ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [258]  Athakho  tassa  ukkhittakassa  bhikkhuno dhammanca vinayanca
paccavekkhantassa  etadahosi  apatti  esa  nesa  anapatti
apannomhi  namhi  anapanno  ukkhittomhi  namhi  anukkhitto
dhammikenamhi  kammena  ukkhitto  akuppena thanarahenati . athakho
so  ukkhittako  bhikkhu  yena  ukkhittanuvattaka  bhikkhu tenupasankami
upasankamitva  ukkhittanuvattake  bhikkhu  etadavoca  apatti  esa
avuso   nesa   anapatti  apannomhi  namhi  anapanno
ukkhittomhi  namhi  anukkhitto  dhammikenamhi  kammena  ukkhitto
akuppena  thanarahena  etha  mam  ayasmanto  osarethati .
Athakho  te  ukkhittanuvattaka  bhikkhu  tam  ukkhittakam bhikkhum adaya
yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam  nisinna  kho te bhikkhu bhagavantam
etadavocum  ayam  bhante  ukkhittako  bhikkhu  evamaha  apatti
@Footnote: 1 Ma. senasane. 2 Ma. ayam patho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page350.

Esa avuso nesa anapatti apannomhi namhi anapanno ukkhittomhi namhi anukkhitto dhammikenamhi kammena ukkhitto akuppena thanarahena etha mam ayasmanto osarethati katham nu kho bhante patipajjitabbanti . apatti esa bhikkhave nesa anapatti apanno eso bhikkhu neso bhikkhu anapanno ukkhitto eso bhikkhu neso bhikkhu anukkhitto dhammikena kammena ukkhitto akuppena thanarahena yato ca kho so bhikkhave bhikkhu apanno ca ukkhitto ca passati ca tenahi bhikkhave tam bhikkhum osarethati. {258.1} Athakho te ukkhittanuvattaka bhikkhu tam ukkhittakam bhikkhum osaretva yena ukkhepaka bhikkhu tenupasankamimsu upasankamitva ukkhepake bhikkhu etadavocum yasmim avuso vatthusmim ahosi sanghassa bhandanam kalaho viggaho vivado sanghabhedo sangharaji sanghavavatthanam sanghananakaranam so eso bhikkhu apanno ca ukkhitto ca passi ca osarito ca handa mayam avuso tassa vatthussa vupasamaya sanghasamaggim karomati. {258.2} Athakho te ukkhepaka bhikkhu yena bhagava tenupasankamimsu upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu . ekamantam nisinna kho te ukkhepaka 1- bhikkhu bhagavantam etadavocum te bhante ukkhittanuvattaka bhikkhu evamahamsu yasmim avuso vatthusmim ahosi sanghassa bhandanam kalaho viggaho vivado sanghabhedo sangharaji sanghavavatthanam @Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page351.

Sanghananakaranam so eso bhikkhu apanno ca ukkhitto ca passi ca osarito ca handa mayam avuso tassa vatthussa vupasamaya sanghasamaggim karomati katham nu kho bhante patipajjitabbanti . Yato ca kho so bhikkhave bhikkhu apanno ca ukkhitto ca passi ca osarito ca tenahi bhikkhave sangho tassa vatthussa vupasamaya sanghasamaggim karotu . evanca pana bhikkhave katabba . sabbeheva ekajjham sannipatitabbam gilanehi ca agilanehi ca na kehici chando databbo . sannipatitva byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo {258.3} sunatu me bhante sangho yasmim vatthusmim ahosi sanghassa bhandanam kalaho viggaho vivado sanghabhedo sangharaji sanghavavatthanam sanghananakaranam so eso bhikkhu apanno ca ukkhitto ca passi ca osarito ca . yadi sanghassa pattakallam sangho tassa vatthussa vupasamaya sanghasamaggim kareyya . esa natti. {258.4} Sunatu me bhante sangho yasmim vatthusmim ahosi sanghassa bhandanam kalaho viggaho vivado sanghabhedo sangharaji sanghavavatthanam sanghananakaranam so eso bhikkhu apanno ca ukkhitto ca passi ca osarito ca . sangho tassa vatthussa vupasamaya sanghasamaggim karoti . yassayasmato khamati tassa vatthussa vupasamaya sanghasamaggiya karanam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya. {258.5} Kata sanghena tassa vatthussa vupasamaya sanghasamaggi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page352.

Nihato sanghabhedo nihata sangharaji nihatam sanghavavatthanam nihatam sanghananakaranam 1- . khamati sanghassa tasma tunhi . evametam dharayamiti . tavadeva uposatho katabbo patimokkham uddisitabbanti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 349-352. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=5&item=258&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=5&item=258&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=5&item=258&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=258&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=258              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com