ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
          Abhidhammapiṭake paṭṭhānaṃ
          anulomadukadukapaṭṭhānaṃ
            ------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
           Hetudukasahetukadukaṃ
   [1]  Hetuṃ  sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu sahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  hetuṃ  sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
sahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetuṃ  sahetukaṃ  dhammaṃ
paṭicca  hetu  sahetuko  ca nahetu sahetuko ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  .  nahetuṃ  sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetu sahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu
sahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  sahetukaṃ  dhammaṃ
paṭicca  hetu  sahetuko  ca nahetu sahetuko ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  .  hetuṃ  sahetukañca  nahetuṃ  sahetukañca  dhammaṃ
paṭicca  hetu  sahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetuṃ
sahetukañca  nahetuṃ  sahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  hetuṃ  sahetukañca  nahetuṃ  sahetukañca
dhammaṃ  paṭicca  hetu  sahetuko  ca  nahetu  sahetuko  ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā:.
   [2] Hetuyā nava ārammaṇe nava avigate nava.
   [3] Hetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca hetu sahetuko dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā:.
   [4]  Naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava  napacchājāte nava
navippayutte nava.
   [5] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [6] Naadhipatipaccayā hetuyā nava.
    Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi
    sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [7] Hetu sahetuko dhammo hetussa sahetukassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:   hetu   sahetuko   dhammo  nahetussa  sahetukassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  hetu  sahetuko  dhammo hetussa
sahetukassa  ca  nahetussa  sahetukassa  ca  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:.
   [8]  Hetu  sahetuko  dhammo  hetussa  sahetukassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: hetu sahetuko dhammo nahetussa sahetukassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  hetu  sahetuko  dhammo
hetussa sahetukassa ca nahetussa sahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  .  nahetu  sahetuko  dhammo  nahetussa  sahetukassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  nahetu  sahetuko  dhammo
Hetussa  sahetukassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  nahetu
sahetuko  dhammo  hetussa  sahetukassa  ca nahetussa sahetukassa ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  . hetu sahetuko ca nahetu
sahetuko  ca  dhammā  hetussa sahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  hetu  sahetuko ca nahetu sahetuko ca dhammā nahetussa
sahetukassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: hetu sahetuko ca
nahetu sahetuko ca dhammā hetussa sahetukassa ca nahetussa sahetukassa
ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [9]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  upanissaye  nava
avigate nava.
   Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [10]  Hetuṃ  ahetukaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  nahetuṃ  ahetukaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu
ahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  hetuṃ  ahetukañca
nahetuṃ  ahetukañca  dhammaṃ  paṭicca nahetu ahetuko dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [11] Hetuyā tīṇi ārammaṇe ekaṃ avigate tīṇi.
   Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [12]  Hetu  ahetuko  dhammo nahetussa ahetukassa dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [13]  Hetu  ahetuko  dhammo  hetussa ahetukassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  hetu  ahetuko  dhammo  nahetussa
ahetukassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo: . nahetu ahetuko
dhammo  nahetussa  ahetukassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
nahetu   ahetuko   dhammo   hetussa   ahetukassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [14] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe cattāri avigate cattāri.
   Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Hetudukasahetukadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 571-574. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=3095&items=14              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=3095&items=14&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=3095&items=14              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=3095&items=14              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3095              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :