ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 26 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 18 : Sutta. Khu. vimāna-petavatthu thera-therīgāthā
                      Therigathaya mahanipato
   [474] |474.449| 1 Mantavatiya nagare ranno  koncassa aggamahesiya
            dhita asi 1- sumedha    pasadika sasanakarehi.
  |474.450| Silavati cittakathika      bahussuta buddhasasane vinita
            matapitaro upagamma    bhanati ubhayo nisametha.
   |474.451| Nibbanabhirata aham    asassatam bhavagatam yadipi dibbam
           kimangam pana tuccha kama   appassada bahuvighata.
  |474.452| Kama katuka asivisupama yesu mucchita bala
           te digharattam niraye  samappita hannante 2- dukkhita.
  |474.453| Socanti papakamma     vinipate papabuddhino sada
            kayena vacaya ca      manasa ca asamvuta bala.
  |474.454| Bala te duppanna acetana  dukkhasamudayoruddha
@Footnote: 1 Ma. asim. 2 Ma. hannanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page500.

Desente ajananta na bujjhare ariyasaccani. |474.455| Saccani amma buddhavaradesitani te bahutara ajananta ye abhinandanti bhavagatam pihanti devesu upapattim. |474.456| Devesupi upapatti asassata bhavagate aniccamhi na ca uttasanti 1- bala punappunam jayitabbassa. |474.457| Cattaro vinipata dve ca gatiyo kathanci labbhanti na ca vinipatagatanam pabbajja atthi nirayesu. |474.458| Anujanatha mam ubhayo pabbajitum dasabalassa pavacane appossukka ghatissam jatimaranappahanaya. |474.459| Kim bhavagatena 2- abhinanditena kayakalina asarena bhavatanhaya nirodha anujanatha pabbajissami. |474.460| Buddhanam uppado vivajjito akkhano khano laddho silani brahmacariyam yavajivam na duseyyam. |474.461| Evam bhanati sumedha atha 3- nam matapitaro ahamsu na mayam 4- gahattha maranavasam gatava jahessama 5-. |474.462| Mata dukkhita rodati pita ca dukkhito 6- tatha sokasamabhibhuto ghatenti tam sannapetum pasadatale chama patitam. |474.463| Utthehi puttike kim socitena dinnasi varanavatimhi @Footnote: 1 Ma. Yu. santasanti. 2 Ma. bhavagate. 3 Ma. matapitaro na tava. @Yu. matapitaro na tava aharam. 4 Ma. aharam aharissam. Yu. ahariya. @5 Yu. hessami. 6 Ma. assa sabbaso samabhihato. Yu. assa sabbaso samabhisato.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page501.

Raja anikaratto abhirupo tassa tvam dinna. |474.464| Aggamahesi bhavissasi anikarattassa rajino bhariya silani brahmacariyam pabbajja dukkara puttike. |474.465| Rajje ana dhanamissariyam bhoga sukha daharikapi 1- tasma bhunjahi kamabhoge vareyyam hotu te putta. |474.466| Atha ne bhanati sumedha ma edisakani bhavagatam asaram pabbajja va hotu 2- maranam va me na ceva vareyyam. |474.467| Kimiva putikayam asucim savanagandham bhayanakam kunapam abhisamviseyyam bhastam sakipaggharitam asucipunnam. |474.468| Kimiva taham jananti vikulakam mamsalohitupalittam 3- kimikulalayam sakunabhattam kalevaram kissa diyyatiti. |474.469| Nibbuyhati susanam aciram kayo apetavinnano chaddito 4- kalingaram viya jigucchamanehi natihi. |474.470| Chadduna 5- nam susane parabhattam nhayanti jigucchanta niyaka matapitaro kim pana sadharana janata. |474.471| Ajjhosita asare kalevare atthinharusanghate khelassuccarassava paripunne putikayamhi. |474.472| Yo nam vinibbhujitva abbhantaramassa bahiram @Footnote: 1 Ma. daharikasi. 2 Yu. hohiti. 3 Ma. mamsasonitupalittam. Yu. mamsasonitapalittam. @4 Ma. chuddho. 5 Ma. chuddhuna.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page502.

Kayira gandhassa asahamana sakapi mata jiguccheyya. |474.473| Khandhadhatuayatanam sankhatam jatimulakam dukkham yoniso arucim 1- bhananti vareyyam kissa iccheyyam. |474.474| Divase divase tisattisatani navanava pateyyum kayamhi vassasatampi paghato 2- seyyo dukkhassa ceva khayo. |474.475| Ajjhupagacche ghatam yo vinnayevam satthuno vacanam digho ca 3- tesam samsaro punappunam hannamananam. |474.476| Devesu manussesu ca tiracchanayoniya asurakaye petesu ca nirayesu ca aparimita diyante 4- ghata. |474.477| Nirayesu bahu vinipatagatassa kilissamanassa devesupi attanam nibbanasukha param natthi. |474.478| Patta te nibbanam ye yutta dasabalassa pavacane appossukka ghatenti jatimaranappahanaya. |474.479| Ajjeva tata abhinikkhamissam bhogehi kim asarehi nibbinna me kama vantasama talavatthukata. |474.480| Sa cevam bhanati pitaram anikaratto ca yassa dinna upayasipi 5- tarunavuto vareyyam upatthite kale. |474.481| Atha asitanicitamuduke kese khaggena chindiya sumedha pasadanca pidhetva 6- pathamajjhanam samapajji. @Footnote: 1 Ma. anuvicinanti. 2 Yu. ca ghato. 3 Ma. Yu. casaddo natthi. 4 Ma. dissare. @5 Ma. upayasi varanavate. Yu. upayasi pitarunavuto. 6 Ma. pidahitva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page503.

|474.482| Samapattihi 1- samapanna anikaratto ca agato nagaram pasadeva sumedha aniccasanna subhaveti. |474.483| Sa ca manasi karoti anikaratto ca aruhi turitam manikanakabhusitango katanjali yacati sumedham. |474.484| Rajje ana dhanamissariyam bhoga sukha daharikapi 2- bhunjahi kamabhoge kamasukha dullabha loke. |474.485| Nissattham te rajjam bhogeva bhunjassu dehi danani ma dummana ahosi matapitaro te dukkhita. |474.486| Tantam bhanati sumedha kamehi anatthika vigatamoha ma kame abhinandi kamesvadinavam passa. |474.487| Catuddipo raja mandhata asi kamabhoginam aggo atitto kalakato na cassa paripurita iccha. |474.488| Satta ratanani vasseyya vutthima dasadisa samantena na catthi titti kamanam atittava maranti nara. |474.489| Asisunupama kama kama sappasiropama ukkopama anudahanti atthikankalasannibha. |474.490| Anicca addhuva kama bahudukkha mahavisa ayogulova santatto aghamula dukkhapphala. |474.491| Rukkhapphalupama kama mamsapesupama dukha @Footnote: 1 Yu. sa ca tahim. 2 Ma. daharikasi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page504.

Supinopama vancaniya kama yacitakupama. |474.492| Sattisulupama kama rogo gando agham nigham angarakasusadisa aghamulam bhayam vadho. |474.493| Evam bahudukkha kama akkhata antarayika gacchatha na me bhavagate vissaso atthi attano. |474.494| Kim mama paro karissati attano sisamhi dayhamanamhi anubandhe jaramarane tassa ghataya ghatitabbam. |474.495| Dvaram apapunitvanayam 1- matapitaro anikarattanca disvana chamam nisinne rodante idamavoca |474.496| digho balanam samsaro punappunanca rodatam anamatagge pitu marane bhatu vadhe attano ca vadhe. |474.497| Assu thannam rudhiram samsaram anamataggato saratha sattanam samsaratam sarahi atthinanca sannicayam. |474.498| Sara caturodadhi upanite assuthannarudhiramhi sara ekakappamatthinam sancayam vipulena samam. |474.499| Anamatagge samsarato mahim jambudipamupanitam kolatthimattagulika matapitusveva nappahonti. |474.500| Sara tinakatthasakhapalasam upanitam anamataggato pitusu caturangulika ghatika pitupitusve nappahonti. |474.501| Sara kanakacchapam pubbe samudde aparato ca yugacchiddam @Footnote: 1 Ma. apapuritvanaham ... idamavocam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page505.

Siram tassa ca patimukkam manussalabhamhi opammam. |474.502| Sara rupam phenapindopamassa kayakalino asarassa khandhe passa anicce sarahi niraye bahuvighate. |474.503| Sara katasim vaddhente punappunam tasu tasu jatisu sara kumbhilabhayani ca sarahi cattari saccani. |474.504| Amatamhi vijjamane kim tava pancakatukena pitena sabba hi kamaratiyo katukatara pancakatukena. |474.505| Amatamhi vijjamane kim tava kamehi ye parilaha sabba hi kamaratiyo jalita ca kuthita kupita 1- santapita. |474.506| Asapattamhi samane kim tava kamehi ye bahusapatta rajaggicoraudakappiyehi sadharana kama bahusapatta. |474.507| Mokkhamhi vijjamane kim tava kamehi yesu vadhabandho kamesu hi vadhabandho kamakama dukkhani anubhonti. |474.508| Adipita tinukka ganhantam dahanti neva muncanti 2- ukkopama hi kama dahanti ye te na muncanti. |474.509| Ma appakassa hetu kama- sukhassa vipulam jahi sukham ma puthulomova balisam gilitva paccha vihannasi. |474.510| Kamehi 3- ma paribbhamasi sunakhova sankhalabaddho kahanti 4- khu tam kama chata sunakhamva candala. @Footnote: 1 Ma. kampita. 2 Ma. Yu. muncantam. 3 Ma. Yu. kamam kamesu damassu tava. @4 Yu. kahinti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page506.

|474.511| Aparimitanca dukkham bahuni ca cittadomanassani anubhohisi kamayutto 1- patinissaja addhuve kame. |474.512| Ajaramhi vijjamane kim tava kamehi ye sujara 2- maranabyadhigahita sabba sabbattha jatiyo. |474.513| Idamajaramidamaranam idamajaramaranapadamasokam 3- asapattamasambadham akhalitamabhayam nirupatapam. |474.514| Adhigatamidam bahuhi amatam ajjapi ca labhaniyam idam yo yoniso payunjati na ca sakka aghatamanena. |474.515| Evam bhanati sumedha sankharagate ratim alabhamana anunenti anikarattam keseva chamam khipi sumedha. |474.516| Utthaya anikaratto panjaliko yaci tassa pitaram so vissajjetha sumedham pabbajitum vimokkhasaccadassavi 4-. |474.517| Sa 5- vissajjita matapituhi pabbaji sokabhayabhita cha abhinna sacchikata aggaphalam sikkhamanaya. |474.518| Acchariyamabbhutantam nibbanam asi rajakannaya pubbenivasacaritam yatha byakari pacchime kale. |474.519| Bhagavati konagamane sangharamamhi navanivesamhi sakhiyo tisso 6- janiyo viharadanam adasimha 7-. |474.520| Dasakkhattum satakkhattum dasasatakkhattum satani ca satakkhattum @Footnote: 1 Yu. kamesu yutto. 2 Ma. yesu jara. 3 Ma. idamajaramidamamaram idamajaramaram padamasokam. @4 Ma. Yu. ... dassa. 5 Ma. Yu. ayam patho natthi. 6 Yu. tini. 7 Ma. adasimhi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page507.

Devesu upapajjimha ko pana vado manusakesu 1-. |474.521| Devesu mahiddhika ahumha manusakamhi ko pana vado sattaratanassa mahesi itthiratanam aham asim. |474.522| So hetu so pabhavo tam mulam ca sasane khamam 2- tam pathamasamodhanam tam dhammarataya nibbanam. |474.523| Evam kathenti 3- ye saddahanti vacanam anomapannassa nibbindanti bhavagate nibbinditva virajjantiti. Sumedha. Mahanipato samatto. Gathasatani cattari asiti puna cuddasa theriyekuttarasatta 4- sabba ta asavakkhayati. Theriya gathayo samatta. ------------------ @Footnote: 1 Yu. manussesu. 2 Ma. tam mulam tava sasane khanti. 3 Ma. evam karonti. @4 theriyekuttarasattati iti vacanam yuttataram.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 26 page 499-507. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=26&item=474&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=26&item=474&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=26&item=474&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=474&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=474              Contents of The Tipitaka Volume 26 https://84000.org/tipitaka/read/?index_26 https://84000.org/tipitaka/english/?index_26

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]