ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [890]  Kati  samathā  vivādādhikaraṇassa sādhāraṇā kati samathā
vivādādhikaraṇassa  asādhāraṇā  .  kati  samathā  anuvādādhikaraṇassa
sādhāraṇā  kati  samathā  anuvādādhikaraṇassa  asādhāraṇā  .  kati
samathā  āpattādhikaraṇassa  sādhāraṇā  kati  samathā āpattādhikaraṇassa
asādhāraṇā  .  kati  samathā  kiccādhikaraṇassa  sādhāraṇā  kati
samathā  kiccādhikaraṇassa  asādhāraṇā . dve samathā vivādādhikaraṇassa
sādhāraṇā sammukhāvinayo yebhuyyasikā.
   {890.1}  Pañca samathā vivādādhikaraṇassa asādhāraṇā sativinayo
amūḷhavinayo   paṭiññātakaraṇaṃ   tassapāpiyasikā  tiṇavatthārako  .
Cattāro  samathā anuvādādhikaraṇassa sādhāraṇā sammukhāvinayo sativinayo
amūḷhavinayo  tassapāpiyasikā  .  tayo  samathā  anuvādādhikaraṇassa
asādhāraṇā   yebhuyyasiyā   paṭiññātakaraṇaṃ   tiṇavatthārako  .
Tayo   samathā   āpattādhikaraṇassa   sādhāraṇā   sammukhāvinayo
paṭiññātakaraṇaṃ    tiṇavatthārako    .   cattāro   samathā
āpattādhikaraṇassa  asādhāraṇā  yebhuyyasikā  sativinayo  amūḷhavinayo
Tassapāpiyasikā  .  eko  samatho  kiccādhikaraṇassa  sādhāraṇo
sammukhāvinayo  .  cha samathā kiccādhikaraṇassa asādhāraṇā yebhuyyasikā
sativinayo    amūḷhavinayo    paṭiññātakaraṇaṃ    tassapāpiyasikā
tiṇavatthārako.
         Sādhāraṇavāraṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 263-264. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=8&item=890&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=8&item=890&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=890&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=890&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=890              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :