ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [83]  Athakho  āyasmā  puṇṇiyo  yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno
kho  āyasmā  puṇṇiyo  bhagavantaṃ  etadavoca  ko nu kho bhante
hetu  ko  paccayo  yena appekadā tathāgataṃ dhammadesanā paṭibhāti
appekadā na paṭibhātīti.
   {83.1}  Saddho  ca puṇṇiya bhikkhu hoti no ca upasaṅkamitā
neva  tāva  tathāgataṃ  dhammadesanā  paṭibhāti  yato ca kho puṇṇiya
bhikkhu   saddho   ca   hoti   upasaṅkamitā  ca   evaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. khosaddo natthi . 2 Ma. Yu. vijjatīti.
Tathāgataṃ  dhammadesanā  paṭibhāti  saddho  ca  puṇṇiya  bhikkhu  hoti
upasaṅkamitā  ca  no ca payirupāsitā ... payirupāsitā ca no ca
paripucchitā ... paripucchitā ca no ca ohitasoto dhammaṃ suṇāti ...
Ohitasoto ca dhammaṃ suṇāti no ca sutvā dhammaṃ dhāreti ... Sutvā
ca dhammaṃ dhāreti no ca dhatānaṃ 1- dhammānaṃ atthaṃ upaparikkhati ...
Dhatānañca  1-  dhammānaṃ  atthaṃ  upaparikkhati  no  ca  atthamaññāya
dhammamaññāya   dhammānudhammapaṭipanno   hoti   ...  atthamaññāya
dhammamaññāya  dhammānudhammapaṭipanno  hoti  no ca kalyāṇavāco hoti
kalyāṇavākkaraṇo   poriyā   vācāya  samannāgato  vissaṭṭhāya
anelagaḷāya   atthassa  viññāpanīyā  kalyāṇavāco  ca  hoti
kalyāṇavākkaraṇo   poriyā   vācāya  samannāgato  vissaṭṭhāya
anelagaḷāya  atthassa  viññāpanīyā  no  ca  sandassako  hoti
samādapako  samuttejako  sampahaṃsako  sabrahmacārīnaṃ  neva  tāva
tathāgataṃ dhammadesanā paṭibhāti.
   {83.2} Yato ca kho puṇṇiya bhikkhu saddho ca hoti upasaṅkamitā
ca  payirupāsitā  ca  paripucchitā  ca  ohitasoto ca dhammaṃ suṇāti
sutvā  ca  dhammaṃ  dhāreti dhatānañca 1- dhammānaṃ atthaṃ upaparikkhati
atthamaññāya    dhammamaññāya    dhammānudhammapaṭipanno    hoti
kalyāṇavāco  ca  hoti  kalyāṇavākkaraṇo  poriyā  vācāya
samannāgato   vissaṭṭhāya   anelagaḷāya   atthassa  viññāpanīyā
sandassako   ca   hoti  samādapako  samuttejako  sampahaṃsako
sabrahmacārīnaṃ  evaṃ  tathāgataṃ  dhammadesanā  paṭibhāti  imehi  kho
@Footnote: 1 Ma. dhātānaṃ.
Puṇṇiya  dasahi dhammehi samannāgatā ekantaṃ 1- tathāgataṃ dhammadesanā
paṭibhātīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 164-166. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=83&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=83&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=24&item=83&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=83&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=83              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com