ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
          Acchariyabbhutadhammasuttam
   [357]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  . atha kho sambahulanam bhikkhunam
pacchabhattam   pindapatapatikkantanam   upatthanasalayam   sannisinnanam
sannipatitanam  ayamantarakatha  udapadi  acchariyam  avuso  abbhutam
avuso  tathagatassa  mahiddhikata  mahanubhavakata  yatra  hi  nama
tathagato  atite  buddhe  parinibbute  chinnapapance  chinnavattume
pariyadinnavatte   sabbadukkhavitivatte  janissati  evamjacca  te
bhagavanto  ahesum  itipi  evamnama  te  bhagavanto  ahesum itipi
evamgotta  te  bhagavanto  ahesum  itipi evamsila te bhagavanto
ahesum  itipi  evamdhamma  te  bhagavanto  ahesum itipi evampanna
te  bhagavanto  ahesum itipi evamvihari te bhagavanto ahesum itipi
evamvimutta  te bhagavanto ahesum itipiti . evam vutte ayasma
anando  te  bhikkhu  etadavoca acchariya ceva avuso tathagata
acchariyadhammasamannagata  ca  abbhuta  ceva  avuso  tathagata
abbhutadhammasamannagata  cati  .  ayanca hidam tesam bhikkhunam ayam 1-
antarakatha vippakata hoti.
   [358]  Atha  bhagava  sayanhasamayam  patisallana  vutthito
yenupatthanasala  tenupasankami  upasankamitva  pannatte  asane
@Footnote: 1 ayamsaddo sabbattha natthi.
Nisidi  .  nisajja kho bhagava bhikkhu amantesi kaya nuttha bhikkhave
etarahi kathaya sannisinna ka ca pana vo antarakatha vippakatati.
Idha  bhante  amhakam pacchabhattam pindapatapatikkantanam upatthanasalayam
sannisinnanam   sannipatitanam   ayamantarakatha   udapadi  acchariyam
avuso  abbhutam  avuso  tathagatassa  mahiddhikata  mahanubhavakata
yatra  hi  nama  tathagato  atite  buddhe parinibbute chinnapapance
chinnavattume pariyadinnavatte sabbadukkhavitivatte janissati 1- evamjacca
te  bhagavanto  ahesum  itipi  evamnama  ... evamgotta ...
Evamsila ... Evamdhamma ... Evampanna ... Evamvihari ... Evamvimutta
te bhagavanto ahesum itipiti evam vutte bhante ayasma anando
amhe etadavoca acchariya ceva avuso tathagata acchariyadhammasamannagata
ca  abbhuta ceva avuso tathagata abbhutadhammasamannagata cati ayam
kho no bhante antarakatha vippakata atha bhagava anuppattoti.
   [359]  Atha  kho  bhagava  ayasmantam  anandam  amantesi
tasmatiha  tam  ananda  bhiyyoso  mattaya  patibhantu  tathagatassa
acchariya abbhutadhammati.
   [360]  Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam
sato  sampajano  ananda  bodhisatto  tusitam  kayam  upapajjiti .
Yampi  bhante  sato  sampajano  bodhisatto  tusitam  kayam upapajji
@Footnote: 1 Po. anussarissati.
Idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi.
   [361]  Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam
sato  sampajano  ananda  bodhisatto  tusite kaye atthasiti .
Yampi  bhante  sato  sampajano  bodhisatto tusite kaye atthasi
idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi.
   [362]  Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam
yavatayukam  ananda  bodhisatto  tusite  kaye atthasiti . yampi
bhante  yavatayukam  bodhisatto  tusite  kaye  atthasi  idampaham
bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi.
   [363]  Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam
sato  sampajano  ananda  bodhisatto tusita kaya cavitva matu
kucchim  okkamiti . yampi bhante sato sampajano bodhisatto tusita
kaya cavitva matu kucchim okkami idampaham bhante .pe. Dharemi.
   [364] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam yada
ananda  bodhisatto  tusita  kaya  cavitva matu kucchim okkamati
atha  sadevake  loke  samarake  sabrahmake  sassamanabrahmaniya
pajaya   sadevamanussaya   appamano   olaro   obhaso
patubhavati  atikkammeva  devanam  devanubhavam yapi ta lokantarika
agha asamvuta andhakara andhakaratimisa yatthapime candimasuriya [1]-
@Footnote: 1 evam mahiddhika.
