ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [207] 3 Ekaṃ samayaṃ bhagavā cālikāyaṃ viharati cālikapabbate.
Tena  kho pana samayena āyasmā meghiyo bhagavato upaṭṭhāko hoti
athakho  āyasmā  meghiyo  yena  bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  ekamantaṃ  ṭhito  kho
āyasmā  meghiyo  bhagavantaṃ  etadavoca  icchāmahaṃ bhante jantugāmaṃ
@Footnote: 1 Ma. bhikkhu bhikkhu. evamīdisesu ṭhānesupi.
Piṇḍāya pavisitunti. Yassadāni tvaṃ meghiya kālaṃ maññasīti.
   {207.1}  Athakho  āyasmā meghiyo pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya jantugāmaṃ piṇḍāya pāvisi jantugāme piṇḍāya caritvā
pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto yena kimikāḷāya nadiyā tīraṃ tenupasaṅkami
addasā kho āyasmā meghiyo kimikāḷāya nadiyā tīre jaṅghavihāraṃ 1-
anucaṅkamamāno  anuvicaramāno  ambavanaṃ  pāsādikaṃ  ramaṇīyaṃ disvānassa
etadahosi  pāsādikaṃ  vatidaṃ  ambavanaṃ  ramaṇīyaṃ alaṃ vatidaṃ kulaputtassa
padhānatthikassa  padhānāya  sace maṃ bhagavā anujāneyya āgaccheyyāhaṃ
imaṃ  ambavanaṃ  padhānāyāti  athakho  āyasmā meghiyo yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi
ekamantaṃ  nisinno kho āyasmā meghiyo bhagavantaṃ etadavoca idhāhaṃ
bhante  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya jantugāmaṃ piṇḍāya
pāvisiṃ  jantugāme  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto
yena  kimikāḷāya  nadiyā  tīraṃ tenupasaṅkamiṃ addasaṃ kho ahaṃ bhante
kimikāḷāya  nadiyā  tīre  jaṅghavihāraṃ  anucaṅkamamāno  anuvicaramāno
ambavanaṃ  pāsādikaṃ  ramaṇīyaṃ  disvāna  me  etadahosi  pāsādikaṃ
vatidaṃ  ambavanaṃ  ramaṇīyaṃ alaṃ vatidaṃ kulaputtassa padhānatthikassa padhānāya
sace maṃ bhagavā anujāneyya āgaccheyyāhaṃ imaṃ ambavanaṃ padhānāyāti
sace maṃ bhagavā anujāneyya gaccheyyāhaṃ taṃ ambavanaṃ padhānāyāti .
Evaṃ 2- vutte bhagavā āyasmantaṃ meghiyaṃ etadavoca 2- āgamehi tāva
@Footnote: 1 Ma. jaṅghāvihāraṃ. evamuparipi . 2-2 Ma. ime pāṭhā natthi.
Meghiya ekakamhi 1- tāva yāva aññopi koci bhikkhu dissatūti 2-.
   {207.2}  Dutiyampi kho āyasmā meghiyo bhagavantaṃ etadavoca
bhagavato  bhante  natthi  kiñci  uttarikaraṇīyaṃ  natthi  katassa paṭicayo
mayhaṃ kho pana bhante atthi uttarikaraṇīyaṃ atthi katassa paṭicayo sace
maṃ bhagavā anujāneyya gaccheyyāhaṃ taṃ ambavanaṃ padhānāyāti. Āgamehi
tāva meghiya ekakamhi tāva yāva aññopi koci bhikkhu dissatūti.
   {207.3} Tatiyampi kho āyasmā meghiyo bhagavantaṃ etadavoca bhagavato
bhante natthi kiñci uttarikaraṇīyaṃ natthi katassa paṭicayo mayhaṃ kho pana
bhante  atthi  uttarikaraṇīyaṃ  atthi  katassa paṭicayo sace maṃ bhagavā
anujāneyya gaccheyyāhaṃ taṃ ambavanaṃ padhānāyāti. Padhānanti kho meghiya
vadamānaṃ kinti vadeyyāma yassadāni tvaṃ meghiya kālaṃ maññasīti.
   {207.4}  Athakho  āyasmā  meghiyo  uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā yena taṃ ambavanaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
taṃ ambavanaṃ ajjhogāhetvā aññatarasmiṃ rukkhamūle divāvihāraṃ nisīdi .
Athakho  āyasmato  meghiyassa  tasmiṃ ambavane viharantassa yebhuyyena
tayo  pāpakā  akusalā  vitakkā samudācaranti seyyathīdaṃ kāmavitakko
byāpādavitakko vihiṃsāvitakko . athakho āyasmato meghiyassa etadahosi
acchariyaṃ  vata  bho abbhutaṃ vata bho saddhāya ca vatamhā agārasmā
anagāriyaṃ pabbajitā atha ca panimehi tīhi pāpakehi akusalehi vitakkehi
anvāsattā kāmavitakkena byāpādavitakkena vihiṃsāvitakkenāti.
@Footnote: 1 Sī. Yu. ekakamhā .  2 Ma. āgacchatīti. evamuparipi.
   {207.5}  Athakho āyasmā meghiyo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno
kho  āyasmā  meghiyo bhagavantaṃ etadavoca idha mayhaṃ bhante tasmiṃ
ambavane  viharantassa  yebhuyyena  tayo  pāpakā  akusalā vitakkā
samudācaranti  seyyathīdaṃ  kāmavitakko  byāpādavitakko  vihiṃsāvitakko
tassa mayhaṃ bhante etadahosi acchariyaṃ vata bho abbhutaṃ vata bho saddhāya
vatamhā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitā atha ca panimehi tīhi pāpakehi
akusalehi  vitakkehi  anvāsattā  kāmavitakkena  byāpādavitakkena
vihiṃsāvitakkenāti  .  aparipakkāya  meghiya  cetovimuttiyā  pañca
dhammā paripākāya saṃvattanti katame pañca
   {207.6} idha meghiya bhikkhu kalyāṇamitto hoti kalyāṇasahāyo
kalyāṇasampavaṅko aparipakkāya meghiya cetovimuttiyā ayaṃ paṭhamo dhammo
paripākāya saṃvattati.
   {207.7} Puna caparaṃ meghiya bhikkhu sīlavā hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto
viharati  ācāragocarasampanno aṇumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya
sikkhati  sikkhāpadesu  aparipakkāya  meghiya cetovimuttiyā ayaṃ dutiyo
dhammo paripākāya saṃvattati.
   {207.8}  Puna  caparaṃ meghiya bhikkhu yāyaṃ kathā abhisallekhikā
cetovivaraṇasappāyā  seyyathīdaṃ  appicchakathā  santuṭṭhikathā pavivekakathā
Asaṃsaggakathā  viriyārambhakathā sīlakathā samādhikathā paññākathā vimuttikathā
vimuttiṇāṇadassanakathā  evarūpiyā  kathāya  nikāmalābhī hoti akicchalābhī
akasiralābhī  aparipakkāya  meghiya  cetovimuttiyā  ayaṃ tatiyo dhammo
paripākāya saṃvattati.
   {207.9} Puna caparaṃ meghiya bhikkhu āraddhaviriyo viharati akusalānaṃ dhammānaṃ
pahānāya  kusalānaṃ  dhammānaṃ  upasampadāya  thāmavā  daḷhaparakkamo
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu aparipakkāya meghiya cetovimuttiyā ayaṃ
catuttho dhammo paripākāya saṃvattati.
   {207.10} Puna caparaṃ meghiya bhikkhu paññavā hoti udayatthagāminiyā
paññāya  samannāgato  ariyāya  nibbedhikāya  sammādukkhakkhayagāminiyā
aparipakkāya  meghiya  cetovimuttiyā  ayaṃ pañcamo dhammo paripākāya
saṃvattati.
   {207.11}  Kalyāṇamittassetaṃ  meghiya  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ
kalyāṇasahāyassa   kalyāṇasampavaṅkassa   sīlavā  bhavissati  .pe.
Samādāya   sikkhissati   sikkhāpadesu   kalyāṇamittassetaṃ  meghiya
bhikkhuno    pāṭikaṅkhaṃ    kalyāṇasahāyassa   kalyāṇasampavaṅkassa
yāyaṃ   kathā   abhisallekhikā   cetovivaraṇasappāyā   seyyathīdaṃ
appicchakathā   .pe.   vimuttiñāṇadassanakathā  evarūpiyā  kathāya
nikāmalābhī   bhavissati  akicchalābhī  akasiralābhī  kalyāṇamittassetaṃ
meghiya  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  kalyāṇasahāyassa  kalyāṇasampavaṅkassa
āraddhaviriyo  viharissati  .pe.  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu
Kalyāṇamittassetaṃ   meghiya  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  kalyāṇasahāyassa
kalyāṇasampavaṅkassa  paññavā  bhavissati  .pe.  sammādukkhayagāminiyā
tena  ca  pana  meghiya  bhikkhunā  imesu pañcasu dhammesu patiṭṭhāya
cattāro  dhammā  uttariṃ  bhāvetabbā  asubhā bhāvetabbā rāgassa
pahānāya  mettā  bhāvetabbā byāpādassa pahānāya ānāpānassati
bhāvetabbā    vitakkūpacchedāya    aniccasaññā   bhāvetabbā
asmimānasamugghātāya    aniccasaññino    meghiya   anattasaññā
saṇṭhāti   anattasaññī   assamimānasamugghātaṃ   pāpuṇāti  diṭṭheva
dhamme nibbānanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 366-371. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=23&A=7761              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=23&A=7761              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=207&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=166              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=207              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6445              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6445              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com