ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
            Rathavinītasuttaṃ
   [292]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane kalandakanivāpe . atha kho sambahulā jātibhūmikā 1- bhikkhū
jātibhūmiyaṃ  vassaṃ  vuṭṭhā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {292.1} Ekamantaṃ nisinne kho te bhikkhū bhagavā etadavoca
ko nu kho bhikkhave jātibhūmiyaṃ jātibhūmikānaṃ bhikkhūnaṃ sabrahmacārīnaṃ evaṃ
sambhāvito  attanā  ca  appiccho  appicchakathañca  bhikkhūnaṃ  kattā
attanā  ca  santuṭṭho  santuṭṭhikathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā
ca  pavivitto  vivekakathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā  ca asaṃsaṭṭho
asaṃsaggakathañca   bhikkhūnaṃ   kattā   attanā  ca  āraddhaviriyo
viriyārambhakathañca   bhikkhūnaṃ   kattā  attanā  ca  sīlasampanno
sīlasampadākathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā  ca  samādhisampanno
samādhisampadākathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā  ca  paññāsampanno
paññāsampadākathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā  ca  vimuttisampanno
vimuttisampadākathañca    bhikkhūnaṃ    kattā    attanā    ca
vimuttiñāṇadassanasampanno vimuttiñāṇadassanasampadākathañca
bhikkhūnaṃ kattā ovādako viññāpako sandassako samādapako samuttejako
sampahaṃsako  sabrahmacārīnanti  .  puṇṇo  nāma  bhante  āyasmā
@Footnote: 1 Sī. Yu. jātibhūmakā.
Mantāṇiputto  jātibhūmiyaṃ  jātibhūmikānaṃ  bhikkhūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  evaṃ
sambhāvito  attanā  ca  appiccho  appicchakathañca  bhikkhūnaṃ  kattā
attanā  ca  santuṭṭho  .pe. attanā ca pavivitto ... attanā
ca asaṃsaṭṭho ... Attanā ca āraddhaviriyo ... Attanā ca sīlasampanno ...
Attanā  ca  samādhisampanno  ... attanā ca paññāsampanno ...
Attanā  ca vimuttisampanno ... attanā ca vimuttiñāṇadassanasampanno
vimuttiñāṇadassanasampadākathañca    bhikkhūnaṃ    kattā   ovādako
viññāpako   sandassako   samādapako   samuttejako  sampahaṃsako
sabrahmacārīnanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 287-288. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=12&item=292&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=12&item=292&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=12&item=292&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=292&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=292              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com