ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [1]  Tena  samayena buddho bhagava uruvelayam viharati najja
neranjaraya  tire  bodhirukkhamule  pathamabhisambuddho . athakho bhagava
bodhirukkhamule  sattaham  ekapallankena  nisidi  vimuttisukhapatisamvedi .
Athakho  bhagava  rattiya  pathamam  yamam paticcasamuppadam anulomapatilomam
manasakasi
   {1.1}  avijjapaccaya  sankhara  sankharapaccaya  vinnanam
vinnanapaccaya    namarupam    namarupapaccaya    salayatanam
salayatanapaccaya   phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya
tanha  tanhapaccaya  upadanam  upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya
jati   jatipaccaya   jaramaranam   sokaparidevadukkhadomanassupayasa
sambhavanti  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti
avijjaya  tveva  asesaviraganirodha  sankharanirodho  sankharanirodha
vinnananirodho   vinnananirodha   namarupanirodho   namarupanirodha
salayatananirodho   salayatananirodha   phassanirodho   phassanirodha
vedananirodho   vedananirodha   tanhanirodho   tanhanirodha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Upadananirodho upadananirodha bhavanirodho bhavanirodha jatinirodho jatinirodha jaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupayasa nirujjhanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotiti. {1.2} Athakho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi yada have patubhavanti dhamma atapino jhayato brahmanassa athassa kankha vapayanti sabba yato pajanati sahetudhammanti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 1-2. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=4&item=1&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=4&item=1&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=4&item=1&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=1&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com