ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.
           Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ
   [273] Evamme sutaṃ. Ekaṃ samayaṃ bhagavā kurūsu viharati kammāsadammaṃ 1-
nāma kurūnaṃ nigamo. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti 2-
te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā etadavoca
   {273.1}  ekāyano  ayaṃ bhikkhave maggo sattānaṃ visuddhiyā
sokaparidevānaṃ  samatikkamāya  dukkhadomanassānaṃ  atthaṅgamāya  ñāyassa
adhigamāya  nibbānassa  sacchikiriyāya  yadidaṃ  cattāro satipaṭṭhānā .
Katame  cattāro  . idha bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati
ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ
vedanāsu  vedanānupassī  viharati  ātāpī sampajāno satimā vineyya
loke  abhijjhādomanassaṃ  citte  cittānupassī  viharati  ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  dhammesu
dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ.
         Uddesavārakathā niṭṭhitā.
   [274] Kathañca [3]- bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.
Idha  bhikkhave  bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā suññāgāragato
vā  nisīdati  pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ
upaṭṭhapetvā  .  so  sato  va assasati sato 4- passasati dīghaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. kammāsadhammaṃ nāma. 2 Ma. bhaddanteti. 3 Ma. pana. 4 Ma. satova.
Vā  assasanto  dīghaṃ  assasāmīti  pajānāti  dīghaṃ  vā passasanto
dīghaṃ  passasāmīti  pajānāti  rassaṃ  vā assasanto rassaṃ assasāmīti
pajānāti  rassaṃ  vā  passasanto  rassaṃ  passasāmīti  pajānāti
sabbakāyapaṭisaṃvedī   assasissāmīti   sikkhati   sabbakāyapaṭisaṃvedī
passasissāmīti   sikkhati   passambhayaṃ   kāyasaṅkhāraṃ  assasissāmīti
sikkhati passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmīti sikkhati.
   {274.1} Seyyathāpi bhikkhave dakkho bhamakāro vā bhamakārantevāsī
vā dīghaṃ vā añchanto 1- dīghaṃ añchāmīti pajānāti rassaṃ vā añchanto
rassaṃ  añchāmīti  pajānāti  evameva  kho bhikkhave bhikkhu dīghaṃ vā
assasanto  dīghaṃ  assasāmīti  pajānāti  dīghaṃ  vā  passasanto dīghaṃ
passasāmīti  pajānāti  rassaṃ  vā  assasanto  rassaṃ  assasāmīti
pajānāti  rassaṃ  vā  passasanto  rassaṃ  passasāmīti  pajānāti
sabbakāyapaṭisaṃvedī   assasissāmīti   sikkhati   sabbakāyapaṭisaṃvedī
passasissāmīti  sikkhati  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  assasissāmīti  sikkhati
passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  passasissāmīti  sikkhati  .  iti  ajjhattaṃ
vā  kāye  kāyānupassī  viharati  bahiddhā vā kāye kāyānupassī
viharati   ajjhattabahiddhā   vā   kāye  kāyānupassī  viharati
samudayadhammānupassī  vā  kāyasmiṃ  viharati vayadhammānupassī vā kāyasmiṃ
viharati  samudayavayadhammānupassī  vā  kāyasmiṃ viharati . atthi kāyoti
@Footnote: 1 añjantotipi acchantotipi pāṭho.
Vā  panassa  sati  paccupaṭṭhitā  hoti  yāvadeva  ñāṇamattāya
paṭissatimattāya  .  anissito  ca  viharati  na  ca  kiñci  loke
upādiyati. Evampi [1]- bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.
          Ānāpānapabbaṃ niṭṭhitaṃ.
   [275]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu gacchanto vā gacchāmīti
pajānāti   ṭhito  vā  ṭhitomhīti  pajānāti  nisinno  vā
nisinnomhīti  pajānāti  sayāno  vā  sayānomhīti  pajānāti .
Yathā  yathā  vā  panassa  kāyo  paṇihito  hoti  tathā  tathā
nampajānāti  2-  .  iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati
bahiddhā  vā  kāye  kāyānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā
kāye  kāyānupassī  viharati  samudayadhammānupassī  vā kāyasmiṃ viharati
vayadhammānupassī  vā  kāyasmiṃ  viharati  samudayavayadhammānupassī  vā
kāyasmiṃ  viharati  .  atthi  kāyoti  vā panassa sati paccupaṭṭhitā
hoti  yāvadeva  ñāṇamattāya  paṭissatimattāya  .  anissito  ca
viharati  na  ca  kiñci  loke upādiyati . evampi bhikkhave bhikkhu
kāye kāyānupassī viharati.
          Iriyāpathapabbaṃ niṭṭhitaṃ.
   [276]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  abhikkante  paṭikkante
sampajānakārī  hoti  ālokite  vilokite  sampajānakārī  hoti
sammiñjite  pasārite  sampajānakārī  hoti  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe
@Footnote: 1 Ma. kho. sabbattha īdisameva. 2 Ma. naṃ pajānāti.
Sampajānakārī  hoti  asite  pīte  khāyite  sāyite sampajānakārī
hoti  uccārapassāvakamme  sampajānakārī  hoti  gate  ṭhite
nisinne  sutte jāgarite bhāsite tuṇhībhāve sampajānakārī hoti .
Iti  ajjhattaṃ  vā  kāye kāyānupassī viharati bahiddhā vā kāye
kāyānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā  kāye  kāyānupassī
viharati  samudayadhammānupassī  vā  kāyasmiṃ  viharati  vayadhammānupassī
vā  kāyasmiṃ  viharati  samudayavayadhammānupassī  vā kāyasmiṃ viharati .
Atthi  kāyoti  vā  panassa  sati  paccupaṭṭhitā  hoti  yāvadeva
ñāṇamattāya paṭissatimattāya . anissito ca viharati na ca kiñci loke
upādiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.
          Sampajaññapabbaṃ niṭṭhitaṃ.
   [277] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu imameva kāyaṃ uddhaṃ pādatalā
adho   kesamatthakā   tacapariyantaṃ   pūrannānappakārassa  asucino
paccavekkhati  atthi  imasmiṃ kāye kesā lomā nakhā dantā taco
maṃsaṃ  nahārū  aṭṭhī  aṭṭhimiñjaṃ  vakkaṃ  hadayaṃ  yakanaṃ  kilomakaṃ pihakaṃ
papphāsaṃ  antaṃ  antaguṇaṃ  udariyaṃ  karīsaṃ  pittaṃ  semhaṃ  pubbo
lohitaṃ  sedo  medo  assu  vasā  kheḷo  siṅghāṇikā  lasikā
muttanti.
   {277.1}  Seyyathāpi  bhikkhave  ubhatomukhā mūtoḷī 1- pūrā
nānāvihitassa  dhaññassa  seyyathīdaṃ  sālīnaṃ  vīhīnaṃ  muggānaṃ  māsānaṃ
@Footnote: 1 pūtoḷītipi pāṭho. Ma. putoḷi Yu. mutoli.
Tilānaṃ  taṇḍulānaṃ  tamenaṃ  cakkhumā  puriso muñcitvā paccavekkheyya
ime sālī ime vīhī ime muggā ime māsā ime tilā ime taṇḍulāti
evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu imameva kāyaṃ uddhaṃ pādatalā adho
kesamatthakā  tacapariyantaṃ  pūrannānappakārassa  asucino  paccavekkhati
atthi imasmiṃ kāye kesā lomā nakhā dantā taco maṃsaṃ nahārū aṭṭhī
aṭṭhimiñjaṃ  vakkaṃ  hadayaṃ  yakanaṃ kilomakaṃ pihakaṃ papphāsaṃ antaṃ antaguṇaṃ
udariyaṃ karīsaṃ pittaṃ semhaṃ pubbo lohitaṃ sedo medo assu vasā kheḷo
siṅghāṇikā lasikā muttanti.
   {277.2} Iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati bahiddhā
vā kāye kāyānupassī viharati ajjhattabahiddhā vā kāye kāyānupassī
viharati  samudayadhammānupassī  vā  kāyasmiṃ  viharati  vayadhammānupassī
vā  kāyasmiṃ  viharati  samudayavayadhammānupassī  vā kāyasmiṃ viharati .
Atthi  kāyoti  vā  panassa  sati  paccupaṭṭhitā  hoti  yāvadeva
ñāṇamattāya  paṭissatimattāya  .  anissito  ca viharati na ca kiñci
loke upādiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.
         Paṭikūlamanasikārapabbaṃ niṭṭhitaṃ.
   [278]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  imameva kāyaṃ yathāṭhitaṃ
yathāpaṇihitaṃ  dhātuso  paccavekkhati  atthi  imasmiṃ  kāye  paṭhavīdhātu
āpodhātu  tejodhātu  vāyodhātūti  .  seyyathāpi bhikkhave dakkho
goghātako  vā  goghātakantevāsī vā gāviṃ vadhitvā cātummahāpathe
Vilaso  paṭivibhajitvā  nisinno  assa  evameva  kho bhikkhave bhikkhu
imameva  kāyaṃ  yathāṭhitaṃ  yathāpaṇihitaṃ  dhātuso  paccavekkhati  atthi
imasmiṃ  kāye  paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātūti . iti
ajjhattaṃ vā .pe. Viharati.
         Dhātumanasikārapabbaṃ niṭṭhitaṃ.
   [279]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya 1- chaḍḍitaṃ ekāhamataṃ vā dvīhamataṃ vā tīhamataṃ vā uddhumātakaṃ
vinīlakaṃ  vipubbakajātaṃ  .  so  imameva kāyaṃ upasaṃharati ayampi kho
kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanatītoti . iti ajjhattaṃ vā .pe.
Viharati.
   [280]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya  chaḍḍitaṃ  kākehi  vā  khajjamānaṃ  kulalehi vā khajjamānaṃ
gijjhehi vā khajjamānaṃ [2]- suvānehi vā khajjamānaṃ sigālehi vā
khajjamānaṃ  vividhehi  vā  pāṇakajātehi  khajjamānaṃ  . so imameva
kāyaṃ upasaṃharati ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanatītoti.
   {280.1} Iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati bahiddhā vā
kāye  kāyānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā vā kāye kāyānupassī
viharati  samudayadhammānupassī  vā  kāyasmiṃ  viharati  vayadhammānupassī
vā  kāyasmiṃ  viharati  samudayavayadhammānupassī  vā kāyasmiṃ viharati .
Atthi  kāyoti  vā  panassa  sati  paccupaṭṭhitā  hoti  yāvadeva
@Footnote: 1 Ma. sabbattha sivathikāya. 2 Ma. kaṅkehi vā khajjamānaṃ sunakhehi vā khajjamānaṃ
@byagghehi vā khajjamānaṃ dīpīhi vā khajjamānaṃ siṅgālehi vā ....
Ñāṇamattāya  paṭissatimattāya  .  anissito  ca viharati na ca kiñci
loke upādiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.
   [281]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya chaḍḍitaṃ aṭṭhisaṅkhalikaṃ 1- samaṃsalohitaṃ nahārusambandhaṃ .pe.
   [282] Aṭṭhisaṅkhalikaṃ nimmaṃsalohitamakkhitaṃ nahārusambandhaṃ .pe.
   [283] Aṭṭhisaṅkhalikaṃ apagatamaṃsalohitaṃ nahārusambandhaṃ .pe.
   [284] Aṭṭhikāni apagatanahārusambandhāni 2- disāvidisāvikkhittāni
aññena hatthaṭṭhikaṃ aññena pādaṭṭhikaṃ [3]- aññena jaṅghaṭṭhikaṃ aññena
ūruṭṭhikaṃ  aññena kaṭaṭṭhikaṃ 4- aññena piṭṭhaṭṭhikaṃ aññena kaṇṭakaṭṭhikaṃ
aññena   phāsukaṭṭhikaṃ   aññena   uraṭṭhikaṃ  aññena  aṃsaṭṭhikaṃ
aññena  bāhuṭṭhikaṃ  aññena  gīvaṭṭhikaṃ  aññena  hanukaṭṭhikaṃ  aññena
dantaṭṭhikaṃ  aññena  sīsakaṭāhaṃ  .  so  imameva  kāyaṃ  upasaṃharati
ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanatītoti.
   {284.1} Iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati bahiddhā
vā kāye kāyānupassī viharati ajjhattabahiddhā vā kāye kāyānupassī
viharati  samudayadhammānupassī  vā  kāyasmiṃ  viharati vayadhammānupassī vā
kāyasmiṃ viharati samudayavayadhammānupassī vā kāyasmiṃ viharati. Atthi kāyoti
@Footnote: 1 Ma. aṭṭhikasaṅkhalikaṃ. ito paraṃ īdisameva. 2 Sī. apakatasambandhāni. imasmiñca
@pabbe hatthaṭṭhikaṃ pādaṭṭhikaṃ jaṅghaṭṭhikaṃ uraṭṭhikaṃ kaṭaṭṭhikaṃ piṭṭhikaṇṭakanti evaṃ
@pāṭhakkamo dissati. 3 Ma. gopphakaṭṭhikaṃ .... 4 Ma. kaṭiṭṭhaṃ ... phāsukaṭṭhikaṃ
@piṭṭhiṭṭhikaṃ ... khandhaṭṭhikaṃ ... aññena gīvaṭṭhikaṃ ....
Vā  panassa  sati  paccupaṭṭhitā  hoti  yāvadeva  ñāṇamattāya
paṭissatimattāya  .  anissito  ca  viharati  na  ca  kiñci  loke
upādiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.
   [285]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya chaḍḍitaṃ aṭṭhikāni setāni saṅkhavaṇṇasannibhāni 1- .pe.
   [286] Aṭṭhikāni puñjakitāni terovassikāni .pe.
   [287]  Aṭṭhikāni  pūtīni cuṇṇakajātāni . so imameva kāyaṃ
upasaṃharati  ayampi  kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanatītoti .
Iti  ajjhattaṃ  vā  kāye kāyānupassī viharati bahiddhā vā kāye
kāyānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā kāye kāyānupassī viharati
samudayadhammānupassī  vā  kāyasmiṃ  viharati vayadhammānupassī vā kāyasmiṃ
viharati  samudayavayadhammānupassī  vā  kāyasmiṃ viharati . atthi kāyoti
vā  panassa  sati  paccupaṭṭhitā  hoti  yāvadeva  ñāṇamattāya
paṭissatimattāya  .  anissito  ca  viharati  na  ca  kiñci  loke
upādiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.
          Navasīvathikāpabbaṃ niṭṭhitaṃ.
          Kāyānupassanā niṭṭhitā.
   [288] Kathañca bhikkhave bhikkhu vedanāsu vedanānupassī viharati.
Idha bhikkhave bhikkhu sukhaṃ vā vedanaṃ vedayamāno sukhaṃ vedanaṃ vedayāmīti
@Footnote: 1 Sī. Yu. saṅkhavaṇṇūpanibhāni. Ma. saṅkhavaṇṇapaṭibhāgāni.
Pajānāti  dukkhaṃ  vā  vedanaṃ  vedayamāno dukkhaṃ vedanaṃ vedayāmīti
pajānāti  adukkhamasukhaṃ  vā  vedanaṃ  vedayamāno  adukkhamasukhaṃ vedanaṃ
vedayāmīti  pajānāti  sāmisaṃ  vā  sukhaṃ vedanaṃ vedayamāno sāmisaṃ
sukhaṃ vedanaṃ vedayāmīti pajānāti nirāmisaṃ vā sukhaṃ vedanaṃ vedayamāno
nirāmisaṃ  sukhaṃ  vedanaṃ vedayāmīti pajānāti sāmisaṃ vā dukkhaṃ vedanaṃ
vedayamāno  sāmisaṃ  dukkhaṃ  vedanaṃ  vedayāmīti  pajānāti  nirāmisaṃ
vā  dukkhaṃ  vedanaṃ  vedayamāno  nirāmisaṃ  dukkhaṃ vedanaṃ vedayāmīti
pajānāti  sāmisaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  vedayamāno  sāmisaṃ
adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  vedayāmīti  pajānāti  nirāmisaṃ  vā adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ vedayamāno nirāmisaṃ adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedayāmīti pajānāti.
   {288.1}  Iti  ajjhattaṃ  vā vedanāsu vedanānupassī viharati
bahiddhā  vā  vedanāsu  vedanānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā vā
vedanāsu vedanānupassī viharati samudayadhammānupassī vā vedanāsu viharati
vayadhammānupassī  vā  vedanāsu  viharati  samudayavayadhammānupassī  vā
vedanāsu  viharati  .  atthi vedanāti vā panassa sati paccupaṭṭhitā
hoti  yāvadeva  ñāṇamattāya paṭissatimattāya . anissito ca viharati
na ca kiñci loke upādiyati . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu vedanāsu
vedanānupassī viharati.
         Vedanānupassanā niṭṭhitā.
   [289]  Kathañca  bhikkhave bhikkhu citte cittānupassī viharati .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sarāgaṃ  vā  cittaṃ sarāgaṃ cittanti pajānāti
vītarāgaṃ  vā  cittaṃ  vītarāgaṃ  cittanti  pajānāti  sadosaṃ  vā
cittaṃ  sadosaṃ  cittanti  pajānāti  vītadosaṃ  vā  cittaṃ  vītadosaṃ
cittanti  pajānāti  samohaṃ  vā  cittaṃ  samohaṃ  cittanti pajānāti
vītamohaṃ  vā  cittaṃ  vītamohaṃ  cittanti  pajānāti  saṅkhittaṃ  vā
cittaṃ  saṅkhittaṃ  cittanti  pajānāti  vikkhittaṃ  vā  cittaṃ vikkhittaṃ
cittanti  pajānāti  mahaggataṃ  vā  cittaṃ  mahaggataṃ  cittanti
pajānāti  amahaggataṃ  vā  cittaṃ  amahaggataṃ  cittanti  pajānāti
sauttaraṃ  vā  cittaṃ  sauttaraṃ  cittanti  pajānāti  anuttaraṃ  vā
cittaṃ  anuttaraṃ  cittanti  pajānāti  samāhitaṃ  vā  cittaṃ  samāhitaṃ
cittanti  pajānāti  asamāhitaṃ  vā  cittaṃ  asamāhitaṃ  cittanti
pajānāti  vimuttaṃ  vā  cittaṃ  vimuttaṃ  cittanti  pajānāti avimuttaṃ
vā cittaṃ avimuttaṃ cittanti pajānāti.
   {289.1} Iti ajjhattaṃ vā citte cittānupassī viharati bahiddhā
vā citte cittānupassī viharati ajjhattabahiddhā vā citte cittānupassī
viharati  samudayadhammānupassī  vā  cittasmiṃ  viharati vayadhammānupassī vā
cittasmiṃ  viharati  samudayavayadhammānupassī  vā cittasmiṃ viharati . atthi
cittanti  vā  panassa  sati paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva ñāṇamattāya
paṭissatimattāya  .  anissito  ca  viharati  na  ca  kiñci  loke
Upādiyati. Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu citte cittānupassī viharati.
         Cittānupassanā niṭṭhitā.
   [290] Kathañca [1]- bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati.
Idha  bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu nīvaraṇesu .
Kathañca bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu nīvaraṇesu.
   {290.1} Idha bhikkhave bhikkhu santaṃ vā ajjhattaṃ kāmacchandaṃ atthi me
ajjhattaṃ  kāmacchandoti  pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ kāmacchandaṃ
natthi  me  ajjhattaṃ  kāmacchandoti  pajānāti yathā ca anuppannassa
kāmacchandassa  uppādo  hoti  tañca pajānāti yathā ca uppannassa
kāmacchandassa  pahānaṃ  hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca  pahīnassa
kāmacchandassa āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti.
   {290.2}  Santaṃ  vā  ajjhattaṃ byāpādaṃ atthi me ajjhattaṃ
byāpādoti  pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  byāpādaṃ natthi me
ajjhattaṃ  byāpādoti  pajānāti  yathā  ca anuppannassa byāpādassa
uppādo  hoti  tañca  pajānāti  yathā ca uppannassa byāpādassa
pahānaṃ  hoti  tañca pajānāti yathā ca pahīnassa byāpādassa āyatiṃ
anuppādo hoti tañca pajānāti.
   {290.3} Santaṃ vā ajjhattaṃ thīnamiddhaṃ 2- atthi me ajjhattaṃ
thīnamiddhanti  pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  thīnamiddhaṃ  natthi  me
ajjhattaṃ   thīnamiddhanti   pajānāti   yathā   ca   anuppannassa
thīnamiddhassa  uppādo  hoti  tañca  pajānāti  yathā ca uppannassa
@Footnote: 1 Ma. sabbattha pana saddo dissati. 2 Ma. thinamiddhaṃ. sabbattha evaṃ ñātabbaṃ.
Thīnamiddhassa  pahānaṃ  hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca  pahīnassa
thīnamiddhassa āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti.
   {290.4} Santaṃ vā ajjhattaṃ uddhaccakukkuccaṃ atthi me ajjhattaṃ
uddhaccakukkuccanti  pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  uddhaccakukkuccaṃ
natthi  me ajjhattaṃ uddhaccakukkuccanti pajānāti yathā ca anuppannassa
uddhaccakukkuccassa  uppādo  hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca
uppannassa  uddhaccakukkuccassa  pahānaṃ  hoti  tañca  pajānāti
yathā  ca  pahīnassa  uddhaccakukkuccassa  āyatiṃ  anuppādo  hoti
tañca pajānāti.
   {290.5}  Santaṃ  vā  ajjhattaṃ  vicikicchaṃ atthi me ajjhattaṃ
vicikicchāti  pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  vicikicchaṃ  natthi  me
ajjhattaṃ  vicikicchāti  pajānāti  yathā  ca  anuppannāya  vicikicchāya
uppādo  hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca uppannāya vicikicchāya
pahānaṃ  hoti  tañca  pajānāti yathā ca pahīnāya vicikicchāya āyatiṃ
anuppādo hoti tañca pajānāti.
   {290.6}  Iti  ajjhattaṃ  vā  dhammesu  dhammānupassī viharati
bahiddhā  vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā
dhammesu  dhammānupassī  viharati  samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati
vayadhammānupassī  vā dhammesu viharati samudayavayadhammānupassī vā dhammesu
viharati . atthi dhammāti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva
ñāṇamattāya  paṭissati  mattāya  .  anissito  ca  viharati  na ca
Kiñci  loke  upādiyati  .  evampi  kho bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammānupassī viharati pañcasu nīvaraṇesu.
          Nīvaraṇapabbaṃ niṭṭhitaṃ.
   [291]  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati
pañcasu  upādānakkhandhesu  .  kathañca  bhikkhave  bhikkhu  dhammesu
dhammānupassī viharati pañcasu upādānakkhandhesu.
   {291.1}  Idha  bhikkhave bhikkhu iti rūpaṃ iti rūpassa samudayo
iti  rūpassa  atthaṅgamo  iti  vedanā iti vedanāya samudayo iti
vedanāya  atthaṅgamo  iti  saññā  iti  saññāya  samudayo  iti
saññāya  atthaṅgamo  iti  saṅkhārā  iti  saṅkhārānaṃ samudayo iti
saṅkhārānaṃ  atthaṅgamo  iti  viññāṇaṃ  iti  viññāṇassa  samudayo
iti viññāṇassa atthaṅgamoti.
   {291.2}  Iti  ajjhattaṃ  vā  dhammesu  dhammānupassī viharati
bahiddhā  vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā
dhammesu  dhammānupassī  viharati  samudayadhammānupassī  vā  dhammesu
viharati  vayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati  samudayavayadhammānupassī
vā  dhammesu viharati . atthi dhammāti vā panassa sati paccupaṭṭhitā
hoti  yāvadeva  ñāṇamattāya  paṭissatimattāya  .  anissito  ca
viharati  na  ca  kiñci  loke  upādiyati . evampi kho bhikkhave
bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu upādānakkhandhesu.
           Khandhapabbaṃ niṭṭhitaṃ.
   [292]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammāpassī viharati
chasu  ajjhattikabāhiresu  āyatanesu  .  kathañca  bhikkhave  bhikkhu
dhammesu dhammānupassī viharati chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu.
   {292.1} Idha bhikkhave bhikkhu cakkhuñca pajānāti rūpe ca pajānāti
yañca  tadubhayaṃ  paṭicca uppajjati saññojanaṃ 1- tañca pajānāti yathā
ca  anuppannassa  saññojanassa  uppādo  hoti  tañca  pajānāti
yathā  ca  uppannassa  saññojanassa  pahānaṃ  hoti  tañca pajānāti
yathā  ca  pahīnassa  saññojanassa  āyatiṃ  anuppādo  hoti  tañca
pajānāti  .  sotañca  pajānāti  sadde ca pajānāti . ghānañca
pajānāti  gandhe  ca  pajānāti  .  jivhañca  pajānāti rase ca
pajānāti  .  kāyañca  pajānāti  phoṭṭhabbe  ca  pajānāti .
Manañca  pajānāti  dhamme  ca  pajānāti  yañca  tadubhayaṃ  paṭicca
uppajjati  saññojanaṃ  tañca  pajānāti  yathā  ca  anuppannassa
saññojanassa   uppādo  hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca
uppannassa  saññojanassa  pahānaṃ  hoti  tañca  pajānāti  yathā ca
pahīnassa saññojanassa āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti ca
   {292.2} iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati bahiddhā
vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā  dhammesu
dhammānupassī viharati samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati vayadhammānupassī
vā  dhammesu  viharati  samudayavayadhammānupassī  vā dhammesu viharati .
@Footnote: 1 Ma. saṃñojanaṃ. evamuparipi.
Atthi  dhammāti  vā  panassa  sati  paccupaṭṭhitā  hoti  yāvadeva
ñāṇamattāya  paṭissatimattāya  .  anissito  ca  viharati  na  ca
kiñci  loke  upādiyati  .  evampi  kho bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammānupassī viharati chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu.
          Āyatanapabbaṃ niṭṭhitaṃ.
   [293]  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati
sattasu  bojjhaṅgesu  .  kathañca bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī
viharati  sattasu  bojjhaṅgesu  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  santaṃ vā
ajjhattaṃ  satisambojjhaṅgaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ  satisambojjhaṅgoti
pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  satisambojjhaṅgaṃ  natthi  me
ajjhattaṃ  satisambojjhaṅgoti  pajānāti  yathā  ca  anuppannassa
satisambojjhaṅgassa  uppādo  hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca
uppannassa  satisambojjhaṅgassa  bhāvanāpāripūri  1-  hoti  tañca
pajānāti.
   {293.1}  Santaṃ  vā  ajjhattaṃ  dhammavicayasambojjhaṅgaṃ  .pe.
Santaṃ  vā  ajjhattaṃ  viriyasambojjhaṅgaṃ  .pe.  santaṃ  vā ajjhattaṃ
pītisambojjhaṅgaṃ  .pe.  santaṃ vā ajjhattaṃ passaddhisambojjhaṅgaṃ .pe.
Santaṃ  vā  ajjhattaṃ  samādhisambojjhaṅgaṃ  .pe.  santaṃ vā ajjhattaṃ
upekkhāsambojjhaṅgaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ  upekkhāsambojjhaṅgoti
pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  natthi  me
ajjhattaṃ   upekkhāsambojjhaṅgoti   pajānāti   yathā   ca
@Footnote: 1 Ma. sabbattha bhāvanāpāripūrī.
Anuppannassa   upekkhāsambojjhaṅgassa   uppādo   hoti  tañca
pajānāti   yathā   ca   uppannassa   upekkhāsambojjhaṅgassa
bhāvanāpāripūri hoti tañca pajānāti.
   {293.2} Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati bahiddhā
vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā  dhammesu
dhammānupassī  viharati  samudayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati
vayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati  samudayavayadhammānupassī  vā
dhammesu  viharati  .  atthi  dhammāti  vā panassa sati paccupaṭṭhitā
hoti   yāvadeva  ñāṇamattāya  paṭissatimattāya  .  anissito
ca  viharati  na ca kiñci loke upādiyati . evampi kho bhikkhave
bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati sattasu bojjhaṅgesu.
          Bojjhaṅgapabbaṃ niṭṭhitaṃ.
           Paṭhamabhāṇavāraṃ.
   [294]  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati
catūsu   ariyasaccesu   .  kathañca  bhikkhave  bhikkhu  dhammesu
dhammānupassī  viharati  catūsu  ariyasaccesu . idha bhikkhave bhikkhu idaṃ
dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti [1]-.
   {294.1} Katamañca bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ. Jātipi dukkhā jarāpi
dukkhā    maraṇampi   dukkhaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi
@Footnote: 1 Ma. paṭhamabhāṇavāro niṭṭhito.
Dukkhā  appiyehi  sampayogopi  dukkho  piyehi  vippayogopi dukkho
yampicchaṃ  na  labhati  tampi  dukkhaṃ  saṅkhittena  pañcupādānakkhandhā
dukkhā.
   [295] Katamā ca bhikkhave jāti . yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhi  tamhi  sattanikāye  jāti  sañjāti  okkanti nibbatti 1-
abhinibbatti  khandhānaṃ  pātubhāvo  āyatanānaṃ  paṭilābho  ayaṃ vuccati
bhikkhave jāti.
   {295.1} Katamā ca bhikkhave jarā . yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhi tamhi sattanikāye jarā jīraṇatā khaṇḍiccaṃ pāliccaṃ valitacatā 2-
āyuno saṃhāni indriyānaṃ paripāko ayaṃ vuccati bhikkhave jarā.
   {295.2} Katamañca bhikkhave maraṇaṃ . yā 3- tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhā tamhā sattanikāyā cuti cavanatā bhedo antaradhānaṃ maccu maraṇaṃ
kālakiriyā khandhānaṃ bhedo kaḷevarassa nikkhepo jīvitindriyassa upacchedo
idaṃ vuccati bhikkhave maraṇaṃ.
   {295.3} Katamo ca bhikkhave soko. Yo kho bhikkhave aññataraññatarena
byasanena  samannāgatassa  aññataraññatarena  dukkhadhammena  phuṭṭhassa
soko socanā socitattaṃ antosoko antoparisoko ayaṃ vuccati bhikkhave
soko.
   {295.4} Katamo ca bhikkhave paridevo. Yo kho bhikkhave aññataraññatarena
byasanena  samannāgatassa  aññataraññatarena  dukkhadhammena  phuṭṭhassa
ādevo paridevo ādevanā paridevanā ādevitattaṃ paridevitattaṃ ayaṃ
vuccati bhikkhave paridevo.
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 valittacatātipi pāṭho. 3 Ma. yaṃ.
Katamañca  bhikkhave  dukkhaṃ  .  yaṃ kho bhikkhave kāyikaṃ dukkhaṃ kāyikaṃ
asātaṃ  kāyasamphassajaṃ  dukkhaṃ  asātaṃ  vedayitaṃ  idaṃ vuccati bhikkhave
dukkhaṃ.
   {295.5} Katamañca bhikkhave domanassaṃ . yaṃ kho bhikkhave cetasikaṃ
dukkhaṃ  cetasikaṃ  asātaṃ manosamphassajaṃ 1- dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ idaṃ
vuccati bhikkhave domanassaṃ.
   {295.6} Katamo ca bhikkhave upāyāso . yo kho bhikkhave
aññataraññatarena   byasanena   samannāgatassa   aññataraññatarena
dukkhadhammena   phuṭṭhassa   āyāso   upāyāso   āyāsitattaṃ
upāyāsitattaṃ ayaṃ vuccati bhikkhave upāyāso.
   {295.7} Katamo 2- ca bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho.
Idha yassa te honti aniṭṭhā akantā amanāpā rūpā saddā gandhā
rasā phoṭṭhabbā [3]- ye vā panassa honti anatthakāmā ahitakāmā
aphāsukakāmā  ayogakkhemakāmā tesaṃ 4- saṅgati samāgamo samodhānaṃ
missībhāvo ayaṃ vuccati bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho.
   {295.8} Katamo ca bhikkhave piyehi vippayogo dukkho. Idha yassa te
honti  iṭṭhā kantā manāpā rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā
ye vā panassa honti atthakāmā hitakāmā phāsukakāmā yogakkhemakāmā
mātā  vā  pitā vā bhātā vā bhaginī vā mittā vā amaccā
vā  ñātisālohitā  vā  tesaṃ  asaṅgati  asamāgamo  asamodhānaṃ
amissībhāvo ayaṃ vuccati bhikkhave piyehi vippayogo dukkho 2-.
@Footnote: 1 cetosamphassajanti vā pāṭho. 2-2 Yu. ime pāṭhā natthi. 3 Ma. dhammā.
@ito paraṃ īdisameva. 4 Ma. yā tehi saddhiṃ saṅgati ... ito paraṃ īdisameva.
   {295.9}  Katamañca bhikkhave yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ .
Jātidhammānaṃ  bhikkhave sattānaṃ evaṃ icchā uppajjati aho vata mayaṃ
na  jātidhammā  assāma  na  ca vata no jāti āgaccheyyāti na
kho  panetaṃ  icchāya  pattabbaṃ  idampi  yampicchaṃ  na  labhati tampi
dukkhaṃ  .  jarādhammānaṃ  bhikkhave  sattānaṃ . byādhidhammānaṃ bhikkhave
sattānaṃ  .  maraṇadhammānaṃ  bhikkhave  sattānaṃ  .  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsadhammānaṃ  bhikkhave  sattānaṃ  evaṃ  icchā  uppajjati
aho  vata  mayaṃ  na  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā  assāma
na  ca  vata  no  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  āgaccheyyunti
na  kho  panetaṃ  icchāya  pattabbaṃ  idampi  yampicchaṃ  na  labhati
tampi  dukkhaṃ  .  katame  ca bhikkhave saṅkhittena pañcupādānakkhandhā
dukkhā  .  seyyathīdaṃ  rūpūpādānakkhandho  1-  vedanūpādānakkhandho
saññūpādānakkhandho   saṅkhārūpādānakkhandho   viññāṇūpādānakkhandho
ime  vuccanti  bhikkhave  saṅkhittena  pañcupādānakkhandhā  dukkhā .
Idaṃ vuccati bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ.
   [296] Katamañca bhikkhave dukkhasamudayo 2- ariyasaccaṃ. Yāyaṃ taṇhā
ponobbhavikā  3-  nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī  seyyathīdaṃ
kāmataṇhā bhavataṇhā vibhavataṇhā.
   [297]  Sā kho panesā bhikkhave taṇhā kattha uppajjamānā
uppajjati  kattha  nivisamānā  nivisati  . yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
@Footnote: 1 Ma. rūpupādānakkhandho ... viññāṇupā .... 2 Ma. dukkhasamudayaṃ.
@3 Sī. Yu. ponobhavikā.
Etthesā  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivisamānā
nivisati.
   {297.1} Kiñca loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ . cakkhuṃ loke piyarūpaṃ
sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  ettha
nivisamānā  nivisati  .  sotaṃ  loke  . ghānaṃ loke . jivhā
loke . kāyo loke . mano loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivisamānā nivisati.
   {297.2} Rūpā loke. Saddā loke. Gandhā loke. Rasā loke.
Phoṭṭhabbā  loke  .  dhammā  loke  piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivisamānā nivisati.
   {297.3}  Cakkhuviññāṇaṃ  loke  .  sotaviññāṇaṃ  loke .
Ghānaviññāṇaṃ loke . jivhāviññāṇaṃ loke . kāyaviññāṇaṃ loke.
Manoviññāṇaṃ  loke  piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā uppajjamānā
uppajjati ettha nivisamānā nivisati.
   {297.4} Cakkhusamphasso loke. Sotasamphasso loke. Ghānasamphasso
loke . jivhāsamphasso loke . Kāyasamphasso loke. Manosamphasso
loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha
nivisamānā nivisati.
   {297.5} Cakkhusamphassajā vedanā loke. Sotasamphassajā vedanā
loke . ghānasamphassajā vedanā loke . jivhāsamphassajā vedanā
loke  . kāyasamphassajā vedanā loke . manosamphassajā vedanā
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā uppajjamānā uppajjati
Ettha nivisamānā nivisati.
   {297.6} Rūpasaññā loke . saddasaññā loke . Gandhasaññā
loke  . rasasaññā loke . phoṭṭhabbasaññā loke . dhammasaññā
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā uppajjamānā uppajjati
ettha nivisamānā nivisati.
   {297.7}  Rūpasañcetanā  loke . saddasañcetanā loke .
Gandhasañcetanā  loke . rasasañcetanā loke . phoṭṭhabbasañcetanā
loke  .  dhammasañcetanā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā uppajjati ettha nivisamānā nivisati.
   {297.8} Rūpataṇhā loke . saddataṇhā loke . Gandhataṇhā
loke . rasataṇhā loke . Phoṭṭhabbataṇhā loke. Dhammataṇhā loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā uppajjati ettha
nivisamānā nivisati.
   {297.9} Rūpavitakko loke . Saddavitakko loke. Gandhavitakko
loke  .  rasavitakko  loke  .  phoṭṭhabbavitakko  loke .
Dhammavitakko  loke  piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā uppajjamānā
uppajjati ettha nivisamānā nivisati.
   {297.10} Rūpavicāro loke. Saddavicāro loke. Gandhavicāro
loke . Rasavicāro loke. Phoṭṭhabbavicāro loke. Dhammavicāro loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā uppajjati ettha
nivisamānā nivisati. Idaṃ vuccati bhikkhave dukkhasamudayo ariyasaccaṃ.
   [298]  Katamañca  bhikkhave dukkhanirodho 1- ariyasaccaṃ . yo
@Footnote: 1 Ma. dukkhanirodhaṃ.
Tassāyeva  taṇhāya  asesavirāganirodho  cāgo  paṭinissaggo  mutti
anālayo.
   {298.1}  Sā kho panesā bhikkhave taṇhā kattha pahīyamānā
pahīyati  kattha  nirujjhamānā  nirujjhati  .  yaṃ  loke  piyarūpaṃ
sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahīyamānā  pahīyati ettha nirujjhamānā
nirujjhati.
   {298.2}  Kiñca  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  . cakkhuṃ loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahīyamānā  pahīyati  ettha
nirujjhamānā  nirujjhati  .  sotaṃ loke . ghānaṃ loke . jivhā
loke . kāyo loke . mano loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā pahīyamānā pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {298.3} Rūpā loke . saddā loke. Gandhā loke. Rasā
loke . phoṭṭhabbā loke . dhammā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā pahīyamānā pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {298.4}  Cakkhuviññāṇaṃ  loke  .  sotaviññāṇaṃ  loke .
Ghānaviññāṇaṃ loke . jivhāviññāṇaṃ loke . kāyaviññāṇaṃ loke.
Manoviññāṇaṃ  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā taṇhā pahīyamānā
pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {298.5} Cakkhusamphasso loke. Sotasamphasso loke. Ghānasamphasso
loke. Jivhāsamphasso loke. Kāyasamphasso loke. Manosamphasso loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati ettha nirujjhamānā
nirujjhati.
   {298.6} Cakkhusamphassajā vedanā loke. Sotasamphassajā vedanā
Loke . ghānasamphassajā vedanā loke . jivhāsamphassajā vedanā
loke  . kāyasamphassajā vedanā loke . manosamphassajā vedanā
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahīyamānā  pahīyati
ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {298.7} Rūpasaññā loke . saddasaññā loke . Gandhasaññā
loke . rasasaññā loke . Phoṭṭhabbasaññā loke. Dhammasaññā loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati ettha nirujjhamānā
nirujjhati.
   {298.8}  Rūpasaññacetanā loke . saddasañcetanā loke .
Gandhasañcetanā  loke . rasasañcetanā loke . phoṭṭhabbasañcetanā
loke  . dhammasaññacetanā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
pahīyamānā pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {298.9} Rūpataṇhā loke . saddataṇhā loke . Gandhataṇhā
loke . rasataṇhā loke . Phoṭṭhabbataṇhā loke. Dhammataṇhā loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati ettha nirujjhamānā
nirujjhati.
   {298.10} Rūpavitakko loke. Saddavitakko loke. Gandhavitakko
loke . rasavitakko loke . phoṭṭhabbavitakko loke. Dhammavitakko
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati ettha
nirujjhamānā nirujjhati.
   {298.11} Rūpavicāro loke. Saddavicāro loke. Gandhavicāro loke.
Rasavicāro loke . phoṭṭhabbavicāro loke. Dhammavicāro loke piyarūpaṃ
Sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahīyamānā  pahīyati ettha nirujjhamānā
nirujjhati. Idaṃ vuccati bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccaṃ.
   [299] Katamañca bhikkhave dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ .
Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvācā  sammākammanto  sammāājīvo  sammāvāyāmo  sammāsati
sammāsamādhi.
   {299.1} Katamā ca bhikkhave sammādiṭṭhi. Yaṃ kho bhikkhave dukkhe
ñāṇaṃ  dukkhasamudaye  ñāṇaṃ  dukkhanirodhe  ñāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya ñāṇaṃ ayaṃ vuccati bhikkhave sammādiṭṭhi.
   {299.2} Katamo ca bhikkhave sammāsaṅkappo. Nekkhammasaṅkappo
abyāpādasaṅkappo avihiṃsāsaṅkappo ayaṃ vuccati bhikkhave sammāsaṅkappo.
   {299.3} Katamā ca bhikkhave sammāvācā . Musāvādā veramaṇī
pisuṇāya  vācāya  veramaṇī  pharusāya  vācāya veramaṇī samphappalāpā
veramaṇī ayaṃ vuccati bhikkhave sammāvācā.
   {299.4}  Katamo ca bhikkhave sammākammanto . pāṇātipātā
veramaṇī  adinnādānā  veramaṇī  kāmesu  micchācārā veramaṇī ayaṃ
vuccati bhikkhave sammākammanto.
   {299.5} Katamo ca bhikkhave sammāājīvo. Idha bhikkhave ariyasāvako
micchāājīvaṃ pahāya sammāājīvena jīvikaṃ kappeti ayaṃ vuccati bhikkhave
sammāājīvo.
   {299.6} Katamo ca bhikkhave sammāvāyāmo. Idha bhikkhave bhikkhu
anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati
Viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  chandaṃ  janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ   paggaṇhāti   padahati   anuppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ
uppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati   uppannānaṃ   kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā  asammosāya
bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati
viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  . ayaṃ vuccati bhikkhave
sammāvāyāmo.
   {299.7} Katamā ca bhikkhave sammāsati . idha bhikkhave bhikkhu
kāye  kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya
loke  abhijjhādomanassaṃ  vedanāsu  vedanānupassī  viharati  .pe.
Citte  .pe.  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno
satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  ayaṃ vuccati bhikkhave
sammāsati.
   {299.8} Katamo ca bhikkhave sammāsamādhi . Idha bhikkhave bhikkhu vivicceva
kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati vitakkavicārānaṃ vūpasamā ajjhattaṃ sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ
.pe. tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhassa ca pahānā dukkhassa ca
pahānā  pubbe  va  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati . ayaṃ vuccati
Bhikkhave sammāsamādhi . idaṃ vuccati bhikkhave dukkhanirodhagāminī paṭipadā
ariyasaccaṃ.
   {299.9}  Iti  ajjhattaṃ  vā  dhammesu  dhammānupassī viharati
bahiddhā  vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā
dhammesu  dhammānupassī  viharati  samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati
vayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati  samudayavayadhammānupassī  vā
dhammesu  viharati  .  atthi  dhammāti  vā panassa sati paccupaṭṭhitā
hoti  yāvadeva  ñāṇamattāya paṭissatimattāya . anissito ca viharati
na ca kiñci loke upādiyati . evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu.
           Saccapabbaṃ niṭṭhitaṃ.
         Dhammānupassanā niṭṭhitā.
   [300] Yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ
bhāveyya  satta  vassāni  tassa  dvinnaṃ  phalānaṃ  aññataraṃ  phalaṃ
pāṭikaṅkhaṃ diṭṭhe va dhamme aññā sati vā upādisese anāgāmitā.
   {300.1} Tiṭṭhantu bhikkhave satta vassāni. Yo hi koci bhikkhave
ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya cha vassāni. Pañca vassāni.
Cattāri vassāni . tīṇi vassāni . dve vassāni. Ekaṃ vassaṃ .pe.
Tiṭṭhatu bhikkhave ekaṃ vassaṃ . yo hi koci bhikkhave ime cattāro
satipaṭṭhāne  evaṃ  bhāveyya  satta  māsāni  tassa dvinnaṃ phalānaṃ
aññataraṃ  phalaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  diṭṭhe  va  dhamme  aññā  sati  vā
Upādisese anāgāmitā.
   {300.2} Tiṭṭhantu bhikkhave satta māsāni. Yo hi koci bhikkhave
ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya cha māsāni. Pañca māsāni.
Cattāri māsāni . tīṇi māsāni . dve māsāni . ekaṃ māsaṃ.
Addhamāsaṃ 1- .pe. tiṭṭhatu bhikkhave addhamāso. Yo hi koci bhikkhave
ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya sattāhaṃ tassa dvinnaṃ phalānaṃ
aññataraṃ phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ diṭṭhe va dhamme aññā sati vā upādisese
anāgāmitā 2-.
   {300.3}  Ekāyano  ayaṃ bhikkhave maggo sattānaṃ visuddhiyā
sokaparidevānaṃ   samatikkamāya   dukkhadomanassānaṃ   atthaṅgamāya
ñāyassa  adhigamāya  nibbānassa  sacchikiriyāya  yadidaṃ  cattāro
satipaṭṭhānāti  .  iti  yantaṃ  vuttaṃ  idametaṃ  paṭicca vuttanti .
Idamavoca  bhagavā  .  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
              ------------------
@Footnote: 1 Ma. aḍḍhamāsaṃ. 2 Ma. anāgāmitāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 325-351. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=10&item=273&items=28              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=10&item=273&items=28&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=10&item=273&items=28              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=10&item=273&items=28              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=273              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=9140              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=9140              Contents of The Tipitaka Volume 10 http://84000.org/tipitaka/read/?index_10

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :