |101.1| Migaluddho pure āsiṃ  vivane vicaraṃ ahaṃ
             addasaṃ virajaṃ buddhaṃ      sabbadhammāna pāraguṃ.
      |101.2| Kurañjiyaphalaṃ gayha      buddhaseṭṭhassadāsahaṃ
             puññakkhettassa dhīrassa 1- pasanno sehi pāṇibhi.
      |101.3| Ekattiṃse ito kappe    yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā
             duggatiṃ nābhijānāmi     phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |101.4| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
      |101.5| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
             tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |101.6| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
Itthaṃ sudaṃ āyasmā kurañjiyaphaladāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
            Kurañjiyaphaladāyakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
@Footnote: 1 Ma. tādino. Yu. vīrassa.
            Dutiyaṃ kapiṭṭhaphaladāyakattherāpadānaṃ (512)
   [102] |102.7| Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ āhutīnaṃ paṭiggahaṃ
             rathiyaṃ paṭipajjantaṃ       kapiṭṭhaṃ adadiṃ phalaṃ.
      |102.8| Ekanavute ito kappe    yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā
             duggatiṃ nābhijānāmi     phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |102.9| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
    |102.10| Svāgataṃ vata me āsi      mama buddhassa santike
            tisso vijjā anuppattā   kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
    |102.11| Paṭisambhidā catasso      vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā     kataṃ buddhassa sāsananti.
     Itthaṃ sudaṃ āyasmā kapiṭṭhaphaladāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
              Kapiṭṭhaphaladāyakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
              Tatiyaṃ kosumbaphaliyattherāpadānaṃ 1- (513)
   [103] |103.12| Kakudhaṃ vilasantaṃva     devadevaṃ narāsabhaṃ
              rathiyaṃ paṭipajjantaṃ      kosumbamadadintadā.
      |103.13| Ekattiṃse ito kappe   yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā
              duggatiṃ nābhijānāmi    phaladānassidaṃ phalaṃ.
@Footnote: 1 Ma. kosamba....
      |103.14| Kilesā jhāpitā mayhaṃ  bhavā sabbe samūhatā
              nāgova bandhanaṃ chetvā  viharāmi anāsavo.
      |103.15| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
              tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |103.16| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
              chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
 Itthaṃ sudaṃ āyasmā kosumbaphaliyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
            Kosumbaphaliyattherassa apadānaṃ samattaṃ.
           Catutthaṃ ketakapupphiyattherāpadānaṃ (514)
   [104] |104.17| Vinatānadiyā 1- tīre  vihāsi purisuttamo
              addasaṃ virajaṃ buddhaṃ     ekaggaṃ susamāhitaṃ.
      |104.18| Madhugandhassa pupphena    ketakassa ahaṃ tadā
              pasannacitto sumano    buddhaseṭṭhassa pūjayiṃ.
      |104.19| Ekanavute ito kappe   yaṃ pupphaṃ abhipūjayiṃ
              duggatiṃ nābhijānāmi    buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
      |104.20| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
              nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
      |104.21| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
@Footnote: 1 Yu. vitthāya nadiyā.
              Tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |104.22| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
              chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
 Itthaṃ sudaṃ āyasmā ketakapupphiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
              Ketakapupphiyattherassa apadānaṃ samattaṃ.
             Pañcamaṃ nāgapupphiyattherāpadānaṃ (515)
   [105] |105.23| Suvaṇṇavaṇṇaṃ sambuddhaṃ  āhutīnaṃ paṭiggahaṃ
              rathiyaṃ paṭipajjantaṃ       nāgapupphaṃ apūjayiṃ.
      |105.24| Ekanavute ito kappe    yaṃ pupphamabhipūjayiṃ
              duggatiṃ nābhijānāmi     buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
      |105.25| Kilesā jhāpitā mayhaṃ    bhavā sabbe samūhatā
              nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
      |105.26| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
              tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |105.27| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
              chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsananti.
  Itthaṃ sudaṃ āyasmā nāgapupphiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
              Nāgapupphiyattherassa apadānaṃ samattaṃ.
             Chaṭṭhaṃ ajjunapupphiyattherāpadānaṃ (516)
   [106] |106.28| Candabhāgānadītīre  ahosiṃ kinnaro tadā
            addasaṃ virajaṃ buddhaṃ       sayambhuṃ aparājitaṃ.
   |106.29| Pasannacitto sumano      vedajāto katañjalī
            gahetvā ajjunapupphaṃ     sayambhuṃ abhipūjayiṃ.
   |106.30| Tena kammena sukatena     cetanāpaṇidhīhi ca
           jahitvā kinnaraṃ dehaṃ      tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
   |106.31| Chattiṃsakkhattuṃ devindo    devarajjamakārayiṃ
           dasakkhattuṃ cakkavatti      mahārajjamakārayiṃ.
   |106.32| Padesarajjaṃ vipulaṃ         gaṇanāto asaṅkhayaṃ
           sukhette 1- vappitaṃ vījaṃ     sayambhusmiṃ ahosi 2- me.
   |106.33| Kusalaṃ vijjate mayhaṃ       pabbajiṃ anagāriyaṃ
            pūjāraho ahaṃ ajja       sakyaputtassa sāsane.
   |106.34| Kilesā jhāpitā mayhaṃ    bhavā sabbe samūhatā
            nāgova bandhanaṃ chetvā    viharāmi anāsavo.
   |106.35| Svāgataṃ vata me āsi      mama buddhassa santike
            tisso vijjā anuppattā   kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |106.36| Paṭisambhidā catasso      vimokkhāpica aṭṭhime
            chaḷabhiññā sacchikatā     kataṃ buddhassa sāsananti.
@Footnote: 1 Yu. sukhetteva phītaṃ bījaṃ. 2 Ma. Yu. aho mamaṃ.
 Itthaṃ sudaṃ āyasmā ajjunapupphiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
             Ajjunapupphiyattherassa apadānaṃ samattaṃ.
            Sattamaṃ kuṭajapupphiyattherāpadānaṃ (517)
   [107] |107.37| Himavantassa avidūre   accalo 1- nāma pabbato
              buddho sudassano nāma   vasanto 2- pabbatantare.
      |107.38| Pupphaṃ hemavantaṃ gayha    vehāsaṃ agamāsahaṃ
              tatthaddasāsiṃ sambuddhaṃ   oghatiṇṇamanāsavaṃ.
      |107.39| Pupphaṃ kuṭajamādāya     sire katvānahantadā 3-
              buddhassa abhiropesiṃ     sayambhussa mahesino.
      |107.40| Ekattiṃse ito kappe   yaṃ pupphamabhipūjayiṃ
              duggatiṃ nābhijānāmi    buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
      |107.41| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
              nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
      |107.42| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
              tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |107.43| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
              chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
  Itthaṃ sudaṃ āyasmā kuṭajapupphiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
               Kuṭajapupphiyattherassa apadānaṃ samattaṃ.
@Footnote: 1 Ma. vasalo. Yu. cāvalo. 2 Ma. Yu. vasate. 3 Ma. ... katvāna añjaliṃ.
              Aṭṭhamaṃ ghosasaññakattherāpadānaṃ (518)
   [108] |108.44| Migaluddho pure āsiṃ   araññe vivane ahaṃ
              addasaṃ virajaṃ buddhaṃ      devasaṅghapurakkhataṃ.
      |108.45| Catusaccaṃ pakāsentaṃ     desentaṃ amataṃpadaṃ
              assosiṃ madhuraṃ dhammaṃ     sikhino lokabandhuno.
      |108.46| Ghose cittaṃ pasādesiṃ    asamappaṭipuggale 1-
              tattha cittaṃ pasādetvā  uttariṃ duttaraṃ bhavaṃ.
      |108.47| Ekattiṃse ito kappe    yaṃ saññamalabhiṃ tadā
              duggatiṃ nābhijānāmi    ghosasaññāyidaṃ phalaṃ.
      |108.48| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
              nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
      |108.49| Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
              tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |108.50| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
              chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā ghosasaññako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
              Ghosasaññakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
@Footnote: 1 Yu. asamappaṭipuggalaṃ.
            Navamaṃ sabbaphaladāyakattherāpadānaṃ (519)
   [109] |109.51| Varuṇo nāma nāmena   brāhmaṇo mantapāragū
              chaḍḍetvā dasa puttāni  vanamajjhogahiṃ tadā.
      |109.52| Assamaṃ sukataṃ katvā     suvibhattaṃ manoramaṃ
              paṇṇasālaṃ karitvāna    vasāmi pavane ahaṃ.
      |109.53| Padumuttaro lokavidū     āhutīnaṃ paṭiggaho
              mamuddharitukāmo so     āgañchi mama assamaṃ.
      |109.54| Yāvatā vanasaṇḍamhi    obhāso vipulo ahu
              buddhassa ānubhāvena    pajjali pavanaṃ tadā.
      |109.55| Disvāna pāṭihiriyaṃ 1-   buddhaseṭṭhassa tādino
              pattapuṭaṃ gahetvāna     phalena pūrayiṃ ahaṃ.
      |109.56| Upagantvāna sambuddhaṃ   saha 2- khārimadāsahaṃ
              anukampāya me buddho   idaṃ vacanamabravi.
      |109.57| Khāribhāraṃ gahetvāna     pacchato ehi me tuvaṃ
              paribhutteva 3- saṅghamhi   puññaṃ 4- tava bhavissati.
      |109.58| Puṭakantaṃ gahetvāna     bhikkhusaṅghassadāsahaṃ
              tattha cittaṃ pasādetvā   tusitaṃ upapajjahaṃ.
      |109.59| Tattha dibbehi naccehi   gītehi vāditehi ca
              puññakammena saṃyutto 5- anubhomi yasaṃ 6- ahaṃ.
