ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso
   [33] Dūre vivekā hi tathāvidho soti vivekāti tayo vivekā kāyaviveko
cittaviveko upadhiviveko.
   {33.1} Katamo kāyaviveko . idha bhikkhu vivittaṃ senāsanaṃ bhajati
araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ susānaṃ vanapatthaṃ abbhokāsaṃ
palālapuñjaṃ  kāyena  ca  vivitto viharati so eko gacchati eko
tiṭṭhati  eko  nisīdati  eko  seyyaṃ  kappeti  eko  gāmaṃ
Piṇḍāya  pavisati eko paṭikkamati eko raho nisīdati eko caṅkamaṃ
adhiṭṭhāti eko carati viharati iriyati vattati pāleti yapeti yāpeti
ayaṃ kāyaviveko.
   {33.2} Katamo cittaviveko . Paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa nīvaraṇehi
cittaṃ  vivittaṃ  hoti  dutiyaṃ  jhānaṃ samāpannassa vitakkavicārehi cittaṃ
vivittaṃ hoti tatiyaṃ jhānaṃ samāpannassa pītiyā cittaṃ vivittaṃ hoti catutthaṃ
jhānaṃ  samāpannassa  sukhadukkhehi cittaṃ vivittaṃ hoti ākāsānañcāyatanaṃ
samāpannassa   rūpasaññāya   paṭighasaññāya   nānattasaññāya  cittaṃ
vivittaṃ  hoti  viññāṇañcāyatanaṃ  samāpannassa  ākāsānañcāyatana-
saññāya  cittaṃ  vivittaṃ  hoti  ākiñcaññāyatanaṃ  samāpannassa
viññāṇañcāyatanasaññāya  cittaṃ  vivittaṃ  hoti  nevasaññānāsaññāyatanaṃ
samāpannassa   ākiñcaññāyatanasaññāya   cittaṃ   vivittaṃ   hoti
sotāpannassa   sakkāyadiṭṭhiyā   vicikicchāya   sīlabbattaparāmāsā
diṭṭhānusayā  vicikicchānusayā  tadekaṭṭhehi  ca kilesehi cittaṃ vivittaṃ
hoti  sakadāgāmissa  oḷārikā  kāmarāgasaññojanā  paṭighasaññojanā
oḷārikā  kāmarāgānusayā  paṭighānusayā  tadekaṭṭhehi  ca kilesehi
cittaṃ  vivittaṃ  hoti  anāgāmissa  aṇusahagatā  kāmarāgasaññojanā
paṭighasaññojanā    aṇusahagatā   kāmarāgānusayā   paṭighānusayā
tadekaṭṭhehi ca kilesehi cittaṃ vivittaṃ hoti arahato rūparāgā arūparāgā
mānā  uddhaccā  avijjāya mānānusayā bhavarāgānusayā avijjānusayā
Tadekaṭṭhehi  ca  kilesehi  bahiddhā  ca sabbanimittehi cittaṃ vivittaṃ
hoti ayaṃ cittaviveko.
   {33.3} Katamo upadhiviveko. Upadhi vuccanti kilesā ca khandhā ca
abhisaṅkhārā  ca . upadhiviveko vuccati amataṃ nibbānaṃ yo so 1-
sabbasaṅkhārasamatho   sabbūpadhipaṭinissaggo   taṇhakkhayo   virāgo
nirodho nibbānaṃ ayaṃ upadhiviveko.
   {33.4} Kāyaviveko ca vūpakaṭṭhakāyānaṃ 2- nekkhammābhiratānaṃ
cittaviveko  ca  parisuddhacittānaṃ  paramavodānappattānaṃ upadhiviveko ca
nirūpadhīnaṃ puggalānaṃ visaṅkhāragatānaṃ.
   {33.5} Dūre vivekā hīti yo so evaṃ guhāyaṃ satto evaṃ bahukehi
kilesehi  channo  evaṃ mohanasmiṃ pagāḷho so kāyavivekāpi dūre
cittavivekāpi dūre upadhivivekāpi dūre vidūre suvidūre na santike na
sāmantā  anāsanne  anupakaṭṭhe  3- . tathāvidhoti tathāvidho 4-
tādiso  tassaṇṭhito  tappakāro  tappaṭibhāgo  yo  so  mohanasmiṃ
pagāḷhoti dūre vivekā hi tathāvidho so.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 29-31. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=29&item=33&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=29&item=33&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=29&item=33&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=33&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=33              Contents of The Tipitaka Volume 29 http://84000.org/tipitaka/read/?index_29

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com