ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.
   [58]  Jātipaccayā  jarāmaraṇanti  iti  kho panetaṃ vuttaṃ .
Tadānanda  imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ  .  jāti  ca  1- hi ānanda nābhavissa sabbena sabbaṃ
sabbathā  sabbaṃ  kassaci  kimhici  seyyathīdaṃ  devānaṃ vā devattāya
gandhabbānaṃ  vā  gandhabbattāya  yakkhānaṃ vā yakkhattāya bhūtānaṃ vā
bhūtattāya   manussānaṃ   vā   manussattāya   catuppadānaṃ  vā
catuppadattāya  pakkhīnaṃ  vā pakkhittāya siriṃsapānaṃ vā siriṃsapattāya .
Tesaṃ tesañca 2- hi ānanda sattānaṃ tathattāya jāti nābhavissa .
Sabbaso  jātiyā  asati  jātinirodhā  api  nu  kho  jarāmaraṇaṃ
paññāyethāti . no hetaṃ bhante . Tasmātihānanda eseva hetu etaṃ
nidānaṃ  esa  samudayo  esa  paccayo  jarāmaraṇassa  yadidaṃ
jāti.
   {58.1} Bhavapaccayā jātīti iti kho panetaṃ vuttaṃ . Tadānanda
imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  bhavapaccayā  jāti .
Bhavo  ca  3-  hi  ānanda  nābhavissa  sabbena  sabbaṃ  sabbathā
sabbaṃ  kassaci kimhici seyyathīdaṃ kāmabhavo vā rūpabhavo vā arūpabhavo
vā  .  sabbaso  bhave  asati  bhavanirodhā  api  nu kho jāti
paññāyethāti  .  no  hetaṃ  bhante  .  tasmātihānanda eseva
@Footnote:1-2-3 Yu. va. ito paraṃ īdisameva.
Hetu  etaṃ  nidānaṃ  esa  samudayo  esa paccayo jātiyā yadidaṃ
bhavo.
   {58.2}  Upādānapaccayā  bhavoti  iti kho panetaṃ vuttaṃ .
Tadānanda  imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  upādānapaccayā
bhavo  .  upādānañca hi ānanda nābhavissa sabbena sabbaṃ sabbathā
sabbaṃ  kassaci  kimhici  seyyathīdaṃ  kāmupādānaṃ vā diṭṭhupādānaṃ vā
sīlabbatupādānaṃ  vā  attavādupādānaṃ  vā  .  sabbaso upādāne
asati  upādānanirodhā  api  nu  kho  bhavo paññāyethāti . no
hetaṃ  bhante  .  tasmātihānanda eseva hetu etaṃ nidānaṃ esa
samudayo esa paccayo bhavassa yadidaṃ upādānaṃ.
   {58.3}  Taṇhāpaccayā upādānanti iti kho panetaṃ vuttaṃ .
Tadānanda  imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  taṇhāpaccayā
upādānaṃ . taṇhā ca hi ānanda nābhavissa sabbena sabbaṃ sabbathā
sabbaṃ  kassaci  kimhici  seyyathīdaṃ  rūpataṇhā  saddataṇhā  gandhataṇhā
rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  .  sabbaso  taṇhāya  asati
taṇhānirodhā api nu kho upādānaṃ paññāyethāti. No hetaṃ bhante.
Tasmātihānanda eseva hetu etaṃ nidānaṃ esa samudayo esa paccayo
upādānassa yadidaṃ taṇhā.
   {58.4} Vedanāpaccayā taṇhāti iti kho panetaṃ vuttaṃ. Tadānanda
imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  vedanāpaccayā  taṇhā .
Vedanā  ca  hi  ānanda  nābhavissa  sabbena sabbaṃ sabbathā sabbaṃ
Kassaci  kimhici  seyyathīdaṃ  cakkhusamphassajā  vedanā  sotasamphassajā
vedanā   ghānasamphassajā   vedanā   jivhāsamphassajā  vedanā
kāyasamphassajā  vedanā manosamphassajā vedanā . sabbaso vedanāya
asati  vedanānirodhā  api  nu  kho  taṇhā paññāyethāti . no
hetaṃ  bhante  .  tasmātihānanda eseva hetu etaṃ nidānaṃ esa
samudayo esa paccayo taṇhāya yadidaṃ vedanā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 67-69. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=10&item=58&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=10&item=58&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=10&item=58&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=10&item=58&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=58              Contents of The Tipitaka Volume 10 http://84000.org/tipitaka/read/?index_10

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com