@Footnote: 1 Ma. ...taṃ pāṭihīraṃ. Yu. disvānahaṃ pāṭihīraṃ. 2 Yu. sākhārikaṃ adāsahaṃ.
@3 Ma. Yu. ... ca. 4 Yu. puññaṃ taṃva. 5 Ma. saṃyuttaṃ. 6 Ma. sadā sukhaṃ.
      |109.60| Yaṃ yaṃ yonūpapajjāmi     devattaṃ atha mānusaṃ
              bhoge me ūnatā natthi    phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |109.61| Yāvatā caturo dīpā     sasamuddā sapabbatā
              phalaṃ buddhassa datvāna    issaraṃ kārayiṃ 1- ahaṃ.
      |109.62| Yāvatā ye pakkhigaṇā    ākāse upatanti ce 2-
              tepi maṃ vasamanventi     phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |109.63| Yāvatā vanasaṇḍamhi    yakkhā bhūtā ca rakkhasā
              kumbhaṇḍā garuḷā cāpi  pācariyaṃ 3- upenti me.
      |109.64| Kummā 4- soṇā madhukarā ḍaṃsā ca makasā ubho
              tepi maṃ vasamanventi     phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |109.65| Supaṇṇā nāma sakuṇā   pakkhijātā mahabbalā
              tepi maṃ saraṇaṃ yanti      phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |109.66| Yepi dīghāyukā nāgā    iddhimanto mahāyasā
              tepi maṃ vasamanventi     phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |109.67| Sīhā byagghā ca dīpi ca   acchakokataracchakā
              tepi maṃ vasamanventi     phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |109.68| Osadhitiṇavāsī ca       ye ca ākāsavāsino
              sabbe maṃ saraṇaṃ yanti    phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |109.69| Sududdasaṃ sunipuṇaṃ       gambhīraṃ supakāsitaṃ
              phussayitvā 5- viharāmi   phaladānassidaṃ phalaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kārayāmahaṃ. 2 Yu. te. 3 Ma. Yu. pāricariyaṃ. 4 Yu. kumbhasoṇā.
@5 Po. Ma. phassayitvā. Yu. passitvāna.
      |109.70| Vimokkhe aṭṭha phussitvā  viharāmi anāsavo
              ātāpī nipako cāpi 1-  phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |109.71| Ye phalaṭṭhā buddhaputtā  khīṇadosā mahāyasā
              ahaṃ aññataro tesaṃ     phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |109.72| Abhiññāpāramiṃ gantvā sukkamūlena codito
              sabbāsave pariññāya   viharāmi anāsavo.
      |109.73| Tevijjā iddhipattā ca  buddhaputtā mahāyasā
              dibbasotasamāpannā   tesaṃ aññataro ahaṃ.
      |109.74| Satasahasse ito kappe   yaṃ phalaṃ adadiṃ tadā
              duggatiṃ nābhijānāmi    phaladānassidaṃ phalaṃ.
      |109.75| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
              nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
      |109.76| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
              tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |109.77| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
              chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
 Itthaṃ sudaṃ āyasmā sabbaphaladāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
               Sabbaphaladāyakattherassa apadānaṃ samattaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. cāhaṃ.
              Dasamaṃ padumadhāriyattherāpadānaṃ (520)
   [110] |110.78| Himavantassa avidūre   romaso nāma pabbato
              buddhobhisambhavo nāma   abbhokāse vasi 1- tadā.
      |110.79| Bhavanā nikkhamitvāna    padumaṃ dhārayiṃ ahaṃ
              ekāhaṃ dhārayitvāna     bhavanaṃ punarāgamiṃ.
      |110.80| Ekatiṃse ito kappe    yaṃ buddhamabhipūjayiṃ
              duggatiṃ nābhijānāmi    buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
      |110.81| Kilesā jhāpitā mayhaṃ  bhavā sabbe samūhatā
              nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
      |110.82| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
              tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |110.83| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
              chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
  Itthaṃ sudaṃ āyasmā padumadhāriyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
               Padumadhāriyattherassa apadānaṃ samattaṃ.
                     Uddānaṃ
          kurañjiyaṃ kapiṭṭhañca      kosumbaṃ atha ketakaṃ
          nāgapupphajjunañceva     kuṭaji ghosasaññako.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha vasī.
          Thero ca sabbaphalado       tathā padumadhāriyo
          asīti cetthe gāthāyo     tisso gāthā taduttari.
            Phaladāyakavaggo dvepaññāso.
                   -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 152-163. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=33&item=101&items=10              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=33&item=101&items=10&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=33&item=101&items=10              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=33&item=101&items=10              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=101              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :