ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [467]  28  Tayome  bhikkhave  puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  katame  tayo  gūthabhāṇī  pupphabhāṇī  madhubhāṇī . katamo ca
bhikkhave  puggalo  gūthabhāṇī  idha  bhikkhave  ekacco  puggalo
sabhāgato 1- vā parisagato 2- vā ñātimajjhagato vā pūgamajjhagato
vā  rājakulamajjhagato  vā  abhinīto  sakkhi  puṭṭho ehambho purisa
yaṃ  jānāsi taṃ vadehīti so ajānaṃ vā āha jānāmīti jānaṃ vā
āha  na  jānāmīti  apassaṃ  vā āha passāmīti passaṃ vā āha
na  passāmīti  iti  attahetu  vā  parahetu vā āmisakiñcikkhahetu
vā  sampajānamusābhāsitā  hoti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  puggalo
gūthabhāṇī.
   {467.1}  Katamo ca bhikkhave puggalo pupphabhāṇī idha bhikkhave
ekacco  puggalo  sabhāgato  vā parisagato vā ñātimajjhagato vā
pūgamajjhagato vā rājakulamajjhagato vā abhinīto sakkhi puṭṭho ehambho
purisa yaṃ jānāsi taṃ vadehīti so ajānaṃ vā āha na jānāmīti jānaṃ
vā āha jānāmīti apassaṃ vā āha na passāmīti passaṃ vā āha
passāmīti   iti  attahetu  vā  parahetu  vā  āmisakiñcikkhahetu
vā  na  sampajānamusābhāsitā  hoti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. sabhaggato . 2 Po. Ma. Yu. parisaggato.
Puggalo pupphabhāṇī.
   {467.2} Katamo ca bhikkhave puggalo madhubhāṇī idha bhikkhave ekacco
puggalo pharusaṃ vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato hoti yā sā vācā
neḷā kaṇṇasukhā pemaniyā hadayaṅgamā porī bahujanakantā bahujanamanāpā
tathārūpiṃ vācaṃ bhāsitā hoti ayaṃ vuccati bhikkhave puggalo madhubhāṇī. Ime
kho bhikkhave tayo puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 161-162. https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=20&A=3326              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=20&A=3326              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=467&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=72              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=467              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=2386              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=2386              Contents of The Tipitaka Volume 20 https://84000.org/tipitaka/read/?index_20 https://84000.org/tipitaka/english/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]