ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)
   [178]  Athakho  bhagavā  yena  upaṭṭhānasālā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  nisajja  kho  bhagavā
bhikkhū  āmantesi  ayaṃpi  kho  bhikkhave ānāpānassatisamādhi bhāvito
bahulīkato  santo  ceva paṇīto ca asecanako ca sukho ca vihāro
Uppannuppanne  ca  pāpake  akusale  dhamme ṭhānaso antaradhāpeti
vūpasameti seyyathāpi bhikkhave gimhānaṃ pacchime māse ūhataṃ rajojallaṃ
tamenaṃ  mahāakālamegho  ṭhānaso  antaradhāpeti  vūpasameti evameva
kho  bhikkhave  ānāpānassatisamādhi  bhāvito  bahulīkato santo ceva
paṇīto  ca  asecanako  ca  sukho  ca  vihāro uppannuppanne ca
pāpake  akusale  dhamme  ṭhānaso  antaradhāpeti  vūpasameti  kathaṃ
bhāvito  ca  bhikkhave  ānāpānassatisamādhi  kathaṃ  bahulīkato  santo
ceva  paṇīto  ca  asecanako  ca sukho ca vihāro uppannuppanne
ca pāpake akusale dhamme ṭhānaso antaradhāpeti vūpasameti
   {178.1} idha bhikkhave bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā
suññāgāragato  vā  nisīdati  pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya
parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā so sato va assasati sato passasati
   {178.2} dīghaṃ vā assasanto dīghaṃ assasāmīti pajānāti dīghaṃ vā
passasanto  dīghaṃ  passasāmīti  pajānāti  rassaṃ vā assasanto rassaṃ
assasāmīti pajānāti rassaṃ vā passasanto rassaṃ passasāmīti pajānāti
   {178.3}  sabbakāyapaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati sabbakāya-
paṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmīti
sikkhati  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  passasissāmīti  sikkhati  pītipaṭisaṃvedī
assasissāmīti  sikkhati  pītipaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati sukhapaṭisaṃvedī
assasissāmīti sikkhati sukhapaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī
Assasissāmīti  sikkhati  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati
passambhayaṃ  cittasaṅkhāraṃ  assasissāmīti  sikkhati  passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ
passasissāmīti   sikkhati   cittapaṭisaṃvedī   assasissāmīti   sikkhati
cittapaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati
   {178.4}  abhippamodayaṃ cittaṃ assasissāmīti sikkhati abhippamodayaṃ
cittaṃ  passasissāmīti  sikkhati  samādahaṃ  cittaṃ  assasissāmīti  sikkhati
samādahaṃ  cittaṃ  passasissāmīti  sikkhati  vimocayaṃ  cittaṃ assasissāmīti
sikkhati vimocayaṃ cittaṃ passasissāmīti sikkhati
   {178.5}  aniccānupassī  assasissāmīti  sikkhati  aniccānupassī
passasissāmīti  sikkhati virāgānupassī assasissāmīti sikkhati virāgānupassī
passasissāmīti  sikkhati nirodhānupassī assasissāmīti sikkhati nirodhānupassī
passasissāmīti   sikkhati  paṭinissaggānupassī  assasissāmīti  sikkhati
paṭinissaggānupassī passasissāmīti sikkhati
   {178.6} evaṃ bhāvito kho bhikkhave ānāpānassatisamādhi evaṃ bahulīkato
santo ceva paṇīto ca asecanako ca sukho ca vihāro uppannuppanne ca pāpake
akusale dhamme ṭhānaso antaradhāpeti vūpasametīti.
   [179] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū attanāpi
attānaṃ  jīvitā  voropenti  aññamaññaṃpi  jīvitā  voropenti
migalaṇḍikaṃpi  samaṇakuttakaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadenti  sādhu  no
Āvuso  jīvitā  voropehi  idaṃ te pattacīvaraṃ bhavissatīti . saccaṃ
bhagavāti  .  vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ bhikkhave tesaṃ bhikkhūnaṃ
ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi
nāma  te  bhikkhave  bhikkhū attanāpi attānaṃ jīvitā voropessanti
aññamaññaṃpi   jīvitā   voropessanti   migalaṇḍikaṃpi   samaṇakuttakaṃ
upasaṅkamitvā  evaṃ  vakkhanti  sādhu no āvuso jīvitā voropehi
idaṃ  te  pattacīvaraṃ  bhavissatīti  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā
pasādāya .pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {179.1} yo pana bhikkhu sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropeyya
satthahārakaṃ vāssa pariyeseyya ayampi pārājiko hoti asaṃvāsoti.
   {179.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 131-134. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=1&item=178&items=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=1&item=178&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=1&item=178&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=1&item=178&items=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=178              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=10112              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=10112              Contents of The Tipitaka Volume 1 http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :