ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
          Aññatitthiyavaggo pañcamo
   [117]  Sāvatthīnidānaṃ  .  sace  vo  bhikkhave aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  puccheyyuṃ  kimatthiyaṃ  āvuso  samaṇe  gotame
brahmacariyaṃ  vussatīti  .  evaṃ  puṭṭhā  tumhe  bhikkhave  tesaṃ
aññatitthiyānaṃ    paribbājakānaṃ    evaṃ    byākareyyātha
rāgavirāgatthaṃ kho āvuso bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti.
   [118]  Sace  pana  vo  bhikkhave  aññatitthiyā paribbājakā
evaṃ puccheyyuṃ atthi panāvuso maggo atthi paṭipadā rāgavirāgāyāti.
Evaṃ  puṭṭhā  tumhe  bhikkhave  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ
evaṃ  byākareyyātha  atthi  kho  āvuso  maggo  atthi paṭipadā
rāgavirāgāyāti.
   [119]  Katamo  ca  bhikkhave  maggo  katamā  ca  paṭipadā
rāgavirāgāya  .  ayamevāriyo  aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ .
Sammādiṭṭhi  .pe.  sammāsamādhi  .  ayaṃ  bhikkhave  maggo  ayaṃ
paṭipadā  rāgavirāgāyāti  .  evaṃ  puṭṭhā  tumhe bhikkhave tesaṃ
aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ evaṃ byākareyyāthāti.
   [120]  Sāvatthīnidānaṃ  .  sace  vo  bhikkhave aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  puccheyyuṃ  kimatthiyaṃ  āvuso  samaṇe  gotame
brahmacariyaṃ vussatīti . evaṃ puṭṭhā tumhe bhikkhave tesaṃ aññatitthiyānaṃ
Paribbājakānaṃ   evaṃ   byākareyyātha   saññojanapahānatthaṃ  kho
āvuso bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti .pe.
   [121]  Anusayasamugghātanatthaṃ  kho  āvuso  bhagavati brahmacariyaṃ
vussatīti .pe.
   [122]  Addhānapariññatthaṃ  kho  āvuso  bhagavati  brahmacariyaṃ
vussatīti .pe.
   [123]  Āsavānaṃ  khayatthaṃ  kho  āvuso  bhagavati brahmacariyaṃ
vussatīti .pe.
   [124]  Vijjāvimuttiphalasacchikiriyatthaṃ  kho  āvuso  bhagavati
brahmacariyaṃ vussatīti .pe.
   [125]  Ñāṇadassanatthaṃ  kho  āvuso  bhagavati  brahmacariyaṃ
vussatīti .pe.
   [126]  Sace  vo  bhikkhave  aññatitthiyā paribbājakā evaṃ
puccheyyuṃ  kimatthiyaṃ  āvuso  samaṇe gotame brahmacariyaṃ vussatīti .
Evaṃ  puṭṭhā  tumhe  bhikkhave  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ
evaṃ  byākareyyātha  anupādāparinibbānatthaṃ  kho  āvuso  bhagavati
brahmacariyaṃ vussatīti.
   [127] Sace pana vo bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā evaṃ
puccheyyuṃ  atthi  panāvuso  maggo  atthi  paṭipadā  anupādā-
parinibbānāyāti . evaṃ puṭṭhā tumhe bhikkhave tesaṃ aññatitthiyānaṃ
Paribbājakānaṃ  evaṃ  byākareyyātha atthi kho āvuso maggo atthi
paṭipadā anupādāparinibbānāyāti.
   [128] Katamo ca bhikkhave maggo katamā ca paṭipadā anupādā-
parinibbānāya  .  ayamevāriyo aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ .
Sammādiṭṭhi  .pe. sammāsamādhi . ayaṃ bhikkhave maggo ayaṃ paṭipadā
anupādāparinibbānāyāti  .  evaṃ  puṭṭhā  tumhe  bhikkhave  tesaṃ
aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ evaṃ byākareyyāthāti.
         Aññatitthiyavaggo 1- pañcamo.
            Tassuddānaṃ
     virāgasaññojanaṃ anusayaṃ    addhānaāsavā khayā
     vijjāvimutti ñāṇañca     anupādāya aṭṭhamī.
            -------
@Footnote: 1 Ma. aññatitthiyapeyyālaṃ. Yu. aññatitthiyapeyyālo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 33-35. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=19&item=117&items=12              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=19&item=117&items=12&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=19&item=117&items=12              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=117&items=12              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=117              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com