ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [87] Tatra kho bhagavā kāḷakabhikkhuṃ 1- ārabbha bhikkhū āmantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā
etadavoca  idha  bhikkhave  bhikkhu  adhikaraṇiko  hoti  adhikaraṇasamathassa
na  vaṇṇavādī  yampi  bhikkhave bhikkhu adhikaraṇiko hoti adhikaraṇasamathassa
na  vaṇṇavādī  ayampi  dhammo na piyatāya na garutāya na bhāvanāya
na sāmaññāya na ekībhāvāya saṃvattati.
   {87.1}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  na sikkhākāmo hoti
sikkhāsamādānassa  2-  na  vaṇṇavādī  yampi  bhikkhave  bhikkhu  na
sikkhākāmo   hoti  sikkhāsamādānassa  na  vaṇṇavādī  ayampi
dhammo  na  piyatāya  na  garutāya  na bhāvanāya na sāmaññāya na
ekībhāvāya saṃvattati.
   {87.2} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu pāpiccho hoti icchāvinayassa
na  vaṇṇavādī  yampi bhikkhave bhikkhu pāpiccho hoti icchāvinayassa na
vaṇṇavādī  ayampi  dhammo  na piyatāya na garutāya na bhāvanāya na
sāmaññāya na ekībhāvāya saṃvattati.
   {87.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu kodhano hoti kodhavinayassa na
vaṇṇavādī yampi bhikkhave bhikkhu kodhano hoti kodhavinayassa na vaṇṇavādī
ayampi  dhammo  na piyatāya na garutāya na bhāvanāya na sāmaññāya
na ekībhāvāya saṃvattati.
   {87.4}  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhikkhu makkhī hoti makkhavinayassa
na  vaṇṇavādī  yampi  bhikkhave  bhikkhu  makkhī  hoti makkhavinayassa na
vaṇṇavādī  ayampi  dhammo  na piyatāya na garutāya na bhāvanāya na
sāmaññāya na ekībhāvāya saṃvattati .  puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu saṭho
@Footnote: 1 Ma. kālaṅkataṃ bhikkhuṃ. Yu. kālakaṃ bhikkhuṃ.
@2 Ma. sikkhākāmassa. sabbattha īdisameva.
Hoti  sāṭheyyavinayassa  na  vaṇṇavādī  yampi  bhikkhave  bhikkhu saṭho
hoti  sāṭheyyavinayassa  na  vaṇṇavādī  ayampi  dhammo  na piyatāya
na garutāya na bhāvanāya na sāmaññāya na ekībhāvāya saṃvattati.
   {87.5} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu māyāvī hoti māyāvinayassa na
vaṇṇavādī  yampi  bhikkhave  bhikkhu  māyāvī  hoti  māyāvinayassa na
vaṇṇavādī  ayampi  dhammo  na piyatāya na garutāya na bhāvanāya na
sāmaññāya na ekībhāvāya saṃvattati.
   {87.6}  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammānaṃ na nisāmakajātiko
hoti  dhammanisantiyā  na  vaṇṇavādī yampi bhikkhave bhikkhu dhammānaṃ na
nisāmakajātiko  1-  hoti  dhammanisantiyā  na  vaṇṇavādī  ayampi
dhammo  na  piyatāya  na  garutāya  na bhāvanāya na sāmaññāya na
ekībhāvāya saṃvattati.
   {87.7}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  na paṭisallāno hoti
paṭisallānassa  na  vaṇṇavādī  yampi  bhikkhave  bhikkhu na paṭisallāno
hoti  paṭisallānassa  na  vaṇṇavādī  ayampi  dhammo na piyatāya na
garutāya na bhāvanāya na sāmaññāya na ekībhāvāya saṃvattati.
   {87.8} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sabrahmacārīnaṃ na paṭisanthārako
hoti paṭisanthārakassa 2- na vaṇṇavādī yampi bhikkhave bhikkhu sabrahmacārīnaṃ
na paṭisanthārako hoti paṭisanthārakassa na vaṇṇavādī ayampi dhammo na
piyatāya na garutāya na bhāvanāya na sāmaññāya na ekībhāvāya saṃvattati.
   {87.9} Evarūpassa bhikkhave bhikkhuno kiñcāpi evaṃ icchā uppajjeyya aho
@Footnote: 1 Yu. nisāmakajātiyo. sabbattha īdisameva. 2 Po. paṭisaṇṭhārako hoti
@paṭisaṇṭhārakassa. sabbattha īdisameva.
Vata maṃ sabrahmacārī sakkareyyuṃ garukareyyuṃ māneyyuṃ pūjeyyunti athakho
naṃ sabrahmacārī neva sakkaronti na garukaronti na mānenti na pūjenti
taṃ  kissa  hetu  tathāhissa bhikkhave viññū sabrahmacārī te pāpake
akusale  dhamme  appahīne  samanupassanti   seyyathāpi  bhikkhave
assamūḷhakassa  kiñcāpi  evaṃ  icchā  uppajjeyya  aho  vata maṃ
manussā   ājānīyaṭṭhāne   ca   ṭhapeyyuṃ   ājānīyabhojanañca
bhojeyyuṃ  ājānīyaparimajjanañca  parimajjeyyunti  athakho  taṃ  manussā
na  ceva  ājānīyaṭṭhāne ṭhapenti na ca ājānīyabhojanaṃ bhojenti
na  ca  ājānīyaparimajjanaṃ  parimajjanti  taṃ  kissa  hetu  tathāhissa
bhikkhave  viññū  manussā  tāni  sāṭheyyāni kūṭeyyāni jimheyyāni
vaṅkeyyāni appahīnāni samanupassanti evameva kho bhikkhave evarūpassa
bhikkhuno kiñcāpi evaṃ icchā uppajjeyya aho vata maṃ sabrahmacārī
sakkareyyuṃ  garukareyyuṃ  māneyyuṃ  pūjeyyunti athakho naṃ sabrahmacārī
neva sakkaronti na garukaronti na mānenti na pūjenti taṃ kissa hetu
tathāhissa  bhikkhave  viññū  sabrahmacārī te pāpake akusale dhamme
appahīne samanupassanti .  idha pana bhikkhave bhikkhu na adhikaraṇiko hoti
adhikaraṇasamathassa  vaṇṇavādī  yampi  bhikkhave  bhikkhu  na  adhikaraṇiko
hoti   adhikaraṇasamathassa   vaṇṇavādī   ayampi  dhammo  piyatāya
garutāya bhāvanāya sāmaññāya ekībhāvāya saṃvattati.
   {87.10}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  sikkhākāmo  hoti
sikkhāsamādānassa  vaṇṇavādī  yampi  bhikkhave  bhikkhu  sikkhākāmo
Hoti  sikkhāsamādānassa  vaṇṇavādī  ayampi  dhammo piyatāya garutāya
bhāvanāya sāmaññāya ekībhāvāya saṃvattati.
   {87.11}  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu appiccho hoti icchāvinayassa
vaṇṇavādī yampi bhikkhave bhikkhu appiccho hoti icchāvinayassa vaṇṇavādī
ayampi dhammo .pe. Ekībhāvāya saṃvattati.
   {87.12} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu akkodhano hoti kodhavinayassa
vaṇṇavādī yampi bhikkhave bhikkhu akkodhano hoti kodhavinayassa vaṇṇavādī
ayampi dhammo .pe. Ekībhāvāya saṃvattati.
   {87.13}  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu amakkhī hoti makkhavinayassa
vaṇṇavādī  yampi  bhikkhave  bhikkhu amakkhī hoti makkhavinayassa vaṇṇavādī
ayampi dhammo .pe. ekībhāvāya saṃvattati . puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu
asaṭho  hoti  sāṭheyyavinayassa vaṇṇavādī yampi bhikkhave bhikkhu asaṭho
hoti  sāṭheyyavinayassa  vaṇṇavādī  ayampi dhammo .pe. ekībhāvāya
saṃvattati.
   {87.14} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu amāyāvī hoti māyāvinayassa
vaṇṇavādī yampi bhikkhave bhikkhu amāyāvī hoti māyāvinayassa vaṇṇavādī
ayampi dhammo .pe. Ekībhāvāya saṃvattati.
   {87.15}  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhikkhu dhammānaṃ nisāmakajātiko
hoti  dhammanisantiyā  vaṇṇavādī  yampi  bhikkhave  bhikkhu  dhammānaṃ
nisāmakajātiko  hoti  dhammanisantiyā  vaṇṇavādī  ayampi  dhammo
.pe. Ekībhāvāya saṃvattati.
   {87.16}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  paṭisallāno  hoti
paṭisallānassa   vaṇṇavādī  yampi  bhikkhave  bhikkhu  paṭisallāno
hoti   paṭisallānassa   vaṇṇavādī   ayampi   dhammo   .pe.
Ekībhāvāya saṃvattati.
   {87.17} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sabrahmacārīnaṃ paṭisanthārako
hoti  paṭisanthārakassa  vaṇṇavādī  yampi  bhikkhave bhikkhu sabrahmacārīnaṃ
paṭisanthārako  hoti  paṭisanthārakassa  vaṇṇavādī  ayampi  dhammo
piyatāya garutāya bhāvanāya sāmaññāya ekībhāvāya saṃvattati.
   {87.18} Evarūpassa bhikkhave bhikkhuno kiñcāpi na evaṃ icchā
uppajjeyya aho vata maṃ sabrahmacārī sakkareyyuṃ garukareyyuṃ māneyyuṃ
pūjeyyunti  athakho  naṃ  sabrahmacārī sakkaronti garukaronti mānenti
pūjenti  taṃ  kissa  hetu tathāhissa bhikkhave viññū sabrahmacārī te
pāpake  akusale  dhamme  pahīne  samanupassanti  seyyathāpi bhikkhave
bhaddassa  assājānīyassa  kiñcāpi na evaṃ icchā uppajjeyya aho
vata  maṃ  manussā  ājānīyaṭṭhāne  ca  ṭhapeyyuṃ  ājānīyabhojanañca
bhojeyyuṃ  ājānīyaparimajjanañca  parimajjeyyunti  athakho  naṃ  manussā
ājānīyaṭṭhāne   ca   ṭhapenti   ājānīyabhojanañca   bhojenti
ājānīyaparimajjanañca  parimajjanti  taṃ  kissa  hetu tathāhissa bhikkhave
viññū  manussā tāni sāṭheyyāni kūṭeyyāni jimheyyāni vaṅkeyyāni
pahīnāni samanupassanti
   {87.19}  evameva kho bhikkhave evarūpassa bhikkhuno kiñcāpi
na  evaṃ  icchā uppajjeyya aho vata maṃ sabrahmacārī sakkareyyuṃ
garukareyyuṃ  māneyyuṃ  pūjeyyunti  athakho naṃ sabrahmacārī sakkaronti
garukaronti mānenti pūjenti taṃ kissa hetu tathāhissa bhikkhave viññū
sabrahmacārī te pāpake akusale dhamme pahīne samanupassantīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 176-180. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=87&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=87&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=24&item=87&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=87&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=87              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com