Evammahanubhava  abhaya  nanubhonti  tatthapi  appamano  olaro
obhaso  patubhavati  atikkammeva  devanam  devanubhavam yepi tattha
satta  upapanna  tepi  tenobhasena  annamannassa  1-  jananti
annepi  kira  bho  santi  satta  idhupapannati  ayanca  dasasahassi
lokadhatu  sankampati  sampakampati  sampavedhati appamano ca olaro
obhaso loke patubhavati atikkammeva devanam devanubhavanti. Yampi
bhante .pe. Idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi.
   [365]  Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam
yada  ananda  bodhisatto  matu  kucchim okkanto hoti cattaro
nam devaputta catuddisarakkhaya 2- upagacchanti ma nam 3- bodhisattam
va  bodhisattamataram  va  manusso  va  amanusso va koci va
vihesesiti  4-  .  yampi  bhante .pe. idampaham bhante bhagavato
acchariyam abbhutadhammam dharemi.
   [366]  Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam
yada  ananda  bodhisatto  matu  kucchim  okkanto hoti pakatiya
silavati   bodhisattamata  hoti  virata  panatipata  virata
adinnadana  virata  kamesumicchacara  virata  musavada virata
suramerayamajjapamadatthanati  .  yampi bhante .pe. idampaham bhante
bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi.
   [367]  Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam
@Footnote: 1 sabbattha annamannam sanjananti .  2 Po. Ma. catuddisam arakkhaya.
@3 Yu. ma nam kho . 4 sabbattha vihethesiti.
Yada  ananda  bodhisatto  matu  kucchim  okkanto  hoti  na
bodhisattamatu  purisesu  manasam  uppajjati  1-  kamagunopasanhitam
anatikkamaniya ca bodhisattamata hoti kenaci purisena rattacittenati.
Yampi bhante .pe. Bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi.
   [368]  Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam
yada  ananda  bodhisatto  matu  kucchim  okkanto  hoti labhini
bodhisattamata  hoti  pancannam  kamagunanam  sa  pancahi kamagunehi
samappita  samangibhuta  paricaretiti  . yampi bhante .pe. idampaham
bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi.
   [369]  Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam
yada  ananda  bodhisatto  matu  kucchim  okkanto  hoti  na
bodhisattamatu  kocideva  abadho  uppajjati  sukhini  bodhisattamata
hoti  akilantakaya  bodhisattanca  bodhisattamata tirokucchigatam passati
sabbangapaccangam  ahinindriyam 2- . seyyathapi ananda mani veluriyo
subho  jotima  3- atthamso suparikammakato . tatrassa suttam avutam
nilam  va  pitam  va  lohitakam va odatam va pandusuttam va .
Tamenam  cakkhuma  puriso  hatthe  karitva  paccavekkheyya ayam kho
mani  veluriyo  subho jotima 3- atthamso suparikammakato . tatridam
suttam avutam nilam va pitam va lohitakam va odatam va pandusuttam
vati evameva kho ananda yada bodhisatto matu kucchim okkanto
@Footnote: 1 Po. Ma. upapajjati . 2 Yu. abhinindriyam . 3 Po. Ma. Yu. jatima.
Hoti  na  bodhisattamatu  kocideva  abadho  uppajjati  sukhini
bodhisattamata  hoti  akilantakaya  bodhisattanca  bodhisattamata
tirokucchigatam passati sabbangapaccangam ahinindriyanti 1- . yampi bhante
.pe. Idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi.
   [370]  Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam
sattaham  jate  ananda  bodhisatte  bodhisattamata  kalam karoti
tusitakayam  upapajjatiti  .  yampi  bhante  .pe.  idampaham  bhante
bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi.
   [371]  Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam
yatha  kho  panananda  anna  itthika  nava va dasa va mase
gabbham  kucchina  pariharitva  vijayanti  na  hevam  bodhisattam
bodhisattamata  vijayati  daseva  masani  bodhisattam  bodhisattamata
kucchina  pariharitva  vijayatiti  .  yampi  bhante  .pe. idampaham
bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi.
   [372]  Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam
yatha  kho  panananda  anna  itthika  nisinna va nipanna va
vijayanti  na  hevam  bodhisattam  bodhisattamata  vijayati  thitava
bodhisattam  bodhisattamata  vijayatiti . yampi bhante .pe. idampaham
bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi.
   [373]  Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam
@Footnote: 1 Yu. abhinindriyam.
Yada  ananda  bodhisatto  matu  kucchimha  nikkhamati deva pathamam
patigganhanti  paccha  manussati  .  yampi  bhante  .pe. idampaham
bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi.
   [374]  Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam
yada  ananda  bodhisatto  matu  kucchimha  nikkhamati  appattova
bodhisatto  pathavim  hoti  cattaro  nam  devaputta  patiggahetva
matu  puratova  thapenti  attamana devi hotu 1- mahesakkho te
putto  uppannoti  .  yampi  bhante  .pe.  idampaham  bhante
bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi.
   [375]  Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam
yada ananda bodhisatto matu kucchimha nikkhamati atha visuddhova 2-
nikkhamati   amakkhito  uddena  amakkhito  semhena  amakkhito
ruhirena  amakkhito  pubbena  amakkhito  kenaci  asucina  suddho
visuddho  2-  .  seyyathapi ananda maniratanam kasikavatthe nikkhittam
neva  maniratanam  kasikavattham  makkheti  napi  kasikavattham  maniratanam
makkheti  tam  kissa  hetu  ubhinnam suddhatta evameva kho ananda
yada  bodhisatto  matu  kucchimha  nikkhamati  visuddho  nikkhamati
amakkhito  uddena  amakkhito  semhena  .pe.  amakkhito  kenaci
asucina  suddho  visuddhoti  . yampi bhante .pe. idampaham bhante
bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. hohi . 2 Ma. Yu. visadova.
   [376]  Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam
yada  ananda  bodhisatto  matu  kucchimha nikkhamati dve udakassa
dhara  antalikkha  patubhavanti  eka sitassa eka unhassa yena
bodhisattassa udakakiccam karoti 1- matu cati . yampi bhante .pe.
Idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi.
   [377]  Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam
sampatijato ananda bodhisatto samehi padehi pathaviyam 2- patitthahitva
uttarabhimukho sattapadavitiharena gacchati setamhi chatte anuhiramane 3-
sabba  ca  disa  viloketi  asabhinca  vacam  bhasati aggohamasmi
lokassa  jetthohamasmi  lokassa  setthohamasmi  lokassa  ayamantima
jati  natthidani  punabbhavoti  .  yampi  bhante  .pe.  idampaham
bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi.
   [378]  Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam
yada  ananda  bodhisatto  matu  kucchimha nikkhamati atha sadevake
loke   samarake   sabrahmake   sassamanabrahmaniya   pajaya
sadevamanussaya  appamano  olaro  obhaso  loke  patubhavati
atikkammeva devanam devanubhavam yapi ta lokantarika agha asamvuta
andhakara  andhakaratimisa  yatthapime  candimasuriya  evammahiddhika
evammahanubhava  abhaya  nanubhonti  tatthapi  appamano  olaro
obhaso  loke  patubhavati  atikkammeva devanam devanubhavam yepi
@Footnote: 1 Ma. Yu. karonti .  2 Yu. pathaviyantisaddo natthi .  3 Po. anuhiriyamane
@Ma. anudhariyamane. Yu. anubhiramane.
Tattha  satta  upapanna  tepi  tenobhasena  annamannam sanjananti
annepi  kira  bho  santi  satta  idhupapannati ayam kho dasasahassi
lokadhatu  sankampati  sampakampati  sampavedhati appamano ca olaro
obhaso  loke  patubhavati  atikkammeva devanam devanubhavanti .
Yampi  bhante  .pe.  idampaham  bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam
dharemiti.
   [379]  Tasmatiha  tvam  ananda  idampi tathagatassa acchariyam
abbhutadhammam  dharehiti  .  idhananda  tathagatassa  vidita  vedana
uppajjanti  vidita  upatthahanti  vidita  abbhattham  gacchanti  vidita
sanna  ...  vidita  vitakka uppajjanti vidita upatthahanti vidita
abbhattham  gacchanti  .  idampi kho tvam ananda tathagatassa acchariyam
abbhutadhammam  dharehiti  .  yampi  bhante  bhagavato  vidita vedana
uppajjanti  vidita  upatthahanti  vidita  abbhattham gacchanti . vidita
sanna  ...  vidita  vitakka uppajjanti vidita upatthahanti vidita
abbhattham  gacchanti  .  idampaham  bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam
dharemiti.
   Idamavoca  ayasma  anando . samanunno sattha ahosi .
Attamana te bhikkhu ayasmato anandassa bhasitam abhinandunti.
        Acchariyabbhutadhammasuttam nitthitam tatiyam.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 246-254. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=357&items=23&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=357&items=23&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=357&items=23&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=357&items=23&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=357              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=3077              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=3077              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :