ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [177]  Anādariyaṃ  paṭicca  ujjagghikāya antaraghare gacchantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  chabbaggiyā  bhikkhū  mahāhasitaṃ  hasantā  antaraghare
gacchiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
   [178]  Anādariyaṃ  paṭicca  ujjagghikāya antaraghare nisīdantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
   [179]  Anādariyaṃ  paṭicca  uccāsaddaṃ  mahāsaddaṃ  karontena
antaraghare  gacchantassa  dukkaṭaṃ  .pe.  chabbaggiyā bhikkhū uccāsaddaṃ
mahāsaddaṃ  karontā  antaraghare  gacchiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ . ekā
paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (samanubhāsanāya).
   [180]  Anādariyaṃ  paṭicca  uccāsaddaṃ  mahāsaddaṃ  karontena
Antaraghare  nisīdantassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  .pe.
Ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (samanubhāsanāya).
   [181]  Anādariyaṃ  paṭicca kāyappacālakaṃ antaraghare gacchantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  chabbaggiyā  bhikkhū  kāyappacālakaṃ  antaraghare gacchiṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .pe.  ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [182]  Anādariyaṃ  paṭicca kāyappacālakaṃ antaraghare nisīdantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [183]  Anādariyaṃ  paṭicca bāhuppacālakaṃ antaraghare gacchantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [184]  Anādariyaṃ  paṭicca bāhuppacālakaṃ antaraghare nisīdantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [185]  Anādariyaṃ  paṭicca  sīsappacālakaṃ antaraghare gacchantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [186]  Anādariyaṃ  paṭicca  sīsappacālakaṃ antaraghare nisīdantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena
Samuṭṭhāti. (paṭhamapārājike).
          Ujjagghikavaggo dutiyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 67-69. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=8&item=177&items=10              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=8&item=177&items=10&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=177&items=10              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=177&items=10              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=177              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :