ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī
            Subhasuttaṃ dasamaṃ
   [314] Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ āyasmā ānando sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassārāme aciraparinibbute bhagavati.
   [315]  Tena kho pana samayena subho māṇavo todeyyaputto
sāvatthiyaṃ  paṭivasati  kenacideva  karaṇīyena  . athakho subho māṇavo
todeyyaputto  aññataraṃ  māṇavakaṃ  āmantesi  ehi  tvaṃ  māṇavaka
yena  samaṇo  ānando  tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā  mama  vacanena
samaṇaṃ  ānandaṃ  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ
puccha  subho  māṇavo  todeyyaputto  bhavantaṃ  ānandaṃ  appābādhaṃ
appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  pucchatīti  evañca  vadehi
sādhu  kira  bhavaṃ  ānando  yena subhassa māṇavassa todeyyaputtassa
nivesanaṃ tenupasaṅkamatu anukampaṃ upādāyāti.
   {315.1} Evaṃ bhoti kho so māṇavako subhassa māṇavassa todeyyaputtassa
paṭissutvā yenāyasmā ānando tenupasaṅkami upasaṅkamitvā āyasmatā
ānandena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho so māṇavako āyasmantaṃ ānandaṃ
etadavoca subho kho māṇavo todeyyaputto bhavantaṃ ānandaṃ appābādhaṃ
appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ pucchati evañca vadeti sādhu
kira  bhavaṃ  ānando  yena  subhassa  māṇavassa  todeyyaputtassa
Nivesanaṃ tenupasaṅkamatu anukampaṃ upādāyāti.
   [316] Evaṃ vutte āyasmā ānando taṃ māṇavakaṃ etadavoca
akālo kho māṇavaka atthi me ajja bhesajjamattā pītā appevanāma
svepi   upasaṅkameyyāma  kālañca  samayañca  upādāyāti  .
Evaṃ  bhoti  kho  so  māṇavako āyasmato ānandassa paṭissutvā
uṭṭhāyāsanā  yena  subho  māṇavo  todeyyaputto  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  subhaṃ  māṇavaṃ  todeyyaputtaṃ  etadavoca  avocumhā
kho  mayaṃ  bhoto  vacanena  taṃ  bhavantaṃ  ānandaṃ  subho  māṇavo
todeyyaputto  bhavantaṃ  ānandaṃ  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ
balaṃ  phāsuvihāraṃ  pucchati  evañca  vadeti sādhu kira bhavaṃ ānando
yena  subhassa  māṇavassa  todeyyaputtassa  nivesanaṃ  tenupasaṅkamatu
anukampaṃ  upādāyāti  evaṃ  vutte  bho  samaṇo  ānando  maṃ
etadavoca  akālo  kho  māṇavaka  atthi  me ajja bhesajjamattā
pītā  appevanāma  svepi  upasaṅkameyyāma  kālañca  samayañca
upādāyāti  ettāvatāpi  kho  bho katameva etaṃ yato kho so
bhavaṃ ānando okāsamakāsi svātanāyapi upasaṅkamanāyāti.
   [317]  Athakho  āyasmā ānando tassā rattiyā accayena
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā  pattacīvaramādāya  cetakena  bhikkhunā
pacchāsamaṇena  yena  subhassa  māṇavassa  todeyyaputtassa  nivesanaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  athakho
Subho  māṇavo  todeyyaputto  yenāyasmā  ānando  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno
kho  subho  māṇavo  todeyyaputto  āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca
bhavañhi  ānando  tassa  bhoto  gotamassa  dīgharattaṃ  upaṭṭhāko
santikāvacaro  samīpacārī  bhavametaṃ ānando jāneyya yesaṃ so bhavaṃ
gotamo  dhammānaṃ  vaṇṇavādī  ahosi yattha ca imaṃ janataṃ samādapesi
nivesesi  patiṭṭhāpesi  katamesānaṃ  kho  bho ānanda dhammānaṃ so
bhavaṃ  gotamo  vaṇṇavādī  ahosi  kattha  ca  imaṃ janataṃ samādapesi
nivesesi patiṭṭhāpesīti.
   {317.1}  Tiṇṇaṃ  kho māṇavaka khandhānaṃ so bhagavā vaṇṇavādī
ahosi ettha ca imaṃ janataṃ samādapesi nivesesi patiṭṭhāpesi katamesaṃ
tiṇṇaṃ  ariyassa  sīlakkhandhassa  ariyassa  samādhikkhandhassa  ariyassa
paññākkhandhassa  imesaṃ  kho  māṇavaka  tiṇṇaṃ  khandhānaṃ  so bhagavā
vaṇṇavādī ahosi ettha ca imaṃ janataṃ samādapesi nivesesi patiṭṭhāpesīti.
   [318] Katamo pana so ko ānanda ariyo sīlakkhandho yassa
so  bhavaṃ  gotamo vaṇṇavādī ahosi yattha ca imaṃ janataṃ samādapesi
nivesesi patiṭṭhāpesīti.
   {318.1}  Idha  māṇava  tathāgato  loke  uppajjati  arahaṃ
sammāsambuddho   vijjācaraṇasampanno  .pe.  so  imaṃ  lokaṃ
sadevakaṃ  samārakaṃ  .pe.  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  .  taṃ
Dhammaṃ  suṇāti  gahapati  vā  gahapatiputto  vā  aññatarasmiṃ  vā
kule  pacchājāto  so  taṃ  dhammaṃ sutvā tathāgate saddhaṃ paṭilabhati
so  tena  saddhāpaṭilābhena samannāgato itipi paṭisañcikkhati sambādho
gharāvāso  rajāpatho  abbhokāso  pabbajjā  nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ
ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ  saṃkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ
carituṃ yannūnāhaṃ kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyanti  . so aparena samayena appaṃ
vā  bhogakkhandhaṃ  pahāya  mahantaṃ  vā bhogakkhandhaṃ pahāya appaṃ vā
ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya  mahantaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya  kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajati  . so evaṃ pabbajito samāno pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati
ācāragocarasampanno  anumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhati
sikkhāpadesu  kāyakammavacīkammena  samannāgato  kusalena  parisuddhājīvo
sīlasampanno  indriyesu  guttadvāro  satisampajaññena  samannāgato
santuṭṭho.
   [319] Kathañca māṇava bhikkhu sīlasampanno hoti idha māṇava bhikkhu
pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo
nihitasattho  lajjī  dayāpanno  sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharati . yaṃpi
māṇava  bhikkhu  pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti
nihitadaṇḍo  nihitasattho  lajjī  dayāpanno  sabbapāṇabhūtahitānukampī
Viharati idaṃpissa hoti sīlasmiṃ (tato paraṃ sabbaṃ vitthāretabbaṃ) .pe.
   [320] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni bhuñjitvā te evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvena jīvikaṃ
kappenti  .  seyyathīdaṃ  .  santikammaṃ  paṇidhikammaṃ bhūmikammaṃ bhūrikammaṃ
vassakammaṃ  vossakammaṃ  vatthukammaṃ  vatthuparikaraṇaṃ  ācamanaṃ  nhāpanaṃ
juhanaṃ  vamanaṃ  virecanaṃ  uddhavirecanaṃ adhovirecanaṃ sīsavirecanaṃ kaṇṇatelaṃ
nettappānaṃ  natthukammaṃ  añjanaṃ  paccañjanaṃ  sālākiyaṃ  sallakattiyaṃ
dārakatikicchaṃ  mūlabhesajjānaṃ  anuppadānaṃ  osadhīnaṃ  paṭimokkho  iti
vā . iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti.
Yaṃpi  māṇava  bhikkhu  yathā  vā  paneke  bhonto  samaṇabrāhmaṇā
saddhādeyyāni  bhojanāni  bhuñjitvā  te evarūpāya tiracchānavijjāya
micchājīvena jīvikaṃ kappenti . seyyathīdaṃ . santikammaṃ paṇidhikammaṃ .pe.
Osadhīnaṃ paṭimokkho iti vā. Iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā
paṭivirato hoti idampissa hoti sīlasmiṃ.
   {320.1} Sa kho so māṇava bhikkhu evaṃ sīlasampanno na kutoci bhayaṃ
samanupassati  yadidaṃ  sīlasaṃvarato  . seyyathāpi māṇava rājā khattiyo
muddhāvasitto nihatapaccāmitto na kutopi bhayaṃ samanupassati yadidaṃ paccatthikato
evameva kho māṇava bhikkhu evaṃ sīlasampanno na kutopi bhayaṃ samanupassati yadidaṃ
sīlasaṃvarato  . so iminā ariyena sīlakkhandhena samannāgato ajjhattaṃ
Anavajjasukhaṃ  paṭisaṃvedeti  .  evaṃ  kho  māṇava bhikkhu sīlasampanno
hoti  . ayaṃ kho so māṇava ariyo sīlakkhandho yassa so bhagavā
vaṇṇavādī  ahosi  ettha  ca  imaṃ  janataṃ  samādapesi  nivesesi
patiṭṭhāpesi atthi cevettha uttariṃ karaṇīyanti.
   {320.2} Acchariyaṃ bho ānanda abbhūtaṃ bho ānanda so cāyaṃ
bho  ānanda  ariyo  sīlakkhandho  paripuṇṇo  no aparipuṇṇo evaṃ
paripuṇṇañcāhaṃ  bho  ānanda  ariyaṃ sīlakkhandhaṃ ito bahiddhā aññesu
samaṇabrāhmaṇesu  na  samanupassāmi  . evaṃ paripuṇṇañca bho ānanda
ariyaṃ  sīlakkhandhaṃ  ito  bahiddhā  aññe  samaṇabrāhmaṇā  attani
samanupasseyyuṃ  te  tāvatakeneva  attamanā  assu  alamettāvatā
katamettāvatā  anuppatto  no  sāmaññattho  natthi  no  kiñci
uttariṃ  karaṇīyanti  .  atha  ca pana bhavaṃ ānando evamāha atthi
cevettha uttariṃ karaṇīyanti.
   [321] Katamo pana so bho ānanda ariyo samādhikkhandho yassa
so  bhavaṃ  gotamo vaṇṇavādī ahosi yattha ca imaṃ janataṃ samādapesi
nivesesi patiṭṭhāpesīti . kathañca pana māṇava bhikkhu indriyesu guttadvāro
hoti  .  idha  māṇava  bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā na nimittaggāhī
hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ asaṃvutaṃ viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati rakkhati cakkhundriyaṃ cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati .
Sotena  saddaṃ  sutvā  .pe. ghānena gandhaṃ ghāyitvā . jivhāya
rasaṃ  sāyitvā  .  kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  . manasā dhammaṃ
viññāya  na  nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ
manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati manindriyaṃ
manindriye  saṃvaraṃ  āpajjati  . so iminā ariyena indriyasaṃvarena
samannāgato  ajjhattaṃ abyāsekasukhaṃ paṭisaṃvedeti . evaṃ kho māṇava
bhikkhu indriyesu guttadvāro hoti.
   [322]  Kathañca  māṇava  bhikkhu  satisampajaññena  samannāgato
hoti  .  idha  māṇava  bhikkhu  abhikkante paṭikkante sampajānakārī
hoti  ālokite  vilokite sampajānakārī hoti sammiñjite pasārite
sampajānakārī  hoti  saṃghāṭipattacīvaradhāraṇe  sampajānakārī  hoti
asite pīte khāyite sāyite sampajānakārī hoti uccārapassāvakamme
sampajānakārī  hoti  gate  ṭhite  nisinne  sutte  jāgarite
bhāsite  tuṇhībhāve  sampajānakārī  hoti  evaṃ  kho māṇava bhikkhu
satisampajaññena samannāgato hoti.
   [323]  Kathañca  māṇava bhikkhu santuṭṭho hoti . idha māṇava
bhikkhu  santuṭṭho  hoti  kāyaparihārikena  cīvarena  kucchiparihārikena
piṇḍapātena  so  yena  yeneva  pakkamati  samādāyeva  pakkamati
seyyathāpi  māṇava pakkhī sakuṇo yena yeneva ḍeti sapattabhāroyeva
Ḍeti  evameva  kho  māṇava bhikkhu santuṭṭho hoti kāyaparihārikena
cīvarena  kucchiparihārikena  piṇḍapātena  so  yena yeneva pakkamati
samādāyeva pakkamati. Evaṃ kho māṇava bhikkhu santuṭṭho hoti.
   [324] So iminā ca ariyena sīlakkhandhena samannāgato iminā
ca ariyena indriyasaṃvarena samannāgato iminā ca ariyena satisampajaññena
samannāgato  imāya  ca  ariyāya  santuṭṭhiyā  samannāgato  vivittaṃ
senāsanaṃ bhajati araññaṃ rukkhamūlaṃ pabbataṃ kandaraṃ giriguhaṃ susānaṃ vanapatthaṃ
abbhokāsaṃ  palālapuñjaṃ  .  so  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto
nisīdati pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā.
So  abhijjhaṃ  lobhaṃ  pahāya  vigatābhijjhena cetasā viharati abhijjhāya
cittaṃ  parisodheti  byāpādapadosaṃ  pahāya  abyāpannacitto  viharati
sabbapāṇabhūtahitānukampī  byāpādapadosā  cittaṃ  parisodheti  thīnamiddhaṃ
pahāya  vigatathīnamiddho  viharati ālokasaññī sato sampajāno thīnamiddhā
cittaṃ  parisodheti  uddhaccakukkuccaṃ  pahāya  anuddhato viharati ajjhattaṃ
vūpasantacitto  uddhaccakukkuccā  cittaṃ  parisodheti  vicikicchaṃ  pahāya
tiṇṇavicikiccho  viharati  akathaṅkathī  kusalesu  dhammesu vicikicchāya cittaṃ
parīsodheti.
   [325]  Seyyathāpi  māṇava  puriso  iṇaṃ  ādāya kammante
payojeyya  tassa  te  kammantā  samijjheyyuṃ  .  so  yāni ca
porāṇāni  iṇamūlāni  tāni  ca  byantīkareyya  siyā cassa uttariṃ
Avasiṭṭhaṃ  dārabharaṇāya  .  tassa  evamassa  ahaṃ  kho pubbe iṇaṃ
ādāya  kammante  payojesiṃ  tassa  te  me  kammantā samijjhiṃsu
sohaṃ  yāni  porāṇāni  iṇamūlāni  tāni ca byantīakāsiṃ atthi ca
me  uttariṃ  avasiṭṭhaṃ  dārabharaṇāyāti  .  so  tatonidānaṃ labhetha
pāmojjaṃ adhigacche somanassaṃ.
   {325.1}  Seyyathāpi māṇava puriso ābādhiko assa dukkhito
bāḷhagilāno  bhattañcassa  nacchādeyya na cassa kāye balamattā .
So aparena samayena tamhā ābādhā mucceyya bhattañcassa chādeyya
siyā cassa kāye balamattā . Tassa evamassa ahaṃ kho pubbe ābādhiko
ahosiṃ dukkhito bāḷhagilāno bhattañca me nacchādesi na ca me āsi
kāye balamattā somhi etarahi tamhā ābādhā mutto bhattañca me
chādesi atthi ca me kāye balamattāti. So tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ
adhigacche somanassaṃ.
   {325.2} Seyyathāpi māṇava puriso bandhanāgāre bandho assa
so  aparena  samayena  tamhā  bandhanāgārā  mucceyya  sotthinā
abhayena  na  cassa  kiñci  bhogānaṃ  vayo . tassa evamassa ahaṃ
kho  pubbe  bandhanāgāre  bandho  ahosiṃ  somhi etarahi tamhā
bandhanāgārā  mutto sotthinā abhayena natthi ca me kiñci bhogānaṃ
vayoti  .  so tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ adhigacche somanassaṃ .
Seyyathāpi  māṇava  puriso  dāso  anattādhīno  parādhīno  na
yenakāmaṃgamo  .  so  aparena samayena tamhā dāsabyā mucceyya
Attādhīno  aparādhīno bhujisso yenakāmaṃgamo . tassa evamassa ahaṃ
kho  pubbe dāso ahosiṃ na attādhīno parādhīno na yenakāmaṃgamo
somhi  etarahi  tamhā  dāsabyā  mutto  attādhīno  aparādhīno
bhujisso yenakāmaṃgamoti . so tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ adhigacche
somanassaṃ.
   {325.3} Seyyathāpi māṇava puriso sadhano sabhogo kantāraddhānamaggaṃ
paṭipajjeyya  dubbhikkhaṃ sappaṭibhayaṃ . so aparena samayena taṃ kantāraṃ
nitthareyya  sotthinā gāmantaṃ anupāpuṇeyya khemaṃ appaṭibhayaṃ . tassa
evamassa  ahaṃ kho pubbe sadhano sabhogo kantāraddhānamaggaṃ paṭipajjiṃ
dubbhikkhaṃ  sappaṭibhayaṃ  somhi  etarahi taṃ kantāraṃ nitthiṇṇo sotthinā
gāmantaṃ  anuppatto  khemaṃ  appaṭibhayanti  . so tatonidānaṃ labhetha
pāmojjaṃ adhigacche somanassaṃ . evameva kho māṇava bhikkhu yathāiṇaṃ
yathārogaṃ  yathābandhanāgāraṃ  yathādāsabyaṃ  yathākantāraddhānamaggaṃ  ime
pañca nīvaraṇe appahīne attani samanupassati.
   {325.4}  Seyyathāpi  māṇava  yathāānaṇyaṃ  yathāārogyaṃ
yathābandhanāmokkhaṃ  yathābhujissaṃ  yathākhemantabhūmiṃ  evameva  bhikkhu ime
pañca  nīvaraṇe  pahīne  attani  samanupassati  tassime pañca nīvaraṇe
pahīne  attani  samanupassato  pāmojjaṃ jāyati pamuditassa pīti jāyati
pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  pavedeti  sukhino
cittaṃ  samādhiyati . so vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati .
So  imameva  kāyaṃ  vivekajena  pītisukhena  abhisandeti  parisandeti
paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa vivekajena
pītisukhena apphutaṃ hoti.
   {325.5}  Seyyathāpi  māṇava  dakkho  nhāpako  vā
nhāpakantevāsī   vā   kaṃsathāle   nhānīyacuṇṇāni  ākiritvā
udakena  paripphosakaṃ  sandeyya  parisandeyya  sāyaṃ  nhānīyapiṇḍi
snehānugatā  snehaparetā  santarabāhirā  phutā  snehena  na ca
paggharati evameva kho māṇava bhikkhu .pe. yaṃ hi māṇava bhikkhu vivicceva
kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  so  imameva kāyaṃ vivekajena pītisukhena
abhisandeti  parisandeti  paripūreti  parippharati nāssa kiñci sabbāvato
kāyassa vivekajena pītisukhena apphutaṃ hoti. Idaṃpissa hoti samādhimhi.
   [326] Puna caparaṃ māṇava bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā ajjhattaṃ
sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ
dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati . so imameva kāyaṃ samādhijena pītisukhena
abhisandeti  parisandeti  paripūreti  parippharati nāssa kiñci sabbāvato
kāyassa samādhijena pītisukhena na apphutaṃ hoti.
   {326.1}  Seyyathāpi  māṇava udakarahado gambhīro ubbhitodako
tassa  nevassa  puratthimāya  disāya  udakassa  āyamukhaṃ na dakkhiṇāya
disāya  udakassa  āyamukhaṃ  na pacchimāya disāya na uttarāya disāya
Udakassa āyamukhaṃ devo pana kālena kālaṃ sammādhāraṃ anuppaveccheyya
athakho  tamhā  ca  udakarahadā sītā vāridhārā ubbhijjitvā tadeva
udakarahadaṃ  sītena  vārinā  abhisandeyya  parisandeyya  paripūreyya
paripphareyya  nāssa  kiñci  sabbāvato  udakarahadassa sītena vārinā
apphutaṃ  assa  evameva  kho  māṇava  bhikkhu  .pe.  yaṃpi māṇava
bhikkhu  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja
viharati  imameva  kāyaṃ  samādhijena  pītisukhena abhisandeti parisandeti
paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa samādhijena
pītisukhena apphutaṃ hoti. Idampissa hoti samādhismiṃ.
   [327] Puna caparaṃ māṇava bhikkhu pītiyā ca virāgā upekkhako
ca  viharati  sato  sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti yantaṃ
ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ
upasampajja viharati . so imameva kāyaṃ nippītikena sukhena abhisandeti
parisandeti  paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato kāyassa
nippītikena sukhena apphutaṃ hoti.
   {327.1}  Seyyathāpi  māṇava  uppaliniyaṃ  vā  paduminiyaṃ vā
puṇḍarīkiniyaṃ  vā  appekaccāni  uppalāni  vā  padumāni  vā
puṇḍarīkāni  vā  udake  jātāni  udake  saṃvaḍḍhāni  udakānugatāni
anto  nimuggaposīni tāni yāva ca aggāni yāva ca mūlāni sītena
vārinā  abhisannāni  parisannāni  paripūrāni  paripphutāni  nāssa
kiñci  sabbāvataṃ  uppalānaṃ  vā  padumānaṃ  vā  puṇḍarīkānaṃ
Vā  sītena  vārinā  apphutaṃ  assa  evameva  kho māṇava bhikkhu
.pe.  yaṃpi  māṇava  bhikkhu  pītiyā  ca  virāgā  .pe.  tatiyaṃ
jhānaṃ  upasampajja viharati imameva kāyaṃ nippītikena sukhena abhisandeti
parisandeti  paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato kāyassa
nippītikena sukhena apphutaṃ hoti. Idampissa hoti samādhismiṃ.
   [328]  Puna  caparaṃ māṇava bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa
ca  pahānā  pubbe  va  somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati . so imameva
kāyaṃ parisuddhena cetasā pariyodātena pharitvā nisinno hoti nāssa
kiñci sabbāvato kāyassa parisuddhena cetasā pariyodātena apphutaṃ hoti.
   {328.1}  Seyyathāpi māṇava puriso odātena vatthena sasīsaṃ
pārupitvā  nisinno  assa  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa
odātena  vatthena apphutaṃ hoti evameva kho māṇava bhikkhu .pe.
Yaṃpi  māṇava  bhikkhu  sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ
upasampajja  viharati  imameva  kāyaṃ parisuddhena cetasā pariyodātena
pharitvā  nisinno  hoti nāssa kiñci sabbāvato kāyassa parisuddhena
cetasā pariyodātena apphutaṃ hoti . idaṃpissa hoti samādhismiṃ. Ayaṃ
kho  so  māṇava  ariyo samādhikkhandho yassa so bhagavā vaṇṇavādī
ahosi  ettha  ca  imaṃ  janataṃ  samādapesi  nivesesi patiṭṭhāpesi
atthi  cevettha  uttariṃ  karaṇīyanti . acchariyaṃ bho ānanda abbhūtaṃ
Bho  ānanda so cāyaṃ bho ānanda ariyo samādhikkhandho paripuṇṇo
no  aparipuṇṇo  evaṃ  paripuṇṇañcāhaṃ  bhoto  ānandassa  ariyaṃ
samādhikkhandhaṃ  ito  bahiddhā aññesu samaṇabrāhmaṇesu na samanupassāmi
evaṃ  paripuṇṇañca  bho  ānanda  ariyaṃ  samādhikkhandhaṃ ito bahiddhā
aññe  samaṇabrāhmaṇā  attani  samanupasseyyuṃ  te  tāvatakeneva
attamanā  assu  alamettāvatā  katamettāvatā  anuppatto  no
sāmaññattho  natthi no kiñci uttariṃ karaṇīyanti . atha ca pana bhavaṃ
ānando evamāha atthi cevettha uttariṃ karaṇīyanti.
   [329] Katamo pana so bho ānanda ariyo paññākkhandho yassa
so  bhavaṃ  gotamo vaṇṇavādī ahosi yattha ca imaṃ janataṃ samādapesi
nivesesi patiṭṭhāpesi . so evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
ñāṇadassanāya  cittaṃ  abhinīharati abhininnāmeti . so evaṃ pajānāti
ayaṃ  kho  me  kāyo  rūpī  cātummahābhūtiko  mātāpettikasambhavo
odanakummāsupacayo niccucchādanaparimaddanabhedanaviddhaṃsanadhammo
idañca pana me viññāṇaṃ ettha sitaṃ ettha paṭibaddhanti.
   {329.1} Seyyathāpi māṇava maṇiveḷuriyo subho jātimā aṭṭhaṃso
suparikammakato  accho  vippasanno  sabbākārasampanno  tatrassa suttaṃ
āvutaṃ nīlaṃ vā pītaṃ vā lohitaṃ vā odātaṃ vā paṇḍusuttaṃ vā tamenaṃ cakkhumā
puriso hatthe karitvā paccavekkheyya ayaṃ kho maṇiveḷuriyo subho jātimā
Aṭṭhaṃso  suparikammakato  accho  vippasanno sabbākārasampanno tatridaṃ
suttaṃ  āvutaṃ nīlaṃ vā pītaṃ vā lohitaṃ vā odātaṃ vā paṇḍusuttaṃ
vāti  evameva  kho  māṇava bhikkhu .pe. yaṃpi māṇava bhikkhu evaṃ
samāhite  citte  parisuddhe  pariyodāte  anaṅgaṇe  vigatūpakkilese
mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  ñāṇadassanāya  cittaṃ
abhinīharati abhininnāmeti so evaṃ pajānāti ayaṃ kho me kāyo rūpī
cātummahābhūtiko     mātāpettikasambhavo    odanakummāsupacayo
niccucchādanaparimaddanabhedanaviddhaṃsanadhammo  idañca  pana  me  viññāṇaṃ
ettha sitaṃ ettha paṭibaddhanti. Idaṃpissa hoti paññāya.
   [330] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  manomayaṃ
abhinimmināya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti . so imamhā kāyā
aññaṃ kāyaṃ abhininnāmeti rūpiṃ manomayaṃ sabbaṅgapaccaṅgaṃ ahīnindriyaṃ.
   {330.1} Seyyathāpi māṇava puriso muñjamhā isikaṃ pavāheyya
tassa  evamassa  ayaṃ  muñjo  ayaṃ  isikā  añño muñjo aññā
isikā  muñjamhā  tveva  isikā  pavālhāti . seyyathāpi māṇava
puriso  asiṃ kosiyā pavāheyya tassa evamassa ayaṃ asi ayaṃ kosi
aññā asi aññā kosi kosiyā tveva asi pavālhāti. Seyyathāpi
māṇava  puriso  ahiṃ  karaṇḍā  uddhareyya tassa evamassa ayaṃ ahi
ayaṃ  karaṇḍo  añño  ahi  añño  karaṇḍo  karaṇḍā tveva ahi
Uddharitoti 1- evameva kho māṇava bhikkhu .pe. yaṃpi māṇava bhikkhu
evaṃ  samāhite  citte .pe. āneñjappatte manomayaṃ abhinimmināya
cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti .pe. Idaṃpissa hoti paññāya.
   [331] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte iddhividhāya
cittaṃ  abhinīharati abhininnāmeti . so anekavihitaṃ iddhividhaṃ paccanubhoti
ekopi  hutvā bahudhā hoti bahudhāpi hutvā eko hoti āvibhāvaṃ
tirobhāvaṃ  tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ  tiropabbataṃ  asajjamāno  gacchati
seyyathāpi ākāse . so paṭhaviyāpi ummujjanimmujjaṃ karoti seyyathāpi
udake  udakepi  abhijjamāne  gacchati  seyyathāpi paṭhaviyaṃ ākāsepi
pallaṅkena  kamati  seyyathāpi  pakkhī  sakuṇo  imepi  candimasuriye
evaṃmahiddhike  evaṃmahānubhāve  pāṇinā  parimasati  parimajjati  yāva
brahmalokāpi kāyena vasaṃ vatteti.
   {331.1} Seyyathāpi māṇava dakkho kumbhakāro vā kumbhakārantevāsī
vā suparikammakatāya mattikāya yaṃ yadeva bhājanavikatiṃ ākaṅkheyya tantadeva
kareyya abhinipphādeyya seyyathāpi vā pana māṇava dakkho dantakāro vā
dantakārantevāsī  vā  suparikammakatasmiṃ  dantasmiṃ yaṃ yadeva dantavikatiṃ
ākaṅkheyya tantadeva kareyya abhinipphādeyya seyyathāpi vā pana māṇava
dakkho  suvaṇṇakāro  vā  suvaṇṇakārantevāsī  vā  suparikammakatasmiṃ
@Footnote: 1 sīhalapotthake ubbhato.
Suvaṇṇasmiṃ  yaṃ  yadeva  suvaṇṇavikatiṃ  ākaṅkheyya  tantadeva  kareyya
abhinipphādeyya  evameva  kho  māṇava bhikkhu evaṃ samāhite citte
parisuddhe  pariyodāte  anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte kammaniye
ṭhite  āneñjappatte  iddhividhāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti
so  anekavihitaṃ  iddhividhaṃ  paccanubhoti  ekopi hutvā bahudhā hoti
.pe.  yāva  brahmalokāpi  kāyena  vasaṃ  vatteti  . idampissa
hoti paññāya.
   [332]  So  evaṃ  samāhite citte .pe. āneñjappatte
dibbāya  sotadhātuyā  cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti . so dibbāya
sotadhātuyā  visuddhāya  atikkantamānusikāya  ubho  sadde  suṇāti
dibbe ca mānuse ca ye dūre santike ca.
   {332.1}  Seyyathāpi  māṇava puriso addhānamaggapaṭipanno so
suṇeyya  bherisaddaṃpi  mudiṅgasaddaṃpi  1-  saṃkhasaddaṃpi  paṇavasaddaṃpi
deṇḍimasaddaṃpi  tassa  evamassa  bherisaddo  itipi mudiṅgasaddo itipi
saṃkhasaddo itipi paṇavasaddo itipi deṇḍimasaddo itipi evameva kho māṇava
bhikkhu .pe. yaṃpi māṇava bhikkhu evaṃ samāhite citte .pe. Āneñjappatte
dibbāya  sotadhātuyā  visuddhāya  atikkantamānusikāya  ubhopi  sadde
@Footnote: 1 ito paraṃ sīhalapotthake saṃkhapaṇavadeṇḍimasaddampi tassa evamassa
@bherisaddo itipi mudiṅgasaddo itipi saṃkhapaṇavadeṇḍimasaddo itipīti
@īdiso pāṭho dissati.
Suṇāti  dibbe  ca mānuse ca ye dūre santike ca . idampissa
hoti paññāya.
   [333] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese   mudubhūte   kammaniye   ṭhite   āneñjappatte
cetopariyañāṇāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti . so parasattānaṃ
parapuggalānaṃ  cetasā  ceto  paricca  pajānāti  sarāgaṃ vā cittaṃ
sarāgaṃ  cittanti  pajānāti  vītarāgaṃ  vā  cittaṃ  vītarāgaṃ cittanti
pajānāti  sadosaṃ  vā  cittaṃ  ladosaṃ  cittanti  pajānāti vītadosaṃ
vā  cittaṃ  vītadosaṃ  cittanti  pajānāti  samohaṃ vā cittaṃ samohaṃ
cittanti  pajānāti  vītamohaṃ  vā  cittaṃ vītamohaṃ cittanti pajānāti
saṃkhittaṃ  vā  cittaṃ  saṃkhittaṃ  cittanti  pajānāti vikkhittaṃ vā cittaṃ
vikkhittaṃ  cittanti  pajānāti  mahaggataṃ  vā  cittaṃ mahaggataṃ cittanti
pajānāti  amahaggataṃ  vā cittaṃ amahaggataṃ cittanti pajānāti sauttaraṃ
vā  cittaṃ  sauttaraṃ  cittanti pajānāti anuttaraṃ vā cittaṃ anuttaraṃ
cattanti  pajānāti  samāhitaṃ  vā  cittaṃ samāhitaṃ cittanti pajānāti
asamāhitaṃ  vā  cittaṃ  asamāhitaṃ  cittanti  pajānāti  vimuttaṃ  vā
cittaṃ  vimuttaṃ  cittanti  pajānāti  avimuttaṃ  vā  cittaṃ  avimuttaṃ
cattanti pajānāti.
   {333.1} Seyyathāpi māṇava itthī vā puriso vā daharo yuvā
maṇḍanajātiko  ādāse  vā  parisuddhe  pariyodāte  acche  vā
udakapatte   sakamukhanimittaṃ   paccavekkhamāno   sakaṇikaṃ   vā
Sakaṇikanti  pajāneyya  akaṇikaṃ  vā  akaṇikanti  pajāneyya evameva
kho  māṇava  bhikkhu  .pe.  yaṃpi  māṇava  bhikkhu  evaṃ  samāhite
citte  .pe.  āneñjappatte  cetopariyañāṇāya  cittaṃ  abhinīharati
abhininnāmeti  . so parasattānaṃ parapuggalānaṃ cetasā ceto paricca
jānāti  sarāgaṃ vā cittaṃ sarāgaṃ cittanti pajānāti .pe. avimuttaṃ
vā cittaṃ avimuttaṃ cittanti pajānāti. Idampissa hoti paññāya.
   [334]  So  evaṃ  samāhite citte .pe. āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  .  so
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekaṃpi  jātiṃ dvepi
jātiyo  tissopi  jātiyo  catassopi jātiyo pañcapi jātiyo dasapi
jātiyo  vīsaṃpi  jātiyo tiṃsaṃpi jātiyo cattāḷīsaṃpi jātiyo paññāsaṃpi
jātiyo  jātisataṃpi  jātisahassaṃpi jātisatasahassaṃpi anekepi saṃvaṭṭakappe
anekepi vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe amutrāsiṃ evaṃnāmo
evaṃgotto   evaṃvaṇṇo   evamāhāro   evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto so tato cuto amutra udapādiṃ tatrāpāsiṃ evaṃnāmo
evaṃgotto   evaṃvaṇṇo   evamāhāro   evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto  so  tato  cuto  idhūpapannoti  . iti sākāraṃ
sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.
   {334.1}  Seyyathāpi  māṇava  puriso  sakamhāpi  gāmā
aññaṃ   gāmaṃ   gaccheyya   tamhāpi  gāmā  aññaṃpi  gāmaṃ
gaccheyya  so  tamhā  gāmā  sakaṃyeva  gāmaṃ  paccāgaccheyya
Tassa  evamassa  ahaṃ  kho  sakamhā gāmā amuṃ gāmaṃ agacchiṃ 1-
tatthāpi  evaṃ  2-  aṭṭhāsiṃ  evaṃ  nisīdiṃ  evaṃ  abhāsiṃ  evaṃ
tuṇhī  ahosiṃ  so  tamhā  gāmā  amuṃ  gāmaṃ  agacchiṃ  tatrāpi
evaṃ  aṭṭhāsiṃ  evaṃ  nisīdiṃ  evaṃ  abhāsiṃ  evaṃ  tuṇhī  ahosiṃ
somhi  tamhā  gāmā  sakaṃyeva  gāmaṃ  paccāgatoti evameva kho
māṇava bhikkhu .pe. yaṃpi māṇava bhikkhu evaṃ samāhite citte .pe.
Āneñjappatte   pubbenivāsānussatiñāṇāya   cittaṃ   abhinīharati
abhininnāmeti  so  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ
ekaṃpi jātiṃ dvepi jātiyo .pe. iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarati. Idaṃpissa hoti paññāya.
   [335]  So  evaṃ  samāhite citte .pe. āneñjappatte
sattānaṃ  cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  .  so
dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte passati cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage satte pajānāti ime vata bhonto sattā kāyaduccaritena
samannāgatā  vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā
ariyānaṃ   upavādakā   micchādiṭṭhikā   micchādiṭṭhikammasamādānā
te  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ
upapannā  ime  vā  pana  bhonto  sattā  kāyasucaritena
@Footnote: 1 agañchinti vā pāṭho. 2 Sī. tatra evaṃ.
Samannāgatā  vacīsucaritena  samannāgatā  manosucaritena  samannāgatā
ariyānaṃ  anupavādakā  sammādiṭṭhikā  sammādiṭṭhikammasamādānā  te
kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannāti iti dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage satte pajānāti.
   {335.1}  Seyyathāpi māṇava majjhe siṃghāṭake pāsādo tattha
cakkhumā puriso ṭhito passeyya manusse gehaṃ pavisantepi nikkhamantepi
rathiyāya  vithiṃ sañcarantepi majjhe siṃghāṭake nisinnepi tassa evamassa
ete manussā gehaṃ pavisanti ete nikkhamanti ete rathiyāyapi vithiṃ
sañcaranti  ete  majjhe  siṃghāṭake nisinnāti evameva kho māṇava
bhikkhu  .pe.  yaṃpi  māṇava  bhikkhu  evaṃ  samāhite citte .pe.
Āneñjappatte   sattānaṃ   cutūpapātañāṇāya   cittaṃ  abhinīharati
abhininnāmeti  .  so dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena
satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe
dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte  pajānāti .
Idampissa hoti paññāya.
   [336] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte āsavānaṃ
khayañāṇāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  .  so  idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
Dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti .
Tassa evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi cittaṃ vimuccati bhavāsavāpi
cittaṃ vimuccati avijjāsavāpi cittaṃ vimuccati . vimuttasmiṃ vimuttamiti
ñāṇaṃ  hoti  .  khīṇā  jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ
itthattāyāti pajānāti.
   {336.1}  Seyyathāpi  māṇava  pabbatasaṃkhepaudakarahado  accho
vippasanno  anāvilo  tattha  cakkhumā  puriso tīre ṭhito passeyya
sippikasambukaṃpi  sakkharakaṭhalaṃpi  macchagumbaṃpi  carantaṃpi  tiṭṭhantaṃpi  tassa
evamassa  ayaṃ  kho udakarahado accho vippasanno anāvilo tatrime
sippikasambukāpi  sakkharakaṭhalāpi  macchagumbāpi  carantāpi tiṭṭhantāpi 1-
evameva kho māṇava bhikkhu .pe. yaṃpi māṇava bhikkhu evaṃ samāhite
citte  .pe.  āneñjappatte āsavānaṃ khayañāṇāya cittaṃ abhinīharati
abhininnāmeti  .  so  idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti .pe. ayaṃ
āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti tassa evaṃ jānato
evaṃ  passato  kāmāsavāpi cittaṃ vimuccati bhavāsavāpi cittaṃ vimuccati
avijjāsavāpi  cittaṃ  vimuccati . vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti .
Khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
@Footnote: 1 Sī. carantipi tiṭṭhantipi.
Pajānāti. Idampissa hoti paññāya.
   [337]  Ayaṃ kho so māṇava ariyo paññākkhandho yassa so
bhagavā  vaṇṇavādī  ahosi ettha ca imaṃ janataṃ samādapesi nivesesi
patiṭṭhāpesi natthi cevettha uttariṃ karaṇīyanti . acchariyaṃ bho ānanda
abbhūtaṃ  bho  ānanda  sovāyaṃ  bho  ānanda ariyo paññākkhandho
paripuṇṇo  no  aparipuṇṇo  evaṃ  paripuṇṇañcāhaṃ  bho  ānanda
ariyaṃ  paññākkhandhaṃ  ito  bahiddhā  aññesu  samaṇabrāhmaṇesu  na
samanupassāmi  natthi  no  kiñci  uttariṃ karaṇīyanti . abhikkantaṃ bho
ānanda  abhikkantaṃ  bho  ānanda seyyathāpi bho ānanda nikkujjitaṃ
vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ
ācikkheyya  andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto rūpāni
dakkhantīti  evameva  kho  bhotā ānandena anekapariyāyena dhammo
pakāsito  esāhaṃ  bho  ānanda  bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi
dhammañca  bhikkhusaṃghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ ānanda dhāretu ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
          Subhasuttaṃ dasamaṃ niṭṭhitaṃ.
           ----------



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 250-272. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=9&item=314&items=24              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=9&item=314&items=24&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=9&item=314&items=24              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=9&item=314&items=24              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=314              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=8332              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=8332              Contents of The Tipitaka Volume 9 http://84000.org/tipitaka/read/?index_9

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :