ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)
               Dasamaṃ udenattherāpadānaṃ (410)
   [412] |412.331| Himavantassa avidūre padumo nāma pabbato
             assamo sukato mayhaṃ   paṇṇasālā sumāpitā.
   |412.332| Nadiyo sandare 1- tattha  supatitthā manoramā
             acchodakā sītajalā    sandare 2- nadiyo sadā.
@Footnote: 1-2 Yu. sundarī.
   |412.333| Pāṭhīnā pāvusā macchā     valajā 1- muñjarohitā
             sobhanti nadiyo ete      vasanti nadiyā tadā.
   |412.334| Ambajambūhi sañchannā    kareritilakā tathā
             uddālakā pāṭaliyo      sobhanti mama assamaṃ.
   |412.335| Aṅkolakā 2- bimbijālā   māyāharā 3- ca pupphitā
             gandhena upavāyantā 4-    sobhanti mama assamaṃ.
   |412.336| Adhimuttā sattalikā       nāgā sālā ca pupphitā
             dibbā gandhā 5- sampavantā sobhanti mama assamaṃ.
   |412.337| Kosumbhā salaḷā nīpā     hatthapātā 6- ca pupphitā
             dibbā gandhā sampavantā  sobhanti mama assamaṃ.
   |412.338| Harītakā āmalakā        ambā jambū vibhedakā
             kolā bhallātakā bellā   phalāni bahu assame.
   |412.339| Kalambā kadalī tattha       pupphanti mama assame
             dibbā gandhā sampavantā  sobhanti mama assamaṃ.
   |412.340| Asokapiṇḍī ca varī 7-      nimbarukkhā 8- ca pupphitā
             dibbā gandhā sampavantā  sobhanti mama assamaṃ.
   |412.341| Puṇṇāvā giripuṇṇāvā 9- timirā tattha pupphitā
             dibbā gandhā sampavantā  sobhanti mama assamaṃ.
   |412.342| Nigguṇḍī sirinigguṇḍī     camparukkhettha pupphitā
             dibbā gandhā sampavantā  sobhanti mama assamaṃ.
@Footnote: 1 Yu. jalajā. 2 Yu. ākolakā. 3 Ma. māyākārī. Yu. māyācārā.
@4-5 Yu. dibbagandhasamāpannā. ito paraṃ īdisameva. 6 Ma. aṭṭhaṅgāpi.
@Yu. kaṭṭhaṅgā ca supupphitā. 7 Ma. asokāpiṇḍivārī ca. 8 Yu. nīparukkhā.
@9 Ma. Yu. punnāgā giripunnāgā.
   |412.343| Avidūre pokkharaṇī        cakkavākupakujjitā
             mandālakehi sañchannā   padumuppalakehi ca.
   |412.344| Acchodakā sītajalā       supatitthā manoramā
             acchā phalikasamānā      sobhanti mama assamaṃ.
   |412.345| Padumā pupphare tattha      puṇḍarīkā ca uppalā
             mandālakehi sañchannā   sobhanti mama assamaṃ.
   |412.346| Pāṭhīnā pāvusā macchā    balajā muñjarohitā
             vicarantāva te tattha       sobhanti mama assamaṃ.
   |412.347| Kumbhīlā suṃsumārā ca      kacchapā ca gahā bahū
              ogahā 1- ajagarā ca     sobhanti mama assamaṃ.
   |412.348| Pārevatā ravihaṃsā        cakkavākā nadīcarā
             dindibhā 2- sālikā ceva   sobhanti mama assamaṃ.
   |412.349| Nayitā ambagandhī ca       ketakā tattha pupphitā
             dibbā gandhā sampavantā  sobhanti mama assamaṃ.
   |412.350| Sīhā byagghā ca dīpī ca     acchakokataracchayo
             anusañcarantā pavane     sobhanti mama assamaṃ.
   |412.351| Jaṭābhārena bharitā        ajinuttaravāsino
             anusañcarantā pavane     sobhanti mama assamaṃ.
   |412.352| Ajināni dharā eke 3-     nipakā santavuttino
             appāhārā ca te sabbe   sobhanti mama assamaṃ.
@Footnote: 1 Yu. oguhā. 2 Ma. candibhā. 3 Ma. Yu. ete.
   |412.353| Khārikājaṃ 1- gahetvāna  ajjhogayha vanaṃ tadā
             mūlaphalāni bhuñjantā   vasanti assame tadā.
   |412.354| Na te dāruṃ āharanti    udakaṃ pādadhovanaṃ
             sabbesaṃ ānubhāvena    sayamevāharīyati.
   |412.355| Cullāsītisahassāni     isayo tattha samāgatā
             sabbeva jhāyino ete   uttamatthaṃ gavesino.
   |412.356| Tapassino brahmacārī    codento appanāva te
             ambarāvacarā sabbe    vasanti assame tadā.
   |412.357| Pañcāhaṃ sannipatanti   ekaggā santavuttino
             aññamaññaṃ 2- abhivādetvā  pakkamanti disāmukhā.
    |412.358| Padumuttaro nāma jino   sabbadhammāna pāragū
             tamandhakāraṃ vidhamaṃ       uppajji tāvade jino.
   |412.359| Mama assamasāmantā    yakkho āsi mahiddhiko
             so me saṃsittha sambuddhaṃ  jalajuttamanāmakaṃ 3-.
   |412.360| Esa buddho samuppanno  padumuttaro mahāmuni
          khippaṃ gantvāna sambuddhaṃ     payirupāsassu 4- mārisa 5-.
    |412.361| Yakkhassa vacanaṃ sutvā    vippasannena cetasā
             assamaṃ saṃsāmetvāna    nikkhamiṃ pavanā tadā.
    |412.362| Celeva ḍayhamānamhi   nikkhamitvāna assamā
             ekarattiṃ nivāsitvā    upagañchiṃ vināyakaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. khāribhāraṃ. 2 Ma. Yu. aññoññaṃ. 3 Ma. Yu. ... nāyakaṃ.
@4 Ma. payirupāsa. 5 Yu. payirupāsassu taṃ muni.
   |412.363| Padumuttaro lokavidū       āhutīnaṃ paṭiggaho
             catusaccaṃ pakāsento      desesi amataṃ padaṃ.
   |412.364| Suphullaṃ padumaṃ gayha       upagantvā mahesino
             pasannacitto sumano      buddhassa abhivādayiṃ 1-.
   |412.365| Pūjayitvāna sambuddhaṃ      jalajuttamanāyakaṃ
             ekaṃsaṃ ajinaṃ katvā       santhaviṃ lokanāyakaṃ.
   |412.366| Yena ñāṇena sambuddho    vasatīha anāsavo
             taṃ ñāṇaṃ kittayissāmi    suṇātha mama bhāsato.
   |412.367| Saṃsārasotaṃ chinditvā      tāresi sabbapāṇinaṃ
             tava dhammaṃ suṇitvāna      taṇhāsotaṃ taranti te.
   |412.368| Tuvaṃ satthā ca ketuva 2-     dhajo yūpova 3- pāṇinaṃ
             parāyano patiṭṭhāsi       dīpo ca dipaduttamo 4-.
   |412.369| Yāvatā gaṇino loke      satthavāhā pavuccare
             tuvaṃ aggosi sappañño    tava antogadhāva te.
   |412.370| Tava ñāṇena sappañño 5- tāresi janataṃ bahuṃ
             tava dassanamāgamma       dukkhassantaṃ karissare.
   |412.371| Yekecime gandhajātā      loke vāyanti cakkhuma
             tava gandhasamo natthi       puññakkhette mahāmuni.
   |412.372| Tiracchānayoniṃ nirayaṃ       parimocehi 6- cakkhumā
             asaṅkhataṃ padaṃ santaṃ        desesi tvaṃ mahāmuni.
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhiropayiṃ. 2-3 Ma. Yu. ca. 4 Ma. Yu. dipaduttama.
@5 Ma. tuvaṃ aggosi sabbaññū. Yu. tuvaṃ aggosi sappañño. 6 Ma. Yu. parimocesi.
   |412.373| Padumuttaro lokavidū       āhutīnaṃ paṭiggaho
             bhikkhusaṅghe nisīditvā     imā gāthā abhāsatha.
   |412.374| Yo me ñāṇaṃ apūjesi      pasanno sehi pāṇihi
             tamahaṃ kittayissāmi       suṇātha mama bhāsato.
   |412.375| Tiṃsa kappasahassāni       devaloke ramissati
             sahassakkhattuṃ rājā ca     cakkavatti bhavissati.
   |412.376| Suladdhalābho 1- laddhomhi  tosayitvāna subbataṃ
             sabbāsave pariññāya     viharāmi anāsavo.
   |412.377| Kilesā jhāpitā mayhaṃ     bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā    viharāmi anāsavo.
   |412.378| Svāgataṃ vata me āsi      mama buddhassa santike
             tisso vijjā anuppattā   kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |412.379| Paṭisambhidā catasso      vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā     kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā udeno thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
                   Udenattherassa apadānaṃ samattaṃ.
                        Uddānaṃ
            metteyyo puṇṇako thero   mettagū dhotakopica
@Footnote: 1 Ma. Yu. suladdhalābhaṃ.
           Upasīvo ca nando ca         hemako sattamo tahiṃ.
           Todeyyo jatukaṇṇī ca       udeno ca mahāyaso
           tīṇi gāthāsatānettha       asīti tīṇi cuttariṃ.
               Metteyyavaggo ekacattāḷīsamo.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 568-574. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=32&item=412&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=32&item=412&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=32&item=412&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=412&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=412              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com