͹ͺ
мվҤѹط
           ͧ
Թ»Ԯ صѹԮ ԸԮ 鹾ûԮ Ҵ ˹ѧ͸
     Ѻ   ѡ   ѡѹ 
ҹǢáҹǢͷʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹǢͶѴҹǢش
ûԮ ԸԮ ѧջó
       [] ٻػҷҷػҷԹ 䩹?
       ѡµ µ ԵԹ Թ ԵԹ ٻ
 ٻµ ѹµ µ ҡʸҵ ٻػ ٻѹ ԧ-
* 觢 ٻ駹¡ ٻػҷҷػҷԹ.
       ٻػҷҷ͹ػҷԹ 䩹?
       ѷµ ԭѵ Ǩԭѵ ٻص ٻطص ٻѭ ٻõ
ٻ͹Ԩ ٻ  ٻµ ѹµ µ ҡʸҵ
ٻػ ٻѹ ԧ 觢 ٻ¡ ٻػҷҷ
͹ػҷԹ.
       ٻ͹ػҷҷػҷԹ 䩹?
       ⼯Ѿµ ⻸ҵ 觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷҷ
ػҷԹ.
       ٻ͹ػҷҷ͹ػҷԹ 䩹?
       ⼯Ѿµ ⻸ҵ 觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷҷ
͹ػҷԹ.
       [] ٻػҷҷػҷԹػҷҹ 䩹?
       ѡµ µ ԵԹ Թ ԵԹ ٻ
 ٻµ ѹµ µ ҡʸҵ ٻػ ٻѹ ԧ-
* 觢 ٻ駹¡ ٻػҷҷػҷԹػҷҹ.
       ٻػҷҷ͹ػҷԹػҷҹ 䩹?
       ѷµ ԭѵ Ǩԭѵ ٻص ٻطص ٻѭ ٻõ
ٻ͹Ԩ ٻ  ٻµ ѹµ µ ҡʸҵ
ٻػ ٻѹ ԧ 觢 ٻ駹¡ ٻػҷҷ
͹ػҷԹػҷҹ.
       ٻ͹ػҷҷػҷԹػҷҹ 䩹?
       ⼯Ѿµ ⻸ҵ 觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷҷ
͹ػҷԹػҷҹ.
       ٻ͹ػҷҷ͹ػҷԹػҷҹ 䩹?
       ⼯Ѿµ ⻸ҵ 觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷҷ
͹ػҷԹػҷҹ.
       [] ٻػҷҷѻԦ 䩹?
       ѡµ µ ٻ駹¡ ٻػҷҷѻԦ.
       ٻػҷҷѻԦ 䩹?
       ԵԹ ԧ ٻ駹¡ ٻػҷҷѻԦ.
       ٻ͹ػҷҷѻԦ 䩹?
       ⼯Ѿµ ٻ駹¡ ٻ͹ػҷҷѻԦ.
       ٻ͹ػҷҷѻԦ 䩹?
       ⻸ҵ ٻ駹¡ ٻ͹ػҷҷѻԦ.
       [] ٻػҷҷҺ 䩹?
       ѡµ µ ٻ駹¡ ٻػҷҷҺ.
       ٻػҷҷ´ 䩹?
       ԵԹ ԧ ٻ駹¡ ٻػҷҷ´.
       ٻ͹ػҷҷҺ 䩹?
       ⼯Ѿµ ٻ駹¡ ٻ͹ػҷҷҺ.
       ٻ͹ػҷҷ´ 䩹?
       ⻸ҵ ٻ駹¡ ٻ͹ػҷҷ´.
       [] ٻػҷҷ 䩹?
       ԵԹ ԧ ٻ駹¡ ٻػҷҷ.
       ٻػҷҷ 䩹?
       ѡµ µ ٻ駹¡ ٻػҷҷ.
       ٻ͹ػҷҷ 䩹?
       ⻸ҵ ٻ駹¡ ٻ͹ػҷҷ.
       ٻ͹ػҷҷ 䩹?
       ⼯Ѿµ ٻ駹¡ ٻ͹ػҷҷ.
       [] ٻػҷԹзʹԷʹ 䩹?
       ٻµ 觢 ٻ駹¡ ٻػҷԹзʹԷʹ.
       ٻػҷԹз͹Էʹ 䩹?
       ѡµ µ ԵԹ Թ ԵԹ ٻ
 ѹµ µ ⼯Ѿµ ҡʸҵ ⻸ҵ ٻػ
ٻѹ ԧ 觢 ٻ駹¡ ٻػҷԹз͹Էʹ
       ٻ͹ػҷԹзʹԷʹ 䩹?
       ٻµ 觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷԹзʹԷʹ.
       ٻ͹ػҷԹз͹Էʹ 䩹?
       ѷµ ԭѵ Ǩԭѵ ٻص ٻطص ٻѭ ٻõ
ٻ͹Ԩ ٻ  ѹµ µ ⼯Ѿµ
ҡʸҵ ⻸ҵ ٻػ ٻѹ ԧ 觢 ٻ駹
¡ ٻ͹ػҷԹз͹Էʹ.
       [] ٻػҷԹзѻԦ 䩹?
       ѡµ µ ٻ  ٻµ ѹµ
µ ⼯Ѿµ 觢 ٻ駹¡ ٻػҷԹзѻԦ.
       ٻػҷԹзѻԦ 䩹?
       ԵԹ Թ ԵԹ ٻ  ҡʸҵ
⻸ҵ ٻػ ٻѹ ԧ 觢 ٻ駹¡ ٻ
ػҷԹзѻԦ.
       ٻ͹ػҷԹзѻԦ 䩹?
       ѷµ ٻ  ٻµ ѹµ µ
⼯Ѿµ 觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷԹзѻԦ.
       ٻ͹ػҷԹзѻԦ 䩹?
       ԭѵ Ǩԭѵ ٻص ٻطص ٻѭ ٻõ ٻ͹Ԩ
  ҡʸҵ ⻸ҵ ٻػ ٻѹ ԧ
觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷԹзѻԦ.
       [] ٻػҷԹзٵ 䩹?
       ⼯Ѿµ ⻸ҵ 觢 ٻ駹¡ ٻػҷԹз
ٵ.
       ٻػҷԹзٵ 䩹?
       ѡµ µ ԵԹ Թ ԵԹ ٻ
 ٻµ ѹµ µ ҡʸҵ ٻػ ٻѹ ԧ
觢 ٻ駹¡ ٻػҷԹзٵ.
       ٻ͹ػҷԹзٵ 䩹?
       ⼯Ѿµ ⻸ҵ 觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷԹ
ٵ.
       ٻ͹ػҷԹзٵ 䩹?
       ѷµ ԭѵ Ǩԭѵ ٻص ٻطص ٻѭ ٻõ
ٻ͹Ԩ ٻ  ٻµ ѹµ µ ҡʸҵ
ٻػ ٻѹ ԧ 觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷԹ
ٵ.
       [] ٻػҷԹзҺ 䩹?
       ѡµ µ ٻ  ٻµ ѹµ
µ ⼯Ѿµ 觢 ٻ駹¡ ٻػҷԹзҺ.
       ٻػҷԹз´ 䩹?
       ԵԹ Թ ԵԹ ٻ ҡʸҵ ⻸ҵ
ٻػ ٻѹ ԧ 觢 ٻ駹¡ ٻػҷԹ
´.
       ٻ͹ػҷԹзҺ 䩹?
       ѷµ ٻ  ٻµ ѹµ µ
⼯Ѿµ 觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷԹзҺ.
       ٻ͹ػҷԹз´ 䩹?
       ԭѵ Ǩԭѵ ٻص ٻطص ٻѭ ٻõ ٻ͹Ԩ
ٻ  ҡʸҵ ⻸ҵ ٻػ ٻѹ ԧ
觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷԹз´.
       [] ٻػҷԹз 䩹?
       ԵԹ Թ ԵԹ ٻ  ҡʸҵ
⻸ҵ ٻػ ٻѹ ԧ 觢 ٻ駹¡ ٻ
ػҷԹз.
       ٻػҷԹз 䩹?
       ѡµ µ ٻ  ٻµ ѹµ
µ ⼯Ѿµ 觢 ٻ駹¡ ٻػҷԹз.
       ٻ͹ػҷҷԹз 䩹?
       ԭѵ Ǩԭѵ ٻص ٻطص ٻѭ ٻõ ٻ͹Ԩ
ٻ  ҡʸҵ ⻸ҵ ٻػ ٻѹ ԧ
觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷԹз.
       ٻ͹ػҷԹз 䩹?
       ѷµ ٻ  ٻµ ѹµ µ
⼯Ѿµ 觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷԹз.
       [] ٻػҷԹػҷҹзʹԷʹ 䩹?
       ٻµ 觢 ٻ駹¡ ٻػҷԹػҷҹ ʹԷʹ.
       ٻػҷԹػҷҹз͹Էʹ 䩹?
       ѡµ µ ԵԹ Թ ԵԹ ٻ
 ѹµ µ ⼯Ѿµ ҡʸҵ ⻸ҵ ٻػ
ٻѹ ԧ 觢 ٻ駹¡ ٻػҷԹػҷҹз
͹Էʹ.
       ٻ͹ػҷԹػҷҹзʹԷʹ 䩹?
       ٻµ 觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷԹػҷҹз
ʹԷʹ.
       ٻ͹ػҷԹػҷҹз͹Էʹ 䩹?
       ѷµ ԭѵ Ǩԭѵ ٻص ٻطص ٻѭ ٻõ
ٻ͹Ԩ ٻ  ѹµ µ ⼯Ѿµ ҡʸҵ
⻸ҵ ٻػ ٻѹ ԧ 觢 ٻ駹¡ ٻ
͹ػҷԹػҷҹз͹Էʹ.
       [] ٻػҷԹػҷҹзѻԦ 䩹?
       ѡµ µ ٻ  ٻµ ѹµ
µ ⼯Ѿµ 觢 ٻ駹¡ ٻػҷԹػҷҹз
ѻԦ.
       ٻػҷԹػҷҹзѻԦ 䩹?
       ԵԹ Թ ԵԹ ٻ  ҡʸҵ
⻸ҵ ٻػ ٻѹ ԧ 觢 ٻ駹¡ ٻ
ػҷԹػҷҹзѻԦ.
       ٻ͹ػҷԹػҷҹзѻԦ 䩹?
       ѷµ ٻ  ٻµ ѹµ µ
⼯Ѿµ 觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷԹػҷҹзѻԦ.
       ٻ͹ػҷԹػҷҹзѻԦ 䩹?
       ԭѵ Ǩԭѵ ٻص ٻطص ٻѭ ٻõ ٻ͹Ԩ
ٻ  ҡʸҵ ⻸ҵ ٻػ ٻѹ ԧ
觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷԹػҷҹзѻԦ.
       [] ٻػҷԹػҷҹзٵ 䩹?
       ⼯Ѿµ ⻸ҵ 觢 ٻ駹¡ ٻػҷԹػҷҹ
ٵ.
       ٻػҷԹػҷҹзٵ 䩹?
       ѡµ µ ԵԹ Թ ԵԹ ٻ
 ٻµ ѹµ µ ҡʸҵ ٻػ ٻѹ
ԧ 觢 ٻ駹¡ ٻػҷԹػҷҹзٵ.
       ٻ͹ػҷԹػҷҹзٵ 䩹?
       ⼯Ѿµ ⻸ҵ 觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷԹ-
*ҷҹзٵ.
       ٻ͹ػҷԹػҷҹзٵ 䩹?
       ѷµ ԭѵ Ǩԭѵ ٻص ٻطص ٻѭ ٻõ
ٻ  ٻµ ѹµ µ ҡʸҵ ٻػ
ٻѹ ԧ 觢 ٻ駹 ¡ ٻ͹ػҷԹػҷҹ
ٵ.
       [] ٻػҷԹػҷҹзҺ 䩹?
       ѡµ µ ٻ  ٻµ ѹµ
µ ⼯Ѿµ 觢 ٻ駹¡ ٻػҷԹػҷҹзҺ.
       ٻػҷԹػҷҹз´ 䩹?
       ԵԹ Թ ԵԹ ٻ  ҡʸҵ
⻸ҵ ٻػ ٻѹ ԧ 觢 ٻ駹¡ ٻ
ػҷԹػҷҹз´.
       ٻ͹ػҷԹػҷҹзҺ 䩹?
       ѷµ ٻ  ٻµ ѹµ µ
⼯Ѿµ 觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷԹػҷҹзҺ.
       ٻ͹ػҷԹػҷҹз´ 䩹?
       ԭѵ Ǩԭѵ ٻص ٻطص ٻѭ ٻõ ٻ͹Ԩ
ٻ  ҡʸҵ ⻸ҵ ٻػ ٻѹ ԧ
觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷԹػҷҹз´.
       [] ٻػҷԹػҷҹз 䩹?
       ԵԹ Թ ԵԹ ٻ  ҡʸҵ
⻸ҵ ٻػ ٻѹ ԧ 觢 ٻ駹¡ ٻ
ػҷԹػҷҹз.
       ٻػҷԹػҷҹз 䩹?
       ѡµ µ ٻ  ٻµ ѹµ
µ ⼯Ѿµ 觢 ٻ駹¡ ٻػҷԹػҷҹз.
       ٻ͹ػҷԹػҷҹз 䩹?
       ԭѵ Ǩԭѵ ٻص ٻطص ٻѭ ٻõ ٻ͹Ԩ
ٻ  ҡʸҵ ⻸ҵ ٻػ ٻѹ ԧ
觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷԹػҷҹз.
       ٻ͹ػҷԹػҷҹз 䩹?
       ѷµ ٻ  ٻµ ѹµ µ
⼯Ѿµ 觢 ٻ駹¡ ٻ͹ػҷԹػҷҹз.
       [] ٻѻԦзԹ 䩹?
       ѡع Թ ٻ駹¡ ٻѻԦзԹ.
       ٻѻԦзԹ 䩹?
       ٻµ ⼯Ѿµ ٻ駹¡ ٻѻԦзԹ.
       ٻѻԦзԹ 䩹?
       ԵԹ Թ ԵԹ ٻ駹¡ ٻѻԦзԹ.
       ٻѻԦзԹ 䩹?
       ԭѵ ԧ ٻ駹¡ ٻѻԦзԹ.
       [] ٻѻԦзٵ 䩹?
       ⼯Ѿµ ٻ駹¡ ٻѻԦзٵ.
       ٻѻԦзٵ 䩹?
       ѡµ µ ٻ駹¡ ٻѻԦзٵ.
       ٻѻԦзٵ 䩹?
       ⻸ҵ ٻ駹¡ ٻѻԦзٵ.
       ٻѻԦзٵ 䩹?
       ԵԹ ԧ ٻ駹¡ ٻѻԦзٵ.
       [] ٻԹҺ 䩹?
       ѡع Թ ٻ駹¡ ٻԹҺ.
       ٻԹ´ 䩹?
       ԵԹ Թ ԵԹ ٻ駹¡ ٻԹ´.
       ٻԹҺ 䩹?
       ٻµ ⼯Ѿµ ٻ駹¡ ٻԹҺ.
       ٻԹ´ 䩹?
       ԭѵ ԧ ٻ駹¡ ٻԹ´.
       [] ٻԹ 䩹?
       ԵԹ Թ ԵԹ ٻ駹¡ ٻԹ.
       ٻԹ 䩹?
       ѡع Թ ٻ駹¡ ٻԹ.
       ٻԹ 䩹?
       ԭѵ ԧ ٻ駹¡ ٻԹ.
       ٻԹ 䩹?
       ٻµ ⼯Ѿµ ٻ駹¡ ٻԹ.
       [] ٻٵҺ 䩹?
       ⼯Ѿµ ٻ駹¡ ٻٵҺ.
       ٻٵ´ 䩹?
       ⻸ҵ ٻ駹¡ ٻٵ´.
       ٻٵҺ 䩹?
       ѡµ µ ٻ駹¡ ٻٵҺ.
       ٻٵ´ 䩹?
       ԵԹ ԧ ٻ駹¡ ٻٵ´.
       [] ٻٵ 䩹?
       ⻸ҵ ٻ駹¡ ٻٵ.
       ٻٵ 䩹?
       ⼯Ѿµ ٻ駹¡ ٻٵ.
       ٻٵ 䩹?
       ԵԹ ԧ ٻ駹¡ ٻٵ.
       ٻٵ 䩹?
       ѡµ µ ٻ駹¡ ٻٵ.
       [] ٻ ٻµ
       ٻѧ ѷµ
       ٻ ѹµ µ ⼯Ѿµ
       ٻ ٻ.
ʧٻǴ ҧ.
ءԷ
-----------------------------------------------------
ѭԷ
[] ٻ¡ ոҵ 䩹? ҵԷ ҵԷдҧ з ¹͡ ػҷԹ͹ػҷԹС ѹ ٻ駹¡ ոҵ. ٻ¡ ⻸ҵ 䩹? ԺҺ ҵԷԺҺ ˹ ҵԷ˹ ҵͧ Сٻ ¹͡ ػҷԹ͹ػҷԹС ѹ ٻ駹¡ ⻸ҵ ٻ¡ ⪸ҵ 䩹? ͹ ҵԷ͹ ҵԷ ͺ ҵԷͺ ¹͡ ػҷԹ͹ػҷԹС ѹ ٻ駹¡ ⪸ҵ. ٻ¡ ¸ҵ 䩹? Ѵ ҵԷѴ ҵͧӨعٻ ¹͡ ػҷԹ͹ػҷԹС ѹ ٻ駹¡ ¸ҵ. ٻ ػҷ 䩹? ѡµ ԧ ٻ駹¡ ٻػҷ.
ʧٻǴ ҧ
ѭԷ
-----------------------------------------------------
ѡԷ
[] ٻѹѡԭҳ֧ ٻµ ٻѹʵԭҳ֧ ѷµ ٻѹҹԭҳ֧ ѹµ ٻѹԭҳ֧ µ ٻѹԭҳ֧ ⼯Ѿµ ٻѹԭҳ֧ ٻ
ʧٻǴ ҧ.
ѡԷ
-----------------------------------------------------
ѵԷ
[] ٻѹѡԭҳ֧ ٻµ ٻѹʵԭҳ֧ ѷµ ٻѹҹԭҳ֧ ѹµ ٻѹԭҳ֧ µ ٻѹԭҳ֧ ⼯Ѿµ ٻѹ⹸ҵؾ֧ ٻµ ѷµ ѹµ µ ⼯Ѿ- *µ ٻѹԭҳҵؾ֧ ٻ
ʧٻǴ ҧ.
ѵԷ
-----------------------------------------------------
ѯԷ
[] ٻѹѡԭҳ֧ ٻµ ٻѹʵԭҳ֧ ѷµ ٻѹҹԭҳ֧ ѹµ ٻѹԭҳ֧ µ ٻѹԭҳ֧آ ⼯Ѿ ѹ繷ͺ ٻѹԭҳ֧繷ء ⼯Ѿ ѹ繷ͺ ٻѹ⹸ҵؾ֧ ٻµ ѷµ ѹµ µ ⼯Ѿµ ٻѹԭҳҵؾ֧ ٻ
ʧٻǴ ҧ.
ѯԷ
-----------------------------------------------------
ǡԷ
[] ٻ¡ ѡع 䩹? ѡ 繻ҷٻ ٵٻ ¡ ѡغҧ ҹҧҧ ٻ駹¡ ѡع. ٻ¡ ʵԹ ¡ ҹԹ ¡ Թ ¡ Թ ¡ ԵԹ ¡ Թ ¡ ԵԹ 䩹? ç ҷ ҡ÷׺ͧѹ - *оĵ § Ե ԹͪԵٻ ѹ ٻ駹 ¡ ԵԹ. ٻԹ 䩹? ٻµ ԧ ٻ駹¡ ٻԹ.
ʧٻǴ ҧ.
ǡԷ
-----------------------------------------------------
ʡԷ
[] ٻ¡ ѡع 䩹? ѡ 繻ҷٻ ٵٻ ¡ ѡغҧ ҹҧҧ ٻ駹¡ ѡع. ٻ¡ ʵԹ ¡ ҹԹ ¡ Թ ¡ Թ ¡ ԵԹ ¡ Թ ¡ ԵԹ 䩹? ç ҷ ҡ÷׺ͧѹ оĵ § Ե ԹͪԵ ٻ ѹ ٻ- *駹¡ ԵԹ. ٻԹѻԦ 䩹? ٻµ ⼯Ѿµ ٻ駹¡ ٻԹѻԦ. ٻԹѻԦ 䩹? ԭѵ ԧ ٻ駹¡ ٻԹ ѻԦ.
ʧٻǴ ҧ.
ʡԷ
-----------------------------------------------------
͡ҷʡԷ
[] ٻ¡ ѡµ 䩹? ѡ 繻ҷٻ ٵٻ ¡ ѡغҧ ҹҧҧ ٻ駹¡ ѡµ. ٻ¡ ʵµ ¡ ҹµ ¡ µ ¡ µ ¡ ٻµ ¡ ѷµ ¡ ѹµ ¡ µ ¡ ⼯Ѿµ 䩹? ոҵ ¡ ⼯Ѿкҧ ⼯Ѿҵغҧ ٻ駹¡ ⼯Ѿ- *µ. ٻ͹Էʹ ѻԦ Ѻͧ㹸µ 䩹? ԵԹ ԧ ٻ駹¡ ٻ͹Էʹ ѻԦ Ѻͧ㹸µ.
ʧٻǴ ҧ.
͡ҷʡԷ .
ٻѵ .
ҳ÷ .
-----------------------------------------------------
ԡࢻѳ
ԡ

ͤûԮ ÷Ѵ - ˹ҷ -. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=34&A=5390&Z=5747&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=634&items=29&mode=bracket ҹͤ ࡳ觢 :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=634&items=29 ҹºûԮҺѡ :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=34&item=634&items=29&mode=bracket ҹºûԮҺѡѹ :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=34&item=634&items=29&mode=bracket ֡öҹ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=634 úѭûԮ http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

ҹǢáҹǢͷʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹǢͶѴҹǢش

ѹ֡ ԧҤ .. . ѹ֡ش Ҥ .. . ʴŹҧԧŨҡûԮ Ѻǧ. ҡͼԴҴ س DhammaPerfect@yahoo.com