ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
   [126] Hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:
hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
paṭisandhi . hetuṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:
hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ca nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nahetuṃ dhammaṃ paṭicca
nahetu  ca nanahetu  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā: . hetuñca
nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: hetuñca
nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
hetuñca nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  ca  nanahetu  ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā:.
   [127] Hetuyā nava ārammaṇe nava avigate nava.
     Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [128] Hetu dhammo nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:
tīṇi.
   [129]  Hetu  dhammo  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  tīṇi  .  nahetu  dhammo nanahetussa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  tīṇi  .  hetu  ca nahetu ca dhammā nahetussa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [130] Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava avigate nava.
        Pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
          Sahetukadukenasahetukadukaṃ
   [131]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasahetuko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naahetuko  dhammo uppajjati
hetupaccayā: sahetukaṃ  dhammaṃ paṭicca nasahetuko  ca  naahetuko  ca
dhammā  uppajjanti hetupaccayā: . ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasahetuko ca
naahetuko  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  sahetukañca
ahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:
sahetukañca  ahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  naahetuko  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  sahetukañca  ahetukañca  dhammaṃ paṭicca nasahetuko  ca
naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [132] Hetuyā nava ārammaṇe cha avigate nava.
      Sahajātavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ
        Hetusampayuttadukenahetusampayuttadukaṃ
   [133] Hetusampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetusampayutto  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  hetusampayuttaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetuvippayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu-
sampayutto ca nahetuvippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
Hetuvippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetuvippayutto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  hetuvippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetusampayutto  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  hetuvippayuttaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetusampayutto
ca nahetuvippayutto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: . Hetu-
sampayuttañca   hetuvippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetusampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  hetusampayuttañca  hetuvippayuttañca
dhammaṃ  paṭicca  nahetuvippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
hetusampayuttañca  hetuvippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetusampayutto
ca nahetuvippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [134] Hetuyā nava.
      Sahajātavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.
        Hetusahetukadukenahetusahetukadukaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 168-170. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=646&items=9&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=646&items=9              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=646&items=9&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=646&items=9&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=646              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :