ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
            Katipucchāvāraṃ
   [841]  Kati  āpattiyo  .  kati  āpattikkhandhā  . kati
vinītavatthūni . kati agāravā . kati gāravā . kati vinītavatthūni .
Kati  vipattiyo  .  kati  āpattisamuṭṭhānā . kati vivādamūlāni .
Kati anuvādamūlāni . kati sārāṇīyā dhammā . kati bhedakaravatthūni.
Kati adhikaraṇāni. Kati samathā.
   [842]  Pañca  āpattiyo  . pañca āpattikkhandhā . pañca
vinītavatthūni  .  satta  āpattiyo . satta āpattikkhandhā . satta
vinītavatthūni  .  cha  agāravā . cha gāravā . cha vinītavatthūni .
Catasso  vipattiyo  .  cha āpattisamuṭṭhānā . cha vivādamūlāni .
Cha  anuvādamūlāni  .  cha  sārāṇīyā  dhammā  .  aṭṭhārasa
bhedakaravatthūni. Cattāri adhikaraṇāni. Satta samathā.
   [843]  Tattha  katamā  pañca  āpattiyo  . pārājikāpatti
saṅghādisesāpatti  pācittiyāpatti  pāṭidesanīyāpatti  dukkaṭāpatti .
Imā pañca āpattiyo.
   [844] Tattha katame pañca āpattikkhandhā. Pārājikāpattikkhandho
saṅghādisesāpattikkhandho  pācittiyāpattikkhandho  pāṭidesanīyāpattikkhandho
dukkaṭāpattikkhandho. Ime pañca āpattikkhandhā.
   [845] Tattha katamāni pañca vinītavatthūni. Pañcahi āpattikkhandhehi
ārati  virati  paṭivirati  veramaṇī  akiriyā  akaraṇaṃ  anajjhāpatti
velāanatikkamo setughāto. Imāni pañca vinītavatthūni.
   [846]  Tattha  katamā  satta  āpattiyo  . pārājikāpatti
saṅghādisesāpatti  thullaccayāpatti  pācittiyāpatti  pāṭidesanīyāpatti
dukkaṭāpatti dubbhāsitāpatti. Imā satta āpattiyo.
   [847] Tattha katame satta āpattikkhandhā. Pārājikāpattikkhandho
saṅghādisesāpattikkhandho  thullaccayāpattikkhandho  pācittiyāpattikkhandho
pāṭidesanīyāpattikkhandho  dukkaṭāpattikkhandho  dubbhāsitāpattikkhandho .
Ime satta āpattikkhandhā.
   [848] Tattha katamāni satta vinītavatthūni. Sattahi āpattikkhandhehi
ārati  virati  paṭivirati  veramaṇī  akiriyā  akaraṇaṃ  anajjhāpatti
velāanatikkamo setughāto. Imāni satta vinītavatthūni.
   [849] Tattha katame cha agāravā . buddhe agāravo dhamme
agāravo  saṅghe  agāravo  sikkhāya agāravo appamāde agāravo
paṭisanthāre agāravo. Ime cha agāravā.
   [850] Tattha katame cha gāravā. Buddhe gāravo dhamme gāravo saṅghe
gāravo sikkhāya gāravo appamāde gāravo paṭisanthāre gāravo .
Ime cha gāravā.
   [851] Tattha katamāni cha vinītavatthūni. Chahi agāravehi ārati virati
Paṭivirati  veramaṇī  akiriyā  akaraṇaṃ  anajjhāpatti  velāanatikkamo
setughāto. Imāni cha vinītavatthūni.
   [852] Tattha katamā catasso vipattiyo. Sīlavipatti ācāravipatti
diṭṭhivipatti ājīvavipatti. Imā catasso vipattiyo.
   [853]  Tattha  katame  cha  āpattisamuṭṭhānā  . atthāpatti
kāyato  samuṭṭhāti  na  vācato  na  cittato  atthāpatti vācato
samuṭṭhāti  na  kāyato  na  cittato  atthāpatti  kāyato  ca
vācato  ca  samuṭṭhāti  na  cittato  atthāpatti  kāyato  ca
cittato  ca  samuṭṭhāti  na  vācato  atthāpatti  vācato  ca
cittato  ca  samuṭṭhāti  na  kāyato  atthāpatti  kāyato  ca
vācato ca cittato ca samuṭṭhāti. Ime cha āpattisamuṭṭhānā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 232-234. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=8&item=841&items=13              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=8&item=841&items=13&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=841&items=13              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=841&items=13              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=841              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=9803              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=9803              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :