ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [596]  157  Tisso  imā bhikkhave paṭipadā katamā tisso
āgāḷhā paṭipadā nijjhāmā paṭipadā majjhimā paṭipadā . katamā ca
bhikkhave  āgāḷhā  paṭipadā idha bhikkhave ekacco evaṃvādī hoti
evaṃdiṭṭhi natthi kāmesu dosoti so kāmesu pātabyataṃ āpajjati ayaṃ
vuccati  bhikkhave āgāḷhā paṭipadā . katamā ca bhikkhave nijjhāmā
paṭipadā idha bhikkhave ekacco acelako hoti muttācāro hatthāvalekhano 1-
na  ehibhadantiko  na  tiṭṭhabhadantiko  nābhihaṭaṃ  na  uddissakataṃ
na  nimantanaṃ  sādiyati  so na kumbhimukhā paṭiggaṇhāti na kaḷopimukhā
paṭiggaṇhāti  na  elakamantaraṃ  na  daṇḍamantaraṃ  na  musalamantaraṃ  na
dvinnaṃ  bhuñjamānānaṃ  na gabbhiniyā na pāyamānāya na purisantaragatāya
na  saṅkittīsu  na  yattha  sā  upaṭṭhito  hoti na yattha makkhikā
saṇḍasaṇḍacārinī 2- na macchaṃ na maṃsaṃ na suraṃ na merayaṃ na thūsodakaṃ
pivati so ekāgāriko vā hoti ekālopiko dvāgāriko vā hoti
dvālopiko  ...  sattāgāriko vā hoti sattālopiko ekissāpi
dattiyā yāpeti dvīhipi dattīhi yāpeti ... sattahipi dattīhi yāpeti
ekāhikampi  āhāraṃ  āhāreti dvīhikampi āhāraṃ āhāreti ...
Sattāhikampi  āhāraṃ  āhāreti  iti  evarūpaṃ  aḍḍhamāsikampi
pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto viharati
   {596.1}  so  sākabhakkhopi  hoti  sāmākabhakkhopi  hoti
nivārabhakkhopi   hoti   daddulabhakkhopi   hoti   haṭabhakkhopi
@Footnote: 1 Ma. hatthāpalekhano . 2 Yu. saṇḍacārinī.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page381.

Hoti kaṇabhakkhopi hoti ācāmabhakkhopi hoti piññākabhakkhopi hoti tiṇabhakkhopi hoti gomayabhakkhopi hoti vanamūlaphalāhāro yāpeti pavattaphalabhojī so sāṇānipi dhāreti masāṇānipi dhāreti chavadussānipi dhāreti paṃsukūlānipi dhāreti tirīṭakānipi dhāreti ajinānipi dhāreti ajinakkhipampi dhāreti kusacīrampi dhāreti vākacīrampi dhāreti phalakacīrampi dhāreti kesakambalampi dhāreti vālakambalampi dhāreti ulūkapakkhampi dhāreti kesamassulocakopi hoti kesamassulocanānuyogamanuyutto ubbhaṭṭhakopi hoti āsanapaṭikkhitto ukkuṭikopi hoti ukkuṭikappadhānamanuyutto kaṇṭakāpassayikopi hoti kaṇṭakāpassaye seyyaṃ kappeti sāyatatiyakampi 1- udakorohaṇānuyogamanuyutto viharati iti evarūpaṃ anekavihitaṃ kāyassa ātāpanaparitāpanānuyogamanuyutto viharati ayaṃ vuccati bhikkhave nijjhāmā paṭipadā. {596.2} Katamā ca bhikkhave majjhimā paṭipadā idha bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ vedanāsu ... citte ... Dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ ayaṃ vuccati bhikkhave majjhimā paṭipadā. Imā kho bhikkhave tisso paṭipadāti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 380-381. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=20&item=596&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=20&item=596&items=1&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=20&item=596&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=596&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=596              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com