ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.
   [68]  Tena  kho  pana samayena āyasmā ānando bhagavato
piṭṭhito ṭhito hoti bhagavantaṃ vījiyamāno 1-.
   {68.1} Athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi kinti te
ānanda sutaṃ vajjī abhiṇhasannipātā sannipātabahulāti . Sutaṃ metaṃ bhante
vajjī  abhiṇhasannipātā  sannipātabahulāti . yāvakīvañca ānanda vajjī
abhiṇhasannipātā  sannipātabahulā bhavissanti 2- vuḍḍhiyeva 2- ānanda
@Footnote: 1 Ma. vijayamāno. Yu. vijamāno. 2 abhiṇhasannipātā bhavissanti sannipātabahulātipi
@pāṭhakkamena bhavitabbaṃ. 3 Ma. Yu. vuddhiyeva. ito paraṃ īdisameva.
Vajjīnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {68.2} Kinti te ānanda sutaṃ vajjī samaggā sannipatanti samaggā
vuṭṭhahanti samaggā vajjikaraṇīyāni karontīti . sutaṃ metaṃ bhante vajjī
samaggā  sannipatanti  samaggā  vuṭṭhahanti  samaggā  vajjikaraṇīyāni
karontīti . yāvakīvañca ānanda vajjī samaggā sannipatissanti samaggā
vuṭṭhahissanti  samaggā  vajjikaraṇīyāni  karissanti  vuḍḍhiyeva  ānanda
vajjīnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {68.3} Kinti te ānanda sutaṃ vajjī apaññattaṃ na paññapenti 1-
paññattaṃ  na  samucchindanti  yathāpaññatte  porāṇe  vajjidhamme
samādāya  vattantīti  .  sutaṃ  metaṃ  bhante  vajjī  apaññattaṃ na
paññapenti  paññattaṃ  na  samucchindanti  yathāpaññatte  porāṇe
vajjidhamme  samādāya  vattantīti  .  yāvakīvañca  ānanda  vajjī
apaññattaṃ   na   paññapessanti   paññattaṃ  na  samucchindissanti
yathāpaññatte  porāṇe  vajjidhamme  samādāya  vattissanti vuḍḍhiyeva
ānanda vajjīnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {68.4} Kinti te ānanda sutaṃ vajjī ye te vajjīnaṃ vajjimahallakā
te  sakkaronti  garukaronti 2- mānenti pūjenti tesañca sotabbaṃ
maññantīti  . sutaṃ metaṃ bhante vajjī ye te vajjīnaṃ vajjimahallakā
te  sakkaronti  garukaronti  mānenti  pūjenti  tesañca  sotabbaṃ
maññantīti  .   yāvakīvañca  ānanda  vajjī  ye  te  vajjīnaṃ
@Footnote: 1 paññāpentītipi pāṭho. 2 Ma. garuṃ karonti. ito paraṃ īdisameva.
Vajjimahallakā  te  sakkarissanti  garukarissanti mānessanti pūjessanti
tesañca  sotabbaṃ  maññissanti  vuḍḍhiyeva  ānanda vajjīnaṃ pāṭikaṅkhā
no parihāni.
   {68.5} Kinti te ānanda sutaṃ vajjī yā tā kulitthiyo kulakumāriyo
tā na okkassa pasayha vāsentīti . sutaṃ metaṃ bhante vajjī yā tā
kulitthiyo kulakumāriyo tā na okkassa pasayha vāsentīti. Yāvakīvañca
ānanda vajjī yā tā kulitthiyo kulakumāriyo tā na okkassa pasayha
vāsessanti vuḍḍhiyeva ānanda vajjīnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {68.6} Kinti te ānanda sutaṃ vajjī yāni tāni vajjīnaṃ vajjicetiyāni
abbhantarāni  ceva  bāhirāni  ca  tāni  sakkaronti  garukaronti
mānenti  pūjenti  tesañca  dinnapubbaṃ  katapubbaṃ  dhammikaṃ  baliṃ no
parihāpentīti . sutaṃ metaṃ bhante vajjī yāni tāni vajjī vajjicetiyāni
abbhantarāni ceva bāhirāni ca tāni sakkaronti garukaronti mānenti
pūjenti tesañca dinnapubbaṃ katapubbaṃ dhammikaṃ baliṃ no parihāpentīti .
Yāvakīvañca ānanda vajjī yāni tāni vajjīnaṃ vajjicetiyāni abbhantarāni
ceva bāhirāni ca tāni sakkarissanti garukarissanti mānessanti pūjessanti
tesañca  dinnapubbaṃ katapubbaṃ dhammikaṃ baliṃ no parihāpessanti vuḍḍhiyeva
ānanda vajjīnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {68.7}  Kinti  te  ānanda  sutaṃ  vajjīnaṃ  arahantesu
dhammikārakkhāvaraṇagutti   susaṃvihitā   kinti   anāgatā   ca
Arahanto  vijitaṃ  āgaccheyyuṃ  āgatā  ca  arahanto vijite phāsuṃ
vihareyyunti . sutaṃ metaṃ bhante vajjīnaṃ arahantesu dhammikārakkhāvaraṇagutti
susaṃvihitā  kinti  anāgatā  ca arahanto vijitaṃ āgaccheyyuṃ āgatā
ca  arahanto  vijite  phāsuṃ  vihareyyunti  .  yāvakīvañca ānanda
vajjīnaṃ  arahantesu  dhammikārakkhāvaraṇagutti  susaṃvihitā  bhavissati  kinti
anāgatā  ca  arahanto  vijitaṃ  āgaccheyyuṃ  āgatā ca arahanto
vijite  phāsuṃ  vihareyyunti  vuḍḍhiyeva  ānanda  vajjīnaṃ  pāṭikaṅkhā
no parihānīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 86-89. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=10&item=68&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=10&item=68&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=10&item=68&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=10&item=68&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=68              Contents of The Tipitaka Volume 10 http://84000.org/tipitaka/read/?index_10

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com