ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [11]  Evamme  sutaṃ ekaṃ samayaṃ āyasmā mahākaccāno 1-
avantīsu viharati kuraraghare 2- papāte 3- pabbate. Atha kho haliddikāni 4-
gahapati   yenāyasmā  mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  haliddikāni  gahapati āyasmantaṃ mahākaccānaṃ etadavoca
vuttamidaṃ bhante bhagavā aṭṭhakavaggiye māgaṇḍiyapañhe
        okaṃ pahāya aniketasārī
        gāme akubbaṃ muni santhavāni
        kāmehi ritto apurakkharāno
        kathaṃ na viggayha janena kayirāti.
  Imassa  nu  kho  bhante  bhagavā  saṅkhittena  bhāsitassa  kathaṃ
vitthārena attho daṭṭhabboti.
   [12]   Rūpadhātu   kho   gahapati   viññāṇassa   oko
rūpadhāturāgavinibandhañca  pana viññāṇaṃ okasārīti vuccati . vedanādhātu
kho   gahapati   viññāṇassa   oko   vedanādhāturāgavinibandhañca
pana  viññāṇaṃ  okasārīti  vuccati  .  saññādhātu  kho  gahapati
viññāṇassa   oko   saññādhāturāgavinibandhañca   pana   viññāṇaṃ
okasārīti  vuccati  .  saṅkhāradhātu  kho gahapati viññāṇassa oko
saṅkhāradhāturāgavinibandhañca  pana  viññāṇaṃ  okasārīti  vuccati .
@Footnote: 1 Po. mahākaccāyano . 2 Po. kuppaghare . 3 Po. Ma. pavatte . 4 Sī. Ma.
@hāliddikāni.
Evaṃ kho gahapati okasārī hoti.
   [13] Kathañca gahapati anokasārī hoti . rūpadhātuyā kho gahapati
yo  chando  yo rāgo yā nandi yā taṇhā ye upāyupādānā
cetaso  adhiṭṭhānābhinivesānusayā  te tathāgatassa pahīnā ucchinnamūlā
tālāvatthukatā  1-  anabhāvaṅkatā 2- āyatiṃ anuppādadhammā tasmā
tathāgato  anokasārīti  vuccati  .  vedanādhātuyā  kho gahapati .
Saññādhātuyā  kho  gahapati  .  saṅkhāradhātuyā  kho  gahapati .
Viññāṇadhātuyā  kho  gahapati yo chando yo rāgo yā nandi yā
taṇhā  ye  upāyupādānā  cetaso  adhiṭṭhānābhinivesānusayā  te
tathāgatassa   pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅkatā
āyatiṃ  anuppādadhammā  tasmā  tathāgato  anokasārīti  vuccati .
Evaṃ kho gahapati anokasārī hoti.
   [14]  Kathañca  gahapati  niketasārī  hoti  . rūpanimittaniketa-
visāravinibandhā  kho  gahapati  niketasārīti  vuccati  .  saddanimitta
.pe.  gandhanimitta  ...  rasanimitta  ...  phoṭṭhabbanimitta  ...
Dhammanimittaniketavisāravinibandhā    kho    gahapati   niketasārīti
vuccati. Evaṃ kho gahapati niketasārī hoti.
   [15]  Kathañca  gahapati  aniketasārī  hoti . rūpanimittaniketa-
visāravinibandhā    kho    gahapati    tathāgatassa   pahīnā
ucchinnamūlā    tālāvatthukatā    anabhāvaṅkatā    āyatiṃ
anuppādadhammā     tasmā     tathāgato    aniketasārīti
@Footnote: 1 Po. vatthugatā .  2 Yu. anabhāvakatā.
Vuccati  .  saddanimitta  .pe.  gandhanimitta  ...  rasanimitta ...
Phoṭṭhabbanimitta    ...   dhammanimittaniketavisāravinibandhā   kho
gahapati   tathāgatassa   pahīnā   ucchinnamūlā   tālāvatthukatā
anabhāvaṅkatā   āyatiṃ   anuppādadhammā   tasmā   tathāgato
aniketasārīti vuccati. Evaṃ kho gahapati aniketasārī hoti.
   [16]  Kathañca gahapati gāme santhavajāto hoti . idha gahapati
ekacco  gihīhi  saṃsaṭṭho  viharati  sahanandī sahasokī sukhitesu sukhito
dukkhitesu  dukkhito  uppannesu  kiccakaraṇīyesu  attanā  tesu yogaṃ
āpajjati. Evaṃ kho gahapati gāme santhavajāto hoti.
   [17] Kathañca gahapati gāme na santhavajāto hoti . Idha gahapati
bhikkhu  gihīhi  asaṃsaṭṭho  viharati na sahanandī na sahasokī na sukhitesu
sukhito  na  dukkhitesu  dukkhito uppannesu kiccakaraṇīyesu na attanā
tesu yogaṃ āpajjati. Evaṃ kho gahapati gāme na santhavajāto hoti.
   [18]  Kathañca gahapati kāmehi na ritto hoti . idha gahapati
ekacco  kāmesu  avītarāgo  1-  hoti  avītachando  avītapemo
avītapipāso  avītapariḷāho  avītataṇho  .  evaṃ  kho  gahapati
kāmehi na ritto hoti.
   [19] Kathañca gahapati kāmehi ritto hoti. Idha gahapati ekacco
kāmesu  vītarāgo  hoti vītachando vītapemo vītapipāso vītapariḷāho
@Footnote: 1 katthaci avigatarāgotyādipi pāṭho dissati.
Vītataṇho. Evaṃ kho gahapati kāmehi ritto hoti.
   [20]  Kathañca  gahapati  purakkharāno 1- hoti . idha gahapati
ekaccassa evaṃ hoti evaṃrūpo siyaṃ anāgatamaddhānaṃ evaṃvedano siyaṃ
anāgatamaddhānaṃ   evaṃsañño  siyaṃ  anāgatamaddhānaṃ  evaṃsaṅkhāro
siyaṃ  anāgatamaddhānaṃ  evaṃviññāṇo  siyaṃ  anāgatamaddhānanti .
Evaṃ kho gahapati purakkharāno hoti.
   [21]  Kathañca  gahapati  apurakkharāno  hoti  .  idha gahapati
ekaccassa na evaṃ hoti evaṃrūpo siyaṃ anāgatamaddhānaṃ evaṃvedano siyaṃ
anāgatamaddhānaṃ   evaṃsañño  siyaṃ  anāgatamaddhānaṃ  evaṃsaṅkhāro
siyaṃ  anāgatamaddhānaṃ  evaṃviññāṇo  siyaṃ  anāgatamaddhānanti .
Evaṃ kho gahapati apurakkharāno hoti.
   [22] Kathañca gahapati kathaṃ viggayha janena kattā hoti . idha
gahapati  ekacco  evarūpiṃ kathaṃ kattā hoti na tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ
ājānāsi  ahaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānāmi kiṃ tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ
ājānissasi   micchāpaṭipanno   tvamasi  ahamasmi  sammāpaṭipanno
pure  vacanīyaṃ  pacchā  avaca  pacchā  vacanīyaṃ pure avaca sahitamme
asahitante  adhiciṇṇante  viparāvattaṃ āropito te vādo cara 2-
vādappamokkhāya  niggahitosi  nibbedhehi  3- vā sace pahosīti .
Evaṃ kho gahapati kathaṃ viggayha janena kattā hoti.
@Footnote: 1 Po. purekkharāno . 2 Po. paravādappamokkhāya . 3 nibbeṭhehīti vā pāṭho.
   [23]  Kathañca gahapati kathaṃ na viggayha janena kattā hoti .
Idha  gahapati  bhikkhu  na  evarūpiṃ  kathaṃ  kattā hoti na tvaṃ imaṃ
dhammavinayaṃ  ājānāsi  ahaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ ājānāmi kiṃ tvaṃ imaṃ
dhammavinayaṃ   ājānissasi   micchāpaṭipanno   tvamasi   ahamasmi
sammāpaṭipanno  pure vacanīyaṃ pacchā avaca pacchā vacanīyaṃ pure avaca
sahitamme  asahitante  adhiciṇṇante  viparāvattaṃ  āropito  te
vādo  cara  vādappamokkhāya  niggahitosi  nibbedhehi  vā  sace
pahosīti. Evaṃ kho gahapati kathaṃ na viggayha janena kattā hoti.
   [24]  Iti  kho  gahapati  yantaṃ  vuttaṃ bhagavatā aṭṭhakavaggiye
māgaṇḍiyapañhe
        okaṃ pahāya aniketasārī
        gāme akubbaṃ muni santhavāni
        kāmehi ritto apurakkharāno
        kathaṃ na viggayha janena kayirāti.
  Imassa  kho  gahapati  bhagavatā  saṅkhittena  bhāsitassa  evaṃ
vitthārena attho daṭṭhabboti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 12-16. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=17&A=233              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=17&A=233              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=11&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=3              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=11              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6265              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6265              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com