ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 4 : Abhi. Kathāvatthu
          Paṭhavīkammavipākotikathā
   [1158]  Paṭhavī  kammavipākoti  .  āmantā . sukhavedaniyā
dukkhavedaniyā  adukkhamasukhavedaniyā  sukhāya  vedanāya  sampayuttā
dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā
phassena  sampayuttā  vedanāya  sampayuttā  saññāya  sampayuttā
cetanāya  sampayuttā  cittena  sampayuttā  sārammaṇā  atthi
tāya  āvajjanā ābhogo samannāhāro manasikāro cetanā patthanā
paṇidhīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Nanu na sukhavedaniyā na dukkhavedaniyā
na   adukkhamasukhavedaniyā   na   sukhāya  vedanāya  sampayuttā
na dukkhāya vedanāya sampayuttā na adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā
na  phassena  sampayuttā  na  vedanāya  sampayuttā  na  saññāya
sampayuttā  na  cetanāya  sampayuttā  na  cittena  sampayuttā
anārammaṇā natthi tāya āvajjanā ābhogo samannāhāro manasikāro
cetanā  patthanā  paṇidhīti  .  āmantā  . hañci na sukhavedaniyā
na  dukkhavedaniyā  .pe.  anārammaṇā  natthi  tāya  āvajjanā
.pe. Paṇidhi no vata re vattabbe paṭhavī kammavipākoti.
   [1159]  Phasso kammavipāko phasso sukhavedaniyo dukkhavedaniyo
adukkhamasukhavedaniyo  sukhāya  vedanāya  sampayutto  dukkhāya  .pe.
Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayutto  phassena  sampayutto  vedanāya
Sampayutto  saññāya  sampayutto  cetanāya  sampayutto  cittena
sampayutto  sārammaṇā  atthi  tassa  āvajjanā  .pe. paṇidhīti .
Āmantā  .  paṭhavī  kammavipāko  paṭhavī  sukhavedaniyā dukkhavedaniyā
adukkhamasukhavedaniyā  sukhāya  vedanāya  sampayuttā  dukkhāya vedanāya
sampayuttā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  phassena sampayuttā
vedanāya  sampayuttā  saññāya  sampayuttā  cetanāya  sampayuttā
cittena  sampayuttā  sārammaṇā  atthi  tāya  āvajjanā ābhogo
samannāhāro  manasikāro  cetanā  patthanā  paṇidhīti  .  na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1160]  Paṭhavī  kammavipāko  paṭhavī  na  sukhavedaniyā  na
dukkhavedaniyā  .pe.  anārammaṇā  natthi  tāya  āvajjanā .pe.
Paṇidhīti  .  āmantā . phasso kammavipāko phasso na sukhavedaniyo
na  dukkhavedaniyo  .pe.  anārammaṇo  natthi  tassa  āvajjanā
.pe. Paṇidhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1161] Paṭhavī kammavipākoti . Āmantā. Paṭhavī paggahaniggahūpagā
chedanabhedanūpagāti  .  āmantā  .  kammavipāko  paggahaniggahūpago
chedanabhedanūpagoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1162]  Labbhā  paṭhavī  ketuṃ  viketuṃ  āṭhapetuṃ  ocinituṃ
vicinitunti  .  āmantā  .  labbhā  kammavipāko  ketuṃ  viketuṃ
āṭhapetuṃ ocinituṃ vicinitunti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1163] Paṭhavī paresaṃ sādhāraṇāti . āmantā . Kammavipāko
paresaṃ sādhāraṇoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1164] Kammavipāko paresaṃ sādhāraṇoti . āmantā . nanu
vuttaṃ bhagavatā
      asādhāraṇamaññesaṃ     acorāharaṇo nidhi
      kayirātha macco puññāni  sa ve sucaritaṃ careti
attheva suttantoti . āmantā . tena hi na vattabbaṃ kammavipāko
paresaṃ sādhāraṇoti.
   [1165] Paṭhavī kammavipākoti . āmantā . Paṭhamaṃ paṭhavī saṇṭhāti
pacchā  sattā uppajjantīti . āmantā . paṭhamaṃ vipāko uppajjati
pacchā vipākapaṭilābhāya kammaṃ karontīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1166]  Paṭhavī  sabbasattānaṃ  kammavipākoti  . āmantā .
Sabbe sattā paṭhaviṃ paribhuñjantīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Sabbe
sattā paṭhaviṃ paribhuñjantīti . āmantā . atthi keci paṭhaviṃ paribhuñjitvā
parinibbāyantīti  .  āmantā . atthi keci kammavipākaṃ akhepetvā
parinibbāyantīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1167]  Paṭhavī cakkavattisattassa kammavipākoti . āmantā .
Aññe  sattā  paṭhaviṃ  paribhuñjantīti . āmantā . cakkavattisattassa
kammavipākaṃ  aññe sattā paribhuñjantīti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Cakkavattisattassa  kammavipākaṃ  aññe  sattā  paribhuñjantīti  .
Āmantā  .  cakkavattisattassa  phassaṃ  vedanaṃ  saññaṃ  cetanaṃ cittaṃ
saddhaṃ  viriyaṃ  satiṃ  samādhiṃ  paññaṃ aññe sattā paribhuñjantīti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [1168]  Na  vattabbaṃ  paṭhavī  kammavipākoti . āmantā .
Nanu  atthi  issariyasaṃvattaniyaṃ  kammaṃ  adhipaccasaṃvattaniyaṃ  kammanti .
Āmantā  .  hañci  atthi  issariyasaṃvattaniyaṃ  kammaṃ adhipaccasaṃvattaniyaṃ
kammaṃ tena vata re vattabbe paṭhavī kammavipākoti.
          Paṭhavīkammavipākotikathā.
               --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 379-382. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=37&item=1158&items=11              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=37&item=1158&items=11&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=37&item=1158&items=11              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=37&item=1158&items=11              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1158              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5109              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5109              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :