ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
            Paccayavāro
   [1455]  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paccayā upādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paccayā  tayo  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  khandhe  paccayā vatthu vatthuṃ
paccayā  khandhā  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā tayo mahābhūtā mahābhūte
paccayā  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  vatthuṃ  paccayā  upādinnupādāniyā
khandhā.
   {1455.1} Upādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  upādinnupādāniye  khandhe  paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vatthuṃ paccayā anupādinnupādāniyā khandhā.
   {1455.2}  Upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paccayā  anupādinna-
anupādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  vatthuṃ  paccayā
anupādinnaanupādāniyā   khandhā   .   upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ
paccayā  upādinnupādāniyo  ca  anupādinnupādāniyo  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā  upādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {1455.3} Anupādinnupādāniyaṃ dhammaṃ paccayā anupādinnupādāniyo
dhammo uppajjati hetupaccayā . ekā pañhā. Anupādinnaanupādāniyaṃ
dhammaṃ paccayā anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā .
Tīṇi pañhā.
   {1455.4}   Upādinnupādāniyañca   anupādinnaanupādāniyañca
dhammaṃ   paccayā   anupādinnaanupādāniyo   dhammo   uppajjati
hetupaccayā    anupādinnaanupādāniyaṃ     ekaṃ    khandhañca
Vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  dve khandhe ca vatthuñca paccayā
dve khandhā.
   {1455.5}   Anupādinnupādāniyañca   anupādinnaanupādāniyañca
dhammaṃ  paccayā  anupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
anupādinnaanupādāniye  khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ    .    upādinnupādāniyañca    anupādinnupādāniyañca
dhammaṃ  paccayā  anupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
upādinnupādāniye  khandhe  ca  mahābhūte  ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  anupādinnupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo
khandhā dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 488-489. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=1454&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=1454&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=1454&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=1454&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1454              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :