ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
   [1548] Sāvatthīnidānaṃ . tena kho pana samayena anāthapiṇḍiko
gahapati  ābādhiko  hoti  dukkhito  bāḷhagilāno  .  atha  kho
anāthapiṇḍiko  gahapati  aññataraṃ  purisaṃ  āmantesi ehi tvaṃ ambho
purisa  yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā  mama
vacanena  āyasmato  sārīputtassa  pāde sirasā vanda anāthapiṇḍiko
bhante  gahapati  ābādhiko  dukkhito  bāḷhagilāno  so āyasmato
sārīputtassa  pāde  sirasā  vandatīti . evañca vadehi sādhu kira
bhante  āyasmā  sārīputto  yena  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa
nivesanaṃ  tenupasaṅkamatu  anukampaṃ  upādāyāti . evaṃ bhanteti kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca. 2 Ma. kimaṅgaṃ.
So  puriso  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  paṭissutvā  yenāyasmā
sārīputto   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho so puriso
āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavoca  anāthapiṇḍiko  bhante  gahapati
ābādhiko  dukkhito  bāḷhagilāno  so  āyasmato  sārīputtassa
pāde sirasā vandati . evañca vadeti sādhu kira bhante āyasmā
sārīputto  yena  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  nivesanaṃ  tenupasaṅkamatu
anukampaṃ  upādāyāti  .  adhivāsesi  kho  āyasmā  sārīputto
tuṇhībhāvena.
   [1549]  Atha  kho  āyasmā  sārīputto  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  āyasmatā  ānandena  pacchāsamaṇena
yena  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
paññatte āsane nisīdi . nisajja kho āyasmā sārīputto anāthapiṇḍikaṃ
gahapatiṃ  etadavoca  kacci  te  gahapati khamanīyaṃ kacci yāpanīyaṃ kacci
dukkhā  vedanā  paṭikkamanti  no  abhikkamanti  .  paṭikkamosānaṃ
paññāyati  no  abhikkamoti  .  na me bhante khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ
bāḷhā me dukkhā vedanā abhikkamanti no paṭikkamanti abhikkamosānaṃ
paññāyati no paṭikkamoti.
   [1550]  Yathārūpena  kho  gahapati  buddhe  aveccappasādena
samannāgato  assutavā  puthujjano kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ
Duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tathārūpo te buddhe appasādo
natthi  .  atthi  ca kho te gahapati buddhe aveccappasādo itipi
so  bhagavā  .pe.  satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti . tañca
pana  te buddhe aveccappasādaṃ attani samanupassato ṭhānaso vedanā
paṭippassambheyyuṃ 1-.
   [1551]  Yathārūpena  kho  gahapati  dhamme  aveccappasādena
samannāgato  assutavā  puthujjano kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tathārūpo te dhamme appasādo
natthi . atthi ca kho te gahapati dhamme aveccappasādo svākkhāto
bhagavatā  dhammo  .pe.  paccattaṃ  veditabbo  viññūhīti  .  tañca
pana  te  dhamme  aveccappasādaṃ  attani  samanupassato  ṭhānaso
vedanā paṭippassambheyyuṃ.
   [1552]  Yathārūpena  kho  gahapati  saṅghe  aveccappasādena
samannāgato  assutavā  puthujjano kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tathārūpo te saṅghe appasādo
natthi . atthi ca kho te gahapati saṅghe aveccappasādo supaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅgho  .pe.  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassāti .
Tañca  pana  te  saṅghe aveccappasādaṃ attani samanupassato ṭhānaso
vedanā paṭippassambheyyuṃ.
   [1553] Yathārūpena kho gahapati dussīlyena samannāgato assutavā
@Footnote: 1 Ma. paṭippassambheyya. evamuparipi.
Puthujjano  kāyassa  bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjati  tathārūpante  dussīlyaṃ natthi . atthi ca kho te gahapati
ariyakantāni  sīlāni  akkhaṇḍāni  .pe.  samādhisaṃvattanikāni .
Tāni  ca  pana te ariyakantāni sīlāni attani samanupassato ṭhānaso
vedanā paṭippassambheyyuṃ.
   [1554]  Yathārūpāya  kho  gahapati  micchādiṭṭhiyā samannāgato
assutavā  puthujjano  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tathārūpā  te  micchādiṭṭhi  natthi .
Atthi  ca kho te gahapati sammādiṭṭhi . tañca pana te sammādiṭṭhiṃ
attani samanupassato ṭhānaso vedanā paṭippassambheyyuṃ.
   [1555]  Yathārūpena  kho gahapati micchāsaṅkappena samannāgato
assutavā  puthujjano  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tathārūpo  te  micchāsaṅkappo natthi .
Atthi ca kho te gahapati sammāsaṅkappo . Tañca pana te sammāsaṅkappaṃ
attani samanupassato ṭhānaso vedanā paṭippassambheyyuṃ.
   [1556]  Yathārūpāya  kho  gahapati  micchāvācāya samannāgato
assutavā  puthujjano  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tathārūpā  te  micchāvācā  natthi .
Atthi ca kho te gahapati sammāvācā . tañca pana te sammāvācaṃ
attani samanupassato ṭhānaso vedanā paṭippassambheyyuṃ.
   [1557]  Yathārūpena  kho gahapati micchākammantena samannāgato
assutavā  puthujjano  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tathārūpo  te  micchākammanto natthi .
Atthi ca kho te gahapati sammākammanto . Tañca pana te sammākammantaṃ
attani samanupassato ṭhānaso vedanā paṭippassambheyyuṃ.
   [1558]  Yathārūpena  kho  gahapati micchāājīvena samannāgato
assutavā  puthujjano  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tathārūpo  te  micchāājīvo  natthi .
Atthi ca kho te gahapati sammāājīvo . tañca pana te sammāājīvaṃ
attani samanupassato ṭhānaso vedanā paṭippassambheyyuṃ.
   [1559]  Yathārūpena  kho gahapati micchāvāyāmena samannāgato
assutavā  puthujjano  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tathārūpo  te  micchāvāyāmo natthi .
Atthi ca kho te gahapati sammāvāyāmo . Tañca pana te sammāvāyāmaṃ
attani samanupassato ṭhānaso vedanā paṭippassambheyyuṃ.
   [1560]  Yathārūpāya  kho  gahapati  micchāsatiyā  samannāgato
assutavā  puthujjano  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tathārūpā  te micchāsati natthi . atthi
ca  kho  te gahapati sammāsati . tañca pana te sammāsatiṃ attani
samanupassato ṭhānaso vedanā paṭippassambheyyuṃ.
   [1561]  Yathārūpena  kho  gahapati micchāsamādhinā samannāgato
assutavā  puthujjano  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tathārūpo  te  micchāsamādhi  natthi .
Atthi ca kho te gahapati sammāsamādhi . tañca pana te sammāsamādhiṃ
attani samanupassato ṭhānaso vedanā paṭippassambheyyuṃ.
   [1562]  Yathārūpena  kho  gahapati  micchāñāñena samannāgato
assutavā  puthujjano  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati tathārūpante micchāñāṇaṃ natthi . atthi ca
kho  te  gahapati  sammāñāṇaṃ . tañca pana te sammāñāṇaṃ attani
samanupassato ṭhānaso vedanā paṭippassambheyyuṃ.
   [1563]  Yathārūpāya  kho  gahapati micchāvimuttiyā samannāgato
assutavā  puthujjano  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  tathārūpā  te  micchāvimutti  natthi .
Atthi ca kho te gahapati sammāvimutti . tañca pana te sammāvimuttiṃ
attani samanupassato ṭhānaso vedanā paṭippassambheyunti.
   [1564]  Atha  kho anāthapiṇḍikassa gahapatissa ṭhānaso vedanā
paṭippassambhiṃsu  .  atha  kho  anāthapiṇḍiko  gahapati  āyasmantañca
sārīputtaṃ  āyasmantañca  ānandaṃ  sakeneva  thālipākena parivisi .
Atha  kho  anāthapiṇḍiko  gahapati  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  bhuttāviṃ
onītapattapāṇiṃ  aññataraṃ  nīcaṃ  āsanaṃ  gahetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  āyasmā  sārīputto
imāhi gāthāhi anumodi
   [1565] Yassa saddhā tathāgate   acalā supatiṭṭhitā
     sīlañca yassa kalyāṇaṃ      ariyakantaṃ pasaṃsitaṃ.
     Saṅghe pasādo yassatthi      ujubhūtañca dassanaṃ
     adaḷiddoti taṃ āhu        amoghantassa jīvitaṃ.
     Tasmā saddhañca sīlañca     pasādaṃ dhammadassanaṃ
     anuyuñjetha medhāvī         saraṃ buddhānasāsananti.
   [1566]  Atha  kho  āyasmā sārīputto anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ
imāhi gāthāhi anumoditvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [1567] Atha kho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  ānandaṃ  bhagavā  etadavoca handa kutonu
tvaṃ ānanda āgacchasi divādivassāti . āyasmatā bhante sārīputtena
anāthapiṇḍiko  gahapati iminā ca iminā ca ovādena ovaditoti .
Paṇḍito  ānanda  sārīputto  mahāpañño  ānanda  sārīputto
yatra hi nāma cattāri sotāpattiyaṅgāni dasahākārehi vibhajissatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 478-484. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=19&item=1548&items=20              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=19&item=1548&items=20&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=1548&items=20              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=1548&items=20              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1548              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8060              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8060              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่

Background color :