ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
   [100] 10 Ekaṃ samayaṃ bhagavā campāyaṃ viharati gaggarāya pokkharaṇiyā
tīre . tena kho pana samayena bhikkhū bhikkhuṃ āpattiyā codenti so bhikkhu
bhikkhūhi  āpattiyā  codiyamāno  aññenāññaṃ  paṭicarati  bahiddhā
kathaṃ apanāmeti kopañca dosañca appaccayañca pātukaroti.
   {100.1}  Athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi  niddhamathetaṃ
bhikkhave  puggalaṃ  niddhamathetaṃ  bhikkhave  puggalaṃ  apaneyyo  1-
bhikkhave   puggalo  kiṃ  [2]-  paraputto  viheṭheti  3-
@Footnote: 1 Sī. apaneyyo so. Ma. apaneyyaso .  2 Sī. Ma. Yu. vo.
@3 Sī. putto viheṭhiyati. Ma. tena paraputtena visodhitena. Yu. puttā viheṭheti.
Idha   bhikkhave   ekaccassa   puggalassa   tādisaṃyeva   hoti
abhikkantaṃ   paṭikkantaṃ  ālokitaṃ  vilokitaṃ  sammiñjitaṃ  pasāritaṃ
saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ    seyyathāpi    aññesaṃ    bhaddakānaṃ
bhikkhūnaṃ  yāvassa  bhikkhū  āpattiṃ  na  passanti  yato  ca  khvassa
bhikkhū  āpattiṃ  passanti  tamenaṃ  evaṃ  jānanti  samaṇadūsīvāyaṃ
samaṇapalāpo   samaṇakaraṇḍavoti  tamenaṃ  iti  viditvā  bahiddhā
nāsenti taṃ kissa hetu mā aññe bhaddake bhikkhū dūsesīti.
   {100.2}  Seyyathāpi  bhikkhave  sampanne  yavakaraṇe  yavadūsī
jāyetha  yavapalāpo  yavakaraṇḍavo  tassa  tādisaṃyeva  mūlaṃ  hoti
seyyathāpi  aññesaṃ  bhaddakānaṃ  yavānaṃ  tādisaṃyeva  nālaṃ  hoti
seyyathāpi  aññesaṃ  bhaddakānaṃ  yavānaṃ tādisaṃyeva palāsaṃ 1- hoti
seyyathāpi  aññesaṃ  bhaddakānaṃ  yavānaṃ  yāvassa  sīsaṃ na nibbattati
yato  ca  khvassa  sīsaṃ  nibbattati tamenaṃ evaṃ jānanti yavadūsīvāyaṃ
yavapalāpo  yavakaraṇḍavoti  tamenaṃ  iti  viditvā samūlaṃ uppāṭetvā
bahiddhā  yavakaraṇassa  chaḍḍenti  taṃ  kissa  hetu  mā  aññe
bhaddakeyeva  dūsesīti  evameva  kho bhikkhave idhekaccassa puggalassa
tādisaṃyeva  hoti  abhikkantaṃ  paṭikkantaṃ ālokitaṃ vilokitaṃ sammiñjitaṃ
pasāritaṃ   saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ  seyyathāpi  aññesaṃ  bhaddakānaṃ
bhikkhūnaṃ  yāvassa  bhikkhū  āpattiṃ na passanti yato ca khvassa bhikkhū
āpattiṃ  passanti  tamenaṃ  evaṃ  jānanti  samaṇadūsīvāyaṃ samaṇapalāpo
samaṇakaraṇḍavoti  tamenaṃ  iti  viditvā  bahiddhā  nāsenti  taṃ
@Footnote: 1 Ma. pattaṃ.
Kissa hetu mā aññe bhaddake bhikkhū dūsesīti.
   {100.3} Seyyathāpi bhikkhave mahato dhaññarāsissa phusayamānassa 1-
tattha  yāni  tāni  dhaññāni  daḷhāni  sāravantāni tāni ekamantaṃ
puñjaṃ  hoti  yāni  pana  tāni  dhaññāni dubbalāni palāpāni tāni
vāto ekamantaṃ apavahati tamenaṃ sāmikā sammajjaniṃ gahetvā bhiyyoso
mattāya  apasammajjanti  taṃ  kissa hetu mā aññe bhaddake dhaññe
dūsesīti evameva kho bhikkhave idhekaccassa puggalassa tādisaṃyeva hoti
abhikkantaṃ   paṭikkantaṃ  ālokitaṃ  vilokitaṃ  sammiñjitaṃ  pasāritaṃ
saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ   seyyathāpi   aññesaṃ  bhaddakānaṃ  bhikkhūnaṃ
yāvassa  bhikkhū  āpattiṃ na passanti yato ca khvassa bhikkhū āpattiṃ
passanti   tamenaṃ   evaṃ  jānanti  samaṇadūsīvāyaṃ  samaṇapalāpo
samaṇakaraṇḍavoti  tamenaṃ  iti  viditvā  bahiddhā  nāsenti  taṃ
kissa hetu mā aññe bhaddake bhikkhū dūsesīti.
   {100.4}  Seyyathāpi  bhikkhave puriso udapānanāḷiyatthiko 2-
tiṇhaṃ  kudhāriṃ  3- ādāya vanaṃ paviseyya so tantadeva 4- rukkhaṃ
kudhāripāsena  ākoṭeti  tattha  yāni  tāni  rukkhāni  daḷhāni
sāravantāni  tāni  kudhāripāsena  ākoṭitāni  kakkhaḷaṃ  paṭinadanti
yāni  pana  tāni  rukkhāni  antopūtīni  avassutāni  kasambujātāni
tāni kudhāripāsena ākoṭitāni daddaraṃ paṭinadanti tamenaṃ mūle chindati
mūle chinditvā agge chindati agge chinditvā anto suvisodhitaṃ visodheti
anto suvisodhitaṃ visodhetvā udapānanāḷiṃ 5- yojeti evameva kho
@Footnote: 1 Sī. Yu. vuyhamānassa. Ma. phuṇamānassa . 2 Ma. udapānapanāḷiyatthiko.
@3 Ma. kuṭhāriṃ. evamuparipi . 4 Ma. yaṃ yadeva .  5 Ma. udapānapanāḷiṃ.
Bhikkhave  idhekaccassa  puggalassa tādisaṃyeva hoti abhikkantaṃ paṭikkantaṃ
ālokitaṃ   vilokitaṃ   sammiñjitaṃ  pasāritaṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇaṃ
seyyathāpi  aññesaṃ  bhaddakānaṃ  bhikkhūnaṃ  yāvassa  bhikkhū āpattiṃ na
passanti  yato  ca  khvassa  bhikkhū  āpattiṃ  passanti tamenaṃ evaṃ
jānanti   samaṇadūsīvāyaṃ   samaṇapalāpo   samaṇakaraṇḍavoti   tamenaṃ
iti  viditvā  bahiddhā  nāsenti  taṃ  kissa  hetu  mā  aññe
bhaddake bhikkhū dūsesīti.
     Saṃvāsāya vijānetha 1-    pāpicchakodhano iti
     makkhī thambhī palāsī ca     issukī maccharī saṭho
     saṇhavāco 2- janavati   samaṇo viya bhāsati
     raho karoti karaṇaṃ       pāpadiṭṭhi anādaro
     saṃsappī ca musāvādī      taṃ viditvā yathākathaṃ
     sabbe samaggā hutvāna   abhinibbajjayātha naṃ
     kāraṇḍavaṃ niddhamavā 3-  kasambuṃ apakassavā 4-
     tato palāpe vāhetha     assamaṇe samaṇamānine 5-
     niddhamitvā pāpicchaṃ 6-   pāpalācāragocare 7-
     suddhāsuddhehi saṃvāsaṃ     kappayavho paṭissatā
     tato samaggā nipakā     dukkhassantaṃ karissathāti.
@Footnote: 1 Ma. vijānātha . 2 Ma. santavāco . 3 Ma. Yu. niddhamatha . 4 Ma. Yu. apakassatha.
@5 Yu. samaṇamānino . 6 Ma. Yu. pāpicche .  7 Ma. Yu. pāpaācāragocare.
          Mettāvaggo paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
     mettapaññā ca dve ca    piye dve cāppiye dve ca
     lokalokavipattiyo      devadatto ca uttaro
     nando kāraṇḍavena cāti 1-.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 170-174. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=23&item=100&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=23&item=100&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=23&item=100&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=100&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=100              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com