ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī
   [135]  So  evaṃ  samāhite  citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
cetopariyañāṇāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti . so parasattānaṃ
parapuggalānaṃ  cetasā  ceto  paricca  pajānāti  sarāgaṃ vā cittaṃ
sarāgaṃ  cittanti  pajānāti  vītarāgaṃ  vā  cittaṃ  vītarāgaṃ cittanti
pajānāti  sadosaṃ  vā  cittaṃ  sadosaṃ  cittanti  pajānāti vītadosaṃ
vā  cittaṃ  vītadosaṃ  cittanti  pajānāti  samohaṃ vā cittaṃ samohaṃ
cittanti  pajānāti  vītamohaṃ  vā  cittaṃ vītamohaṃ cittanti pajānāti
saṃkhittaṃ  vā  cittaṃ  saṃkhittaṃ  cittanti  pajānāti vikkhittaṃ vā cittaṃ
vikkhittaṃ  cittanti  pajānāti  mahaggataṃ  vā  cittaṃ mahaggataṃ cittanti
pajānāti  amahaggataṃ  vā cittaṃ amahaggataṃ cittanti pajānāti sauttaraṃ
vā  cittaṃ  sauttaraṃ  cittanti pajānāti anuttaraṃ vā cittaṃ anuttaraṃ
cittanti  pajānāti  samāhitaṃ  vā  cittaṃ samāhitaṃ cittanti pajānāti
asamāhitaṃ  vā  cittaṃ asamāhitaṃ cittanti pajānāti vimuttaṃ vā cittaṃ
vimuttaṃ  cittanti  pajānāti  avimuttaṃ  vā  cittaṃ  avimuttaṃ cittanti
pajānāti.
   {135.1}  Seyyathāpi mahārāja itthī vā puriso vā daharo
Vā yuvā maṇḍanakajātiko ādāse vā parisuddhe pariyodāte acche
vā  udakapatte sakaṃ mukhanimittaṃ paccavekkhamāno sakaṇikaṃ vā sakaṇikanti
jāneyya akaṇikaṃ vā akaṇikanti jāneyya evameva kho mahārāja bhikkhu
evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese
mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  cetopariyañāṇāya  cittaṃ
abhinīharati  abhininnāmeti  so parasattānaṃ parapuggalānaṃ cetasā ceto
paricca pajānāti sarāgaṃ vā cittaṃ sarāgaṃ cittanti pajānāti vītarāgaṃ
vā  cittaṃ  vītarāgaṃ  cittanti  pajānāti  sadosaṃ vā cittaṃ sadosaṃ
cittanti  pajānāti  vītadosaṃ  vā  cittaṃ vītadosaṃ cittanti pajānāti
samohaṃ  vā  cittaṃ  samohaṃ  cittanti  pajānāti vītamohaṃ vā cittaṃ
vītamohaṃ  cittanti  pajānāti  saṃkhittaṃ  vā  cittaṃ  saṃkhittaṃ  cittanti
pajānāti  vikkhittaṃ  vā  cittaṃ  vikkhittaṃ cittanti pajānāti mahaggataṃ
vā  cittaṃ mahaggataṃ cittanti pajānāti amahaggataṃ vā cittaṃ amahaggataṃ
cittanti  pajānāti  sauttaraṃ  vā  cittaṃ sauttaraṃ cittanti pajānāti
anuttaraṃ  vā  cittaṃ  anuttaraṃ cittanti pajānāti samāhitaṃ vā cittaṃ
samāhitaṃ  cittanti  pajānāti  asamāhitaṃ vā cittaṃ asamāhitaṃ cittanti
pajānāti  vimuttaṃ  vā cittaṃ vimuttaṃ cittanti pajānāti avimuttaṃ vā
cittaṃ  avimuttaṃ  cittanti pajānāti . idaṃpi kho mahārāja sandiṭṭhikaṃ
sāmaññaphalaṃ  purimehi  sandiṭṭhikehi  sāmaññaphalehi  abhikkantatarañca
paṇītatarañca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 105-106. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=9&item=135&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=9&item=135&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=9&item=135&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=135&items=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=135              Contents of The Tipitaka Volume 9 https://84000.org/tipitaka/read/?index_9 https://84000.org/tipitaka/english/?index_9

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]